Blue Heaven Loft : januari 2021

“LIEFHEBBEN BETEKENT NIET DAT WE NAAR ELKAAR KIJKEN, MAAR DAT WIJ SAMEN IN DEZELFDE RICHTING KIJKEN.”

(Timon Meynen)

Voor we er aan beginnen toch nog even luisteren, mijmeren, genieten van de song : “Waarom fluister ik je naam nog?” van Benny Neyman…

 

Blue Heaven Loft : Leegstaande hokken stralen een beangstigde indruk uit…COVID-19 laat ons nog steeds niet toe om naar Taiwan terug te keren. Intussen weigert dit land ook alle invoer van duiven uit België en Nederland…En momenteel zijn er zelfs geen vooruitzichten naar een datum voor de opheffing van deze blokkade…

COVID-19 kent geen genade en zijn variant lijkt nog verder te gaan: zeer besmettelijk, maar wel minder dodelijk… Gevolgen van dit alles zijn er bij de vleet. Statistieken laten duidelijk zien en hieruit kan ook al opgemerkt worden dat er, ten gevolge van de strenge lock down, een Babyboom op komst is in de eerst volgende maanden. Mensen gaan weer werken van thuis uit en dat brengt ook spanningen met zich mee. Zo zet verveling aan tot ongenoegen en toename van libido, lust en verlangen naar intimiteit, door sexy lingerie ten top gedreven. De winkels die lingerie verkopen weten er alles van. Zij zijn de enige in hun branche die hebben kunnen profiteren van al dat thuiswerken. Meer dan 20% omzet deze winter in vergelijking met vorig jaar… Pyjama’s en slips, in alle maten en gewichten en in uiterst zachte stoffen: wol, kasjmier, en zijde… Maar ook horen we een hoera geroep voor de pikante lingerie die dat thuis zitten en werken toch wat spannender heeft gemaakt. (genoteerd bij HLN)Zojuist vernomen dat de quarantaine en hok-op-plicht voor reisduiven na de uitbraak van Vogelgriep in de streek rond Menen, kortelings zal worden opgeheven. Duiven kunnen dan opnieuw zonder problemen worden vervoerd van de ene –naar een andere plaats.

De KBDB afdeling meldt intussen ook in een recent bericht dat er rond half januari een belangrijke vergadering hierover zal plaats hebben met het Voedsel Agentschap. De KBDB belooft ook alles in het werk te stellen om uiteindelijk ook onze reisduiven uit de voedselketen te halen. (wordt vervolgd)


Zo juist binnen… belangrijke mededeling…

Ophokplicht voor pluimvee mogelijk tot voorjaar van kracht, vogelgriep blijft circuleren bij wilde vogels

De ophokplicht voor pluimvee blijft in ons land mogelijk nog  het hele voorjaar verplicht, zowel voor professionele pluimveehouders als particulieren zegt het Federaal Voedselagenschap (FAVV). De ophokplicht was ingesteld omdat er eind november een uitbraak was van vogelgriep bij een aantal pluimveebedrijven. Daar is de situatie nu helemaal opgelost. Toch blijft het virus circuleren bij wilde vogels. Pluimvee moet dus zo veel mogelijk afgeschermd worden van wilde vogels en daarom blijft de ophokplicht voorlopig behouden.

Gunter Joosen

Sinds 26 november 2020 is de aanwezigheid van het erg ziekmakende vogelgriepvirus H5 vastgesteld bij twee pluimveehouders in België: bij een professioneel pluimveebedrijf in de gemeente Menen (West-Vlaanderen) en bij een particuliere houder in de gemeente Dinant (Namen). Naast deze twee besmettingen, werd ook een besmetting met een ander, minder ziekmakend vogelgriepvirus H5 vastgesteld op een professioneel pluimveebedrijf in Diksmuide (West-Vlaanderen). Het FAVV stelde meteen een ophokplicht in en legde ook allerlei beperkingen op voor het transport van pluimvee en eieren in een perimeter rond de getroffen houderijen.

