Nieuws vanuit Taipei (Taiwan)

Voor we eraan beginnen, toch nog even luisteren, mijmeren en genieten van de song: “Lieb mich noch mal” van Hansi HINTERSEER.

 

Aan alles komt een einde… Het einde van het sprookje: “Blue Heaven Loft :2nd Generation” eindigt hier. Met pijn in mijn hart brengt THE LOST SON u hiervan op de hoogte, echter niet zonder heel wat uiteenlopende emoties hieraan verbonden.

Ja, je leest het goed… “ALEA IACTA EST”: “De Teerling is geworpen”.

Zelf 84 jaar geworden en voor het vrouwvolk was het sleuren van de korven met duiven een voor hen te zware opdracht geworden. Vandaar de beslissing om definitief te stoppen met het kweken en spelen van duiven. The Lost Son echter zal van nabij en op de voet de Duivensport blijven volgen, commentaar hierbij leveren en zelf ook ter beschikking blijven (onder bepaalde voorwaarden) voor diegenen die dat wensen. Vanaf nu dus: ”Een leven zonder duiven maar wel met vrouwen!”

“Een dapper man is niet hij die geen angst voelt, maar hij die zijn angst weet te overwinnen”

(Nelson Mandela)

Dat we momenteel in Taiwan zijn met ons gedrieën… Neen, we zijn niet gevlucht, maar alleen door familiale omstandigheden (sterfgeval) waren we verplicht om even uit te wijken.

“Redelijkheid is zoals rechtvaardigheid: iets waar de mens naar streeft omdat hij heimelijk weet dat ze niet bestaat.”

(Rik Torfs)

Blue Heaven Loft’s Family at the Maitreya Temple in Hsin-Chu (Taiwan)

Het grootste BOEDDHA beeld, niet alleen van Zuid-Oost Azië maar van gans de Wereld. Werkelijk: INDRUKWEKKEND.
Klik en bekijk ook deze website: https://naturelovingwonderland.org/attractions_en.html


Maar ook nu weer, desondanks, brengt onze eminente Wetenschapper Jean Louis Jorissen, Industrieel Apotheker en eigenaar van de Firma COMED u een interessante bijdrage. We laten hem nu weer graag aan het woord…

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

Myobol tijdens de kweek = een week vroeger spenen…

Over goed vet, met een slechte reputatie…

Wij denken te zeer als mensen over het lichaam van onze duiven, terwijl zij op vele terreinen sterk van ons verschillen.
Wij trekken dan ook vaak verkeerde conclusies.

Menig liefhebber vreest dat een te rijke voeding in de winter zijn duiven te vet maakt en vraagt zich af of er risico’s zijn voor het volgende seizoen.
Ten onrechte?

Vetten en oliën bestaan uit allerlei soorten specifieke vetzuren (gebonden aan glycerine) dewelke het lichaam onderling kan omzetten volgens de behoefte.
Er zijn evenwel essentiële vetzuren -zoals omega 3 en omega 6-  deze moeten via de voeding in de goede verhouding ingenomen worden, want het lichaam kan ze niet zelf aanmaken door omvorming.
Vooral omega 3 is van groot belang, ik herhaal beknopt het nut er van:

  • Snellere groei van jongen die een betere conditie krijgen.
  • De duiven halen méér uit de voeding (betere voederconversie).
  • Ze hebben een sterker immuunsysteem.

Er werd aangetoond dat jongen die bewust ondervoed werden, maar voldoende omega 3 kregen, een hogere immuniteit tegen allerlei aandoeningen ontwikkelden dan jongen die een rijke voeding kregen, maar met te weinig omega 3…..

Wat doen die vetzuren nog allemaal?

Prestaties:

Vetzuren zijn noodzakelijke aanvullingen, wegens hun hoge caloriebijdrage in de energieverslindende stofwisseling van vliegende dieren zoals onze duif.
zie Comed brochure pagina 30: https://comed.be/wp-content/uploads/2019/10/DUIF-4.1-1.pdf

Lichaamstemperatuur :

Vetzuren zijn ook cruciale brandstoffen voor het behoud van de lichaamstemperatuur (2/3de van de voeding dient hiervoor)
Bij onvoldoende vetrijke voeding zal de duif eiwitten gaan verbranden met spierafbouw tot gevolg.
Hierbij komt bovendien ammoniak vrij in de darm met infecties (E.Coli, coccidiose etc…) tot gevolg.
Liefhebbers die aldus -in goed bedoelde Spartaanse stijl- hun duiven in de winter willen afharden met een arm dieet (gerst) om een vroegtijdige formpiek te vermijden, nemen risico’s naar het nieuwe seizoen….

