Blue Heaven Loft : oktober 2021

“Soms is liefde genoeg om ons handelen te rechtvaardigen”

(Bernard Williams)

Voor we er aan beginnen toch nog even luisteren, mijmeren en genieten van de song “Whole Again” van Atomic Kitten.


 

TAIPEI:

Eindelijk is het zover…We zijn terug in Taiwan, dagelijks 33° Graden Celsius en ’s nachts koelt het slechts af tot rond de 27 °C. . Het verschil is groot met België…Een heel proces waar we door moesten. Een Boeing 777 van de luchtvaartmaatschappij KLM bracht ons vanuit Amsterdam over Bangkok naar Taipei. Ongelooflijk echter wat hier allemaal aan vooraf is gegaan. En dan al de controles die we dienden te ondergaan alvorens 15 dagen in Quarantaine te worden geplaatst, niet in onze familiale verblijfplaats maar wel in een door het Taiwanese gouvernement uitgekozen Hotelkamer, die we niet mogen verlaten onder geen enkele voorwaarde en alle kosten ten onze laste…

Al onze bagage, koffers en ook onze handbagages werden met ontsmettingsstof beneveld.
Na eerst ook nog een speeksel test te laten uitvoeren. Ook wij zelf, van kop tot teen en zelfs onze voetzolen ontsnapten niet aan dit tafereel. Onmiddellijk na onze aankomst in de luchthaven werden we verplicht om een nieuwe SIMCARD aan te schaffen, die aan al onze persoonlijke gegevens werd gekoppeld, met de bedoeling om ons doen en laten van nabij te kunnen volgen, met daarbij ook het verzoek om onze GSM steeds toegankelijk te houden. Waarom dit goed was hebben we pas nadien kunnen vaststellen. Want iedere dag van onze verplichte Quarantaine krijgen we, rond 10:00 AM een SMS toegestuurd waarop er diende geantwoord te worden met 1 , 2 , of 3. Dit naargelang onze gezondheid toestand:  1 : if you feel normal. 2 : if you develop a fever, a runny/stuffy nose , a cough , breathing difficulties, loss of smell or taste , diarrhea , malaise or limb weakness. 3 : if you have other symptoms. Hierop kregen we dan een bedanking voor de medewerking. Nu door de terugzending van deze info wordt de mogelijkheid gecreëerd om na te gaan waar we ons in werkelijkheid ook bevinden. Een systeem dat sluit als een bus en waarschijnlijk in Europa nog niet is gekend.

En ja, zo juist (12/10/21) ook nog een Antigen Selftest moeten doen…het houdt niet op…En voor het verlaten van de Quarantaine staat er ook nog een PCR test op het programma. Je houdt het allemaal niet voor mogelijk…En zagen en moeilijk doen hierover, het haalt toch niets uit…

Maar zo’n 15 dagen samen, in een Hotelkamer opgesloten, met alleen maar bevoorrading aan de deur voor breakfast, middag – en avondeten , ja dat doet wat met een mens. Vooral het beroofd worden van je vrijheid… het is ons nooit overkomen. Ik heb veel en lang kunnen nadenken, mijmeren over alles wat ik heb gedaan  en al gepasseerd is in mijn leven. Hierover heb ik geen spijt. Alleen maar spijt over  wat we nog niet hebben kunnen doen en waar we nu dus dringend aan toe zijn.

GOED OM TE WETEN:

Taiwan met zijn 23 miljoen inwoners telt tot de dag van vandaag(12 october 2021) 845 COVID-19 doden…BELGIE daarentegen met zijn meer dan 9 miljoen inwoners….hoeveel ??? Wat een schrijnend verschil?In België heeft de Overheid intussen alle vrijheden aan de bevolking teruggegeven, wijl hier in Taiwan daar  bijlange  nog geen sprake van is. Maar hier wordt wel het bewijs geleverd dat drastische maatregelen en beperkingen in verworven vrijheid heel doeltreffend zijn…


My daughter Linda, Apotheker van dienst, tussen de duiven in BHL, wegens onvoorziene en buitengewone omstandigheden…
Ja…zo te zien, valt de appel nooit ver van de boom.
Vanuit Taipei: The Lost Son


Nu weer tijd om onze Wetenschapper Jean Louis Jorissen, Industrie Apotheker en eigenaar van de Firma COMED aan het woord te laten.

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

Jean-Louis Jorissen  Industrie-apotheker

“Gij moet u duiven van uwen grond aanschaffen”

In deze herfstdagen na een zomer met een ongeziene en beangstigende watervloed, is een moment van bezinning op zijn plaats.