Alle besmettingen zijn ondertussen weggewerkt en de situatie is onder controle gebracht. Het FAVV heeft de verschillende beperkingsgebieden die werden afgebakend rond de houderijen opgeheven.

Wilde vogels

Ondanks deze positieve evolutie blijft het vogelgriepvirus nog steeds circuleren op ons grondgebied. Vandaag telt ons land volgens het FAVV 20 gevallen van het sterk ziekmakende vogelgriepvirus H5 bij wilde vogels . Ook bij de buurlanden zijn er geen indicaties dat de situatie verbetert.

De ophokplicht van pluimvee en gehouden vogels blijft daarom nog steeds van kracht. Dit geldt ook voor particuliere houders die slechts enkele kippen houden. De maatregel zal niet kunnen worden versoepeld zolang de dreiging van besmetting via wilde vogels hoog blijft. Deze situatie kan mogelijk zelfs tot aan het voorjaar van 2021 blijven duren.

De volgende maatregelen zijn momenteel in België van kracht:

  • Alle pluimvee en vogels, ook duiven, van professionele pluimveebedrijven en particuliere houders moeten worden opgehokt of afgeschermd zijn om contact met wilde vogels te vermijden. Deze maatregel geldt niet voor struisvogels.
  • Het geven van eten en drinken aan pluimvee en gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.
  • Het is verboden om pluimvee en gehouden vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
  • Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn verboden, zowel voor professionele houders als voor particuliere houders.

Het FAVV blijft de situatie in België op de voet volgen en heeft op regelmatige basis overleg met de pluimveesector, andere lidstaten en de Europese overheden. (VRT-NWS)

Tijd nu ook weer om onze Wetenschapper Jean Louis JORISSEN, Industrieel Apotheker en eigenaar van de Firma COMED, aan het woord te laten :

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

Jean-Louis Jorissen  Industrie-apotheker

De magische rui

Om een slechter jaar dan 2020 te vinden moet men ver in de geschiedenis teruggaan.
Alles draait rond een virusje, dat we intussen nederig met een hoofdletter schrijven.
Als een virus (adeno, circovirus, etc ..) bij wijlen een ravage onder onze duivenpopulatie aanricht met al naargelang van 1 tot 100 % slachtoffers, dan halen we vaak de schouders op, “ ach het is een fait divers”, iets wat ons maar oppervlakkig raakt of van uit het oogpunt van de Comed methode, te beschouwen als een natuurlijke selectie.
Het maakt het ras finaal sterker. Punt.

Wij mensen beschikken inmiddels over een aantal Covid 19 vaccins, maar we zijn er nog lang niet. De uitrol naar de wereldbevolking is complex en duurt allicht tot eind volgend jaar.
Er zullen – zeker de ontwikkelingslanden waar de zorg niet optimaal is, meegerekend – nog honderdduizenden argeloze slachtoffers te betreuren vallen, voor er van normalisatie sprake kan zijn. Hoe langer het duurt vooraleer de circulatie van het virus tot stilstand gekomen is ( door groepsimmuniteit na vaccinatie van 75% van de bevolking) hoe meer kans op (veel gevaarlijkere) mutanten, waartegen de huidige vaccins mogelijks minder efficiënt werken…
Groot probleem is dat veel mensen onterecht twijfelen aan de betrouwbaarheid.
De wetenschap moet duidelijk uitleggen dat we over dat coronavirus al bijna 20 jaar grondige kennis hebben opgebouwd en dat het vaccin absoluut niet zomaar rap rap is in elkaar geflanst.

Wat ook opvalt is het allesoverheersend “beu gevoel”, eerder dan
“wat heeft 2020 ons nu geleerd in”….

Het feit dat we nog altijd onvoldoende oog hebben voor het systematisch vernielen van een fascinerend en complex globaal ecosysteem, dat over miljoenen jaren evolueerde, is verontrustend.
We blijken nog steeds niet te snappen dat de duizenden virussen -die in de regenwouden aan de lopende band muteren- sinds miljoenen jaren in subtiel evenwicht leven met de fauna en de flora.
Nu worden ze op nog geen eeuw zo ver door de mens teruggedrongen, dat ze geen andere optie meer hebben dan ons te bespringen en mogelijks proberen uit te roeien.
Dat bijvoorbeeld haast alle in het oerwoud levende chimpansee soorten met uitsterven bedreigd zijn door de ongeziene expansie van de landbouw ten behoeve van de ontketende mens, is kennelijk de zorg van een kleine schare ver-van-mijn-bed idealisten.

