BLUE HEAVEN LOFT: Newsletter September 2023

From: PIGEON OBSERVER in THE FAR EAST: The Lost Son


Voor we er aan beginnen toch nog even luisteren, mijmeren en genieten van de Song : “Waarom fluister ik je naam nog?” (Benny Neyman)

email: observer@vanlint.be


“ Ik heb dingen geleerd in het duister
die ik nooit in het licht had kunnen leren! ”

(Barbara Brown Taylor)


“The Lost Son ” in opdracht van…


*** TAIWAN, TAIPEI (R.O.C.)

 • De water beschikbaarheid in Taiwan heeft uiteindelijk een piek bereikt van over de 400.000.000 kubiek meters. Een waterpeil dat sinds 2 jaar geleden niet meer werd bereikt. En Taiwan een gebied waar er jaarlijks een te kort aan water zich voordoet, is nu niet langer in een alarmfase voor naderende droogte. Opmerkelijk is toch wel dat dit waterpeil niet eens een direct gevolg is van Tyfoons. Taiwanese vinden dat nu een geschikt ogenblik om dat te vieren.
 • Intussen is ook Tyfoon “HAIKUI” in TAIWAN , ongeveer een week geleden, wij waren nog maar nauwelijks terug in het land, aan wal gekomen. En dat met snelheden van om en bij de 200 Km/uur, met alle gevolgen van dien natuurlijk. Bomen die uit de grond werden gerukt en aardverschuivingen, overstromingen en meer dan 250.000 gezinnen die zonder stroom vielen. “Haikui” was een van de sterkste tyfoons in de laatste vier jaar. En toch blijven de temperaturen hier constant schommelen tussen de 30 en de 35° Celsius. Te hoog voor Europese burgers en dus zijn we van plan om volgend jaar onze terugreis naar Taiwan pas te plannen tegen eind september. Dat is echter nog lang en wie weet wat er intussen nog allemaal hier gebeurd? Het is vaststelling, maar meer moet je er niet achter gaan zoeken.

“World famous Racing pigeons Champion: Jan GRONDElAERS from Opglabbeek (Belgium) together with The Lost Son, 50 years ago…

 

 • Van een jaren lange vriend uit Taoyuan (Streek in de omgeving van de Internationale Luchthaven) kregen we een foto uit de oude doos doorgestuurd. Een foto die bij mij enorm vele herinneringen oproept en dateert uit de vorige eeuw. Het is niemand minder dan Grootmeester Jan Grondelaers uit Opglabbeek in gezelschap van The Lost Son. Jan was een trouwe cliënt, ik was zijn Bankier. En niettegenstaande we meer dan 80 km. van elkaar woonden, toch hadden we wekelijks een ontmoeting ofwel in de Bank ofwel was ik te gast bij Jan thuis, waar we samen diepgaande gesprekken hadden over duiven kweken en spelen. Jan was een echte en ongeëvenaarde Grootmeester in de Belgische Duivensport geschiedenis. Won verschillende jaren na elkaar het zo moeilijk te winnen Algemeen Nationaal Kampioenschap van “DE BELGISCHE DUIVENSPORT” Het destijds, wereldwijd verspreide Duivenweekblad. Jules Gallez uit Meulebeke was de uitgever ervan, wijl Norbert Norman uit Knokke-Heist en Jef Vandenbroucke uit Wielsbeke(De echte eigenaar van de wereld beroemde “DIDI”, de aandeelhouders waren. Jan Grondelaers was toen al zijn tijdsgenoten vooruit. En was er in zijn buurt een duif die de zijne klopte, was Jan er als de snelste bij om deze duif te kopen. Hij verhinderde dus meteen de mogelijkheid dat deze duif de zijne nogmaals zou voor vliegen. Pierke Plancke en wijlen Pros Roosen, de eigenaar van de beroemde “327”, Nationale Asduif van België Kleine en Grote Halve Fond zouden dit nu nog kunnen beamen. Jan had allang een dergelijke duif op zijn hok zitten wijl zij er met Jan een gesprek over aangingen en hem gewoon vroegen : “is dat niet een speciale duif?”, waarop Jan laconiek  antwoordde :”Ik zou deze duif zeker in huis willen halen indien dit mogelijk zou zijn.” Pros en Pierke dus naar de eigenaar in kwestie van deze duif…om daar dan te horen dat deze duif al een paar weken voordien verhuisde naar Jan Grondelaers in Opglabbeek….Dit verhaal is een echte anekdote….
  Jan Grondelaers is wereldwijd beroemd en bekend geworden door zijn, ongeëvenaarde “OLEANS”, zijn bekende “BOURGES” en “CHATEAUROUX”.. Duiven die in “TRIS” stonden op een van Jans laatste, publieke Verkopingen in Brussel, georganiseerd door het weekblad :”DE BELGISCHE DUIVENSPORT” En het was mijn veel te vroeg gestorven vriend Peter TROST uit Aalen(Duitsland) die de”ORLEANS” mee naar huis nam. Alleen maar om dat deze de beste uitslagen kon voorleggen. Maar Jan was enorm blij omdat hij zijn “Bourges” en “Chateauroux “ mocht behouden omdat zij beiden, dat zou later ook blijken, uitgroeiden tot de betere kwekers. Jan wist dat , als een sluwe Vos, die wel zijn haren verliest maar niet zijn streken.

