Blue Heaven Loft : november 2021

“Al wat door mannen over vrouwen is geschreven, is verdacht, want ze zijn tegelijkertijd rechter en partij”

(Motto van De tweede sekse (1949) van Simone de Beauvoir)

Voor we er aan beginnen even luisteren toch, genieten en mijmeren van de Song : “Bonjour l’amour” van Frank Michael.


 

TAIPEI/TAIWAN:

Zes weken Taipei, waarvan 22 dagen in strenge quarantaine, ik heb het overleefd. Mijn vrijheid is nog wel niet helemaal terug en het verplicht dragen van een mondmasker bezorgt mij nog steeds een onaangenaam gevoel. Zeker als de temperatuur hier boven de 30° Celsius stijgt. Wat hier meestal ook het geval is , ook ondanks dat de Herfst zijn intrede heeft gedaan. In Taiwan is de Duivensport zwaar getroffen door heel de COVID-19 affaire. Her en der  nog wel een paar clubs die het er op wagen om duiven aan de start te laten komen. Maar de meeste organisatoren hebben hun Vlucht programma “ON HOLD”  gezet. Toch zijn de vooruitzichten goed. De besmettingen met COVI-19 ontzettend gering. En dat komt alleen maar door de strenge maatregelingen die de regering hier heeft opgelegd en die angstvallend goed worden geaccepteerd en opgevolgd. Het dragen van een mondmasker is hier een gewone zaak. Het resultaat ervan spectaculair. Stel u voor : Taiwan met zijn 23,5 miljoen inwoners , die leven op een eiland , ongeveer zo groot als België , telt dagelijks, nauwelijks een paar besmettingen, gewoon niet noemenswaardig.  En dat heeft ook zo zijn gevolgen. Het is de USA niet ontgaan hoe Taiwan er in slaagt om de besmettingen met COVID-19 gering te houden. De US heeft nu zelfs een samenwerkingsakkoord met Taiwan ondertekend voor wat de gezondheidszorg betreft voor de bewoners in beide landen.

VOOR U GELEZEN : Goed om te weten en te onthouden :

Taiwan (met 2021 u. per werknemer) staat momenteel op plaats vier in de wereld wat betreft gepresteerde werkuren. Het moet alleen Singapore (2288u), Columbia (2172u.) en Mexico (2124u.) laten voorgaan.

En sinds kort is ook bekend dat : “The Tapei City Government became the nation’s  First government to pass a jurisdiction-wide ban on e-cigarettes via a self-government ordinance. Er werd vastgesteld dat 80% van de e-cigarettes nog steeds nicotine bevat. Wat dus een hoger risico geeft op cancer , hart problemen en longziektes, benevens ook geboorteafwijkingen.


VOOR U GELEZEN : Het Draaien, Doen en Laten in Taiwan :

How did Taiwan keep the coronavirus infection rate low?

Ian Hu, PhD Biochemistry, University of Cambridge

David Cline says that ‘Taiwan is a small island nation with limited entry points makes things very easy’. Taiwan is slightly larger than Belgium, with a 23.6 million population packed in it (Belgium 11 mil). Half of Taiwan is uninhabitable* tall mountain chains. On top of the millions of tourists, we have roughly 1 million citizens who reside or work in China. We are small and the absolute majority of our economy relies on international trade. About 600 billion US dollars worth of stuff go in or out of Taiwan each year. Easy? Think again.

Read more using this link: https://qr.ae/pGDV1MHet kweekseizoen nadert vlug. Binnen een paar weken worden op de meeste plaatsen de kweekduiven samen gezet…Het seizoen 2022 lonkt…Hopelijk kregen de kweekduiven een aangepaste voorbereiding en zijn ze volledig vrij van alle parasitaire en virale infecties. Wie dat over het hoofd heeft gezien, zal best zijn kweekschema met een paar weken vertragen. Hoog tijd dus ook om naar een aangepast schema uit te kijken. Het programma dat COMED u aanbiedt is een aanrader. Het beste wat we nu kunnen doen is dus weer om onze Wetenschapper Jean-Louis Jorissen aan het woord te laten. Wie zijn raad opvolgt, zal zelden windeieren in de plaats krijgen.

