BLUE HEAVEN LOFT: Newsletter July 2023

From: PIGEON OBSERVER in THE FAR EAST: The Lost Son


Voor we er aan beginnen toch nog even luisteren, genieten een mijmeren bij de Song van Mario Botrous : “Mariage d’amour”

email: observer@vanlint.be


“ Geluk is onze natuur. Het is niet verkeerd om ernaar te verlangen.
Het is verkeerd om het geluk buiten je te zoeken terwijl het binnen in je zit. ”

(Sri Ramana Maharshi, indiase yogi en goeroe : 1879-1950)


The Lost Son… mijmerend over “Blue Heaven Loft”

The Lost Son…. onlangs op bezoek bij Eijerkamp & Zoon

Het vliegseizoen in België

Het vliegseizoen in België verloopt niet zoals verwacht. Enorme verliezen, vooral bij de jonge duiven, maar op meerdere plaatsen zijn ook nog jaarlingen en doorwinterde oude duiven nog steeds onderweg naar huis. Vooral tijdens het afgelopen weekend kregen de jonge duiven vluchten het hard te verduren. Op sommige plaatsen kon de wedstrijd de dag zelf niet worden afgesloten wegens onvoldoende teruggekeerde duiven. Dat houdt dus in dat minstens nog vijf en zeventig per cent van de duiven ‘s avonds nog niet thuis waren.

Men zoekt naar een reden hiervoor? Sommigen, en niet van de minste, ervaren liefhebbers leggen de schuld bij weersomstandigheden. Zij vinden het onverantwoord om duiven door te blijven spelen bij temperaturen van om en nabij de dertig graden Celsius. Anderen dan weer verwijzen naar de mogelijke inversies en onweders die de duiven tegen komen op de weg naar huis toe.

Een enkeling verwijst uiteindelijk naar mogelijke Zonnestormen die bekend staan voor hun krachtige, energetische effecten met een verhoogde intensiteit. Het kan, maar blijkbaar heeft ook de Wetenschap hier geen pasklare verklaring voor. Het blijft dus gissen… maar ook Transport en Voeding worden nu in vraag gesteld… en er zou misschien spraak zijn van een tot nog toe ongekend virus.

We blijven het voor u volgen…

Taiwan (Keelung) Het Venetië in Z.O. Azië…

Zeestrand… stil en verlaten…


Na weken met Oost Noord Oosten wind is er nu geregeld ook sprake van een West Zuid Westenwind. En dat kan je heel goed ook opmerken aan de Nationale uitslagen. Een bewijs dat onze redenering , geciteerd in vorige bijdrage, klopt. “Wind, Massa, Ligging” bepalen de uitslagen op de Nationale vluchten.


Taiwan : Voor u gelezen en genoteerd :

Police raid pigeon gambling racing club in south Taiwan

25 suspects arrested, 734 racing pigeons seized from Tainan racing ring 

TAIPEI (Taiwan News) — Tainan City prosecutors announced on Tuesday (June 27) that they had raided an illegal pigeon racing gambling ring earlier in the month.

A pigeon racing club is suspected of holding three seasons of races over the course of a year, during which gamblers wagered over NT$100 million (NT$3.2 million), reported CNA. According to the Tainan City Police Department’s Criminal Investigation Corps, 25 suspects have been arrested in connection with the gambling ring and over 700 pigeons have been seized.

In a press release issued on Tuesday, the Criminal Investigation Corps said the Tainan City District Prosecutor’s Office had found that many pigeon racing associations in the city were engaged in underground illicit activities. In addition to illegal gambling tied to pigeon racing, authorities also suspect that organizers were releasing the birds at sea, with only a few reaching their destination, and were also engaged in other illegal activities, such as ransoming the birds, extortion, and fraud.

After a special investigation team formed by prosecutors conducted a long-term investigation, a pigeon racing association in Tainan City’s Madou District was found to have no legitimate business license and was unregistered. Since the beginning of last year, the club has held three seasons of races at sea, in the spring, summer, and winter.

There were five rounds of training each season, two qualifying rounds, and five main rounds of competitions. Investigators estimate that the ring generated over NT$100 million in gambling profits.

This year, 1,108 pigeons entered the spring race, but only 43 completed the entire circuit, meaning that only 3.88% reached the finish.

Police said that the task force raided the pigeon racing club on June 16 and arrested the prime suspect, a 63-year-old man surnamed Chuang (), along with five other staff members of the club. A total of 734 pigeons were seized at the scene, as well as host computers, more than NT$140,000 in cash, and other evidence from this year’s summer race.