” Nu we het toch even hebben gehad over het verleden : hierbij een opname van 27 jaar geleden.
My close friend: Campbell STRANGE uit Dallas, TEXAS, toenmaals eigenaar en uitbater van the World famous, well known OAK HEAVEN FARM breeding station. On his Weddingday in RINO (with a Taiwanese Lady), together with THE LOST SON. “

 • Opgepast : Het is niet mijn gewoonte tot nog toe om over het verleden te praten en herinneringen op te roepen. Maar nu kon het niet anders. Maar nu spreken we wel over herinneringen van meer dan 50 jaar geleden.
  Laat me toe om de draad terug op te nemen en weer vooruit te kijken naar de toekomst en de dagen die mij nog gegund worden.
 • Laten we nu dan maar vlug overgaan tot wat er zich momenteel afspeelt in de Europese Duivensport. En wie anders kan ons hier bij helpen? Onze trouwe, competente en graag gelezen Wetenschapper, Dhr. Jean Louis Jorissen, Industrie Apotheker en eigenaar van de Firma COMED, spreekt met u, nu…

 

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN


Jean-Louis Jorissen  Industrie-apotheker

Dominantie & gewicht


https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/waarom-sparen-altijd-een-goed-idee-is

Mijn vader hield het mij vroeger altijd voor : “zeer voorzichtig te zijn met geld van iemand anders, manneke. “

De banken, dat zijn wijzelf, “de mensen” en vooral met hun gevoeligste kant, nl die van hun centen. Geld zorgt voor existentiële zekerheden: de toekomst , de onafhankelijkheid, de vrijheid, de voldoening, de macht, de toegang tot bezitsgoederen etc.

De bankiers zijn de hogepriesters van het geld.
Momenteel staan zij meer dan ooit onder druk van de publieke opinie, wegens een schrijnende graai gedrag, zonder scrupules.
Maar de banken, dat zijn wij zelf, beheren tegen vergoeding het geld van het volk, vooral om te voldoen aan de oer-instincten, de primitieve bezitsdrang…

Hun producten en dito spelregels zijn puur technisch, enkel gericht op rendement en risico beheersing (verlies, fraude). Hoe vriendschappelijk en vertrouwelijk ook voor-gesteld, zitten de banken steevast met een eigen fundamenteel imago probleem: ze zijn sociaal waardeloos en ze woekeren op de samenleving.

Maar de banken….dat zijn dus wij zelf…

Intussen registerden de weerstations op de planeet, de warmste zomer van de voorbije jaren sinds het begin van de metingen. Dit wordt met zekerheid ook de koelste van alle volgende jaren…

De oorzaak is ook hier …wij zelf …

Het stofje testosteron, een hoofdzakelijk mannelijk hormoon, stuurt heel wat nuttige processen aan, maar ook antisociaal gedrag dat aan de basis ligt van deze nefaste excessen.