Vetzuren zijn echter ook de basisgrondstof voor de aanmaak van een bijzondere vetstof: cholesterol

Wat doet Cholesterol allemaal ?

Aanmaak vitamine D

Cholesterol dient als basis voor de aanmaak van vitamine D onder inwerking van zonlicht (UV)
Vitamine D (ergocalciferol ) is cruciaal voor de beendervorming.
Zonder vit D en calcium ontstaat “rachitis” (kromme beenderen).

In dat opzicht is de vitamine D strikt genomen geen echte vitamine, omdat het lichaam het van uit het cholesterol zelf kan aanmaken door tussenkomst van UV(zon)licht.
Bij weinig UV licht ( wintertijd ) is er vaak een tekort aan vitamine D.
Daarom wordt via de supplementen voor duiven vaak vitamine D toegevoegd.
Bij de mensen stelt men in de bloedanalyses tijdens de winter vast dat bij bijna de helft een te kort aan vitamine D heeft.

Bouwsteen van de celwand

Cholesterol is eveneens veruit het belangrijkste onderdeel van de (spier)celwand, waaraan het de structuur en de stevigheid verleent.

Mensen die een cholesterolremmer gebruiken ( te veel vet in het bloed),  ondervinden vaak last van stijve spieren omdat dit geneesmiddel(statine) de aanmaak van cholesterol vermindert, waardoor de vernieuwing van spiercellen niet optimaal verloopt.
Dit is meestal een onschuldige maar wel vervelende bijwerking.
Ik moet benadrukken dat de cholesterolremmers ondanks deze ongemakken voor hart en vaatlijders een zeer belangrijk geneesmiddel zijn.
Ze zijn werkelijk doeltreffend in de verzorging van zieke bloedvaten tgv te hoge cholesterol.
Ze verlagen niet alleen de cholesterol, maar ze genezen ook het aftakelende ontstekingsproces (inflammatie) van de aders.

Dus onthouden we dat onze duiven stevige spiervezels ontwikkelen hoofdzakelijk op basis van cholesterol!

Maar cholesterol heeft naast de vitamine D synthese en zijn functie als celwandbouwsteen nog een andere belangrijke functie.

Aanmaak van hormonen voor de voortplanting.

Uit cholesterol ontstaat progesteron en deze is de voorloper van oestradiol, testosteron, cortisol etc…

Uit cholesterol wordt progesteron gevormd let op de typische steroïde structuur in het rose

Uit progesteron ontstaat testosteron, oestradiol cortisol etc…

Voor de doffer is testosteron het typische mannelijk geslachtshormoon.
Dat zorgt voor de rijping van de spermatozoïden, de mannelijke zaadcellen.

De duivinnen produceren o.m. oestradiol een typisch vrouwelijk hormoon voor de aanmaak en de rijping van de primaire eitjes (oocyten) .
Het uit cholesterol ontstane progesteron zorgt voor de ontwikkeling en de bescherming van het embryo (embryogenesis) en de bevruchting ( moederschapsbeschermend hormoon ).
De twee geslachten prikkelen elkaar door het verspreiden van geurhormonen. (feromonen)
Duivinnen reageren op de feromonen van de doffer die ze via de lucht soms kilometers ver kunnen detecteren, eens de kweek in gang is gezet.

Cortisol speelt een enorm belangrijke rol in

  • het afbreken van eiwit tot aminozuren, de bouwstenen voor de opbouw en de vernieuwing van het hele lichaam,
  • het werken van het afweersysteem
  • de bescherming tegen stress.

Onze duif is een aparte kweker…

In tegenstelling tot de meeste vogels is het beschreven rijpingsproces van zaadcellen alsook de eicellen tijdens de kweekperiode bij de duif niet gevoelig aan het licht en dus niet seizoenafhankelijk.
De kweek bij onze duif kan aldus nagenoeg het hele jaar door plaatsvinden.

Zinvolle voorbereiding…

Daarom is het raadzaam een evenwichtige vetzurenbron zoals de Fertol, de Curol of nu ook in het bijzonder de nieuwe Myobol (bevat speciaal vet in vaste vorm) eigenlijk best van af 1 maand voor het koppelen te geven.
Duiven moeten echt in “kweekconditie” gebracht worden met voldoende rijke voeding zodat o.m. de specifieke vetzuren kunnen worden aangesproken voor de aanmaak o.m. via cholesterol van de vernoemde voortplantingshormonen, vitamine D enz.
De specialisten weten dat om een KI (kunstmatige inseminatie) te laten slagen de duivin goed moet voorbereid (gevoederd) worden…

Hoe vet is vet?

