BLUE HEAVEN LOFT: Newsletter August 2023

From: PIGEON OBSERVER in THE FAR EAST: The Lost Son


Voor we er aan beginnen toch even luisteren, mijmeren en genieten van de Song: ”Someone You Loved” By Lewis Capaldi

email: observer@vanlint.be


“ Geluk is een Vlinder
Niet gemakkelijk te vangen! ”


BLUE HEAVEN LOFT: Foundation Birds

 


Hoogst Uitzonderlijk…


Mooie Herinnering als ik hieraan terug denk


België : Zoutleeuw

Met nog een paar Nationale vluchten op het programma naderen we het einde van het speelseizoen 2023. Met horten en stoten is dat gegaan!
Ongunstige weersomstandigheden, uitgestelde vluchten, onverantwoorde lossingen, wijzigingen aan de vluchtkalender hebben voor al dat ongemak en kwaad gezorgd.
Met tal van verliezen niet alleen met de jaarlingen en oude duiven maar vooral bij de onervaren jonge duiven die al vlug het Noorden kwijt geraken.
Laat ons hopen dat 2024 beter wordt op alle gebieden?

Schoon van ver…

Als we nu even de balans op maken dan kan je opmerken dat haast alle Nationale Vluchten, tot bij het begin van de natuurkundige zomer( juni 21ste ) in het voordeel verliepen van de Westkant en het gebied gelegen ten westen van de lijn Mons-Brussel-Antwerpen. En dat vooral door de overheersende Oostnoordoosten wind.
Het is een jaarlijks weerkerend verschijnsel en vaststelling.

Daarentegen zien we nu dat vanaf de derde week van juni de wind is gaan draaien , waaiend, soms krachtig uit Westnoordwestelijk richting. Een voordeel dus voor de hokken gelegen ten Oosten van de Middenlijn met vooral de provincies Antwerpen en Limburg aan de winnende hand, met verschillende Nationale overwinningen binnen bereik. Dit alles dan weer ten gevolge van het onmiskenbare feit dat je de invloed van WIND-MASSA-LIGGING zo maar niet , op voorhand mag wegcijferen.

Met toch wel fel in het oogspringende Nationale resultaten behaald door Karlo Vanrompaey, Dierenarts uit Zepperen. Plaats waar ook Grootmeester Jef CARLENS, met zijn ongeëvenaarde “MONALISA” vandaan kwam.

Opkomende zon


TAIWAN (R.O.C.)

De recente zomervluchten met jonge duiven kregen zopas hun verloop. Maar wat voor een? Met twee Tyfoons als spelbreker mogen we wel zeggen dat de races een niet te geloven afloop hebben gekend. In de streken van TAIPEI, TAOYUAN en CHINGTZU bereikte bij de eindvlucht geen enkele duif haar thuishaven. En uit de streek rond NEW TAIPEI  was er slechts EEN jonge duif die haar hok terug vond en dus met al het ingezette geld aan de loop gaat.

Morgenstond


P.R. CHINA

Zo juist het bericht binnen gekregen vanuit het vaste land China… Goed nieuws, want CIPEX zal weer doorgaan, na een paar jaar onderbreking wegens Corona (Covid-19).

“China International Pigeon Exhibition” in Langfang zal opnieuw plaats vinden, eind november 2023. Een plaats waar duizenden melkers , uit gans de werend elkaar zullen weerzien en ontmoeten. We kijken er al naar uit, want dit blijft de plaats “To Be.” Alvast te noteren in uw Agenda. Zorg dat je er bij bent om niets te missen van dit wereldgebeuren voor duivenliefhebbers.

Meer informatie kan je hieronder vinden.

21st Langfang International Famous Pigeon Exhibition in Langfang City, Hebei Province on November 25th and 26th, 2023


Tijd nu om onze Eminente Wetenschapper Mr. Jean Louis Jorissen, Industrie Apotheker en Eigenaar van de Firma COMED aan het woord te laten.

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN


Jean-Louis Jorissen  Industrie-apotheker

E. Coli?
Dader gezocht…

Er is momenteel een overaanbod aan bewijsmateriaal dat ons klimaat zwaar in de touwen hangt.
Te veel mensen weten echter niet meer wat te geloven.