Vrouwen hebben in beduidend mindere mate testosteron, reden waarom zij in de huidige wereldorde op veel punten geschikter zijn dan de mannen. Zij zijn geroepen om op de lange termijn, het voor alle biologische leven cruciale ecosysteem van onze planeet in hoge nood, te redden.

De mensheid ziet de prangende noodzaak steeds meer in, maar moet  eerst nog een rondje Zwarte Piet doorschuiven, ivm wie de rekening voor de afwending van de catastrofe moet betalen. Komt daar nog bij dat «de waarheid als kardinaal punt» in de westerse democratieën op wereldvlak dreigt onder te sneeuwen in de mate dat grote autocratische ingerichte machten deze hard bevochten «waarden van de Verlichting » niet meegemaakt hebben.  Een bezoek aan het Pantheon van Parijs is aan te bevelen in de eindtermen van het basis onderwijs.

Hoopgevend is dat in de moderne autocratische staatsstructuren de corruptie steeds meer als nadelig en te weren wordt beschouwd.

Onze zorgzame moeders zijn jammer genoeg nog aan het wachten ….

Een merkwaardige studie over het verband tussen het lichaamsgewicht van duiven en de gevolgen er van op de dominantie, moet ons helpen de positieve effecten van Miobol beter te verklaren.


https://comed.be/products/miobol-pigeon-1kg

Waarover ging de proefneming?

Met behulp van een gesloten populatie in gevangenschap levende postduiven, werd nagegaan of de hiërarchieën van groepsdominantie (rangorde, pikorde) stabiel waren gedurende opeenvolgende jaren.

Eveneens werd nagegaan of een hiërarchische structuur (we noemen het verder voor het gemak « rangorde »), direct verband hield met het lichaamsgewicht en zo ja of dit verband lineair was.
In de wiskunde spreekt men over een functie.

(Het is een relatie tussen twee verzamelingen  X  en  Y , waarbij aan ieder element  x (gewicht)  uit  X , precies één element  y  (rang) uit  Y  is gekoppeld.)

Als we deze waarden op een xy as van een grafiek uitzetten en er ontstaat  een lijn, dan spreekt men van een lineair verband elke rang komt overeen met een gewicht.

De rangorden waren stabiel en correleerden met het lichaamsgewicht, maar ze konden prompt verstoord worden door een kunstmatige manipulatie (verhoging ) er van…
Omgekeerd eens het gewicht werd verwijderd keerde de originele rangorde even prompt terug.

Veel dieren leven en reizen in groepen wat een aantal voordelen oplevert:

 • verbeterde waakzaamheid vb tegen roofdieren
 • energiebesparing door in de slipstream te vliegen ( “in het wiel zitten” bij de fietsers)
 • verhoogde foerageer-efficiëntie (het zoeken en vinden van voedsel in hun leefomgeving) etc.

Er zijn echter ook nadelen.
Binnen een groep kunnen

 • verschillen in persoonlijkheid
 • uiterlijke kenmerken,
 • alsook fysiologie, tot conflicten leiden.

Dergelijke conflicten hebben waarschijnlijk door de evolutie tot de opkomst van een rangorde binnen de groep geleid.

Rangorden bieden dus voordelen aan groepsleden o.a. door het voorkomen van fysieke conflicten te verminderen, maar kunnen er ook toe leiden dat bepaalde groepsleden met een lagere rang, daardoor de toegang tot middelen ( o.a voeding, territorium etc.) missen.

Er bestaat in een besloten populatie duiven een lineaire rangorde die in de loop van de tijd stabiel blijft.

