Blue Heaven Loft : augustus 2021

“Vrouwen worden opgevoed met één enkel doel : in hun onderhoud te voorzien door te trouwen”

(Harried Taylor Mill in On Marriage 1883)

Het is een tijd stil geweest rond ons gedrag. Alles leek erop dat het evenwicht en de verhouding tussen man en vrouw zich spontaan had hersteld.
COVID-19 zorgde immers voor wederzijds begrip, waardering en aanvaarding.
Maar nu dan plots weer herrie bij de uit Japan terugkerende Olympische vrouwelijke atleten. Die voelen zich geviseerd door de aantijgingen van een Sportjournalist, die niet eens de bedoeling had om zijn uitlatingen door de ether te gooien.
De stilte werd dus doorbroken en opeens waren aandacht en schijnwerpers belangrijker dan de behaalde Olympische resultaten.
Maar de soep wordt nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend. En zich in de rol van slachtoffer te gaan uiten , is gemakkelijker dan iets bespreekbaar te maken. Mijn vaderzaliger zei me 80 jaar geleden al dat ik niet moest wenen voordat hij een stok gevonden had om mij te slaan. Dit gezegde acht ik ook, de dag van vandaag, nog van toepassing.

En alles komt altijd goed… Want met respect, geduld en aanvaarding door iedereen kan veel worden opgelost.
En je weet het toch : “ TO BE OR NOT TO BE, THAT’S THE QUESTION ALWAYS!”

Voor we nu verder gaan toch nog even luisteren, mijmeren en genieten van de Song : “Toutes les femmes sont belles” van Frank MICHAEL

 

Nee…het gaat niet goed met onze Duivensport . 2021 lijkt de geschiedenis in te gaan als een nooit voorheen gekend vliegseizoen. Te veel duiven die sneuvelden op het slagveld van eer en dus hun thuishaven niet meer terug zagen. Niet alleen bij de jonge duiven zijn de verliezen enorm, ook geroutineerde jaarlingen en oude duiven bleven weg zonder er ook maar een verklaring voor te vinden. En dat doet pijn…en heeft zeker zijn gevolgen voor de toekomst. Liefhebbers die gefrustreerd geraken en het straks niet meer zien zitten om nog door te gaan.

En toch blijft volhouden de enige mogelijkheid om als duivenliefhebber de hand aan het stuur te houden. We zijn half Augustus, nog ruim de tijd dus om een vuist te maken en te schitteren op de laatste Nationale Vluchten.
Grijp deze kans met beide handen en doe mee. Want wie niet deelneemt kan ook niet winnen.
Veel succes dus aan al diegenen die toch nog volhouden om van het vliegseizoen 2021 nog iets mooi te maken.

Vraag van een jonge melker :


De man in kwestie heeft pas in 2021 een hokje getimmerd. Hierop zitten momenteel een 30 tal jonge duiven 2021, geboren in februari.

Deze jonge duiven kreeg hij nauwelijks de lucht in en dus was er van vliegen en trainen ook geen sprake. Het werd al vlug duidelijk dat, na wat over en weer gepraat, deze duiven een te rijke voeding(KWEEKMENGELING) voorgeschoteld kregen. Neuzen en oogranden zijn krijtwit, daar zou het dus niet aan kunnen liggen dat er haast niet gevlogen werd. We hebben hem toen aangeraden om ,bij onmiddellijke ingang , over te stappen naar een 50% zuivering- en 50% sportmengeling. Hiervan dan ’s morgens een afgestreken eetlepel/duif en ’s avonds een volle soeplepel of zelfs iets meer per duif  aan te reiken. Maar na 20 minuten alles op te ruimen…

