Nieuws vanuit Blue Heaven Loft: mei 2020

Voor we van start gaan toch eerst luisteren, mijmeren en genieten van de song “You Say – And I believe, Yes I believe” van Lauren Daigle

 

“De een zijn dood is de ander zijn brood” : COVID-19

Alles lijkt erop dat het speelseizoen 2020 voor ons, duivenliefhebbers, in gevaar komt en zeker de geplande uitvoering van de gepubliceerde vluchtkalender.

Ondanks de geringe versoepelingen(vanaf 4 mei) op de strenge genomen maatregelen wegens COVID-19, is er , momenteel, geen uitzicht op een aanvang en het inrichten van prijskampen voor oude-jaar- en jonge duiven. En dat zeker niet zolang de Restaurants en Cafés hun deuren niet mogen openen . En ook ondanks de vele lofwaardige inspanningen van de K.B.D.B. leiding, met de daar toe bevoegde Instanties.

Naar huis terugkerende duiven

 

Laten we even luisteren wat onze eminente Wetenschapper Jean Louis Jorissen hier nog aan toe te voegen heeft :

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

BESLUITEN EN BESLISSEN

In deze uitzonderlijke tijden een tussentijdse stand van zaken. In deze voor de mensheid ongeziene situatie kan er niet goed genoeg gecommuniceerd worden. Gouverneur Cuomo van de zwaar getroffen staat New York is het lichtend voorbeeld.
Hij verstaat de kunst van de communicatie.
Het is van groot belang de spelregels in acht te nemen ivm de twee eenvoudige maar belangrijke en onderscheidenlijke principes in een crisis met mogelijk gevolgen van bijbelse proporties, namelijk de besluiten en de beslissingen.

Een besluit is het gevolg van een analyse na grondig onderzoek neergelegd door wetenschappers experts.
(Bij Covid19 zijn het vooral hypothesen onderhevig aan het voortschrijdend inzicht.)
Deze besluiten zijn intussen door iedereen meer dan begrepen.

De beslissing om dit besluit al of niet op te volgen is aan de politici, verkozenen des volks.

Het is zorgelijk en hoogst verwarrend dat het nu overkomt alsof de experten de beslissingen nemen, door publiekelijk druk uit te oefenen op de politici.

Ondertussen worden de schrijnende dagelijkse sterftecijfers in de woonzorgcentra bijna als een “fait divers” medegedeeld, waarbij men nog steeds niet weet in welke mate de ziekenhuisopnames het gevolg zijn van de catastrofe in deze woonzorgcentra.
(Hier werd de bal niet misgeslagen, neen, de bal werd gewoon niet gezien.)

Deze ziekenhuisopnames zullen nochtans bepalend zijn voor het heropenen van o.m. de winkels (voor velen een levenswerk en in Nederland nooit gesloten) om ze van de ondergang te vrijwaren.

De bevolking heeft dringend nood aan een coherent beleid, waarbij elke partij zijn plaats kent.

Ondertussen komt de vrijgave van de duivensport zijnde geen fysieke groepssport al wat nadrukkelijker in beeld in de media.
Alleszins komt het er nu op aan – nu we groen licht blijken te krijgen -ons optimaal te beschermen.

Daar komen soms ook ongemakken van.
Door de hygiënemaatregelen kan de huid na weken frequente overbelasting uitdrogen en beschadigen.
Dermatologen stellen steeds meer afwijkingen vast gerelateerd aan het frequent wassen van de handen of de huid van het aangezicht tgv het dragen van een masker gedurende ganse dagen.

Comed biedt daarom ook persoonlijke beschermingsuitrusting aan.


Aangezicht beschermende maskers van plexiglas (25 euro).

De Alcogel van apotheek Jorissen bevat extra Panthenol om de huid te beschermen en deze gevolgen te voorkomen. We raden aan om het gezicht eveneens te beschermen.

Bovendien kan u de huid extra voeden door Comed Crème (uiercreme) te smeren.

