Traag begonnen, altijd half gewonnen

Voor we er aan beginnen , toch nog even luisteren, mijmeren en genieten van de song “PERFECT” van Ed Sheeran…

 

Geen vluchten op Zaterdag laatstleden : 11/05/2019 . Weeral een misstap?

Vroeger, jaren geleden toen we nog met veel waren, werd een nieuw vliegseizoen pas opgestart als de bladeren aan de bomen goed zichtbaar waren. Nu moeten we dus (diegenen die gehaast zijn) veel vroeger beginnen. Eerder gebeurde er nooit een wijziging of aanpassing aan de reeds lang op voorhand goedgekeurde vluchtkalender. Ondanks alle ongunstige weersomstandigheden. Het nieuwe bewind van de KBDB ziet dat nu anders in en meende wel rekening te moeten houden met dergelijke situaties door de vluchtkalender aan te passen en vluchten te verschuiven naar zondag,einde van het weekend. Dat dit nu om de haverklap gebeurt, viel niet in goede aarde. Zeker niet bij de vervoerders/ vergezellers van de duiven.  Zij aanvaarden vanaf nu geen wijzigingen meer. En of ze ook gelijk hebben, lijkt duidelijk. Ook het laatste weekend was er voldoende mogelijkheid om op zaterdag de duiven te lossen. De Belgische Weermannen/vrouwen slagen er zelfs niet in om 48u. op voorhand een juiste weersvoorspelling te doen. In P.R. China lacht men met ons. Daar is men blijkbaar veel verder gevorderd in het voorspellen van de weersomstandigheden. Zelfs 10 dagen en meer op voorhand slagen zij hierin en met wat een nauwkeurigheid? De Nederlanders hebben meer lef en slaagden er in om hun duiven wel te lossen op Zaterdag 11 mei. Al hun vluchten kregen een normaal verloop.

Vallende duiven

 

Ja, nieuwe bezems keren goed, dat zegt men toch. Maar veranderingen om de haverklap doorvoeren ,is nergens goed voor. “VARIETAS PLACET” dat wist Tacitus al, eeuwen geleden.

Verscheidenheid en verandering behagen. Maar veranderen om te veranderen kan nooit goed aflopen, vooral als het aangewend wordt om  aan te tonen dat er toch iets gedaan wordt door de nieuw verkozen mandatarissen van de KBDB. Misschien wel met goede bedoelingen? Maar ja?

Het gaat echt niet goed met onze duivensport. Volgende dinsdag wordt er (door de 6 ontslagen mandatarissen) opnieuw een rechtszaak aangespannen, in kortgeding, tegen de KBDB… Als dat maar goed afloopt ?…

Genoeg hierover nu…want er schijnt nog veel op tafel te moeten komen. Wie leeft, zal wel zien zeker?

BHL 2nd Generation

 

Dode duiven

Een verschijnsel dit jaar is toch wel dat op veel plaatsen er een groot probleem is gerezen bij de uitgroei van de jonge duiven. Piepers die ziek worden, lusteloos zijn, niet meer eten en snel wegkwijnen en sterven. De boosdoener schijnt echter niet het ADENO-VIRUS of een besmetting met E-COLLI te zijn. Een standpunt van sommigen Dierenartsen…Verkeerd dus. We zijn zelf op zoektocht gegaan en hebben hiervoor de nodige stappen gezet om tot een juist resultaat te komen. De uitslag van dit gedane onderzoek, uitgevoerd door een zeer gespecialiseerd LABO , hebben we voorgelegd aan onze competente Wetenschapper Jean Louis Jorissen van de Firma COMED.

Lees hieronder zijn zienswijze, zijn standpunt en zijn raadgevingen…

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

Verbod op antibiotica?

Hebt gij ook gehoord dat men overweegt de antibiotica te verbieden in de duivensport?

