Nieuws vanuit Blue Heaven Loft

Voor we eraan beginnen toch nog even luisteren, mijmeren en vooral genieten van de Song “Tu t’en Vas” (Mix-Frank Michael – La Chance aux Chansons).

 

Flash : Verandering stimuleert.”Varietas Placet”( Tacitus) Verscheidenheid behaagt .
De Nationale Dagen van de K.B.D.B. 2020 zullen dit jaar doorgaan in FLANDERS EXPO in Gent, en wel op 6 en 7 November. Te noteren dus in uw agenda…

De Nationale Duivenfederatie : K.B.D.B. verliest de standplaats van de F.C.I. De Internationale Duivenfederatie heeft niet langer een verblijfplaats, Zetel, in de gebouwen van de KBDB. Wegens bezuinigingen heet dat en de kostprijs voor huisvesting, te werkstelling en administratie : maandloon van twee bedienden: nagenoeg alles samen bijna 60.000 Euro/per jaar… Aan een jarenlange samenwerking kwam er dus een abrupt einde. Spijtig toch voor de Belgische Duivensport en het imago van de KBDB….
De F.C.I. organisatie blijft echter nog steeds bereikbaar op het nummer : +32/475969127
En voor meer informatie kan men ook terecht bij FCI email : info@pigeonsfci.com  en de email for Website :  info@pigeonsfci.org

We geven u zoals steeds een interessante bijdrage van onze eminente Wetenschapper : Jean Louis JORISSEN, Industrieel Apotheker en eigenaar van de Firma COMED.

Graag geven we hem nu het woord…

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

maar CORONA overschaduwt alles

Willem en Jean-louis ondervonden op de drukbezochte beurs in Houten alsnog geen Coronavirus effect

Jean-Louis Jorissen, Apotheker

Terwijl met de dag grotere onzekerheid over het Coronavirus woedt, las ik dat Elon Musk de paniek hieromtrent minimaliseert.
Hij heeft zeker gelijk als hij zegt dat de bestuurlijke en politieke overheden onder elkaar en vooral over de landsgrenzen heen tijdig moeten zorgen voor een samenhangend beleid met afgelijnde instructies.
Dat is niet evident, zeker wanneer van deze ziekteverwekker nog heel veel niet geweten is zoals vb of je volledig immuun kan worden na een genezen besmetting en zo ja, hoe en voor hoe lang?
Hij is wel veel gevaarlijker als de “gewone  griep” die jaarlijks wereldwijd een miljard mensne besmet en tussen de  290.000 en de  650.000 doden veroorzaakt . https://www.ifpma.org/global-health-matters/flu-can-cause-up-to-650000-deaths-a-year-globally/

Onze wedvluchten zouden geen problemen mogen vormen als we de drukte bij het inkorven slim organiseren o.m. door de 1 meter afstand regel te respecteren en het mondmasker-waarover bijna iedere liefhebber beschikt- ter plaatse te dragen….
Op onze duiven kan het virus hoogstens enkele uren overleven en het transport is evenmin bezwarend, zolang natuurlijk geen volledig land op slot gaat…
Men ziet stilaan in dat voor internationale problemen, waarvan het klimaat ook een groot voorbeeld is, onze politici de nationale reflexen zullen moeten gaan afleren en mondiaal gaan denken.

Wijlen “Thé Lau” zong het zo simpel en zo waar “iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen.

https://www.youtube.com/watch?v=IBTM70i5aCU

 

Elon Musk is een visionair man.
Naast het succesvol invoeren van het gebruik van de elektrische auto, zorgt hij van af volgend jaar met SpaceX voor betaalbare ruimtereizen zowel voor het plaatsen van satellieten voor bedrijven, als het toerisme voor het brede publiek en niet te vergeten ook de grote bemande missie naar de planeet Mars.
Wat ik nog niet kende was zijn bedrijf Neuralink, waarmee hij het menselijk brein kunstmatig wil beïnvloeden.

