Eigen schuld… dikke bult…

21 december 2015, een dag die ik niet vlug zal vergeten, omdat drie duiven wegbleven en er eentje later nog terugkeerde met hagelzaden in het borstvlees. Zoals gewoonlijk werden eerst de doffers van de zomerjongen in vrijheid gesteld. Had ik niet mogen doen en ik kreeg al vlug en heel terecht een waarschuwing van mevrouw die me er op wees dat er een hevige wind op komst was met een krachtsnelheid van 4 tot 5 Beaufort.

Toen ik echter ongeveer 90 minuten later naar boven trok, vond ik een duif op de plank die kreupelde en bloedsporen achterliet. Ik wist meteen wat er aan de hand was. Immers even na het buitenlaten van de duiven hoorde ik in de verte doffe geluiden van schoten die mij plots eraan herinnerden dat er misschien wel ophokplicht was voor onze duiven? En inderdaad, een vriend die ik opbelde wees mij erop dat de website van onze K.B.D.B. een bericht publiceerde waarbij gevraagd werd om geen reisduiven vrij te laten tussen 19 december 2015 en 3 januari 2016. Te laat dus op zoek gegaan naar wat mag en niet mag. Het heeft dus wel zin en is zeker van groot belang om af en toe toch even te gaan kijken wat er op de website van de K.B.D.B. vermeld staat. Ook al is het maar om te voorkomen wat wij nu hebben voorgehad. Ook voor ons was het te laat : eerst met de neus op de feiten worden gedrukt en pas dan voelen en moeten zeggen :”Mea Culpa” en Eigen schuld, dikke bult…

Badende duiven na ophokplicht van 19/12/15 tot 03/01/16

Badende duiven na ophokplicht van 19/12/15 tot 03/01/16

 

Weinig professioneel… Mijn vrouw had dus weer eens gelijk en hierdoor is het gekomen en heb ik dat ook vroeger al ervaren dat vrouwen zijn als rode wijn, hoe later op de avond hoe beter. Maar er zijn ook vrouwen die lijken op het soort wijn waarvan iedereen weleens wil proeven, maar die niemand als dagelijkse drank wil nuttigen…

Duivensport leeft nog en is niet dood

Van deze mening zijn we nu wel sterk overtuigd nadat het geluk ons te beurt viel om een haast geheime vergadering te mogen bijwonen tijdens Cipex (China International Pigeons Exhibition), gehouden in Langfang tijdens de tweede helft van november 2015.

Als enig Internationaal waarnemer en correspondent waren we uitgenodigd, weliswaar in allerlaatste instantie, maar onze aanwezigheid werd ten zeerste op prijs gesteld. Waren er ook : de heren Stephan Vanboxstael en Dhr. Geert Philips, respectievelijk Nationaal Voorzitter en Algemeen Secretaris van onze K.B.D.B. Verder ook nog enkele afgevaardigden van de F.C.I. (Federation Colombophile Internationale) waaronder ook de heren Istvan Bardos, Vice –president en Dhr. Attila, zijn secretaris en tolk, beiden afkomstig uit Hongarije. Daarnaast ook nog Franz Marchal, Voorzitter van de Oostenrijkse Federatie, aanwezig samen met de Algemene Secretaris van de F.C.I. met als residentie  Zwitserland.

Hoofddoel van dit evenement: samen trachten een oplossing te vinden voor de neerwaartse trend van onze Duivensport, alsmede een halt trachten toe te roepen aan de vermindering van het ledenaantal. En samen naar middelen te zoeken en te creëren die de duivensport weer nieuw leven kunnen inblazen.

Als voorbeeld hiervan werd gewezen naar de oprichting van “TEAMLOFTS”, een nieuwe trend in de P.R. CHINA om duiven te houden en te spelen. “TEAMLOFTS” organiseren zich op een open plaats (gewoonlijk een grote vierkante oppervlakte) waar de mogelijkheid bestaat om verschillende duiventillen  neer te zetten, toebehorende aan meerdere liefhebbers. Ieder “Teamloft” kan gemakkelijk 200 tot 300 en meer duiven herbergen. “Teamlofts” organiseren onderling alle gezamenlijke  africhtingen en wedvluchten en dat in eigen beheer. Het voordeel hiervan is dat men nooit kan spreken van een bevoorrechte ligging of een nadelige windrichting. Dit omdat alle hokken zogezegd neergezet zijn op beperkte afstand van elkaar.

De interesse voor “TEAMLOFTS” breidt zich momenteel razend snel uit over heel China en is best als voorbeeld te volgen in de nabije toekomst.

