BLUE HEAVEN LOFT: Newsletter April 2023

From: PIGEON OBSERVER in THE FAR EAST: The Lost Son


Voor we er aan beginnen, toch nog even luisteren, mijmeren en genieten van de Song : “Ein Herz kan verzeih’n aber net vergessen” van Tommy Steib

email: observer@vanlint.be


Ongerepte natuur


“ Vraag een vrouw wie ze is en ze zal je vertellen van wie ze houdt,
voor wie ze zorgt en wat ze doet ”

Glennon Doyle,Amerikaanse Auteur(1976) 

Mooi van ver … Oogstrelend

Taipei/Taiwan

Het probleem van het te kort aan kippen eieren is nog steeds niet opgelost. Het is plots opgedoken maar vraagt nu heel wat tijd om terug de bevoorrading op hetzelfde niveau te brengen van 2021/2022.
Het dagelijks tekort aan eieren in Taiwan bedraagt, schommelt momenteel tussen de 500.000 en de 600.000. Nu is het wel zo dat een eerste contingent eieren uit het Buitenland, uit 10 verschillende landen, einde maart in Taiwan is toegekomen en verdeeld. Het helpt maar is nog steeds onvoldoende. Met man en macht wordt hieraan gewerkt en gezocht naar een degelijke oplossing, zoals de keuze die men moet maken tussen Witte leghennen(Leghorn) met een jaarlijkse ei productie tussen de 250 en de 300, wijl de bruine leghennen het houden op ongeveer 250 eitjes per jaar.

Achter deze Berg … de morgend zon

Een ander probleem is de behoorlijke grote hoeveelheid COVID-19 Vaccins die in de Herfst komen te vervallen.

Ook Taiwan sukkelt nog(wereldwijd verschijnsel) met een te kort in de bevoorrading van Medicijnen. Vooral het gebrek aan het Antibiotica “Amoxicillin” laat zich voelen en zorgt voor een ernstige verhoging van ademhaling ziektes. Ondanks het feit dat er verleden maand ongeveer 15 miljoen dosissen werden geproduceerd.
Van daar ook de vraag naar “Co-amoxiclav” a combination antibiotic.
Ook het “ Laxatieve Magnesium oxide” gaat schaarser worden, maar dat is nu wel het gevolg van een tekort aan werkkrachten bij de Fabrikant.
En verder is er ook geen voldoende voorraad aan Pijnstillers :”Acetaminophen, Antiemetic en Prokinetic,en Domperidone” Ook een te kort aan “Mometasone neus spray”, maar dit is een wereldwijd probleem dat zich voordoet. Ook een te kort aan “Atorvastatin-ezetimibe”, een medicijn tegen Cholestrerol verlaging, maar dat zou intussen zijn weggewerkt.. En zo kunnen we een tijdje doorgaan…
Bemoedigend is echter dat alles in het werk wordt gesteld om zoveel mogelijk de zich voordoende tekorten weg te werken.(Bron : Taipei Times)

Wit … teken van onschuld

Het gaat goed met de Luchtvaartmaatschappijen in Taiwan. Zo juist nog heeft “EVA Airways Corp’s bekend gemaakt dat ze nog eens vijf 787-9s vliegtoestellen heeft besteld , naast 4 andere, die in 2025 zullen worden geleverd , dit alles om te voldoen aan de groei van passagiers op de vlieg routes naar Europa en America.
Een nieuwigheid is echter dat ,vanaf 31 Maart 2023 , reizigers in TRANSIT in TAOYUAN International Airport,Taiwan , een Transit Fee van NT$ 500 (US$ 16,33) zullen moeten betalen . En dit is echter niet uitzonderlijk aangezien ook Narita International Airport in Japan, Incheon International Airport in South Korea en Changi International Airport in Singapore, al jaren hetzelfde doen.

The Place to be … Stil en Geluidloos

P.R. CHINA

Voor het eerst sinds 2003 zijn er in Beijing meer sterfgevallen dan geboortes. Maar dat zou nog steeds in verhouding liggen met de cijfers genoteerd over gans CHINA. Dit zou te wijten zijn aan de hoge kosten voor opvoeding en hoogstaand Onderwijs in Beijing.