Zowel het ebola- als Covid 19 virus rukten op uit de fauna (via de vleermuis, chimpansee…) van het regenwoud en zij zullen de laatsten niet zijn.
Hoe meer we het wildleven verdringen hoe harder het zal terugslaan.
Het is jammer dat intussen meer en meer dictators verkozen geraken , die hun volk letterlijk aanmoedigen om landbouwgronden te winnen op het regenwoud.

De ontbossing in de Amazone sinds het jaar 2000: in de rode stukken is het bos verdwenen

Hoe meer de mensen blijven reizen , massa-evenementen organiseren, elkaar handjes schudden en knuffelen hoe groter de kans dat we in de nabije toekomst opnieuw prijs kunnen hebben.

De aangroei van de wereldbevolking :

https://www.worldometers.info/nl/

Zo lang het bij deze bevolking -die toeneemt met meer dan 200.000 per dag- vooral gaat over:
mijn job, mijn familie, mijn leefruimte, mijn toekomst, mijn goed gevoel, gaan we nog wat meemaken….

De duivensport is een vrij milieuvriendelijke bezigheid, maar de recentelijk voorgestelde (dierentransport)beperkingen , om de verspreiding van virussen te beletten- dreigen roet in het eten te gooien. Met de nodige redelijkheid zou hiervoor alsnog een praktische oplossing kunnen gevonden worden.
De virussen leven al 200 miljoen jaar -dus veel langer dan wij- op deze planeet en laten zich niet zo maar verdringen…
Dus ja, de duivenliefhebber heeft het betere profiel om de leefwereld niet al te hard op de proef te stellen.
Hij is veel en graag thuis met zijn duifjes , hij ambieert naast het goed presteren van zijn kolonie meestal veel minder materiële dingen die het milieu belasten, maar in plaats daarvan geniet hij in verwondering van de magische capaciteiten van de postduif en dat vervult hem met emotie.

Blog gastheer Michel Vanlint vraagt mij al geruime tijd om de invloed van hormonen op de rui toe te lichten.
Over dit uitzonderlijk complex gebeuren is de wetenschap het roerend eens
: namelijk dat het ze fijne er niet van weten.
Het is een van de meest mysterieuze fysiologische fenomenen dat nog steeds grotendeels onverklaard blijft.
Feit is dat wie er als liefhebber goed mee omgaat er het verschil mee kan maken.

Wij geven van de rui hier geen uurroosters en kalenders mee die je sowieso in duizenden geschriften kunt lezen , maar wel de verbanden tussen dit verschijnsel met andere variabelen.

Er bestaan enkele theorieën, zeg maar hypothesen, omdat geen enkele er van volledig sluitend is.
In vele faculteiten is onderzoek gebeurd o.a. over de invloed van klieren en alle denkbare hierdoor afgescheiden hormonen, waarbij o.a. de pijnappelklier of hypothalamus ,die slechts enkele milligram weegt, een belangrijke spelverdeler is.

Deze klier werkt o.a. als een lichtknopje en regelt namelijk in eerste instantie het dag en nacht ( licht en donker) ritme, met een uitgesproken invloed op de rui en dit duidelijk in samenhang met de lichaamstemperatuur.
Zo blijkt dat bij licht de lichaamstemperatuur hoger is dan in het donker.
Als je deze hypothalamus wegneemt, verhoogt de temperatuur zowel bij licht als donker.
Ze stuurt ook andere klieren aan die weer hun eigen hormonen produceren met specifieke, eigenschappen zoals o.a. de hypofyse (prolactine) maar vooral de schildklier (thyreotroop hormoon, o.a. verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de follikels van de nieuwe pluimen)
De afscheiding is onderhevig aan seizoenvariaties in functie van de rui en men heeft kunnen vaststellen dat dit samenloopt met de aanleg van vetvoorraden, die op hun beurt de hele stofwisseling beïnvloeden
Vet is zowel brandstof voor het opwekken van warmte, als energie bij het vliegen of het voederen van de jongen.
Hier speelt een logisch verband tussen rui, leg en broeden.
We zien idd dat de rui tijdens de laatste dagen van het broeden geremd wordt door prolactine ( hormoon afgescheiden door de hypofyse) verantwoordelijk voor het aanmaken van kropmelk.
Het systeem kiest logischerwijze voor het proces dat zorgt voor energie nodig bij het voederen van de jongen voor hetgeen dat instaat voor het warm houden van het lichaam tijdens de rui.

