Mijmeren, mag dat even toch? Luister dan nu mee…

Weer een jaar dat bijna verleden tijd is…
Nooit eerder over nagedacht hoe snel de tijd echt wel voorbij vliegt. Hoe ouder een mens wordt hoe meer hij alles begint te relativeren.
Ook het duivenseizoen 2016 heeft zijn beslag gekregen en is er een geworden dat we liefst zo vlug mogelijk willen vergeten.

En toch gaan we straks de Kampioenen weer moeten vieren. Opmerkelijk is echter wel dat in 2016 veel gekende en gelauwerde hokken niet eens in het stuk voorkomen. En daar zijn heel wat redenen voor : zoals o.a. de wisselvalligheid van het weer. De grote temperatuur verschillen tussen dag en nacht en ook, maar in mindere mate, de onverantwoorde lossingen. Allemaal elementen die het niet toelieten om in het seizoen 2016 aan de gestelde verwachtingen te voldoen.

Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat men alle eer dient te geven aan de minder bekende goden. Want ook zij kregen te kampen met zo vele tegenslagen. Dat zij met succes overleefden, strekt hen tot eer en die moeten we hen dan ook van harte gunnen.

Maar hoe moet het nu verder?

Het beste is om zo snel mogelijk een inventaris te maken om dan over te gaan naar het selecteren van duivers en duivinnen die we voor 2017 op de vlieghokken een kans willen geven. Duiven overwennen van uit het jonge duivenhok naar de vlieghokken kan, hoe vroeger hoe beter gebeuren. Het uitzoeken en grondig nakijken van deze duiven vangt bij ons aan onmiddellijk na de laatste wedstrijd en dus voor dat ze in de rui vallen. Wie wacht tot na de verwisseling van de pennen brengt zichzelf in moeilijkheden, omdat uitgeruide jonge duiven er dan bijzonder mooi gaan uitzien ,vooral omdat het ruiproces dan volledig  achter de rug is.

Nu in BHL (Blue Heaven Loft , 2d. Generation) is er wat anders aan de gang…

Het experiment om met volledig uitgeruide jonge duiven van start te kunnen gaan bij het begin van de voor hen ingerichte prijsvluchten , is, voor de tweede achtereenvolgende maal mislukt… Nochtans verliep het verwisselen van de grote slagpennen met succes, maar met vertraging, ondanks allerhande ingrepen…

Vaststelling en overweging :

In 2015 stonden de jonge duiven nog op 2-3 pennen bij de aanvang van de Nationale vluchten.

In 2016 kwamen ze wel klaar met het verwisselen van hun grote slagpennen, maar, zoals hoger reeds aangehaald, met vertraging. Het stimuleren met ruibevorderende voedingsupplementen zoals daar zijn: “METHIO-FORTE” en “VIKTUS DUIF” van (HAP) HERBOTS ANIMAL PRODUCTS en “MUROL” van COMED, het sporadisch buitenkomen gepaard aan een spel met licht en donker, functioneert wel degelijk. Maar we hebben te lang gewacht om met deze plannen van start te gaan. Als  de duiven een goeie maand oud zijn moet men hiermee aanvangen. Dat zal ons een beter uitzicht geven… Maar uitgesteld is niet verloren.


Nu…je moet niet denken dat alles zo vlot verloopt. Er komen momenten dat ge u afvraagt waar ben ik in Godsnaam mee bezig? En waarvoor moet dit allemaal? Wie graag experimenteert, moet weten dat problemen zich kunnen voordoen. Deze  dan tijdig vaststellen, zorgt er echter voor dat er zo goed als geen onderbreking komt bij het wisselen van de grote slagpennen. Maar opgepast toch… de natuur laat zich zo maar niet uitschakelen. Precies op 1 september, dit jaar, vonden we her en der opnieuw kleine pluimpjes (geen dons). De dag nadien zelfs een paar duiven die opnieuw hun eerste pen wierpen. Ook voor ons is dat nieuw en met veel aandacht kijken we nu uit naar het vervolg hiervan…Het kan toch niet zijn dat deze reeds uitgeruide jonge duiven  al hun veren nogmaals gaan verwisselen voor de aanvang van 2017? We houden u, zo goed en zo kwaad mogelijk op de hoogte van dit toch wel opmerkelijke voorval.