We bespreken hier een studie waaruit blijkt dat deze stabiliteit kan worden verstoord door kunstmatige extra-gewichtsbelasting van de duiven,  die doorgaans de onderste 50% van de hiërarchie vormen. Deze gewichtsbelasting (kleine blokjes lood op de rug) zorgde ervoor dat deze laaggeplaatste duiven onmiddellijk agressiever werden en in de rangorde stegen. Dit effect was echter alleen duidelijk bij doffers en was afwezig bij duivinnen. Het verwijderen van het kunstmatige gewicht zorgde ervoor dat de rangorde meteen terugkeerde naar zijn vorige structuur.

Deze onderbreking van een stabiele rangorde impliceert een sterke directe link tussen lichaamsgewicht en sociaal gedrag en suggereert dat de persoonlijkheid van een individu kan worden veranderd door de kunstmatige manipulatie van het lichaamsgewicht.


Studie

Zeventien postduiven (acht doffers , negen duivinnen) werden ondergebracht in het Royal Veterinary College (Hatfield, VK). Alle duiven waren 6 jaar oud en werden gekocht toen ze 1 jaar oud waren. Ze werden gehouden in een duivenhok met onbeperkte toegang tot voedsel en water. Tijdens de studieperiode werden er geen duiven aan de groep toegevoegd.

Om de rangorde te bepalen, werden duiven aanvankelijk op drie verschillende punten in de jaarcyclus gedurende drie opeenvolgende jaren bestudeerd. Negentien maanden na het begin van het onderzoek werden de negen duiven die de onderste posities in de rangorde vormden kunstmatig met lood verzwaard. Dit gewicht werd 4 uur voor de aanvang van de experimenten bevestigd met zelfklevende lood-fiets-balanceergewichten. De gewichten wogen 5 g en het kunstmatig toegevoegde extra lichaamsgewicht bedroeg 12% van het gewicht van de duiven. De waarde van 12% werd gekozen omdat dit de natuurlijke lichaams-gewicht-schommeling weerspiegelt gedurende de jaarlijkse cyclus bij duiven. De duiven waren ivm eerdere studies, vertrouwd met op hun rug bevestigde bio-logging-apparaten. De gewichten werden onmiddellijk na de experimenten verwijderd. De volgende rangorde evaluatie -zonder gewicht – vond plaats de dag na de kunstmatige verzwaring.  De bepaling van rangorde  gebeurde met geijkte protocollen, met het oogmerk om elke duif een objectieve dominantie score toe te kennen. De belangrijkste hiertoe gemeten gedragingen  waren:  piepen, achtervolgen, snavelgrijpen, nektrekken en vleugelslagen.


 Een rangorde binnen een groep kan voordelen opleveren voor al haar leden door de ernst en frequentie van fysieke conflicten te verminderen. Door de tijd die aan rivaliteit wordt besteed te verminderen, kan tijd worden geïnvesteerd in ander belangrijk gedrag zoals onderhoud van vb. vederkleed, waakzaamheid en foerageren. Rangorden binnen dieren-gemeenschappen zijn vaak  lineair (recht evenredig) gerangschikt.

Dwz hoger gerangschikte individuen domineren alle individuen met een lagere rang. Lineaire rangorden  zijn gewoonlijk gekoppeld aan het lichaamsgewicht of -grootte en zijn in de loop van de tijd zowel stabiel als onstabiel gebleken:
de mate waarin er in de rangorden variaties in functie van de tijd voorkomen, lijkt verband te houden met zekere  levens-geschiedeniskenmerken, waarbij diergroepen ofwel beperkt zijn tot een bepaald gebied of gedurende langere tijd samenleven (wat bij voorkeur leidt tot stabiele hiërarchieën).
Er waren vb significante afwijkingen wanneer duiven wegvielen uit de groep.

Functioneert de rangorde anders wanneer er sprake is van zeer grote groepen duiven (one loft races) ?
Is de rangorde in de lucht anders dan op de grond ?
Zie vorige blog waar leiders van een zwerm tijdens een vlucht vervangen worden indien zij geen goede keuzes maken ….

Om niet te spreken van de rampvluchten, met een grondige wijziging in de samenstelling van een groep tot gevolg.

