BLUE HEAVEN LOFT: Newsletter May 2023

From: PIGEON OBSERVER in THE FAR EAST: The Lost Son


“ Liefde wordt zelden begrepen.
De meesten geloven dat het een emotie is, terwijl, in feite, emoties ontstaan wanneer liefde verloren is gegaan. ”

Aaravindha Himadra 


Voor we er aan beginnen toch nog even luisteren, mijmeren en genieten bij de Song : “Du bist mein Leben” (Hansi Hinterseer)

email: observer@vanlint.be


BLUE HEAVEN LOFT in Zoutleeuw (Belgium) Hier werd Geschiedenis geschreven

België : Zoutleeuw, 12 mei 2023

We zijn weer even terug in de heimat, voor een min of meer langere periode…
Neen, we zijn niet gevlucht uit Taiwan. Daar is en was geen enkele reden voor.
Want de politieke berichtgeving is niet met een het onderwerp van de gesprekken bij de inwoners uit Taipei. Blijkbaar in Europa des te meer?
Waarvoor dan eigenlijk deze terugkeer uit Formosa? (Taiwan)
Wel, de zomermaanden komen er aan, met geregeld, haast constante temperaturen tussen de 30-37 graden Celsius. Hier aan willen we even toch ontsnappen en genieten van de zachtere, minder warme zomer dagen in ons land.

Recently The Lost Son samen, met hebben en goed, in Taipei, Taiwan

Intussen is het vliegseizoen in België al een paar weken aan de gang. Bij aanvang in minder goede omstandigheden, zoals kopwind, grote verschillen in temperatuur tussen dag en nacht, dreigend wolkendek , regenvlagen en noem maar op. Allemaal nefast voor de naar huis terugkerende duiven. Bij niet ingevlogen duiven kruipt zo iets in de kleren…en zorgt voor problemen. Maar de melker is ongeduldig en wil niet langer wachten om zijn duiven in de strijd te gooien. De tijd dus dat men met duiven werkelijk begon te spelen, nadat de IJsheiligen op 12-13-14 mei voorbij zijn en er ook al bladeren aan de bomen staan, de tweede week van mei ongeveer… is lang voorbij.

Uit de oude doos : Campbell STRANGE,destijds in Texas(U.S.A.), Henk KUYLAARS(NL) op bezoek bij BLUE HEAVEN LOFT

Onlangs kregen we het bezoek van een melker met grote verwachtingen en verlangens. De eerste week speelde hij zijn duiven met een wel heel hoog percentage in de prijzen. De week nadien ging het hem minder goed af. Kopwind strooide roet in het eten. Zijn duiven kwamen nog wel allen uit de juiste richting, maar blijkbaar waren ze niet instaat om zich te klasseren in de kop van de uitslag.
Van daar zijn vraag voor een oplossing.
Zijn duiven waren te licht, voelde zo ook aan als gevolg van een verkeerde, te weinig vetten, koolhydraten en eiwitrijke voeding.
En nochtans had zijn Dierenarts hem gezegd :”Je duiven zijn in orde, je hoeft niets te doen, niets te geven, gewoon wat geduld hebben nog en de prijzen zullen dan wel volgen.” Niet dus…
Uiteindelijk bleek dat zijn duiven aan huis nog wel behoorlijk trainden maar dat ze, nadien, bij het binnenlopen, veel minder aten dan normaal als gevolg van een gebrek aan eetlust, wat uitmondt op onvoldoende kracht… En nu komt het…en onze gesprekpartner vervolgde :” Nochtans heb ik “Suanovil”, “Lincospectin”, ”Amoxicilline-Clavulaanzuur” in huis en ook toegediend…
Toen we hem er op wezen dat dit allemaal Antibiotica is , verbleekte zijn gezicht en had hij precies spijt dat hij mij dit had verteld. Duiven, waaraan niets mankeert, Antibiotica geven is als schieten met een kanon op een mug. Hij knikte instemmend…
En vroeg dus naar een alternatief. Heb hem dat ook gegeven en hem aangeraden om zo vlug mogelijk een rijkere, aangepaste voeding toe te dienen en :“APPETOSE”, “MYOBOL” en “RONI” van COMED in huis te halen en te gebruiken.
Dit is iets wat ons is bijgebleven en dat we onthouden hebben uit onze zeventig jaar lange ervaring in het succesvol kweken en spelen met reisduiven. Een kosteloze aanrader dus, te meer omdat ik intussen vernomen heb dat meerdere duivenliefhebbers met een zelfde probleem (duiven die te licht aanvoelen) opgescheept zitten.