https://youtu.be/DLwmMk3BTkE

Het verdiept zich in het elektronisch koppelen van de hersenen aan de computer om deze met uw denken aan te sturen, waarbij supersnel en zeer nauwkeurig mechanische handelingen  mogelijk worden.
Technisch kan dat momenteel reeds door het minutieus inplanten van microsondes in zekere hersendelen (vooral zorgen dat er geen bloedvaten geraakt worden) om sommige vormen van blindheid te herstellen.
In een later stadium hoopt men een draadloze verbinding te realiseren via laserstralen door de schedel heen.
Door artificiële intelligentie (AI) zouden dan heel wat beslissingen en bijhorende handelingen door de computer kunnen overgenomen worden.
Actueel kunnen jachtpiloten in gevechtsmissies extreem snel raketten afvuren via een computerverbinding tussen de ogen en de trekker.
In een later stadium lijkt het niet ondenkbaar dat wij grote delen van ons individuele menselijk bewustzijn kunnen downloaden in de computer en later terug uploaden eventueel aangevuld met bijkomende vaardigheden zoals taalkennis of zoals op elkaar afgesteld gedrag bij collectief gevaar.

Ik denk dat, als dit voor duiven ook zou kunnen, wij heel wat van hen zouden kunnen leren en veel nieuwe thema’s de debatten zouden kunnen voeden.
Anderzijds zouden wij hen ook dingen versneld kunnen aanleren zoals de  landkaart bij jonge duiven waarbij we als het ware hun GPS updaten met die van oudere ervaren duiven….
Het artificieel prikkelen van weduwschap en het natuurlijk spel mogelijks met de bijhorende klierwerking en natuurlijke hormonenafscheiding.
Moeder, in welke opwindende tijden leven we?

Duiven hebben een collectief zwerm-bewustzijn, zoals insecten zoals bvb. mieren of termieten ook hebben.
De kolonie is precies één groot lichaam dat uit van elkaar losstaande eenheden bestaat elk met individuele hersenen maar die toch helemaal op elkaar ingesteld zijn.
Een termietenkolonie heeft een collectief gedrag verdeeld over honderd duizenden individuen die elk hun taak uitvoeren naar gelang de toestand.
Bij een bedreiging beginnen ze onvoorstelbaar ingenieuze noodscenario’s uit te voeren in perfecte taakverdeling.
Zo kunnen ze aan elkaar haken tot een levende brug om hun koningin te laten ontsnappen bij gevaar.
Ze maken in hun soms 10 m hoge bouwwerken in teamverband een onvoorstelbaar doeltreffende verluchting waar weinig moderne airco’s ook maar kunnen aan tippen…

Dieren hebben vaak mysterieuze eigenschappen.
Slaapt een duif, en zo ja waarom valt ze niet om?
Ze zou afwisselend een tijdje links en vervolgens een tijdje rechts wakker zijn, zodat ze half en half slaapt en tegelijk over de minimale waakzaamheid beschikt?
Mensen laten afwisselend de neusgaten links en rechts ongeveer een halfuur iets meer dicht gaan om cyclisch de reiniging op natuurlijke wijze mogelijk te maken.
Dit verschijnsel zou bij de duif ook voorkomen.

Kortom onze duiven hebben een collectief bewustzijn, een pikorde en een soort autistisch gedrag (ze functioneren in een vast referentiekader) dat mede zorgt voor de overleving van de kolonie.

Mensen die leiden aan autisme kunnen niet functioneren buiten een vast referentiekader waaraan ze gewoon zijn en wanneer hiervan afgeweken wordt ontstaat paniek.