Zonsondergang in het Verre Oosten

In Japan is men gestart met het promoten van “Huwelijken” en het opdrijven van het Geboortecijfer. Een niet zo gemakkelijke opdracht als je het aan mij vraagt…

Originele Bloemenpracht

Aandacht voor de Video hieronder

Soms vraag je u af waarom een van je lieveling duiven niet naar huis terug keert. In deze VIDEO vind je het bewijs … en het antwoord.


Eind deze weg wacht het Geluk


En dan is het nu weer stilaan tijd om onze Wetenschapper Mr.Jean Louis JORISSEN, Industrie-Apotheker, en eigenaar van de Firma COMED uit Hoeselt, aan het woord te laten.

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN


Jean-Louis Jorissen  Industrie-apotheker

Hebben duiven een zekere verstandelijkheid ?
Ze geven kennis door, zoals de mensen !

Resistentie in de oceanen?

Twee jaar geleden schreven we over de geneesmiddelen residu’s die de grote rivieren van de wereld vervuilen.
Het ging over Vb. de pijnstillers zoals ibuprofen, waarvan de mensheid reeds decennia dagelijks treinladingen slikt.
Het ecosysteem krijgt het niet afgebroken.

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/euronews-ocean-season-5-episode-3-ocean-health-and-human-health-2023-03-29_en

Dit is maar het topje van de ijsberg, nu blijkt dat we de toenemende resistente van (pathogene ) bacteriën tegen antibiotica in de oceanen, compleet over het hoofd gezien hebben. De lage dosering aan dewelke deze antibiotica in de zee opgelost zijn, werken de resistentie bovendien in de hand.
Kortom de oceanen zijn stilaan ziek geworden en als zij dat zijn, worden wij dat ook. De mens is inderdaad erg afhankelijk van het leven in de zeeën.

We zitten intussen met het antibiotica probleem op hetzelfde spoor als het stikstof probleem, waarbij dan plotsklaps de politiek wakker schiet ,zoals het peloton in de koers: ‘per definitie te laat.’

Het duurt niet meer lang voor de inmiddels systematisch gerichte metingen ons met de onverkwikkelijke waarheid gaan confronteren en wij deze levens reddende geneesmiddelen zwaar gaan moeten rantsoeneren, wegens eco-toxiciteit te groot.

Geef toe dat Comed hiervoor ( al zeer lang geleden  ) gewaarschuwd heeft….

Ik schreef twee blogs terug dat  verzorger Wybren Breeling bij Willem Debruijn zich uitsprak over de overrompelende vastberadenheid waarmee de duiven steeds thuiskwamen.
Zulke drang waarborgt dat alle voorhanden lichamelijke kracht ten dienste van de snelheid zal worden ingezet ….

(klik voor de video)

De naar het hok-terugkeer-trajecten van twee groepen postduiven, werden (door onderzoekers van de universiteiten van Frankfurt en – Jerusalem ) geanalyseerd, (*) met het oog op het ontdekken van verschillen tussen individuele duiven en ook of er verbanden waren tussen kenmerkende variabele parameters. Hierbij werd enerzijds gekeken naar de beginfase, terwijl de duiven nog op de lossingsplaats waren, en anderzijds de finale thuisreis-fase.

In de beginfase verschilden de individuele duiven aanzienlijk in hun vliegsnelheid en de ene duif vertoefde ook langer op de lossingsplaats dan de andere.
Er waren geen noemenswaardige verschillen in standvastigheid en efficiëntie, wat erop wijst dat alle duiven even goed thuiskwamen.

Verschillen in correlatiedimensie, (een veranderlijke factor die verband houdt met de complexiteit van het navigatieproces ) weerspiegelen verschillen in het gebruik van navigatieinformatie, waarbij de ene duif blijkbaar minder complexe informatie gebruikt dan de andere.
(Vergelijk het dat de een zou reizen met behulp van een eenvoudig kompas en de andere met GPS technologie.)

