Gelukkig zijn, hangt niet af van Succes, maar wel van Liefde…

“Varietas placet” (Tacitus), (verscheidenheid behaagt) is niet van toepassing als men weet dat Vlaams Brabant (KBDB) hierdoor in het vizier komt…

Maar eerst even luisteren, mijmeren en genieten zolang het nog kan…

 

duivenhok1

Vanaf 29 juli 2017 heeft het Sportcomité van Vlaams Brabant (KBDB) beslist dat de Sector 2 en Sector 3 samen hun duiven moeten lossen op de Halve Fondvluchten. Een en ander moet reeds ter sprake zijn gekomen tijdens de voorbije wintermaanden.

Opmerkelijk echter is dat deze beslissing zou genomen zijn in samenspraak met de verschillende maatschappijen uit beide Sectoren.(?) Maar bij navraag hierover blijkt dat deze wijziging eenzijdig werd voorgedragen door het Sportcomité van Vlaams Brabant, zich gesteund voelend door de aanwezigheid van de Nationale Voorzitter (KBDB), en dus ook werd goedgekeurd, maar zonder enige inspraak van de aanwezig zijnde maatschappijen uit Vlaams Brabant.

We willen echt hierover geen polemiek aan de gang brengen. Alleen de manier van doen en de uitvoering ervan stoot toch tegen de borst. Vragen rijzen en blijven tot nu toe onbeantwoord. Tellen de melkers dan niet meer mee? Wij persoonlijk hadden geen enkel benul van deze ingreep en wijziging en werden hier pas van op de hoogte gesteld nadat reeds de helft van onze duiven was ingekorfd. Zo iets kan toch niet? Op zijn minst heeft elk lid van iedere maatschappij het recht om( voor zo’n opgedrongen wijziging bij het lossen van hun duiven) hierover op voorhand te worden ingelicht. Of is dit misschien teveel gevraagd? Op geen enkele vluchtkalender 2017 is hier echter iets van terug te vinden.

Wat zit hierachter?

De lossing vertegenwoordiger (een zeer bekende melker) woont aan de Oostkant van Sector 2. Hoe kan hij, hoe mag hij gaan beslissen wanneer de duiven van Sector 3 moeten worden in vrijheid gesteld? Even een verduidelijking : Sector 2 van Vlaams Brabant grenst aan de Westkant nagenoeg tot aan de randgemeenten van de Brusselse Agglomeratie, en loopt aan de Oostkant tot voorbij de lijn Leuven-Aarschot. Sector 3 daarentegen heeft zijn begrenzing met de scheidingslijn van de Provincie Limburg. Begrijpelijk is dan toch het ongenoegen van de meest oostelijk gelegen hokken uit Sector 3, die het moeten opnemen tegen hen die nagenoeg om en bij de 50 kilometers hogerop Westelijk gelegen zijn. En dat op de gewone halve fondvluchten.

Op de Nationale vluchten is geweten dat de streek tussen Brussel tot en met de meer oostelijk gelegen streek Leuven-Aarschot, steeds in het midden van ’t bed ligt. De wind mag dan komen en waaien van waar ook. Nu door de verplichte lossing van Sector 2 en 3 te samen krijgt voornoemde streek ook nog eens een boost bij op de Halve Fondvluchten. Daar moet toch geen tekeningske bij gemaakt worden? De lossing verantwoordelijke en zijn kompanen uit de buurt hebben uiteindelijk gekregen wat ze al jaren najagen. Zij wonen nu aan de Oostkant van Sector 2 en grenzen ook aan de Westkant van Sector 3. Eigen belangen zijn hier duidelijk het doel geweest van deze toch wel bizarre beslissing en wijziging.

Maar in het midden van het seizoen plots overschakelen naar een wijziging van de lossing modaliteiten is dat wel juridisch verantwoord? En, zoals hoger reeds aangehaald, hebben we op geen enkele van de ons toegestuurde vluchtkalenders iets kunnen lezen van deze toch ingrijpende verandering, midden in het seizoen 2017. Of zien we dat verkeerd?

De invoering van Sectoren in Vlaams Brabant heeft uiteindelijk de goedkeuring gekregen van menig duivenliefhebber. Waarom dan iets gaan veranderen als blijkt dat het spel in Sectoren voor de meeste melkers een voordeel uitmaakt, zeker voor wat betreft het spel met de jonge duiven?