Tweede punt op de agenda stond de introductie, door een Chinese firma, van een “SMART (slim-verstandig) PIGEONRING” die op technisch gebied er kan voor zorgen om onze sport wat meer aantrekkelijkheid bij te brengen.

Begin van een droom

Sinds mei 2014 werd er gestart met het ontwerpen van een Smart, draagbaar voorwerp (normaal gezien een ring) die zou toelaten en de mogelijkheid geven aan iedere duivenliefhebber om zijn van de vlucht weerkerend duiven op te sporen en het af te leggen traject te volgen via zijn eigen telefoontoestel.

In juni 2014 was een eerste ontwerp reeds klaar, met een gewicht van 11 gram. Een paar weken later kon de ring, voorzien van een batterij, met succes reeds vijf minuten lang functioneren. Na 6 maanden van intens onderzoek en ontwikkeling slaagde men er in om een zeer smalle en lichte klikring te creëren die via het Internet kon functioneren en ook alle weeromstandigheden kon trotseren. Het heeft echter nog tot Augustus 2015 geduurd eer men klaar was met een nieuw ontwerp van een ring met slechts een gewicht van 7,5 gram.

Deze ring gaat ons toelaten om verschillende functies uit te voeren en volgende observaties waar te nemen : De weergave van :

 • de juiste tijd en plaats waar de duif zich voortbeweegt.
 • de hoogte waarop ze vliegt.
 • de snelheid van haar vlucht.
 • de indicatie van een werkende batterij.
 • een 3D analisering .
 • de mogelijkheid om speciale controles uit te voeren.

De vooruitgang en de vliegtesten

Meer dan 100 keer uitproberen en dat over een totale afstand van meer dan 50.000 Kilometers vliegtesten, hebben de fabrikant er toe aangezet om door te zetten. Mede ook door de met verstomming geslagen duivenmelkers die voor het eerst betrokken waren bij deze vliegtesten.

Heel gemakkelijk werden vluchten over 100-200-300-500 kilometers overbrugd en is men er nu ook momenteel in geslaagd om de werking van de batterij tot 10 uur uit te breiden.

Op het eerste zicht zou deze ring, bij ons in België, niet in aanmerking komen voor gebruik, daar onze duiven steeds één, twee of meer nachten in de korven dienen te verblijven alvorens in vrijheid te worden gesteld. Maar de fabrikant stelde ons al vlug gerust : deze ring verbruikt alleen maar energie als de duif vliegt. In de toekomst gaat men deze klikring nog smaller  en ook nog lichter maken. Gaat men nog meer sensoren aanbrengen waardoor ook vluchten tot 15 uur mogelijk kunnen worden geregistreerd.

Het traceren en nog te ontwerpen functies

 • het weergeven, aantonen van de plaats waar de duif zich bevindt.
 • het opsporen van verloren duiven.
 • een alarmtoon weergave wanneer de duif wordt opgevangen op haar terugweg naar huis.
 • zichtbaar worden van de duif en deze ook van de meespelende melkers.

M.a.w. : het zal mogelijk zijn, in de nabije toekomst, om je duiven op te sporen en ook te zien in welke positie ze hangen in vergelijking met deze van de tegenstrever.

En dat alles te ontdekken en te volgen via je mobilofoon…Interessant niet waar?

Niet te vergeten evenementen

 • 22-23 januari 2016 : Nationale Dagen van de K.B.D.B, die doorgaan in het BRUSSELS SQUARE CENTER, vlak bij de uitgang van het Brussel Centraal Treinstation gelegen.
  De plaats en gebeurtenis waar je zeker naar toe moet. Ook de plaats waar in januari 2017 de volgende Duiven OLYMPIADE zal plaats hebben. Wees er dus zeker bij.
 • 06 februari 2016 : Feest van het weekblad :” LA COLOMBOPHILIE BELGE “ dat doorgaat in NIVELLES MOTEL SUD.
 • 20-21 februari 2016 : “ FUGARE” :6de Internationale Beurs voor de Duivensport die doorgaat in Kortrijk Xpo België . Melkers uit alle hoeken van de wereld zullen hier aanwezig zijn. Niet te missen dus.

 

In “BLUE HEAVEN LOFT: 2d Generation” zijn de jongen geringd en de duiven aan hun tweede broed begonnen. Het gaat weer allemaal snel…Voor we het goed en wel beseffen zal het vliegseizoen er weer aankomen. Vol verwachting kijken we er al naar uit…

Intussen, aan iedereen die mij leest nogmaals het allerbeste voor 2016. Beslist een jaar waar we het laatste nog niet van gezien hebben…

Vanuit Zoutleeuw groet u:

THE LOST SON

Januari 10 2016

 


logo-versele-laga

Total Page Visits: 801 - Today Page Visits: 1