De Meester Duivenliefhebber in een Koninklijke Sport

Terug naar een Duivensport zonder aanwending en gebruik van ANTIBIOTICA…
COMED WIJST ONS DE WEG…

Ook deze maand heeft onze Wetenschapper JEAN LOUIS JORISSEN, Industrie-Apotheker, ons heel wat te vertellen. Lees zijn bijdrage met aandacht en doe er nadien je voordeel mee op…

Maar eerst weer even luisteren, genieten, mijmeren en bezinnen… nu het nog kan…

 

img_2729

Grote oren en een grote neus zijn twee kenmerken die onherroepelijk wijzen op het verouderen van de mens. Daar valt vrij weinig tegen te beginnen. Dat wil niet zeggen dat de ouder wordende mens zich niet méér kan inzetten om aan het dierbare lichaam en zijn inwonende geest nog veel plezier te beleven. Vooral tegen het aftakelen van de geest kunnen wij -onder het beginsel “use it or loose it” ( niet gebruiken is kwijtspelen)- veel verhelpen.

Nooit in mijn 45 jaar als apotheker, heb ik een duivenliefhebber gekend met de ziekte van Alzheimer. Inderdaad, het is wetenschappelijk bewezen dat dementie kan vermeden worden door voldoende geestelijke activiteiten. De duivensport is hierbij het middel bij uitstek, gebaseerd op een van de meest complexe relaties tussen mens en dier, veel vergend van beide partijen. Ik heb vaak kunnen vaststellen dat de liefhebber die zich goed in zijn vel voelt, beter presteert en dat een liefhebber die goed presteert, zich beter in zijn vel voelt! Kan het mooier?

DSC_0098

Wanneer er echter een ernstig voorval in het leven van de liefhebber plaatsvindt, kleurt dat af op de prestaties van zijn hok. Onvoorziene problemen op het werk, op persoonlijk vlak, in het gezin, in de relatie, een overlijden etc. Ook een verminderde gezondheidstoestand is een belangrijk nadeel. Daarom raad ik de ambitieuze liefhebber aan, alles te doen om gezond en evenwichtig te leven. Zo zijn, zoals bij onze duiven, een goede voeding en verstandige supplementen van groot belang. Zowel duiven als mensen hebben vitamines, elektrolyten, aminozuren, mineralen,omega-3 vetzuren enz. nodig, weliswaar in andere hoeveelheden. Comed heeft daarom het voedingssupplement VITALES voor mensen ontwikkeld, hetwelk ikzelf al dertig jaar dagelijks zonder uitzondering trouw inneem.

Door een veel te drukke levensstijl en vooral verkeerde voeding, kon ik spijtig genoeg niet ontsnappen aan de klassieke westerse ziekte, nl. het stilaan dichtslibben van de kransslagaders, vastgesteld in 2011 op 62-jarige leeftijd. Gelukkig heb ik een methode ontdekt om dit proces om te keren. Ze is gebaseerd op “The China studie” van Dr. Campbell, een analyse van de voedingsgewoonten van 750 miljoen chinezen, in het landelijke China, in de jaren 80 en fel gecontesteerd door de voedingsindustrie. Na zes jaar volledig plantaardig dieet, zonder zuivel en -in tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen- ook zonder een druppel olie, met dagelijks twee soeplepels lijnzaad als ideale omega-3 bron, zijn mijn slagaders terug vrij van verstopping.

Bij mensen met vaatvernauwingen tgv van slechte cholesterolwaarden is het gebruiken van de zogenaamde “gezonde olijfolie” in de voeding, absoluut te vermijden. Alle toegevoegde voedingsoliën beschadigen de zeer belangrijke beschermende binnenlaag van de bloedvaten (endotheel) bij mensen die een erfelijke aanleg hebben om te veel slechte-(LDL) en te weinig goede cholesterol (HDL), aan te maken. Visolie is weliswaar een goede bron van de zeer belangrijke omega-3 vetzuren, maar is dus niet geschikt voor hart-en vaatlijders. (Wist u dat vissen, zoals trouwens geen enkel dier, de omega-3 vetzuren zelf kunnen aanmaken, ze moeten ze altijd uit planten halen.) Lijnzaad is de rijkste bron van omega-3 vetzuren. (zowel mens als voor de duif) De hieruit gewonnen lijnzaadolie kunnen we evenwel niet gebruiken in bereidingen voor onze duivenoliën, omdat hij snel ranzig wordt. Visolie blijft dus de beste optie als omega-3 bron en zo zorgt Comed in zijn oliën voor een goede omega-3 vetzuren verhouding mits toevoeging van ondermeer dergelijke oliën.

