Duiven volop in de rui… is geen mooi aanzicht…

“Het is niet omdat een mening door velen gedeeld wordt dat zij de juiste is.”
(Leo Avocado)

Voor we eraan beginnen, zoals gewoonlijk toch eerst luisteren, genieten en bezinnen samen met de song van Lauren Daigle: “You Say”…

 

Het is een noodzakelijk kwaad, een gebeurtenis die zich jaarlijks herhaalt. Nieuwe pluimen, slagpennen en veertjes die nu ingroeien zijn het werkinstrument dat onze duiven in 2020 gezwind huiswaarts begeleidt. In deze periode van de rui is voorzichtigheid vooral geboden en zeker op het ogenblik dat duiven kaal komen te vallen. Daarom heeft het geen zin om de duiven dagelijks naar buiten te jagen. Ze willen (kunnen) gewoon niet vliegen en worden ze opgeschrikt is de kans groot dat er misvormingen kunnen optreden bij de pas ontloken pennen. Bij ons in BHL : 2d Generation mogen ze echter toch eenmaal per week naar buiten, gewoonlijk bij regenachtig weer. Het is dan mooi om te zien hoe ze zich haasten en gretig gebruik maken van het bad dat voordien ter beschikking werd geplaatst. Het seizoen 2020 zullen we kunnen aanvangen met alleen nog tweejaarse en jaarse duiven. Om precies te zijn bleven er, na een harde selectie door de reismand, 28 duivinnen en 32 duivers over, die allemaal hebben deelgenomen aan de laatste vlucht vanuit Chateauroux Nationaal KBDB (512 Km). Genoeg ondervinding dus om tijdig aan de start te komen van het nieuwe seizoen in 2020…

“Hier tot rust komen…het kan…”

Omdat er nog al wat twijfel bestaat over entingen van de duiven gedurende het ruiproces, hebben we onze Wetenschapper Jean Louis Jorissen, Industrieel Apotheker (Firma COMED) aangesproken om hierover wat meer uitleg en toelichting te geven.

We gaan hem zo dadelijk dan ook aan het woord laten :

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

WINMIX 4.0
Vaccins stimuleren het immuunsysteem
Antibiotica verzwakken het immuunsysteem

Deze sombere herfstdagen lenen zich goed om te reflecteren, na te denken wat het seizoen mij gebracht heeft, wat ik verhoopte? Misschien zelfs meer of… spijtig genoeg minder?
Brute pech, vermijdbare rampvluchten veroorzaken gemengde gevoelens van frustratie waaraan we  nooit helemaal kunnen wennen.
Door conditiewisselingen zijn we permanent vastberaden op zoek, naar een verbeterde aanpak in de hoop het volgend seizoen (nog) beter te doen.
Wij beschikken hiertoe sinds Google, Facebook, Instagram etc over een onoverzichtelijke hoeveelheid informatie. Objectieve wetenschappelijke informatie is vaak moeilijk te onderscheiden van minder betrouwbare (commerciële?) …

Ik kreeg recent alsnog de volgende vraag:
Zou ik voor de kweek vaccineren om de weerstand en het immuunsysteem te boosten?
Zijn er geen risico dat het gevederte of dergelijke hierdoor wordt aangetast?

In zake vaccinatie zijn er enkele basisprincipes

 • La Sota druppelen (levend kippenvaccin) is absoluut af te raden omdat het slechts plaatselijk een zeer beperkte immuniteitsreactie opwekt die slechts voor een korte duur beschermt en op termijn zelfs ernstige risico’s (infecties) inhoudt.
 • Dit is niet het geval voor de gekende duivenvaccins, waarbij zelden beperkte, vaak plaatselijke reacties van voorbijgaande aard voorkomen.
  De algemene aanbevelingen met de termijnen van bescherming en hun aanvang staan uitvoering beschreven op de bijsluiters (ook op internet)

Wanneer Paramyxo vaccineren?

In principe jaarlijks enkelvoudig en het kan op enkele specifieke ogenblikken. Die zijn :

 • tot 3 weken voor het koppelen of
 • als de duiven gekoppeld zijn en op het nest zitten of
 • tot 3 weken voor de vluchten beginnen.

Als de ouders voor het koppelen gevaccineerd worden, geven ze langs het ei een vergrote immuniteit tegen het paramyxovirus door aan de jongen, zodat deze in hun eerste levensweken beter beschermd zijn.
De jongen worden gevaccineerd van af de 6de  week.
Zo u dit wenst kan u kan paramyxo combineren met pokken/difterie, herpes (kan 2 keer per jaar bij problemen ) en paratyfus (levend verzwakt vaccin)

Paratyphus vaccinatie beschermt de vliegduiven tijdens het vliegseizoen (minimaal 3 weken voor de vluchten beginnen) en aansluitend ook in de ruiperiode.
De kweekduiven echter moeten al (min. 3 weken) voor het koppelen gevaccineerd worden, om problemen met de kweek te voorkomen.
Jonge duiven mogen vanaf 6 weken leeftijd gevaccineerd worden.
Voor een goede bescherming moeten de duiven twee vaccinaties krijgen met een tussentijd van 3 weken. Daarna twee keer per jaar herhalen.

