“Geluk bedenk je niet, het overkomt je…” (Rik Torfs)

Voor we eraan beginnen, luister, mijmer en geniet van de song: “I want to break free” van Queen.

 

Van 27 Graden Celsius naar 0 graden Celsius of van TAIWAN naar P.R.CHINA…

Wat een wereld van verschil… Taiwan is meer zuidelijk gelegen richting evenaar toe, een gebied, meridiaan waar ook Singapore zich in bevindt. P.R.China leunt dan weer aan met de meer Noorderlijke gelegen landen, en grenst aan Rusland bijvoorbeeld via Mongolië .

Het gevoelsverschil tussen Taiwan en P.R.China is niet te omschrijven. Het is een vaststelling die je opdoet wanneer je het geluk hebt om hier ook een langere tijd te mogen verblijven.

Van Taiwan weet ik (heb hier 20 jaar geleefd en genoten) dat de natuur het jaar door praktisch ongewijzigd blijft. De bomen en planten zijn er steeds groen omdat het nieuwe leven er al is voordat het oude is afgestorven.

Vaststelling

Toen we eind november weer terug thuis kwamen, overviel me toch een raar en akelig gevoel. Het zicht van leegstaande duivenhokken en het gemis van rondvliegende duiven weegt zwaar door…En een soort heimwee heeft zich van mij meester gemaakt. Ja het komt hard aan…onze genomen beslissing…. Goed dat ik, zoals voorheen, nog tweemaal de week kan gaan Fitnessen, waardoor ik mijn gezondheidstoestand op peil kan houden. Maar stoppen met duiven houden, kweken en vliegen, het laat een leemte na… En zoals andere zeggen: je went eraan… dat is en blijft een magere troost…

Gelukkig is er onze Wetenschapper nog, Jean Louis JORISSEN… Hij zorgt ook nu weer voor een zeer interessante bijdrage… Geniet ervan…


The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

Confucius

2019 was merkwaardig, anders dan voorheen.

 

 

 

Vele natiën worden het slachtoffer van regimes die het volk verdelen.

Populisten grijpen in belangrijke delen van de wereld de macht onder het motto

 “ik ben uw leider, dus ik volg u.”

Vaak tot weinig bekwaam, tot alles in staat. 

Streng voor de anderen mild voor zichzelf.

Hoe langer aan de macht , hoe meer overtuigd van eigen gelijk, terwijl zij voor onbepaalde tijd over hun volk wikken en beschikken…

Bovenaan de top zit de adelaar…. en het ongedierte…

Telkens ik een duif vastneem ontstaat een innige en respectvolle band, waarbij we beiden elkaars hartslag voelen.

Het hart van de liefhebber klopt door zijn boezem in harmonie met het hart van zijn duifje gehuld in een strak gespierde borst.

Ze wordt rustig , geeft zich over in vertrouwen en laat gewillig haar vleugels, ogen, keel en borstspier bewonderend keuren.

Ze vermoedt niet dat haar leven volledig afhangt van het oordeel van de liefhebber, haar leider, die wikt en beschikt…

Is die leider-liefhebber zeker dat hij haar potentieel optimaal gewikt en gewogen heeft, alvorens hij haar (on)geschikt verklaart?

Krijgt zij een eerlijke kans ?…

Ik kon een document terugvinden ter zake van Amcra

Het wordt de basis voor de door de overheid te nemen maatregelen in verband met het (mis)gebruik van antibiotica bij reisduiven:

https://www.amcra.be/swfiles/files/Antibioticaproblematiek%20duiven_finaal_NL_325.pdf

Er werd een onderzoek ingesteld naar het antibiotica gebruik bij reisduiven in 2017.

Hieruit bleek dat de vliegduiven tijdens het vluchtseizoen gemiddeld één op de tien dagen behandeld worden met een antibioticum.

De verklaring kan deels gezocht worden in het feit dat zowel het transport van duiven naar de losplaats als contact met duiven afkomstig van andere hokken tijdens dit transport, stress met zich meebrengt waardoor er een hogere kans is op de overdracht van pathogenen (Goossens, 2018).

