Blue Heaven Loft : september 2021

“De meest oncomfortabele en ontwrichtende ervaringen dragen belangrijke lessen met zich mee.”

(Jose Medina in The Episte melody of Resistances)

Voor we er aan beginnen toch nog even eerst luisteren, mijmeren en genieten van de Song : ”Sign of The Times” van Harry Styles.


 

Vragen van Lezers :


Een melker uit de Limburgse Kempen zat met een verveeld probleem. Hij speelt alleen maar met piepers. Zijn jonge duiven hadden nog goed gepresteerd op een vlucht uit Sermaise, met inkorving op Vrijdag en los dus op Zaterdag. En dat aan snelheden van 1700m./m. ten gevolge van een krachtige Zuidenwind. Ook de vorige weken werd er behoorlijk goed gespeeld. Maar nu dus stelde hij een groot probleem vast na de thuiskomst van zijn duiven die , na het binnen lopen, allemaal op de bodem van het hok bleven zitten. En dat op beiden hokken van waaruit de duiven in- en uitvliegen. Hij vroeg naar mijn mening.

Aan de hand van de verstrekte gegevens kon ik opmerken dat zijn duiven tot het uiterste zijn gegaan en eens op het hok dit ook vlug lieten zien. Suf gevlogen duiven vertonen zulke symptomen. Maar heel wat vragen dienen  toch gesteld te worden. Tijdens onze jarenlange ervaring in het spelen met jonge duiven is het ons meermaals opgevallen dat duiven die aan huis hard trainen(gedwongen met de vlag of er zonder), na het binnenroepen niet onmiddellijk hun zitplaatsje opzoeken en ook de ondertussen met eten gevulde bakken links laten liggen. Wie goed toekijkt, kan dit gemakkelijk opmerken. Sommige duiven zijn werkelijk suf gevlogen en willen eerst op adem komen vooraleer zich te begeven naar de voeder- of drinkbak. Het is dus noodzakelijk dat je deze duiven ook de gelegenheid gunt om zich te verzadigen, minstens gedurende een 20-30 minuten lang. En dan pas het te veel aan eten weg te nemen. Wie dat niet doet gaat duiven spelen die te licht zijn door een gebrek aan voldoende Energie. Hun tank is maar voor de helft of drie vierden gevuld en dat uit zich daarna dusdanig nog niet zozeer bij staartwind , maar zeker en vast bij wedstrijden  juist boven de 1000-1200m./m.

Een bevestiging hiervan kreeg de man op de laatste Nationale vlucht uit Argenton, waar de eerste duiven rond de 1200m./m. doen. Als een echte jonge Duivenspecialist kon hij slechts een duif plaatsen tussen de eerste 100 Nationaal.
Bovendien kon hij ook niet een voldoende aantal duiven op de uitslag plaatsen.
Zoeken naar een verklaring hiervoor is van op afstand niet gemakkelijk. We gissen dus maar.
Een andere oorzaak van dit falen zou ook het drinkwater kunnen zijn. Wat precies werd er, de dagen voor de inkorving, toegevoegd aan het drinkwater?
Een te hoge dosis jodium of andere stimulantia kunnen ook een oorzaak zijn bij oplopende temperaturen. Een te weinig opnemen van het aangeboden water speelt zeker ook mee in dit proces.
Opheffing van de verduistering en de inschakeling van de belichting hebben een invloed op de forme. En dan spreken we niet eens over de verschillende, op een volgende entingen die vooraf hebben plaats gevonden om het immuunsysteem van de duiven te versterken?
En dat zijn dan mogelijk :  2 x PMV/Herpes, 1 x PMV/Herpes/Rota virus, een- maal Pokken (difterie) en een kuur door het water met Sulfamiden tegen Coccidiose /Salmonella plus het gebruik van de gele druppels, aangewend op het eten ,voor de inkorving of via een orale toediening.
Misschien is er ook weer sprake van Sesamzaad olie? Wij zijn echter intussen wel overgeschakeld van Ardenoise brood naar grijsbrood met zeven granen, maar dan zonder Sesamzaad dat bezoedeld zou zijn.
Het zijn allemaal vragen die eerst beantwoord moeten worden. Maar de man in kwestie was misschien in shock toen we hem vroegen waarom hij niet met oude- en jaarduiven speelde? Zijn antwoord was duidelijk :” Als je jaarlijks al je goede jonge duiven verkoopt dan weet je het wel zeker…?”
Ja, ervaring hebben we en duiven leren lezen dat kregen we door de jaren heen.
Maar helderziendheid,en dat dan van op afstand, ligt niet in onze macht…nog niet…?
Voor liefhebbers die dit seizoen(2021) met dezelfde problemen werden geconfronteerd is er wel een uitweg door MIOBOL-RONI-STOPMITE (Fa.COMED) in huis te halen. Hiermede zal veel kunnen worden opgelost en zelfs voorkomen.

