Een laatste maal op antenne

Aan alles komt een einde…Want mooie liedjes duren gewoonlijk nooit lang…
Het einde van een sprookje (2003 – 2013)

Maar eerst nog een keer samen luisteren, mijmeren en genieten…

 

Toen ik in 2013 het beheer en de fakkel van mijn duiven liefhebberij overgaf aan mijn nog, Farmaceutische Wetenschappen, studerende dochter, geflankeerd door haar moeder, mijn meer dan 30 jaar jongere vrouw, wist ik niet, kon dat zelfs niet vermoeden dat mijn behaalde successen in de Duivensport, binnen een tijdspanne van 10 jaar, zoveel haat, nijd, maar vooral oneindig veel jaloezie zouden veroorzaken.

foto-11-09-17-14-31-22

Vandaag de dag nog, ondanks het feit dat ik mij minder en minder heb laten zien bij het inmanden der duiven voor een prijsvlucht in ons gewoon inkorvingslokaal, vinden  bepaalde melkers, als ze mij ergens zien, het toch nodig om mij aan te klampen met een begroeting van :” Hallo Michel, hoe is het met u?” Waarop ik dan gepast antwoord :”Prima”.” Met de duiven blijkbaar wat minder?”, spuwt men mij in het gezicht. En dat te aanhoren, ben ik kotsbeu.  Zo iets tegen mij komen zeggen, is vragen om van antwoord gediend te worden. Maar geen zin hebbende om te argumenteren of uitleg hierover te geven, volgt dan wel mijn gepast, maar zeker niet verwacht antwoord, klaar en heel duidelijk…” Hoor eens toe man wat ik je nu ga zeggen.” ” Je gaat het gemakkelijk onthouden en je heel leven lang zeker niet vergeten.” Je zal nog heel veel boterhammen moeten eten om te bereiken wat ik in 10 jaar heb weten te verwezenlijken. : 21 Nationale, Zonale, Semi-Nationale overwinningen, met de oude-jaarlingen-jonge duiven en ook met de duivinnen.” Ik weet het, zo’n antwoord komt hard aan, doet pijn. Maar heeft men er zelf niet om gevraagd? Mijn vrouw zou het anders formuleren …
“ We moeten anderen toch ook eens een kans gunnen om een Nationale vlucht te winnen? ”

p1020041

Ik weet het en dat is ook algemeen geweten dat beeldkunstenaars, schilders, schrijvers, pas beroemd worden eens ze van de aardbol zijn verdwenen. Wel ik voel me nu als een van hen…
Je weet dat er destijds, meer dan 10 jaar terug, een felle discussie is geweest binnen het kader van de verschillende afdelingen bij de KBDB. Het ging hem toen voornamelijk over het spel, dubbeling en aparte uitslag voor duivinnen en jaarlingen. Maar als je dan het volgende kan lezen in een artikel, geschreven door de hand van een zeer bekend Medewerker, journalist bij het Weekblad :”DE DUIF”, die letterlijk schrijft :”De discussie in België rond het spel met duivinnen en het dubbelen van jaarlingen zou er nooit zijn gekomen, moest een zekere M.V. van uit TAIWAN niet naar BELGIE zijn teruggekeerd.”  Dan zegt dat toch veel.

p1020138

En waarom denk je dat Jos Thoné (toch ook iemand die een woord van spreken heeft) destijds noteren liet toen een journalist hem aansprak over het fenomeen VANLINT ? Jos Thoné was heel duidelijk en antwoordde gevat op deze vraag : “ De verdienste van Michel Vanlint bestaat er volgens Jos Thoné in dat hij de duivenmelkers de duivensport met andere ogen liet bekijken. Hij zette in alle facetten van de duivensport de puntjes op de “i” ! ”

Jos kopieerde mijn systeem en werd hiermede een groot kampioen op alle afstanden.