Genoeg hierover: ons kwelt alleen maar het feit dat we hierover niet tijdig werden ingelicht en dus ook geen tijd hebben gekregen om hierop te reageren. Maar als onze Nationale Voorzitter en het Brabants Sportcomité eenzijdig deze beslissing hebben genomen, moeten we ons hierbij neerleggen… het zij zo… Maar wie leeft zal zien en de gevolgen hiervan kennen…

foto3

Stand van zaken in “Blue Heaven Loft” 2d Generation

Het vliegseizoen 2017 loopt stilaan naar zijn einde. Echter niet voordat de laatste Nationale vluchten Chateauroux, Argenton, Bourges, Chateauroux hun beslag hebben gekregen. Ondanks alle reeds genoemde problemen bij de jaarlingen hebben onze jonge duiven 2017 en de overgebleven eenjarige het voortreffelijk gedaan op de voorbije Nationale vlucht uit Bourges. Als je ondanks alle, zelfgezochte problemen, aan een gemiddelde komt van nagenoeg 50 percent aan prijs, mogen we niet klagen. Alles is nu terug mee naar Chateauroux Nationaal. Een vlucht met reeds 4 nachten mand. Uitgestelde lossing op zaterdag en reeds heel vroeg opnieuw uitgesteld op zondag morgen. Windrichting voor gisteren zondag licht draaiend van Zuid tot het Noordwest. Gevoelige twijfels dus ook hier weer want zowel VTM als TV EEN kondigen voor vandaag maandag een wind aan die uit het Oosten blaast. We vermelden het gewoon en nogmaals we gaan hierover zeker geen polemiek aangaan…we laten dit over aan anderen die hier meer bevoegd in zijn… Maar we zien wel als de vlucht zijn verloop heeft gekregen…

img_2729

Problemen allerlei

Intussen hebben we aan onze Wetenschapper via volgende mail een paar vragen voorgelegd waarop we graag een deskundig antwoord willen hebben.

Beste Vrienden,

1. Ondanks het letterlijk opvolgen van de voorgeschreven COMED programma’s, als toevoeging bij het dagelijkse basis programma, hebben we dit seizoen reeds 4 jaarlingen scheefvliegers op het hok gehad. Deze duiven hebben we telkens, minstens twee weken in een open ren laten rusten met de nodige toediening van de voorgeschreven COMED producten. Tijdens het weekend dan , wanneer de hokken leeg staan, en de andere duiven van huis weg zijn door deelname aan een vlucht, hebben we deze duiven terug op hun hok gebracht, hen laten vliegen vrij in en uit. Maar met de pijnlijke vaststelling dat ze waarschijnlijk voor altijd buiten strijd zullen zijn. Deze duiven werden opnieuw van de hokken verwijderd. We kunnen de moed niet meer opbrengen om hen verder nog te begeleiden.

2. Ook hebben we dit jaar reeds drie duiven, jaarlingen, thuis gekregen met een luchtzak en twee, drie jaarlingen met hevig gezwollen spieren langsheen het borstbeen. Deze duiven willen niet meer vliegen en hen naar buiten jagen is ook geen optie, want ze verhinderen dat de andere duiven hun training voortzetten. Ook deze duiven hebben we van de hokken genomen en naar de open rennen gezonden.
Nu mijn vraag :
De luchtzak bij vliegduiven…wat is de oorzaak hiervan? Sommige Dierenartsen prikken gewoon en herhaaldelijk met een lange naald in de krop van de duif en doen zo de luchtzak verkleinen, met een nabehandeling van Antibiotica…
Duiven met hevig gezwollen borstspieren zijn volgens mij ook verloren voor het vervolg van de vluchten. Rust zal misschien helpen…maar we zijn niet geneigd om deze duiven nog aan een nieuw seizoen te laten beginnen. Het blijven vraagtekens…
Maar wat is nu de oorzaak hiervan? Is dit te voorkomen? Misschien kan je beide problemen even verduidelijken??? Ik kijk er naar uit.

3. Vloeibare Lecithine, wat doet dat met een duif? Weet wel dat het een emulgator is die vet met water verenigt. Maar je hoort of leest hierover weinig niettegenstaande het een positieve invloed heeft op de gezondheid bij onze reisduiven. We hebben u die vraag vroeger al eens gesteld maar alleen maar als antwoord gekregen dat dit in al jullie producten is verwerkt. Toch blijven heel wat Belgische en Duitse melkers er veel gebruik van maken…

4. Het valt ons op dat er nergens, (misschien zie ik dat verkeerd?) een aanwending is van JODIUM bij de COMED producten. Nochtans heb ik de ervaring dat ook dit een positieve invloed heeft op de gezondheidstoestand bij duiven

Graag je standpunt, raad en deskundig advies. We kijken hiernaar uit.
Nog een fijne dag, ook aan allen die met je meewerken… dat wenst u
THE LOST SON
Zoutleeuw de 25 juli 2017

Hieronder nu het deskundig en overduidelijk antwoord van onze competente Wetenschapper :

Waarde vriend Michel,

Zie hierna enkele antwoorden op veelvuldig gestelde vragen:

Hardnekkige scheefvliegers, of luchtzakschade: wat is er aan de hand?