Tegenover de alarmisten die de “zesde uitroeiingsgolf” aankondigen, staan hun tegenstanders die zeggen dat het lang niet zo erg is en dat wanneer de cijfers over een grote periode geanalyseerd worden, er niets abnormaals aan de hand is…
Zo een  uitroeiingsgolf wordt gedefinieerd als het verdwijnen van minstens 75% van de levende soorten op aarde.


https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/08/05/bosbranden-catalonie/

We kunnen niet anders dan onze planeet op een mondiale schaal organiseren, waarbij het niet meer kan dat een land zijn lucht ,water of  bodem grensoverschrijdend verontreinigt en de andere (omliggende) landen dit gelaten moeten ondergaan.
De aanbevelingen van de klimaatconferenties zijn veel te vrijblijvend en op basis van het zelfbeschikkingsrecht kan elke natie ongestraft verder morsen en de toekomstige bewoners opzadelen met een grote zelfgecreëerde vuilnisbelt…
Om de overtreders aan te pakken, en de regels af te dwingen zouden de bevoegdheden van UNO moeten uitgebreid worden.
De blauwhelmen moeten als mondiale klimaatpolitie een echte handhavingsmacht worden…


E.coli

We krijgen nog steeds vragen over hardnekkige E Coli infectie bij de jonge duiven.

Beste,

ik kwam U per toeval tegen op internet.

Ben 4 jaar geleden met de duivensport begonnen en heb elk jaar net voor de wedvluchten        van de piepers last van Coli!!!!!!! Deze zijn dan ook niet in staat om in te zetten met als gevolg dat ze als jaarling zo onervaren zijn dat ik veel duiven verlies!!!! Kan ik hier wat       tegen doen??? Hoe kan ik mijn piepers Coli vrij houden en ze opleren zoals alle anderen?????

Hoop dat U hiervoor een oplossing weet.

Zoals blijkt belet E. Coli een normaal opleer-programma, wat een ernstige belasting is voor een succesvolle sportieve carrière als jaarling en/of oude duif.
Deze bacil is een commensale kiem (latijn: “communis mensa” betekent gemeenschappelijke tafel) dus een vaste bewoonster van de darm.
Als ze een beperkt percentage van de darmflora uitmaakt, is er niets aan de hand.
Wanneer deze bacillenpopulatie echter begint te overwoekeren, ontstaan er behoorlijke bacteriële complicaties. Een dergelijke escalatie van E. Coli is altijd secundair en de oorzaak is een virale infectie, met als eerste verdachte Herpes, ( ook Rota-, Reo- en Adeno virus ) met een ontsteking van de luchtzak, het hart (vlies)- en de lever als complicatie.
Zoals in vorige blogs uiteengezet is elke duif drager van antilichamen tegen het Herpesvirus
(endemisch).

Kort na het uitkippen gebeurt de virusoverdracht door de ouders via de bek en het afvoederen van de kropmelk (onwaarschijnlijk via het ei) naar de jongen, met al of niet veel zichtbare symptomen aan de luchtwegen, maar ook de slijmvliezen van darm en de lever worden niet gespaard (in dit laatste geval zijn de duiven erg ziek en teneergeslagen).

Het vaccineren tegen herpesvirus blijkt een logische aanpak, maar het resultaat is toch helemaal niet evident. Zo is de gereputeerde dr. H. De Weerd uitgesproken tegen, erger nog hij stelde klinisch eerder een verergering vast soms met dodelijke afloop.

In samenhang hiermee concludeerde prof. Ab Osterhaus ivm het herpesvirus in het algemeen en bij duiven in het bijzonder, dat hij een vaccin hiertegen niet zag zitten, mede omdat zoveel duiven gewoon probleemloos latent drager zijn van deze ziekte.
Vaccinatie tegen het Rotavirus zou wel een beperkt effect hebben.

De oplossing ligt echter voor de hand en is opvallend eenvoudig. Het opflakkeren van het bij alle duiven slapende herpes virus moet ten allen tijden worden voorkomen, wat enkel kan door de duiven in uitstekende conditie te houden.
Het blijkt nu dat parasieten de grootste conditie vreters zijn.
Inderdaad jonge duiven die nog veel zullen groeien en zich functioneel moeten ontwikkelen gebruiken hiervoor al hun reserves, wat een belasting is van hun afweermechanisme.
Tegelijk moeten zij alles van het duivenleven leren, wat gepaard gaat met belastende en uitputtende ontdekkingsstress.

