Blue Heaven Loft : new decennium

Voor we eraan beginnen, toch nog even luisteren, mijmeren en genieten van de song: “Big Girls Don’t Cry” van FERGIE.

 

Hier bij ons in België en Europa zijn de jaarlijkse terugkerende feesten (Kerstmis en Nieuwjaar) weer eens voorbij.

In het Verre Oosten, China en Taiwan zijn ze pas aan de voorbereidingen toe van het nieuwe jaar: ”Chinese Lunar”.

Het jaar met als symbool : “DE MUIS”. En of ze dat daar gaan vieren? Alles wordt in gereedheid gebracht. Een grondige kuisbeurt van Ramen en Deuren staat nu boven aan de lijst: ”TO DO”. Als buitenlander valt zoiets op, zeker juist nu in deze periode toch wel. Alle uitstaande bedragen en rekeningen worden zoveel mogelijk aangezuiverd. Ja Chinezen willen hun “LUNAR” inzetten met een nieuwe blanco lei… Een van hun grootste betrachtingen.

Na een aanloop van bijna twee weken krijgen we op 24 naar 25  januari 2020, de overgang van oud naar nieuw.

Met voorafgaandelijk die traditionele volksverhuizing als het ware. Iedereen keert huiswaarts. Van Noord naar Zuid, van West naar Oost.

De eerste dag van de Chinese Nieuwjaar valt dus op 25 januari 2020. Maar bijna alle zaken, magazijnen, shoppingcentra (sporadisch), restaurants sluiten hun deuren al op 23 januari en dat officieel tot 29 januari 2020.

Maar de meeste zaken, offices zullen dit jaar hun bezigheden pas hervatten op maandag 3 februari…

Chinese duivensport bij uitstek

Onze eminente Wetenschapper Jean Louis Jorissen, Industrieel Apotheker en eigenaar van de Firma COMED, gaat hier nu nog wat interessants aan toevoegen. We laten hem nu graag weer aan het woord.

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

In China draait alles om de jeugd
en de zoon knielt voor zijn ouders op deze wijze..

China heeft een grote traditie, hun beschaving is ouder dan de onze.
Zij hebben op spiritueel vlak heel wat te bieden, wat het westen heeft geïnspireerd.
De grote drie oosterse filosofische stromingen: het Boeddhisme, het belangrijkste, maar ook het Taoïsme en het Confucianisme lopen naadloos door elkaar.
Het zijn vooral tolerante levenswijzen waarbij de mens centraal staat.
Het Boeddhisme zorgt voor een hechte en gesloten gemeenschap met vooral respect voor de ander.

Boeddhisme

Belangrijk is de piëteit, dit is onder alle omstandigheden gehoorzamen aan de ouders. Toen jij zwak en kwetsbaar was hebben je ouders je beschermd, en daarom moet jij, eens zij zwak en kwetsbaar geworden zijn, altijd klaarstaan om hetzelfde voor hen te doen. Zij gebruiken de term melkgeld, waarmee aangegeven wordt dat de kinderen op hun beurt de ouders financieel moeten onderhouden voor de vroeger gekregen moedermelk…

tafereel uit de Song Dynasty waar een zoon knielt voor zijn ouders

Belangrijk is het begrip schaamte. Iedere Chinees wordt al jong geleerd hoe zich in de sociale omgang, te gedragen, niemand te kwetsen en de naam van de familie niet te schande maken. Twee typische kenmerken van hun overtuiging zijn de verering van voorouders en het geloof in karma, het lot. Men zal altijd in huis, voor een altaartje wierook branden voor de vooroudergeesten; men moet deze goed verzorgen, anders wacht ziekte en verderf.

altaartje met wierook

Er zijn Vier Edele Waarheden :

1 Het leven bestaat uit lijden. 2 Lijden ontstaat door begeerte. 3 Het verzaken aan begeerte heft het lijden op. 4 Het achtvoudige pad leidt naar de verlossing van het lijden.

Het Edele Achtvoudige Pad

1 juist spreken – 2 juist handelen – 3 juist leven (kost verdienen) – 4 juiste inspanningen – 5 juiste concentratie – 6 juiste meditatie – 7 juiste begrip – 8 juiste kennis

Religie komt van het Latijnse “religare”, vertaald “wat verbindt”.