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

Jean-Louis Jorissen  Industrie-apotheker

Samenhang

Bij het verstrekken van meerdere supplementen is een zekere samenhang nodig.
Het komt voor dat men in een bepaald seizoen om onduidelijke redenen teleurstellende resultaten boekt.
Het is dan wijs eerst naar de dierenarts te gaan om ziekten uit te sluiten.
Soms kan de dierenarts evenwel geen klinische aanwijzingen vinden en is er o.m. qua voeding enz… niets veranderd ….en toch loopt het niet zoals het laatste seizoen dat wel goed was.
We moeten niet vergeten dat de stofwisseling van waaruit de conditie voortspruit extreem complex is.( werkelijk honderdduizenden door elkaar krioelende biochemische processen)
Soms zijn er ook subklinisch afwijkingen die (het woord zegt het) de dierenarts zeer moeilijk of gewoonweg niet kan waarnemen en vaststellen.

Verder is onze duif als onderdeel van een zwerm, een absolute kampioen in het aanklampen om te overleven .
In wielertermen noemt men dat een “flandrien”.

Zij is in de meest extreme omstandigheden koppig in staat om over de limiet te gaan en zich alsnog -zij het in de staart van de zwerm- te handhaven.
Weliswaar bevinden zich daar de prijzen niet.
Deze liefhebbers staan dan ook permanent open voor een beter verzorgingssysteem met nieuwe dingen.
Zij gebruiken meestal op goedbedoeld advies, vaak meerdere producten ( soms dubbel gebruik) waarbij zij vervolgens de duiven observeren, om te trachten het gewenste effect of gelijk welke verbetering vast te stellen.
Jammer genoeg ziet menig liefhebber -en dat is begrijpelijk- in het huidige aanbod, door de bomen het bos niet meer.
Toen Comed in de jaren 80 naar de beurzen trok waren er een tiental bekende (duivenvoeder) bedrijven die voedingssupplementen op de markt brachten.
Men noemde ze meestal bijproducten.
Ze waren niet zoals vandaag een specialisatie op zich, maar een aanhangsel dat zich toelegde op extra mineralen, gezien de voeding niet altijd constant van kwaliteit was.
We spreken over piksteen, grit, biergist, tarwekiemen- en lookolie etc…

Tegenwoordig is het aanbod zeer uitgebreid en de wetenschap heeft er zich reeds jaren grondig over gebogen, zodat er heel wat -op gebied van gezondheid en conditie- mee kan bereikt worden.
Het is evenwel niet evident om in dit gigantische aanbod een oordeel te vellen en een juiste keuze te maken.
Toeval kan vb door de klimatologische omstandigheden, bij slechte prestaties niet steeds uitgesloten worden.
Soms gaat de liefhebber ver in zijn observaties en analyses.
Hij zoekt het soms waar het niet is en waar het is, zoekt hij het niet.

Het verlies van jonge duiven is vb een bijzonder frustrerende zaak.
Het veroorzaakt twijfel en een aanhoudende diepe staat van ongelukkig zijn.
Al de moeite, al de kosten en al de hoop ten spijt dat waar alles van verwacht werd, is weg, meestal zonder voldoende verklaring wat nog voor de grootste frustratie zorgt.
Je kan volgens de resistentie-selectie-logica van Comed stellen, dat duiven die het niet kunnen, ook beter achterblijven.
Evenwel op voorwaarde dat ze een eerlijke kans kregen en wij niets over het hoofd zagen.
Het ligt voor de hand dat men in zo een situatie wanhopig op zoek gaat naar nieuw bloed.
Wij stellen vaak vast dat bij de aanschaf van nieuwe duiven, aan de quarantaine regels weinig aandacht wordt geschonken.
Elke duif heeft idd een eigen ecosysteem van duizenden verschillende soorten
micro-organismen, die niet overeenstemmen met het bestaande ecosysteem van het hok.
Er is tijd nodig, zeker als dit zoals te verwachten ook gepaard gaat met de nodige stress ,om een nieuw evenwicht te vinden.
Vergelijk het met de actuele migratieproblematiek in Europa.
Bij te grote verschuivingen krijg je boel… toch?