Officers then summoned the owners of two pigeon shops that sold leg bands for racing pigeons and questioned 17 people suspected of gambling on the races. Police emphasized that the Animal Protection Act (動物保護法) clearly prohibits the use of animals for competitive behavior or the purpose of gambling.”


Opgelet : Volgens betrouwbare bronnen gaat het hier over eenmalig geval en betreft het alleen maar een Club die zelfs geen Uitbatingvergunning  kon voorleggen. Voorts is er dus geen enkel probleem voor de andere duiven verenigingen en Clubs die wel wettelijk geregistreerd zijn.

Dus geen angst of paniek…en de overige vluchten en races kunnen dus gewoon doorgaan zoals gepland.

Haven van Keelung. Meest Noordelijke gebied van Taiwan.


Tijd nu weer om onze Wetenschapper Dhr Jean Louis JORISSEN, Industrie Apotheker en eigenaar van de Firma COMED aan het woord te laten.

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN


Jean-Louis Jorissen  Industrie-apotheker

“The lancet” -een vooraanstaand Brits wetenschappelijk tijdschrift- deed een onderzoek in 93 Europese steden waaruit bleek dat één derde van de vroegtijdige sterfgevallen, als gevolg van hoge temperaturen, voorkomen had kunnen worden door 30 procent meer bomen te planten.

Hoge temperaturen in steden lagen aan de basis van gezondheidsproblemen voornamelijk aan het hart, de longen en de nieren…

Het verwijderen van vegetatie, de aanwezigheid van asfalt en het gebruik van bouwmaterialen die warmte opnemen en vasthouden, zijn factoren die de opwarming van de aarde in stedelijke gebieden verergeren tegenover op het platteland.


Amsterdam.. 1 miljoen bomen, waarvan 300.000 door de stad beheerd

De situatie is het ergst in Zuid- en Oost-Europa, met name Cluj-Napoca, Roemenië, waar het grootste temperatuurverschil werd gerapporteerd met 4,1 graden.
Het onderzoeksteam van “The Lancet” stelde vast dat het verhogen van het aantal geplante bomen in steden best wordt aangevuld met andere klimaatvriendelijke maatregelen in een algehele groeninfrastructuur.

Over de boom is het laatste nog niet ontdekt . Zo zouden hun wortels ook met elkaar kunnen communiceren op grote afstand, door de tussenkomst van het complexe ondergrondse netwerk van schimmels (ze verwittigen elkaar voor belangrijke wijzigingen van aankomende insecten, warmte, neerslag etc..).


Bron: https://www.wur.nl/nl/nieuws/onderzoekers-brengen-wereldwijd-in-kaart-hoe-bomen-schimmels-en-bacterien-samenwerken.htm

We mogen gerust veronderstellen dat ook dieren in het algemeen en duiven in het bijzonder veel meer sociale interacties onderhouden in functie van het algemeen belang van hun soort dan dat we vermoeden.
Alles is van op afstand op elkaar afgestemd o.z. dank zij “feromonen” (bijzondere geurdragers) waar we nog maar weinig van weten.

Zeer interessant en hoopgevend : wordt vervolgd.

Een slimme onderkruiper, genoemd Trichomonas columbae in de volksmond « het geel »

De jonge duiven competitie is een grote uitdaging onder meer tgv een aantal besmettelijke ziekten.
Het betreft spelbedervers die steeds om elk hoekje loeren.
Zo heeft in de parasietengroep genaamd “protozoa” naast coccidiose, toxoplasmose en hexamithiase, trichomonas een stevige reputatie.
Parasieten profiteren van de verontreinigde manden , -strooisel en -bodem, waarop ze massaal in voorkomen, vooral in combinatie met de verhoogde temperatuur tijdens het wedstrijdseizoen.
Het hoeft daarom geen betoog dat alles begint bij een goede (hok) hygiëne.


Bron: https://www.nfdo.nl/nieuws/besmettelijke-vogelziekte-het-geel-in-meerdere-regios

“Het geel” is wereldwijd verspreid onder de postduiven.
80% is besmet, maar ze blijven veelal onder de radar, zonder veel symptomen, vb. een beetje rode keel. Daarom worden ze soms als normale bewoner van de slijmvliezen beschouwd (commensaal).
Het zijn vooral de jonge duiven die het meeste last hebben en dat is logisch. Ze verbruiken veel reserves voor hun groei en tgv hun gevoeligheid voor stress.
De besmetting gebeurt veelal via de bek (azen) en via het drinkwater waarin ze verschillende uren kunnen overleven.

