Een wereld in verandering…

(Slogan BNP Paribas Fortis)

Voor we van start gaan even luisteren en mediteren, nu het nog kan…

 

Een nieuwe uitdaging wacht ons…

Het is de bedoeling om het gebruik van “ANTIBIOTICA” in onze Duivensport te negeren. We zijn hiervoor ons licht gaan opsteken bij onze Wetenschapper, een man weliswaar vergrijsd,

maar niet te min met een rijke ervaring in het oordeelkundig produceren en aanwenden van Voedingssupplementen  bij mens en dier. We zijn er op uit om onze duiven een boost te kunnen geven zonder het gebruik van Antibiotica. Het wordt beslist een moeilijk, gevoelige opdracht en uitdaging. Maar waar een wil is, is er normaal gezien ook steeds een weg. En die richting gaan we nu(samen met u?) inslaan. Met de raad en de hulp van onze Wetenschapper : zijn naam : J.L. JORISSEN, Industrieel Apotheker en Producent van verschillende Voedingssupplementen voor mensen en dieren.

J.L. JORISSEN

J.L. JORISSEN

 

De aanvang :  we zijn nu half oktober, duiven zitten volop midden in de rui…waarmee gaan we aanvangen om onze planning(zijnde een Duivensport zonder Antibiotica) te realiseren, stap voor stap?

Onze gesprekspartner aan het woord:

Eigenlijk is het duidelijk dat we die kant op moeten. Dat we de wet van Darwin bijna gaan moeten gebruiken om te vermijden dat het mooiste in de duivensport gaat verdwijnen :een van de beelden die de duivenliefhebbers op hun netvlies krijgen , dat zijn de laatste vleugelslagen bij de atletische duikende landing van de duif, waarbij zij weet dat ze thuis is en hij weet dat ze de eerste vliegt. En dat is het mooiste dat er is en daar doen we het ook voor. En als je dan weet dat je het gerealiseerd hebt op een manier die duurzaam is en waar jij controle over hebt, dat is eigenlijk een droom van levensgeluk! Als je dat verwezenlijkt hebt met een hulpmiddel waarvan je niet 100% zeker zijt, ja of het wel elke keer gaat werken, of dat het gaat blijven werken, dat is dan een gemengd gevoel wat je dan hebt. En als je dan nog eens pech hebt ondanks wat je allemaal gegeven hebt en eigenlijk helemaal niet goed gepresteerd hebt dan wordt het op een duur een nachtmerrie! Het is dus eigenlijk die achtergrondgedachte van de mensen die we eigenlijk willen wakker schudden. Ja, ’s morgens opkomen en zien dat links en rechts duiven zitten die treuzelen ,ondanks je nochtans alle medicatie en antibiotica gegeven hebt die nodig zijn en je krijgt er geen greep op, ja dat is eigenlijk een spanning, een zorg die we gaan moeten weghalen.

We weten ondertussen dat de Verenigde Naties, een goede maand geleden twee agendapunten hadden: 1. Syrië en 2. De Wereld bezorgdheid van Wereldinstanties over de oprukkende kiemen die niet meer gevoelig zijn aan onze geneesmiddelen. Het is nu op allerhoogste niveau in behandeling, dus wij gaan zeker in de kijk komen! Dat gaat niet meer lang duren, op het laatste gaan ze nog zeggen wie nog antibiotica gebruikt die wordt zwaar gestraft of zo, ja ik bedoel voor niet noodzakelijke dingen hè!

Maar ja, we zitten hier met een hok duiven, volledig in de rui gevallen, we zijn niet zeker of ze parasieten hebben, we weten niets? Dus met wat gaan we dan moeten aanvangen? Wat gaat er moeten gebeuren?