Ik vernam een maand geleden uit goed ingelichte bron dat het FAGG/FAVV  dit in Wallonië heeft voorgesteld aan de KBDB, die er alsnog geen bezwaren tegen zou hebben en dat is begrijpelijk. Een en ander kadert namelijk in het nationale Convenant betreffende de vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector.   http://www.afsca.be/dierlijkeproductie/antibioticaresistentie/

Dit convenant voor de vermindering van het gebruik van antibiotica, in 2016 ondertekend door Maggie De Block, Minister van Volksgezondheid, en Willy Borsus, Minister van Landbouw en de verschillende partners die betrokken zijn bij het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde (landbouworganisaties, dierenartsenverenigingen, vereniging van de geneesmiddelenindustrie, vereniging van de veevoederfabrikanten, beheerders van lastenboeken, dierengezondheidsorganisaties, …) beoogt een reductie met 50% van het gebruik van antibiotica in het algemeen, en met 75% voor wat de kritische antibiotica betreft, tussen 2011 en 2020.

Zoals geweten heb ik al 40 jaar op talloze fora, in panelgesprekken, in duizenden brochures en folders het misbruik van antibiotica aangekaart. Klik hier: https://comed.be/wp-content/uploads/2018/03/brochure-duiven-nl.pdf zie pagina 14 tot 20.
Mocht ik alsnog mijn gram halen, zou dat prettig zijn, want op vele plaatsen kreeg ik tegenwind, soms met de bijhorende scheve wenkbrauw, wegens niet realistisch, naïef,  …

Is dat wel zo?
Ik ben overtuigd dat de duivensport de grootste winnaar zou zijn.

Recentelijk zijn in de monding van de Engelse rivier de Humber, tot iedereens verbazing significante concentraties van de pijnstiller ibuprofen gevonden.
Dat blijkt uit een analyse gedurende een jaar van waterstalen. Het is niet duidelijk welk effect de geneesmiddelen hebben op levende wezens in het water, maar de onderzoekers wijzen erop dat geneesmiddelen ontworpen zijn om ook bij lage concentraties nog biologisch actief te zijn.
Men is verrast dat de natuur er niet in slaagt dit geneesmiddel efficiënt af te breken.

Voor de antibiotica, pesticiden etc,  is er eveneens een zorg in verband met eco-toxiciteit, ttz de mogelijke schadelijke gevolgen voor de grond en alles wat er in leeft.

In China is men zich ook bewust van de omvang van het probleem en wordt alarm geslagen.

Bijgevoegde kaart geeft de verontreiniging van Chinese rivieren door antibiotica aan.

Vorige week volgde ik een bijscholing aan de universiteit in Hasselt over het microbioom en de darmflora door Prof. De Schepper. Hij stelde dat na een antibioticakuur de darmflora van de mens soms meerdere jaren nodig heeft alvorens volledig hersteld te zijn. Enkele dagen geleden werd alarm geslagen omdat wetenschappers waarschuwen dat een miljoen soorten dreigen te verdwijnen.

Daarom zit alles wat onnatuurlijk is, tegenwoordig op de schopstoel. Dat het antibioticagebruik in duivensport in het vizier komt is voor de hand liggend. De dierenpartij PETA van Duitsland ijvert onverdroten om de wedvluchten in de duivensport te verbieden (gelukkig zonder resultaat, voorlopig)

Men zou daar best geen al te groot debat in de media over voeren, maar wel het proces zo goed mogelijk begeleiden door zelf positieve voorstellen aan te dragen. Het is beter dat we deze bewegingen voor zijn, ons huiswerk op tijd maken en een sterk duifvriendelijk competitiekader creëren.

Als de competitie van start gaat moeten onze duiven mee in het programma van toenemende afstanden, terwijl het weer steeds warmer wordt , er meer korfdruk komt, etc….
En ja… met een beetje coccidiose, lichtjes tricho… kan je eigenlijk nog een prijs vliegen… (maar ook de korven sterk besmetten).
Preventief kuren kan verleidelijk zijn en zonder dat je het weet ben je vertrokken met een systeem dat in de toekomst kennelijk niet zal stand zal houden.
We zouden ons over zo een aangekondigd verbod scenario eens moeten beraden en met alle betrokken partijen -dierenartsen, KBDB, ervaren liefhebbers, en waarom ook geen duivensport genegen politici – de koppen bij elkaar steken.