Twee weken hoorde ik niets meer van deze melker. Dacht dus dat zijn probleem volledig van de baan was. Maar dan toch plots weer een oproep van hem. Nu was het probleem dat zijn duiven te fel en te lang(volgens hem) bleven vliegen. Hij was zijn groep duiven gaan wegbrengen en loslaten op 10 kilometer van huis. De duiven waren voor hem thuis maar vertrokken dan  voor een lange tijd uit het zicht, met het gevolg dat er ’s avonds toch nog een paar op het hok ontbraken. De man geraakte in paniek en vroeg dus opnieuw naar raad. Hij wist natuurlijk niet dat duiven die trainen en wegtrekken van het hok, dus een lange tijd blijven vliegen, ook behoefte hebben aan een wat zwaardere voeding om de verbruikte energie opnieuw op te stapelen. Dat noemt men dus duiven voederen, conditioneren naargelang de omstandigheden en de behoeftes die hiermee gepaard gaan. Om dit proces te kunnen vereenvoudigen hebben we hem aangeraden om “MIOBOL” en “RONI” van de Firma COMED in huis te halen, twee producten, bij uitstek, om de duiven rond te krijgen en dat met een zeer uitgesproken effect.

K.B.D.B. :  Nog een maand verder en het officiële Duivenseizoen 2021 zit erop.

Tijd dus ook om alles van nabij even te gaan bekijken, onderzoeken  en verbetering aan te brengen waar dit nodig blijkt, dit alles met het oog gericht op het speelseizoen 2022 en het organiseren van wedstrijden…
Zo is er al geruime tijd sprake van onenigheid in Vlaams Brabant over de gezamenlijke lossing van Sector 2 en 3 . Mijn standpunt hierover is duidelijk. Sector 2 en 3 moeten opnieuw afzonderlijk gaan lossen, zoals dat vroeger, jarenlang, ook al het geval was. Dit alles om het verlies van jonge duiven te beperken. En meer overblijvende jonge duiven zorgen dus nadien ook voor meer jaarlingen en oude duiven…Belangrijk toch, naar de toekomst toe ?

En zo is er nog een ander geschil dat op tafel moet komen en opgelost dient te worden. Het gaat hier om de Nationale Kampioenschappen op de Snelheid.
De meeste verenigingen korven in op Vrijdag met lossing op Zaterdag.
Maar ook heel wat Verenigingen doen dat op Zaterdag met lossing op Zondag.
Het zou goed zijn dat overal op Vrijdag wordt ingekorfd en dus de lossing te laten doorgaan op Zaterdag. Voor iedereen gelijk dus. En dat omwille van de verschillende en veranderlijke weersomstandigheden die van grote invloed zijn op het verloop van de wedstrijden en dus ofwel de ene ofwel de andere Verenigingen gaan bevoordelingen of benadelen…

Werk aan de winkel dus…


NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN K.B.D.B 2021

Grote Halve Fond:

Oude:
KBDB/RFCB Ranking – 7 vluchten/concours
KBDB/RFCB Ranking – 6 vluchten/concours
KBDB/RFCB Ranking – 5 vluchten/concours
KBDB/RFCB Asduif/As-pigeon – 4 vluchten/concours
KBDB/RFCB Ranking – 3 vluchten/concours
KBDB/RFCB Ranking – 2 vluchten/concours

Jaarse:
KBDB/RFCB Ranking – 7 vluchten/concours
KBDB/RFCB Ranking – 6 vluchten/concours
KBDB/RFCB Ranking – 5 vluchten/concours
KBDB/RFCB Asduif/As-pigeon – 4 vluchten/concours
KBDB/RFCB Ranking – 3 vluchten/concours
KBDB/RFCB Ranking – 2 vluchten/concours

Nationale Kampioenschappen 1+2:
Oude:
KBDB/RFCB – 5 vluchten/Concours

Fond:

Oude:
KBDB/RFCB Ranking – 5 vluchten/Concours
KBDB/RFCB Ranking – 4 vluchten/Concours
KBDB/RFCB Asduif/As-pigeon – 3 vluchten/Concours
KBDB/RFCB Ranking – 2 vluchten/Concours
Jaarse:
KBDB/RFCB Ranking – 3 vluchten/Concours
KBDB/RFCB Asduif/As-pigeon – 2 vluchten/Concours