VRAAG RAAD AAN UW APOTHEKER

Apr. Jean-Louis Jorissen


Professionele desinfectie
tegen verspreiding
van het corona virus

Publiek €20,17 incl. BTW

reiniging van waterresistente
oppervlakte
bestellen kan op info@comed.be

 


Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

Comed NV | O.L. Vrouwstraat 2 | B-3730 Hoeselt
T +32 (0) 89 51 01 35 | info@comed.be | www.comed.be

THE LOST SON and Jean Louis JORISSEN tijdens een rondleiding in het recent en uitgebreide complex van COMED

 

Tot zover onze Wetenschapper, Industrieel Apotheker bij de Firma COMED.

Maar wat hebben we verder ook voor u speciaal gelezen ? “In welk land leven wij?
Marc Wathelet spreekt Nederlands. Wat schrijft hij in een duidelijk verstaanbare taal…lees zelf maar :

Corona, nu door een echte specialist …

Viroloog Marc Wathelet: “De eerste minister en de regering worden zeer slecht geadviseerd”.

DE VIERDE ONMACHT·DONDERDAG 23 APRIL 2020·LEESTIJD: 15 MINUTEN

Fragmenten: Bulte Annemie, «Marc Wathelet, viroloog: “De laksheid van de Belgische overheid heeft veel levens gekost», Humo, 21.04.2020. pp. 8 – 13.

(…) Viroloog Marc Wathelet, gespecialiseerd in coronavirussen, was één van de eersten die begin februari het drama in ons land voorspelde en bij de regering aandrong op drastische maatregelen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block zette hem op Twitter weg als ‘een dramaqueen’, maar de man lijkt steeds meer gelijk te krijgen. ‘Door geen paniek te willen zaaien, heeft de politiek ons voorgelogen.’

Marc Wathelet is doctor in de wetenschappen (moleculaire biologie, ULB) en deed meer dan tien jaar onderzoek naar coronavirussen aan Amerikaanse universiteiten. Vandaag is hij onafhankelijk wetenschappelijk consultant. Al op 12 februari, een week nadat de eerste corona patiënt in België werd ontdekt, stuurt hij een verontrustend rapport naar het ministerie van Volksgezondheid, om te waarschuwen dat Covid-19 geen onschuldig griepje is.

“Marc Van Ranst doet soms uitspraken waarvan ik me afvraag waar hij ze haalt. (…) Soms lijkt het alsof hij zomaar zegt wat in zijn hoofd opkomt, als een journalist hem een vraag stelt.”

Het nieuwe coronavirus zou, ondanks sussende berichten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de ziekenhuizen in een ongeziene crisis storten. Onmiddellijke actie was nodig, schreef hij. Omdat er geen reactie kwam, bleef Wathelet brieven schrijven naar de eerste minister, de regering, Maggie De Block en het wetenschappelijk comité van experts dat de regering adviseert. Op 28 februari schrijft hij een open brief aan De Block: ‘Covid-19 is veel besmettelijker dan het SARS-virus. Waarop wacht u om het medisch personeel in de ziekenhuizen te beschermen met maskers? We zijn dezelfde fout aan het maken als de Chinezen in het begin van de uitbraak.’ Minister De Block op Twitter: ‘Nog een dramaqueen’ – een tweet die later verwijderd wordt.

Op 8 maart volgt een open brief aan premier Sophie Wilmès waarin hij aandringt op een tijdelijke lockdown, het massaal testen van wie mogelijk besmet is en het dragen van mondmaskers om de bevolking te beschermen. ‘Het is een race tegen de tijd en elke dag telt.’ Een week later zal ons land in semilockdown gaan. Intussen lijkt Wathelet gelijk te krijgen met zijn verontrustende voorspellingen… MARC WATHELET «Ik maak geen deel uit van het wetenschappelijk comité dat de regering adviseert. Het is duidelijk dat ik voor flink wat irritatie gezorgd heb bij de experten met wat zij ‘alarmistische berichten’ noemen. Ik ben ook niet zo diplomatisch, daar is op dit ogenblik te weinig tijd voor, want we zitten in een soort oorlog. Maar ik durf zeggen dat ik door mijn jarenlange onderzoek in de VS een brede en grondige kennis heb van menselijke coronavirussen, en dat niemand in België er meer ervaring mee heeft, ook Marc Van Ranst niet. Ik ben brieven beginnen te schrijven omdat ik me opwond over de laksheid waarmee de regering reageerde op het Covid-19- virus. Ze bleven het gevaar van het virus minimaliseren, Maggie De Block suste dat we er klaar voor waren. Ze bleven de besmettelijkheid onderschatten, ook al omdat ze zich op de verkeerde cijfers uit China baseerden. Steven Van Gucht van Sciensano berekende op 3 maart dat het aantal zieken met symptomen in België op 4 mei – negen weken later – niet hoger zou liggen dan 13.000, met zo’n 2.500 hospitalisaties. Moet ik er nog op wijzen dat we die mijlpaal offi cieel al ergens tussen 31 maart en 1 april gepasseerd zijn? En ono fficieel wellicht al rond midden maart, in plaats van op 4 mei?»