De grote solidariteit binnen de natie, met interburgelijke warmte en genegenheid stak schril af tegen de soms bitsige retoriek op de politieke tribune.
Er is nog veel dat ons Belgen onvoorwaardelijk bindt, zeker bij tegenspoed.
Zo is het ook in de duivensport.
Is er nog een toekomst, na een seizoen waarin we zonder verklaring zo ontzettend veel duiven verloren?

Natuurlijk, maar dan moeten we onze leden aantallen goed instandhouden
Dat kan met de regel van drie:

  • De oudere liefhebbers moeten jonge geïnteresseerde, beginnende kandidaten een koppel van hun beste duiven geven, daarmee investeren ze -ook in hun eigen belang- in de toekomst van de sport.

  • De leerling-duivenliefhebber moeten bereid zijn ontzettend veel te observeren en heel goed te willen luisteren naar de oudere (meester-)duivenliefhebber.

Noel Descheemaecker

De geroemde broers Noel en Robert Descheemaecker zonen van een uitgever waren gepassioneerde liefhebbers.
Zij hadden de ware geest om de top te bereiken, door analyse en inzicht. Door hun publicaties leerden ze de liefhebbers bijna 100 jaar geleden hoe met de duiven te spelen.
Noel (gewezen advocaat) bleef actief in de sport tot zijn 92ste.
Ik las eens in een van de oude edities van duifje lacht, toen genoemd “Het Duivensport” , een groen boekje uit de dertiger jaren:

“Gij moet u duiven van uwen grond aanschaffen”

Ik heb daar lang over nagedacht.
Zou het oriëntatie vermogen van uit verre losplaatsen naar een vaste coördinaat in eigen streek mee geërfd worden?
Ik sprak hierover met Luc Sioen uit Moorslede, hij is overtuigd dat de duiven per streek een selectie ondergaan in functie van de gemiddelde liggen in de wind.
Inderdaad het duivenspel is een windspel en daardoor zijn Vb Limburgse duiven in tegenstelling tot West-Vlaamse duiven anders ontwikkeld.
Duiven die altijd moeten opboksen tegen de wind ( “Flandriens” in wielertermen) of duiven die eerder staartwind hebben gaan verschillende soorten spieren ontwikkelen
De vliegspieren in het eerste geval die meer zuivere kracht moeten inzetten ( lange gladde spieren) tegenover deze die zorgen voor meer behendigheid en sturing bij staartwind
(dwarsgestreepte spieren).
De donkerrode gladde spieren functioneren ideaal met een sterke vetstofwisseling , terwijl witte dwarsgestreepte spieren over voldoende reserve aan koolhydraten (suikers, zetmeel) moeten beschikken.

zie stukje uit de blog “Ketonen 06/2019” onderaan

Voor de duidelijkheid: beide prestaties zijn verschillend maar finaal even belastend.
Uiteraard kan de wondere duif tussen deze typische caloriebronnen makkelijk omschakelen, maar deze processen vergen een beetje tijd, wat weliswaar in de wedstrijd het verschil tussen winst en verlies kan betekenen.
Dus de gevraagde prestatie “afhankelijk van de ligging tov de losplaats en dientengevolge de wind” bepaalt mede de ontwikkeling van de soort duif…
De kopwind duiven zijn anders gebouwd dan de staartwind-duiven.
Een ervaren liefhebber kan bij het ter hand nemen van de duif, relatief gemakkelijk raden van welke streek ze afkomstig is…
Zo ontstonden ook samen met de one loft races, duiventypes door dit soort vluchten geselecteerd werden en die het dan ook daadwerkelijk waar maken in de deze competitie….

Evenwel
de stelling ( “Gij moet u duiven van uwen grond aanschaffen” ) zou ook kunnen kloppen op basis van de streekgeur…
Elke streek heeft zijn typische geur die bepaald wordt door de grond en alles wat er op staat of groeit.
Wetenschappelijk onderzoek leerde ons al geruime tijd dat duiven over een geografische kaart ( zichtbare elementen), een magnetische kaart (een echt kompas), een klankkaart ( lange geluidsgolven) als ook een “olfactische kaart” ( geurkaart) beschikken.
Ze herkennen nl. via sensoren achteraan in de neus dewelke in contact staan met de hersenen via de reukzenuw, de geur van de streek door de aanwezige bossen, velden, rivieren inbegrepen de er in zwemmende vissen, de zeelucht, de berglucht etc…
Ze ruiken de stal, figuurlijk en waarschijnlijk ook letterlijk….

https://link.springer.com/article/10.1007/BF00610827
Link ivm experimenten in 1985
“Zo kunnen duiven niet alleen worden verhinderd hun koers naar huis te oriënteren door bepaalde stoffen uit de geïnhaleerde lucht te verwijderen, maar ze kunnen ook systematisch worden misleid door valse  informatie op hun reukcentrum.”