Desalniettemin waren ook de waarden voor duivinnen eveneens hoog.

Hoewel de duivinnen in dit onderzoek geen wedstrijd vlogen, worden zij vaak mee behandeld daar zij in hetzelfde hok zitten als de weduwnaars.

Dit impliceert dat er voornamelijk profylactisch wordt behandeld om subklinische infecties te bestrijden en periodes van stress te overbruggen bijvoorbeeld na transport .

Aan antibiotica worden bovendien prestatie bevorderende eigenschappen toegeschreven. Hierdoor worden ze in de duivensport ook gebruikt los van de enige te rechtvaardigen reden, namelijk de behandeling van bacteriële infecties bij ziekte.

In vergelijking met de voedselproducerende dieren worden de reisduiven door Amcra gecatalogeerd als grootgebruikers….

Er is dus nog veel werk aan de winkel en we zijn nog steeds niet goed bezig.

Zijn we in de beoordeling mild voor onszelf en streng voor de anderen?

Dat antibiotica prestatie bevorderend zouden werken is een typisch misleidende stellingname.

En ja, soms heeft men de indruk dat er een kortstondige kick waargenomen wordt, die zich evenwel op termijn tegen het lichaam keert.

Iedere wetenschapper weet dat ze het immuunsysteem verzwakken.

Ze hebben enkel nut om in noodgevallen bij ernstige verzwakking de infecties te bestrijden. Duiven met een zwak immuunsysteem, selecteer je toch niet als wedstrijdduif?

Louter op het gevoel, zonder de juiste cijfers te kennen, vind ik dat we de laatste tijd bij de mensen beduidend meer amputaties zien die het gevolg zijn van bacteriële infecties ( vaak bij eenvoudige ingrepen) die met de voorhanden antibiotica niet meer onder controle te krijgen zijn…

Het eigenzinnige gedrag van vele leiders leidt tot handelsconflicten, onverdraagzaamheid , terrorisme, massamigratie en klimaatproblemen…

De laatste decennia kent de samenleving een explosieve toename van narcisme.  Deze persoonlijkheidsstoornis is meestal het gevolg van een verwende opvoeding. Het is nagenoeg onbehandelbaar en niet weinig psychiaters weigeren deze egocentrische patiënten te behandelen, omdat ze vaak extreem betweterig zijn….

Het heilzame, meer dan duizend jaar oude Chinese  Confucianisme dat voorschreef hoe leiders en de natie met elkaar moeten omgaan, mag gerust zijn herintrede doen.

Ik voel mij aangesproken door de basisregel van Confucius:

“wees streng voor uzelf en mild voor de anderen ”.

Hij onderrichtte ook dat als het volk niet tevreden was, ze de leiders dienden weg te jagen.

Doorgetrokken naar de duif wil dat niet zeggen dat we zacht moeten selecteren, maar wel alert en verstandig.

Een liefhebber moet onverdroten zoeken naar samenhangend systeem dat geen samenraapsel van losse trucjes is.

Hij moet zorgen dat hij echt het stuur in handen heeft. Dit  is niet altijd de makkelijkste weg. Beoordeel zoals Confucius u zelf streng en geef de anderen een eerlijke kans.

Confucius (551 – 479 v. C)

Met de resistentie selectie methode van Comed zaten we al decennia op de juiste koers.

Het is aan te bevelen met slimme supplementen de duiven een eerlijke kans te geven en de “gemakkelijke en zinloze” blinde kuren achterwege te laten, het zal sowieso eerlang verboden worden.

De oorzaken van de problemen liggen gewoonlijk voor onze voeten en we zien ze niet.

We onderschatten te vaak de impact van de voeding die we dagdagelijks door ons organisme sturen. Als je in je leven inmiddels een treinwagon plofkip verorberde sta je er niet meer stil bij of het nog wel ok is.

Intussen blijkt hoe gevaarlijk dierlijke eiwitten voor de gezondheid zijn…

Zij zijn de meststof voor kanker, hart en vaatziekten, auto-immuunziekten etc.