“De eerste minister en de regering worden zeer slecht geadviseerd.”

HUMO Hebt u ooit reactie gekregen op uw brieven?

WATHELET «Ik heb één antwoord gekregen van ULB-epidemioloog Marius Gilbert, waarin hij schreef dat hij geïrriteerd was door ‘mijn alarmistisch discours’ dat de bevolking onnodig angst zou aanjagen. Hij vond mijn opmerkingen bovendien ‘onwetenschappelijk’ – precies wat ik hem ook verweet. In het begin zei Gilbert dat de situatie in België niet zo dramatisch zou worden als in Wuhan of de provincie Hubei, waar het epicentrum lag en de meeste doden vielen. Hij vergeleek het met het sterftecijfer buiten de provicie Hubei, waar er veel minder doden vielen. Ik wees hem erop dat hij niet naar China moest kijken, omdat er veel redenen waren om te twijfelen aan hun o fficiële cijfers, maar naar Italië, waar zich op dat ogenblik al drama’s afspeelden.

Wel kreeg ik een telefoontje van premier Wilmès, ongeveer een week nadat ik haar een open brief had geschreven. Ze toonde interesse in het plan dat ik had opgesteld om geleidelijk aan uit de quarantaine te komen – zelf noemde ze het een ‘brainstormsessie’. Ze moedigde me ook aan om te blijven mailen naar haar en de experten. En dat doe ik ook, want ik vind dat de eerste minister en de regering zeer slecht geadviseerd worden, en dat België deze crisis erg slecht heeft aangepakt. Mijn enige motivatie is levens redden. De overheid was niet doortastend genoeg, en dat heeft veel levens gekost.»

“Menselijke coronavirussen: niemand in België heeft er meer ervaring mee, ook Marc Van Ranst niet.”

“Waar ik het niet mee eens ben, is dat men volhoudt dat alles in orde is zolang je maar anderhalve meter afstand houdt. De overheid zou de mensen moeten zeggen dat ze ook een mondmasker moeten dragen. Nu denken de meeste mensen nog altijd dat dat niet nodig is.” HUMO Dat is één van uw stokpaardjes. Maar de Veiligheidsraad heeft het gebruik van een mondmasker nu toch geadviseerd, op plaatsen waar je geen anderhalve meter afstand kunt houden.

(…) De besmetting gebeurt dus anders: via de wasem van microdruppeltjes die we uitademen en die een tijdlang in de lucht blijven hangen – en zelfs grote afstanden kunnen afleggen

WATHELET «Die aanbeveling dateert pas van afgelopen woensdag, 15 april. Terwijl ik hun al twee maanden geleden een rapport bezorgde waarin ik uitlegde waarom iedereen een mondmasker zou moeten dragen. Mevrouw De Block bleef al die tijd maar volhouden dat mondkapjes voor het gewone publiek totaal geen nut hebben en dat de WHO ze daarom niet aanbeval. Dat herhaalde ze nog eens op zondag 5 april toen ze te gast was bij RTL. Maar toen was het al zonneklaar dat mondkapjes wél helpen, en dat zelfs een zelfgemaakt masker of een sjaal al een verschil kan maken. Ook de WHO kwam toen al op haar eerdere advies terug, dat natuurlijk ingegeven was door het wereldwijde tekort aan maskers.»

HUMO Waarom zijn die mondkapjes zo belangrijk?

WATHELET «De WHO heeft dit virus van in het begin onderschat (…) Maar dit virus is véél besmettelijker. Het verspreidt zich ook via veel kleinere, onzichtbare microdruppeltjes die we voortbrengen als we ademen en praten – wat we in de wetenschap de aerosol noemen. Alle internationale specialisten zeggen dat daarover geen enkele twijfel bestaat, ze noemen het zelfs een no-brainer.