Bij toepassing van extra gewicht (in het groen)  veranderde de rangorde aanzienlijk (figuur c) maar bleef (recht evenredig) lineair; de rangorde die werd waargenomen toen negen duiven kunstmatig werden verzwaard (grijze zone) verschilde aanzienlijk van alle zeven niet-verzwaarde rangorden. Bij duiven met kunstmatig verhoogd gewicht veranderde de rangorde aanzienlijk. De negen individuen wiens gewicht kunstmatig werd gemanipuleerd, verhoogden gemiddeld hun agressie, wat resulteerde in een significante toename van hun rang. Gemiddeld verhoogden de kunstmatig verzwaarde duiven hun aantal agressieve gedragingen: niet alle duiven verhoogden dus hun agressieve gedrag.

 De maximale afname van agressief gedrag waargenomen door kunstmatig verzwaarde duiven was 38,33%. (Van die duiven wiens agressief gedrag verhoogden, waren de maximale en minimale stijgingen respectievelijk 750% en 11,3%.)

Er was een significante interactie tussen geslacht en gewichtsbelasting. De rangorde werd bij de doffers uitdrukkelijk verhoogd,  wanneer extra gewicht werd geladen, terwijl met extra gewicht geladen duivinnen geen verschil vertoonden met hun niet-gewicht geladen gedrag en daaropvolgende meting van de rangorde.

De toepassing van extra gewicht resulteerde in een algehele toename van agressie in de populatie; van het totale aantal agressieve interacties dat werd geregistreerd was er een stabiel verband binnen de rivaliteit-relaties, bij verzwaarde en niet verzwaarde duiven. 

Hoe dominantie en lichaamsgewicht op elkaar inwerken, zowel binnen – als tussen de seizoenen, wordt niet volledig begrepen. Het lichaamsgewicht kan aanzienlijk variëren gedurende de jaarlijkse cyclus als reactie op belangrijke gebeurtenissen in de levensgeschiedenis, zoals de kweek, de rui en (waarschijnlijk) het vliegseizoen. De manier waarop deze veranderingen in lichaamsgewicht worden weerspiegeld in de stabiliteit van de rangorden en de posities van individuele duiven daarin, zal waarschijnlijk aanzienlijke gevolgen hebben voor de algehele groepsdynamiek en het agressieniveau.

Daarom heeft een beter begrip van hoe (snel) de rangorden veranderen door kleinschalige, prompte veranderingen in lichaamsgewicht, het potentieel om inzicht te verkrijgen in zowel het collectieve als het individuele energieverbruik.

We kunnen niet anders dan besluiten dat een zwaardere doffer ook dominanter is en zich daardoor een bevoorrechte positie kan permitteren.
(Vb makkelijker toegang heeft op voedsel, partner…)
Nu we weten dat meer gewicht -zeg maar een rondere grotere doffer- voor een hoger rang in de rangorde zorgt, kunnen we verwachten dat dit ook voor betere sportprestaties zorgt.

Relatie tussen de gemiddelde lichaamsmassa (grafiek hierboven) en de gemiddelde rang voor zeven niet-verzwaarde pikorde metingen.

Ik heb lang gemijmerd bij het lezen van dit onderzoek.
Ik wil ook graag elke liefhebber uitnodigen om dit te doen.
Het geeft merkwaardige inzichten in het basisgedrag van onze duiven. Onder andere ook het gedrag (in one loft races) waar de groep (te) groot is voor de efficiënte organisatie van een rangorde.

Is er een link te leggen naar het effect van Miobol -dat zorgt voor ronde gespierde duiven-  en dat zeker de doffers dit bijzondere fenomeen kunnen benutten.

….

Kan het zijn, dat een onderdanige doffer die goed  presteert zich door een tijdelijke volume toename  dominanter wordt en zich (sportief) overtreft?