Tot zover dus ons antwoord op de vraag van een lezer.

Tijd nu weer om onze gewaardeerde en bevoegde Wetenschapper, Jean Louis JORISSEN, Industrie Apotheker en eigenaar van de Fa.COMED, aan het woord te laten. Hij zal voor u tips geven en dieper ingaan op de momenteel aanwezig en voorhanden  liggende problemen, die zeker al uw aandacht vragen.

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

Jean-Louis Jorissen  Industrie-apotheker

Bevriende holbewoners

De nationale vluchten zijn voorbij.
De duiven zijn toe aan rust
De lichten mogen doven…

 

Duiven woonden heel vroeger, duizenden jaren geleden in grotten en holen.
Zij konden daar samen met de mens meestal veilig vertoeven, relatief beschermd tegen de elementen -onguur weer- en de meeste grote roofdieren.

Ze vlogen dan ook in beschermende zwermen in de zomerzon omdat zij als holbewoners, alsnog het licht niet schuwden.

De eerste mensen wisten te overleven in de beschikbare grotten, waarbij ze zich met het -een miljoen jaar geleden uitgevonden- maken van vuur konden verdedigen tegen ongewenste indringers. https://archeologieonline.nl/nieuws/homo-erectus-gebruikte-miljoen-jaar-geleden-al-vuur

Binnen deze grotten ontstond dus een ecosysteem van wezens die minder bang waren voor het vuur van de mens.
Het waren insecten en knaagdieren die leefden in de uitwerpselen en het afval, en kleine reptielen leefden dan op hun beurt weer van de insecten en de knaagdieren…

De stank in zo een grot was naar onze normen ondraaglijk.
Hygiëne bestond niet en de geur van de vrij snel drogende duivenmest, die ze erbij moesten nemen, was de minste van hun zorgen.
Zo was er ook de stank van resten rottend vlees aan bewerkte dierenhuiden en van hun ( zeer gewaardeerde ) eigen uitwerpselen en urine, die omwille van de aanwezige ammoniak, gebruikt werden om het lijnwaad (uit wol) te sterken en te bleken.
Vaak waren in (de ruimere ) grotten ook zeer grote aantallen tot miljoenen) vleermuizen waarvan de guano-mest gegeerd was door enorme kakkerlakken en andere insecten…..


Miljoenen vleermuizen hangen aan het plafond van een grot

Zij worden actueel aangewezen als de mogelijke broedplaatsen van waaruit het SARS coronavirus ons aanvalt ….

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2017/02/21/508060742/the-next-pandemic-could-be-dripping-on-your-head?t=1630976951215

Deze taferelen vormden de achtergrond voor het gezellige (kamp)vuur, een cruciale uitvinding van de mens, die zich in zijn kwetsbare naaktheid kon verwarmen, voedsel eetbaar maken door het te braden of te roken, het licht in de duisternis kon laten schijnen etc…
Met de kool en de mineralen uit de asresten maakten ze medicijn tegen besmettelijke darmziekten zoals de voorlopers van tyfus en cholera .
Hij kon met het vuur zijn gezin beschermen en zich veilig voortplanten in de betovering en de sfeer van de magische vlammen.
Knetterend vuur bezorgt ook nog tot vandaag iedereen een romantisch oer gevoel…
De mee inwonende duiven profiteerden van deze bijzondere omgeving.
De jongen werden blind geboren, hadden slechts een dun dons kleedje en waren volledig afhankelijk van hun ouders en de beschermende omgeving van de grot.
Het duivenleven bestond, zoals nu nog steeds, uit het uitvliegen en hard werken op zoek naar voedsel voor de kroost in de volle zomerzon, maar van zodra het avondschemer intrad en de zoektocht naar voedsel stopte, trad snel de duisternis in.
Zij konden hoogstens nog wat het slaapverwekkend lichtschijnsel van het vuur waarnemen…
Zij zaten dus vrij veel in het donker.
Opgelet, zij hebben het zonlicht nodig om te presteren om hun hormonen te laten werken, om het essentiële vitamine D aan te maken noodzakelijk voor de voortplanting en de ontwikkeling van spieren en beenderen….