We kunnen een aantal zaken op een rijtje zetten:

 • Een totaal verbod lijkt ons in eerste instantie onwaarschijnlijk (Het convenant vraag ook “slechts” een reductie met 50 tot 75 %).
 • Men zou kunnen opleggen dat duiven die aan wedvluchten deelnemen niet mogen behandeld worden.
 • Preventief behandelen is dan sowieso uitgesloten.
 • Het is eigenlijk onverdedigbaar om zieke duiven in te korven.
 • Een dierenarts aanwezig tgv de inkorving zou soelaas kunnen brengen , maar dat creëert heel wat praktische problemen.
 • Hij kan slechts een snelle beoordeling maken, want (klinisch) onderzoek van elke duif is bijna onmogelijk.
 • Moet op de hoklijst naast de verplichte vaccinaties ook een antibioticaregister bijgehouden worden zoals in de veeteelt der nutsdieren?
 • Hierop staan dan ook de te respecteren wachttijden na het stopzetten der behandeling.
 • Naast de dopingproducten, de antibiotica opsporen is complex.
 • Als ze voor verantwoorde therapeutische doeleinden wel gebruikt mogen worden, kunnen restanten er van in het hok versleept worden, met veel oneigenlijke positieve tests tot gevolg..
 • Enz. enz.

De paardensport beschikt ter zake wél over een vrij goed uitgeschreven reglement, maar is in de praktijk onvergelijkbaar met de duivensport.

En natuurlijk dé vraag: wat kost dat en wie gaat dat betalen?

Het zou voor vele liefhebbers wel effen wennen zijn.
Maar wie het convenant leest kan niet anders dan aan zo een scenario denken.

We mogen het daarnaast ook eens hebben over de positieve gevolgen.

We hadden van de duif de sterkste vogel van de natuur kunnen maken, hadden we niet zitten morsen met antibiotica. Door de bijzonder selectieve sport waarbij de zwakkeren stelselmatig achterblijven, is er gekweekt op prestatie en weerstand en is de postduif qua spieren en uithouding sterker dan haar verwanten die in de vrije natuur leven.
Het spijtige is dat we het immuunsysteem tegen ziekten bij wedstrijdduiven, door behandelingen met antibiotica verzwakt hebben ten opzichte van deze in de vrije natuur.
Mocht er een antibioticavrije duivensport tot stand komen dan wordt de postduif onbetwistbaar de sterkste vogel ter wereld. Dat is toch een prachtige uitdaging!

In feite heeft Comed al deze overwegingen al 40 jaar geleden gemaakt, haar conclusies getrokken en ernaar gehandeld. Wij zijn inmiddels klaar en de liefhebber moet niet meer bevreesd zijn want er zijn werkelijk waardevolle en betrouwbare alternatieven. De basisproducten van Comed In het bijzonder CurolLysocur ForteRoniStopmite spelen een belangrijke rol bij de ziekteafweer.

Ze helpen de natuurlijke weerstand te versterken en ondersteunen het immuunsysteem.

Praktisch voorbeeld:

Er wordt recentelijk in Oost Brabant melding gemaakt van problemen bij de jonge duiven: naast zwarte neusjes en ogen niet ok, maar weliswaar hier en daar sterfte.

Het zou zogezegd om adeno (type 2) gaan.
Finaal blijkt het na een grondig onderzoek dmv autopsie (o.a. sterk vergrote milt, luchtzakontsteking etc.) om ornithose (Chlamydia bacterie) te gaan. Dit kan je niet zien in een gewoon klinisch onderzoek omdat er geen specifieke tekenen zijn en het ziektebeeld begrijpelijkerwijze vaak verward wordt met coryza.

Gebruikelijk medisch advies bij ornithose: 5 weken doxycycline, evenwel zonder 100% zekerheid…

Waar zijn we dan mee bezig, mocht die antibioticaban er komen?

Chlamydia (zeer besmettelijk, rechtstreeks van duif tot duif, via het voeder, via stof, gewoon door de lucht) kan best aangepakt worden met (zeer) goede hygiëne en veel aandacht voor optimale weerstand.

Hiertoe is de Lysocur Forte aan dubbele dosis (20ml/Liter) een ideaal hulpmiddel.

De enkelingen die we hier alsnog achterlaten moesten we niet hebben…

Deze zouden in de vrije natuur waarschijnlijk ook niet overleven.