Nationale Kampioenschappen 1+2:

Oude:
KBDB/RFCB – 4 vluchten/Concours
Jaarse:
KBDB/RFCB – 3 vluchten/Concours

Grote Fond:

Oude:
KBDB/RFCB Ranking – 4 vluchten/Concours
KBDB/RFCB Ranking – 3 vluchten/Concours
KBDB/RFCB Asduif/As-pigeon – 2 vluchten/concours
Jaarse:
KBDB/RFCB Asduif/As-pigeon – 2 vluchten/concours

Nationale Kampioenschappen 1+2:

Oude:
KBDB/RFCB – 3 vluchten/Concours
Jaarse:
KBDB/RFCB – 2 vluchten/concours

Rhonevallei – Route du Rhone:
KBDB/RFCB Asduif/As-pigeon – 3 vluchten/Concours
KBDB/RFCB Ranking – 2 vluchten/Concours
KBDB/RFCB 1+2 – 3 vluchten/Concours


Tijd nu weer om onze Wetenschapper Jean Louis JORISSEN van de Firma COMED  zijn zeg te laten doen en te antwoorden op de vraag van een melker aan ons gesteld en wiens duiven geplaagd zitten met de ONE EYE COLD aandoening.

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

Jean-Louis Jorissen  Industrie-apotheker

BARLISIUM, waar men praat over de duivensport

De jonge (nog over gebleven) duiven  gaan ijveren en in augustus hun krachten meten.
Inderdaad de verliezen zijn raadselachtig hoog en de verklaringen ontoereikend.

We kwamen samen met Pol Huls, Albert Derwa en vrienden in de zomerbar Barlisium  te Bokrijk https://www.facebook.com/barlisium


Barlisium Bokrijk


Bezoek van Olivier Geyskens, Staf De Wever, Jo Larbi, Carlo Luyten, Pino
Calatabiano, Salvatore Saltalmacchia, Albert Derwa, Mathias Coel, Robert Thenaerts, Paul Huls                   

“Barlisium zomerbars” is een project van WPC (een dochter bedrijf van Comed).
Zoon Philippe bekommert zich om WPC en zorgt dat alles in goede banen verloopt.


Philippe Jorissen

Ook in Alden Biezen en Kinrooi heeft Philippe mooie zomerbars gerealiseerd.


Barlisium Alden Biesen


Bezoek van familie Vanlint aan Barlisium Alden Biezen te Bilzen…  


Kinrooi voor de overstroming

In Kinrooi was Barlisium gelegen aan het strand van de grote jachthaven., Deze is jammer genoeg na  de overstromingen van de Maas volledig weggespoeld. De schade was zo groot dat het onmogelijk was deze te heropend worden.


Kinrooi na de overstroming!


Philippe zorgde ook voor een conceptwijziging in WPC.

https://www.facebook.com/wpcbusinesscenter/

 

Terug bij de les

Allerlei goede pogingen tot verklaring voor de recente verliezen kwamen aan- bod, maar iedereen voelt dat we in onbekende wateren aan het varen zijn.
De liefhebbers hebben hieraan geen schuld.
Hierna enkele hypothesen:

  •  De straling van het 4G netwerk dat binnenkort door het  efficiëntere 5G zal vervangen worden moest het ontgelden.

Aan deze theorie hecht ik minder geloof.
5 G is enkel sterker waar het nodig is.
https://www.kennisplatform.nl/verschil-tussen-5g-en-bestaande-techniek/ 
Bij de eerste draadloze netwerken was de elektromagnetische straling  die de toestellen afgaven vele malen hoger in vergelijking met nu en toen kwam de oriëntatie van de duiven niet in het gedrang….
Het zijn finaal de toestellen die straling opwekken, niet per se het netwerk zelf.
https://www.jrseco.com/nl/10-tips-voor-minder-schadelijke-straling-van-smartphone-wifi-en-ipad/

