Blue Heaven Loft : december 2021

“De Halve Waarheid is Vaak een Grote Leugen”

(Benjamin Franklin 1732-1758)

Voor we er aan beginnen, toch nog even luisteren, mijmeren en genieten van de Song : “To All the Girls I loved before” van Willie Nelson.


 

VRAGEN VAN LEZERS:

Beste Michel ,

Graag u mening over doping hoe kan men verklaren dat eerste staal positief is en hetzelfde staal tweede onderzoek negatief en het zijn weeral dezelfde liefhebbers die er nog bij geweest zijn ,de namen die genoemd worden zijn (…), een waalse liefhebber die er ook al bij geweest is .En de naam van (…) wordt ook genoemd  .Conclusie ik ben te lomp voor met duiven te spelen en deze mensen komen met heel veel duiven naar een wedstrijd en medisch en de verzorging zijn deze ook veel verder tot op het randje en dan nog worden deze beschermd .Liefst mijn naam niet vernoemen.

Mvg ,


Deze mail liep binnen bij ons op 13 november 2021, op het ogenblik dat onze Nieuwsbrief van November al gepost was…

De vernoemde namen hebben we speciaal weggelaten, doch zijn bij ons bekend.

Dat misnoegdheid over twee maten, twee gewichten, hier tot uiting komt, is voor ons begrijpelijk. Zelfs in Taiwan werden we hierover aangesproken  en naar uitleg gevraagd. En ja, wat moet je hier dan op antwoorden? De KBDB is ook heel laat met een voorzichtige en dubbelzinnige berichtgeving naar buiten gekomen. Dat er wat gescheeld heeft, staat vast. Maar dat uiteindelijk een beroep kon worden gedaan op een twijfelachtige verklaring hierover is bijzonder treffend. Je komt echter moeilijk weg met een uitleg dat de B-Stalen van de vermoedelijk, in gebreke gestelde melkers, te weinig mest zouden hebben bevat om een grondige analyse toe te laten. Feit is nu echter dat beide partijen hier goed mee wegkomen. Spitsvondig , als je het aan mij vraagt. Maar iets is nu wel duidelijk : in 2022 zal het onmogelijk zijn om nogmaals hetzelfde argument in te  roepen. Draai of keer het zoals je wil, twijfels blijven aanwezig en die kunnen we best wel missen als kiespijn.


The Lost Son , uw dienaar in het zonnige, haast Covid-19 vrije Taipei/Taiwan, met op de achtergrond “The 101 building in Taipei”, one of highest in South East Asia…

 


ER ROERT WAT:

In de gebouwen van de KBDB hebben ze (of liever hadden ze), buiten de discussie over Doping nog een andere, netelige kwestie op tafel liggen. VLAAMS BRABANT : Sector 2 en 3 die vanaf 2022 opnieuw, terug afzonderlijk willen gaan lossen. Sector 3 kan al langer het samen lossen van de duiven met deze van Sector 2 niet meer uitstaan. Dus werd deze kwestie, opnieuw voor overleg, op tafel gelegd. Doch nog voor dat deze aanvraag op de Agenda werd geplaatst, is ze daadwerkelijk van tafel geveegd door een Motie van Wantrouwen , naar voor geschoven door een paar tenoren wiens hokken gelegen zijn aan de Oostkant van Sector 2. Zelf heb ik 70 jaar met duiven gespeeld, een en ander dus al meegemaakt. Maar wat er zich nu afspeelt in de rangen van de Belgische Bond is zeker niet goed te keuren :” Vooringenomenheid”. Sector 3 heeft recht van spreken, maar krijgen nu meteen geen gelegenheid om hun standpunt te verdedigen. Weinig Democratisch dus… Een lossing van Sector 3 samen met Sector 2 is onhoudbaar geworden; ik heb hier vroeger al een lans voor gebroken maar ga dit nu nog een keer doen, voor de laatste keer.