J.L. :
We zijn nu de laatste handen aan het leggen. We zijn met 4 man aan het werken op dit eigenste moment aan het nieuw schema. En na de rui voorzien wij een zuivering, dat is met Comed Cometabol drain: Elke dag geven in een aantal periodes en als het niet meer nodig is of je denkt dat het niet meer nodig is, dan in de plaats van een soeplepel een koffielepel geven.  Maar dat dus sowieso steeds in het voer zit. Dus wat wij zeggen is dat de duiven door het spel dat we ermee gedaan hebben, de duiven die wij nu hebben, die komen uit de natuur, die zijn door die honderd jaar heen sterker geworden. We hebben die duiven eigenlijk in tegenstelling tot de natuur, hebben we die opdrachten gegeven waardoor er een deel van tussen gegaan zijn: o.a.  de lomperiken, die de weg niet meer vinden, de zwakken, zij die de kiemdruk niet aan kunnen, zij die niet attent genoeg zijn om roofvogels te ontwijken,…. Al die zaken zijn eigenlijk er allemaal uitgekweekt door het spel zelf. De duif die wij nu hebben is dus sterk. En dan gaan we nu nog een stap verder, want wat hebben we er in gekweekt? Wij hebben ontwormingsmiddelen erin gekweekt zodanig dat de duiven feitelijk, ja toch vatbaar blijven voor wormen. Waarom? Omdat die eigenschap die de duif van nature had om de wormen te bestrijden daar hebben we gezegd je moet dat niet meer doen, we geven er wel een pilletje voor. Hetzelfde is bij bacteriën. De kracht die de duiven hebben om bijvoorbeeld naar huis te komen op lange afstand,in de hitte te vliegen, de druk van de stress, van het weduwschap, van het onttrekken van de jongen, daar kunnen ze allemaal tegen, maar we hebben gezegd voor die ziekte kiemen, daar hoeft de duif niets voor te kunnen, daar geven we wel antibiotica voor. Dus daar hebben we zwakte in gekweekt, dat moeten we proberen er terug uit te kweken! En daarom zeggen wij, in ons systeem zit in bijna alle producten die in het dagelijkse schema voorkomen daar zit in de Phytocur, daar zit in de Rony, onze Winmix (deels), daar zit in de Curol, ook de Avisan (iets nieuw), al die zaken bevatten substanties die kiemdodend zijn of die de kiemgroei remmen. Nu is het probleem, dat is ook iets dat ik voorop moet zeggen, ik heb van het voedselagentschap een indicatieve lijst met termen en claims die je mag vernoemen, je mag dus niet zeggen preventief goed tegen Coccidiose, Salmonellose,… dat mag niet gezegd worden, en ook zoals verbetert de bloedsomloop mag ook niet gezegd worden, je mag enkel zeggen geeft een verbeterde doorstroming. Je mag bijvoorbeeld spreken van kortstondige stress,… Waarom ze dat zeggen? Je mag niet een voedingsmiddel voorstellen als een geneesmiddel, want als je dat doet dan beschouwen  ze het als een geneesmiddel en dan moet je het laten registreren en dat kan dan ook alleen verkocht worden door apothekers, dierenartsen. Wij zijn gebonden aan die literaire termen! Dus we zitten eigenlijk met het probleem dat we niet kunnen zeggen hoe goed het is, snap je? Dat is een grote rem op de invoering van die middelen. Ik heb u ooit bij mij thuis die antibiograms laten zien, waarop blijkt dat ze zelfs tegen virussen werken, maar ik mag dat niet publiceren, want dan moet ik het gaan laten registreren als geneesmiddel. De mensen moeten eigenlijk ook weten waarom wij soms vaag moeten zijn in een beschrijving. Maar ik kan u zeggen dat al die producten die in onze schema’s voorkomen dat wij, omdat sommige mensen zeggen, ja ik kan niet alle producten van Comed gebruiken, waarom: omdat ik dat van die dierenarts en dat van een andere dierenarts, dat van Rhönfried, misschien dat van Herbots gebruik, weet je. Dus ik probeer, als men een product van ons gebruikt dat men al meteen een groot effect ziet. De werking tegen ziektes die zit in meerdere producten. Curol, Phytocur, Rony, dat zijn de toppers, dat zit bijna altijd in onze schema’s. Dus als we die draad terug opnemen, dus tijdens de rui geven we Murium en ook wij geven graag een klein beetje Tempo 60 erbij. Omdat Murium vooral aminozuren zijn die eigenlijk de bouwstenen vormen van het gevederte. Maar wij hebben dus door de jaren dat we op de markt contact hebben, ook vernomen dat veel liefhebbers zeggen kijk als wij daar Tempo 60 in een kleine hoeveelheid of een klein beetje Winmix bijgeven, dan zien wij een glans in die veren. En dat is ook zo, omdat het een enorm complex gegeven is om zo’n veer terug aan te maken en dus daarom bevelen wij dat bijkomend  aan. Ook in de winterperiode zullen wij altijd met een kleine hoeveelheid vitaminen ondersteuning geven, omdat de mensen zeggen,ik wil ze niet in conditie hebben, dat is ouderwets, dat is nu gedaan. Ik wil nu niets geven om dan daarna te pieken. Dat is een achterwaartse redenering die op het niveau dat vandaag gespeeld wordt, niet meer houdbaar is. Dus hebben wij in die rustperiode toch graag dat we altijd het laag vlammetje aan de gang houden en dat we niet in een soort van, ja bijna een georkestreerde verwaarlozing, excuseer voor die term, dat we niet zomaar door die wintermaanden gaan om ze dan wakker  te schudden en dan een turbo op te zetten. Dat is niet meer ons systeem.