Statista is een onderzoeksbureau dat een lijst samengesteld heeft van mobiele telefoons en de straling die ze veroorzaken. De straling wordt aangeduid als SAR-waarde (Specific Absorption Rate) en laat de afgegeven hoeveelheid hoogfrequente elektromagnetische straling aan de gebruiker zien. Er is geen specifieke ‘richtlijn’ met betrekking tot een echt ‘veilig’ stralingsniveau, maar het is wel een interessant plaatje. Daarnaast houdt de EU richtlijn zich aan een grenswaarde van 2,0 watt/kg.
We blijven daar normaal ver onder, hoewel het een samentelling is van welke toestellen  je allemaal tegelijk rond u aanstaan heeft. 

  • Ook de kruisingen van vluchten sowieso is een (vooral Belgisch) vraagstuk.

Een klein land met een in alle opzichten een grote duivensport en dus een qua duiven een intens luchtverkeer….
Het zou aan te bevelen zijn daar een volledig zicht op te krijgen , waarbij de actuele “clandestiene” lossingen beter in beeld komen .
Dit strookt ook met de nieuwe richtlijnen om dieren in het algemeen en duiven in het bijzonder slechts de grens over te brengen, na dagen quarantaine, tenzij voor training- en wedvluchten.
Het mag gelukkig nog allemaal, maar het moet wel geweten zijn, met de bedoeling dat je als liefhebber maatregelen kan nemen.

  • Het onstabiel weer  is m.i. zeker een factor.

De zwaar beladen lucht boven West Europa waaraan je als het ware ziet dat het weer stilgevallen is, wordt niet of onvoldoende vervangen door verse oceaanlucht zoals gewoonlijk.
Bolsenaro is aan een hels tempo het regenwoud aan het afstoken, waardoor de voor ons belangrijke matigende golfstroom vertraagt.
China ontregelt door zijn enorme polluerende industrie el Niño  en de hier aan gekoppelde straalstroom.
Bovenstaande fenomenen beïnvloeden uitermate ons klimaat. 

El Niño is een natuurverschijnsel gekenmerkt door een sterke opwarming van zeewater in de oostelijke Grote Oceaan en kan het weer wereldwijd beïnvloeden. Sommige gebieden krijgen te maken met extreme droogte en/of warmte. Andere gebieden kampen dan weer met overmatig veel regen. El Niño’s keren met regelmaat terug – eens in de twee tot zeven jaar.
Hoewel het natuurlijke fenomenen zijn, worden hun effecten nu versterkt door de opwarming van de aarde.

De buien die zoals vanouds van uit de Atlantische oceaan aanschuiven vormen nu een file boven West Europa en zijn zwanger van kubieke kilometers regenwater dat mogelijks de lange geluidsgolven, die de duiven gebruiken als een soort reliëfkaart, danig verstoren.
Duiven kunnen dus als het ware de bergen horen liggen.

Daarnaast gebruiken ze, de geuren- en de geheugenkaart ( zie vorige blogs) en het aardmagnetisme,
Dat zelf verantwoordelijk is voor fluctuaties tgv de niet perfecte ronde vorm van de aarde.


https://en.m.wikipedia.org/wiki/South_Atlantic_Anomaly

Kortom onze duiven zijn dan letterlijk het noorden kwijt.

A fin, we gaan dra de toekomstige kampioenen kunnen selecteren.

Liefhebbers vragen mij soms of ik ook voorstander ben van een strenge Spartaanse selectie met een zwaar programma voor de jonge duiven.
Ik ben daar dus niet voor.
De beste selectie is deze op basis van weerstand tegen ziekte.
Dus mijn devies voor de jonge-duiven-competitie is hen in eerste instantie op een natuurlijke manier gezond houden.

Zo meldden nog al wat liefhebbers momenteel dat hun duiven last hebben van One-Eye- Cold.

