Blue Heaven Loft 2nd Generation overweegt…

Maar eerst nog even luisteren,mijmeren en genieten… voor we er aan beginnen…

 

De huidige toestand

De start van het nieuwe vluchtseizoen is meer dan een maand geleden…

Uitgestelde lossingen als gevolg van een te geringe zichtbaarheid samen met de koude Oost-Noord-Oosten wind hebben de aanloop naar de Halve Fond- en Zware Halve Fond vluchten gevoelig gehinderd en vertraagd.

Wegens de weigering tot lossen van de bevoegde autoriteiten ter plaatse moest Vlaams Brabant, Sector 3 zelfs inbinden en de geprogrammeerde vlucht uit Montargis aflasten en vervangen door een vlucht uit Melun. En voor deze laatste vlucht krijg je dan een diversiteit. Want sommige lokalen korven hiervoor al in op Donderdag avond, wijl een andere groep dat pas doet op Vrijdag avond. Voordeel — nadeel ?

En het gaat van slecht naar erger.  Tijdens het voorbije weekend was er een grote snelheidsvlucht uit Soissons (+-200 Km). Twee Oostbrabantse maatschappijen hebben hiervoor een samenspel aangegaan, maar het transport van de duiven gebeurt dan weer door twee verschillende Begeleiders waarvan de ene zich nog steeds bedient van de oude houten rieten manden, wijl de andere meer up to date  is en gebruik maakt van de speciale plastieke manden. Het verschil is groot. En dat men hier spreekt van twee maten en twee gewichten is een gevolg hiervan. En nog meer… deze onverenigbaarheid kon ook door de bevoegde instanties van de KBDB niet in het reine getrokken worden. Hier dus een primitieve uitrusting in het transport dat face to face staat met een doorgedreven vernieuwde uitrusting en automatisatie die alleen maar ten goede komt van de ingemande duiven. Vraag blijft open : Hoelang gaan de melkers hiermee nog akkoord gaan?

Maanzaad

En dan nog even over maanzaad gesproken… In  een uitzending  “OVER ETEN” op TV EEN, een paar dagen terug, werd hierover uitvoerig verslag uitgebracht.  En de gestelde vraag : “ Word je HIGH van Maanzaad?” Het antwoord : “ Niet echt, Maar er zit wel een grond van waarheid in…” Tot dit besluit kwamen de presentatoren Koben Ilsen en Danira. Meer nog als conclusie: Het is waarheid. Van Maanzaad kan je High worden. Ik citeer nu letterlijk : Het zijn de zaadjes van de plant waarvan men met het sap ook Opium, Morfine of Heroïne maakt. Je moet echter al kilo’s maanzaad eten om de effecten van een standaard Morfinepil te voelen. Let op! Als sporter kan je wel positief testen na een ontbijt met enkel Maanzaad pistolets! Je bent dan niet High, maar hebt wel een minieme dosis van een verboden stof binnen.

Professor Tara Grauwet, Bio-Ingenieur aan de KU Leuven is klaar en duidelijk hierover :” Sporters moeten toch oppassen in het gebruik van Maanzaad, want de huidige geavanceerde opsporingsmethoden van de gespecialiseerde Laboratoria kunnen al snel wat sporen vinden van Morfine en dat staat op de Dopingslijst!.”

Scheefvliegers

hydracom400De lage temperatuur, de wisselvalligheid in het weer en de gure koude Noor Oostenwind hebben heel wat duiven misleid. De overuren die ze dienden te maken om uiteindelijk hun thuishaven te vervoegen, heeft zijn gevolgen, met meer dan voorheen een groter aantal scheefvliegers als resultaat. Het zijn vooral duiven die nog steeds geen gebruik kunnen maken van een perfecte conditie omdat hun spierstelsel nog niet optimaal soepel is. Om deze duiven zo vlug mogelijk te laten herstellen, raadt COMED aan om hun nieuwe HYDRACOM RECUP (Amino en Gluco) gedurende enkele dagen te verstrekken tot dat de spieren terug op volume komen en soepel en los aanvoelen bij het ter hand nemen.

BESCHOUWING

We laten hiervoor ook weer graag het woord aan onze competente Wetenschapper J.L.Jorissen, Industrie-apotheker, die andermaal een gezellige babbel met u in petto heeft. Heel interessant voor al diegenen die verderop willen geraken.

 


Aan het woord Jean-Louis Jorissen

jljorissen

 

Dit jaar kennen we een uitzonderlijke seizoensstart …

De maandenlange winterquarantaine, gevolgd door – op enkele warme dagen na- een kille lente heeft zijn gevolgen.
Zo zijn bij sommige liefhebbers de klassieke jaarlijkse opflakkeringen van Adeno – Circo nog niet eens voorgekomen, gewoon omdat het nog te koud is.

