Terug naar een duivensport zonder antibiotica

Even luisteren, voor we eraan beginnen…

 

Hoe terug overschakelen naar een Duivensport  zonder het gebruik van antibiotica. Over dit en nog veel meer hebben we een gesprek gehad met Wetenschapper Jean Louis Jorissen, Gespecialiseerd Industrieel Apotheker met meer dan 40 jaar ervaring in samenstelling en fabricatie van Voedingssupplementen voor reisduiven.

Op onze voorgaande bijdrage hebben we heel wat reacties en vragen toegestuurd gekregen. En hier voor zijn we opnieuw gaan aankloppen met onze specialist ter zake.

J.L. JORISSEN

J.L. JORISSEN

 

Vragen van melkers die het moeilijk kunnen geloven dat ze in het voorjaar de luchtwegen van hun duiven zuiver kunnen houden zonder het gebruik van medicatie en Antibiotica, vooraleer aan het nieuwe seizoen te kunnen beginnen. Dit probleem hebben we uitvoerig besproken met onze Deskundige ter plaatse, die we nu graag aan het woord laten :

J.L. nu …

Voor van start te gaan moeten we eerst de nieuwe maatregelen samen eens doornemen.
De Antibiotica…dat is natuurlijk het ultieme redmiddel tegen infecties die van uit het spel ons bedreigen.
De korfdruk, het spel, de vermindering van de weerstand, de stress…verzwakken de duif en laten toe dat de kiemen, vooral in de luchtwegen, (t.g.v. van vb. kleine kwetsuren aan de kop van de duif, door het voortdurend kibbelen onder elkaar, infecties uitlokken.
Ze krijgen een pik, ze geven er een en hierdoor ontstaan  toegangspoorten voor infecties waarbij antibiotica een kordaat een halt aan te roepen. Dat is de evidentie zelf. Maar wij weten ondertussen beter…

Voor we echter iets in de plaats stellen moeten we eerst wat in overweging nemen. We zijn het er immers over eens dat de omstandigheden van een wedstrijd de risico’s op infecties verhogen. Dat is één. Punt twee: het gevaar is nu dat de hele wereld zich momenteel bedreigd voelt. Dat er kiemen ontdekt zijn die helemaal niet meer reageren op Antibiotica. Tegen kinderen en oudere mensen  moet men gaan zeggen dat we niets meer ter beschikking hebben.

En daar hebben wij in feite een beetje mee aan geholpen door te pas en te onpas gebruik van Antibiotica.

Maar wij hebben nu een oplossing… ik heb het u gezegd.

Wat kunnen wij nu bieden als alternatief? Dat zijn Etherische Oliën die zich in planten bevinden. Zo zijn over twee honderd miljoen jaar, dat is zolang als deze planten bestaan, deze stoffen door de plant zelf ontwikkeld om haar te beschermen tegen bacteriën, virussen, parasieten en schimmels.

Homeostatische Intelligentie noemen we dat : de plant  die zich zelf heeft aangepast om in haar milieu en omgeving te kunnen overleven en zich te beschermen tegen kiemen (die dus ook op deze aardbol tot ontwikkeling willen komen en zich ook willen overleven).

Dus de planten hebben die stoffen aangemaakt en in die mate dat die bacteriën, virussen, parasieten, schimmels een zekere analogie vertonen met die welke ons bedreigen, kunnen we hiermee dus ook ons voordeel doen.

En dat is ons werk geweest, dat is het werk van COMED en nog vele anderen om te zoeken welke bestanddelen er in deze bijzondere planten zitten waar we ons voordeel kunnen uithalen.