De duivensport vraagt van de liefhebber -zoals een ware flandrien – een sterk karakter. Hij moet met volle inzet, en mits jarenlange volharding, om de onvermijdelijke tegenslagen onderweg te kunnen overwinnen, door veelvuldige observatie in de leefwereld van de duif trachten te treden. Hij moet zich tijdens de observatie danig concentreren en haar gedrag trachten te begrijpen, alleen zo kan hij haar gezondheidsrisico’s ontleden. Deze risico’s zijn veelal het gevolg van ingrepen door de liefhebber, met het oogmerk de prestaties te verhogen.

DSC00156

De liefhebber moet bij wijze van spreken in het kopke van zijn duiven kunnen kruipen en zich een beeld proberen te vormen van hoe een duif naar de wereld kijkt. Hij moet zich trachten in te leven in haar gemoedstoestand, wanneer zij vb op weduwschap zit, jongen grootbrengt, seksueel volwassen wordt enz, maar ook bij specifieke omstandigheden bv. betreffende huisvesting, haar voeding of training, als wanneer zij in de rui is, wanneer zij hitte moet doorstaan, etc.. Ook moet hij rekening houden met de bijzondere stofwisseling van de duif, die sterk afwijkt van die van de mens. Zoals hierboven aangegeven is olie (vetstof) voor de duif een essentiële voedingsstof, terwijl die bij de mens met aanleg voor vaatvernauwingen op termijn een heimelijke doder is!

De olie is is als vetstof de meest essentiële energiebron tijdens de vlucht. De aanwezige omega-3 vetzuren sturen de belangrijke energieprocessen aan en spelen een belangrijke rol bij de organisatie van het immuunsysteem o.m in de beurs van Fabricius, cruciaal tijdens de eerste zes levensweken.

Vergelijk de borstspier met een elektromotor, waarbij de generator uit olie (via een biochemisch proces, genoemd “Krebbs cyclus”  )veruit de grootste bijdrage levert aan het vullen van de batterij(met ATP). Het verbranden van koolhydraten levert in vergelijking met olie, maar 40% op bij het vullen van de batterij. Eiwitten leveren eveneens maar 40% op in vergelijking met olie, bovendien hebben die nog het bijkomend nadeel van de vorming van het zeer nadelige bijproduct: ammoniak (dat de gevoeligheid voor infecties verhoogt).

Olie staat dus centraal in het ingewikkeld proces van de vliegprestatie van onze duif, waarbij u op de ervaring van COMED kunt vertrouwen om dit zeer belangrijke voedingsbestanddeel optimaal te benutten. Naast de oliën van COMED- verrijkt met het belangrijke fosforhoudende lecithine ( een soort biologisch detergent dat er voor zorgt dat de olie zich goed vermengd met het voeder)- bestaat er ook de poedervormige vetstof Loadpul en Loadcaps, die in droge vorm aan het voeder kunnen worden toegevoegd. Het is voornaam deze vetstoffen op regelmatige wijze en in een goede verhouding in het voeder aan te bieden. Daarom raden we eerder een redelijke dagelijkse dosis aan, dan bv. enkele keren per week een hoge dosis. De COMED schema’s zijn hierbij een goede leidraad.