We weten dat (rots)duiven al meer dan 300.000 jaar geleden in holen en grotten samenwoonden met onze voorouders die ze daar domesticeerden tot tamme duif.

Deze omgeving was ook uitermate geschikt voor de vorming van een kolonie.
Het was voor de mens in eerste instantie een fantastische spirituele ervaring om een vliegend wezen tam te maken.
De mens kreeg via zijn relatie met de duif op bijna sacrale wijze greep op een stukje hemel…
De duif kon hoog, tot kort bij de goden vliegen en als zij daar bijna in de hemel geweest was en vervolgens na korte tijd weer terug naar zijn woonst nabij de mens keerde, kreeg zij een goddelijke status (Horus).

oud Egyptische mythologische afbeelding van de goddelijke duif

Men had ook al snel gezien dat uit een koppeltje duiven in enkele maanden makkelijk 10 nakomelingen ontstonden, en dit vanaf hun eerste levensjaar.
Ze waren aanvankelijk omwille van hun goddelijke status niet noodzakelijk een bron van voedsel.
In een later stadium wel : nl. eerst de consumptie van de eieren en daarna het vlees.
In de recentere geschiedenis bouwden de belangrijke mensen duiventorens owv hun vermogen om boodschappen over te brengen.

Waarschijnlijk stamt de wederzijdse genegenheid tussen mens en duif van uit deze oeroude relatie …

Van de gedomesticeerde vogels is op heden de kip de grootste vertegenwoordiger, maar deze werd pas bekend in West – Europa 3000 jaar nadat rots duiven gedomesticeerd waren in Zuidwest Azië.

Er zijn inmiddels wel honderden soorten duiven en door hun koerende geluiden, hun monogaam bestaan en hun rare drink methode – het water opzuigen via de neusgaten- zijn zij een unicum binnen de familie der vogels.

Welke lessen trekken wij hieruit:

Wij sportliefhebbers hebben verdonkerd en/ of bijgelicht om de rui en de hierdoor beïnvloede sportprestaties aan te sturen.
We ontregelden het circadiaanse ritme ( dag/ nacht -klok)
We moeten er van uit gaan dat onze huidige duiven dat allemaal niet zo graag hebben.
Feit is zeker dat elk voordeel zijn nadeel heeft en dat ze er door kunnen ontregeld worden ovv conditieverlies of verhoogde gevoeligheid voor (virale ) infecties (aan de kop).
We mogen er ook van uitgaan dat in de laatste eeuwen de tamme duif zich voorzeker wat aangepast heeft aan haar cohabitatie met de mens.
Maar de oer gedragingen blijven hun invloed hebben op de achtergrond.
Het is deze basisanalyse gecombineerd met observatie en reflectie die ons de juiste inzichten bezorgen.

Een slimme rui-mengeling is momenteel aan de orde.

Deze moet gericht zijn op het in stand houden van de lichaamstemperatuur en de vervanging van het vederkleed, minder voor prestaties.
De voeding moet dus zeer specifiek zijn.
De aanwezige eiwitten bestemd voor de vacht moeten daartoe rijk aan zwavel zijn
Deze zwavel moet biochemisch verankerd zijn (zoals in Murium).
Zuivere (gele)zwavel(bloem) bijgeven is voorbijgestreefd en zelfs een beetje brutaal voor de darm.
Het Comed rui programma tracht al de mogelijke onevenwichten bij te sturen.