Het geluk wil dat daar voor vogels en duiven er heel wat raakvlakken met besmettingen van planten zijn. Met deze stoffen kunnen wij veel meer bieden aan de vogels en duiven dan wat we aan de mensen kunnen bieden. Ik geef een voorbeeld: tijm (of oregano), dat werkt goed bij vogels, bij mensen is dat minder. Tijm is wel goed en efficiënt voor keelontstekingen, sinusitis bij de mens , maar voor de vogels en duiven is dat een enorm hulpmiddel. Ook in talloze andere plantaardige etherische oliën hebben we heel wat ontdekt wat we kunnen inzetten bij duiven. Dat is één methode… Een tweede is de verzuring. Mensen kennen dat ook van vroeger Als je appelazijn of gewone azijn in het drinkwater deed, gaf dat een bescherming tegen ziektes. Vooral in de darmen, minder misschien voor de luchtwegen, maar goed het was een middel. Vervolgens heb je  voor de darm de agglutinatie : dat is het “vastplakken” van bacteriën aan bepaalde slijmen die wij in de darmen kunnen brengen via plantaardige vezels, die deze druk van infectie kunnen wegnemen door de aan dit slijm plakkende slechte kiemen af te voeren.

Er zijn verder nog nieuwe technieken die wij in onze producten hebben verwerkt : dat is eigenlijk het verbreken van de clustervorming waar in bacteriën zich verzamelen.
Ze verschansen zich als het ware door samen te klonteren waardoor zij hiermee, ongestraft door de darmen kunnen reizen.
Wij lossen die kiemcluster op door hem volledig te laten vervloeien en uit elkaar te laten vallen.
Hetzelfde nu met die verzuring : de appelazijn, die vroeger alleen maar werkte tot in de bek als het ware, want het werd door het drinkwater zodanig verdund dat het geen effect meer had vervangen we nu door RONI van Comed.
Roni ontplooit deze verzurende werking ter plaatse in de kleinste plooitjes van de darm zelf  waardoor er een efficiënte en duurzame bescherming geïnstalleerd wordt.
Bovenstaande technieken betreffen dat wat  we in het organisme van de duif kunnen doen.

Wat wij wel nog kunnen en zeker moeten doen is de infectie druk buiten de duif te verminderen, en deze in het leefmilieu drastisch en efficiënt te verlagen.

We noemen dit nu het CLEAN-GAMMA : Wat is dat eigenlijk? Dit is een probiotische reinigingsmethode van uw uitrusting en inrichting,  op basis van kiemen. Laat de kiemen het werk doen. Wij hebben nu een erg praktische oplossing met drie middelen:

comed-clean-foamTen eerste de COMED FOAM : een soort schuim waarmee je in feite gans je installatie heel grondig kunt  kuisen. Eens of meerdere keren per jaar kan dat gebeuren ofwel met een hoge drukreiniger of wel gewoon met een schrobborstel. Het is in feite een detergent ter beschikking dat vol zit met enzymen. De muren, de voegen de wanden, de vloer, waar die kiemen zich installeren en zich vasthouden aan de oneffenheden in de wanden worden hiermee gereinigd. Kiemen plakken in deze groven zich vast in een soort biofilm van mest, afval en resten van voeding, om van daar uit de duiven aan te pakken als ze de kans hiervoor krijgen. Maar met deze Foam wordt deze reservoir van bedreigende kiemen volledig weggedaan.

comed-clean-sprayVervolgens is er nog een tweede product CLEAN SPRAY dat gewoon met water wordt verdund en dat in sprayvorm de vrijgekomen voegen, die nu volledig proper zijn, bevolkt en  koloniseert met gezonde kiemen. Je vernevelt deze spray twee maal per week een beetje door het hok.

Dat zijn een hele soort probiotische kiemen die toegelaten zijn door het Ministerie van Landbouw, waardoor in feite geen Salmonella, geen Chlamydia, geen Colli, geen Coccidiën zich  kunnen vestigen.

Die hebben daar dus geen kans meer ze worden verdrongen door de goede kiemen.

En dan verder heb je ten slotte nog een derde product, de COMED ORAL, dat is een oplossing waarvan je 1 cc per liter water voegt en dat er voor zorgt dat er zich geen  slechte kiemen in dat drinkwater kunnen handhaven.

De drinkpot wordt volledig met CLEAN FOAM gereinigd en vervolgens gevuld met -met CLEAN ORAL behandeld- water blijft proper, veilig en gezond. Want er zijn geen ziektekiemen meer aanwezig. Je krijgt een drinkpot die blinkt, die zuiver is en blijft, vrij van een vettige aanslag.