Dit is gebruikelijk in dit stadium van de competitie. Het wordt veroorzaakt door Mycoplasma een infectie waarover we reeds uitvoerig schreven. Deze oog aandoening wordt vaak  gecompliceerd door Coryza , Herpes etc
De klassieke aanpak van Comed (voor wie antibiotica-vrij kiest) moet volstaan, zoals in vorige mededelingen liggen op dit tijdstip de parasieten hier de basis. Daarom is Stopmite meer dan ooit een vast onderdeel van de verzorging. Zowel op de bodem als in het voer.  Albert Derwa mengt het steevast in de grit.

De Stopmite bestaat van af nu ook in 10kg emmers. (zie beneden )

Ook Willem De Bruijn verwees in zijn laatste Column in de Duif naar Stopmite als vast sanitair middel.


in betere beurstijden

De empirische kennis

Zoals geweten is ons apothekers team permanent bezig met de schema’s te verfijnen.
Het is een dynamisch evenwicht en mochten er niet voortdurend nieuwe en boeiende uitdagingen klaarliggen was ik op 72 al lang gestopt.


 van links naar rechts Frédéric Jorissen, Ilse Verstraeten, Jean-Louis Jorissen en François Duda

De tevredenheid coëfficiënt  van Oost-Aziatische automerken was steevast in de 90%
Die van de Duitse topmerken zoals Mercedes slechts 75%
De Duisters waren innovatief en daardoor moest een nieuw optie of techniek  nog even bijgesteld worden, wat al eens irritaties bij de consument veroorzaakte.
De Aziaten waren iets minder innovatief, maar maakten de kopieën zo perfect, dat de klanten zeer tevreden waren met hun technologisch ietwat verouderde wagen…

Het leven is een permanent aanpassen aan het veranderlijke.
Zo veranderen ook onze formules gedurig in het streven naar de perfectie.
Meestal zijn het minieme ingrepen, maar beter is beter, hoe beperkt ook.
Dit vergt een breedschalig  onderzoek, met als belangrijk onderdeel van de ontwikkeling: de gesprekken met onze  gereputeerde test hokken.

Naast Willem De Bruijn hebben Pol Huls, Albert Derwa, Luc Sioen, Frans Rondags, Michel Vanlint, buurman Jefke Geerts enz. soms heel goede inzichten, die voor ons van grote waarde zijn.
Er zijn ook de vele gesprekken met de lokale kampioenen die hun ervaring en wijsheid met ons delen.


buurman Jefke Geerts

Zij hebben allen deze creatieve geest gemeen, als deze mensen spreken luisteren wij..
Dat is wat duivensport zo verschrikkelijk boeiend maakt.
De duiven en hun prestaties liegen niet. Je kan letterlijk mathematisch meten of een wijziging wat brengt….
Hieruit krijgen we veelal erg interessante adviezen.
Het is een boeiende uitdaging om van de opmerkingen van deze specialisten de juiste conclusies te trekken.
Inderdaad, als je 5 mensen naar hun bevindingen vraagt krijg je meestal 5 verschillende antwoorden, hoewel er bij deze specialisten altijd een zekere lijn in ligt.
Vaak hebben ze de producten  jaren gebruikt op een eigen creatieve manier, maar met een kritische blik, omdat ze geïntegreerd waren door het effect dat ze vaststelden.
Ook zijn zij meezoekend en durven daarom ook afwijken van de vooropgestelde gebruiksaanwijzingen. Men noemt dit de creatie van empirische kennis
Dit is uit uitzonderlijk boeiend.
Ons team vindt het enorm belangrijk om deze informatie gebaseerd op intuïtie en gezond verstand, door een wetenschappelijke bril te bekijken

Zo hebben we recentelijk uit enkele interessante adviezen onze conclusies getrokken. 

Wij  werken momenteel aan de heruitgave van de brochure en gaan dus van af nu aanbevelen om op de dag van de inkorving niets meer toe te dienen behalve zuiver water en voer.
(Water is de belangrijkste aanvulling! Brochure blz 54 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0480/2589/5072/files/brochure-duiven-NL.pdf?v=1625600906 )

De producten hebben een smaak (hoe kan het anders) en mocht er op dat cruciale ogenblik v r de inkorving ook maar één korreltje graan minder gegeten worden of één druppel water minder gedronken worden,  willen we dit vermijden.
Na de vlucht volgen we terug het systeem.