Maar het mooiste en grootste compliment kreeg ik toch van de bekende en gewaardeerde Hoofdredacteur “ H.S.” Uitgever nu van  LA COLOMBOPHILIE BELGE, de tweetalige Duivenkrant. Hij omschreef mijn prestaties als volgt :

“ MICHEL VANLINT MASTER OF BELGIUM”… MISTER NATIONAL ONE… ”

Bovendien voegde hij hieraan nog toe :

“ HENDRIK CONSCIENCE LEERDE ZIJN VOLK LEZEN. ”
“ MICHEL VANLINT LEERDE DUIVENMELKERS MET DUIVEN SPELEN. ”

dsc00161

Dat gebeurde echt ook door de uitgave in vier verschillende talen van mijn DVD : “MICHEL VANLINT LIVE.”

Echter niet op eigen verzoek, maar wel op aandringen van J.H. eigenaar en uitgever van het alom gekende duiven weekblad : “DE DUIF.” In deze DVD heb ik heel wat onthullingen laten noteren die er nadien alleen maar voor gezorgd hebben dat mijn tegenstanders en concurrenten er beter van werden. Deze DVD is nog steeds actueel en ook nog verkrijgbaar bij de Redactie van het weekblad : DE DUIF

vanlint-dvd-front vanlint-dvd-back

Verder kreeg ik in een tijdspanne van 10 jaar acht keer de Doping Controleur over de vloer. Sommige jaren 2-3 maal, maar steeds Negatief voor wat doping aangaat.
Maar melkers zijn benieuwd en willen de uitslag van zo’n doping onderzoek onmiddellijk kennen. En een paar weken maar na de controle kreeg ik de vraag gesteld “of ik nog geen nieuws had over de uitslag van het onderzoek?”,ik was nog maar pas gezeten in het inkorving lokaal. Maar ja, dan kon natuurlijk niet zo vlug. Want het ging zelfs zover dat er bijkomende testen op de meststalen werden aangevraagd, dit dan door de Waalse Afdeling. En als je dan bij iedere inkorving geconfronteerd wordt met diezelfde vraag dan begint dat uiteindelijk toch te irriteren en wil je van u afbijten. Toen ik ,weinige tijd later in het bezit was van de uitslag die me aantoonde dat alle genomen meststalen negatief waren en dus vrij van Doping, en ik andermaal dezelfde vraag gesteld kreeg, werd het mij teveel. Opgesmeten, maar zelfzeker, goed wetende en ook de mogelijke reacties hierop kennende, heb ik duidelijk  geantwoord : “ Ja, ik heb nieuws ontvangen van de KBDB… uitslag van het onderzoek : Negatief… kort samengevat : ze hebben nog altijd niet gevonden wat ik geef.” Olie op het vuur natuurlijk en verbijstering en ongeloof ten alle kanten. “ Nu zegt hij het zelf dat hij iets geeft”. Weerklonk het van uit een andere hoek in het lokaal.  Mijn vrouw, met een verstandige zienswijze, en die bij me ook aan tafel zat, wees me er  nadien op dat ik zoiets nooit had moeten zeggen, want dat mijn uitspraak de achterdocht en vertwijfeling nog groter zou maken. En dat blijkt nu nog steeds waar te zijn ook…. De meeste melkers kennen en weten immers niets af over mentale doping…Duiven zijn levende wezens die sterk vatbaar zijn voor een wederzijds vertrouwen. Ze zijn niet alleen gehecht aan hun kroost, maar ook aan de omgeving, het milieu waarin ze leven, hun territorium dat ze hoeven te verdedigen tegen indringers, maar vooral  en speciaal tonen ze die affectie aan de melker die dagelijks voor hen zorgt. Duiven zijn als kleine kinderen, zeer gevoelig voor attenties  en aandacht die we hen geven. Maar de meeste melkers kennen dat niet eens, hebben hier geen benul van en weten niets af van de aanhankelijkheid die duiven,ongevraagd en spontaan gaan tonen naar de melker toe, op voorwaarde dat wederzijds vertrouwen constant aanwezig is.

Argenton 2 Nationaal

Om 06:00 AM stond op het Internet te lezen : Helder, goed zicht, windstil.  Maar rond de klok van negen dan het bericht :” De begeleiders maken zich klaar”. Waar hebben we dat nog gehoord? Doet ons denken aan Johan Rogge die destijds , wekelijks, telkens een paar minuten voor het uur, ons een uitzending(verslag) bracht van de duiven lossingen op gans de vluchtlijnen.