Hierop moeten we inspelen om onze band met de duiven te optimaliseren:

doe zo veel mogelijk dingen in een vast ritueel , waaraan ze gewoon worden.
Vb de kerktoren slaat het uur en jij verschijnt dan met voer en drank. Dus door steeds op hetzelfde ogenblik iets herkenbaars te doen versterk je de band.
Zo ondervonden wij dat voer en drank best elke dag dezelfde smaak hebben. (Willem De Bruijn was hiervan heel vroeg een overtuigd )
(Hij vertoefde in Houten trouwens lange tijd op onze stand en het was bemoedigend om te zien dat hij menig liefhebber verzekerde van zijn grote tevredenheid over de vernieuwde Lysocur Forte (3.0)  waarvan hij reeds sinds 2008 een trouwe gebruiker is…)

Daaraan werd in het volledig nieuwe gebruiksschema aandacht gegeven.
Het oude schema dat elke dag wat anders voorstelt, wordt nu verlaten.
Tijdens het kweken en de wedstrijden is er nood aan extra eiwit en extra calcium.
Aldus voegen we deze nutriënten toe op de meest eenvoudige en slimme manier.

D.w.z. elke dag de aangepaste aanvulling tijdens de kweek- en vliegperiode zodat drinkwater en voer dezelfde smaak hebben en we kiezen er bovendien voor om tijdens de rustperiode weerom dezelfde producten te verstrekken maar dan wel in lichtere doseringen… (de helft of derde)
De wijzigingen zijn nu voor onze duif haast onmerkbaar geworden.
Zo ziet het er nu uit.

Lees aandachtig de productinfo en de FAQ ( veel gestelde vragen) die we zullen publiceren voor bijkomende info over het zinvol inzetten van andere Comed producten rekening houdend met uw situatie.

 • Mogen alle producten over het voeder toegediend worden?
  Dat mag, ook de wateroplosbare zoals Roni, Clean Oral, Lysocur Forte.
  Deze laatste kunnen uiteraard ook via het drinkwater.
 • Worden de producten dagelijks en permanent gegeven?
  Ja , ze worden permanent  gegeven op elke voeding en in elke drank.
  Het is dus beter dagelijks van alle producten een halve dosis geven dan te  onderbreken en om de twee dagen te geven.
 • Mag ik de producten uit twee systemen combineren?
  Ja bij de overstap naar het systeem jarige en oude met Winmix/Curol kan je best de Myobol meenemen.
 • Wat geef ik tijdens de rustperiode?
  De producten van de kweek- en vliegperiode aan een halve of een derde dosis toedienen.
 • Kan ik tijdens de kweekperiode Comedol vervangen door Fertol?
  Jazeker. Vooral in geval van verminderde vruchtbaarheid.
 • Kan ik tijdens de ruiperiode Comedol vervangen door Murol?
  Jazeker. Vooral in geval van moeilijke rui.
  Tempo 60 heeft ook een gunstige ontwikkeling op de vorming van een nieuw vederkleed.
 • Moet ik een zuivering doen?
  Gedurende twee weken voor de kweek of voor het vliegseizoen  kan een kuur gedaan worden op basis van Cometabol Drain en Comin Cholin ( lees de rubriek in de brochure).

Als we volgens minister van Volksgezondheid Maggy “ in ons kot moeten blijven” dan kunnen we desondanks ons nog steeds zorgeloos van (Comed) producten voorzien via de webshop aan de gunstige voorwaarden zoals reeds aangekondigd.


Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

Comed NV | O.L. Vrouwstraat 2 | B-3730 Hoeselt
T +32 (0) 89 51 01 35 | info@comed.be | www.comed.be

Wetenschapper Jean Louis Jorissen samen met The Lost Son

“ONDANK IS ’S WERELD LOON.”

Een Noorderbuur schrijft onlangs het volgende : “ In 2004 speelde MVL. In Zoutleeuw heel België op een hoopje op Bourges jaarlingen met 1, 2 en 5  bij de eerste 10 nationaal, met deze van mij verkregen kennis en dat ook nog met duivinnen.”