Miobol werd met dit oogmerk ontwikkeld.
De late kweekprogramma’s voor de jonge duiven (die eigenlijk niet aan te bevelen zijn) kunnen niet optimaal verlopen zonder dit product.
We zitten hier tegelijk met de voet op het gaspedaal en op de rem.
Juist om de rui goed te laten verlopen mag er enerzijds niet overvoederd worden met conditie stimulerende ingrediënten en anderzijds hebben de duiven grote nood aan calorieën afkomstig van een optimale bron, om de temperatuur schommelingen aan te kunnen.
De moeilijkheid van de ruiperiode bestaat er uit om hier een goed evenwicht te vinden
(Miobol brengt mede evenwicht in het rui menu)
De temperatuur, de hoeveelheid licht en de voeding spelen een zeer belangrijke rol in de rui en zij leiden de ingrijpende en complexe hormonale wijzigingen in, aan dewelke wij niets kunnen veranderen
Zo kunnen wij in feite enkel nog de voeding optimaliseren door toevoeging van de gepaste supplementen
Roni is in het ruischema een cruciale aanvulling omwille van het streven naar de juiste zuurtegraad in de darm.
De zuurtegraad draagt naast de kiemcontrole bij tot een efficiënte opname van de mineralen
In het schema vinden we de Curol terug omdat olie en vet cruciale brandstoffen zijn tijdens de rui.
Wanneer er tijdens de rui en de winter minder gevlogen wordt legt de duif verspreid over haar abdomen op een 15 tal plaatsen een kleine vetreserve aan die cruciaal is als buffer voor de aankomende winter.
Dit heeft niets te maken met zwaarlijvigheid!
Deze vetten worden in het voorjaar door de werking van de hormonen ( tgv de temperatuurstijging en het toenemende licht) naar de spieren gestuurd om er als « vliegvet » ingezet te worden.
Het hoeft tot slot geen betoog dat Stopmite dmv zijn parasietencontrole een onmisbare hulp is bij de vervanging van het vederkleed.
De ongestoorde ontwikkeling van nieuwe pluimen in de huid, samen met een gewaarborgde (nacht)rust is het minste waar onze duiven recht op hebben.


PROMOTIE

geldig van 23/08/2021 tot en met 30/09/2021


Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

Tot zover dan weer een zeer waardevolle en duidelijke bijdrage van onze Wetenschapper, waarvoor onze speciale dank.


NIET ALLES IS ROZENGEUR EN MANESCHIJN…


Een groter verschil kan niet…

Vorige maand werden we allen opgeschrikt door de reacties van de uit Japan terugkerende  Olympische Diva’s die zich gekrengd voelden door aantijgingen van een journalist die niet eens de bedoeling had om zijn uitlatingen door de ether te gooien . Alle registers werden toen opengetrokken, Pers en Televisie zorgden er voor dat er aandacht werd gegeven aan dit voorval. Want om aandacht te krijgen en vooral om in de schijnwerpers te komen, zorgde voor een ongeëvenaarde voldoening, belangrijker althans dan om het probleem gewoon aan te kaarten en bespreekbaar te maken.
Intussen keerde de rust terug, is de wind gaan liggen en gaat het leven gewoon verder…

Maar nu, omstreeks half Augustus, dus vorige maand, heel wat anders in het nieuws. Drie moorden in een keer, met een scenario dat zich afspeelde in het Frans sprekende landsgedeelte. Met als hoofdfiguren: een vooraanstaande Diva en haar man, beiden zeer bekend in het milieu en op het terrein waar auto’s aan zeer hoge snelheden kunnen racen . En als derde acteur een Diva, zeer bekend in de wandelgangen van Gerechtsgebouwen en bovendien ook nog Docent aan een van de Waalse Universiteiten.
Het verhaal nu : “ De man die thuiskomt, voor middernacht, en voornoemde twee Diva’s , samen aantreft in zijn slaapkamer,ja, in zijn eigen bed nog wel….” Einde verhaal :” beide vrouwen vermoord, gevolgd door zelfdoding van de man.”

Vaststelling :” in de Pers, nauwelijks een halve pagina, met foto’s van de Diva’s.”
Op TV. : “Alleen het aanhalen van dit voorval.” En onze wederhelften, zij zijn geschokt, voelen zich vernederd, maar blijven rustig en laten alles aan zich voorbijgaan. Nergens nog een woord hierover te vinden. Geen beaming, geen schuldgevoelens, geen gewag of uiting van verontwaardiging, geen enkel teken van betrokkenheid. Geen gevoelens van schaamte, geen hartzeer en ook geen spijt. Niets dan alleen maar doodse stilte… Alles blijft ook  stil in hun kamp. Pers en Televisie geven plots afwezig, niet nodig om hierop nog eens terug te komen of hierop verder in te gaan. Het verschil tussen beide situaties is schril en kan echt niet groter zijn.

Wij mannen, van oudheid al, zijn jagers…toegegeven. Maar sinds Eva in den appel beet die ze plukte van de boom die haar de kennis zou bijbrengen over “Goed en Kwaad” is onze positie langzamerhand aan het tanen gegaan. Ja ,zover zelfs is het nu gekomen dat we heel goed moeten opletten wat we zeggen…Je kan het machtsoverdracht noemen…In ieder geval , zeker is het :”Beter wordt het wellicht nooit meer!” Afwachten dus maar…”Wie leeft, zal het zien…”


VERSELE-LAGA in volle uitbreiding en opgang :

Nieuw product van Versele-Laga:
Respi Top

Een unieke combinatie van etherische oliën ter ondersteuning van de luchtwegen.