Het nieuwe schema: Murium voor de rui , een soeplepel/kg Murol , dat is de olie die de bloedsomloop doorstroming en de huid verbetert. Die zorgt dat de follikels gevoed worden

Tempo 60, 5gram/kg, om die diepe kleuring te krijgen, om de finishing touch te krijgen (want normaal is het 15 g/kg).

Als ze uitgeruid zijn: (maar eigenlijk gaat de rui bij een duif het hele jaar door, maar het is natuurlijk als ze de grote pennen laat vallen, dat het dan ook spectaculairder is. Normaal kan een duif wel blijven vliegen, maar ze is dan wel niet in haar comfortabelste periode) Dus het volledige surplusieve is zeker volledig op zijn plaats. Daarvoor dient die Tempo 60 om een extra tapijtje er nog onder te leggen.

 

Het is daar waar de melker nood aan heeft, gelijk wat je zegt van die Murium, die Murol en die Tempo 60, wat het product realiseert als men het geeft aan de duiven, het stimuleert of…..?

Je ziet het verschil gewoon. Ook we durven we dat in de ruime mate (dat is facultatief), Comin-Cholin daarbij te geven of Cometabol drain. Dat is voor mensen die antibiotica gebruikt hebben. Snap je het ? Dus als je van die dingen ziet die je vindt in getekende pennen of zo, maar voor de mensen die dan ons systeem gebruiken, hebben dat dan niet nodig. Het is eigenlijk een soort kruidenmiddel dat goed ontgift. Maar in de regulieren spelmethode(rui) is Murium, Murol en Tempo 60 het meest aangewezen. 

Speelt het een rol of heeft het een invloed dat men de duiven in de rui niet buiten laat of heeft het een voordeel als men ze wel af en toe buiten laat?

Ja, ja je moet die buiten laten. Natuurlijk moet je wel een beetje naar de omstandigheden zien. Als het noordenwind of oostenwind is met een scherpe regen, dan niet. Maar als het mooi weer is, laat ze dan ervan genieten. En zeker aan de hoeveelheid licht. Een duif is permanent bezig met het aanleggen van vetreserve in de borstspier, dat weet je ook wel. Het rond krijgen van de duif, waar we het altijd over hebben. Dat is in feite het opvullen van die borstspier, want dat is in feite de motor met 2 elementen: 1. Vetdruppeltjes (brandstof). 2. Myoglobine (een eiwit, waarmee de duif zuurstof kan opslaan) Deze twee maken de duif rond. En wij weten nu dat er verschillende factoren zijn die dat proces ondersteunen, maar om die vetdruppels (brandstof) vanuit de voeding in die borstspier te krijgen daarvoor is UV-licht, dus zonlicht nodig. Met andere woorden, een duif heeft behoefte hieraan, heeft licht nodig. Ook de Vitamine D die wordt gemaakt met zonlicht. Alles rond verduisteren, je kan het ingrijpend effect van verduistering zien, op het hele leven de duif, wat daaruit voorkomt : het ruipatroon. Dus zonlicht is belangrijk en als je de kans krijgt, moet je hen dat dan ook geven. Je moet altijd terugkoppelen aan natuur. In de natuur zit een duif meer buiten. Bij ons zit ze in semigevangenschap, wanneer ze binnenkomt ,wordt ze gepakt en dan weer opgesloten. We ontnemen haar in feite de gelegenheid om te zonnen. Ze gebruikt het zonlicht om die vetdruppeltjes in de borstspier te krijgen. Wat haar ook een goed gevoel geeft. Ze maakt natuurlijk nu geen grote reizen, maar het is gelijk jij, jij hebt ook graag iets op uw spaarboek staan. Heb je dat nodig? Neen, maar het geeft je wel een goed gevoel als het erop staat. Dus bij een duif is dit ook niet anders. Het geeft haar een goed gevoel als die druppeltjes in haar borstspier komen. En dan heeft ze het gevoel: ik kan alles aan, ik zit goed. Anders krijgt ze onrust,onzekerheid en een  beetje stress. Dat zijn allemaal dingen die we geleerd hebben. Dat hele proces is ook gekoppeld aan het testosteron, zowel bij de duivinnen als bij de doffers. Maar dat is een ander verhaal, daar gaan we het in het seizoen zelf over hebben, omdat het dan ook gerelateerd is met het weduwschap, met de jaloezie en ook  met het zonlicht. Als het zonlicht hoog staat, komt er meer testosteron en maakt ze ook meer feromonen en zo aan. Dan is die opbouw van die vetreserve in de borstspier groter , omdat dan ook die prestaties moeten geleverd worden. Op dat moment gaan de duiven moeten zorgen voor hun jongen en staan er wedvluchten  op het programma en zo…..maar daar gaan we het niet meer over hebben.