 1. Hij vergat er nog aan toe te voegen dat deze uitslag behaald werd grotendeels met duiven die hij in 2003(bij mijn terugkeer naar België vanuit Taiwan en mijn nieuwe start in de duivensport) bij ons had neergezet.
 2. Dat dit te wijten was door de van hem gekregen kennis klopt helemaal niet. Integendeel :

Hier nu tekst en uitleg :

Ik leerde deze man kennen in 1996 tijdens de Conventie van San Francisco(USA). Sinds die tijd hadden we wekelijks een tot tweemaal contact met elkaar via Fax. Dat was destijds het snelste verbindingsmiddel. De man in kwestie, een hooggeleerde Wetenschapper en duivenmelker had zijn vliegduiven volgens kleur verdeeld over drie afdelingen. De blauwe, de geschelpte(krassen,gehamerde) met daarnaast nog de duiven met aanzienlijk wit. Ik had een lijst met de ringnummers van alle duiven die op iedere afdeling aanwezig waren. Na iedere vlucht kreeg ik, per fax dus, het behaalde resultaat toegestuurd. En mijn taak bestond er toen in om deze uitslag te analyseren, vaststellingen te doen, opmerkingen te maken,suggesties en richtlijnen te geven met de bedoeling om de uitslag van de komende week nog te verbeteren. Dit scenario speelde zich toen af  in de periode tussen 1996 en 2002 . Van 1982 tot 2002 was ik ook medewerker en reporter voor verschillende  buitenlandse week- en maandbladen, zoals :” LOVE PIGEONS MAGAZINE”,  “P.P.W.” (Performances Pigeons Worldwide),” ACE PIGEONS MAGAZINE”  en nog een paar andere…

Vele tientallen Belgische,goedspelende duivenliefhebbers heb ik in die periode van 20 jaar Taiwan de REVUE laten passeren. Mijn teksten, in het Engels geschreven werden door een speciaal vertalingbureel omgezet in het Chinees alvorens publicatie.

Grote interesse werd hierdoor opgang gebracht wat ook uitmondde in een vraag naar duiven. Ook onze Noorderbuur werd geregeld opgenomen in mijn tweewekelijkse- en maandelijkse publicaties.

Het feit nu dat deze intussen zeer gekende en gezochte duivenliefhebber, bij onze terugkeer in België, begin 2003, hier 50 jonge duiven neerzette, was een weloverwogen, berekenende,

meesterlijke commerciële zet . Met deze duiven werden zowel Nationale, Semi Nationale-,Zonale -, Provinciale overwinningen behaald, naast ook Olympiade duiven. En wat dacht je nu? De kopers van duiven meldden zich niet bij ons, maar gezien de herkomst van de winnende duiven togen ze allen naar Nederland om zich ook dergelijke duiven aan te schaffen. De door ons behaalde successen werden echter niet behaald door de kennis  van onze Noorderbuur, maar wel door onze eigen jarenlange ervaring, geduld, inzet, gedrevenheid, opgedane kennis in Taiwan en een degelijke Medische Begeleiding.

Ondanks zijn Wetenschappelijke vorming was het Medisch Begeleiden van Reisduiven nog niet helemaal bij hem doorgedrongen. Wel was hij steeds opzoek naar prestatie gerichte ingrepen. Zijn leuze : “Durven fouten maken en hieruit dan leren”. Maar mijn ervaring en het omgaan, selecteren en spelen met duiven heb ik hem wel bijgebracht, en niet omgekeerd. Dat blijkt ook uit hetgeen nu volgt : Toen ik in 2004/2005 2 x Nationaal Bourges won, kon hij niet nalaten om met een boeket bloemen te komen opdagen. Zijn achterdocht was zelfs zo groot dat hij mij ,ongevraagd, volgde tot in de kruipkelder(nauwelijks 90cm hoog) waar ik al mijn voedingssupplementen bewaarde. Ik moest iets speciaals hebben, dat ik hem verzweeg?

Zo dacht hij althans…

Maar in 1971(meer dan 10 jaar voor ons vertrek naar Taiwan) behoorden we al bij de Nationale Kampioenen van de K.B.D.B. op de Fond.

In 1998 dan heb ik de man in kwestie, binnengeleid, in contact gebracht en geïntroduceerd bij onze eminente Wetenschapper Jean Louis Jorissen, Industrieel Apotheker en eigenaar van de Firma COMED in Hoeselt.