Vroege lossingen met een rijzende zon in het oosten , en pal op de zijkant gericht van de zo pas in vrijheid gestelde duiven, hebben iets eigenaardigs. De duiven worden, ongewild afgedreven naar het Westen, de zonnestralen hebben een invloed op het rechteroog van de naar huis terug kerende duiven. De duiven van Sector 2 ondervinden hier minder last van omdat zij toch naar meer Westelijke gebieden moeten vliegen. Maar wat gebeurt er nu? Duiven zijn kudde dieren en dus laten de duiven van Sector 3 zich gemakkelijk misleiden en volgen ze, voor een langere tijd de duiven van Sector 2. Het gevolg hiervan is duidelijk. Vroeger toen beide sectoren nog afzonderlijk gelost werden, zagen de liefhebbers van Sector 3 hun duiven thuiskomen, recht vanuit het zuiden. Maar nu ze samen met de duiven van sector 2 worden gelost, moeten diezelfde melkers hun neuzen richten naar het Westen, keer op keer.

En de gevolgen hiervan zijn niet te overzien. Vooral bij de jonge duiven laat dit zich opmerken. Veel verliezen zijn schering en inslag en dat laat zich dan vooral ook voelen, naar de toekomst dus gericht en eens dat de Nationale vluchten er aan komen. Uiteindelijk krijgen we dan veel minder duiven aan de start en dus ook een pak minder jaarlingen aan de start van een volgend seizoen. Dat aan de liefhebbers van Sector 3 geen mogelijkheid wordt geboden om hun probleem aan te kaarten, komt wellicht, en ik verval in herhaling, door dat enkele tenoren, langs de Oostkant gelegen van Sector 2,  een Veto hebben gesteld om sector 2 en 3 niet terug afzonderlijk te gaan lossen in 2022. Nu weet je, zo goed als ik zelf, dat deze invloedrijke manschappen, welk weer het ook is, uit gelijk welke richting de wind ook blaast, dat zij steeds in ’t midden van het bed liggen. Hun benen vol kunnen spreiden om zodoende het laken volledig naar zich toe te halen. Een vraag die ik me steeds gesteld heb in het verleden en ook nu nog : Waarom zoeken deze Heren geen toenadering tot Sector 1 Vlaams Brabant?

De reden hiervoor lijkt me duidelijk : Sector 1 telt meer liefhebbers en leveren dus normaal ook een groter aantal duiven. Bovendien weten deze tenoren ook heel goed dat tegen wind, ligging en de massa van duiven geen kruid gewassen is. De enige goede oplossing blijft dus nog steeds, zoals voorheen reeds het geval was, om iedere Sector, zowel 1-als 2 als 3 het  afzonderlijk  lossen van hun duiven toe te laten. Discussie hierover meteen uit de weg geruimd. Eerlijke kansen geven aan elke deelnemende liefhebber  is de enige uitweg  om iedereen in Vlaams Brabant tevreden te stellen. Begrip en gezond verstand zal dit alles vergemakkelijken en uitvoerbaar maken… Vlaams Brabant, het meest Oostelijk gelegen gebied, dus grenzend aan de provincie Limburg, heeft het altijd moeilijk gehad om te schitteren op de Nationale vluchten. Een heel sterk spelende liefhebber uit Oost Brabant verklaarde, jaren geleden al, dat het onmogelijk was voor hem om een eerste Nationaal te winnen op de plaats waar hij woonde en nog steeds woont.

Einde 2002, de laatste dag van het jaar, keerde The Lost Son, terug naar de heimat, na een verblijf van 20 jaar in het verre Oosten. In 2003 werd een hok gebouwd (BLUE HEAVEN LOFT), in de vorm van een (L), zoals destijds de hokken van HUYSKENS-VAN RIEL. Wij hebben toen van bij de aanvang van de vluchten, de gewoonte aangenomen om de duiven wekelijks te gaan spelen op vluchten tussen de 300 en de 600 kilometers. Hierdoor gebeurde toen iets opmerkelijks. De meeste melkers van destijds waren gewend om hun duiven, om de twee weken, te gaan spelen op de Hafo vluchten. Wij dus niet…gevolg hiervan… iets eigenaardigs. Doordat onze duiven, gekregen van vrienden, wekelijks de mand in gingen, ontstond er een andere trek van de duiven en hebben wij ,hierdoor, schitterende uitslagen kunnen boeken die toen aanleiding hebben gegeven tot grote wijzigingen in de Belgische Duivensport. Zo werd de Nationale Dubbeling voor duivinnen meteen afgeschaft. En het dubbelen van jaarduiven tegen de oude duiven werd in vraag gesteld na heel wat heibel en gekibbel hierover.