Pokken vaccinatie (injectie of veerfollikelmethode)
Wanneer de duiven (éénmalig) gevaccineerd worden, zijn ze gedurende minimaal één jaar beschermd tegen pokken.
De jonge duiven worden voor het begin van het vliegseizoen gevaccineerd. Dit kan door een gecombineerd vaccin met paramyxo.
Je vaccinatieschema moet je afspreken bij de gespecialiseerde dierenarts.


Louis Pasteur 1822-1895

Vaccinatie is zoals een verzekeringspolis.
Paramyxo is  de minimale polis van burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden naast schade voor uw eigen hok :
Het is een zaak van openbare orde. (hout vasthouden dat we de laatste jaren gespaard bleven van uitbraken met de bijzonder frustrerende quarantaine)
Je kan daarnaast -zo u dit wenst- allerlei bijkomende risico’s verzekeren.
De regel ”Baat het niet dan schaadt het niet“ kan hier in het algemeen gehanteerd worden als het vaccin van goede kwaliteit is (in sommige formules hebben de bijgevoegde stoffen ter verzwakking van het virus nare bijwerkingen zo was er in 2016 in de USA een pokkenvaccin met danig zware bijwerkingen dat men het van de markt heeft moeten halen).
De vaccins stimuleren het immuunsysteem en daar is niets mis mee, in tegendeel : we laten onze duif op een gecontroleerde manier kennismaken met de ziekteverwekker zo dat haar afweersysteem zich bewapent voor het geval de ziekte echt opdoemt.
Fantastisch, met dank aan Dokter Louis Pasteur die in 1885 deze techniek heeft uitgevonden.

Alexander Fleming 1981-1955

Antibiotica waren de tweede mijlpaal in de geneeskunde. Hulde aan Alexander Fleming  omdat hij met penicilline miljoenen mensenlevens heeft gered.
Deze waardevolle ontdekking in 1928 doet evenwel het omgekeerde met het immuunsysteem.
De antibiotica nemen de taak van het immuunsysteem over als de ziekteverwekkers hun ( soms dodelijke) aanvallen op onze duiven richten.
Door dit te pas en te onpas te doen gaat het immuunsysteem afzwakken en wordt onze duif voor het overwinnen van de ziekte finaal volledig afhankelijk van de antibiotica.
De antibiotica zijn relatief veilig (sommigen, zelden gebruikte, zijn toxisch voor nier en oor).

“Reeds 12 jaar ondervonden we beiden de loutering, het vrije gevoel, bij een logische, doeltreffende en zorgeloze methode”

Vaccins stimuleren het immuunsysteem
Antibiotica verzwakken het immuunsysteem

Deze vaststelling zette Willem De Bruijn 12 jaar geleden aan om het roer helemaal om te gooien…
“Wat een verademing” was zijn eerste conclusie na een jaar antibioticavrije aanpak. En het werd altijd maar beter…
Je kan je in vrijheid focussen op het echte wonder van de postduif, de verbluffende overbrenger van boodschappen…

De selectie op basis van resistentie die Comed al jaren predikt, is de meest logische en doeltreffende manier om via de immuniteit de gezondheid van deze schrandere diersoort gunstig te beïnvloeden.

Het korte termijn blind kuren moeten plaatsmaken voor een frisse aanpak, waarbij de liefhebber zelf ook zuiver in zijn hoofd wordt….
Door de drang naar succes zoekt men het nogal te vaak waar het niet is en waar het is zoeken we het niet…

Wij hebben inmiddels de aangekondigde verbetering van de formule van Winmix (4.0) klaar.
Winmix is als totaalproduct gekend voor zijn algemeen probleemoplossende werking.
De darmtransit is zeer belangrijk en ons parool blijft: “darm goed al goed”.
De microscopisch kleine villi (darmvlokken) waar de hele uitwisseling plaatsvindt moeten proper zijn.
Dit proces wordt in Winmix 4.0 ondersteund door bijzondere vezels.

De nieuwe formule onderscheidt zich in de optimalisatie van de waterhuishouding door de opbouw van een vezelnetwerk dat niet wordt afgebroken in het darmkanaal..
Dit leidt tot een beduidend vergroot vermogen voor het vasthouden van water in het verteringssysteem tijdens de sportieve prestaties .
Het vasthouden van kiemen(agglutinatie) en van het water in het vezelnetwerk gaat te gelijk gepaard met het makkelijker beschikbaar stellen van het water (werkt als een spons) en het vrijgeven van de er in opgeloste nutriënten, wat leidt tot

 • verbeterde verteerbaarheid van eiwitten en vetten waardoor aanzienlijk betere voederconversie met verbeterde groei en -prestaties.
 • gewicht- en spiervolumetoename en verhoogde beender densiteit.
 • vergrote spiermaag, verbeterde zetmeelverteerbaarheid, minder verenpikken, verbeterde mineralisatie van het bot (betere botstabiliteit)
 • de betere mest zorgt voor betere strooiselkwaliteit

De restwaarden van de mest zijn gunstiger voor zijn verdere lotgevallen in de omgeving van de duiven, uiteraard afhankelijk van de situatie op het hok (rooster, natuurlijke droge mest op houten vloer of -strooisel methode).
Bij accumulatie droogt hij sneller , integreert zich beter met het oppervlak. (verminderde verspreiding van bacteriën, verminderd voorkomen van pododermatitis, (ontsteking aan de poot), propere nesten en eieren.

