Het onderscheid tussen winnen en verliezen…

De dag van vandaag is onze duivensport zodanig erop vooruit gegaan dat het verschil tussen winnen en verliezen afhangt, (ja dikwijls is dat zo) van kleinigheden. Zij die al van einde maart, begin april hun duiven, tegen wil en dank in, hebben ingezet op vluchten uitgeschreven door hun maatschappij, weten nu wel hoe laat het is. De weersomstandigheden op voornoemd tijdstip lieten toch wel te wensen over. De koude en lage temperaturen met een windrichting meestal uit het Oost Noord Oosten hebben het de duiven niet gemakkelijk gemaakt. We zijn en blijven trouwens van oordeel dat als je een overjas moet gaan dragen om de van een vlucht terug kerende duiven op te wachten, dat het voor hen ook een zware opdracht is om, zonder keren en zoeken hun thuishaven te bereiken. Natuurlijk nemen de prijsvluchten hun beslag. Maar als je een verschil krijgt van bij de 200 meter per minuut, tussen de eerste prijs en de laatste, weet je toch wel dat de vlucht niet gemakkelijk is verlopen. Bovendien moet je weten dat bij het sluiten van de wedstrijd nagenoeg nog 70% van de duiven aan het vliegen is. (Wedstrijd : prijs per drietal).

Het oude gezegde is nog steeds van kracht. Bovendien blijft het een goede raad om pas met de duiven op pad te gaan van zodra er bladeren aan de bomen staan. Veel liefhebbers voelen de kriebels, kunnen niet langer wachten en willen toch spelen met alle gevolgen van dien. Natte ogen, wegstaande pluimpjes juist boven de bek en bij de gehooringangen wijzen wel degelijk op een ontsteking van de bovenste luchtwegen. Hetgeen je liever moet trachten te voorkomen dan wel te genezen.


PRB_2660_banner_01


Niet te geloven

Zelfs voorzichtigheid volstaat soms niet. Hier nu een bewijs hiervan. Uit erkentelijkheid en appreciatie voor uitwisseling van ervaringen tussen ons en een gekende Dierenarts, hadden we in 2015 ook enkele producten, uit diens aangeboden gamma, aangeschaft. Hier nu de feiten : Bij het gebruik van zijn” aanvullend diervoeder voor duiven, een vloeibaar mengsel dat voorkomt te kort aan mineralen en oligo-elementen”, deden we de volgende vaststelling. Omdat we steeds het drinkwater bereiden in een kan van 5 liter, moesten we (volgens de aanwijzing 15 ml/liter water) dus 75 ml product aanwenden. Om nauwkeurig de hoeveelheid te bepalen, gebruiken we hiervoor een kleine recipiënt van 150 ml, met klare aanduidingen van : 5-10-15-20-25 enz. milliliter. Ondanks onze gewoonte om vloeistoffen steeds goed te schudden vooraleer ze af te wegen en te gebruiken, ontwaarden we in het 75 ml product , een lange witte sliert . Op het eerste zicht dachten we aan een bezinksel, hebben dan ook nog getracht bij deze toch wel eigenaardige vaststelling, om de sliert te doen oplossen. Maar tevergeefs. Eerst nog naar de vervaldatum gekeken : november 2016. Het product was dus niet vervallen. Ten einde raad dan toch maar naar de telefoon gegrepen en de Dierenarts gebeld. Na mijn uitleg kreeg ik de bevestiging van hetgeen ik wel vermoedde, maar wat ik niet openlijk durfde te zeggen. “De witte slierten zijn schimmels” kreeg ik te horen. Het gesprek dat hierop volgde gaan we u onthouden. Het ongelooflijke werd waarheid. En ondanks een uitleg en verklaring van de Dierenarts die ons zei dat hij hiervan op de hoogte was en er met de fabrikant al over gesproken had met als resultaat en een uitleg dat, 1 % van de gemaakte flessen deze schimmelslierten bevatten. En dan… ongelovige Thomas die ik ben…ik had nog een tweede fles in voorraad, die ook nog niet vervallen was. Dus dan maar even deze snel geopend en opnieuw een 100ml. product in onze kleine recipiënt gegoten. Mijn ogen konden het niet geloven, maar ook deze fles had dezelfde witte slierten in de vloeistof. Opnieuw dan maar gebeld met als resultaat en het volgende antwoord : “OK, zal je 2 nieuwe flessen bezorgen.” Zo iets juist moet je tegen mij zeggen. Ik die me op mijn  leeftijd niet kwaad zou mogen maken. Maar daarmee was de kous natuurlijk niet af. Zoiets kan toch niet. Want iemand die slechts een paar liter water hoeft aan te maken, zal waarschijnlijk nooit deze vaststelling kunnen doen. Hij zal gewoon denken dat de witte slierten gewoon een bezinksel zijn. Voor ons is zo iets niet goed te keuren. De liefhebber die zelf, zonder het te weten, zijn eigen duiven gaat besmetten met schimmels. En zich natuurlijk gaat afvragen waarom vliegen mijn duiven dit seizoen geen prijs? Opgepast dus, wees attent en zorg er voor dat je steeds een paar flesjes “Nystatine” van Sanofi en “AntiFungal” van Pigeon Vitality in huis hebt. Een behandeling tegen schimmels is bij zulk voorval de enige geschikte oplossing met een goed resultaat als gevolg.