 

Laat ons terug keren naar de essentie van onze geliefde duivensport en daarbij vooral niet vergeten dat onze duiven niet geïnteresseerd zijn in het voor ons bij elkaar vliegen van een kast vol met bekers. Zij zijn enkel geïnteresseerd in de voortplanting van hun soort! Het is slechts wanneer de liefhebber er in slaagt de belangen van zijn duif te laten gelijk vallen met de zijne, dat de sportieve successen volgen.

verduisteren-winmixEen aantal slimme knepen werden door de jaren heen met wisselend succes toegepast. Zo een kunstgreep is het verduisteren. Het komt er op neer om de eerste ronde jongen -die door hun ouderdom meer potentieel hebben- in competitie te brengen in het nazomerse jonge duiven spel, zonder dat ze -eerder dan latere jongen- hun eerste slagpen zullen verliezen, tgv het natuurlijke geprogrammeerde rui proces. Dit kan worden tegengaan door verduistering, bv. van af begin maart, tot begin juni, van 17 u in de namiddag tot 9 uur ’s morgens. Hierdoor valt heel de stofwisseling terug op een lager pitje, om vervolgens als we terug bijlichten in versneld tempo weer te pieken. We dienen dan de kalender in de gaten te houden want we moeten er van uit gaan, dat na het stoppen met verduisteren, “de piek”  na vier tot zes weken komt. Door te verduisteren “dimmen” we dus als het ware onze duif, om ze vervolgens als een elastiek los te laten wanneer de belangrijke vluchten plaatsvinden. Er wordt evenwel beweerd dat verduisterde duiven minder slim zijn, alsook gevoeliger voor allerlei kwaaltjes. In deze uitdagende periode mogen we de duiven niet laten onderkomen en is het gebruik van Winmix, Curol en Roni, het basis systeem van COMED, dan ook zeker waardevol. (Vooral aan vitamine D, dat door licht wordt aangemaakt kan een tekort ontstaan.)

 

Ter verduidelijking: onze duiven ruien het ganse jaar door. De rui is een soort vervangingsmechanisme gebaseerd op de groei van nieuwe pluimen, dewelke de oude op een zeker ogenblik uitstoten. Het is slechts bij het vervangen van de slagpennen, dat dit permanente proces de aandacht opeist. Ook de allerkleinste pluimpjes, het “dons” ontsnapt niet aan deze eenvoudige logica. Het “gooien van dons” is aldus een normaal en permanent proces bij elke gezonde duif, het jaar rond. De liefhebber ziet het graag, vooral als deze dons kleeft op mest van perfecte kwaliteit…
Men dient zich evenwel zorgen te maken, zo wel bij te weinig, als bij te veel dons….Wij weten dat licht en temperatuur hier een zeer belangrijke rol spelen, omdat ze inwerken op de productie van hormonen (vb cortisol )die alle functies, de rui inbegrepen, aansturen. Wanneer de stofwisseling op de proef gesteld wordt kan dit ritmische patroon verstoord worden.Het is onder meer om die reden dat COMED het aanwenden van chemische substanties van gelijk welke aard ook ontraadt.

Volledigheidshalve moeten we waarschuwen dat onze duivensport ook een gevaar voor de eigen gezondheid inhoudt. De overvloedig door de huid afgescheiden talg, die de veren waterafstotend maakt, verspreidt zich tot in de kleinste poriën van uw hok. Het is een gesel voor de luchtkwaliteit, met als mogelijk gevolg de gevreesde duivenlong. De microscopische talgdeeltjes kunnen door de longblaasjes worden ingekapseld, waarbij de luchtpijpen na verloop van tijd hun soepelheid verliezen en de ademhalingsfunctie -gekenmerkt door piepen- meestal gestaag achteruitgaat. Dit gaat vaak gepaard met een allergische reactie op de afweereiwitten (Ig A)van onze duiven ( niets met ornithose te maken). Deze afweereiwitten komen ook in de mest voor en afgedekt met een laagje talg, kunnen ze gedurende verschillende maanden een bedreiging blijven.

Het gebruik van een masker bij het betreden van de hokken is daarom, zeker voor liefhebbers met gevoelige luchtwegen aan te bevelen. Het verstuiven van Lysocur Forte met een vernevelaar kan de rondvliegende deeltjes doen neerslaan en de luchtkwaliteit behoorlijk verbeteren. Lysocur Forte mag gecombineerd worden met Floracom en Clean Spray. Dergelijke spraytoepassing zorgt samen met het Stopmite over het voeder, voor een beter luchtkwaliteit in het hok, zowel voor de duiven als voor de liefhebber.