In het algemeen heeft de duif in normale omstandigheden 4% vet in de voeding nodig.

Ze heeft echter een dubbele hoeveelheid, namelijk 8% vet in de voeding nodig tijdens de kweek, de rui en de zware fond.

Het nieuwe vetzuurrijke Myobol is daarom een waardevolle aanvulling tijdens de kweek die voor de vroege starters weer stilaan gaat beginnen.
Tijdens de kweekperiode – met bij sommige liefhebbers een toenemend aantal rondes – zijn deze aanvullingen onmisbaar.

Wie Myobol  bijgeeft tijdens de kweek ziet  zijn jongen een week tot 10 dagen vroeger spenen!

Uw ideaal kweekassortiment:

Myobol zorgt voor volume, voor een ronde duif en bevat  bijzondere eiwitten en vetten voor de spiermassa en de vorming van rijke huidolie op de eerste stevige pennen.
Het bevat calcium en vitaminen voor de beendervorming en is zowel voor de ouders als de jongen een grote steun vooral bij intensieve kweekprogramma’s.
Myobol zorgt ervoor dat de jongen een week tot 10 dagen vroeger gespeend worden.

Duiven krijgen volume, worden ronder, met steviger spieren en -pennen.
Vooral de jonge duiven hebben meer energie, die ze later gestaag opbouwen tot 400-500 kilometervluchten zonder terugval.

Lysocur Forte is een totale aanvulling en voor een sterk immuunsysteem.
Het speelt een belangrijke rol in de ziekteafweer.

Stopmite werkt efficiënt langs het voer, tegen ondermijnende parasieten die (‘s nachts) de conditie ondermijnen en alzo de deur openzetten naar heel wat vermijdbare problemen.

Clean Oral met levende kiemen is een moderne aanpak van de drinkpot hygiëne, de toegangspoort van vele microbiologische problemen op het hok.

Fertibol dat zorgt voor stevige eieren en een skelet met hoge densiteit.
Het bevat een zeer hoog gehalte aan darmzuur beschermende calcium en is een ideale aanvulling aan de Myobol.

Roni speelt tijdens de kweek samen met de Lysocur forte een belangrijke rol in de Jonge duivenziekte afweer zeker tgv van de (noodzakelijke) eiwitrijke voeding.

Uiteraard mag bovenstaande selectie met Lysocur Forte en Myobol gecombineerd worden met Winmix en Curol als de uitdagingen ivm de jongen duiven ziekteafweer zeer groot zijn.

De nieuwe Winmix 4.0 is vanaf nu beschikbaar in 300 g (€ 16,5) en 1 kg (€ 49).

Jean-Louis Jorissen
Apotheker


COMED stelt voor Winmix 4.0 

Wij presenteren u met genoegen de verbeterde formulering  van Winmix (4.0).
Winmix 4.0 is een totaalproduct voor de optimale stofwisseling en speelt een belangrijke rol in de ziekteafweer.

Winmix 4.0 zorgt voor

  • verbeterde verteerbaarheid van eiwitten en vetten waardoor aanzienlijk betere voederconversie met verbeterde groei en -prestaties.
  • gewicht- en spiervolumetoename en verhoogde beenderdensiteit.
  • vergrote spiermaag, verbeterde zetmeelverteerbaarheid, minder verenpikken, verbeterde mineralisatie van het bot (betere botstabiliteit)
  • de betere mest zorgt voor betere strooiselkwaliteit


Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

Comed NV | O.L. Vrouwstraat 2 | B-3730 Hoeselt
T +32 (0) 89 51 01 35 | info@comed.be | www.comed.be

Tot hier dan weer en andermaal een zeer interessante, wetenschappelijk ondersteunde, leerrijke, nuttige bijdrage van onze specialist ter zake, waarvoor onze uitzonderlijke waardering en dank vanuit het VERRE OOSTEN.

