Er is niets nieuw onder de zon…

We zijn half augustus 2016… Het einde van het vliegseizoen nadert… Nog vier weekends te gaan met tussendoor de laatste twee Nationale vluchten op het programma, zijnde de vlucht uit La Souterraine ingericht door de Oost-Vlaamse Vereniging, tijdens het weekend van 27 oogst en Nationaal Chateauroux, ingericht door de K.B.D.B. op 10 september.

Alles nu even op een rij zetten… Het seizoen 2016 zal geboekt worden, dat staat nu al vast, als een zeer moeilijke opdracht ten gevolge van de wisselvallige en variabele weersomstandigheden met abnormale verliezen over gans de lijn.

Blue Heaven Loft second generationBlue Heaven Loft (BHL) 2d Generation kreeg ook zijn deel hiervan. Neen, we zijn in het geheel niet tevreden over wat het bijna voorbije jaar 2016 ons schonk. De oude- en jaarduiven hebben niet gebracht wat van hen werd verwacht. Ondanks alle inzet en toewijding bleven de verwachtingen beneden het normale niveau. Natuurlijk is ieder jaar niet gelijk en denk je week na week dat de tij zal keren. Niet dus… Op zoek naar verzachtende omstandigheden? Misschien wel? … Je weet intussen reeds lang dat we altijd streven naar vooruitgang. Hiervoor moet je voortdurend experimenteren en proefnemingen doen . Fouten durven maken, die soms zwaar doorwegen maar waar je hieruit dan lessen kan trekken en vooral leren en onthouden om nogmaals niet dezelfde fout te gaan maken. Een ezel stoot zich immers ook geen twee keer aan dezelfde steen… Maar wie voortdurend op zoek gaat, vindt steeds wel iets dat in aanmerking komt om uitgetest te worden, mits op voorhand duidelijk geweten is dat alle ingrediënten veilig zijn en niet voorkomen op de lijst met verboden middelen uitgeschreven door de K.B.D.B. . Dat al maar door experimenteren met nieuwe producten,voedingssupplementen die jaarlijks op de markt worden gebracht, meestal ook op vraag van bepaalde firma’s, heeft soms wel zijn voordelen. Maar meestal wegen de voordelen niet op tegen de neven werkingen. In de Medicijnen handel is dat toch niet anders. “Goed voor… Goed tegen…” maar wie dan even naar de bijsluiter niet alleen kijkt maar hem ook aandachtig gaat lezen van begin tot het einde, stelt vast dat de bijwerkingen en de nevenverschijnselen niet van geringe aard zijn. Bvb. :”Beta Blokkers tegen Hoge Bloeddruk en Cholesterol verlagers zijn hier een mooi voorbeeld van. Natuurlijk moet een mens soms kiezen tussen het al dan niet zijn toevlucht nemen, op Dokters voorschrift. Maar je weet het :” Wie kiest, heeft het ene maar niet het andere…” Kiezen tussen twee vrouwen is ook al altijd een moeilijke opdracht geweest. Je weet intussen nu ook waarom? Omdat het verdomd moeilijk is om twee heren tegelijk te dienen… Alleen vrouwen kunnen dat wel…

IMG_2624Besluit hieruit : niet alles wat blinkt is goud! Experimenteren, o.k. , goed en wel tot bij het toelaatbare. Laat ons blij zijn en vooral goed onthouden dat niet alle nieuwigheden, bij aanwending, er voor zorgen dat onze duiven een betere conditie gaan vertonen en als gevolg hiervan dan ook nog beter gaan presteren.

Neen, rekening gehouden met wat wij in 2016 hebben mogen ervaren, is er tot hiertoe, echt niets nieuw onder de zon…

Wat dan met de jonge duiven 2016 in B.H.L. ?

Hier hebben we nog geen woord over gerept. Wel die zijn er nog en dat in grote getallen aanwezig. Zopas werd er een aanvang genomen om hen de weg op te sturen. Heel laat zal je zeggen? Maar ook in 2016 hebben we weeral wat uitgeprobeerd met het jonge volkje. Verleden seizoen(2015) is het ons niet gelukt om de duiven volledig te laten verpluimen voor de aanvang van de vluchten voor jonge duiven. De laatste twee ,drie pennen gingen er niet tijdig uit, ondanks 24uur op 24 u. belichting en toediening van allerlei voedingssupplementen met een invloed op een vlotte verpluiming.

IMG_2626Nu in 2016 zijn we een ander systeem gaan toepassen en hebben allerlei ingrepen gedaan. Met licht en donker gewerkt: gevolg : de verpluiming verliep vlot tot bij het vallen van de achtste pen. Hun 9de en 10de pen heeft ons heel wat kopzorgen bezorgd mede door het feit dat het ingroeien van deze twee pennen nagenoeg 5 weken in beslag neemt. Dus je raadt het al…we kwamen niet tijdig klaar voor de eerste Nationale vluchten voor jonge duiven. Het uitzicht van deze duiven? Wel…het zijn precies oude duiven en hun laatste twee pennen zijn nu nagenoeg voor 90% terug ingegroeid. Tijd dus om hen de weg naar huis te leren kennen. Maar hieruit blijkt nu natuurlijk dat we andermaal gefaald hebben in ons opzet. We moeten met onze werkwijze zeker een maand vroeger van start gaan in de toekomst. En het is nu vooralsnog maar de vraag of we de laatste Nationale vlucht uit Chateauroux (512Km) gaan halen? Normaal moeten ze deze week hun eerste vluchtjes van 10-30-50 km afwerken.