Vroeger, tussen en na de oorlogen was de pollutie van de opkomende industrie brutaler, met grote hoeveelheden van waarneembare meestal stinkende uitstoot.
Nu is de industrie op het eerste zicht properder geworden, maar de industrie produceert inmiddels duizenden verschillende chemicaliën, die we niet eens meer kunnen zien of ruiken ( soms nog niet eens analyseerbaar).

De recent ontdekte pollutie met PFOS door 3M is er een schrijnend voorbeeld van,
Een ganse bevolking werd gedurende jaren dag na dag besmet terwijl niemand er erg in had…
We mogen niet vergeten dat duiven op kilometers afstand elkaar kunnen vinden met hun reukvermogen, door middel van zeer kleine hoeveelheden feromonen ( geurhormonen)
Een groter percentage verlies dan normaal kan mogelijks het gevolg zijn van heimelijke onschuldig lijkende chemicaliën, die met de feromonen interfereren.
Zekere duiven zullen er minder last van hebben, ander meer, maar een effect is er ongetwijfeld.

Dat is een bijkomend argument om aan de duiven niet onnodig chemische hulpmiddelen zoals antibiotica te verstrekken , maar uitsluitend natuurlijke, op basis van door gewone planten afgescheiden stoffen.

Op basis van dit principe creëert Stopmite met een specifieke selectie aan aromatische plantenextracten, een thuisgevoel op basis van een typische thuisgeur op het hok.
Ook liefhebbers laten ons weten dat ze aan de omgevingsgeur opgebouwd door het regelmatig gebruik van Stopmite erg gehecht geraken.
Het is een aangename, voor de luchtwegen bevrijdende geur, zowel voor de duif als voor de mens.( een borstmiddel met expectorerende werking).
Een duif die boven het hok vliegt of op het dak zit neemt de herkenbare geur waar en is genegen om binnen te gaan…

  • De leerling-duivenliefhebber moet er zich van verzekeren dat zijn liefde voor de duif onvoorwaardelijk is, anders zal niets lukken.

Soms zie ik leken opveren en gekluisterd luisteren naar een sterk verhaal zoals dat van sommige duifjes, geboren uit een ei dat werd uitgebroed door pleegouder-duiven bij een liefhebber op vele kilometers afstand en vervolgens reeds bij hun eerste vlucht terugvliegen naar het hok waar dat eitje gelegd werd.
Deelhebben aan deze bijna bovennatuurlijke fenomenen die de duivensport zo magisch maken, moet ons vervullen met bewondering, bescheidenheid en dankbaarheid.
Deze ingesteldheid is mede de basis voor de liefde voor de duif.
Ze is al onze opofferingen meer dan waard.

In ons bezoedeld milieu evolueren we ook met onze duiven naar puur natuur
Comed wijst al bijna 50 jaar de weg…

In de aanloop naar het nieuwe kweekseizoen staan de vertrouwde klassiekers van Comed weerom klaar:


Wij geven hieronder een korte wetenschappelijke analyse voor geïnteresseerde liefhebbers:
De vogels zijn uniek in de wereld, omdat zij over rode spieren beschikken die de energie opwekken uit vetten.
Deze kunnen enorme vliegprestaties leveren die onvergelijkbaar zijn met die van de zoogdieren die enkel witte spieren hebben die de energie uit suiker halen.
De duif heeft een combinatie van deze twee soorten spieren

De witte spieren liggen aan de oppervlakte en de rode dieper tegen het been.
Suikers, vetten en eiwitten zijn de brandstoffen die de duif kan gebruiken.
Ze maken via de stofwisseling (Krebbscyclus) gemakkelijk ATP vrij dat opgeslagen( ATP batterij) om de spiersamentrekking mogelijk te maken.
De borstspier bij de duif bestaat hoofdzakelijk uit de rode variëteit die grote hoeveelheden energie uit lipiden(vetten) verwerkt . In deze spier wordt per eenheid vet (mol) 130 eenheden ATP voor de energiebatterij vrijgesteld.
De witte spieren hebben voldoende aan energie uit suiker namelijk slechts 38 ATP
Er is ook een omzetting uit suikers die slechts heel weinig, 2 eenheden ATP, oplevert evenwel op bijzonder snelle wijze en voor een korte duur( geschikt voor het opstijgen of het landen).
Alles wordt bovendien sterk beïnvloed door de aanwezigheid van veel of weinig zuurstof;(zie voorstelling hieronder)
Hierover heeft COMED reeds jaren geleden vele artikels gepubliceerd (zie o.a.brochure pag. 31 en volgende:
https://comed.be/wp-content/uploads/2016/11/Brochure-duif-3.2.pdf)
Deze Engelstalige voorstelling heeft Comed voor het eerst gemaakt tgv mijn bezoek aan Taiwan meer dan 10 jaar geleden.
Voorstelling van de verschillende energiesystemen naargelang het soort spier en het soort brandstof en de beschikbaarheid van veel of weinig zuurstof.