Lees en herlees deze bijdrage… ze moet u toelaten om het naderende nieuwe kweekseizoen en het daarop volgende vliegseizoen met succes te doorstaan. Hetgeen ik u en dat zijn: allen die mij lezen, van harte toewens en gun. Niet twijfelen dus…

VOOR U GELEZEN

In een voorgaande uiteenzetting schreven we volgende tekst : “Het is niet omdat een mening door velen wordt gedeeld dat zij ook de juiste is.” (Leo Avocardo) Zie nu zelf maar eens naar wat Plastische Chirurg Jeff Hoeyberghs, vanuit zijn vakantieverblijf ons vertelt: “Daten : compleet belachelijk. ”Zullen we eerst gaan eten en dan zien of…?” Neen! Neen! Zullen we eerst seks hebben en dan zien of we honger hebben? Daarna zal het eten dubbel zo goed smaken!” Is zeker niet iedereen zijn mening ? Alhoewel toch de moeite waard om er over na te denken…

Taiwan is momenteel het eerste land uit Zuid-Oost Azië (sinds de nieuwe Wetgeving van 24 mei 2019) waar holebi’s van hetzelfde geslacht, vrij en ongestoord kunnen huwen. Statistieken, vrijgegeven door het Taiwanese Gouvernement, wijzen uit dat sinds mei 2019 reeds meer dan 2.150 koppels van hetzelfde geslacht in het huwelijk zijn getreden. Een tiental dagen geleden was er zelfs een parade van meer dan 100.000 holebi’s uit alle hoeken van de wereld, (volgens de Organisatoren meer dan 200.000) die door de straten van Taipei marcheerden. Dit ondanks het feit dat huwelijken van hetzelfde geslacht er niet zonder slag of stoot tot stand zijn kunnen komen. Want de 24ste november van verleden jaar hebben de Taiwanese kiezers, in verschillende referendums, nog gekozen voor het huwelijk tussen man en vrouw, volgens de Burgerlijke Wetgeving. Of hoe veranderingen zich op korte termijn kunnen wijzigen? (zie foto)

TAIWAN is ook het eerste land in de wereld waar kunstmatige bevruchting IVF zo succesvol verloopt. Onlangs werd er nog een GUINESS WORLD RECORD gevestigd door 3.000 Taiwanesen (geboren door middel van IVF) die in TAICHUNG (de tweede grootste stad van Taiwan) samenkwamen en zich manifesteerden onder de vorm van een Wereldkaart. (zie foto)

De Euthanasie Wet werd nu ook in Taiwan voorgedragen nadat ongeveer 98 percent van de meer dan 2.000 ondervraagden hun voorkeur hierover gaven. Statistieken wijzen ook uit dat de Taiwanesen , op ouderdom, gemiddeld 8,8 jaar in armoede moeten leven. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken deelt ook mede dat er tijdens de komende 10 jaren meer dan 2 miljoen ouderlingen zullen zijn. Als een verder argument werd ook naar voorgebracht dat de Euthanasie Wet steun verkreeg in verschillende landen als Nederland, België, Luxemburg, Columbia, Canada en Victoria, Australië. Daar waar Duitsland, Zwitserland, Finland, Oostenrijk en negen US staten reeds een gewettigde Euthanasie, onder doktersbegeleiding hebben goedgekeurd.

The Lost Son… genietend en aan zelfreflectie doen…

En wat de Duivensport in Taiwan aangaat… die bloeit en groeit als nergens anders en dat komt alleen maar omdat er veel te winnen of te verliezen is. In tegenstelling met België zijn de wedstrijdvluchten hier nog volop aan de gang. Natuurlijk speelt het verschil in temperatuur hier ook voor een groot deel een rol in. Momenteel 27 graden Celsius, met wel een wat grotere luchtvochtigheid dan in ons land, winderiger maar steeds een gemiddelde van 12u daglicht.

The Lost Son in Taiwan’s wijde omgeving…

TAIWAN : mijn tweede vaderland… het is goed om er te leven en te verblijven… en het doet vooral deugd om hier, ongestoord, te kunnen genieten van al de geneugten des levens…


Klik en lees het verslag van The 7th National Congress of Chinese Racing Pigeon Association (PDF-document, in het Engels)


Klik en lees zeker ook de volgende artikels over het reilen en zeilen van u welbekende Versele-Laga in het Verre Oosten (in het Chinees)


FCI World Championship 300km pre-race liberation


Klik en bekijk ook deze info van Daflor, voor buitengewone kweekresultaten (PDF-document)


The Lost Son… tot rust komend in Taiwan…

Vanuit Taipei, Taiwan, groet u

Je dienaar
The Lost Son

November 15 2019


logo-versele-laga img_2864 logo-comed

bridge-sydney

Total Page Visits: 717 - Today Page Visits: 1