EEN en ANDER ter overweging

Voor we eraan beginnen toch nog even luisteren, mijmeren en genieten van de Song : “My Melody of Love” van Bobby Vinton

 

Vanuit : BLUE HEAVEN LOFT : 2nd Generation

De tijd vliegt… nauwelijks nog een maand te gaan en het vliegseizoen 2019 is al weer voorbij. Rest ons nog 2 Nationale vluchten Zware Halve Fond. En dat zijn : Nationaal ARGENTON op 24 Oogst en Nationaal CHATEAUROUX op 7 September. Wie nog een Nationaal wil winnen, zal zich moeten reppen.
Intussen staat het toch al weer vast en werd het ook aangetoond dat wind, ligging en de massa duiven bepalende factoren zijn voor het verloop van prijskampen op de Nationale zware Halve Fondvluchten. Dat is natuurlijk niets nieuw, maar het blijft wel een steeds weerkerend gegeven…

Video “Defending territory”

Het veranderen van de Zones (zonder inspraak van de liefhebbers) in Zone A 1, A 2, B 1, B 2 en C heeft bij veel melkers kwaad bloed gezet, met als gevolg dat er stellig terug wordt op aangedrongen om de vroegere Zone A, Zone B en Zone C (destijds uitgetekend door wijlen Francis Nolmans), terug in voege te stellen.
Met recht en reden mogen we wel zeggen… Nemen we als voorbeeld de huidige Zone B 2:  die grenst aan de Westkant: de streek boven Leuven (Herent, Haacht, Holsbeek) verder oplopend richting gebied van Antwerpen (Itegem, Putte, Oud Turnhout) naar Baarle-Hertog toe. En die aan de Oostkant wordt afgebakend door de streek Sint-Truiden-Zepperen-Tessenderlo-Ravels en Balen, in de breedte meer dan 50 kilometers. Toch niet logisch… zo bekeken, werd nooit goed ingeschat. Het zelfde doet zich voor in Vlaams Brabant : sector 2 die een gezamenlijke lossing met sector 3 opeist… Waar zijn we mee bezig ? Eigenbelangen van melkers gelegen aan de oostkant van de Sector 2 ? Dringend aan herziening toe…

Veel klachten worden er ook geuit ten gevolge van de om de haverklap gewijzigde vluchtkalender. Soms uit noodzaak weliswaar, wegens de ongunstige weersvoorspellingen in het vooruitzicht. Doch meestal ook om onbekende redenen waar de melkers het raden naar hebben. Vooral de liefhebbers (meestal ouderen en gepensioneerde melkers), die niet beschikken over een computer, moeten zich reppen en telkens aan vrienden vragen :”Wat kunnen we volgend weekend spelen?” Dat is toch geen gedoe en deze melkers worden het ook stilaan beu. Vandaar de vraag: ”Waarvoor dient een vluchtkalender feitelijk?”

BHL – 2nd generation

 

Wat zeker opvalt ?
Het verlies van jonge duiven…

In Nederland wordt het spel met de jonge duiven veel doeltreffender, dan bij ons, aangepakt. Zij vliegen 2 x 100km, 1 x 150km, dan 200km- 250km- 300km-350km en 400 kilometers. Geleidelijke progressie…
Bij ons hier in Vlaams Brabant moeten dezelfde jonge duiven eerst naar MOMIGNIES  110 km. Vervolgens naar SOISSONS 190 km (soms ook direct naar NANTEUIL 250 km). Dan naar Melun 300 km/ofwel Etampes 350 km, ofwel Chevrainvilliers  370 km om vervolgens naar vluchten te moeten gaan van om en bij de 450 km (Bourges 460 km/ Argenton 550 km / Chateauroux 512 km).
Zou het kunnen dat een dergelijke vluchtkalender de schuld kan gegeven worden van de te veel en te grote verliezen bij jonge duiven?
Maar ook uit Holland, met hun meer aangepaste vluchtkalender, krijgen we berichten binnen over de grote, spectaculaire verliezen bij jonge duiven.

BHL – 2nd generation

 

Op zoek dan maar gegaan naar een verklaring? En wie konden we beter hiervoor uitkiezen dan onze gewaardeerde, competente Wetenschapper : Jean Louis JORISSEN van de Firma COMED? We zijn hem dankbaar en erkentelijk  voor zijn spontane en toegewijde bijdragen  als antwoord op de vele problemen die zich voordoen en vragen die zich stellen in onze Belgische Duivensport. Het onderzoek loopt echter nog. Dus toch nog even geduld hebben. Graag verlenen we hem nu het woord…

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

70 – Advies – Rui

Als je ouder wordt kijk je van op je schip meer uit naar de oever waar je gaat aanmeren , dan naar de oever van waar je vertrokken bent.
Ik werd 1 augustus 70 jaar en naar mijn gevoel ligt het mooiste deel van mijn tocht nu voor mij.
Na bijna 50 jaar opzoekingswerk en veel reizen in de duivenwereld, ben ik op een punt gekomen waarop ik mijn verhaal wil vertellen.
Ik voel mij bevoorrecht om mijn ervaringen te delen met mijn dierbare klanten en verheug  mij er op wanneer ze naar Comed afzakken om gewoon over de duiven te spreken, om samen met een kop koffie, vrijblijvend de uitdagingen te bespreken en tot oplossingen te komen.
Er is niets leerrijker en gezelliger.