Op deze slide ziet men bij punt 2 het belang van oliën en vetten in aanwezigheid van veel zuurstof als brandstof bij uitstek met een rendement van 130 eenheden ATP
Tegen slechts 34 eenheden ATP bij verbranding van suikers.
Onderaan bij punt 3. Productie van ammoniak uit verbranding van eiwit, (opvliegen van de spiermassa in noodgevallen) wat kan geneutraliseerd worden door gebruik van Roni.

Het ziet ingewikkeld uit maar het komt erop neer dat een duif hoofdzakelijk op vet presteert en veel minder op de suikers. Om die reden eten ze ook graag granen gezien daar relatief veel vetten in voorkomen.
De eerste fase van de vlucht zal de energieopwekking uit suikers een rol spelen, maar het thuiskomen na een zware vlucht (kopwind) is puur op basis van vet.
De suikers worden gespaard om te kunnen sturen (staartwind), landen en opstijgen met de witte spieren.
Het is ook uit de variatie in de opbouw van dit complexe spierstelsel per individuele duif dat we haar als specifiek geschikt voor de lange afstand dan wel de vitesse beoordelen.


Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

Dank aan onze gewaardeerde Wetenschapper voor zijn interessante bijdrage.


VIDEO: FEEDING YOUNG PIGEONS


K.B.D.B.

Bekijk de resultaten van de KBDB:

Kampioenschappen

Asduiven 2021VERSELE-LAGA :

The choice of Champions

In de rubriek “The choice of Champions” laten we topliefhebbers getuigen over waarom ze graag met de producten van Versele-Laga werken. Hoe gebruiken ze deze producten en welk systeem hanteren ze? Dit komen we allemaal te weten.

Bij de start van de ruiperiode gingen we langs bij Nico-jan Koenders uit Westervoort. Hij legt ons in een interview gedetailleerd uit van wat hij allemaal doet.

Klik hier voor het interview.

Product in de kijker: Ideal Bathsalt

Vergeet tijdens de ruiperiode niet om jouw duiven de mogelijkheid te geven om een bad te nemen. Voorzie daarom twee keer per week een bad met Ideal Bathsalt toegevoegd. Dit product bevordert de donsrui en verwijdert pelletjes. Daarnaast zorgt Ideal Bathsalt ook voor soepele en sterke veren. Een echte aanrader tijdens de ruiperiode!

Filmpje: https://www.youtube.com/user/verselelagapetfood/videos

Meer info: https://www.versele-laga.com/nl/be/oropharma/producten/oropharma-idealbathsaltPANO: Partner geweld tegenover(ex-vrouwen), een tot nog toe te weinig besproken thema…

Aan geweld tegen vrouwen werd heel veel aandacht besteed. Wij hebben het programma pas kunnen bekijken de dag nadien, aangezien de dag van de uitzending immers de voetbalmatch  BRUGGE-PSG op het programma stond. Wat ons echter is opgevallen dat er alleen maar vrouwen in de uitzending opdoken en hun verhaal konden doen. Nergens een man aan het woord gehoord of gezien. Of het zou moeten zijn dat we tijdens de uitzending in slaap zijn gevallen, dat is misschien ook mogelijk en zelfs menselijk. Natuurlijk is geweld tegen vrouwen nooit goed te keuren. Wie dat doet is een zwakkeling, heeft niet het minste respect voor al dat vrouwelijk schoon. Maar waarom worden mannen niet een keer op de rooster gelegd en de gelegenheid gegeven om ook hun verhaal te kunnen doen? Om te vertellen wat zij allemaal hebben meegemaakt tijdens hun huwelijk? Of denken sommige vrouwen misschien dat mannen alleen maar plichten hebben en geen rechten? Mannen hebben ook gevoelens en die blijken meer dan bij vrouwen fel ontwikkeld te zijn. Waarom gaan mannen vreemd? Omdat ze thuis niet vinden wat ze zoeken: jagen op wild. Waarom gaan vrouwen vreemd? Omdat zij thuis niet krijgen wat ze echt willen en verlangen : genegenheid, liefde en seks…VRAGEN VAN LEZERS:

Een snelheid specialist uit de streek rond Antwerpen schrijft ons het volgende : “ De koppels waar hij vorig jaar zo’n goede duiven uit kweekte, geven het jaar daarna alleen maar slechte. Het echte kweekkoppel heeft hij nog altijd niet kunnen ontdekken. Hij weet dat sommige (grote melkers), ondanks succesvolle kweek uit bepaalde koppels, toch omkoppelen, herkoppelen. AxB gaf goeie duiven, CxD hetzelfde, maar op 25/11/2021 zetten ze toch AxC en BxD samen. Nergens kan je echter vinden waarom ze dat doen?

ANTWOORD:

Wie het geluk heeft om een echt kweekkoppel te ontdekken, doet er goed aan om er zo vlug mogelijk achter te komen wie van de twee, Duiver of duivin, de goeie erfelijke factoren doorgeeft aan hun nakomelingen. Dus wordt het kweekkoppel uiteengetrokken en krijgt zowel de duiver als de duivin een andere partner .

Wie koppelt rond 25/11/21 krijgt normaal tegen 05/12/21 de eerste eieren in de nest schotel. Deze eieren worden onmiddellijk weggenomen en bij een voedster koppel onderlegd. Van belang dus om enkele voedster duiven aan te houden. Je mag in ieder geval niet te lang wachten om de eieren weg te nemen want anders gaat de duivin zich opnieuw sluiten en duurt het enkele dagen langer vooraleer er opnieuw eieren in de pan liggen. Ook deze eieren worden weggenomen en vervangen door kalkeieren waarop het koppel een dag of zeven zelf mag broeden. De kalkeieren worden nadien ook weggenomen en je zal zien dat het koppel 8 tot 10 dagen later hun derde koppel eieren deponeert . Hierop mogen ze dan zelf een volledige cyclus afwerken.

Deze werkwijze houdt dus in dat je binnen de twee maand 6 jonge duiven kan hebben van iedere partner van het kweekkoppel : in het totaal dus mogelijk 12 piepers die je dan grondig moet gaan testen op de eerste voor de hand liggende vluchten voor jonge duiven. Hun behaalde resultaten gaan duidelijk aantonen welke partner van het kweekkoppel de vererver is. Eens je dat dan weet kan je de goeie vererver doelgericht opnieuw gaan koppelen.

Is het de Duiver die als beste vererver uit de proefparing komt, dan heb je geluk omdat je hem gaat kunnen aanparen met verschillende waardevolle, evenwaardige  duivinnen. Je zal tenslotte dan ook kunnen vaststellen dat ongeveer voor slechts 45% het de duiver zal zijn die zorgt voor waardevolle nakomelingen wijl dat bij de duivin tot 55% kan oplopen.

Dit schema en scenario is wel vatbaar voor aanpassing en wijzigingen. Zie het eerder als een leidraad. Succes er mee…TIME TO GO:

Dat is het dan weer voor vandaag… Aan allen die mij lezen, wens ik nog het allerbeste…en voor ons, hier nog een paar dagen (tot en met 17/10/2021)in strenge quarantaine, wenkt de onmetelijke vrijheid… Het opnieuw verwerven van een verloren vrijheid wordt straks een feit… We kijken er al naar uit… ons geduld raakt stilaan op…

Van uit Taipei , Taiwan , het Paradijs op aarde, (waar vrouwen de meerderheid uitmaken, ongeveer voor 55% ; waar de dagen winter en zomer haast even lang zijn; waar de temperatuur zelden onder de 15° Celsius zakt, waar het nu nog 33° is en ’s nachts 27°; waar de bomen nooit kaal zijn maar altijd groen omdat ze hun bladeren slechts sporadisch verliezen en het nieuwe leven er al is vooraleer het oude is afgestorven.)

En wie kan het beter weten dan ik zelf? Heb hier 20 jaar (1982-2002) gewoond en geleefd, sober en kuis weliswaar , ook al  denken velen hier anders over. Dat is hun probleem, niet het mijne…En ja, zelfs de boom die je de kennis verschaft over goed en kwaad staat er nog, alleen draagt hij nu minder appelen omdat Eva’s er gretig een stuk hebben uitgebeten…) groet u

Je correspondent en dienaar

Je dienaar
THE LOST SON
Taipei, October 15 2021


Alleen nog te bereiken via:


logo-versele-laga logo-comed

Total Page Visits: 931 - Today Page Visits: 1