Een verlies van Vb 70% gelijk ze nu in de one loft races in de USA meemaken, is niet normaal.

Het is een zeer moeilijke discipline wegens het samenbrengen van vele nieuwkomers die in grote structuren moeten functioneren.
Herpes zou er voor een groot deel tussen zitten.
Vaccinatie tegen herpes op het juiste moment bracht soulaas.
Herpes is endemisch bij duiven (elke duif is er mee besmet en heeft antilichamen) en het is door de opflakkering er van dat ze in de problemen komen en achterblijven.
In bovenstaande one loft organisaties zijn de risico’s vanzelfsprekend zeer groot.

Het kan zijn dat je met een niet goed uitgebalanceerd natuurlijk conditie product een plotse opflakkering van de vorm krijgt, maar na verloop van tijd weer een onverklaarbare terugval en soms staat men verder van huis dan voor de behandeling.

Vaak moet een goed inzicht gecombineerd worden met geduld.
Men moet minstens een volledig seizoen de tijd nemen, eer men zijn rekening kan maken .
Soms gebruikt men producten die voor andere diersoorten of zelfs voor mensen bestemd zijn.
Door systemen en formules te bruusk te wijzigen ontstaan totaal nieuwe evenwichten of overdoseringen die soms catastrofale gevolgen hebben.

Supplementen ontwikkelen is meer geworden dan het inzetten van middelen uit de traditionele volksgeneeskunde, aangevuld met wat vitamines en mineralen enz.
Men moet er dus op kunnen vertrouwen dat de formules evenwichtig opgebouwd zijn en constant van kwaliteit.

Naast een optimale keuze van grondstoffen moet er ook ruimte zijn voor vernieuwing.
Bij Comed wordt er permanent gezocht naar verbeteringen.
De bestanddelen zijn meestal van vegetale origine en van elke oogst is er een specifieke analyse van de grondstoffen en actieve bestanddelen.
Die kunnen jaarlijks lichtjes variëren wat bepalend kan zijn voor de werkzaamheid.
Het klimaat, nl. de hoeveelheid regen, zon en temperatuur tijdens de rijping van de planten speelt een rol.
Het is niet altijd evident en grondige analyses zijn nodig om deze factoren in de hand te hebben.
Daartoe heeft Comed door zijn belangrijke afnames de mogelijkheid om goede afspraken te maken in het voordeel van zijn klanten.

Vitamines

De vermelde overdoseringen betreffen vooral de vet oplosbare vitamines A en D.
De in vet oplosbare vitamines A,D,E en K hebben een veel tragere stofwisseling en uitscheiding ( ongeveer 2 maanden) dan deze die in water oplossen. (meestal maar enkele uren), namelijk C, B1,B2,B5,B6, B12 etc…
Er zijn maximale dosissen voor A en D waar bij overschrijdingen het gevaar voor ernstige intoxicatie reëel is.
Bij vitamine D betreft het een diepgaande verstoring van de calciumhuishouding, met het oplossen van de kalk uit het skelet en vervolgens het verkalken van belangrijke bloedvaten
(arteriosclerose).
Soms zijn de gevolgen hij hoge overdosering dodelijk.
Het is de reden waarom Comed bij combinatie van zekere D- gevitamineerde producten voorschrijft om de dosis aan te passen wanneer deze vitamines in de beide preparaten aanwezig zijn.
Het is ook af te raden om producten die voor mensen ontworpen zijn, zo maar bij de duiven in te zetten.
De overheid heeft daartoe ook maximale dosissen uitgevaardigd die moeten gerespecteerd worden, omwille van het risico tot opstapeling.
Zo beschadigt veel Vitamine A het skelet weefsel.
Vitamine E mag dan weer wel in 1000-voud gegeven worden zonder gevaar.
Het is evenwel zinloos zulks te overwegen.
Ook vitamine B6 ( pyridoxine) is tegen de verwachtingen in, niet onschuldig.
Een multivitaminen preparaat bestemd voor mensen verstrekt aan duiven leidde tot 75% sterfte waarbij de lever danig gedegenereerde ten gevolge van de aanwezigheid van 160 mg B6.
De dodelijke dosis voor een duif zou 100 mg zijn.
Een verhoogde toediening vitamine B1 (100 tot 300 mg) zou dan weer geen enkel probleem opleveren.
Ook een overdosering B12 (Vb 50 microgram) is ook ongevaarlijk.