In Papoea Nieuw-Guinea roken alle vrouwen, en blijven tot hun 80- 90ste volledig fit en functioneel. Ze eten geen dierlijk voedsel en hebben 500 maal minder borstkanker dan in het westen.

Schenk u een tas koffie in en kijk eens op uw gemak op Netflix naar

“Forks over Knives”

of ook

“What the Health“

Ik volg deze heilzame eetregel al 9 jaar.

Zo wees Comed eertijds al op de gezondheidsrisico’s van grit voor onze (jonge) duiven, hetgeen ondertussen bevestigd wordt door nieuwe studies :

Naast deze wenkbrauw fronsende vaststellingen moeten we ook nog herhalen dat de kalk in grit uitgesproken alkalisch is en het tegen ziekteverwekkers beschermende darmzuur neutraliseert, waardoor de deur voor infecties wijd opengezet wordt.

Stellen we weerom niet de juiste vragen en maken we het ons gemakkelijk?

(Mild voor onszelf en streng voor de anderen?)

 

Advies

tijdens de kweek beter systematisch gebruik maken van Fertibol waarbij de drang om grit op te nemen bij de duiven afneemt.

Fertibol is een zure én zuivere kalkbron aangewezen voor stevige eieren en -beenderen.

Lysocur Forte voor afweer tegen ziekte in plaats van antibiotica

Roni herstelt de tegen infectie beschermende zuurtegraad in de darm tgv het noodzakelijke (het gaat niet anders) eiwit- en kalkrijke voer tijdens de kweek en het vliegseizoen.

Myobol zorgt voor sterke spieren, tijdens de kweek én tijdens de wedstrijden( kracht en recuperatie)

Stopmite tegen conditie vretende parasieten aan de basis van alle luchtwegen problemen

Van alle producten gewoon dagelijks 1 soeplepel per kilo voer mengen en je gaat niet veel problemen meer tegen komen.

Simpeler kan niet…

Jean-Louis Jorissen
ApothekerOp onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

Comed NV | O.L. Vrouwstraat 2 | B-3730 Hoeselt
T +32 (0) 89 51 01 35 | info@comed.be | www.comed.be


Tot hier de toch wel wijze woorden en raadgevingen van onze eminente Wetenschapper.

Cipex Langfang. The Lost Son ter plaatse…

Zo juist voorbij…

De uitslag van de door de FCI International World Championships georganiseerde race over 500 Kilometers gehouden in TianJin (P.R.China) op 19 november  2019, in samenwerking met de CRPA, dwingt toch tot nadenken.

Van het overgebleven aantal duiven uit de verschillende FCI landen, blijkt dat slechts 15 duiven erin slaagden om dezelfde dag van de lossing hun thuishaven te bereiken. Natuurlijk hebben de weergoden hier een hand in gehad. Maar vluchten als deze voor jonge duiven, zo laat op het seizoen, in wintertijd, met temperaturen om en bij het vriespunt,zouden in de BENELUX nooit plaats kunnen vinden. Dierenbescherming GAIA kent men blijkbaar niet in de P.R.China. Werk dus voor de FCI om zulke evenementen anders te gaan organiseren, vroeger op het jaar en zeker niet later dan eind september. Rekening houdend met de start van de grote rui die dan toch een handicap betekent voor iedere duif, waarvan men op dat ogenblik nog grote prestaties verwacht.

Ook de te lange Quarantaine voor de jonge duiven en de aanleveringen in Europa hebben bij aanvang hun tol geëist. Heel wat duiven kregen het zwaar te verduren tijdens deze periode. Allemaal vaststellingen waar men in de toekomst rekening zal moeten mee houden en oplossingen hiervoor dient te zoeken..