Ook de bijnier speelt mee in de rui.

Zij maakt het cortisonehormoon aan waarvan de bloedwaarden stijgen tijdens de duisternis.
Lange perioden van licht beïnvloeden de bloedwaarden van cortisone niet.

Medicamenteus toedienen vertraagt logischerwijze de rui maar kan ook de pijngrens verleggen.

Corticosteroïden stimuleren ook de aanleg van vetdepots.

Hun gebruik tijdens de wedstrijden als rui-remmer en prestatie bevorderaar was ooit populair, daarom inmiddels strikt verboden. Al de genoemde klieren en hormonen interfereren ook met het enorm complexe immuunsysteem dat via verschillende centra verspreid ligt over het hele lichaam en instaat voor afweer tegen schadelijke indringers.
We hebben de beurs van Fabricius, de thymusklier, de milt, de amandelen, de Harderklier,het beenmerg etc, die allemaal cellen kunnen produceren ( granulocyten, lymphocyten, macrofagen etc). In het bloed en het eigeel zijn er bijzondere eiwitten (immunoglobulinen) die ook een belangrijke rol in de afweer spelen
Hierbij is ook geweten dat het prikkelen van dit systeem (vaccinatie) een directe en niet onbelangrijke inwerking kan hebben op de rui en de prestaties.

De invloed van kortstondige en langdurige stress beïnvloedt de werking van het autonoom zenuwstelsel ( parasympathicus) dat zorgt voor actie (via adrenaline) en recuperatie (acetylcholine)
In het Engels drukt men de dubbele werking van de parasympaticus uit in enerzijds “fight or flight”
(vechten of vluchten) en anderzijds “rest and digest” ( rusten en verteren)
Het betreft het oerinstinct van alle wezens om te overleven in de wildernis.

In deze korte beschouwing is er slechts een beperkte samenvatting van een enorm complex endocriene (klieren) mechanisme.

Voorbeeld hormonen tijdens de voortplanting waarvan de broedperiode een invloed heeft op de rui.

Er zijn dus heel veel hormonen in het spel die bovendien allemaal door en met mekaar samenwerken in functie van de vruchtbaarheid, de ziekteafweer, de energieproductie, etc… kortom het hele bewuste en onbewuste gedrag van de duif.

Als wetenschapper raak je onder de indruk, wordt je nederig en vooral dankbaar om het voorrecht de fijne werking van deze hogere levensvorm te mogen bestuderen en de opgedane kennis rechtstreeks toe te passen via verfijnende aanvullingen aan de voeding ten dienste de geneeskunde in het algemeen en de sportprestaties in het bijzonder…

Comed heeft in het begin van het jaar enkele praktische mededelingen.

We stelden vast dat vele liefhebber worstelen met het uitspreken sommige namen
Lysocur wordt vaak Lycosur , Lysosur, etc… uitgesproken
Myobol wordt Maybol of Meybol
Wij denken dat het allemaal door de mysterieuze letter Y komt
Zodoende werd besloten om in de toekomst

Lysocur Forte te vervangen door Lisocur +

Myobol te vervangen door Miobol

De werking van Phytocur was vooral gericht op de darmen, vooral de functie van het aldaar gevestigde immuunsysteem terwijl Lysocur Forte bestemd was voor de luchtwegen ook met zijn eigen immuunsysteem beiden een belangrijke rol spelen in de afweer tegen ziekte.
“Lyse” verwijst naar het Grieks, voor het oplossen van het vermeerderde hinderlijke longslijm van mindere kwaliteit dat zich soms vormt bij luchtwegenbelasting.
De beide formules groeiden naar elkaar toe en werden omwille van de mogelijkheid tot vereenvoudigen identiek om aldus slechts een product over te houden met de naam

Lisocur +

Aangezien we aanbevelen dit product dagelijks te geven, zijn we gelukkig bij het nieuwe jaar de Lysocur + aan te bieden aan 23 euro (-20%) in onderstaand pakket.


Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

Met dank aan onze Wetenschapper voor zijn interessant betoog…

FUGARE 2021

Ook zij hebben besloten om hun happening niet te laten doorgaan, volgende maand in Februari 2021.. maar uit te stellen tot in 2022… ook weer als gevolg van COVID-19…

VERSELE-LAGA :

En VERSELE-LAGA dan : Deze Firma verricht momenteel uitstekend werk, ondanks COVID-19. Dat kunnen we ook vaststellen en waarnemen hoe zij er in slagen om hun marktaandeel stelselmatig nog te vergroten en uit te breiden en dat Wereldwijd.

Hieronder nog wat meer gegevens.

Kijk maar even verder:

Nieuws van Versele-Laga

Gelukkig nieuwjaar van het volledige Versele-Laga team

De kweekperiode bij Rik Hermans

Rik Hermans geeft meer uitleg over de aangewezen producten om topduiven te kweken.

Klik op de afbeelding hieronder voor het volledige filmpje.

Vind hier extra informatie over de producten die Rik gebruikt:

FCI

Ook de Internationale Duivenfederatie de F.C.I.  is druk in de weer en onderhandelt momenteel op hoog niveau, met de EU leiders om de opgelegde verplichtingen wat betreft vervoer van duiven over de grenzen heen, op te heffen.

Hieronder meer informatie en berichtgeving :

ACTUEEL :

En ja… dat ook nog… we zijn weer vertrokken (na lang stilzwijgen) en waarschijnlijk voor meerdere maanden, voor een proces over : “GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG.”

“Vrouwen in het verweer”… Emancipatie en gelijkheid van rechten en plichten zorgen hiervoor. Jaren terug, toen alles nog goed liep… nooit van gehoord. Trouwens uit het Oud Testament hebben we geleerd (is ons altijd bijgebleven) dat Adam er eerst was en Eva ontstond uit een rib van Adam. Maar wie was het die het eerst in de Appel beet? Adam? Nee neen, dat was dus wel Eva… Aan u nu om uit te maken of het vroeger Beter of Slechter was dan op heden?…

Voor u nog gelezen :

Probleemstelling : “Waarom verlangen mannen ’s winters meer naar geslachtsgemeenschap en vrouwen ’s zomers? “Nu, omdat de natuur van mannen warmer en droger is, en die van vrouwen vochtiger en koeler. Bij mannen zijn het vocht en de warmte -waaruit het zaad ontstaat- toereikend om in de winter verlangen te veroorzaken, maar bij vrouwen is de warmte minder en is het vocht koel en dik door een gebrek aan vuur; maar dat vuur is er in de zomer wel…” (Stephan Wetzels)

Dat was het dan weer voor het begin van het nieuwe jaar 2021.

Hopelijk kan ik jullie volgende maand, de klein maand, februari wat positiever nieuws brengen. Aan allen die mij lezen wens ik nog het allerbeste, een sterke gezondheid en veel moed en volharding in de strijd tegen COVID-19… Bij leven en welzijn dus…

Tot een volgende keer…

Vanuit Zoutleeuw groet ik u allen

Uw dienaar
THE LOST SON
JANUARI 8 2021

Michel Vanlint
The Lost Son
Blue Heaven Loft
Bogaerdenstraat 33
3440 Zoutleeuw
Belgium
Tel. : +32 475 75 79 58
E-mail : michel@vanlint.be
Website: www.vanlint.be

 


logo-versele-laga logo-comed logo-rpw

bridge-sydney

Total Page Visits: 1025 - Today Page Visits: 4