Hemels Blauwe Kust in Taiwan


En dan nu weer tijd om onze eminente Wetenschapper, Dhr. Jean Louis JORISSEN, Industrie Apotheker en eigenaar van de Firma COMED uit Hoeselt aan het woord te laten. Ook nu heeft hij u het een en ander te vertellen. Neem dus ruim je tijd en denk even na over wat hij allemaal met u deelt…

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN


Jean-Louis Jorissen  Industrie-apotheker

Artificiële Intelligentie en antibiotica

De reeds erg controversiële, maar niet meer tegen te houden Artificiële Intelligentie (AI), zal in de toekomst ook ingezet kunnen worden in het ontwikkelen van antibiotica.

Het is inmiddels bijna 50 jaar geleden dat in de ontwikkeling van de geneesmiddelen familie der antibiotica (begonnen met penicilline in 1928) de laatste tak van de “quinolones” (vb Baytril) werd ontdekt.

Nadien kwam geen enkel nieuw antibioticum meer.
De ontwikkeling is nl. zo kostelijk dat de farmaceutische sector er voor bedankt, wegens geen verdienmodel.

Nieuwe geneesmiddelen

De ontdekking en het op de markt brengen van een nieuw geneesmiddel duurt twaalf tot veertien jaar. Het is niet alleen een langdurig en kostelijk, maar ook financieel een riskant traject, wegens geen zekerheid op slagen. Indien men dan alsnog een nieuw antibioticum zou kunnen ‘ontwikkelen’, kan begrijpelijkerwijze de overheid het gebruik er van enerzijds strikt beperken om de resistentie te voorkomen of kan ze anderzijds het massagebruik toestaan, waardoor dan weer het spook der resistentie opdoemt.
Hoe dan ook , in beide gevallen is de terugverdien mogelijkheid onzeker.

Door de geluksfactor in de zoektocht naar moleculen te verlagen en te vervangen door een beredeneerd model op basis van artificiële intelligentie zou het vinden van kanshebbers sterk toenemen en de ontwikkeltijd en de kostprijs substantieel afnemen.

Sterfte tgv resistente kiemen

Zo een vaart zal het uiteraard niet gaan en hierdoor breken er natuurlijk niet meteen slechte tijen aan voor de ziekteverwekkende bacteriën. Echter, aan de 33.000 Europeanen die naar schatting jaarlijks aan infecties sterven tgv de resistente kiemen, moet dringend iets gedaan worden. Dit getal zou zelfs oplopen tot 10 miljoen slachtoffers per jaar in 2050!

In de veronderstelling dat we in de toekomst terug nieuwe antibiotica aan de lopende band gaan ontwikkelen, is het voor ons liefhebbers niet meteen wijs om daar al onze hoop op te stellen.
Zoals reeds in vorige blogs beschreven is er ook het probleem van antibiotica residuen in het ecosysteem, in het bijzonder in het (oppervlakte)water van rivieren, meren en oceanen en het creëren van resistente kiemen op grote schaal.

De oplossing voor de sport-dieren-geneeskunde is niet massaal terug grijpen naar talrijkere toekomstige nieuwe antibiotica, maar wel de veel subtielere pre-en probiotica.


probiotica (https://www.pileje.be/nl/uw-gezondheidstijdschrift/probiotica-wat-is-de-beste-keuze)

Comed gebruikt bovendien in zijn formules ook nog de niet levende para-probiotica, nl fragmenten van levende probiotica, die eveneens erg nuttig zijn in de natuurlijke bescherming dmv een optimaal werkend immunsysteem.