Zelfs met verduisterde jonge duiven en ook met duiven die met artificiële hulp, alle slagpennen verwisselden, nog voor aanvang van de eerste trainingsvluchten, is een dergelijk programma, in wintertijd, een moeilijk haalbare kaart. “VARIETAS PLACET”, zegt Tacitus… en deze Wetenschapper wist dat al eeuwen geleden…

Video: FCI World Championships & CRPA pigeon race in Tianjin (PR.China)

Video: Uitreiking van de gewonnen prijzen…


Klik en lees zeker ook de volgende artikels over Versele-Laga dat volop in uitbreiding is in het Verre Oosten (in het Chinees)


HOTEL KUNLUN… Mr. Kevin LI…

Hotel Kunlun, gelegen op amper 20 minuten rijden, van de Internationale Luchthaven van BEIJING(PEKING), in de nabijheid ook van een reeks andere grote luxueuze Hotels, als daar zijn : de HILTON, The WESTIN, THE GREAT WALL HOTEL BEIJING en nog vele andere, is the place to be… Grenzend aan een brede vaart (rivier), waarlangs aan de overkant en dus  op minder dan een boogscheut, verschillende buitenlandse Ambassades gelegen zijn zoals deze van de ”VERENIGDE NATIES”, de “EMBASSY of the Kingdom of The Netherlands“, ja zo staat het al decennia lang aangegeven op de rustieke ijzeren beveiligings hekken met hierachter nog steeds een of twee  wachtposten, in militaire kledij, bewegingsloos alles van op een geringe afstand op de voet volgend. Een al even oude traditie als bij ons in Brussel aan het Paleis van de Koning.

Het Hotel Kunlun is onze geliefkoosde plaats, waar we reeds jaren gewend zijn te verblijven als we de P.R. China aandoen en in Beijing vertoeven.

Kevin Li & The Lost Son in Kunlun Hotel

 

Haast 20 jaar geleden al maakten we toen kennis met Kevin LI, ook een duivenmelker in hart en ziel, wiens broer momenteel uitstekend vliegt en die we in een latere bijdrage aan u zullen voorstellen…

“Liefde is loslaten…”

Actualiteit:  Je kan er niet naast kijken… ”Klagers hebben geen nood, stoeffers geen brood”.

Eerst hebben we “GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG” over ons gekregen… De storm is voorbij, de wind gaan liggen. Nadien kwam er “METOO”, ook deze rage duurde toch even maar is nu zo goed als gepasseerd…

En nu, onlangs, recentelijk, niets anders meer dan reacties op de uitspraken van Chirurg Jeff Hoeyberghs…

Het begon al bij Adam en Eva… Adam was er eerst… maar omdat deze zich eenzaam voelde, creëerde God Eva, uit een rib van Adam. Als we nu zien hoe Eva is gegroeid, door de eeuwen en jaren heen, tot de evenknie van Adam, zegt dat niet veel of toch bijna alles?

Zal ik u eens wat zeggen? Jaren, veel jaren terug was er in Taiwan een wet in voege… Man en vrouw, die samen oud worden… Maar eens de 60 voorbij had de vrouw de morele plicht om een jongere fee voor haar man te zoeken en nadien ook alles oogluikend toe te laten… om haar man zijn wellusten te bevredigen.  Mogen we dan nu niet spreken van : “Een Wereld in verandering”?

“Enjoy your life, enjoy every day as long as we can”…

Einde verhaal : dat was het dan weer voor nu… bij leven en welzijn horen we elkaar terug rond half Januari 2020.

Aan allen die mij lezen (en dat zijn er intussen heel wat gedurende zoveel jaren op antenne) zou ik zeggen : Blijf gezond en geniet van iedere dag zolang je dat nog kan…

Intussen alvast nog een Fijne, Vrolijke Kerstmis en een Voorspoedig en Gelukkig Nieuw Jaar 2020.

Vergeet echter niet om je duiven binnen te houden gedurende de periode van 15 december tot en met 6 januari 2020. De jagers zijn op komst en schieten op alles wat op duiven gelijkt, onverbiddelijk neer… Goed dat je het weet…

Vanuit Zoutleeuw groet ik jullie allen…

Uw dienaar
The Lost Son

14 december 2019


logo-versele-laga img_2864 logo-comed

bridge-sydney

Total Page Visits: 851 - Today Page Visits: 2