Ik hoor het vaak zeer terecht zeggen: “het wordt haast onmogelijk als liefhebber om juiste conclusies te trekken uit het ontzaglijke aanbod aan verzorgingsmiddelen en de dito beloofde effecten”.

Er wordt handig gebruik gemaakt van twee elementen die hier aan de basis liggen:

  • De wil of het verlangen om de betere te zijn en zo vaak mogelijk, zeg maar altijd te winnenDe essentie zoals in elke sport is streven naar steeds betere resultaten, m.a.w. leven in een permanente ‘illusie ‘, om ooit de allerbeste te worden en te blijven.
  • Gebrek aan fundamentele kennis. Het internet maakt de kennis enerzijds toegankelijker, maar anderzijds onoverzichtelijk en gevaarlijk, zeker wanneer op ernstige wijze onjuistheden worden verkondigd.

Zoals ik vaak benadruk is een samenhangende methode aangewezen.
Richt u tot vertrouwde ervaren raadgevers, die resultaten kunnen voorleggen.
Wij beweren zeker niet dat wij de enigen zijn, maar wees op uw hoede voor flitsende aanbiedingen gebaseerd op beloftes van specialisten die uit het niets komen opdoemen.

Ik zeg het vaak : liefhebbers moeten observeren, mediteren en daarna voldoende uitgebreide en vooral creatieve gesprekken voeren en het gekregen advies scherpzinnig beoordelen.
Steeds meer liefhebbers presteren hierdoor, naar mijn mening, beter.
Soms leer je meer uit een vrij, kritisch en methodisch gesprek van een uur, dan jaren prutsen met allerlei probeersels en vaak goed bedoelde, meestal ongevraagde raad.

Soms ontdekken we misverstanden in de dosering of werden gewoon kleine maar belangrijke dingen over het hoofd gezien.
Een weerkerend voorbeeld van zo een vraagstuk is het verlies aan jonge duiven., dat vaak aanhoudt, na negatief klinisch onderzoek bij de dierenarts.
Het verlies is op zich geen ziekte maar er liggen vaak verrassende oorzaken aan de basis en die moeten gevonden worden.
Wij hebben daar nu de nieuwe Lysocur Forte gecombineerd met Myobol voor ontwikkeld.
Maar daarnaast moet er ook grondig over gesproken worden.

Zo een aanpak leidt tot duurzame oplossingen en het stimuleert ons als onderzoekers.

Ook bedrijfsmatig hebben we ons ondertussen goed gereorganiseerd.
De jonge generatie zit niet stil en onze eerste proefloten zijn goed verlopen, waarbij een nieuwe productielijn voor vloeistoffen is gedoopt.
Centraal staat een mengtank van 8.000 liter die ons in staat stelt om onze productiekost verder te laten dalen.

Links en rechts onze apothekers Fréderic en François, centraal afsteller Rik

Wij vinden het van groot belang dat de Comed producten naast goed, ook goedkoop zijn.
We hopen voor de winter ook onze nieuwe poederproductielijn operationeel te hebben.
Wij danken hierbij al de klanten die ons vertrouwen schonken.
Hun loyale betrokkenheid maakte deze investeringen mogelijk.
Wij zullen dit vertrouwen niet beschamen.

Tot slot nog even iets over de aankomende rui.
De rui is een verhaal met vele invalshoeken.
De wetenschap heeft nog niet kunnen ontrafelen hoe de rui precies werkt.
Er worden vele theorieën naar voor geschoven waardoor het voor de liefhebber een groot mysterie blijft, met het gevolg dat hij op goed geluk af zich zo haast mogelijk door deze periode werkt.
We kunnen wel aannemen dat achter de rui een natuurlijke klok tikt, die er voor zorgt dat het lichaam zich aanpast aan haar taak alsook aan de omgeving, beiden in permanente evolutie.
Er zijn de intrigerende verschijnselen van de volgorde van afstoten van specifieke onderdelen van het gevederte, meestal tgv invloeden van hormonen tijdens de kweek, het licht, de voeding en de omgevingstemperatuur.
We weten met zekerheid dat de duif zoals de meeste vogels 2/3 van de energie uit haar voedsel, gebruikt om de lichaamstemperatuur op peil te houden.
Het vederkleed is er (samen met de vetdepots) vooral om de juiste lichaamstemperatuur aan te kunnen houden, tijdens de aankomende koudere periode.
Daar onze duif niet (zoals de zoogdieren) kan zweten, moet ze de overtollige warmte afvoeren via de ademhaling.
Laat ons niet vergeten dat de  snelheid van de biochemische processen heel temperatuur gebonden is: de hele stofwisseling bij de duif is afgesteld op 41°C.
Evenwel tijdens de vlucht kan in de borst een plaatselijke verhoging tot 44,5°C plaatsvinden door de intense hart en longenwerking (verhoudingsgewijs bijna 10 keer zo krachtig als bij een mens!) voor het beschikbaar stellen van veel energie voor de vliegspieren.
We hebben reeds uitvoerig geschreven over de interactie tussen de lichaamstemperatuur van de duif en haar omgevingstemperatuur.
Het hoeft geen betoog: het vederkleed is van cruciaal belang.