(…) De besmetting gebeurt dus anders: via de wasem van microdruppeltjes die we uitademen en die een tijdlang in de lucht blijven hangen – en zelfs grote afstanden kunnen afleggen. Die ademwolk is onzichtbaar. (…) Dat zijn de onzichtbare microdruppeltjes die het virus kunnen verspreiden, en die veel kleiner zijn dan de druppeltjes die je verspreidt als je hoest of niest.

«En dat blijft dus niet zonder gevolg. Neem het voorbeeld van iemand die niet weet dat hij besmet is met corona en gaat werken. Hij gaat een ko ffie halen en laat een wolk van adem achter op de plek waar hij stond aan de ko ffiemachine. Als een collega een kwartier later een koffie komt halen, kan hij die wolk inademen en zo besmet raken.

Hetzelfde in de supermarkt: als jij een pak pasta uit de rekken kiest op een plek waar vijf minuten eerder iemand stond die het virus draagt, dan kun je besmet raken, louter door de microdruppeltjes die nog in de lucht hangen.»

HUMO Blijft het virus een kwartier lang in de lucht hangen?

WATHELET (knikt) «Niet altijd, maar het kan. Daarom is dit virus veel besmettelijker dan het SARS-virus waar de WHO het altijd ten onrechte mee vergelijkt. SARS heeft in 2003 achtduizend mensen besmet in zes maanden. Vandaag hebben we al meer dan 2 miljoen gedetecteerde gevallen en we zijn nog geen zes maanden ver. (…)

Dat de WHO dat blijft ontkennen, tegen alle wetenschappelijke bewijzen in, is onverant-woord.»

HUMO Als dat echt zo is, zou dan intussen niet iedereen ziek zijn?

WATHELET «Als België geen lockdownmaatregelen had genomen, dan waren het er nu veel meer geweest. Dat heeft dus wel degelijk geholpen. Sommige mensen zijn besmettelijker dan anderen. Het kán blijkbaar op 15 seconden overspringen van mens op mens, maar daarom zal dat niet elke keer gebeuren.

Het hangt af van de besmettelijkheid van de persoon met wie je praat. 10 procent van de mensen produceert bij het ademen en praten meer van die microdruppeltjes dan anderen, en is daardoor besmettelijker. Hoe dat komt, weten we niet. Verder hangt het ook af van de luchtstroom.

Als die van opzij komt terwijl wij met elkaar praten, zal de wolk die we produceren opzij drijven en zullen we elkaar dus niet besmetten. Als ik het virus draag en de wind of een luchtstroom in de rug heb, is de kans veel groter dat ik u kan besmetten.»

HUMO Dat is beangstigend.

WATHELET «Soms is het goed om bang voor iets te zijn, als er echt gevaar is. Als je in een kooi met wilde dieren staat, is het maar goed dat je je probeert te beschermen. De regering heeft het gevaar van in het begin geminimaliseerd, deels omdat men niet besefte wat er opons afkwam, maar ook omdat men geen paniek wilde zaaien.

Daardoor heeft ze de bevolking voorgelogen op een paternalistische manier: ‘Maak jullie geen zorgen, we hebben alles onder controle.’ Dat maakt me boos, want zo zorgden ze ervoor dat de bevolking zich minder goed ging beschermen. Nu is er wel een advies om mondmaskers te dragen, wat al een stap vooruit is. Maar intussen zien de meesten er gewoon het nut niet meer van in. (…)

Misschien moet de regering gewoon toegeven dat ze zich vergist heeft.»

RUSSISCHE ROULETTE

HUMO Wat heeft België in deze crisis fout gedaan?

WATHELET «De grootste fout was natuurlijk dat er geen strategische reserve van mondmaskers was aangelegd. België had een stock van 6 miljoen FFP2-maskers voor crisissituaties als deze, maar die zijn in 2018 vernietigd en niet vervangen. Een kapitale fout, want zonder materiaal kun je niet werken. Dat heeft deze crisis veel zwaarder gemaakt voor veel mensen, zeker in de woon- en zorgcentra, maar eigenlijk voor alle mensen in de eerste lijn.

“Liever mensen besmetten dan hen bang te maken: crimineel vind ik dat!”