Uiteindelijk is alles nu toch wel duidelijk geworden. Want slogans als : “Goeie duiven…en de rest is larie…”, door hem de wereld ingestuurd, houden geen stand, doen wenkbrauwen fronsen en veel vragen rijzen!!!

Voor al diegenen die mij kennen, lezen,  door de jaren heen hebben gevolgd, staat het vast dat Duivensport op een hoger niveau alleen maar mogelijk is mits inzet, toewijding, geduld en voedingssupplementen , in de juiste hoeveelheid toegediend en dat op ogenblikken als er behoefte voor is. En zij, die aan Medische Begeleiding doen, kunnen dat alleen maar beamen.

Het liep echter verkeerd toen ik hem er op wees en vroeg waarom hij een gepubliceerde paragraaf over Blue Heaven Loft, geschreven door een zeer bekende Nederlandse journalist, in een gespecialiseerd weekblad voor duiven, had weggelaten bij overname op de openingspagina van zijn website?

Zo zit de wereld van vandaag nu eenmaal in elkaar. Zolang men u kan gebruiken, zolang je een voordeel voor iemand uitmaakt , blijft alles koek en ei… Vergeten wat in het verleden is gebeurd, komt vaker voor dan je denkt.

Hiermee sluiten we alle debatten naar de toekomst heen. Wat gezegd moest worden, is gebeurd. “Geven aan iedereen wat hem toekomt is moeilijk en weinig gekend.

Tot zover dit intermezzo…

Nog meer dat ons van het hart moet…

Een haast gelijklopend geval als hierboven, viel mij ten deel toen ik al mijn inzichten, ervaringen met duiven ging delen met een pas afgestuurde Wetenschapper in de Diergeneeskunde. Ook van hem kreeg ik, tijdens mijn verblijf in Taiwan, faxen toegestuurd waarin hij zijn dank vooral tot uiting liet komen door aan te halen dat ik zowat zijn rechterarm was. Pas afgestudeerden aan de Universiteit Gent, Diergeneeskunde hebben wel alle kennis over de voorhanden zijnde Medicijnen , maar over wat er door het gebruik ervan hierop volgt, hebben zij het gissen. Duiven ,klinisch gezond maken , is perfect mogelijk. Maar de zekerheid geven dat, na gebruik van Medicijnen, je duiven nog in staat zullen zijn om dezelfde voorafgaandelijke prestaties te leveren, laat staan te evenaren of zelfs te overtreffen, dat kan een pas afgestudeerde niet. Ervaring blijft nog steeds de beste leerschool, zeker in de duivensport….

Intussen is deze Wetenschapper wel uitgegroeid tot een van de betere in de Diergeneeskunde . Maar ook hier kwam er tussen ons een kink in de kabel toen mijn gezin, gezamenlijk, niet inging op een eis van hem voor een gift van een bon voor een jonge duif uit onze Nationale winners, ten voordele van een school.

Zo zie je maar…..

En om nu al mijn ongenoegen af te sluiten ook nog dit :

Een paar jaar, na onze terugkeer vanuit Taiwan naar België,  hebben we, in volle seizoen, wekelijks, na het middagmaal, een man uit de provincie Antwerpen op bezoek gehad. (Wij weten intussen dat hij handelde in opdracht van…)Hij zelf was ook duivenmelker. Zijn bedoeling was duidelijk, zijn intenties niet minder.

Hij wou van ons weten, horen hoe wij het klaar speelden om week na week uitzonderlijke

resultaten neer te zetten? Deze brave man was destijds een kroniekschrijver in een gekend wekelijks uitgegeven duivenmagazine. Hij had toen ook de kweekduiven van de uitgever van dit blad onder zijn hoede. Dat was ook de tijd dat er een macht,wisselfunctie plaatsgreep bij de leiding van het gekende weekblad.