In Argenton werd nog gewacht om te lossen tot 09u30… Onze meer dan 70 jaar ervaring in de Duivensport heeft ons geleerd dat men liefst zo vroeg mogelijk de duiven in vrijheid stelt om ze een reële kans te geven hun thuishaven te bereiken nog voor de duisternis invalt. Als men beslist om te lossen, doe het dan zo vroeg genoeg, ook al is er op de terug weg sprake van nevel en mist. Deze klaart intussen zeker op na een paar uur zon…

Argenton 2 : dan toch een vlucht van rond de 600 kilometers voor sommige melkers, had zeker eerder gelost kunnen worden. Het weer ter plaatse was goed, dat zei de computer toch. Maar dat gebeurde dus niet met alle gevolgen van dien. Inrichters van Nationale vluchten moeten in de toekomst zorgvuldig hierover waken want late lossingen voor vluchten van om en bij de 600 kilometers, zorgen dan steeds voor problemen.

En dan… Chevrainvilliers in Vlaams Brabant (maand Augustus)

Sector 2 en 3 gezamenlijk los, en ook een uitslag van de twee sectoren samen, goed wetende dat sector 3 haar inkorving verrichtte op Donderdagavond, wijl dat bij sector 2 pas gebeurde op Vrijdagavond. Begrijpen wie kan… Het is echter niet onze bedoeling om een stok in het hoenderhok te gaan werpen, we signaleren dat alleen maar… Voor ons lijkt alle commentaar hierover overbodig aangezien we onze laatste pennenvruchten aan het beëindigen zijn.

Chateauroux van 10 september 2017

Toen ik in 2014 uiteindelijk de fakkel doorgaf aan mijn vrouw en dochter kon ik zelf niet vermoeden dat ze geleidelijk aan  de door mij ingeslagen wegen zouden volgen. Met vallen en opstaan en wisselend succes zijn ze nu beloond geworden voor hun doorgedreven en volgehouden inzet. Blue Heaven Loft : 2nd Generation sluit het seizoen 2017 af met  een 3de en 23ste plaats Nationaal Chateauroux Zone B2, een 2de en 14de plaats Provinciaal en voor zo ver we nu al weten een 9de en 81ste Nationaal tegen 13.962 duiven. Mag ik hen hiervoor dan nu graag proficiat wensen?

20150614_201258

Mijn Testament…mijn afscheid

Wat heb ik fout gedaan in mijn leven?

 • De verkeerde vrouw gehuwd (een kat in een zak), kwam door mijn Spartaanse opvoeding (door priesters) op Internaat.
 • Mijn P.V. laten doorgaan bij het verkeerde verkoopsorganisme, dit wegens sentimentele gevoelens.
  Iedereen wou mijn P.V. zien gebeuren via Pigeon Paradise(PIPA). Maar dat kon ik echt niet doen alleen maar door mijn band en connectie met de eigenaar en uitgever van het weekblad LCB  van toen destijds.
  Heb hier nog steeds spijt van. Maar spijt komt altijd te laat… Onthoud dit maar goed… Bovendien is en blijft het een geluk dat spijt en berouw pas komt na de zonde en niet ervoor!…
 • Mijn functie van Kantoor Directeur bij de GENERALE BANK (nadien Fortis / ParibasFortis) opgegeven?
  Dat had ik 20 jaar vroeger moeten doen als ik dat nu achteraf bekijk.

Maar wat deed ik dan wel goed?