Het hok moet daarom droog en verlucht zijn, evenwel zonder tocht.
De liefhebber mag na verlies van jonge duiven in het verleden zich niet laten verleiden tot een anticiperende overbevolking  en ook geen te zwaar “selecterend” jonge duiven programma om geen potentiële kampioenen te elimineren, anders gezegd kinderen met het badwater weg te gooien,

We hebben het de liefhebber echter gemakkelijk gemaakt.


https://comed.be/products/stopmite-pigeon

Stopmite is een perfect hulpmiddel om aan deze voorschriften te voldoen.
Het houdt de hokken proper en de parasieten op afstand, net wat in deze problematiek van cruciaal belang is.


Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

Onze Wetenschapper laat u verder ook nog inzicht krijgen in een verslag en bijdrage over TRICHOMONIASE, waarin hij ons laat genieten van zijn kennis en jarenlange ervaring in deze problematiek. Kijk uit, en onthoudt vooral zijn zienswijze en zijn benadering bij deze steeds weerkerende besmetting.

Jean-Louis Jorissen  Industrie-apotheker

Een slimme onderkruiper, genoemd Trichomonas columbae in de volksmond « het geel »

“The lancet” -een vooraanstaand Brits wetenschappelijk tijdschrift- deed een onderzoek in 93 Europese steden waaruit bleek dat één derde van de vroegtijdige sterfgevallen, als gevolg van hoge temperaturen, voorkomen had kunnen worden door 30 procent meer bomen te planten.

Hoge temperaturen in steden lagen aan de basis van gezondheidsproblemen voornamelijk aan het hart, de longen en de nieren…

Het verwijderen van vegetatie, de aanwezigheid van asfalt en het gebruik van bouwmaterialen die warmte opnemen en vasthouden, zijn factoren die de opwarming van de aarde in stedelijke gebieden verergeren tegenover op het platteland.


Amsterdam.. 1 miljoen bomen, waarvan 300.000 door de stad beheerd

De situatie is het ergst in Zuid- en Oost-Europa, met name Cluj-Napoca, Roemenië, waar het grootste temperatuurverschil werd gerapporteerd met 4,1 graden.
Het onderzoeksteam van “The Lancet” stelde vast dat het verhogen van het aantal geplante bomen in steden best wordt aangevuld met andere klimaatvriendelijke maatregelen in een algehele groeninfrastructuur.

Over de boom is het laatste nog niet ontdekt . Zo zouden hun wortels ook met elkaar kunnen communiceren op grote afstand, door de tussenkomst van het complexe ondergrondse netwerk van schimmels (ze verwittigen elkaar voor belangrijke wijzigingen van aankomende insecten, warmte, neerslag etc..).


Bron: https://www.wur.nl/nl/nieuws/onderzoekers-brengen-wereldwijd-in-kaart-hoe-bomen-schimmels-en-bacterien-samenwerken.htm

We mogen gerust veronderstellen dat ook dieren in het algemeen en duiven in het bijzonder veel meer sociale interacties onderhouden in functie van het algemeen belang van hun soort dan dat we vermoeden.
Alles is van op afstand op elkaar afgestemd o.z. dank zij “feromonen” (bijzondere geurdragers) waar we nog maar weinig van weten.

Zeer interessant en hoopgevend : wordt vervolgd.

Een slimme onderkruiper, genoemd Trichomonas columbae in de volksmond « het geel »

De jonge duiven competitie is een grote uitdaging onder meer tgv een aantal besmettelijke ziekten.
Het betreft spelbedervers die steeds om elk hoekje loeren.
Zo heeft in de parasietengroep genaamd “protozoa” naast coccidiose, toxoplasmose en hexamithiase, trichomonas een stevige reputatie.
Parasieten profiteren van de verontreinigde manden , -strooisel en -bodem, waarop ze massaal in voorkomen, vooral in combinatie met de verhoogde temperatuur tijdens het wedstrijdseizoen.
Het hoeft daarom geen betoog dat alles begint bij een goede (hok) hygiëne.


Bron: https://www.nfdo.nl/nieuws/besmettelijke-vogelziekte-het-geel-in-meerdere-regios

“Het geel” is wereldwijd verspreid onder de postduiven.
80% is besmet, maar ze blijven veelal onder de radar, zonder veel symptomen, vb. een beetje rode keel. Daarom worden ze soms als normale bewoner van de slijmvliezen beschouwd (commensaal).
Het zijn vooral de jonge duiven die het meeste last hebben en dat is logisch. Ze verbruiken veel reserves voor hun groei en tgv hun gevoeligheid voor stress.
De besmetting gebeurt veelal via de bek (azen) en via het drinkwater waarin ze verschillende uren kunnen overleven.