Ook de prestaties kunnen we nog niet ten volle beoordelen.
Laat ons niet vergeten dat het aanwezige “jasje” wintervet bij onze duiven een rechtstreeks gevolg is van zijn isolerende functie bij winterse temperaturen.

De duif gebruikt 2/3de van de voeding, enkel om haar lichaamstemperatuur op peil te houden!

Dus bij koud weer, in het begin van het seizoen, zullen onze duiven nog te veel genegen zijn het belangrijke energierijke voedingsvet eerder naar de warmtesparende vetdepots te sturen, ipv naar de spiervetreserves waar het fungeert als vliegbrandstof.

Enkele weken warm weer zal onze duiven goed doen, maar blijf waakzaam.

Ook de ziektekiemen wachten op het goede weer van meer dan 20°C, laat u niet verrassen!

 

Daarom ter herinnering:

De COMED”BELEVING” moet een VERADEMING zijn

*De COMED METHODE, namelijk op duurzame wijze resistente kiemen uitsluiten, is gekenmerkt door permanente toevoeging van de producten:

De dagelijks verstrekte dosissen mogen desgewenst variëren van half naar dubbel al naargelang uw oordeel na observatie.

Soms voel ik bij nieuwkomers, op zoek naar de “ verademende Comed beleving” nog enige onzekerheid, nu ze zonder de noodlijn van de antibiotica op weg zijn. (zoals Asterix zonder zijn toverdrank)

De duivensport brengt een aantal onvermijdelijke gezondheidsrisico’s met zich mee:

Hoofdschuldige blijft de bijna permanente  stress t.g.v. deelname aan wedstrijden (concentratie, wedijver).

Stress verzwakt het immuunsysteem en de algemene weerstand, met een snellere verspreiding van de ziekteverwekkers als onvermijdelijk gevolg.

Daarom moeten we onze duiven permanent in de gaten houden en werken met een slim veiligheidsplan.

D.w.z. niet bij het minste wat er gebeurt plots de zwaarste middelen bovenhalen.

Een goed veiligheidsplan werkt met alarmfasen al naargelang de dreigingniveaus, die ingeschat worden na nauwkeurige en permanente observatie en waakzaamheid.

Liefhebbers voelen zich graag zeker met een schema als houvast waar ze consequent trouw willen aan blijven.
Wanneer dan toch iets fout, geen nood: een kuurtje antibiotica bracht prompt soelaas.
Zonder het te beseffen begeven zij zich in het drijfzand van de wanhoop.

De COMED METHODE bouwt gestaag een duurzame weerstand op en die willen wij niet kwijtspelen door bij de minste argwaan krampachtig terug naar de vertrouwde grote middelen te grijpen…
Het gaat over de paniekval waar nog altijd te veel liefhebbers te vaak in trappen.
Ze bevinden zich terug telkens opnieuw aan af…

Heb dus vertrouwen in de COMEDMETHODE en pas ze consequent toe, zoals velen vóór u en beleef   “de verademing” zoals Willem Debruijn het formuleerde.

 

Een veel gestelde vraag dit jaar:

”Bij welk weer hou ik mijn duiven beter thuis?”

Om deze te beantwoorden moeten we nagaan voor welke soort selectie we kiezen.

Er zijn liefhebbers die voor de harde lijn gaan en via meedogenloze blootstelling aan zware omstandigheden zekere duiven bewust achterlaten.
De sterkste overleeft wel, “het weze zo”.

Is dat wijs?
Het is een piste die te verdedigen valt tot op zekere hoogte.

Persoonlijk hou ik eerder van enige redelijkheid via de COMEDMETHODE.

Die bestaat er uit te verzaken aan de antibioticakuren en slechts dié versterkende en ondersteunende middelen te geven, met dewelke de duiven een redelijke kans krijgen om een vliegseizoen lang degelijk te presteren. De sukkelaars blijven vanzelf achter en de kwaliteit komt dan automatisch bovendrijven.
Als we daarbovenop nog onze duiven nog in kansloze omstandigheden aan de meet brengen, kunnen we misschien potentiële kampioenen met het badwater weggooien.

Zo kan het weer in het begin van het seizoen (zeker het geval dit jaar) een voorname factor zijn.

Hoe best om te gaan met het weer?

Als in volle seizoen de verantwoordelijke voor de lossing in de fout gaat, staan de kranten en het internet bol van scherpe commentaren van de gedupeerde liefhebbers. Maar ja dat is het risico van de kompetitie…
Als wij echter, in het begin van het seizoen, zélf beslissen (vooral jonge) duiven mee te geven en het gaat fout, likken we onze wonden vaak met tandengeknars.

Hoe hier best mee om te gaan?

Vooral bij oostenwind moet men, zeker in de lage landen, argwaan hebben.