CHINA :

We hebben het reeds meermaals gehad over de P.R.CHINA en haar nog steeds groeiend aantal duivenliefhebbers. In tegenstelling van wat er bij ons in Europa gebeurt, ziet men daar een grote toename van jonge duivenliefhebbers. Nu het mag wel gezegd worden dat CHINA floreert, zeker en vast ook op gebied van de duivensport.

Laat ons samen eens een kijkje nemen naar het hieronder volgend filmpje…een bewijs van hoe het allemaal kan en dat met groot succes.

Een bezoek aan dit complex staat vast en zeker op het programma wanneer we in het najaar nogmaals naar het VERRE OOSTEN zullen reizen. Verslag hierover krijgen jullie in een van mijn volgende afleveringen.

Wat krijgen en hebben we in 2016 nog te goed?

Op Internationaal gebied wordt er aandacht gevraagd voor de China International Pigeon Exhibition, ”CIPEX” afgekort, en dat in de tweede helft van november 2016.. Om precies te zijn op 19-20 november e.k.. Manifestatie die zoals gewoonlijk doorgaat in LANGFANG op nog geen vol uur rijden van Beijing gelegen. Het is The Place to Be, een jaarlijkse meeting plaats voor duizenden Chinese melkers en enkele tientallen buitenlanders die hun duiven aan het grote publiek willen voorstellen. Meer hierover komt nog…


kbdb-logoINTERNATIONALE DUIVEN OLYMPIADE in BRUSSEL :

Al onze aandacht gaat van nu al uit naar de komende Internationale Duiven OLYMPIADE die zal doorgaan in het hartje van Brussel (Belgium) , in het Square Brussels Meeting Centre, Kunstberg, 1000 Brussel en dat in januari 2017 van 26 t.e.m.29. Een happening tijdens dewelke ook de jaarlijkse Nationale Dagen van de K.B.D.B. zullen worden gehouden.

Hierna geven we u, nu al, alle nuttige en hoogstnoodzakelijke informatie hierover. Tijdig dus…om te kunnen plannen, lange tijd op voorhand, waardoor je dus niet naar verontschuldigingen gaat kunnen zoeken bij een niet aanwezig zijn op deze, voor België toch wel zeer belangrijke Duiven Manifestatie. Kijk nu al maar even naar wat er allemaal te beleven valt. Ook in het Buitenland wordt er uitvoerige Propaganda gevoerd voor deze Olympiade  en de Inrichters laten niets aan het toeval over om van deze gebeurtenis een waar succes verhaal te maken. Taiwan, P.R. China en Japan zullen zeker present zijn. Wij van onze kant en ook jullie kunnen  haast niets anders dan ons verplicht  voelen om Acte de Presence te geven. Vergeet vermelde datum in uw agenda niet aan te strepen. Laat ons de wereld tonen dat de BELGISCHE DUIVENSPORT bijlange nog niet dood is…

 colombe_2017 Olympiade 2017 – Brussel (Belgium)


VERSELE-LAGA :

versele-pdfEn Versele-Laga dan … in de P.R.China.  Wel zij breiden hun Internationale markt al maar verder uit, met succes mogen we wel zeggen… Een bewijs hiervan vind je in de hierbij gevoegde PDF. Goed zeker dat je ook hiervan op de hoogte zijt en zodoende niet onverschillig blijft voor wat deze firma uit België in het Buitenland realiseert, met heel veel succes naar het schijnt…

Over het vrouwvolk en seks, een volgende keer wat meer. Het was de laatste tijd zo druk dat we haast geen tijd hebben gehad om alle kranten en weekbladen te doorbladen om voor u een “Elders gelezen” te kunnen presenteren.

Bij leven en welzijn komen we echter bij u terug rond half oktober… Stel het wel en blijf genieten van wat het leven je aanbiedt. Dat doen ook wij… maar dat wisten jullie intussen al wel lang…

Uw dienaar

THE LOST SON
Zoutleeuw (Belgium)
September 15 2016

logo-comed logo-versele-laga
Total Page Visits: 794 - Today Page Visits: 1