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.04.18.488671v1

Idd ,metingen van lichaamsomvang (zowel grootte als gewicht = «ronde duif») en ruststofwisseling zijn allemaal positief gecorreleerd met de rangorde en in overeenstemming met het prestatiemodel van energetisch management.
Zoals hierboven genoemd: alles in functie van energie besparen. Dit is van cruciaal belang in de uithouding en de recuperatie. Wij beschouwen het als een voorrecht om deze inzichten verder te verfijnen .

Intussen verwierf Miobol, dat zorgt voor ronde duiven, het jaar rond een vaste waarde in elk voeding schema.


https://comed.be/products/miobol-pigeon-1kg

Zeer bijzonder ….

Zo is ook het significant vroeger spenen (minstens een week) na gebruik van Miobol, een fenomeen dat we nog niet helemaal kunnen verklaren .

Kunnen tijdelijk dominant geworden ouders beter  hun jonge spenen?

Bron:  https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.04.18.488671v1


Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

 


We danken onze Wetenschapper voor zijn , zoals steeds, graag gelezen, interessante en bruikbare informatie, u gebracht in een voor eenieder verstaanbare taal.

Wetenschapper Dhr. Jean Louis Jorissen “COMED” samen met The Lost Son van “BLUE HEAVEN LOFT”


Natuur in volle pracht


Nieuws van de F.C.I.  en de aanstaande “Duiven Olympiade”

Januari 2024, lijkt misschien nog ver weg maar ook zo dicht bij.
Bekijk hieronder het speciaal bericht over de aanstaande Duiven Olympiade, die zal gehouden worden in Maastricht(Nederland)
Noteer alvast de datum, van deze happening , in uw agenda…Niet te vergeten.

 

Olympiade 2024 | Nieuws

 


Klik HIER om deze nieuwsbrief online te lezen (uitgave augustus-2 2023 | nieuwsbrief #10)


Vijf nieuwe sponsoren van de 38e Olympiade

Naast hoofdsponsor BENZING hebben we afgelopen weken maar liefst vijf contracten getekend met gouden en zilveren sponsoren. Bekende merken in de duivensport die de 38e Olympiade van harte ondersteunen met hun aanwezigheid en actieve betrokkenheid bij dit mooie event.

We stellen de sponsoren graag aan u voor:

Gouden sponsoren:

 • CEST PHARMA
  Happy pigeons, happy fanciers!
 • Beyers
  Kampioenen kiezen voor kwaliteit. Kampioenen kiezen voor Beyers
 • Belgica de Weerd
  Pioniers in de medische begeleiding van postduiven
 • Bricon | Compuclub
  Voor duivensport waar innovatie echt een meerwaarde wordt | professionele automatisering duivensport

Zilver sponsor:

 • GPS
  Het online veilinghuis gespecialiseerd in sportduiven

Uniek Olympiadeboek voor alle leden

Met plezier maken we bekend dat er een speciaal Olympiadeboek komt. En dit boek wordt gratis beschikbaar gesteld aan alle NPO-leden. De boeken worden gelijk met de vaste voetringen uitgeleverd. Het boek verschijnt ook in het Engels; deze editie is verkrijgbaar tijdens de Olympiade.

Collectors item
In het boek krijgen de Nederlandse Olympiade duiven een plaats, evenals de Nationale kampioenen 2023 en de Grand Prix winnaars 2023. Kortom een echt collectors item in full color met harde kaft. Een prachtig naslagwerk van wat de duivensport te bieden heeft.

De commissie heeft al vele liefhebbers en bedrijven weten te enthousiasmeren om ook in het boek een plekje te krijgen. Mensen die begrijpen dat ze hun steentje moeten bijdragen aan de hun geliefde sport die hun al zoveel gebracht heeft. Hier is ook uw kans om in dit prachtige boek te komen met een of twee pagina’s. Wat mag daarop staan? Wat u wilt! Dat kunnen uw duiven zijn, alle aanverwante zaken van de duivensport, maar misschien wilt u uw eigen bedrijf wel promoten, of het bedrijf waar u werkt! Veel is mogelijk. De kosten van één pagina bedragen € 750,00 en voor twee pagina’s zijn de kosten € 1.000,00.