Een recente studie toonde aan dat er een merkbaar onderscheid te maken viel bij gevogelte (kuikens), dat in hun eerste levensdagen enerzijds antibiotica (quinolones = baytril) en anderzijds probiotica toegediend kregen. (*)

Passieve of humorale immuniteit

De hoeveelheid antilichamen IgY , overgedragen van de moeder naar het jong via de dooier in het plasma van de kuikens was merkelijk lager bij de met enrofloxacin (Baytril) behandelde kuikens, wat wijst op een verlaagde passieve of humorale immuniteit van die jongen (aanwezig in het bloed en de vloeistoffen tussen de weefsels).
De moeder heeft deze immuniteit opgebouwd op basis van pathogene contacten in haar omgeving (die aanvankelijk ook deze van het jong zal worden) en zal ze vervolgens via de dooier doorgeven aan het jong om het gedurende de eerste 2 weken te beschermen.
(zo is Vb herpes virus dodelijk voor de jonge duif, zonder deze passieve immuniteit, verkregen via de moeder). Eens de jongen uitgekipt kunnen ze deze immunoglobulinen niet meer opnemen via hun spijsverteringskanaal.

Actieve of cellulaire immuniteit

Hiertegenover staat de actieve of cellulaire immuniteit die verworven wordt ingevolge de prille contacten van speciale lichaamscellen (zoals macrofagen ontstaan uit witte bloedcellen) met de ziekteverwekkers , die ze bij besmetting achteraf kunnen herkennen, waarop ze een gepaste respons kunnen geven.

Uit deze studie blijken heel wat overlappende invloeden van pro- en antibiotica op het immuunsysteem, met als eindconclusie dat het toedienen van quinolone, de eerste -via de dooier meegekregen- immuniteit duidelijk vermindert. Deze bevindingen geven aan dat er een verband kan bestaan bij onder meer het ontstaan van de jonge duiven ziekte (***) tgv de immuniteit kloof.

  • Het is niet aan te bevelen om daar (allerminst bij wijze van preventie) te pas en te onpas in tussen te komen met (blinde) antibiotica kuren.
    Feit is dat het bevolken (koloniseren) van de darm met goede kiemen (probiotica) om de slechte te verdringen, de aangewezen strategie is.
  • Anderzijds bleken quinolones ook zekere verdiensten te hebben door via het moduleren van de cellulaire immuniteit, ontstekingsprocessen te controleren – zij het binnen een betwistbare strategie- om op deze wijze het gebruik van (andere) antibiotica in de kippenindustrie te verminderen.

Praktisch gesproken gaat het er om dat duiven de infecties zelf moeten aankunnen en dat staat of valt met een perfect werkend immuunsysteem.
Dit immuunsysteem moeten we daarom ook zo efficiënt mogelijk ondersteunen.
Het is enorm complex maar van cruciaal belang voor het presteren tgv wedvluchten.

Mest goed, al goed!
Vaak zijn de problemen, bij het bekomen van een goed werkend immunsysteem, darm gerelateerd.

 

Je vindt het glashelder uitgelegd in de video van Willem Debruijn

Video: https://www.youtube.com/watch?v=4-LaLsQkdzQ
Artikel: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9101873/

(*)
Er is wat betreft het immuunsysteem, een klein verschil tussen de kip en de duif, maar in de interpretatie van deze studie niet relevant

(***)
EEN GOEDE START
Het afweersysteem van een duif is een samenwerking van verschillende organen die de verdedigingscellen (Lymfocyten) en de anti-lichamen (immunoglobulinen) produceren. Bij het uitkippen heeft het jong de antilichamen van de moeder meegekregen (passieve immuniteit).  Deze afweer zal geleidelijk verzwakken als de duif na het uitkippen zijn eigen immuunsysteem begint te ontwikkelen. Helaas  het circovirus (C.V.) is schadelijk  voor het immuunsysteem. In de eerste 2 maanden van het jonge duivenleven, als de passieve immuniteit overgaat naar de actieve immuniteit, is de zak van Fabricius een reservoir van circovirus: hier worden de lymfocyten B  gevormd. Na antigene stimulatie zetten de lymfocyten B zich om in plasmocyten die migreren naar het bloed. Deze produceren immunoglobulinen in het bloed (humorale immuniteit).  Dit subtiele proces wordt grondig verstoord door het circovirus.