De vliegsnelheid tijdens de beginfase was recht evenredig met de vliegsnelheid tijdens de thuiskomst fase.
Tijdens de thuiskomst fase was de stabiliteit (constant tempo) van de vlucht, recht evenredig met de efficiëntie (zekerheid  van thuiskomst) van de terugvlucht.
Maw een stabielere vlucht waarborgt enigszins ook een zekere thuiskomst. Beide factoren (stabiliteit en efficiëntie) bleken op hun beurt recht evenredig te zijn met de correlatiedimensie (het gebruiken van complexere navigatie-informatie).

Conclusie

Het besluit van de studie was Idd dat de duiven elk hun eigen vaardigheidsgraad hebben en dat deze die over een meer complexe navigatie techniek beschikken, betere thuisvliegers zijn.

Het loont om deze bovenstaande gegevens te koppelen aan een andere zeer interessante studie…👇

Postduiven kunnen zoals mensen voortbouwen op de kennis van anderen, waardoor hun navigatie-efficiëntie in de loop van de tijd verbetert, zo blijkt uit een nieuwe studie van de afdeling zoölogie van de Universiteit van Oxford.(*)

Dit vermogen om kennis -over generaties heen- te verzamelen, door te geven en te verbeteren, staat bekend als cumulatieve cultuur.

Tot nu toe waren mensen en waarschijnlijk enkele andere primaten (aapachtigen) de enige soort waarvan werd aangenomen dat ze daartoe in staat waren.

Het is straf dat Noël De Scheemaeker dat al voor de 2de wereldoorlog in het duifje lacht schreef:   « Ge moet duiven van uwe grond kopen » (https://comed.be/blogs/nieuws/gij-moet-u-duiven-van-uwen-grond-aanschaffen)

In die studie verwijderden en vervingen ze individuen in telkens paren van 2 duiven, die een specifieke navigatietaak kregen. Tien groepen duiven werden losgelaten vanaf dezelfde locatie en generatieopvolging werd gesimuleerd door duiven die bekend waren met de route voortdurend te vervangen door onervaren duiven die het traject nog nooit eerder hadden gevlogen. Het idee was na te gaan of deze individuen hun ervaring van de route konden doorgeven aan de volgende generatie en ook om de collectieve intelligentie van de groep in staat te stellen om de efficiëntie van de route continu te verbeteren.

De bevindingen, gepubliceerd in Nature Communications, suggereren dat de leerling na verloop van tijd inderdaad de leraar wordt. De terugkeer prestaties van de paren verbeterden consequent over generaties – ze stroomlijnden ook hun route om directer te zijn.
Groepen van latere generaties presteerden uiteindelijk beter dan individuen die solo vlogen of in groepen die nooit ervaringen konden uitwisselen. De terugkeer routes bleken ook meer op elkaar te lijken in opeenvolgende generaties van dezelfde keten van duivenparen dan kruisende ketens, wat duidt op kennisoverdracht tussen generaties, of een “cultuur” van terugkeerroutes.

Op een gegeven moment dachten wetenschappers dat alleen mensen de cognitieve (verstandelijke) capaciteit hadden om kennis te vergaren als samenleving. Onze studie toont aan dat duiven deze capaciteiten delen met mensen, althans voor zover ze in staat zijn om in de loop van de tijd een gedrags-oplossing geleidelijk te verbeteren. Toch beweren we niet dat ze dat via dezelfde processen bereiken.’

Postduiven delen ons menselijk vermogen om kennis over generaties heen op te bouwen.

Iedereen weet natuurlijk dat het helpt om jonge duiven met ervaren duiven samen op te leren. Het experiment betrof het gedrag van telkens 2 aan elkaar gekoppelde duiven. De impact nagaan van ervaring overdracht op aan elkaar gekoppelde groepen wordt alleen maar boeiender:

Zoals in een vorige blog beschreven (https://comed.be/blogs/nieuws/de-weg-naar-huis), speelt het aanduiden van een leider tijdens de terugkeer een belangrijke rol.
Als duiven goede volgers zijn en bovendien een goede leider (navigator) kiezen, kunnen ze eveneens mooie resultaten neerzetten waarbij het er op lijkt dat elke duif ook nog haar eigen navigatie talent en aanpak heeft.