 


Tot hier onze Wetenschapper, wie zijn wijze raad volgt geraakt spontaan hogerop, iets wat we toch allemaal zelf moeten beogen…

De situatie nu in ‘Blue Heaven Loft : 2d Generation”

Fouten maken en daaruit leren…

Met duiven experimenteren heeft soms voordelen maar helaas ook veel nadelen. We kunnen hierover meespreken omdat de ondervinding toch nog altijd de beste leerschool blijft. Intussen zitten we nu in “ Blue Heaven Loft : 2d Generation” met een lot jaarlingen die in 2016 nauwelijks opgeleerd werden. Dit ten gevolge van een nieuw/alternatief belichting/ verduistering systeem met het oog vooral gericht op een volledige verpluiming, en dat voor de aanvang nog van het speelseizoen met jonge duiven. We hebben in een voorgaande bijdrage u verteld dat we er niet in geslaagd zijn om het ganse ruiproces zodanig te beïnvloeden dat ook de laatste grote slagpennen, de 8ste,9de en 10de pen gans nieuw en ongeschonden terug zouden ingroeien. Nochtans werd op een deskundige manier te werk gegaan en werden deze pennen eerst dood gemaakt en nadien zeer voorzichtig uitgetrokken. Maar om duiven versneld te laten verpluimen is het best aan te raden om hen slechts 3 keer per week de vrijheid te geven, wat natuurlijk een gevoelige achterstand meebrengt in het trainen en africhten van deze duiven. En toen we er uiteindelijk klaar mee waren, speelden de weersomstandigheden ons parten en werd er als dusdanig altijd maar gewacht om ze nog, voor het einde van het seizoen, toch nog enkele keren weg wijs te maken, hen zelf weg te brengen tot ongeveer 50 kilometers. Enkele onder hen hebben  een Momignies gevlogen(110 Km.). Een ander gedeelte werd uiteindelijk nog meegegeven op Soissons (190Km), zonder noemenswaardig succes.

DSC00204

De gevolgen van dit experiment zijn echter niet te overzien…  In 2017 werd dus van start gegaan met, om zo te zeggen, een ploeg gans onervaren jaarlingen, die desondanks hun gevoelige achterstand, hardnekkig werden aangepakt. Na enkele voorbereidende vluchtjes werden ze door ons zelf naar Mettet(80Km) gevoerd. De week nadien, gingen ze voor het eerst mee met de maatschappij naar Soissons(190Km), ze deden vervolgens Lorris(378Km), dan opnieuw Soissons en op 4 juni gingen ze rechtstreeks mee op Chevrain-Villiers(348km.) en op 10 juni vlogen ze de Natuonale vlucht vanuit Chateauroux(KBDB). Deze jaarlingen kwamen voor het eerst terecht in een massa duiven: Nationaal om en bij de 47.000 duiven in de wedstrijd.

Gevolg : een misnoegend resultaat(slechts 27% prijs) met ook heel wat verliezen. Dat heb je dus als je duiven, onvoldoende africht tijdens hun geboortejaar met een gebrek aan ervaring tot gevolg.

Ja, Chateauroux is voor “Blue Heaven Loft, 2d Generation… een vlucht om snel te vergeten.

 

Voor u gelezen…

Een gedicht van Willem Elsschot :  HET HUWELIJK

willem-elsschot-het-huwelijk

Nog even uw aandacht voor een speciale mededeling : zie bericht hierbij gevoegd.


COMED BLOGS

Lees meer:

 


We gaan het hier nu bij laten… genoeg gegevens om over na te denken en in werkelijkheid ook uit te voeren. Succes alvast toegewenst.

Aan allen die mij lezen nog het allerbeste en een optimaal vervolg in de vluchten die vanaf nu elkaar in een snel tempo gaan opvolgen.

img_2864Stel het wel en bij leven en welzijn tot de volgende keer in juli 2017.

Uw dienaar

THE LOST SON

15 juni 2017

logo-comed logo-versele-laga

 

Total Page Visits: 1213 - Today Page Visits: 1