De tweede blunder was dat men enkele duizenden mensen in de krokusvakantie gewoon op skivakantie liet vertrekken naar Italië en Frankrijk, terwijl daar al verschillende gevallen waren gesignaleerd. De overheid kon hen misschien niet tegenhouden, maar ze hadden het op zijn minst sterk kunnen afraden. Toen al die skiërs terug kwamen, werden ze niet getest, en positieve gevallen werden dus ook niet in quarantaine geplaatst.

Minister De Block zei dat dat zoeken was naar een naald in een hooiberg. Volgens mijn berekeningen waren er op 2 maart, aan het einde van de krokusvakantie, zo’n duizend mensen in België besmet. Als die thuis waren gebleven, hadden we de verspreiding van het virus kunnen vertragen. Minister De Block zei dat men het virus zo lang mogelijk uit het land probeerde te houden, maar tegelijk werd heel nonchalant omgesprongen met mogelijke besmettingen.

Ik vraag me af waarom journalisten de WHO niet op de rooster leggen. Waarom blijven ze dingen beweren terwijl de wetenschappelijke literatuur hen totaal tegenspreekt?»

Een verpleegster die terugkwam uit Venetië, waar toen al Covid-19-gevallen waren gesignaleerd, vertelde dat haar een test geweigerd werd en dat ze onmiddellijk aan het werk moest. Ze zei dat er in de Belgische ziekenhuizen een soort omerta heerste over mogelijke besmettingen die geen link hadden met China. Nadien kreeg ik zeker nog een twintigtal getuigenissen van mensen uit de zorgsector die dat beaamden. De meesten hadden geen mondmasker, en zij die er wel één hadden, kregen het verbod om het op te zetten ‘om de patiënten niet te doen panikeren’. Liever mensen besmetten dan hen bang te maken: crimineel vind ik dat!

Intussen ging het leven in België door alsof er niets aan de hand was. Dat ze Batibouw lieten doorgaan, met 187.000 bezoekers, was Russische roulette. En La Foire du Livre in Brussel: 60.000 bezoekers.»

(…)

HUMO Zijn onze experten die de regering adviseren dan incompetent?

WATHELET «Natuurlijk denk ik niet dat ze incompetent zijn. Maar ze hebben de crisis wel fout ingeschat omdat ze alles slikten wat de WHO hun voorkauwde. En die zat compleet fout. De WHO heeft aanbevelingen gedaan op basis van de cijfers die ze van China kregen.

Maar het was duidelijk dat de offi ciële dodencijfers van China niet klopten, omdat ze niet het exponentiële patroon volgen dat je bij zo’n virus altijd ziet. De werkelijke cijfers liggen tien tot vijftien keer hoger.

De top van de WHO is zo corrupt als wat. Ze staan helemaal niet aan de kant van de volksgezondheid, maar aan de kant van big pharma.

Maar ook de Belgische experten hebben die Chinese cijfers nooit in twijfel getrokken. Het ontbrak hen aan elke kritische zin. Marc Van Ranst doet soms ook uitspraken waarvan ik me afvraag waar hij ze haalt.

Dat hij het niet nodig vond om de scholen te sluiten, bijvoorbeeld. Onbegrijpelijk. Begin maart vond hij de beslissing van de Italiaanse regering om een lockdown in te stellen nog ‘buiten proportie’. Soms lijkt het alsof hij zomaar zegt wat in zijn hoofd opkomt, als een journalist hem een vraag stelt. Shooting from the hip, zegt men in het Engels.»

HUMO Nochtans was Van Ranst de eerste die het woord ‘pandemie’ in de mond nam, nog voor de WHO.

