Maartse buien, aprilse grillen

Tot nog toe weinig van gezien of waargenomen… Maar zoveel te meer gelezen en gehoord over “COVID-19″…

Anderen voor u moeten laten kiezen tussen overleven of sterven:
Vreselijk,verschrikkelijk, angstaanjagend… Waarom… hoe komt het?…

Voor we eraan beginnen toch maar even luisteren, genieten en bezinnen bij de Song : “Un Adieu, un Au Revoir” (Sweet People, Alain Morisod, Mady Rudaz ).

 

MONDMASKERS : « COVID-19 »

Trend in Europa…  Lange tijd en ook tot op heden heeft men verkondigd en volgehouden dat mondmaskers ons niet beschermen tegen het vreselijke Corona Virus. Dat ze alleen maar van nut kunnen zijn in Ziekenhuizen, rusthuizen voor bejaarden en dus voorbestemd zijn voor het zorg- en hulpverlenend personeel. Deze regel blijft ook nu nog van kracht omdat er nog steeds onvoldoende maskers in ons land voorhanden zijn om gans de bevolking hiermee te kunnen bevoorraden.

Vallende duif

Verduidelijking :

Mijn 20 jaar verblijf in Taiwan heeft me veel geleerd en bijgebracht. Taiwan en China , hun cultuur verschilt met de onze in Europa. Maar denk je dat ze daar zo naïef en achterlijk zijn op gebied van hygiëne? Zij weten maar al te goed waarvoor  en wanneer mondmaskers moeten worden gebruikt.

Een mondmasker opzetten ,beschermt inderdaad niet jezelf, maar verhindert wel dat je anderen kan besmetten. Van daar dat in Taiwan en China, bij uitbraak van epidemieën, iedereen , zelfs verplicht nu, een mondmasker  moet dragen bij het naar buitengaan. Zo beschermen ze hierdoor elkaar als het ware. Laat dit nu toch eens duidelijk zijn : je bent, in deze tijd, alleen veilig met een mondmasker  indien ook je partner tegenover u er eentje draagt. Is dit niet het geval dan blijft de kans op een besmetting bestaan.  Dus iedereen in voornoemde landen is nu verplicht om mondmaskers te dragen en dat lijkt voor de bevolking aldaar als vanzelfsprekend.

Zelfs in normale toestanden gaat iemand met een verkoudheid of snotvalling niet naar buiten zonder een mondmasker op te zetten. Wat denk je? Om zich zelf niet te besmetten (want dat is hij reeds) of om de besmetting niet door te geven? Het antwoord is toch klaar…

En hoe ziet de toestand er uit,vandaag in Taiwan? Zo juist nog contact gehad met een vriend aldaar…

Hun cijfers zijn maar al te duidelijk :

Taiwan, haast even groot als België) met zijn meer dan 23 Miljoen inwoners, telt vandaag, we zeggen en schrijven 13 april 2020, 393 mensen die besmet zijn met COVID-19 (Haast bijna allemaal uit het buitenland terugkerende Taiwanezen) en slecht 6(zes)  mensen die overleden zijn ten gevolge van het Corona Virus… Lees voorgaande paragraaf nog eens opnieuw…dan pas ga je begrijpen en je terecht de vraag stellen : Hoe kan dat in GODSNAAM toch?  Geef zelf maar het antwoord op deze vraag… En hier zijn nooit sluitingen gekomen van Koffieshops , Restaurants, magazijnen, winkels.Zelfs het openbaar vervoer, treinen,bussen en taxi’s  zijn gewoon blijven rijden. Alleen werd er van uit de Overheid op aangedrongen om publieke plaatsen, waar veel mensen samenkomen,te mijden en werd er een verplichting opgelegd om een mondmasker te dragen bij het naar buitengaan. Iedereen kon eenmaal per week zich aanbieden om een bepaald aantal mondmaskers af te halen en dat gewoon tegen voorlegging van de Identiteitskaart. Gans de bevolking heeft zich gedwee hiernaar geschikt…

De cijfers spreken voor zichzelf…

Genoeg hierover… ik blijf in mijn kot, en niemand anders komt er nog in, nu al voor de vierde week op een rij. En dat, zolang de Pandemie niet volledig verdwenen is… Hoe graag ik ook terugkeer naar mijn tweede Vaderland, maar dat kan nu even niet… ja even niet???