 

Schema: werking COMED CLEAN

 

Het enige wat je niet meer samen met CLEAN producten mag gebruiken zijn die kiemdodende reinigingsmiddelen als Dettol en Javelwater (ze doden de goede kiemen).

De volledige omgeving gaat alzo kiem-druk-veilig blijven.

De heel goede melkers, de vlijtige, die veel tijd steken in het kuisen, die er alles aan doen om de reinheid op het hok te bewaren door aanwending van stoffen als  Dettol, Javel enz… Zij gaan hun werkwijze moeten aanpassen en vertrouwen hebben in deze nieuwe aanwending, waar ze vlug gaan van merken dat dit systeem 100% beter en volledig sluitend is.

Nog iets belangrijk : deze producten zijn helemaal niet duur.( voor de drie producten nl, 1 liter FOAM, 1l SPRAY en 1l ORAL betaal je 34 Euro)

Tot hier de inleiding en gegevens over de te volgen weg…

Even nu toch nog terug naar de actuele stand van zaken en een laatste vraag voor onze Wetenschapper :

We zijn nu half November, de rui loopt naar zijn einde, zeker bij de kweekduiven die al maanden gescheiden leven. De vliegduiven staan nog op een of twee pennen. Maar ook einde van deze maand gaat het kweekseizoen van start. Wat kan je aanraden ?

J.L. :  Murium, Murol en Tempo 60. In de overgangsperiode een lagere dosis Winmix geven met Curol olie en Roni is een must.

 

En momenteel is er nog geen bedreiging voor de luchtwegen, geen bedreiging van ziekte verwekkende kiemen, zeker niet voor hen die al begonnen zijn met de nieuwe aanpak en reinigingsmethode. Een goed advies : met een element beginnen en niet met drie vier zaken tegelijk. Want dan kan je het resultaat niet meer aflezen. Als je 3-4 zaken tegelijk toepast dan is het moeilijk achteraf te zeggen wat heeft hier nu het effect gegeven? Duiven in de rui geef je nu best nog wat Murol, Murium en Tempo. Bij duiven die aan de rustperiode zijn begonnen , kan je langzaam overschakelen naar het gebruik van Winmix, Cometadol Drain en Roni in lage dosis : 1i3Winmix, 1 lepeltje Cometadol, dat doet ze goed, en dat lusten ze ook graag en dan nog een deel Roni dat zorgt voor een perfecte verzuring in het hele systeem: goed tegen bacteriën, virussen, schimmels, parasieten. Je mag dat niet onderschatten en je moet hier ook een beetje vertrouwen in hebben. Bovendien krijg je door het systeem ook een gevoel dat je alles zelf bestuurt. Geen cocktail of wat poederkes dat je moet geven en dan maar hopen dat het werkt, maar waar van je op voorhand weet het zal weer niets zijn.

En vooral zij die laat op het seizoen nog naar Antibiotica hebben gegrepen, moeten nu dringend aan een zuivering beginnen. Daarvoor hebben ze de Winmix, de Fytocur, de Cometabol Drain, een ontslakkend en ontgiftend product.

Een weekje Comin-Cholin en dan een paar weken voor de aanvang van de kweek : Curol-Winmix met Cometadol Drain. En tijdens de kweek dan Fertibol voor zijn belangrijk evenwicht tussen Fosfor en Calcium ook in een zure oplossing : 30 ml. / kg. samen met Curol en Phytocur, hetgeen men gerust mag aanwenden tot bij het spenen van de jonge duiven 2017. Meer hierover : zie : www.comed.be

Te onthouden datums :

 colombe_2017 Olympiade 2017 – Brussel (Belgium)


Tot daar weeral een lange boterham… Dit keer geen insinuaties of entertaining over het vrouwvolk. Dat houden we voor een volgende editie omdat we momenteel in het Verre Oosten vertoeven.

Vanuit Beijing China groet u

Uw dienaar
The Lost Son

November 14  2016

logo-comed logo-versele-laga

 

Total Page Visits: 1611 - Today Page Visits: 1