(beschikbaar 2de helft van september)

Elke duivenliefhebber kent het probleem: luchtweginfecties zijn de frequentste oorzaak van mindere prestaties bij wedstrijdduiven. Het is dan ook een grote uitdaging om hun luchtwegen gezond te houden. Door dichte contacten met andere duivenkolonies in transportmanden zijn besmettingen nauwelijks te voorkomen. Bovendien verliezen antibiotica hun werkingskracht, omdat bacteriële resistentie toeneemt.

Om de luchtwegen van hun duiven gezond te houden, nemen steeds meer duivenliefhebbers hun toevlucht tot natuurlijke methodes. Daarvoor bieden etherische oliën, die al heel lang uit planten geëxtraheerd worden, bijzondere perspectieven. Hoewel wetenschappers hier vroeger sceptisch tegenover stonden, werden de laatste jaren dankzij gesofisticeerde labotechnieken diverse plantensubstanties met bewezen gezondheidsbevorderende werking geïsoleerd.

Waarom Respi-Top gebruiken?

 • Ondersteuning bij bestrijding van ademhalingsinfecties dankzij zijn anti-bacteriële, anti-virale, anti-mycotische en bronchodilaterende werking van de etherische oliën.
 • Ontstekingsremmende werking
 • Krachtige antioxidatieve werking vermindert spierbeschadiging en bevordert herstel.
 • Immuniteitsbevorderend
 • Anti-protozoaire werking op flagellaten zoals trichomonas en hexamitia.
 • Gunstige werking op de darmgezondheid.

Hoe Respi-Top te gebruiken?

Kan het hele jaar door gebruikt worden.
2-5 druppels per liter vers drinkwater, dagelijks verversen.

 • Kweekperiode: 3 dagen/week
 • Jonge duiven: vanaf het spenen 3-4 dagen/week
 • Ruiperiode: 3 dagen/week
 • Vluchtseizoen: 3-4 dagen/week, bij voorkeur aan het begin van de week

Meer informatie: https://www.versele-laga.com/nl/be/voor-jouw-dier/sportduiven/ruiperiode/respi-top


De laatste Nationale vlucht 2021 vanuit Chateauroux zit erop. Wat dus ook het einde betekent van het vliegseizoen 2021. Maar wat voor een vlucht is dat toch geworden? Iedereen verwachtte immers een regelmatig verloop, maar dat is het zeker niet geworden, ondanks de Zuid Westenwind op vele plaatsen, bereikten de eerste duiven hun thuishaven met snelheden iets boven de 1400 m/m.. Normaal gezien moest dat aan een hogere snelheid gebeuren. Maar de weersomstandigheden lieten zich ook nu niet onbetuigd. Dreigende wolken ,met her een regenvlaag tussendoor, hebben van deze Nationale vlucht een echt spektakel gemaakt , in ongunstige zin dan.

Natuurlijk is er wat te zeggen over de te late lossing. 9u:30 AM…Dat kon vroeger … Maar als je vaststelt dat verschillende hokken met vroege duiven op de uitslag ruim een half uur moeten wachten op de aankomst van een tweede duif, ondanks een gans regiment aan deelnemende duiven aan de start, en dat bepaalde hokken met ook een heel leger aan de start, hun laatst getekende duif als eerste zijn thuishaven bereikt,…ja, dan weet je toch genoeg zeker…


Buiten nog wat her en der georganiseerde Vitesse vluchten zijn de boeken toe en is de rust op de hokken teruggekeerd. De riem is eraf gegooid wijl de rui zijn intrede doet. Een toch wel belangrijk tijdstip waarvoor, zonder meer aandacht moet besteed worden.

Zorgen voor voldoende zuurstof. Belangrijk is dat de gespeelde vliegduiven zeker geen besmetting hebben opgelopen, wat de ruiperiode in gevaar zou kunnen brengen. Over  Tricho, Coccidiose, PMV en Ornithose gaan we het nu niet hebben. Opgepast toch voor worminfectie! Normaal zijn alle vliegduiven hier vrij van of werden hiertegen toch behandeld. Het is daarom beter dat de geslachten ook gescheiden worden van elkaar. Dat verhindert het drijven en rijzen van eieren wat enorme energie vraagt van de duiven die ze nu zelf kunnen aanwenden om tot een perfecte en volledige rui  te komen.