Close-up

Tijd nu weer om tekst en uitleg te verkrijgen van onze eminente Wetenschapper, Jean Louis Jorissen, Industrieel Apotheker en eigenaar van de Firma COMED. Graag laten we hem nu aan het woord…

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

CORONA  QUO VADIS ?

Willem en Jean-louis ondervonden op de drukbezochte beurs in Houten alsnog geen Coronavirus effect

Jean-Louis Jorissen, Apotheker

Tijdens mijn studententijd 50 jaar geleden baatte ik het café “de Pille” uit aan de Ottergemse steenweg in Gent. Telkens er een nieuwe kelner in dienst trad vroeg ik hem een glas water uit de spoelbak. Als hij het me aanbood vroeg ik het uit te drinken. Natuurlijk heeft geen enkele dit ooit willen doen.
Het ging om het begrip hygiëne. Wij beseffen niet hoeveel risico op besmetting via glazen en tassen, een intens bezochte horecazaak inhoudt in deze Corona tijden. Het vaak stilstaand koud water in de spoelbak is beladen met biologische resten van vorige gebruikers. In een mosselrestaurant kijk ik steeds of er schuim op het bier staat.  Indien niet zo, komt dat van het vet op de mond en handen van de klanten dat door een koele spoeling gewoon blijft plakken voor de volgende gebruiker, met als bewijs geen mooie schuimkraag.
Evenementen zoals carnaval, grote bijeenkomsten in skigebieden of feesten na een grote voetbalmatch, waar de glazen snel opnieuw gebruikt worden, waren goed traceerbare Coronahaarden. Een tip bij het heropenen van de horeca :glazen en tassen moeten steevast mee in de hete afwasmachine.  Hetzij de Starbucks formule met kartonnen wegwerpbekers, drank uit het flesje, je eigen glas meebrengen etc…
Het grote probleem is de biofilm waarmee micro-organismen hardnekkig vastkleven aan waterresistente oppervlakken en daardoor een 100- voudige concentratie ontsmettingsmiddel vergen. Zo een biofilm kan evenwel op 10 minuten opgelost worden door Comed Clean Foam: een tas (+/_ 200cc) op een spoelbak.
https://comed.be/product/clean-foam/

Corona beheerst ons leven quasi elke minuut en iedereen hoopt in mei wat meer bewegingsruimte te krijgen. We zullen waarschijnlijk snel terug ons ritme vinden, weliswaar gelouterd door heel wat levenslessen….

Er zijn nu ook bewijzen dat wanneer diersoorten verdrukt worden door menselijke overpopulatie, zij via overdraagbare ziekten deze verdringing trachten teniet te doen. De volgende studie behandelt het overwoekeren van zekere soorten zoogdieren op andere en het hiermee in verband staande opdoemen van overdraagbare ziekten :  https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2019.2736.