De rui is het ideaal moment om tussen te komen nu dat nieuwe vederkleed wordt gevormd.
De belangrijkste voedingsbestanddelen in dit proces zijn de eiwitten want zij brengen -naast een beperkte bijdrage aan energie- vooral de bouwstoffen (aminozuren) aan.
Daarnaast moeten we ook zorgen voor voldoende energierijke voeding , wat bij de duif betekent: rijk aan vetten (in dat opzicht zou de nieuwe Myobol  wel een goede aanvulling zijn: het bevat net een groot vet- en eiwitgehalte alsook ijzer, vitamines uit het B-complex enz.)
Het is dus niet verwonderlijk dat er talloze specifieke rui-voer-mengelingen en rui supplementen op de markt zijn om deze heikele periode te overbruggen…

Onze aanpak voor de rui is gebaseerd op bovengenoemde eenvoudige principes en specifieke  behoeftes:
Murol, Murium, Comin – Cholin B-complex en Tempo 60.

Indien u speciale problemen ondervindt tijdens de rui kunt u ons contacteren , wij hebben daarrond wat nieuwe inzichten en kunnen een oplossing voorstellen op maat.
Probeer, vooral op het einde van de rui, ook eens de nieuwe Myobol, een verrassend veelzijdig product.

Jean-Louis Jorissen
Apotheker


RUI AANBOD:

Het RUI PAKKET en de MYOBOL ACTIE zijn uitsluitend te verkrijgen op www.comed.be of info@comed.be.
Beide acties: RUI PAKKET en MYOBOL 1 KG ACTIE steeds gratis transport.

* actie geldig tot 30 september 2019 


Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

Comed NV | O.L. Vrouwstraat 2 | B-3730 Hoeselt
T +32 (0) 89 51 01 35 | info@comed.be | www.comed.be

BLUE HEAVEN LOFT : 2d Generation

Het is geen sinecure om de oude weduwnaars/jaarlingen en hun duivinnen nog in de pluimen te houden tot de laatste Nationale vlucht uit Chateauroux op 7 september e.k. … Verduisteren, belichten en niet laten rusten, brengen soms soelaas. Uit gemakzucht hebben we in 2019 de vliegduiven NIET op nest gebracht, zoals de voorgaande jaren wel het geval was. Het motiveren van duiven, met een zeer zwaar vluchtprogramma achter de rug, is haast een onbegonnen werk. Alhoewel veel kan en mogelijk is. Het merendeel van de vliegduiven is diep moeten gaan. Niettegenstaande dit echter stellen we vast dat er toch een paar duivinnen (jaarlingen) er in geslaagd zijn om zich op de 7 Nationale vluchten (waaraan ze deelnamen) te klasseren binnen de prijzen.
Rest hen nu nog ARGENTON en CHATEAUROUX Nationaal… we gaan het proberen : 9 op 9 Nationaal vliegen en prijs  winnen ook… dat hou je toch niet voor mogelijk? Wie leeft zal zien…

Besluit : Na regen komt zonneschijn…

Wat gezegd moest worden, is gebeurd… Voldoende stof en gegevens om over na te denken… Hierbij gaan we het nu laten. Dat is het dan weer voor vandaag.
Bij leven en welzijn horen en zien we elkaar weer terug rond 15 september 2019.


FCI World Championship 2019 – PR China

Ziehier enkele video’s:

Bekijk ook onderstaande foto’s:

Road to heaven

Bekijk ook deze nieuwsberichten (in het Chinees):


Aan allen die mij lezen nog het allerbeste, een fijn en gezellig einde van het vliegseizoen, een flinke dosis geluk, een ongeziene gezondheid en veel succes in alles wat je doet… Maar vooral het warme gevoel van een ongestoord liefdesleven… Wensen van Blue Heaven Loft:2d Generation en entourage…

Geniet van het leven… Het is kort maar waardevol… Onthoud dit vooral…

Tot de volgende keer…

Vanuit ZOUTLEEUW groet u

Je dienaar
THE LOST SON

OOGST 14 2019


logo-versele-laga img_2864 logo-comed

bridge-sydney

Total Page Visits: 857 - Today Page Visits: 1