Wie zijn jonge duiven in 2021 wekelijks  op pad stuurde, van snelheid over Hafo en Zware Hafo zal niet veel moeten selecteren. Want ook dit jaar is nogmaals aan het licht gekomen, dat wie met zijn jonge duiven deelneemt aan de vier Nationale vluchten met tussendoor dan nog een vlucht tussen de 200-300 kilometers, niet veel zal moeten ziften. Al wat van Chateauroux naar huis is gekomen , mag gerust nog een kans krijgen in 2022 om als jaarling aan de slag te gaan om te tonen wat ze in werkelijkheid kunnen presteren.

Wie voorzichtig is geweest en zijn duiven niet roekeloos heeft doorgespeeld,zal zelf moeten zorgen en kiezen welke duiven in 2022 de naam en de faam van het hok moeten gaan verdedigen. Dit werk gebeurt dan ook zo snel mogelijk…minder duiven op het hok betekent meer zuurstof voor de andere overblijvende bewoners. Veel succes er mee…


K.B.D.B.


FCI

De Internationale OLYMPIADE in 2021, die normaal moest doorgaan in ORADEA, ROEMENIE, is verplaatst naar de tweede helft van Augustus 2022. De juiste datum ligt echter nog niet vast.

Zeker bekijken en lezen!


La Colombophilie Belge

Het maandmagazine van LCB – editie september 2021

 • Met reportages over John Goegebeur, Herbots Gebr., Niels Broeckx, Kobe & Kato Herbots, Surinx-Pletsers, Frank Neven
 • Daarnaast columns van Hilaire, KSM ‘Talenten bij onze duiven’, De Ket, M. Philippe
 • Een objectieve bespreking van de nationale vluchten vanuit  Bourges, Tulle, Narbonne, Perpignan, Souillac, Châteauroux, Argenton
 • en zoveel meer ….

info : LCB@surinx.be


PIGEON BIDS SURINX-PLETSERS

“De volledige groep snelheidsduiven”

In deze verkoping talrijke winnaars en nationale asduiven!

Topverkoping van 12 september t.e.m. 21 september.
Maak hier kennis met de topduiven!

Jack: 1 Nat. As Golden Ace LCB 2019. Wellicht België’s Beste Snelheidsdoffer 2018-2019.
Jenthe: 7 Nat. As Snelheid KBDB Yrl’19
Rainbow: 13 Nat. As Snelheid KBDB Yrl’19
Argentonneke 2020: 1 Prov. Argenton, snelste 4605 p – 7 Nat. Argenton 26085 p
DP 195: 1 Semi-Prov. Chimay 4702 p
DP 196: 1 Laon 1400 p – 1 Laon 917 p
177: 1 Vervins 616 p (zus 416-20: 1 Dizy 1417 p)

Ga hier naar de verkoping.


P.R.China

Test : Evolutie in de verpluiming van jonge duiven die begin van deze maand (sept.) aan de start komen van het vliegseizoen in China. (Zie voorgaande berichten hierover)

This is the situation 40 days after the pigeon pulls out (the tenth big feather), and the tenth big feather should be full in 5-6 days!
These young pigeons born this year have all replaced their ten large feathers.


 


Info Influenza (Voedselagentschap België)

https://www.fasfc.be/animalsanimal-healthanimal-diseasesavian-diseasesavian-influenza/situation-belgium


Tot zo ver onze lezing…Hopelijk hebt u er van genoten!
Aan al diegene die mij lezen wens ik nog het allerbeste, een sterke gezondheid  met veel blijheid en succes in alles wat je doet in voorbereiding op volgend seizoen 2022.
Hopelijk kunnen we wederom met mekaar in contact komen tegen half oktober?
Maar waarschijnlijk dan en uiteindelijk vanuit Taiwan…Het licht aan het eind van de tunnel schijnt hoe langer hoe heviger…moet enkel nog op groen springen…Tot dan dus…

Vanuit het zonnige Zoutleeuw groet u

Je dienaar
The Lost Son
September 15 2021

Michel Vanlint
The Lost Son
Blue Heaven Loft
Bogaerdenstraat 33
3440 Zoutleeuw
Belgium
Tel. : +32 475 75 79 58
E-mail : michel@vanlint.be
Website: www.vanlint.be

 


logo-versele-laga logo-comed

Total Page Visits: 948 - Today Page Visits: 4