Na besmetting zien we de eerste verschijnselen van af dag 4.
Het betreft een zeer kleverige, taaie kaasachtige gele aanslag op de slijmvliezen van de keel, die in erge gevallen, zelfs het kaaksbeen, slokdarm en krop kan aantasten.
De infecties kunnen tot diep in het systeem ernstige letsels veroorzaken.
Wanneer jonge duiven slecht presteren, zeer veel drinken en dunne mest uitscheiden, is het tijd om de keel en bek goed na te kijken, waar meestal, de klassieke symptomen van het geel aan het opkomen zijn. Volgens de ernst kunnen bloedvaten en organen zoals de lever aangetast zijn, met onomkeerbare schade.

Tgv gebrek aan conditie kan latente herpes (=endemisch = elke duif is drager) trichomonas uitlokken en omgekeerd. Trichomonas kan de kwaliteit van de slijmvliezen en de conditie danig ondermijnen dat het Herpes virus kan opflakkeren met one Eye cold ( Corhryza) of pokken tot gevolg.
Deze uitbraken kunnen al of niet gecompliceerd worden met bacteriële infecties ( Pasteurella).
Jonge duiven zijn gevoelig, omdat hun weerstand nog te beperkt is en snel kan terugvallen ( vb door externe parasieten) (Stopmite). Hierdoor kan Herpes opflakkeren en deze op zijn beurt trichomonas uitlokken.

De duiven ontwikkelden over vele generaties weliswaar diverse niet-immunogene afweer technieken.
Een peptide genaamd « defensine » vrijgesteld in de darmwandcellen, maakt gaten in het celmembraan van de trichomonas parasieten waardoor deze lekken en afsterven.
NO (stikstofoxide), een natuurlijke bloedvat verwijder, die wordt vrijgesteld bij inspanning, remt de ontwikkeling van trichomonas (ook nog andere kiemen) af.
Deze niet-immunologische aanpak wordt echter door trichomonas tegengewerkt, doordat hij argenine – een tussenstap nodig voor de NO productie – kan onderscheppen.
NO speelt bijkomend een rol in de (on)doordringbaarheid van de slijmvliezen. Door argenine te onderscheppen kan trichomonas ook het binnendringen in de bloedbaan bevorderen.
Duiven die van nature een efficiënte NO productie hebben,  zijn minder vatbaar voor deze ziekte.

Vandaar dat we het aminozuur “argenine” in onze formules voorzien.
Ook het slijm van de darmwand speelt een belangrijke rol.
Het is een uiterst complexe structuur met een « kleef effect » in het darmlumen waar de parasiet zich manifesteert.

Comed pionierde al tientallen jaren met zijn darmconditioners, om met de nodige aanvullingen, bovenstaande processen te ondersteunen mbt deze darmwandslijm-verdedigingslinie…

Kortom “het geel” is een potje miserie veroorzaakt door een allegaartje van met elkaar samenwerkende ziektekiemen onder de leiding van trichomonas.
De klassieke geneesmiddelen tegen “het geel” zijn de geneesmiddelen familie van de imidazolen: ronidazol, carnidazol, metronidazol , dimetridazol etc.
Het laatste is efficiënt, maar dan weer toxisch.
Vooral de huid raakt geïrriteerd en verdroogd, waardoor het ervaren liefhebbers oog al snel ziet dat het vederkleed minder glanst.

Er kan bij het gebruik van deze geneesmiddelen ook snel resistentie opduiken. Het is zeker niet aan te raden ze te combineren met antibiotica, doordat die de werkzaamheid beduidend kunnen verminderen en zelfs “het geel” kunnen aanwakkeren.
Het absoluut noodzakelijk, aan geen kuren van minder dan 7 dagen met Vb. metronidazole, te beginnen, wegens de grote kans op resistentie.

In een studie werd de  behandeling van trichomonas met metronidazole vergeleken met een behandeling van trichomonas met een waterig knoflookextract.
Het blijkt nl. dat  duiven hiermee uitzonderlijk goed beschermd werden.
Deze knoflookextract groep had na behandeling een hoger lichaamsgewicht en een lager sterftepercentage dan de testgroep met metronidazole. 

De studie betrof 48 duiven, die werden ingedeeld in 4 groepen.

  • Groep 1 was niet besmet en niet behandeld.

Elke jonge duif uit de drie andere groepen werd geïnfecteerd met trofozoiëten.

  • Groep 2 was besmet en niet behandeld.
  • Groep 3 werd behandeld met metronidazole 
  • Groep 4 werd zeven opeenvolgende dagen behandeld met waterig knoflookextract in het drinkwater .

In groep 4 had het knoflookextract de hoogste anti-trichomonale werking en de behandelingsduur kon verkort worden van 7 tot 5 dagen. De duiven van groep 2 die besmet waren en niet behandeld, leden aan  macrocytische hypochrome anemie (ernstige vorm van bloedarmoede), terwijl de jonge duiven in groep 3 en 4 normale bloedbeelden vertoonden.