Mee doen?
Ook u kunt meedoen. Een mailtje of belletje is voldoende om u op de lijst van adverteerders te zetten, of gewoon een sponsorbijdrage, want dat kan ook. Laten we er samen een succes van maken. U kunt uzelf aanmelden bij Albert Poulisse via albertpoulisse@hotmail.com, of bij Raymond Schalkwijk via rschalkwijk@iboma.com.

En heeft u vragen? Ook daarvoor kunt u bij Albert of Raymond terecht.


Programma huldigingen is bekend

Het programma van de huldigingen – nationaal en internationaal – is bekend. De huldigingen vinden plaats op zaterdag én zondag. Tijdens de Olympiade is er volop aandacht voor de geleverde prestaties: erkenning én waardering voor de prestaties.

Prijswinnaars ontvangen dit najaar een uitnodiging en informatie over de huldiging(en).

Programma huldigingen


Overzicht exposanten en plattegrond komt eraan

De beurscommissie heeft de eerste contracten verstuurd, voert gesprekken met potentiële exposanten en de tekenaar is aan de slag met het uitwerken van de beursplattegrond. Binnen enkele weken presenteren we de lijst met exposanten en de eerste versie van de plattegrond.

Interesse om op uw organisatie of initiatief te presenteren tijdens de Olympiade? Algemene informatie voor exposanten is te vinden op de website en uiteraard gaat de commissie graag in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Informatie en aanmeldformulier exposanten


Klik HIER om deze nieuwsbrief online te lezen (uitgave augustus-2 2023 | nieuwsbrief #10)


OOGSTRELEND


Het oog mag ook wat hebben !

“BEAUTY IS A JOY FOREVER”


Op de valreep

Vijf vaccinaties en een geplande Boost zijn uiteindelijk niet voldoende geweest om ons te vrijwaren van COVID-19. En ik die dacht onaantastbaar te zijn, moest nu, recently, ook buigen voor het CORONA VIRUS.

Het was eerst mijn halve trouwboek die de besmetting mee naar huis bracht. Maar ondanks alle hygiënische maatregelen en genomen veiligheid in achtname , kwam ook ik, een paar dagen nadien al, aan de beurt. Het overviel mij als een dief in de nacht.  Maar ja, je weet dat : als je met kat/hond gaat slapen, krijgt je ook, onverbiddelijk hun vlooien er op de koop toe bij. Dat zegt ook het spreekwoord!!!

Het dragen van mondmakers in Taiwan is nooit ver weggeweest. Er duiken nu meer en meer mensen op die besmet geraakten ondanks het dragen van een mondmasker. Het geen er op wijst dat men nergens veilig is voor het VIRUS, niet bij het wandelen, lopen, fietsen, joggen en natuurlijk zeker niet tijdens het vrijen.

Geluk echter dat we snel actie hebben ondernomen en PAXLOVID(Pfizer) in huis hebben gehaald. We zijn nu beiden aan de beterhand en hopen weer vlug al onze activiteiten, zoals daar zijn : mijn daily Job, geplande afspraken en ontmoetingen, te hervatten… Maar zo zie je maar…


Beeldmooi


Bloemenpracht bij ochtend gloren…


We gaan het hier bij laten. Het was een lang epistel, maar het moest mij van het hart… Met de Herfst in aantocht wensen we u alles wat je hartje lust. Vergeet echter niet dat er nu een belangrijke periode begint voor onze duiven. Namelijk “DE RUI”. Besteed er voldoende aandacht aan, want het zijn de nieuwe veren en pennen die de wapens zullen zijn om volgend jaar(2024) de concurrentie te lijf te kunnen gaan.

Nog het allerbeste gewenst, vanuit Taipei,Taiwan,(R.O.C.) groet u,

Je dienaar

THE LOST SON

Pigeon Observer in the Far East
Ambassador and Senior Adviser van de F.C.I.

15 September 2023
Total Page Visits: 4024 - Today Page Visits: 2