 • Dat was het hertrouwen met mijn vandaag nog steeds ideale echtgenote(30 jaar jonger dan ik). Zij schonk mij Linda, een schat van een dochter…die nu nog verder studeert aan de unief…
 • Mijn terugkeer naar België (na een verblijf van 20 jaar in Taiwan). Dit vooral om onze dochter een Belgische opvoeding te geven. En natuurlijk was het ook mijn bedoeling om opnieuw met duiven te gaan spelen op een toen destijds onuitgegeven manier.  Vrij vlug had ik het door dat er gedurende mijn 20 jaar afwezigheid nauwelijks een vooruitgang werd geboekt in de Belgische Duivensport.
 • Mijn behaalde en tot heden toe ongeëvenaarde successen op haast alle Zware Halve Fondvluchten (2003-2013).

racing-2011-b

En om nog een laatste keer terug te komen op het succes in de Duivensport is het goed om te weten dat je natuurlijk goede duiven op het hok moet hebben. Maar die kan je kopen. De beste echter krijg je van vrienden die in jou geloven. Zo verliep het met mij toen ik einde 2002 naar België terugkeerde en wederom met duiven begon te spelen begin 2003. Dit na een verblijf van 20 jaar in Taiwan. En de successen bleven niet uit… Maar van bij de aanvang verweet men mij ook dat ik hard speelde met andermans duiven. (Hoe kon het anders… ik moest toch ergens mee van start gaan?) Je kunt je inbeelden wat een deugd en voldoening het ons gaf toen “BEA” : B04-2105478 de eerste Nationaal won op Bourges tegen 21.940 jaarlingen.

“BEA” : B04-2105478

“BEA” : B04-2105478

“BARBARA” : B05-2190504 de eerste Nationaal won op Bourges tegen 32.724 piepers.

“BARBARA” : B05-2190504

“BARBARA” : B05-2190504

img_0909

 

En “CHRISTINA” : B06-2215116 de eerste Nationaal won op La Souterraine en ook de snelste duif was van gans de lossing : 17.595 duiven. Allemaal producten (duiven) komende uit door ons zelf samengestelde koppels.

“CHRISTINA” : B06-2215116

“CHRISTINA” : B06-2215116

En om af te ronden nu verwijzen we graag nog eens naar de door ons behaalde successen gedurende 2003-2013, het jaar dat we nog afsloten met twee Nationale overwinningen op NEVERS en ARGENTON. Hiervoor zorgden respectievelijk  “LEONA” : B11-2007381, die ook de snelste was van 14.487 deelnemende duiven op NEVERS.

“LEONA” : B11-2007381

“LEONA” : B11-2007381

En “LILY” : B11-2007064 die met klank Argenton Nationaal won bij de jaarlingen (5.942 in het totaal).

“LILY” : B11-2007064

“LILY” : B11-2007064

Nog een laatste maal brengen we u in beeld de successen van “BLUE HEAVEN LOFT’ behaald gedurende een episode van 10 jaar (2003-2013)…

pamflet

 

Mijn laatste bijdrage is zowat een Ode aan mezelf geworden. Voor één – en ook de laatste – keer mag dit wel? De nieuwe, jongere, aankomende generatie Duivenmelkers kunnen er alleen maar bij leren door hun kennis te verrijken en hun motivatie op te krikken.
En ja, het afscheid is nu nabij… op 29 september wordt ik 82 jaar, een gezegende leeftijd, toch zeker voor iemand die gans zijn leven SOBER en KUIS geleefd heeft!!!?
Wanneer je nu deze tekst leest, vertoef ik reeds in BEIJING (CHINA), niet om duiven te versjacheren, maar wel op uitnodiging van een bemiddelde vriend die de ambitie koestert om ook in de Duivensport succes te kunnen oogsten.

Dat was het dan weer…

Mijn gedachten gaan nu uit naar allen die mij lezen. Hen wens ik het allerbeste voor de nabije toekomst. Niet alleen met veel geluk en plezier met de duiven, maar met ook een nooit en ongeziene gezondheid. Het leven gaat intussen immers verder…
Stel het wel… vrienden allemaal, geniet van het leven, iedere dag die komt… Ook ik ga dat nu doen… ja… zolang het mogelijk is en zo lang het mij gegund zal zijn…

Van uit BLUE HEAVEN LOFT, nog een laatste keer, groet u

THE LOST SON

Zoutleeuw (Belgium)
14 september 2017

 

michel-vanlint-nationale-overwinningen-kbdb

 

logo-versele-laga img_2864 logo-comed

bridge-sydney

Total Page Visits: 890 - Today Page Visits: 2