Na besmetting zien we de eerste verschijnselen van af dag 4.
Het betreft een zeer kleverige, taaie kaasachtige gele aanslag op de slijmvliezen van de keel, die in erge gevallen, zelfs het kaaksbeen, slokdarm en krop kan aantasten.
De infecties kunnen tot diep in het systeem ernstige letsels veroorzaken.
Wanneer jonge duiven slecht presteren, zeer veel drinken en dunne mest uitscheiden, is het tijd om de keel en bek goed na te kijken, waar meestal, de klassieke symptomen van het geel aan het opkomen zijn. Volgens de ernst kunnen bloedvaten en organen zoals de lever aangetast zijn, met onomkeerbare schade.

Tgv gebrek aan conditie kan latente herpes (=endemisch = elke duif is drager) trichomonas uitlokken en omgekeerd. Trichomonas kan de kwaliteit van de slijmvliezen en de conditie danig ondermijnen dat het Herpes virus kan opflakkeren met one Eye cold ( Corhryza) of pokken tot gevolg.
Deze uitbraken kunnen al of niet gecompliceerd worden met bacteriële infecties ( Pasteurella).
Jonge duiven zijn gevoelig, omdat hun weerstand nog te beperkt is en snel kan terugvallen ( vb door externe parasieten) (Stopmite). Hierdoor kan Herpes opflakkeren en deze op zijn beurt trichomonas uitlokken.

De duiven ontwikkelden over vele generaties weliswaar diverse niet-immunogene afweer technieken.
Een peptide genaamd « defensine » vrijgesteld in de darmwandcellen, maakt gaten in het celmembraan van de trichomonas parasieten waardoor deze lekken en afsterven.
NO (stikstofoxide), een natuurlijke bloedvat verwijder, die wordt vrijgesteld bij inspanning, remt de ontwikkeling van trichomonas (ook nog andere kiemen) af.
Deze niet-immunologische aanpak wordt echter door trichomonas tegengewerkt, doordat hij argenine – een tussenstap nodig voor de NO productie – kan onderscheppen.
NO speelt bijkomend een rol in de (on)doordringbaarheid van de slijmvliezen. Door argenine te onderscheppen kan trichomonas ook het binnendringen in de bloedbaan bevorderen.
Duiven die van nature een efficiënte NO productie hebben,  zijn minder vatbaar voor deze ziekte.

Vandaar dat we het aminozuur “argenine” in onze formules voorzien.
Ook het slijm van de darmwand speelt een belangrijke rol.
Het is een uiterst complexe structuur met een « kleef effect » in het darmlumen waar de parasiet zich manifesteert.

Comed pionierde al tientallen jaren met zijn darmconditioners, om met de nodige aanvullingen, bovenstaande processen te ondersteunen mbt deze darmwandslijm-verdedigingslinie…

Kortom “het geel” is een potje miserie veroorzaakt door een allegaartje van met elkaar samenwerkende ziektekiemen onder de leiding van trichomonas.
De klassieke geneesmiddelen tegen “het geel” zijn de geneesmiddelen familie van de imidazolen: ronidazol, carnidazol, metronidazol , dimetridazol etc.
Het laatste is efficiënt, maar dan weer toxisch.
Vooral de huid raakt geïrriteerd en verdroogd, waardoor het ervaren liefhebbers oog al snel ziet dat het vederkleed minder glanst.

Er kan bij het gebruik van deze geneesmiddelen ook snel resistentie opduiken. Het is zeker niet aan te raden ze te combineren met antibiotica, doordat die de werkzaamheid beduidend kunnen verminderen en zelfs “het geel” kunnen aanwakkeren.
Het absoluut noodzakelijk, aan geen kuren van minder dan 7 dagen met Vb. metronidazole, te beginnen, wegens de grote kans op resistentie.

In een studie werd de  behandeling van trichomonas met metronidazole vergeleken met een behandeling van trichomonas met een waterig knoflookextract.
Het blijkt nl. dat  duiven hiermee uitzonderlijk goed beschermd werden.
Deze knoflookextract groep had na behandeling een hoger lichaamsgewicht en een lager sterftepercentage dan de testgroep met metronidazole. 

De studie betrof 48 duiven, die werden ingedeeld in 4 groepen.

  • Groep 1 was niet besmet en niet behandeld.

Elke jonge duif uit de drie andere groepen werd geïnfecteerd met trofozoiëten.

  • Groep 2 was besmet en niet behandeld.
  • Groep 3 werd behandeld met metronidazole 
  • Groep 4 werd zeven opeenvolgende dagen behandeld met waterig knoflookextract in het drinkwater .