Zekere supplementen uit het Comed gamma, in het bijzonder Tempo 60, zorgen voor meer dominantie en doen de duiven intenser vliegen.
Vooral in zwerm vliegen op slechts centimeters van elkaar, leidt tot acrobatische toestanden waarbij het reactievermogen en vooral de souplesse van de spieren op de proef wordt gesteld.
Als de zwerm in zijn geheel harder vliegt kan er ook een hoger procent van de duiven schade oplopen. Stijfheid kan dan leiden tot een spierscheur.
Door speelsheid veroorzaakte wilde bewegingen, of het raken van obstakels kunnen luchtzakschade veroorzaken, hetgeen natuurlijk niet snel te corrigeren valt met enkel een supplement zoals (het overigens uitstekende) Hydracom Recup Amino en zijn bijzondere aminozuren.

Als we het positief willen bekijken kunnen we stellen dat de duiven met een te zwak spierstelsel ontmaskerd worden volgens het principe van Charles Darwin t.t.z. het overleven van de sterkste.
M.a.w.” gas opendraaien en wie dan stukken heeft of niet kan volgen doet niet meer mee”

M.a.w. we beschikken hiermee over een adequaat selectiecriterium op basis van spierstelselsterkte

Het is natuurlijk evident, dat als het om een waardevolle duif gaat, we deze een kans moeten geven door ze best enkele dagen binnen te houden.

Hete zomermaanden, waar op letten?

We kijken terug op vaak zwoel zomerweer met afwisselend hoge temperaturen en felle regenbuien. Onze duiven hebben nood aan voldoende verfrissing.
Ze moeten ondanks deze omstandigheden, probleemloos het najaar tegemoet kunnen gaan. Momenteel kan het bij dageraad evenwel ook al wat frisser worden.
Dit is een gevaarlijke periode voor de opflakkering van het herpesvirus en aandoeningen aan de luchtwegen, vooral bij de jonge duiven.

Voor deze late zomeruitdagingen enkele tips…
Verse lucht op het hok is van cruciaal belang.
Maar van even groot belang is dat er geen onderkoeling komt.
Geef daarom van af de tweede helft van augustus goed aandacht aan de verluchting en vermijd daarbij te felle afkoeling door al eens iets dicht te doen, wanneer de ochtendtemperaturen duiken.

Op dit ogenblik vieren de parasieten nog steeds hoogtij en zorgen voor permanente (nachtelijke) rusteloosheid waardoor onze duiven conditieverlies lijden en meer vatbaar worden voor allerlei problemen.
Daarom is momenteel de STOPMITE een absolute aanrader.
Te meer daar ik van veel liefhebbers verneem dat ze vinden dat de aangename lucht de duiven in conditie houdt en dat vooral de luchtwegen goed vrij blijven!

Met dit warm weer zijn bovendien de drinkpotten broeihaarden van ziektekiemen.
Hier kunnen we met de Clean Oral wonderen verrichten.
Hoe warmer het weer, hoe beter de gezonde probiotische kiemen van Clean Oral gedijen en het drinkwater koloniseren, zo dat er voor de ziekteverwekkers geen plaats meer is.

Waarom werd zuivere Jodium uit de Comed supplementen geweerd?

Jodium is een onmisbaar element voor een gezond lichaam, dat niet kan aangemaakt worden en uit de voeding moet worden opgenomen.
Het speelt een cruciale rol in de schildklierwerking die bijna alle stofwisselingsfuncties aanstuurt en een grote invloed heeft op de productie van vele hormonen.

Het zuivere jodium (soort metaal) is bovendien doeltreffend tegen alle soorten ziektekiemen (bacteriën, schimmels, amoeben etc.) en wordt in die vorm beschouwd als een geneesmiddel dat niet meer in de supplementen mag verwerkt worden. De afgeleide zouten van jodium zoals kaliumjodide wel nog.
Kaliumjodide heeft geen kiemdodende werking, het heeft enkel de werking op de schildklier. Comed heeft daarom het kaliumjodide in de juiste dosering in zijn producten verwerkt. (Tempo 60, Winmix)

Wat is het nut van Lecitine?

Lecithine komt in het lichaam voor in de celmembranen.
In het voedsel vindt men het terug o.a. in eierdooiers alsook in de sojaboon, zonnebloem, maïs, raapzaad etc….
Het werkt in de vertering als een soort detergent dat er voor zorgt dat het voedsel in fijne brokjes uit elkaar valt. Het bevat eveneens fosfor dat van belang is bij de energievrijstelling in de spiercellen.

Alle Comed oliën zijn verrijkt met lecithine en omega vetzuren.

Het verstrekt o.m. de werking van Curol en behoedt het voer tegen bederf waardoor het zijn kwaliteit op peil houdt.
Lecithine samen met omega vetzuren bevordert de kweekresultaten o.m. door de evenwichtherstellende werking op het hormoonstelsel van de doffers.