Als 70 plusser heb ik een dubbel gevoel. Enerzijds wordt aangeraden onze leeftijdcategorie niet meer te bezoeken om ons niet in gevaar te brengen wegens kwetsbaar.( verzwakte immuniteit en voorkomen van andere ziekten). Daarnaast getuigde op de Nederlandse TV een kranige senior aan een journalist, dat een sociaal assistentie hem zopas zonder er veel doekjes om te winden was komen mededelen dat door overbelasting van het zorgsysteem hij, mocht hij ziek worden niet meer aan de beademingsapparatuur kon, wegens 80 plus, zwak immuunsysteem en dus feitelijk afgeschreven.
Hij keerde zich teneergeslagen om en trok de deur van zijn flatje dicht. Ik heb vaak aan deze man moeten denken. Of hij nog leeft en zo ja, hoe die elke dag moet  voorbereid zijn om ondergeakkerd te worden.
Wat dan te zeggen van iemand met zwaar overgewicht of die elke dag een pak sigaretten rookt, een bak bier drinkt, wie de hele dag ruzie maakt, want stress is ook slecht voor het immuunsysteem? In de rusthuizen voor duizenden zwak- en kwetsbaar gecatalogeerde medemensen bestond geen aangepast actieplan wegens niet in de gaten. Nochtans hebben net zij hun hele leven bijgedragen om ons actueel zorgstelsel op te bouwen en te financieren. Dan breekt mijn klomp … De criteria voor het recht op intensieve zorgen zouden ondertussen aangepast zijn, maar het kwaad is geschied en Magere Heijn, Pietje de Dode waart dag en nacht rond in onze homes.

We rekenen er alvast op dat de duivensport, die een groot aantal senioren onder zijn leden telt, als een van de eerste sporten zal mogen hernomen worden. Voor deze leeftijdsgroep kan het een noodzakelijke mentale gezondheid bevorderende bezigheid zijn…

Onze duiven moeten zich -buiten wat overbevolking- deze dagen geen zorgen maken, in tegendeel zij snappen waarschijnlijk niet waarom zij nu plots veel meer aandacht krijgen.  Hier moeten we mee rekening houden als het terug naar normaal gaat. Er zijn hierover vele analyses gemaakt over hoe je best zo een stilstand doormaakt.

Ik ben positief en denk dat het althans voor onze sport nog gaat meevallen: De Corona curven zijn platter en uitgestrekter dan aanvankelijk vermoed. De verrassende snelheid waarmee het virus zich initieel verspreid valt op, maar blijft het ook een agressieve volhouder? We weten nog steeds niet hoe veel meer mensen dan verwacht reeds drager geworden zijn van antistoffen. Dat moet binnenkort blijken als de testen zullen ter beschikking zijn.

Een “omhuld” RNA virus (zoals Corona) heeft ook vaak een zomer dip maar er is zoals ik in vorige blog schreef nog heel, heel veel niet geweten. Dat zou ook een realistisch scenario voor het virus zelf zijn, want als het iedereen zou uitschakelen  verdwijnt het zelf ook samen met zijn gastheer…

Elke maand die verstrijkt zullen de inzichten verrijken, zeker nu China terug open gaat. We hebben nog een optie met de antilichamen uit bloed van besmette en genezen mensen, hetgeen in meerdere landen ( Nederland, Italië, USA etc) getest wordt. Eens we massaal kunnen testen vooral op de aanwezigheid van antilichamen en niet meer blind moeten tussenkomen, kan de samenleving normaliseren tot we het vaccin in het voorjaar van 2021 zullen hebben.

Trouwens in Duitsland waar ze systematisch screenen wat leidde tot zeer goede cijfers , zijn ze zeker dat er zal gevoetbald worden vanaf 10 mei…
We mogen dus niet de armen laten hangen.

Uit betrouwbare bron vernam ik dat de duivensport in België mag mikken op half juni.  Dan zou Frankrijk ook zijn grenzen open stellen? Ik kan me voorstellen dat met de tijd, zeker als de cijfers blijven dalen de druk van de samenleving om -vooral economisch- te normaliseren immens zal zijn en dat de politieke en bestuurlijke overheden de lessen van landen waar het minder streng was met betere resultaten zullen kunnen trekken.
Laat ons eerlijk zijn. De duivensport die zonder publiek en zonder fysiek contact met de tegenstrevers perfect kan uitgevoerd worden mits een klein beetje discipline, kan niet gelijk gesteld worden met een wielerwedstrijd of een voetbalmatch. De inkorving kan perfect uitgevoerd ( volledig zelf in de mand zetten onder cameratoezicht) worden met respect voor de 1,5 meter regel. Het zou bijzonder jammer zijn om alle sporten over dezelfde kam te scheren. Ik hoop dat onze Federatie al contacten onderhoudt met de overheid.