In groep 4 had het knoflookextract de hoogste anti-trichomonale werking en de behandelingsduur kon verkort worden van 7 tot 5 dagen. De duiven van groep 2 die besmet waren en niet behandeld, leden aan  macrocytische hypochrome anemie (ernstige vorm van bloedarmoede), terwijl de jonge duiven in groep 3 en 4 normale bloedbeelden vertoonden.

Het totaal serum eiwit, (albumine en globuline) was verhoogd, wat wijst op een gunstig effect op het immuunsysteem. De totaal cholesterol en de leverenzymen ASAT, ALAT waren verlaagd
(indien verhoogd=leverschade) in groep 3 en 4 in vergelijking met die van groep 2.

In tegenstelling tot bij coccidiose, kan een duif geen weerstand opbouwen tegen Trichomonas en ze laten “uitzieken” is daarom geen goede strategie.
Het probleem meteen aanpakken is zeker noodzakelijk tijdens het vliegseizoen.
Bovenstaande resultaten wezen erop dat knoflook een superieur fytotherapeutisch middel is voor de bescherming tegen trichomoniasis bij postduiven.
Zodoende wordt momenteel in de wetenschap bij voorkeur een niet-medicamenteuze plantaardige aanpak aanbevolen.

Je kan ”het geel” er dus enkel “uitselecteren” met behulp van een natuurlijke bescherming, zoals beschreven in de Comed methode (gezuiverd knoflookextract is een van de bestanddelen van o.a.. Roni, Curol, Comedol, etc…).

In die zin is regelmatig (preventief) kuren met de -geneesmiddelen van de imidazole groep- uitzichtloos.
Er zijn naast knoflook ook meerdere andere plantaardige bestanddelen die een gelijkaardige werking hebben zoals in Lisocur+, etc…

Tot slot kunnen we niet anders dan het nogmaals herhalen:

Bij Comed zit je goed
Wetenschap – Advies –  Inzicht – Vertrouwen

Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24488107/


Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

Dank aan onze Wetenschapper voor zijn interessante bijdrage in een voor iedereen verstaanbare taal.

Wetenschapper Dhr. Jean Louis Jorissen “COMED” samen met The Lost Son van “BLUE HEAVEN LOFT”


Hadden wij dat vroeger geweten… zei een vriend van mij onlangs…


Nieuws van de F.C.I.  en de aanstaande “Internationale Duiven Olympiade”

 

Olympiade 2024 | Nieuws

Nieuws van de F.C.I.  en de aanstaande “Internationale Duiven Olympiade” die zal doorgaan, in januari 2024 in Maastricht (Nederland). Een aanrader : en alvast te noteren in uw Agenda. Tekst en uitleg volgt hieronder.

Website: https://www.olympiade2024.nl/

Documenten (klik op de link om te openen):

Nieuwsbrief:

  • Benzing: hoofdsponsor 38e Olympiade
  • Aftellen tot aan de opening van de 38e Olympiade
  • Beurscommissie volop in gesprek
  • Wat wilt u zien in het Duiventheater?
  • Activiteiten in aanloop van 38e Olympiade

Klik HIER om de nieuwsbrief te lezen (uitgave augustus 2023 | nieuwsbrief #9)


The Lost Son… Duiven en Vrouwen, Ik zal er altijd blijven van houden…


En het oog mag ook wat hebben !

“BEAUTY IS A JOY FOREVER”


Dat is het dan weer voor nu… Volgende keer, ongeveer half september kom ik bij u terug, dan wederom van uit Chinees Taipei (Taiwan), waar de zon dagelijks schijnt en de bomen er nooit kaal uitzien omdat het nieuwe leven zich al meldt voordat het oude afgestorven is. Waar de mensen zich nog blij voelen omdat er voor “elk wat wil” aanwezig is. Waar ook, na de paar jaren van strenge ordening wegens (Corona, COVID-19), het nachtleven weer herleeft en bruist als nooit voorheen.

“Leven, laten leven en overleven” is vanaf nu mijn leuze… En daar blijf ik bij zolang het mij nog gegund is….

Aan allen die mij lezen nog het allerbeste, een goede gezondheid en succes in alles wat je graag doet.

Van uit Zoutleeuw, 14 augustus 2023, nog een laatste keer, groet u

Je dienaar

The Lost Son

Pigeon Observer in de FAR EAST
Ambassador and Senior Adviser van de F.C.I.
China Racing Pigeon Association
www.crpa.cn

Total Page Visits: 4542 - Today Page Visits: 1