Maar zonlicht, UV-licht is belangrijk voor de stofwisseling en de permanente opbouw van die vetreserves in de borstspier. De duif heeft dat nodig. Dus ja, ook al is die in de rui moet je haar buiten laten komen als het weer goed is.

Producten voor de rust tijd: Winmix (zorgt dat ze niets te kort heeft) Cometabol en Rony (Ze zorgen dat er geen microben komen).

Tot daar de uitleg van onze gesprekspartner. Volgende maand komen we hierop terug, want er valt nog heel wat te vertellen en te leren.

“BLUE HEAVEN LOFT(BHL) : 2d Generation

Zielig om aan te zien hoe uitgeruide jonge duiven 2016 opnieuw in de rui vallen. Kleine dekveertjes die sneller vallen dan herfstbladeren. En, zoals eerder al aangehaald, zien we geregeld ook een 1ste, 2de en 3de pen die opnieuw gestoten wordt, maar ook de achtervleugel is aan de beurt. Ik kan het echt niet geloven dat deze duiven tegen de jaarwisseling opnieuw en volledig hun verenkleed verwisseld zullen hebben…

Over andere dag mogen ze naar buiten, vliegen slechts sporadisch en landden dan schichtig op de valplanken. Baden doen ze ook wel geregeld nadien wat voor ons een bewijs is dat er aan hun gezondheid niets hapert. Ze hebben trouwens krijtwitte neuzen en oogranden die glinsterende ogen omsluiten, en dat sterkt toch wel dat vermoeden. Valt nu echter te bezien hoe ver ze met hun tweede rui geraken? En ik zeg het nogmaals : kan niet geloven momenteel dat ze al hun grote slagpennen nogmaals zullen werpen en laten ingroeien.

“MUROL” en “MURIUM” van de firma COMED, afgewisseld met “METHIO-FORTE” en “ZELL OXIGEN” van Herbots Animal Products (HAP) staan nu dagelijks op het programma. Deze producten  ondersteunen op efficiënte wijze het ruiproces. We zijn uiteraard ook zeer benieuwd en hopen nog meer te weet te komen en te kunnen vaststellen in welke mate en van welke invloed al onze ingrepen zullen hebben gehad bij de aanvang en vooral ook tijdens het vliegseizoen van 2017. Te volgen dus…

 

Goed om te weten :

Het heeft lang geduurd, maar nu zijn ze er : “DE GIGOLO’S”… In het Verre Oosten al jaren voor handen. Nu dus ook dichter bij huis aanwezig. En 24 op 24 uur aanwezig en ten dienste van het zwakke geslacht. Weten niet eens goed wie ze eerst moeten aanpakken, zelfs bediening/service aan huis is mogelijk. Echt wel een zegen voor heel wat vrouwen die thuis niet vinden en krijgen waar ze ook zeker wel recht op hebben :”Bevrediging” . Dus mannen opgepast voor deze nieuwe trend… nieuwe bezems keren immers goed. Best dus dat je niet met je ogen en oren in je zakken rondloopt… Een verwittigd man is er normaal gezien toch twee waard? De hand aan zich zelf slaan, weegt niet op tegen het intieme en vleselijk genot van het samen zijn. Play-toys helpen, een goede Vibrator ook, de kleur hiervan maakt zelfs geen verschil. Maar ze zijn niet in staat om een volledige bevrediging te vervangen, laat staan de voldoening en het gevoel hiervan uit te schakelen.