Ook in stresssituatie werden duiven rustiger bevonden met daardoor minder energieverlies.
Hun onderlinge concurrentiestrijd, het spel van de pikorde, wordt serener.
Men kan zuiver rekenkundig vaststellen dat bij het toenemen van het aantal (vogels) per oppervlakte-eenheid (de densiteit) meer kannibalisme (vederpikken) optreedt.
De nieuwe formule vermindert kannibalisme!
Kannibalisme is een belangrijke indicator in het gedrag van een troep, kudde of zwerm en zorgt voor schade.
Het geeft aan dat de gevolgen van stress zich biochemisch uiten en uitmonden in onderlinge eliminatie, zeg maar een geforceerde oefening in de overleving van de sterkste. (wet van Darwin)
Dit spanningsveld in de duivenpopulatie kan zorgen voor allerhande onvoorspelbare groepsaandoeningen.
Vaak gestelde vraag: ”in dat hok hebben ze dit jaar allemaal last van dit of dat, wat ik voorheen nooit heb meegemaakt”, ”hoe zou dat komen want Ik verzorg ze zoals altijd tiptop”?
Hoe kan ik zoiets binnenkrijgen?
Bij zulke onverklaarbare problemen ligt vaak een onmerkbare druk tgv overbevolking gecombineerd met de inwerking van te krachtige voeding op de darmwand. Hierdoor worden een aantal processen op gang gebracht waarbij het probleem zichzelf elimineert door de populatie te laten dalen.
Vergeten we ook niet dat de duiven tijdens het seizoen blootgesteld worden aan invloeden en problemen van andere hokken (korfdruk)….

Dus het volgende seizoen zal de nieuwe Winmix 4.0 zijn nut aantonen….

Jean-Louis Jorissen
Apotheker


Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

Comed NV | O.L. Vrouwstraat 2 | B-3730 Hoeselt
T +32 (0) 89 51 01 35 | info@comed.be | www.comed.be

Niet te missen aangelegenheden

 • Zaterdag 19 oktober : Opendeurdag KBDB
 • Zaterdag 26 en zondag 27 oktober : Beurs in KASSEL (Duitsland)
 • Vrijdag 8 en zaterdag 9 november 2019 : Nationale Dagen KBDB, Locatie : STAYEN (Sint-Truiden)
 • Zaterdag 23 en zondag 24 november : CIPEX (China International Pigeon Exhibition) in LANGFANG

Geniet intussen ook van de hierbijgevoegde VIDEO-CLIPS, ook al zijn sommige hiervan in het Chinees… het laat in ieder geval toe om je te overtuigen van wat een vooruitgang er door de P.R.CHINA (Racing Pigeon Association) werd gemaakt, vooral gedurende de laatste jaren. De Duivensport leeft hier nog en is nog steeds aan het uitbreiden.

Professional Pigeonsport in P.R. CHINA

FCI training October 12

Professional Pigeonsport in P.R.CHINA: Our Friend Mr. HUANG JIAN Promoting


Klik en lees zeker ook het volgende artikel met video over uw dienaar (in het Chinees)(https://mp.weixin.qq.com/s/RyL4uZZNKWvEvIRXKs_Vkg)


LCB Magazine

Deze week LCB Magazine , editie oktober 2019 ontvangen

wederom een prachtig en leerrijk exemplaar gelezen met ondermeer Topartikels zoals
“je niet laten beïnvloeden”
“selecteren van vliegduiven”
“selecteren van kweekduiven”
“over mutaties”…..
“Tips voor oktober”
“dag Beste lezers, A Moonens”
etc….
men durft het hier schrijven zoals het is en zoals het hoort… !
ondermeer reportages van
Bart GEERINCKX, Nationaal Kampioen Fond KBDB
Rik COOLS, 2 Nat As Kl HF Jonge KBDB
Jo & Florian HENDRIKS, 1 NAT As Nederland
Jonckers, Vrijdags-Schroeven, D Senden, Herbots KK ….

Nog geen abonnement, contacteer Lcb@surinx.be en voor 77€ per jaar ontvang je dit iedere maand.
De moeite waard

Niet zoveel nieuws dit keer…maar “Geen nieuws is gewoonlijk goed nieuws!” Wait and See…

Dat was het dan weer voor vandaag. Bij leven en welzijn tot volgende maand.

Vanuit Zoutleeuw groet u

Je dienaar
The Lost Son, intussen ook al 84 geworden…

Oktober 15 2019


logo-versele-laga img_2864 logo-comed

bridge-sydney

Total Page Visits: 1117 - Today Page Visits: 2