Bij zware vluchten kan men nadat ze voldoende hun dorst gelest hebben gedurende 1dag of 2 Hydracom Recup in het water oplossen.

 


Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

We danken onze eminente Wetenschapper voor zijn leerrijke bijdrage in een voor eenieder verstaanbare uitleg.


La Colombophilie Belge

La Colombophilie Belge : een interessant en tweetalig maandblad, een streling voor het oog en dus hoogtijd om zich hierop te laten abonneren.

Uitgave augustus 2021

In deze uitgave:

  • Asduif van de Maand LCB juni 2021
  • Artikels van Andre Moonens “Hors Pair” – “Haantjeskermis”
  • Artikels van Hilaire “Het jaar van de waanzin” “Het nut van oliën”
  • Reportages van Daniëls Peeters, D&N Van Avondt, R Verheye, A Derwa, Rik Cools, W Bruyneel, Y De Ruyck
  • Besprekingen van de afgelopen Nationale vluchten en voorbeschouwingen op de komende vluchten

Genieten maar!


De laatste ritten

Met nationaal Châteauroux van 11 september eindigt het officiële seizoen.  Er volgen dan nog een aantal kortvluchten en voor de liefhebbers van de “Ronde van België” nog wat zeer mooi tijdverdrijf.  2020 werd gedomineerd door de “Corona” problematiek, waar we nog steeds niet vanaf zijn en 2021 was voor de duivensport een zeer moeilijk sportjaar met enorm wisselende weersomstandigheden en grote verliezen. Gelukkig is het eigen aan een duivenliefhebber dat hij beschikt over wilskracht om steeds opnieuw te beginnen en de moed niet te verliezen. Er zijn tenslotte steeds ergere dingen in het leven.

Mooie dagen

Het enige wat we kunnen zeggen over de laatste weken in de duivensport is dat er een groot gebrek was aan “mooie dagen”. Dat is dan ook de oorzaak van veel kommer en kwel. Veel negatieve berichten naar lossingen, verschuivingen, uitstel en annuleren van snelheidsvluchten. Dit zorgt voor ongenoegens bij de basis en spanningen aan de top. Hierdoor worden dan reglementen overhoop gegooid, waardoor er nog meer onduidelijkheid komt bij de liefhebbers. Laten we hopen dat dit alles niet de oorzaak zal zijn van een nog groter verlies onder onze leden.

LCB verkopingen

Als de omstandigheden gunstig evolueren krijgen we dit najaar terug een aantal publieke verkopingen LCB. Op het programma staan nog steeds de door Corona uitgestelde verkopingen zoals deze van Yvon Deneufbourg, de totaliteit van Irène Beelen en verder zijn er totale verkopingen zoals deze van mijn overleden vriend Jean Pierre Goossens Druart en de totale kolonie van de supersnelle duiven van Daniëls Peeters.

Dat er in de zaal kwaliteit wordt aangeboden bewijst de nationale winnaar van Michel Bertrand & Zoon uit Francorchamps op Narbonne, de vader werd voor een prikje gekocht op de totale verkoping van Clement Matterne. Het doet ons altijd deugd wanneer we zien en merken dat goede kweek en spel nog steeds haalbare kaart is voor ieder van ons, dit is toch nog steeds het allermooiste in de duivensport !

Een voorlopige kalender van onze verkopingen zal verschijnen in ons magazine van september.

Asduif van de maand juli 2021.