Weet dat de witte ridder komt, als een dief in de nacht daagt hij op, wijl manlief ligt te snurken (misschien kreeg hij wel een aspirientje in zijn laatste drankje voor het naar bed gaan?…De vrouw in haar doorzichtig nylon nacht kleed en dito slip, goed waar te nemen van op afstand, gaat in de aanval…omdat veel mannen die onweerstaanbare drang naar bevrediging in de ogen van hun geliefden niet weten te ontwaren. (Waarom denk je dat er, hoe langer hoe meer, lesbische koppels zich verenigen?) Ze duikt het bed uit en verdwijnt via een schuifdeur die zelfs geen geluid maakt omdat ze veelvuldig wordt gesmeerd. Aan alles is gedacht. Het scenario, niet op voorhand geschreven, maar wel stiekem afgesproken en voorbereid. Geen vijf minuten later is het zover. De ontmoeting is een feit. Kleren worden uitgerukt en vallen met een smak op de grond. Het liefdespel kan beginnen…

Ja mannen…Kan je dat overspel noemen?  Laat de buitenwereld het zo heten? En dan… is er iets mis mee? De fout van het samenleven in een bekrompen maatschappij? Maar die onweerstaanbare drang, die alle gevaren en obstakels overwint, kan je zo maar niet aan banden leggen? En er is hier ook geen sprake van verkrachting want dit innig, zalig en intiem samen zijn gebeurt toch met wederzijdse toestemming? Door de eeuwen heen zijn tal van voorbeelden bekend… Toch wel opmerkelijk dat dergelijke situaties zich nu meer en meer voordoen? Zou de emancipatie van de vrouw hier voor niets tussen zitten, denk je?

Ongeacht wat er gebeurt : ”Ontbering” is moeilijk te stoppen… Natuurlijk zijn wij mannen niet beter. Maar bij ons valt dat minder op  en wordt zulk een verhouding bijna als gans normaal aanzien. Wij hebben echter een voordeel waar we ons altijd kunnen op beroepen. We zijn als jagers geboren en zullen ook zo sterven. “Gaat en vermenigvuldig” staat letterlijk in de Bijbel. Door de eeuwen heen is dat zo gebleven. Maar geen man die hier openlijk durft voor uit komen ? Mag ik even in herhaling vallen ? Spreken we daarom niet over het “MENSDOM” en het “DIERENRIJK”? En wroeging kan je best missen als kiespijn. Weet een ding : Sint Pieter is een man… aan de deur van de hemel zal hij je niet afwijzen omdat je een gans leven als jager doorbracht. Maar met een knipoog zal hij je naar binnen laten als je er maar voor zorgt en zeker niet vergeet om je beste en meest verleidelijke lingerie op voorhand aan te trekken. Mooi toch als je dit weet en kan… Neen, dit is geen vooraf geschreven scenario, maar wel een echt voorval dat zich af gespeeld heeft in het Verre Oosten, waar ik 20 jaar verbleef en weer terug naar toe wil als de tijd rijp is hiervoor?

Mannen, ik wil maar zeggen : of je nu uit gaat werken of thuis de tijd doorbrengt, let op de krantenbesteller, de groenteboer en vooral de bakker die zelfs drie maal per week zijn ronde doet… Ik wil maar zeggen : “Boer let op uw ganzen” …

kbdb-logoTe onthouden datums :

 

 colombe_2017 Olympiade 2017 – Brussel (Belgium)


Stel het wel intussen, blijf gezond en laat niets aan het toeval over… De winnaar heeft altijd gelijk.
Tot de volgende keer.
Vanuit  Zoutleeuw groet ik u allen die mij lezen…

Uw dienaar

THE LOST SON
Zoutleeuw (Belgium)
October  2016-10-16

logo-comed logo-versele-laga
Total Page Visits: 797 - Today Page Visits: 3