Dit experiment gaat wel verder.  Wanneer mensen kennis delen en doorgeven van generatie op generatie, heeft onze cultuur de neiging om in de loop van de tijd complexer te worden. Er zijn veel goede voorbeelden hiervan uit de industriële productie en engineering, waar voortgebouwd wordt op de kennis van de voorvaderen ( voorgangers). Wanneer het proces daarentegen plaatsvindt tussen postduiven, is het eindresultaat een toename van de efficiëntie (in dit geval navigatie), maar niet noodzakelijkerwijs de complexiteit van het gedrag.

Nuance

De onderzoekers voegden toe: ‘Hoewel ze verschillende processen hebben, tonen onze bevindingen aan dat duiven kennis kunnen vergaren en hun prestaties geleidelijk kunnen verbeteren, waarbij ze voldoen aan de criteria voor cumula-tieve cultuur. Deze resultaten suggereren verder dat deze cumulatieve cultuur geen geavanceerde cognitieve (ver-standelijke ) vaardigheden vereist, zoals eerder werd gedacht.’

Conclusie

Deze gedragsstudie bij dieren laat zien dat collectieve intelligentie, die doorgaans gericht is op eenmalige prestaties, kan voortkomen uit de accumulatie van kennis in de loop van de tijd. Een belangrijke nieuwigheid, denken we, is dat de geleidelijke verbetering die we zien niet te danken is aan nieuwe ‘ideeën’ over hoe de route die door individuele duiven wordt geïntroduceerd, kan worden verbeterd.  In plaats daarvan komen de noodzakelijke innovaties in elke generatie voort uit een vorm van collectieve intelligentie die ontstaat doordat twee duiven samen het probleem moeten oplossen, met andere woorden: ’twee koppen zijn beter (weten meer) dan één’.’

In de toekomst zijn de onderzoekers van plan voort te bouwen op deze studie door te onderzoeken of een vergelijkbare stijl van kennisuitwisseling en -accumulatie met meerdere generaties, ook voorkomt in sociale groepen van andere soorten. Veel dierengroepen moeten in de natuurlijke wereld herhaaldelijk dezelfde problemen oplossen en als ze feedback gebruiken van eerdere resultaten van deze taken of gebeurtenissen, kan dit de beslissingen die de groepen in de toekomst nemen, beïnvloeden en mogelijk verbeteren.

Besluit:
efficiënt thuiskomen via de zwerm is van belang voor het overleven van de kolonie.

Complexe navigatie is efficiënter, deze zou kunnen voortspruiten uit een zekere ‘verstandelijkheid’ opgebouwd tgv het doorgeven van informatie tussen de generaties.

Een duif is dus minder een individu dan wel een onderdeel van een sociaal geheel en is daartoe uitgerust met een aanpassingsvermogen door onderlinge “slimme” uitwisseling en accumulatie van informatie. Een duiven-kolonie wordt dus steeds meer ervaren, zeker wat betreft het terugkeren.

Deze bevindingen moeten ons doen bezinnen over de magische eigenschappen van onze dierbare postduif.
Wij voelen ons bevoorrecht om samen met de wetenschap, haar mysterieuze talenten te onthullen.

Bronnen:Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

Van harte danken we onze Wetenschapper Jean Louis JORISSEN voor zijn altijd bijzondere en graag gelezen bijdragen.

Wetenschapper Dhr. Jean Louis Jorissen “COMED” samen met The Lost Son van “BLUE HEAVEN LOFT”


Een Oase van Stilte


F.C.I.

Dear sports friends,

The International Racing Pigeons Championship – MIRA 2023 – organized by the Portuguese Federation as in the last twenty five years, is a reason for the gathering, success and meeting place of breeders.

For that reason, we will offer in total 120.000,00 euros in awards including one car in the semi final.

We are pleased to inform you that the final race will take place on 23th of September 2023 and the date of the pigeons reception will be between 1 April and 31 May 2023.