Een verstandig en wijs man, uit Nederlands Limburg, met ervaring en een scherp inzicht, schreef toen in een van het Grootste en nog steeds voorhanden zijnde Weekblad voor duiven, letterlijk het volgende : “ Al dat gekibbel en heibel over het spel met duivinnen en het al dan niet dubbelen van de jaarlingen tegen de oude duiven, zou er helemaal niet gekomen zijn, moest ene MVL vanuit Taiwan niet teruggekeerd zijn naar België “..Nog al een compliment, he …

Tijden veranderen,maar aan logisch denkende duivenliefhebbers moet men toch de kans aanreiken om zich op een eerlijke manier te verdedigen. En een terug grijpen naar een vroegere speelwijze zal zeker ten goede komen van de Nationale Duivensport. Dus A.U.B. Heren, die het voor het zeggen hebben, geef aan iedereen wat hem toekomt en laat Vlaams Brabant opnieuw, sector, per sector afzonderlijk hun duiven lossen in 2022. Het zal iedere sector zeker ook ten goede komen…

Met dank voor het lezen, zonder vooringenomenheid, van deze bijdrage…

THE LOST SON


Tijd nu weer om onze gewaardeerde Wetenschapper, Jean Louis JORISSEN, Industrie Apotheker en eigenaar van de Firma COMED, aan het woord te laten…

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

Jean-Louis Jorissen  Industrie-apotheker

Geel en groen

Sommige dingen heb je niet in de hand, of toch…
Ze overvallen je.

De woensdagmorgen van 1 december vergaderde ik om 9:30 in het bureel van Comed manager Ilse Verstraeten, toen het alarm afging.
Dat gebeurde enkele weken eerder ook al.
Het betrof een vals alarm waardoor we de firma hadden ontboden om de installatie na te kijken.
Dit alarm gaat gepaard met een oorverdovend, borend- en ondraaglijk geloei van sirenes overal in het gebouw.
Ik begaf me met mijn handen op de oren, naar het bediening klavier in het nabije liftportaal, doch omdat dit was afgekoppeld haastte ik mij naar het klavier van de garage.
Ondanks meerdere pogingen, lukte het uitschakelen niet.
Vervolgens hoorde ik een geschreeuw naderen dat ik voorheen nog nooit had waargenomen.
Het kwam van uit de receptie van Comed en ik besefte dat er iets ernstigs aan de hand was .
Er waren een 15 tal mensen aanwezig in het 60 meter lange gebouw.
Ik liep tussen de panikerende en opgeschrikte gezichten door de vestiaire naar de apotheek, waar ik onderaan de trap mijn opgewonden maar kennelijk vastberaden echtgenote Sonja tegenkwam die uit de apotheek had kunnen ontsnappen.
We gingen samen via de trap terug naar de apotheek.
MijN zoon Frédéric – die in een labo dat zich onder de apotheek bevindt- werkt, was al eerder naar boven gelopen en kon de 4 gewapende overvallers enkel nog net zien wegstuiven.

Dank zij de koelbloedigheid van mijn echtgenote Sonja die tijdens de bestorming en het kapotslaan van het beschermende plexiglas onder de toog dook en de overvalknop alsnog kon indrukken, waren de met mes en geweer bewapende mannen verrast en kozen voor een snelle aftocht.
De overval had daardoor exact anderhalve minuut geduurd, maar kwam wel hard binnen.
De reportage op TV Limburg willen wij onze lezers uit andere contreien niet onthouden.
Klik HIER voor het TVL Nieuws van 1 december 2021 (https://www.tvl.be/nieuws/tvl-nieuws-1-december-2021-130054), het fragment start op 1 min. 40 sec.