Van uit sociaal oogpunt is dit niet te onderschatten, we willen namelijk allemaal “er bij” zijn, in de gemeenschap geborgen zijn.
Onze westerse ‘religieuze’ gemeenschappen boden heel wat voordelen: ziekenzorg, onderwijs en kinderoppas, ontspanning en vermaak in het algemeen.
De gemeenschap koppelde vaak ook normen en waarden aan deze voorzieningen en daar moest je rekening mee houden, op risico van uitsluiting of straf.
De vrije mening werd beperkt en in de plaats werd een mysterieuze god naar voor geschoven.
In het westen komen meerdere stromingen op gang al naar gelang de openbaringen van God zelf aan de mens, waarbij groeperingen van mensen zich verdrongen om deze te interpreteren en te gaan oordelen -in naam van God- over goed en kwaad.
Hier beginnen de problemen. De clerus zoals men deze groep mensen noemt, stelde zich op als vertegenwoordiger van het opperwezen en ontleedde oude geschriften van openbaringen en aanbevelingen en trok conclusies waartegen niets meer in te brengen viel.
De mensen werden vooral bang (gemaakt)van God…
Elke mens heeft in zijn diepste wezen een eigen analyse en overtuiging, maar in religie denkt men vaak samen als geheel en wie niet meedoet staat geïsoleerd.
Boeddhisten zijn op dat (religieus) vlak heel wat soepeler, omdat ze in het denken tolerant zijn en vooral het sociale wederzijdse respect aanbevelen.

Michel van Lint spreekt Chinees door zijn huwelijk en kent de cultuur aldus door en door.

Hij kreeg tijdens de beurs van Dortmund een mooie erkenning als ambassadeur van de FCI.

Na zijn beslissing om met de actieve sport te stoppen was dit een bekroning voor zijn levenswerk dat hem zowel Belgisch als internationaal in de galerij van de groten der duivensport klasseert.

Hij is in de duivensport in het verre oosten een zeer gerespecteerde persoonlijkheid.

Vooral het laatste jaar heeft hij op zijn 84ste zich toegelegd op de antibioticavrije Comed methode en kon hiermee alsnog fraaie resultaten neerzetten:

  • 8 Asduiven geklasseerd bij CFW Club de fond Wallonie,
  • 2 duivinnen die (8 en 9 maal op 10 mogelijke vluchten) nat. prijs wonnen op PIPA klasseringen.
  • 230 prijzen op de nationale vluchten (gemiddeld 26 prijzen per vlucht)
  • Een 2de nationaal tegen 20.000 duiven vanuit Montluçon.

Mede door zijn informatie heeft Comed een speciaal Chinees verzorgingssysteem kunnen ontwikkelen, dat aangepast is aan hun spel en specifieke uitdagingen.

Dit spel is bijzonder eenvoudig en transparant.
Het gaat allemaal om de jonge duif.
Deze wordt snel opgeleid om wedstrijden te vliegen waar veel (geld) mee gemoeid is.
Op het einde van het seizoen wordt 90% van deze jonge duiven als niet goed genoeg van het toneel gehaald.
Uit de resterende elite wordt dan weer een generatie gekweekt voor het volgende seizoen.
Dit is een zeer directe en eerlijke logica met qua verzorging ook een speciale aanpak.

Hierop heeft Comed ingepikt met een aangepast Chinees systeem.

Het betreft de Lysocur Forte en vooral de Myobol.

Die hebben samen grosso modo dezelfde effecten als Curolen Winmix, maar de accenten liggen toch anders.

De Myobolzorgt in ons Chinese systeem voor de snelle ontwikkeling.

Men kan simpelweg vaststellen dat met Myobol, de jongen één week éérder gespeend worden, want ze gaan erg snel vooruit.

Een rijke spiermassa en de huidolie op de pennen van het prille gevederte vallen meteen op.

Dit vroeger zelfstandig eten is een cruciale factor en heeft een groot voordeel.

Bij het afvoederen van de kropmelk worden onvermijdelijk besmettingen door de ouders overgedragen. Zij bezitten reeds een sterk ontwikkeld immuunsysteem, terwijl de jongen nog bezig zijn hun eigen systeem uit te bouwen. Gezien het bij de geboorte meegekregen pakket dag na dag wordt opgebruikt loert er steeds de mogelijkheid van een tijdelijke immuniteitskloof.