Jean-Louis Jorissen
Apotheker


Profiteer nu van onze aanbieding van Lysocur Forte  samen met Clean Oral,  het uitgesproken middel om aan microbiële hygiëne te doen.

Lysocur forte 1 l zal verkocht worden aan €29 incl.

ACTIE 3.0
1 l Lysocur Forte + 0,5 l Clean Oral  (*)   voor €29

* actie geldig van 12/04/2019 tot 30/06/2019

gratis transport


Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

Comed NV | O.L. Vrouwstraat 2 | B-3730 Hoeselt
T +32 (0) 89 51 01 35 | info@comed.be | www.comed.be

F.C.I.

De F.C.I. ( Internationale Duiven organisatie), heeft grootse plannen. Bedoeling is om in de toekomst meer Wetenschappelijk onderzoek (RESEARCH) te laten uitvoeren op aandoeningen die onze duiven belagen en aantasten. Hiervoor moeten de nodige Fondsen worden gevonden. En zij gaan die trachten te verzamelen door het inrichten van een Publieke Verkoop van duiven geschonken door de meest bekende Kampioenen uit ieder land, aangesloten bij de FCI.  Istvan BARDOS, Internationaal Voorzitter van de FCI, himself heeft zich voor dit initiatief geëngageerd en bracht ons persoonlijk een bezoek, vergezeld door Geert PHILIPS, Secretaris van de FCI en de KBDB. : nog voor hoelang?

FCI International Voorzitter Istvan BARDOS op bezoek bij The Lost Son

De verkoop van deze geronselde duiven zal doorgaan op twee plaatsen: eentje ergens in Europa en een andere in de P.R.CHINA.  Van de Chinese Federatie CRPA werd de belofte bekomen om alles  nauwkeurig te organiseren en in goede banen te leiden door het promoten van de geschonken duiven via hun Website en deze van de FCI.

Thanksgiving van de FCI…

Klik HIER voor meer info over de F.C.I. Grandprix 2019 (PDF)

Versele-Laga

VERSELE-LAGA, een grootmacht in Dierenvoeding is intussen niet stil blijven zitten. Stilaan maar zeker is nu ook de verovering en de markt in het Chinese Continent een feit geworden.

Dit alles mag blijken aan de hand van de info en video opnames in bijlage….

Met trots kondigen we vijf sponsoringen aan voor evenementen die in de komende maanden plaatsvinden:

In China zijn we de exclusieve voedersponsor van het prestigieuze FCI Wereldkampioenschap 2019 in Tianjin, Tianyuxiang en de FCI Ranking Grand Prix 2019. De laatste, 500 km lange vlucht in de one-loft race, georganiseerd door de FCI (Fédération Colombophile Internationale), vindt plaats op 24 oktober 2019. Tegelijkertijd sponsoren we er ook nog het Chinese one loft-kampioenschap.

Verder sponsoren we in Azië ook nog de “4th Pattaya International Pigeon Race” in Thailand. De laatste, 530 km lange vlucht uit deze one-loft race vindt plaats op 11 januari 2020.

Ten slotte sponsoren we in Europa ook het eerste gemeenschappelijk georganiseerde fondkampioenschap van districten uit Noord en Midden-Portugal. De duiven worden gelost in Spanje (Valencia, Soses, Igualada).

Veel succes gewenst aan alle deelnemende duivenliefhebbers!

Klik hier voor een video met voedertips van Versele-Laga (Chinese versie)

Meer valt er momenteel niets te vertellen… We gaan het hier dus bij laten… Met de hoop echter dat de aanloop naar Bourges National op 25 mei e.k. gunstig mag verlopen.

We horen elkaar dus opnieuw, bij leven en welzijn, tegen half juni. Dan weten we precies hoever het reilt en zeilt in Blue Heaven Loft: 2nd Generation.

Aan allen die mij lezen nog een succesvol seizoen 2019…

Vanuit Zoutleeuw groet u

Je dienaar

THE LOST SON

15/05/2019


logo-versele-laga img_2864 logo-comed

bridge-sydney

Total Page Visits: 852 - Today Page Visits: 1