Aangezien het annuleren van de snelheidsvluchten in verschillende provincies in het weekend van 24 juli, hebben wij beslist om het reglement van de Duif van de maand juli 2021 aan te passen, om alles zo eerlijk mogelijk te laten verlopen voor onze abonnees. Er werd beslist dat dit weekend niet meetelt en dat de as van de maand zich afspeelt over de weekends van 3-10-17 en 31 juli 2021. We hopen op deze manier zo eerlijk mogelijk te handelen. Inzenden bij jeanlouisjanne@hotmail.com

LCB Kampioenschappen

Vergeet ook deze maand niet om uw punten in te geven voor de LCB kampioenschappen en dit via onze website Lcbchampions.be en kijk nog eens na of je de datum van zaterdag 05 februari 2022 in je agenda in het rood hebt aangeduid, want dan organiseren we ons LCB Feest te Nivelles !!!!

Geniet van de komende vluchten, hopelijk met mooie weersomstandigheden.
Hilaire

info : LCB@surinx.be

VERSELE-LAGA: in de schijnwerper

The choice of Champions

In de rubriek “The choice of Champions” laten we topliefhebbers getuigen over waarom ze graag met de producten van Versele-Laga werken. Hoe gebruiken ze deze producten en welk systeem hanteren ze? Dit komen we allemaal te weten.

Onze kampioen van augustus is Joost De Smeyter uit Melden. Hij is zware fondliefhebber gespecialiseerd in de internationale vluchten. In het verleden won hij al internationaal Perpignan 2003, Bordeaux 2005, Pau 2015, Barcelona duivinnen 2018 en Narbonne 2018. Daarnaast behaalde Joost ook dit jaar nog de 1ste nationale plaats St. Vincent bij de oude duiven.

Hij heeft een vliegploeg van weduwnaars gespeeld op het klassieke weduwschap en een ploeg van duivinnen op nest.

Klik hier voor het filmpje.
https://www.youtube.com/watch?v=lKauE5YW-UM

Uit het Verre Oosten :

Wat kan en wat kan niet? Interessant om na te gaan…

We laten u nu een reeks foto’s zien ,gemaakt door een vriend uit het Verre Oosten. Hieruit moet blijken dat het mogelijk is om jonge duiven binnen de 6 maand na hun geboorte volledig door de rui te krijgen en ook alle slagpennen te vernieuwen.
Deze jonge duiven zijn allemaal geboren rond 20 maart 2021.
De foto’s dateren van 30 juli ll.. Al deze duiven zullen volledig klaar zijn met de rui tegen 15 september. De trainingen beginnen al op 1 september.
De vluchten vangen aan op 10 oktober en de duiven moeten allemaal ,wekelijks, aan wedstrijden deelnemen, in het totaal 4.500 kilometers…

De tweede reeks foto’s van dezelfde duiven werden genomen op 8/08/2021.

Met arendsogen volgen we dit proces.


REEKS 1 


REEKS 2Geniet nog van deze video:

Besluit :

COVID-19 : Voorlopig zijn er nog geen nieuwe vooruitzichten en blijven de grenzen in Taiwan gesloten en dat voor onbepaalde duur. Wel zijn er sommige versoepelingen aan de orde. Zo kan je terug op Restaurant gaan, met mondmasker. Eens dat je aan tafel zit mag dit mondmasker worden afgenomen.
Maar tegen elkaar praten, kan alleen als je uw hand voor je mond houdt. Scholen gaan op 16 augustus ook gewoon weer open…Hopelijk komt er nu ook snel de mogelijkheid om naar Taiwan te reizen zonder 15 dagen in quarantaine te moeten gaan…Want twee weken aldaar opgesloten zitten, zonder te kunnen genieten van de geneugten des levens is nog niet aan mij besteed…

Dat was het dan weer voor vandaag. Aan allen die mij lezen wens ik nog het allerbeste. Blijf gezond en geniet van alles wat je hebt…

Vanuit Zoutleeuw groet u

Je dienaar
The Lost Son
Augustus 13 2021

Michel Vanlint
The Lost Son
Blue Heaven Loft
Bogaerdenstraat 33
3440 Zoutleeuw
Belgium
Tel. : +32 475 75 79 58
E-mail : michel@vanlint.be
Website: www.vanlint.be

 


logo-versele-laga logo-comed

Total Page Visits: 972 - Today Page Visits: 1