Wij slapen gelukkig nog steeds als vanouds, hoewel ik soms ontwaak met een gevoel als door de ratten besnuffeld.

Iedereen is Corona beu en de frustratie neemt toe, zeker nu de nieuwe variant behalve zijn snelle verspreiding, qua ernst van ziekte nog niet in zijn kaarten laat kijken.

Het is verschrikkelijk jammer dat er verkrampt protest is van minder dan 5% van de bevolking.
Deze mensen snappen het niet en slaan de bal niet alleen mis. Ze hebben de bal niet gezien.
Ik pleit om in de scholen uitgebreide en juiste uitleg te geven .

Corona moet een vak worden, met toetsen tijdens de examens zodat de kinderen de onwetende protesterende ouders kunnen beschermen tegen zichzelf.
We vergeten dat Corona vooral een vaatziekte is, waardoor klonters de bloedvaten verstoppen, die het achterliggend weefsel laten afsterven en gelijk waar in het lichaam voor onomkeerbare schade zorgen, die op grote schaal de natie danig kan benadelen.
Het is niet uitgesloten dat trolls en misinformatie bewust door schurkenstaten worden verspreid.
De lockdown had de pauzeknop van de samenleving ingedrukt
Na de Corona opklaring tijdens de afgelopen zomer, wilde iedereen massaal de sociaaleconomisch opgelopen achterstand inhalen. Dit wakker schieten veroorzaakte meer vraag dan aanbod met onvermijdelijk stijgende prijzen.
Ook ontstaat een toenemende krapte op de arbeidsmarkt waardoor de lonen stijgen.

Om een tot nu onbekende reden, meende de Chinese overheid bovendien haar onderdanen te moeten oproepen om voor de volgende winter voldoende voorraad brandstof aan te houden, met als gevolg een golf van prijsverhogingen op de energiemarkt.( olie, gas, kolen)
De spiraal van stijgende lonen en prijzen vertaalt zich in -hopelijk slechts tijdelijke- inflatie.
Een economische schok zindert evenwel door de ganse wereld
Dat Chinese staatskapitalisme gedreven door regulatoren blijkt wel te functioneren en we gaan er rekening mee moeten houden dat op termijn hun efficiënte economie een bepalende invloed in onze welvaart heeft.
Een kleine groep technocraten speelt er dus kort op de bal en neemt grote beslissingen. Als er nabij een stad van 20 miljoen inwoners nood blijkt aan een nieuwe luchthaven, dan loopt de politiek niet zoals in België, gedurende vijf jaar alle aanpalende kerkdorpen af om de inwoners te bevragen over de mogelijke geluidsoverlast.
Neen, een paar jaar na de planning draait hun nieuwe luchthaven op volle toeren….

Wilde stakingen en vandalisme tegen kordate Corona aanpak zijn er ondenkbaar met als gevolg dat ze er veel minder last van hebben dan in het westen.

Het hoeft geen betoog, alles van transport , lonen tot grondstoffen wordt duurder….

Comed moest voor het verkrijgen van het FCA certificaat al zijn leveranciers van grondstoffen her-evalueren waarbij alles en iedereen moet voldoen aan strakke kwaliteitsnormen.
Een belangrijk gegeven was dat we geen grondstoffen meer mogen aanwenden die bestemd zijn voor menselijk gebruik.
Wij hadden hierbij geluk en konden door deze zoektocht onze formules aanzienlijk verbeteren.
Zo vonden wij een alternatief voor het duurste bestanddeel van Roni, een oplossing die naast zeer efficiënt ook zeer betaalbaar bleek.
De RONI formule werd naast BETER ook GOEDKOPER!