 

Als er geen naadloze overgang is van de ene fase naar de andere, dan riskeert de duif een verzwakt immuunsysteem bij het  spenen (immuniteits-kloof). De COMED METHODE zorgt voor een gezond immuunsysteem te allen tijden.
De COMED METHODE helpt de jonge duif om deze overgangsperiode tijdens het spenen met succes te overbruggen.

Negatieve (oxidatieve) stress (spenen, in groep verplaatsen, vaccinatie, onhygiënische omgeving, vervoer, etc.) kan schadelijk zijn voor het immuunsysteem van de duif. Ze activeren het circovirus. De COMED METHODE houdt het afweersysteem van onze duiven in evenwicht. Onze Comed producten helpen de jonge duiven een tijdelijke zwakte van hun immuunsysteem (ziekteafweer) te overwinnen.Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

We danken onze Wetenschapper voor zijn interessante bijdrage, al weer geschreven in een voor iedereen verstaanbare taal.

Wetenschapper Dhr. Jean Louis Jorissen “COMED” samen met The Lost Son van “BLUE HEAVEN LOFT”


Zeezicht in TAIWAN


F.C.I.

Weinig of geen nieuws van uit de schoot van de International Racing Pigeon Federation. Stilte voor de storm? Volgend jaar immers moet er een nieuwe Voorzitter gekozen worden. Uit goed ingelichte bron vernemen we dat er toch een paar nieuwe kandidaten zullen zijn die het gaan moeten opnemen tegen de huidige Voorzitter : Dhr. Istvan BARDOS uit Hongarije. Verder zouden er aanvragen zijn en ook plannen om , in ieder van de vijf wereld Continenten, een onderafdeling van de F.C.I. uit de grond te stampen. Best mogelijk dus dat dit initiatief op de Agenda gaat komen te staan bij het eerst volgend Congres van de F.C.I. Wait and see…


Serene Stilte bij de Kustwacht


Nieuws uit de P.R. CHINA

Onze jarenlange vriend Mr. HUANG JIAN uit BEIJING, Vice President of CRPA) (hieronder in beeld) is niet alleen een oud-standing, succesvol Duivenliefhebber, hij is ook een researcher die alles nauwkeurig onderzoekt en zorgvuldig noteert en bijhoudt.” He is also a person who focuses on pigeon racing techniques and applies scientific training skills to pigeon racing”…
Met heel veel genoegen geven we onze lezers nu de kans om even dieper in te gaan op zijn onlangs gepubliceerde bijdrage. Met aandacht te lezen…

Klik hier voor de bijdrage van Mr. HUAN JIAN (PDF)

Mr HUANG JIAN, Vice President of the CRPA


Loft and Pigeon Accommodation Mr HUANG Jian in Beijing


VIDEO


En om af te ronden :

Het oog mag ook wat hebben

BEAUTY IS A JOY FOREVER


Dat was het dan weer voor vandaag. Bij leven en welzijn komen we bij u terug tegen half juni 2023, dan weten we al iets meer over het vliegseizoen want dan hebben we de Nationale vluchten uit Bourges, Chateauroux en Brives al achter de rug.
Aan allen die mij lezen, alvast nog een goede gezondheid toegewenst en heel veel vroege prijzen als beloning voor al je inzet.

Vanuit Zoutleeuw groet u

Je dienaar

The Lost Son

Pigeon Observer in the Far East
Ambassador and Senior Adviser van de F.C.I.

May 12th, 2023
China Racing Pigeon Association
www.crpa.cn

Total Page Visits: 4862 - Today Page Visits: 1