WATHELET «Ja, maar de WHO heeft er helemaal een potje van gemaakt. Je moet niet wachten met het aankondigen van een pandemie tot ze al is uitgebroken, want dan is het te laat. Ze hadden de wereld op voorhand moeten waarschuwen voor dit onbekende en erg besmette- lijke virus waar niemand immuun voor was. Ze hadden aan alle regeringen ter wereld moeten zeggen maatregelen te nemen, te beginnen met het sluiten van de grenzen. In plaats daarvan had de WHO alleen maar kritiek op Italië en de Verenigde Staten, omdat ze het vliegverkeer van en naar China opschortten. Hun aanbevelingen waren compleet ontoereikend om dit virus het hoofd te bieden, en de desinformatie die ze verspreidden, heeft veel mensen het leven gekost. In het begin hebben ze zelfs beweerd dat het virus niet overdraagbaar was van mens op mens. Totale nonsens! Er waren toen al enkele duizenden Covid-19-gevallen. Die waren toch niet allemaal afzonderlijk besmet geraakt door duizenden vleermuizen of schubdieren? Ik vraag me af waarom journalisten de WHO niet op de rooster leggen. Waarom blijven ze dingen beweren terwijl de wetenschappelijke literatuur hen totaal tegenspreekt?»

HUMO U hebt het over een organisatie die moet waken over de gezondheid in de hele wereld. Je zou toch denken dat daar de beste wetenschappers werken.

WATHELET (lacht en schudt het hoofd) «Als je hun track record bekijkt, zie je dat ze rampen en blunders aan elkaar rijgen. Toen ebola uitbrak, reageerden ze te laks, en bij de vogelgriep hebben ze overgereageerd en de wereld overspoeld met nutteloze griepremmers. Ook tegen de Mexicaanse griep, een virus dat niet eens zo gevaarlijk was, hebben ze massa’s overbodige vaccins laten ontwikkelen.

De top van de WHO is zo corrupt als wat. Ze staan helemaal niet aan de kant van de volksgezondheid, maar aan de kant van big pharma. In Afrika worden mensen door de farmaceutische sector als proefkonijnen gebruikt voor nieuwe vaccins die mogelijk gevaarlijke sto ffen bevatten. Maar de WHO steunt die praktijken. Ze komen ermee weg omdat ze op weinig kritiek stuiten in de media.»

HUMO Maar dat is buiten president Trump gerekend. Dieheeft dus gelijk met zijn kritiek aan het adres van de WHO?

WATHELET «Jazeker. Trump is natuurlijk niet echt een referentie, want hij zegt altijd maar om het even wat. Maar hij heeft een punt als hij wijst op de slechte aanpak van de coronacrisis, die voor een stuk te wijten is aan de invloed van China bij de WHO. De directeur-generaal, de Ethiopiër Tedros Adhanom Ghebreyesus, is verkozen met steun van ontwikkelings landen en China. Het hoeft dus niet te verbazen dat de WHO China uit de wind zet en de Chinese corona- aanpak de hemel in prijst. De WHO heeft het dit keer zó slecht aangepakt dat het nu misschien duidelijk wordt: die organisatie moet compleet hervormd worden, desnoods helemaal van nul heropgebouwd. We hebben nood aan een WHO die niet corrupt is en geen marionet is van de farmaceutische sector.»

HUMO Er duiken nu berichtenop dat het nieuwe coronavirus misschien is ‘ontsnapt’ uit een Chinees laboratorium waar men onderzoek deed naar coronavirussen.

WATHELET (lachje) «Dat lijkt me erg onwaarschijnlijk. Alles wijst erop dat dit virus natuurlijk is geëvolueerd en van een vleermuis op de mens is overgesprongen, al dan niet via een schubdier of een ander dier. Het is dus geen labconstructie.

Ik heb trouwens zelf gewerkt in zo’n labo waar men onderzoek doet naar coronavirussen. De veiligheidsmaatregelen zijn daar zo streng dat een ongeluk waardoor het virus kan ontsnappen me onmogelijk lijkt.»

MONDKAPJE OP SCHOOL

HUMO Hoe ziet u de toekomst? Wanneer kunnen we weer vrij rondlopen?

WATHELET «Daar kun je geen datum op prikken, omdat het afhangt van de maatregelen en hoe goed die opgevolgd worden. In België hebben we eigenlijk geen idee van het aantal besmette mensen. Men schat rond de 500.000, maar het blijft gissen, omdat men tot nu toe alleen de mensen in de ziekenhuizen en sommige woonzorgcentra heeft getest. Ik kan alleen zeggen dat we eerst een grote voorraad testen moeten hebben voor men de quarantainemaatregelen kan beginnen versoepelen. Minister Philippe DeBacker zegt dat we tienduizend tests per dag kunnen afnemen, maar dat zouden er 25.000 per dag moeten zijn. Op die manier kun je iedereen die symptomen vertoont onmiddellijk testen, en indien nodig in quarantaine plaatsen. Duitsland, dat van in het begin massaal heeft ingezet op screening, is er op die manier in geslaagd het aantal zieken en doden heel laag te houden.