Attached you will find the rules of the FCI Grand Prix MIRA 2023 and further information can be found at http://www.fpcolumbofilia.pt/Mira2023/  (soon).
or in (https://www.facebook.com/Campeonatos.Internacionais.Columbofilia.Mira.OLR)

We ask for your support to advertise the  FCI Grand Prix of Portugal – Mira 2023 to all your friends and if possible published on your website.

If you need help sending pigeons, contact the Portuguese Federation or our international agents/friends (see the attached file)

You can send pigeons in several transport dates:
 
01-04-2023
29-04-2023
20-05-2023
Contacts: Mr. Frans Hermans / Email: flemishlion52@yahoo.com; / Telf. +32 474 131 227

Be the next champion – “Creating Champions Since 1997”
MIRA One Loft Race 2023
One of the oldest, most reliable, best organised and prestigious One Loft Races in the World.

 


 

Beste sportvrienden,

Het Internationaal Kampioenschap Postduiven – MIRA 2023 – georganiseerd door de Portugese Federatie zoals in de afgelopen vijfentwintig jaar, is een reden voor de ontmoeting, het succes en de ontmoetingsplaats van fokkers.

Om die reden zullen we in totaal 120.000,00 euro aan prijzen uitreiken, waaronder één auto in de halve finale.

We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de finalevlucht zal plaatsvinden op 23 september 2023 en de datum van ontvangst van de duiven tussen 1 april en 31 mei 2023 zal zijn.

Bijgevoegd vindt u de regels van de FCI Grand Prix MIRA 2023 en verdere informatie is te vinden op http://www.fpcolumbofilia.pt/Mira2023/ (binnenkort).
of op (https://www.facebook.com/Campeonatos.Internacionais.Columbofilia.Mira.OLR)

We vragen uw steun om de FCI Grand Prix van Portugal – Mira 2023 bekend te maken bij al uw vrienden en indien mogelijk op uw website te publiceren.

Als je hulp nodig hebt bij het sturen van duiven, neem dan contact op met de Portugese Federatie of onze internationale agenten/vrienden (zie het bijgevoegde bestand)

U kunt duiven op verschillende transportdata versturen:
 
01-04-2023
29-04-2023
20-05-2023
Contacten: Mr. Frans Hermans / Email: flemishlion52@yahoo.com; / Telf. +32 474 131 227

Wees de volgende kampioen – “Kampioenen creëren sinds 1997”
MIRA Eenhoksrace 2023
Een van de oudste, meest betrouwbare, best georganiseerde en prestigieuze One Loft Races ter wereld.
Best regards

Rui Repas
Portuguese Racing Pigeon Federation
Telf. (+351) 231 247 029 (new number)
Mobile Phone (+351) 960 433 904
Personal e-mail: repas.rui@gmail.com
Office e-mail: ruirepas@fpcolumbofilia.pt
http://www.fpcolumbofilia.pt
https://www.facebook.com/Campeonatos.Internacionais.Columbofilia.Mira.OLR

IMPORTANT DOCUMENTS/ATTACHMENTS


Graag nog uw speciale aandacht voor het hieronder volgend bericht

“Internationale Kampioenschappen” (klik om de PDF te openen)

Een aanrader voor de liefhebbers die geïnteresseerd zijn in “ONE LOFT RACES”.


De Weg naar het Onbekende


 

BEAUTY IS A JOY FOREVER

Waar het hart van vol is, loopt de mond van over…


Bij valavond op weg naar huis


Dat was het dan weer voor vandaag. We zien en horen elkaar terug tegen half mei, het ogenblik dat de Halve Fond vluchten al van start zijn gegaan. Aan allen die
mij lezen nog het allerbeste, een goede gezondheid en veel succes met je geliefkoosde duiven. En natuurlijk hierbij ook nog een “ZALIG PAASFEEST”.

Dat allemaal wenst u je dienaar

Van uit Taipei/Taiwan

THE LOST SON
Pigeon Observer in The Far East

April 7, 2023


Afsluiter: video “levenswijsheid”China Racing Pigeon Association
www.crpa.cn

Total Page Visits: 5678 - Today Page Visits: 4