Met veel geduld en openheid hebben we toen wekelijks meer dan een uur onze tijd genomen om een antwoord te geven op al zijn vragen en problemen. Maar plots verdween deze man, als sneeuw voor zon, uit onze aandacht en omgeving. Nooit meer iets van hem gehoord…. Ondertussen weten we wel, met zekerheid, dat deze man wel degelijk een hand heeft gehad bij de opleiding en de doorbraak van een, op dit ogenblik, zeer bekende duiven-melker met ook al Nationale overwinningen op zijn palmares… Zo zie je maar hoe de wereld draait…

FCI-nieuws: World Best Pigeon 2019

Klik hieronder voor de uitslagen van FCI World Best Pigeon 2019


VERSELE-LAGA blijft progressie maken, op alle fronten hebben ze de wind in de zeilen… Lees aandachtig wat hieronder volgt

Versele-Laga introduceert 2 nieuwe duivenvoeders

Plus I.C.+ Black Label Junior

Versele-Laga brengt de Plus I.C.+ Black Label Junior terug op de markt. Deze juniormengeling met zwarte maïs en de Plus I.C.+-korrels brengt de jonge duiven in topvorm.

 • Door een hoog gehalte aan antioxidanten in de zwarte maïs worden de jonge duiven klaargestoomd voor het komende vluchtseizoen. Die antioxidanten hebben een grote invloed op de spierwerking tijdens de vluchten.
 • De Plus I.C.+-korrels bevatten alle nodige vitaminen, aminozuren en mineralen om de gezondheid en de weerstand van de jongen te ondersteunen.

Master Fond

Zwarte maïs is een belangrijke graansoort bij de innovaties van Versele-Laga. Zo brengt de voederfabrikant ook de Master Fond met zwarte maïs. Die mengeling is vet- en eiwitrijker dan de gewone sportmengelingen en bereidt de duiven voor op de grotere afstanden.

 • Heel rijk aan hoogwaardige en goed verteerbare vetten en eiwitten
 • Speciaal voor de fond en de grote fondvluchten
 • De zwarte maïs bevat veel antioxidanten, die de spieren beter beschermen tijdens het vliegen.

Klik hieronder voor meer informatie over het product en bijbehorende voederschema.

De beide voeders werden nieuw voorgesteld op de Voorjaarsbeurs in Houten. Versele-Laga had daar opnieuw een zeer imposante stand met een volledig overzicht van de duivenvoeders en alle supplementen.


Zeker bekijken

Video / song – Love to You Taiwan
好聽的音樂。從美國轉來的一首歌~台灣真的很棒!
~好感動又驕傲! 中英歌詞對照版:太棒了、台灣要好好加油!台灣真的很棒!
 好音樂要與好朋友分享~請細細品味吧!

Zeker lezen

Be the next champion – “Creating Champions Since 1997”

 MIRA One Loft Race 2020

One of the oldest, most reliable, best organised and prestigious One Loft Races in the World.

The International Racing Pigeons Championship – MIRA 2020 – organized by the Portuguese Federation as in the last twenty two years, is a reason for the gathering, success and meeting place of breeders.

With renewed pride, MIRA OLR 2020 is able to re-organize the International Pigeon Championships (FCI Grand Prix) and the European Championship.

We are pleased to inform you that the final race will take place on 05th of September 2020 and the date of the reception of the pigeons will be between 1 April and 15 May 2020.

Attached you will find the rules / more info of the FCI Grand Prix MIRA 2020:

Further information can be found at www.fpcolumbofilia.pt/Mira2020/  (soon)  or in https://www.facebook.com/Campeonatos.Internacionais.Columbofilia.Mira.OLR


Dat was het dan weer voor vandaag. Bij leven en welzijn en in de hoop dat COVID-19 ons niet treft, komen we bij u terug rond 15 april 2020.

Aan allen die mij lezen nog het allerbeste. Neem geen risico’s en blijf gezond…Het vliegseizoen gaat straks van start. En het leven is te kort om er niet met volle teugen van te genieten.

Intussen groet u

The Lost Son

Maart 13 2020


logo-versele-laga logo-comed

bridge-sydney

Total Page Visits: 872 - Today Page Visits: 4