«Volgens mij zal iedereen eraan moeten wennen dat we alleen nog op straat zullen komen met een mondmasker. We zullen het dragen op weg naar het werk, de bioscoop, het restaurant. Onze kinderen zullen het dragen op school, en met wat geluk wordt het nog een hip modeaccessoire.

Die mondkapjes beschermen trouwens ook goed tegen de luchtvervuiling: de mensen in de steden zullen minder fijnstof binnen krijgen.»

HUMO Hoelang ziet u ons dat nog doen?

WATHELET «Zolang het virus in het land rondwaart. Als iedereen mondmaskers begint te dragen zal het virus uiteindelijk uitdoven, tenminste tijdelijk. De kans is groot dat het in de zomer onderduikt, en in het najaar opnieuw de kop opsteekt. Mogelijk gaat dit virus nooit meer weg en komt het elke winter terug, zoals een verkoudheid of een griep. Laat ons hopen dat het na verloop van tijd afzwakt en niet meer dodelijk is, zoals we gezien hebben bij andere menselijke coronavirussen. Maar het is moeilijk te voorspellen hoeveel jaren dat zal duren.»

HUMO Ziet u geen enkel excuus voor de Belgische regering, die met iets totaal onbekends geconfronteerd werd? Geeft niet iedereen het beste van zichzelf?

WATHELET «Het is de eerste keer in honderd jaar dat we een pandemie meemaken, de vorige was de Spaanse griep in 1918, en dus heeft niemand van ons al zoiets gezien. Iedereen werd verrast door de snelheid waarmee zo’n virus zich kan verspreiden. Dat is moeilijk te vatten, ook voor politici. Ze verkeerden in een soort psychologische ontkenning van het gevaar. Als je niet weet hoe zo’n pandemie zich ontwikkelt, heb je de neiging om af te wachten wat er gebeurt en dan pas te handelen. Dat is wat Maggie De Block gedaan heeft.

‘Er zijn niet veel besmettingen, waarom zouden we ons zorgen maken?’ dacht zij. Maar bij een pandemie moet je op voorhand maatregelen treffen, want de dag dat het virus het land binnenkomt, gaat het heel snel. De mensen waren emotioneel niet klaar voor een quarantaine, en de politici ook niet.»

Close-up

Mondmaskers : Eenvoudig te maken : zie Video clips :

Van de hak op de tak:

In deze COVID-19 lockdown komt het er natuurlijk op aan om naar de juiste oplossingen te zoeken bij de voorbereiding op een eventuele versoepeling van de getroffen maatregelen die, laat het ons althans hopen , ook een gunstige invloed zouden moeten hebben op onze Duivensport. Recently, en toevallig bij het zappen, kwamen we terecht midden in een uitzending ;”Country Life 3” “ De Belgische Reisduif” op “Plattelands Tv”.

Dierenarts Ferdinand Marien  uit Tielen was er aan het woord. Hij had het over voeding en voedingssupplementen die nodig zijn om duiven in Topvorm te brengen. En zijn wijze woorden verdienden onze aandacht. Ferdinand Marien is niet alleen een bekwaam, onderlegd en gedreven Dierenarts maar ook een ambitieus en fijne duivenmelker.

Hij had het uitvoerig over een gezonde voeding voor onze duiven ,over eiwitten(Proteïnen, de licht verteerbare), Koolhydraten en Vetten, die we aan onze duiven moeten verschaffen, op het juiste moment als de behoefte hiervoor aanwezig is.

Meer dan 25-30 jaar terug leerden we Dierenarts Fernand Marien al kennen. We zagen hem toen nog aan het werk op een zondag late namiddag, bij een van zijn wekelijks geplande onderzoeken, na de thuiskomst van duiven, ten huize van een op safe spelende duivenliefhebber. Met zijn Microscoop dus hoofdzakelijk kijkend en zoekend naar de een of andere parasitaire aandoening. Trich/Cocci/wormen. Over het gekozen moment heb ik me steeds vragen blijven stellen. Immers ,bij duiven die in goede gezondheid ingemand worden en van de vlucht een/twee dagen nadien terug thuiskomen ,gaan er op dat ogenblik geen parasieten te vinden zijn. Maar die zijn er misschien wel een of twee dagen na de thuiskomst.