Deze strakke, schrale en droge tegenwind waait meestal aanhoudend en krachtig, zonder variatie waardoor de duif steeds moet duwen. (het is gelijk bergop fietsen).

Dit soort inspanningen stelt de rode borstpieren danig op de proef.(het voorradige spiervet dat als brandstof dient raakt snel opgebruikt: geef dus zeker voldoende COMED Olien alsook Loadpull)
Deze vetten hebben om opgenomen te worden evenwel zon(UV)licht nodig, wat er in de prille lente minder voorhanden is.

Daarom is de oostenwind in het voorjaar altijd een risico.
Hij bevat in België ook nogal eens wat industriële pollutie wat aandoeningen aan de luchtwegen kan uitlokken.(deze lucht waait over het Ruhrgebied, de grootste industriezone van heel Europa .De pollutie is door strengere Europese regels gelukkig aan het afnemen.(Lysocur luchtwegenverzorging is dan ook aangewezen, zeker de Lysocur oogdruppels voor de jonge duiven, voor en na de vlucht lonen.

 

Zie in de schema’s van de brochure : Brochure-Duif-versie-3.1.pdf  van af pag.78 wat te doen bij oostenwind.

 

De westenwind, hoofdzakelijk een rugwind daarentegen, is altijd zuiver, voldoende vochtig en variabel: de duif kan even op adem komen (berg op en af fietsen).
Hij stelt uitgesproken de witte sturingsspieren op de proef.(voorkomen van spierverzuring met : Compound,Acibloc)

De noorderwind is een verergerende omstandigheid en men moet hem beoordelen al naargelang hij naar het westen of naar het oosten neigt.

Zuiderwind van tropische origine, vormt enkel een probleem wanneer hij extreem hoge temperaturen met zich meebrengt.

Zorg vooral voor de vochthuishouding en voorkom uitdroging met Hydracom en Cometose

 

Nieuw bij COMED

Zoals geweten doet Comed permanent aan onderzoek en ontwikkeling.
Daarom stellen we met genoegen enkele nieuwigheden voor:

 

* RONI  en ULTRACOM   kregen bijkomende probiotica.

RONI  versie 4.0 wordt 4.1 en ULTRACOM  versie 1.0 wordt  2.0.

Beide producten bevatten in het verleden één zeer belangrijke probiotische kiem de Bacillus subtilis

Nu werden er drie extra probiotische kiemen bijgevoegd:

  • Bifidobacterium animalis,
  • Lactobacillus salivarius
  • Enterococcus faecium

CUROL werd eveneens verbeterd. (versie 3.0 wordt 3.1)

Het betreft een toevoeging van plantaardige oorsprong ter verbetering van de gezondheidseffecten.

 

Beide gevoelige verbeteringen worden doorgevoerd zonder prijsverhoging.
Om misverstanden te voorkomen: Er is uiteraard bij een nieuwe versie geen omruiling voorzien.
(omwille van kwaliteitswaarborg kunnen en mogen voedingssupplementen nooit teruggenomen worden)

Van af nu kunt u trouwens de evolutie van de formules volgen aan het versienummer.

Geleidelijk aan vermelden wij op onze producten zo een nummer.

Een versienummer wordt gebruikt om verschillende versies van hetzelfde product van elkaar te kunnen onderscheiden. Om ons gamma producten te optimaliseren, is ons researchteam voortdurend op zoek naar nieuwe kwalitatieve grondstoffen. Op deze manier kunnen wij niet alleen nieuwe producten ontwikkelen maar ook onze bestaande producten, die reeds een gevestigde waarde zijn en een hoogstaande kwaliteit bezitten, steeds verder optimaliseren.

Bij elke nieuwe aanpassing verandert het versienummer. Aan de hand van het versienummer ( vb 3.2 04/2017) kan u dan zien of u in het bezit bent van de meest recente versie. Het cijfer voor het punt is de generatie. Als er grote, belangrijke wijzigingen gebeuren, verandert dit nummer. Het cijfer na het punt staat voor de upgrade van een generatie. Dit is een beperkte wijziging.

Hetzelfde principe geldt voor onze brochures. Aangezien wij voordurend betere en aanvullende informatie trachten te verschaffen, veranderen deze brochures regelmatig. Hier kan je dan ook aan het versienummer zien, of je de laatste versie in bezit hebt.

 

comed-banner

Wij zorgen voor uw duiven!

comed-foto
Apothekers Jean-Louis Jorissen, Ilse Verstraeten, François Duda en Frédéric Jorissen.

Veel succes!

Specifieke vragen kunnen altijd telefonisch gesteld worden (+32 89 510135) of via E-mail comed@comed.be.

 


 

Nog een fijne dag aan allen die mij lezen…

img_2864

Uw dienaar

THE LOST SON

Zoutleeuw, 14 mei 2017

logo-comed logo-versele-laga

 

Total Page Visits: 759 - Today Page Visits: 1