De Lysocur Forte is enerzijds een complete aanvulling (vitamines, aminozuren, prebiotica etc)  en  speelt anderzijds een grote rol in de afweer tegen ziekte.

Wanneer de verzorging met deze twee producten wordt doorgetrokken in de wedstrijden neemt de spierkracht gestaag toe, de jonge duiven worden steeds sterker en kunnen -zonder terugval- vluchten tot 500 à 600 km aan.

De Chinese duivensport is er goed mee gediend, maar net zo goed ook de westerse, want de Myobolis een ideale spierversterkend middel, in alle omstandigheden, zowel voor de jongen als voor de jaarlingen en de oude.

 

Zowel het westerse als het oosterse systeem vergen tijdens de kweek Roni en Fertibol.

De sanitaire zorg het jaar door met Stopmite tegen de parasieten en Clean Oral in drink- en badwater.

 

Het is aan de liefhebber om het verschil eens te analyseren.

Hierna de dosissen van  Myobol, Lysocur Forte, Ronien Stopmite : dagelijks 1 soeplepel per kilo voer.

Tijdens de kweek 1 soeplepel per kilo Fertibolbijgeven.
Comedolof Curolkan desgewenst als extra kleefstof gebruikt worden.
Clean Oral 2 ml op 2 liter drinkwater dagelijks te geven (nooit samen met appelazijn…)

Men dient deze middelen dagelijks te geven.
Het is beter de dagelijks dosis te verminderen vb te halveren, in plaats van eens om de 2 dagen te geven.
Je mag deze middelen ook voor een ganse week klaarmaken wanneer bewaard in een plastic emmer, gesloten met een deksel.

Promotie loopt tot 31/01/2020


Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

Comed NV | O.L. Vrouwstraat 2 | B-3730 Hoeselt
T +32 (0) 89 51 01 35 | info@comed.be | www.comed.be

Wetenschapper Jean Louis Jorissen samen met The Lost Son

DORTMUND 2019. DBA viering 4-5 januari 2020

Wij waren ter plaatse en hebben niets dan lof gehoord over de Organisatie van deze traditionele jaarlijkse Duiven exhibitie. Tevreden Standhouders en bezoekers uit alle Windstreken van Duitsland en ver daarbuiten.

Ook de Feestavond van DBA, zaterdag 4 januari 2020 was er een om van te genieten. Aan alles en nog wat werd gedacht. Alle Duitse Kampioenen kwamen aan bod en kregen de eer die een winnaar wel echt verdient.

En ook de F.C.I., met als President Mr. Istvan BARDOS in levende lijve, vertegenwoordigd en bijgestaan door de Voorzitters van verschillende aangesloten landen, bracht hulde aan hen die zich verdienstelijk hebben gemaakt met het Promoten van de Internationale Duivensport.

Ook wij (The Lost Son) als 85 jarige werd niet vergeten en ontving uit de handen van Mr. President  Istvan BARDOS, himself, een Oorkonde (Diploma) met de nominatie van “AMBASSADEUR van de F.C.I. “ Een eer die ons te beurt valt en waarvoor we dan ook onze erkentelijkheid en dank betonen.

Mister BARDOS, President FCI, hands over 3 diplomas

During the gala evening of the German Federation in Dortmund on Saturday 4/1/2020, Mr. Bardos, President FCI, handed over 3 FCI diplomas.

Michel Van Lint and Jos Thoné, both famous pigeons fanciers from Belgium received the diploma of FCI Ambassador.

FCI, which is the family of pigeon fanciers in the world, aims to include ALL fanciers in the FCI family.

For this, contact must be made with pigeon federations that are not yet affiliated with FCI. FCI cannot, however, make these contacts alone; FCI needs people who are known and known worldwide and who are willing to help.

Michel Van Lint and Jos Thoné have already rendered many of these services to FCI. FCI would like to thank Michel Van Lint and Jos Thoné for this and hopes that they will continue to assist FCI in the future.

A third diploma was handed over to Mr. Richard Gross, President of the German Federation. Mr. Gross received the diploma as FCI GENERAL ADVISOR.

The FCI can always rely on the experiences and advice of Mr. Gross.

FCI warmly thanks Mr. Gross for this and hope that FCI may continue to rely on his experience and advice in the future.


Voor zij die geïnteresseerd zijn: FCI Grand Prix MIRA OLR 2020

Dear sports friends,

The International Racing Pigeons Championship – MIRA 2020 – organized by the Portuguese Federation as in the last twenty two years, is a reason for the gathering, success and meeting place of breeders.