Maar nu lijkt de oostenwind weer roet in het eten te gaan werpen? En zo is er wel altijd iets zeker waarover een duivenmelker zijn beklag kan maken…Wait and see, en een uitweg is er altijd…dus nu nog geen paniek.

Vaststelling : Opmerkelijk is het toch dat onze geliefde duivensport al maar meer achteruitloopt . Het leden aantal daalt nog steeds. Alhoewel de aangesloten leden nu heel wat meer duiven zijn gaan houden. Men wijst soms met de vinger naar de Provincie oost Vlaanderen, dikwijls ten onrechte…Kijk nu maar even mee met mij. Als we nu de laatste Nationale vlucht uit Argenton in ogenschouw nemen : wat stellen we dan vast ? Provinciaal Oost Vlaanderen telt 5.654 duiven in de race. Maar wat horen en zien we? Te gelijkertijd met de Nationale vlucht uit Argenton, organiseerde Oost Vlaanderen ook nog eens een Provinciale vlucht uit Orleans(Afstand +-380km.) met een deelname van om en bij de 7.000 duiven. En dat met een inkorving op Vrijdag avond voor de lijn Eeklo, Gent en Aalst. Wel hoor nu eens goed… Vrijdag laatstleden waren de laatste duiven opgehaald om 22u.30. Twee Cabine-Expressen konden dan de weg op naar Orleans waar ze om 4u.15 reeds ter plaatse aankwamen en de duiven de gelegenheid kregen om te drinken. Dit werd mogelijk gemaakt door de automatische toevoer van licht en water. Het was 8u20 als ze de lucht in gingen, eerder kon niet omdat er plaatsen waren op de terugweg waar er nog nevel aanwezig was. In principe ging de Nationale vlucht uit Argenton dus te vlug los. Maar hierover nu geen gezaag… Maar wel even wat meer uitleg over die twee Cabine-Expressen, eigendom van Fond Vereniging Oost Vlaanderen.

Reeds 15 jaar maken zij gebruik van dit toch wel uitstekend vervoer voor duiven.

fvov

Cabine-Expressen:

  1. Uitgerust, per camion met 220 aluminium manden, waar normaal 26-28 duiven per mand in vervoerd kunnen worden. Zijnde dus een 5.000 duiven per wagen. Met manden die zodanig gestapeld staan dat er minstens overal een goede 5 cm. tussenruimtes voorhanden blijven wat natuurlijk de automatische verluchting ten zeerste bevordert.
  2. Uitgerust ook met een systeem dat zelfs bij stilstand een toevoer geeft van verse lucht en een afzuiging heeft van vuile lucht, dit alles werkend op grote batterijen.
  3. Uitgerust ook met een apparaat dat zorgt voor een regelbare constante temperatuur…Weet je en besef je wel goed wat dat betekent? Sukkelaars zijn wij toch, zij die wonen in de andere provincies waar de duiven nog worden opgehaald en verzonden in camions die ook voor andere doeleinden nog gebruikt moeten worden. Met een kleine uitzondering misschien voor de Limburgse Verzendingsdienst… En zeggen en blijven moeten vaststellen, met lede ogen, dat de andere provincies al zoveel jaren achterlopen hierop en dus ook geen gebruik weten te maken van al de voornoemde voordelen.

Voor hoe lang nog? De tijd dringt… de behoefte is al zolang aanwezig, moet dus niet aangewakkerd worden. Wie neemt het initiatief in handen…nu het nog kan. Wie wil hierin investeren? Iedere provincie zou dit moeten doen…dan pas mogen we gaan spreken van gelijke kansen voor iedereen.

Schrijnend toch voor Vlaams-Brabant waar een vlucht uit Melun (nauwelijks 300 km) moet ingemand worden op Donderdagavond en lossing op Zaterdag, week na week van het zelfde laken een broek : 2 nachten korf… Gezien de moderne tijd van vooruitgang vind je het logisch dat het vervoer in Vlaams-Brabant ongewijzigd gaat blijven in de komende jaren? Tijd toch voor verandering is daar… Wie durft het aan ?… Nu geld lenen niet langer de oorzaak kan zijn om een investering te doen, gezien de lage interestvoeten.

Met het duivenseizoen dat naar zijn einde sukkelt en de gedachte aan de komende Olympiade in Brussel, begin volgend jaar 2017 in januari, nemen we weer afscheid van u. Bij leven en welzijn komen we terug op antenne tegen half september. Nog veel geluk, gezondheid en intens genot aan iedereen die mij lezen… Moge het u allen goed gaan… dat wenst u uw

Dienaar

The Lost Son
Zoutleeuw
15 Augustus 2016


logo-comedlogo-benzing-live-vierkantlogo-probelflylogo-pigeonvitality


logo-versele-laga

Total Page Visits: 774 - Today Page Visits: 1
Geplaatst in Niet gecategoriseerd