Hetzelfde doet zich voor met de sterker gedoseerde Curol, die nu de wat zwakker gedoseerde Comedol vervangt evenwel aan dezelfde prijs !
Comedol en Curol worden nu een en hetzelfde product evenwel aan de lagere prijs van Comedol
We spreken hier van een daling met bijna de helft!

Ook de Lisocur + kunnen we om dezelfde reden in prijs verlagen.

Zodoende kunnen Roni zowel als de Curol en/of Lisocur + een dagdagelijks product worden waardoor elke liefhebber de kans krijgt om de ware effecten op de lange termijn te ervaren.

Zo passen onze Comed kleuren perfect
Geel verwijst naar goedkoop, voordelig
Groen naar bio, milieu vriendelijk

We wijzen nogmaals op de bijzondere rol die Roni speelt tijdens het hele seizoen maar vooral tijdens de kweek is zijn inzet cruciaal…
We begrijpen dat de prijs voor menig liefhebber ook een belangrijke factor is.
Deze wordt nu nog slechts 49€  per kilo ! (*)

Roni is een product voor de slijmvliezen in de bek, de keel en het spijsverteringsstelsel. Die uitstekende combinatie stimuleert de goede darmflora en zorgt daarnaast ook voor een goede spijsvertering. Het is een actieve darmconditioner en een perfecte aanvulling op Cometose.
Roni bevat probiotica, gist en darmantiseptica. We weten dat slechte intestinale kiemen geen zure omgeving verdragen. Daarom werd appelazijn als middel tegen darmziekten gebruikt. Appelzijn is echter hoofdzakelijk werkzaam tegen kiemen in drinkwater. Het effect van dat zwakke zuur in het spijsverteringsstelsel is amper merkbaar.
De speciale vezels in Roni stimuleren de flora die melkzuur produceren waardoor de zuurgraad zelfs tot in de kleinste plooien van de darm hoog blijft. Roni zorgt voor een efficiënte vertering van het voer zodat duiven minder eten. Door Roni worden de vetreserves omgezet in beschikbaar intramusculair vet, wat nodig is voor vliegprestaties.
Dat is belangrijk bij een natuurlijk spelsysteem waarbij de duiven door een gebrek aan beweging meer
gewicht hebben dan weduwnaars die twee keer per dag trainen.
Een werkzame stof die afgeleid is van knoflook lost de ongewenste slijmclusters op die de kiemen anders tegen het afweermechanisme van de darmwand beschermen. Zij helpen de natuurlijke weerstand te versterken, het immuunsysteem te ondersteunen en spelen een rol bij ziekteafweer.
Roni is een ideaal zuur producerend preparaat voor de darm en voorziet in een basisverzorging. Samen met de geactiveerde knoflookextracten houdt Roni de darmen in goede gezondheid gedurende gans het seizoen.

Curol is het perfecte alternatief voor wie niet meer blind wil kuren.
Deze zal nog slechts 43 euro per liter kosten! (*)

Curol bevat speciale aroma’s en maakt deel uit van een alternatieve strategie om het preventief gebruik van antibiotica te vermijden. Antibiotica werkt pas na enkele dagen, aroma’s werken onmiddellijk.

Curol is een optimaal samengestelde gezondheids-olie die van Comedol afgeleid is en samengesteld werd op basis van actieve aromaten.
Zij helpen de natuurlijke weerstand te versterken, het immuunsysteem te ondersteunen en spelen een rol bij ziekteafweer.

Ook Lisocur + zal in prijs dalen.
Vanaf heden zal deze te verkrijgen zijn aan 22 euro per liter. (*)

Lysocur + is een snelwerkend, wateroplosbaar, totaalmiddel, dat een belangrijke rol speelt bij ziekteafweer. Het is een gezondheidskuur met naast plantenextracten en etherische  oliën, alle essentiële aanvullingen die het immuunsysteem van de duif in evenwicht houden. Lysocur + zorgt voor propere koppen, houdt de luchtwegen vrij, stimuleert de darmwerking en versterkt en vermeerdert de darmflora. Lysocur + is onontbeerlijk om de duiven in een goede conditie te brengen tegen de start van het nieuwe vluchtseizoen, om die goede vorm vast te houden en om zowel de luchtwegen te ondersteunen, alsook het darmevenwicht (vooral bij de jonge duif) te bewerkstelligen.