With renewed pride, MIRA OLR 2020 is able to re-organize the International Pigeon Championships (FCI Grand Prix) and the European Championship.

We are pleased to inform you that the final race will take place on 05th of September 2020 and the date of the reception of the pigeons will be between 1 April and 15 May 2020.

Attached you will find the rules of the FCI Grand Prix MIRA 2019 and further information can be found at www.fpcolumbofilia.pt/Mira2020/  (soon).

 or in (https://www.facebook.com/Campeonatos.Internacionais.Columbofilia.Mira.OLR)

Be the next champion – “Creating Champions Since 1997”

Attachments:


Toevoeging aan onze bijdrage van 15 december 2019 :

“Vrouwen aan het bewind?”

Te onthouden dat we niets hebben tegen het vrouwelijk schoon. Integendeel hebben we steeds naar vrouwen om- en opgekeken, zelfs met ontzag. Heb hen altijd bewonderd en liefgehad en dat zal zo nog steeds blijven zolang ik er nog ben. Het gebeurt niet altijd, maar soms moet er toch iets van mijn hart…

In vorige bijdrage hebben we het gehad over : “Grensoverschrijdend gedrag”, nadien over “METOO” en vervolgens over de meer dan duizend reacties op de uitspraken van Jeff Hoeyberghs. Daarmee was de kous nog niet af, was ook niet alles gezegd. Want een nieuw verschijnsel steekt nu al een tijdje zijn kop op : “Het verkleinen van de vrouwenborsten door een heelkundige ingreep.”

Weet je nog dat we het gehad hebben, een tijd geleden, over de stormloop van jonge dames die dachten dat een vergroting van hun borsten de enige uitweg bleek te zijn om aan den bak te geraken…NIET DUS….

Borstverkleining is nu aan de orde van den dag. Logisch volgens ons…want meer dan je mond vol hoeft het toch niet.

Mannen met een grote bek, ze bestaan, maar zijn zeker in de minderheid. Van daar deze plotse omschakeling.

Hierover echter geen gelul of getier in de pers.

Altijd naar klachten grijpen als verdediging van een standpunt houdt het niet lang vol. De storm gaat liggen. Waarom ontkennen dat vrouwen gezien willen worden? Uiteindelijk kunnen ze ook nog een beroep doen op de sekslingerie, grotendeels door mannen ontworpen, die vrouwen kleedt, naar eigen behagen of om de lusten bij de man op te wekken zonder dat ze zich daar van bewust zijn? Kom aan…Maar verder kan het echt niet gaan…Je weet het hoe EVA is ontstaan en hoe ze uit een rib van ADAM door de jaren en eeuwen heen is uitgegroeid tot de evenknie van de man…en dat is goed, niets op tegen. Maar voorzichtigheid is toch geboden : want onlangs reikte de KUL (Katholieke Universiteit Leuven) haar jaarlijkse vijf EREDOCTORATEN uit…en die gingen alle vijf naar vrouwen…

Dat zegt wel niet alles, maar toch veel! Want blijkbaar gaat het hier niet over een inhaal manoeuvre maar het wijst alleszins op een tendens . Met pinten pakken gaan we dat zeker niet kunnen oplossen.  Opletten is hier wel geblazen. Mannen, we mogen ons zeker niet laten doen…


Zeker lezen: Interessant Voorstel gedaan aan K.B.D.B / R.FC.B. :

Spijtig maar onderstaand voorstel gedaan aan de Belgische Federatie is zonder enig gevolg gebleven.
Er zit nochtans genoeg stof in om de Belgische Duivensport weer wat op te krikken .
Hieronder het voorstel met Sponsering van uit en door CRPA(China Pigeon Asociation)…
Noteer goed : dit voorstel gaat dus niet door…

Int’l Ace Pigeon Derby Race by KBDB

Organizer : KBDB-RFCB
Sponsor : CRPA (China Racing Pigeon Association)

Subject : Belgium-China Ace Pigeon Derby Race 2020

Regulations:

Member from KBDB is a must, pigeon(s) put special Derby ring 2020 distributed by KBDB/RFCB.
(With National flag sign and number 0000001-0005000 as International cooperation numbers sector).
Quantity: 5.000pcs.
Price at EUR 20.- per piece, 5 pieces by lot, Minimum sale.
Young pigeon bred in 2020.
Ring distributing period from 01.01.2020-31.03.2020
(First come first serve till sold out)

Derby ring sales (100.- eur per lot, 5 rings) :
Each member buys 1 lot as minimum, 2 lots as maximum.