Het totaal serum eiwit, (albumine en globuline) was verhoogd, wat wijst op een gunstig effect op het immuunsysteem. De totaal cholesterol en de leverenzymen ASAT, ALAT waren verlaagd
(indien verhoogd=leverschade) in groep 3 en 4 in vergelijking met die van groep 2.

In tegenstelling tot bij coccidiose, kan een duif geen weerstand opbouwen tegen Trichomonas en ze laten “uitzieken” is daarom geen goede strategie.
Het probleem meteen aanpakken is zeker noodzakelijk tijdens het vliegseizoen.
Bovenstaande resultaten wezen erop dat knoflook een superieur fytotherapeutisch middel is voor de bescherming tegen trichomoniasis bij postduiven.
Zodoende wordt momenteel in de wetenschap bij voorkeur een niet-medicamenteuze plantaardige aanpak aanbevolen.

Je kan ”het geel” er dus enkel “uitselecteren” met behulp van een natuurlijke bescherming, zoals beschreven in de Comed methode (gezuiverd knoflookextract is een van de bestanddelen van o.a.. Roni, Curol, Comedol, etc…).

In die zin is regelmatig (preventief) kuren met de -geneesmiddelen van de imidazole groep- uitzichtloos.
Er zijn naast knoflook ook meerdere andere plantaardige bestanddelen die een gelijkaardige werking hebben zoals in Lisocur+, etc…

Tot slot kunnen we niet anders dan het nogmaals herhalen:

Bij Comed zit je goed
Wetenschap – Advies –  Inzicht – Vertrouwen

Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24488107/


Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

We danken onze Wetenschapper voor zijn , zoals steeds, interessante bijdrage.

Wetenschapper Dhr. Jean Louis Jorissen “COMED” samen met The Lost Son van “BLUE HEAVEN LOFT”


INTERNATIONAL NEWS : Aangaande de F.C.I. en de aanstaande Duiven Olympiade:
Met aandacht te lezen , te noteren en te onthouden.

FCI – World Best Pigeon 2023 rules
klik hier voor het document (PDF)

Invitation and important information Olympiad

Dear Sir/Madam,

It is our pleasure to invite you to the Olympiad 2024 in Maastricht – the Netherlands. You will find the official invitation in the attachment of this mail.

Sign up for program Olympiad 2024
You are welcome to attend the Olympiad 2024. The program starts on Thursday, January 25 and ends on Sunday, January 28. Per country, two delegates including partner (a total of four persons) can be registered. You can make your attendance known before September 92023 via this QR code or via https://forms.office.com/e/Bxua5AuvbR.

Participation to the sport and standard exhibitions

During the Olympiad, of course, there will be a sport and standard exhibition again. We would like to know before Tuesday, August 1, from all countries in which categories they will be participating. The official entry will of course follow after the various competitions. Signing up for the categories in which they will participate and in a later stage the official entry of pigeons, can be done through this QR code or through https://forms.office.com/e/9hB8UAjBqD.

Visa request
Do you need a visa to attend the Olympiad? Then make sure you start applying for your visa early. This is due to crowding at VFS Global. A visa can be applied for from July 25, 2023. Visit www.netherlandsworldwide.nl for more information on applying for a visa and traveling to the Netherlands.

In addition, in the attachment to this email you will find information about the NPO (organizing federation) and the Olympiad 2024. You can send this along with other required information for the visa application. If you would like an attestation/written proof of attendance at Olympiad 2024? If so, we can prepare this for you. We kindly request you to email the passport name and passport ID to info@olympiade2024.nl . We will then arrange for the written proof to be prepared.

Questions
If you have any questions regarding to the above information, please feel free to ask them by replying to this email.

We look forward to welcoming you to the 2024 Olympiad in the Netherlands!

Kind regards,

 

Ben Geerink, chairman
on behalf of the NPO Board


De Natuur die haar geheimen prijs geeft


Het oog mag ook wat hebben

“BEAUTY IS A JOY FOREVER”

Beauty is a Joy Forever


Dat was het dan weer voor vandaag. Dank aan allen die mij lezen. Bij leven en welzijn kom ik bij u terug tegen half oogst 2023.
Blijf intussen gezond en geniet van alle geneugten des leven …zo intens en zo lang mogelijk. Dat wenst u :

Je dienaar

The Lost Son

Pigeon Observer in de FAR EAST
Ambassador and Senior Adviser van de F.C.I. die jullie allen groet

Vanuit :
Zoutleeuw (Belgium)
Juli 14, 2023
China Racing Pigeon Association
www.crpa.cn

Total Page Visits: 5073 - Today Page Visits: 1