 

Omdat December al bijna ten einde is, wensen we jullie prettige feestdagen en een succesvol 2022, een vrolijk eind en een goed begin en een jaar volkomen naar je zin.

 

(*) de vermelde prijzen zijn inclusief BTW en geldig in België.


Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

Dank aan onze Wetenschapper voor zijn belangrijke en interessante bijdrage…


Na de Winter komt de Lente…


En nu de beurt aan VERSELE-LAGA… ook zij hebben heel wat te vertellen…

The choice of Champions

In de rubriek “The choice of Champions” laten we topliefhebbers getuigen over waarom ze graag met de producten van Versele-Laga werken. Hoe gebruiken ze deze producten en welk systeem hanteren ze? Dit komen we allemaal te weten.

Mijn naam is Etienne Meirlaen. Wij spelen uitsluitend de fond en in het bijzonder de zware fond, dus de internationale wedstrijden. De voornaamste wedstrijden die we gewonnen hebben, zijn 1e internationale Narbonne, 1e nationale Cahors, 1e internationale San Sebastian. Van kampioenschappen KBDB, 3x eerste nationale asduif, paar keer tweede, 2x derde Nationale asduif zware fond. Wij zijn vooral met weduwnaars bezig, dus doffers, en ook duivinnen, maar die uitsluitend op nest, en enkel voor de internationale wedstrijden.

Klik op de foto om de video af te spelen.


The Lost Son, just leaving the WORLD GYM, the biggest in Taiwan


Voor u gelezen :

Wat een geluk dat we hier zijn… .

Is Taiwan safe to visit in 2022?

Taiwan is one of the safest place in the world. Even when a Covid spike occurred in Taiwan about half a year ago, Taiwan managed to get the covid situation under control in a surprisingly orderly timing.

Of course, the only problem with Taiwan’s safety is that its safety is entirely based on banning foreigners from entering Taiwan, and I don’t think this will change any time soon. As such, yes, Taiwan is super safe in 2022… but you won’t be able to enjoy Taiwan for a very long time.

Taiwan has achieved “COVID zero” Status…..


Goede Morgen… genieten maar…


La Colombophilie Belge

Mededeling vooraf: LCB ziet zich genoodzaakt haar traditionele LCB party te Nivelles (tijdens het eerste WE van februari 2022) te annuleren omwille van de corona-pandemie.

Het maandmagazine van LCB – editie december 2021

In deze editie:

  • De definitieve uitslag van de LCB kampioenschappen 2021
  • Uitslag “Golden As” competitie 2021
  • Reportages van D & X BRAGARD ( Beste kolonie van Belgie Grote Fond 2021) – Olympiade Marathon
  • Gebroeders HERBOTS en hun asduiven festival 2020-21
  • Anthony MAES – Nationaal Kampioen Grote Halve Fond KBDB’21
  • Rudy DE SCHEPPER, een vaste waarde op de internationale vluchten
  • Bespreking van de afgelopen Nationaals zoals Argenton I, Valence, Pau, Brive

Veel leesplezier

We nodigen je alvast uit voor onze traditionele kerstverkoop op zondag 26 december. Veel leesplezier met het laatste magazine van 2021! En vergeet zeker de finale uitslag van LCB Champions niet te bekijken.

Hou het veilig & gezond!

info : LCB@surinx.beDat is het dan weer voor vandaag.
Aan allen die mij lezen wens ik nog het allerbeste…
Wees voorzichtig en blijf vooral gezond.

Van uit Taipei/Taiwan groet u

Je dienaar
THE LOST SON
Taipei, December 14 2021


Alleen nog te bereiken via:logo-versele-laga logo-comed

Total Page Visits: 895 - Today Page Visits: 1