Races:

Participating pigeon must be in competition entirely of 3 National race of Bourges, Chateauroux and Argenton in youngster races of 2020.
Prize grants by national ace pigeon rules.
Prize priority rule : female, total distance flew, co-prized if
two conditions are the same from two pigeons.

Prize(s):

By 5.000pcs. Derby ring
1st: 10.000 eur + trophy + diploma
2nd: 5.000 eur + trophy + diploma
3rd : 3.000 eur + trophy + diploma
4th : 2.000 eur + trophy + diploma
5-10 : 1.000 eur + trophy + diploma
11-50 : 400 eur + diploma
51-100 : 200 eur + diploma
101-480 : 100 eur

The rest prizes (if less than 480 prizes) will be equalized to all prized winner.

International BC (Belgium-China) Derby ring sales (500.- eur per lot, 100.- eur per ring, Only for China’s member) :

Quantity : 1.000pcs.
Ring number : 0000001 – 0001000 (Nominated numbers)
Every 5 pcs. as one lot by 200 lots. No. 001A-200A
Belgium member applies number as No. 001B – 200B
Chinese member subscribes the lot serial number, 1 lot (5 rings) as minimum, 2 lots as maximum.
The Belgium-China member to be paired up by lottery solution after BC Derby ring sold out.
Prize sharing by 50% each of Belgium member and Chinese member.

Prize(s):

By 1.000pcs. BC nominated ring (0000001-0001000)
1st: 13.000 eur + trophy + diploma
2nd: 7.000 eur + trophy + diploma
3rd : 5.000 eur + trophy + diploma
4th : 3.000 eur + trophy + diploma
5-10 : 2.000 eur + trophy + diploma
11-50 : 600 eur + diploma
51-102 : 500 eur + diploma

The rest prizes (if less than 102 prizes) will be equalized to all prized winner.

Auction after competition:

All top 50 prized pigeon MUST be auctioned publicly by internet as a MUST. The prize will be cancelled if the prized pigeon NOT in auction.
Prized pigeon in auction will be 80% for Belgium member, 10% each KBDB and CRPA as promotional expenses after net income by internet auction service provider.

Others :

Prized trophies, diplomas and medals will be granted by KBDB.
All BC Derby ring prized money be guaranteed by CRPA

Andermaal een mogelijkheid voor het promoten van de duivensport die voorbijgaat…


Video 1: Pigeon sport Promotions

Video 2: Pigeon sport Promotions


Lees ook deze interessante bijdragen (in het Chinees)


Versele-Laga werft aan: Promotor Duif voor België, Nederland en Noord-Frankrijk.

Bij VERSELE-LAGA kijken we vooruit en zijn we vastberaden onze merkpositie op de internationale markt van voeders en verzorgingsproducten voor duiven te versterken. Een uitdaging die we vol passie en vertrouwen aangaan met verschillende gamma’s in verschillende landen. Onze medewerkers zijn daarbij met hun “can-do, will-do and do”-mentaliteit onze absolute troef. Het zijn flexibele, gedreven doorzetters die graag de bedrijfsdoelstellingen en daarmee ook hun eigen ambities waarmaken. Ook onze stafafdelingen, die mee de context creëren om mooie resultaten neer te zetten, denken graag collegiaal mee en geven de nodige ondersteuning. Het zijn onmisbare schakels in ons bedrijf dat voor volle groei gaat.

Meer info: klik www.versele-laga.com/nl-be/jobs/vacatures/vl-1917-promotor-duif


Blue Heaven Loft’s Family at the Maitreya Temple in Hsin-Chu (Taiwan)

Dat was het dan weer voor vandaag. Genoeg tekst en illustraties om over na te denken.

Bij leven en welzijn komen we bij u terug in huis rond VALENTIJNS dag. Blijf intussen gezond en geniet van elke dag die komt…

Vanuit Zoutleeuw groet u

Je dienaar
The Lost Son

Januari 15 2020


logo-versele-laga logo-comed

bridge-sydney

Total Page Visits: 837 - Today Page Visits: 1