Vaak gezegd maar niet minder waar:

De kwaliteit van de duif, de voeding, de omstandigheden van het hok ( de pikorde, weduwschap..), de regelmaat, de liefhebber etc. zijn variabelen die duivensport boeiend maar niet eenvoudig maken.
Talloze grote en kleine problemen vergen een adequate aanpak waarbij Comed u graag helpt.

Liefhebbers kunnen daarvoor altijd terecht op comed@comed.be of ook via telefoon 089 51 01 35.

Ik zal hun vragen met plezier persoonlijk en goedhartig behandelen!

Met genegen groet.

Jean-Louis

 

Tot zover het gewenste en zinvolle antwoord op onze gestelde vragen.
Zeker waard om over na te denken…

Lees ook de onderstaande mededeling van Comed:

 

comed-banner

COMED GRONDSTOFFEN

De Comedproducten zijn specialiteiten, samengesteld uit hoogwaardige natuurlijke grondstoffen voor de gezondheid en de conditie van onze duiven.

Het inzetten van deze specialiteiten in een uitgekiend schema noemen we de COMED METHODE. Ze selecteert onze duiven op basis van hun resistentie tegen ziekten, versterkt daardoor uw duivenbestand, ziet af van preventieve antibiotica en levert reeds met drie basis specialiteiten: Curol, Roni en Winmix merkbaar betere resultaten op.

Curolroni400Winmix

Voor de liefhebbers die zweren bij de van oudsher gebruikte grondstoffen zoals biergist, lookolie, tarwekiemolie, etc… biedt Comed deze ook afzonderlijk aan er op lettend dat ze van de hoogste kwaliteit zijn en waar mogelijk zelfs veredeld.

Zo werd vb. de nieuwe Levicom  als geselecteerd biergist preparaat, verrijkt met zeewier, vitamines en mineralen.
Levicom 1 kg aanbevolen publiekprijs: 14,19 € incl.

Deze grondstoffen worden niet opgenomen in de schema’s, maar kunnen als vrije aanvulling naar eigen inzicht ingezet worden, naargelang de behoefte en/of de periode ( wedvluchten,rui, kweek, ).

Comed zoekt gedurig de hele wereld af naar de beste grondstoffen.

Zowel de Comedproducten als de grondstoffen worden, technisch bestudeerd en afgewerkt, steeds verder verbeterd (versienummers) en beantwoorden aan de hoogste kwaliteitstandaarden.

Ze moeten bovendien ook goed opneembaar,niet onverenigbaar met de gebruikelijke voedingsmiddelen en voldoende lang houdbaar zijn.

 


 

In het Vizier? Waar naar toe? Niet te missen…

 

1) FINALEDAG BELGIAN MASTER: PROGRAMMA + INSCHRIJVING BBQ

29 augustus 2017

Finale vlucht
Belgian Master / Tours (F) – Nevele (B)

Een unieke feestdag voor de internationale duivensport. Een afspraak die niemand mag missen.

Programma

 • 10u – 13u30 Bezoek aan: VERSELE-LAGA DEINZE
  Dit bezoek kan enkel per bus met vertrek vanuit Nevele om 10u, 10u30, 11u, 11u30
 • 12u – 15u Diverse eet- en drankstanden
  Barbecue van 12u tot 14u voor de democratische prijs van € 15 p.p.
  Vooraf inschrijven voor de barbecue is verplicht!
 • 14u GROTE JUBILEUMTOMBOLA onder alle deelnemers van de Belgian Master 2017
  (winnaars moeten aanwezig zijn)
 • 15u Aankomst duiven met live registratie op groot scherm binnen en buiten
 • 16u30 Optreden van SWOOP
 • 17u30 PRIJSUITREIKING Belgian Master TOP 10-winnaars en TOP 3-asduiven
  + verkoop van eerste 10 geregistreerde duiven en eerste 3 asduiven.
 • 18u GRATIS tombola met schitterende prijzen

 

Nog wel ver af maar veel melkers kijken hier al naar uit :

2) CHINA INTERNATIONAL PIGEON EXHIBITION(CIPEX) LANGFANG CITY 2017 NOVEMBER 18-19 2017

 

 

DSC00204

 

We gaan het hierbij nu laten…stof genoeg om een maand lang hierover na te denken…

Over vrouwen en seks een volgende keer meer, mijn testosterongehalte is weer langzaam aan het stijgen en dat belooft…

Bij leven en welzijn zien en horen we elkaar terug rond 15 september 2017. Aan allen die mij lezen…nog het allerbeste…

img_2864Stel het wel intussen, blijf gezond en geniet van iedere dag die komt…

THE LOST SON

Zoutleeuw, 14 augustus 2017

logo-comed logo-versele-laga

 

Total Page Visits: 824 - Today Page Visits: 1