Voeding

Sommige liefhebbers zweren bij aardappelen om duiven dons te laten gooien.
Indien goed gekookt is er geen gevaar, maar de aardappel hoort bij de familie van de “nachtschade” en deze bevatten nogal wat toxines .
De solanine die in de groene schil en de scheuten voorkomt is zeer toxisch.

Wikke (een peulvrucht) is zeer rijk aan eiwit (tot 28%)
Er zijn meerdere variëteiten, maar sommige kunnen zeer toxisch zijn ( cyaanzuur) met verlamming van de ademhaling.
Het nostalgisch teruggrijpen naar de volksremedies houdt toch een zeker risico in .’

Naar het einde van het jaar beginnen we ons weer te focussen op de kweek met calcium en fosfor als belangrijkste mineraal.

Calcium en fosfor  maken bij de duif drie vierde  van de mineralen uit en zijn samen met het (keuken)zout de belangrijkste macroelemen-ten. Calcium beïnvloedt de spieractiviteit en fosfor de energieopwekking.
De eierschaal bevat 97% calciumcarbonaat.  Het skelet  bevat 90 % calcium en fosfor.Granen zijn rijk aan fosfor maar bevatten nauwelijks calcium.  Daarom zijn de duiven danig op zoek naar de nodige calcium en pikken in de muren en cement. De liefhebbers bieden aldus permanent met het voeder grit aan. Door toediening van Fertibol , een uitstekende calciumbron, vermindert deze drang behoorlijk. Grit, gemalen oesterschalen, is een bekende bron van calciumcarbonaat, weliswaar met het nadeel het zuurgehalte van de darm te neutraliseren, waardoor de bescherming tegen infecties afneemt. Oesters kunnen soms verontreinigd zijn door bacteriën (Salmonella E. Coli enz.) of giftig fytoplankton, die darm- en neurotoxische problemen kunnen veroorzaken. Erger is dat oesters door het verontreinigd zeewater, kwik, lood en cadmium bevatten. Deze zware metalen verstoren niet alleen de ontwikkeling van de zeer gevoelige jongen, maar ook volwassen duiven staan bloot aan onherstelbare schade. (om deze redenen raden gynaecologen zwangere vrouwen aan, hoogstens één maal per week vis te eten). 

Comed raadt Fertibol  aan als zure calciumbron, zodat al deze risico’s vermeden worden. Wie beslist geen grit meer te gebruiken mag dagelijks Fertibol  geven. Om een vlotte vertering te bekomen kan maagkiezel worden toegevoegd.

  • De gebufferde calcium / fosfor verhouding zorgt voor  maximale opname in de eierschaal en het gebeente.
  • De zure pH waarde in de darm garandeert een optimale  bescherming en speelt een rol bij de ziekteafweer.

Fertibol, Roni (zorgen voor maximale endogene zuurproductie in de darm, waardoor alle mineralen beter opgenomen worden), samen met Winmix (totale aanvulling) en Curol (Gezondheidsolie) versterken elkaar onderling.

Hiervan is Fertibol een ideale bron, omdat deze bereiding in tegenstelling tot grit , het beschermende darmzuur niet neutraliseert.

(*) De waarde van Calcium in diverse Comedproducten
Miobol 0.5%
Appetose 0,6%
Levicom 2%
Fertibol 4,5%

 


Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

We danken onze Wetenschapper voor zijn waardevol en duidelijk relaas.