Maar dan zijn we al woensdag. En wie wekelijks zijn duiven inkorft voor de halve fond (kleine/zware), kan dan geen behandeling meer gaan doorvoeren. De nieuwe inkorving gebeurt nog steeds op Donderdagavond. Er is dus een probleem…En dat hebben we lange tijd met ons in vraag gesteld. Tot er plots een oplossing hiervoor scheen op te duiken?

Oase van rust

Tijdens ons verblijf in Taiwan waren we op zoek naar rechtstreekse duiven van Frans STOCES uit Winterslag.  Van Dierenarts Ferdinand Marien wisten we dat hij deze soort onder de pannen had. Wij dus, (bij een van het over en weer keren naar België en terug naar Taiwan)naar Tielen gereden. Ik herinner mij die dag nog als gisteren. Het was in de late voormiddag dat we bij F.M. toekwamen. Zijn vrouw was naar de kust vertrokken en hij was dus alleen thuis. De ontvangst verliep in de keuken, op een vriendelijke en vlotte manier. Toch rees er plots tussen ons een meningsverschil(van vroeger al)qua houden, Medisch begeleiden en wekelijks deelnemen en spelen met dezelfde duiven. Onze zienswijzen waren zo uiteenlopend omdat iedereen bleef bij zijn eigen standpunt. Zonder te ruziën en zonder verder veel tralala zijn we toen uit elkaar gegaan. Maar ik herinner mij nog goed dat dit gebeurde pas nadat ik hem er op gewezen had dat hij achter de feiten aanliep. Zijn STOCES duiven waren niet te koop, althans niet deze die we graag wilden aankopen.

Sindsdien is er nooit nog contact geweest. Er is intussen heel wat veranderd ook. En Dierenarts F. Marien is ook nu nog een uitstekende Wetenschapper en knappe duivenmelker.

Bij hem kan menig duivenliefhebber zeker nog terecht voor een antwoord/bijstand/oplossing voor al zijn onverwachte problemen…Tot hier een uit het leven gegrepen verhaal…

Lees zeker ook deze bijdragen van VERSELE-LAGA

Give the right feed at the right moment to your pigeons.

We hope everybody understands the seriousness of the Corona situation. In this period we really need to respect the rules and the social distancing measures. Depending on the country where you live the rules will be different.

If you are living in a country where the racing season already officially started then you know what to do. In that case you can prepare your pigeons for the flight with the normal feeding plan of Plus I.C.+ Gerry together with Plus I.C.+ Champion or Plus I.C.+ Superstar. Click here for the feeding plan.

Are you living in a country where it is still forbidden to have official flights then you need to be sure you are not feeding too heavy. Keep your pigeons in a good condition by using a lighter mixtures. We advise: 50% of Winter Plus I.C.+ with 50% of Gerry Plus I.C.+. Those mixtures contain a lot of following grains: barley, paddy rice, oats. These grains contain a lot of crude fiber. As a result of that the pigeons will eat less of this mixture, but they will feel satisfied. Pigeons will not become too fat because of the smaller amount of feed they have eaten.


 

TE KOOP : “AANHANGWAGEN” , zo goed als nieuw. Onmiddellijk beschikbaar . Prijs overeen te komen.



Indien interesse : contact opnemen met :

Michel Vanlint
The Lost Son
Blue Heaven Loft
Bogaerdenstraat 33
3440 Zoutleeuw
Belgium
Tel. : +32 475 75 79 58
E-mail : michel@vanlint.be
Website: www.vanlint.be

Dat was het dan weer voor vandaag, wat vroeger dan normaal…

En COVID-19 : hopelijk gaat het aan u en mij voorbij… dat wens ik jullie en allen die mij lezen. Stel het wel en blijf gezond…

Vanuit BLUE HEAVEN LOFT, vanuit Zoutleeuw

Groet u

Je dienaar

The Lost Son

5 mei 2020

 


logo-versele-laga logo-comed

bridge-sydney

Total Page Visits: 938 - Today Page Visits: 2