logo-pigeon-vitality

www.pigeonvitality.com

Nieuw op de markt : “ Turbo Flight” van Pigeon Vitality.
Voor alle info hierover ga naar www.pigeonvitality.com


Alle wegen leiden naar Rome…

Met eigen ogen gezien en meegemaakt. Een jaarling van “Blue Heaven Loft” 2nd Generation, die achterbleef van een trainingsvlucht werd een paar dagen nadien aangemeld door een zekere Koen Claesen uit Wellen bij Tongeren. Een echte fanaat, een melker die weet wat hij wil. Duiven zijn zijn enige hobby. Toen we de duif gingen ophalen, het was reeds 20u.30 PM, zagen we nog een klad duiven toeren rond het domein van onze aanmelder. Na ons gemeld te hebben, vroegen we de melker of dat zijn duiven waren die nog zo laat hier buiten rondvlogen? Bevestigend antwoord : “Dat zijn mijn jonge duiven” zei hij fier als een gieter. Maar jonge duiven, zo laat op de avond, die precies als oude duiven rondvlogen, we hadden onze twijfel hierover.

duivenhok-claesen1Koen Claesen, uitbater en eigenaar van een bloeiend vleesbedrijf doet zijn verhaal. “ Mijn jonge duiven, zowel deze van de eerste, de tweede en de derde ronde komen samen op het hok voor jonge duiven. Je ziet hier de twee spoetnikken aangebracht in de zijgevel van dit bijgebouw.
Mijn jonge duiven kunnen dag na dag vrij binnen en buiten. Maar vermits ik rond 08:00AM aan het werk moet voor mijn zaak, roep ik de duiven dan binnen, voeder hen en ze blijven dan wel opgesloten tot 18:00PM ’s avonds. Op het ogenblik dat mijn oude duiven hun training en verzorging achter de rug hebben, komen mijn jonge duiven vrij en kunnen dan in en uit het hok zonder dat ze mij nog te zien krijgen. Ze vliegen ’s avonds dan tot het bijna donker is en ’s morgens, bij de eerste klaarte, lopen ze naar buiten en vliegen de opkomende zon te gemoed. Met dit systeem heb ik praktisch geen verliezen bij mijn jonge duiven. Weet je nog? Verleden jaar bij die slechte Chateuaroux, een Nationale vlucht, toen had ik 9 duiven mee en 8 van hen wonnen hun prijs.” Tot daar Koen Claesen uit Wellen. Maar ook bij de oude duiven en jaarlingen weet Koen zijn streng te trekken. In 2016 nog goed voor 18 eerste prijzen, wetende dat hier gespeeld wordt vanuit Mettet (78km), Chimay (112 km, Vervins (151 km) , Laon (185 km), Sezanne (265 km), de eerste vlucht Provinciaal, vervolgens Gien (400 km) en zo verder tot en met Barcelona.

Je ziet het… men is nooit te oud om nog wat bij te leren.

Voor u gelezen

Elke maand horen 125 Vlaamse mannen : “U bent niet de vader van uw kind”. “Ben ik wel echt de vader?” Argwaan over de Biologische band met hun kind doet zo’n 5.000 Vlaamse mannen per jaar naar een test grijpen. 30% krijgt na onderzoek in het Labo een negatief resultaat. Goed voor 125 keer per maand.”Nee, u bent de vader niet.” Bron : HLN van 4-5 mei 2016.

Echt waar… schrok ik even van voornoemde publicatie. Dit houdt in dat niet alleen mannen overspel begaan (omdat wij als jager (hunter) geboren zijn) maar dat ook gehuwde vrouwen niet vies zijn om al eens een slippertje te maken met de gekende gevolgen. Je kent het verhaal van de Bakker, de loodgieter, de verkoper van Magazines of schoonheidsproducten? De dag van deze publicatie was ik op jaarlijks onderzoek bij de Cardioloog. Toen ik hem hierover confronteerde en hem wees op het grote aantal overspelige vrouwen, was zijn antwoord kort maar kordaat. Bij een vreemd gaande vrouw hoort er ook een overspelige man te zijn….

Dus de wil is sterk, maar het vlees is zwak. En ja, we hebben het altijd over het zwakke geslacht (vrouwen), maar soms moeten mannen (ook steller van deze tekst hoort hierbij) gaan inzien dat we zeker niet iedere vrouw over dezelfde kam mogen scheren. Zie bijgaand filmpje.” Want mannen zijn Toneel, vrouwen spelen Toneel.”

Dat was het dan weer voor vandaag… Bij leven en welzijn tot de volgende keer…

Gegroet

Uw dienaar
The Lost Son
Zoutleeuw
10 mei 2016


logo-versele-laga

Total Page Visits: 1149 - Today Page Visits: 4