FCI – WBP 2021

Klik hier voor meer info over FCI – World Best Pigeon 2021 (PDF)VERSELE-LAGA :

The choice of Champions

In de rubriek “The choice of Champions” laten we topliefhebbers getuigen over waarom ze graag met de producten van Versele-Laga werken. Hoe gebruiken ze deze producten en welk systeem hanteren ze? Dit komen we allemaal te weten.

Dag beste duivenvrienden, mijn naam is Joost De Smeyter – Restiaen uit het Oost-Vlaamse Melden. Ik ben zware-fondliefhebber, gespecialiseerd in de internationale vluchten. Tot op heden won ik internationaal Perpignan 2003, Bordeaux 2005, Pau 2015, Barcelona duivinnen 2018 en Narbonne 2018.Om dat te verwezenlijken heb ik een vliegploeg met weduwnaars, gespeeld op het klassieke weduwschap, en een duivinnenploeg op nest. Sinds jaar en dag ben ik een fan van de Plus I.C.+ mengelingen. De mengelingen van Versele-Laga die gecombineerd zijn als graanmengeling met het korreltje erin. Waarom? Omdat ik vind dat dit veruit de meest rijke mengelingen zijn. Het korreltje bevat alle nodige vitamines, mineralen, aminozuren en bestanddelen die een duif nodig heeft. Daarom vind ik dat die mengeling nog rijker is.

Klik op de foto om de video af te spelen.La Colombophilie Belge

Het maandmagazine van LCB – editie november 2021

Het nieuwe exemplaar van het LCB-magazine verscheen op dinsdag 09 november.
In dit nummer ondermeer:

  • De volledige uitslag van de LCB kampioenschappen 2021 !
  • Een terugblik op de Asduiven van de Maand LCB 2021
  • Hoe onze duiven voorbereiden op de kweek ?
  • Een bespreking van de Nationale vluchten : Bourges I, Chateauroux I, Limoges
  • De graag gelezen bijdrages van de Ket,…
  • Een uitgebreide reportage van Bart & Nance Van Oeckel
  • Info over de komende “Publieke verkopingen”

info : LCB@surinx.be


ONGELIJKE STRIJD : oordeel zelf niet om ook niet veroordeeld te worden:

België kleurt rood op de COVID-19 kaarten… maar dat zouden ook een paar van hen die op TV verschijnen hun kaken moeten doen. Zeg nu zelf maar : voor seksueel getinte SMS’s jes word je op het matje geroepen, van je werk beroofd, als crimineel behandeld en voor het Gerecht getrokken en dus strafrechtelijk vervolgd met dus kans op een boete en zelfs gevangenisstraf in het vooruitzicht. Maar zij die naaktfoto’s doorsturen  en via de Sociale Media in de schijnwerpers komen te staan, zij worden als gewone slachtoffers beschouwd en haast met medeleven omarmd. Zij verdwenen wel een tijdje van het grote scherm(schaamte misschien?), maar duiken nu her en der weer terug op in bepaalde programma’s op televisie. Telkens als ik iemand van hen te voorschijn zie komen, denk ik, ja, ongewild zelfs, aan wat ze zelf hebben uitgelokt, ja, die foto’s op Sociale Media. Maar ik ben er van overtuigd dat als dat bij mij zo binnenkomt dat dit ook bij velen onder u het geval is. Zij die als slachtoffers nu mogen worden beschouwd, gaan vrij uit … Maar wat een verschil in behandeling? Geen van beide gevallen is natuurlijk goed te keuren. Alleen is er hier sprake van een verkeerde- en totaal verschillende aanpak…Laat ons maar berusten, want het zij zo…..Dat was het dan weer voor vandaag . Bij leven en welzijn hoor je mij terug rond 15 december voor een laatste bijdrage van het jaar 2021. Blijf intussen hoopvol en stel het wel, geniet van het leven want het is kort en heftig. Aan al mijn trouwe lezers wens ik bovendien nog veel voorspoed en een onaantastbare gezondheid.

Van uit Taipei/Taiwan groet u

Je dienaar
THE LOST SON
Taipei, November 13 2021


Alleen nog te bereiken via:


logo-versele-laga logo-comed

Total Page Visits: 859 - Today Page Visits: 1