Nog even het nieuwe systeem van Comed. Het wordt veel simpeler met een beperkt aantal essentiële producten. De andere producten kan je naar eigen situatie en inzicht toevoegen. Daarvoor kan je in de beschrijvende brochure terecht.

(klik op de hiernavolgende schema’s voor meer informatie op onze website)

Als we volgens minister van Volksgezondheid Maggy “ in ons kot moeten blijven” dan kunnen we desondanks ons nog steeds zorgeloos van (Comed) producten voorzien via de webshop aan de gunstige voorwaarden zoals reeds aangekondigd.


Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

Comed NV | O.L. Vrouwstraat 2 | B-3730 Hoeselt
T +32 (0) 89 51 01 35 | info@comed.be | www.comed.be

THE LOST SON and Jean Louis JORISSEN tijdens een rondleiding in het recent en uitgebreide complex van COMED

 

Tot zover onze Wetenschapper met een duidelijk verhaal gebracht in een voor iedereen verstaanbare taal.

Terug naar onze Duivensport :

Getrek en gezeur maar vooral onzekerheid  is er momenteel aan bod om een degelijke, nieuwe, verbeterde vluchtkalender 2020 uit te schrijven.

Omdat er sprake is dat de Internationale vlucht uit Barcelona 2020 weleens het slachtoffer zou kunnen worden ten gevolge van allerhande verschuivingen die zich opdringen onder invloed van het Corona Virus, hebben we, op eigen initiatief, de hierna volgende brief verstuurd en gericht aan alle leidende figuren van de Internationale Pigeon Federatie : de F.C.I. :

TO WHOM IT MAY CONCERN : to all Members of the F.C.I.

Dear Sirs,
May I ask your special attention for this urgent message concerning the International Pigeons races.
Because of the COVID-19 the leaders of the KBDB/RFCB need to re-arrange all the Pigeons races.
Rumour has it that the International race from Barcelona 2020, begin July will be deleted from the race-calendar. And following my meaning this would be a big mistaken.
The International Barcelona race is an undeniable monument in the Pigeons history.
Whole the World  looks every year and always to the results of this International race.
Very pitty if this race should  disappear this year.
A better proposal could be to postpone the race from Barcelona to the end of July and omid or
postpone the International race from Narbonne. People hope you will understand this important situation and investigate the possibility to keep the International Race from Barcelona on the Calendar 2020.
Thanks for your intervention and help.
With Kind Regards
Michel VANLINT
The Lost Son
Senior Advisor and Ambassador of the F.C.I.
Zoutleeuw, Belgium : March 29 2020

 

Oase van rust

VERSELE-LAGA blijft het goed doen, ook in tijden van “COVID-19”

Lees deze artikels (in het Chinees)


 

Zeker lezen en bekijken

COVID-19: genetic network analysis provides ‘snapshot’ of pandemic origins
https://www.cam.ac.uk/research/news/covid-19-genetic-network-analysis-provides-snapshot-of-pandemic-origins

新疆的羊有多骚情?看完彻底震惊了!
https://mp.weixin.qq.com/s/jSRs8S–lCbVcXDYgWxsCQ

Dat was het dan weer voor vandaag.

Bij leven en welzijn kom ik bij u terug omstreeks 15 mei 2020… Hopelijk spelen we dan al opnieuw met duiven…

Aan allen die mij lezen : stel het wel, houd de moed erin en blijf gezond.

Vanuit Zoutleeuw groet u

Uw dienaar

The Lost Son

April 15 2020

The Lost Son’s wife and daughter Linda enjoying their new Hobby…

 

Linda’s eindwerk

 

Video: partijtje voetbal… The Lost Son and his wife in tijden van “COVID-19”

Video: mondmaskers

 


logo-versele-laga logo-comed

bridge-sydney

Total Page Visits: 865 - Today Page Visits: 2