Blue Heaven Loft : februari 2021

“KENNIS IS MACHT”

(Francis Bacon : 1561-1626)

Voor we er aan beginnen toch nog even luisteren, bezinnen en genieten van de song : “THE REASON” from Hoobestank…

 

Covid-19 verstoort nog steeds onze vrijheid. Hoe langer hoe meer besmettingen beangstigen ons normale leven…en de gedachte : “Hoop doet leven” is allang achterhaald. Zelfs na twee vaccinaties geraken we TAIWAN niet binnen, zonder bij aankomst de verplichting om 14 dagen in afzondering en quarantaine te moeten verblijven. Hierop wordt geen enkele uitzondering gegeven. Dus ook mijn echtgenote, in Taiwan geboren, moet bij haar aankomst voor 2 weken in quarantaine. Erger nog dan dat : wij beiden moeten deze periode gescheiden van elkaar doorbrengen. Dus roepen, koeren , hunkeren en verlangen naar gezelschap wordt zeker een vreselijke uitdaging voor mij?…

Winter sfeer in BHL Zoutleeuw…


En de duiven nu ? Eindelijk is er dan toch wat licht aan de verre horizon.
Jonge duiven mogen buitenkomen sedert 1 Februari… Jaarlingen en oude duiven moeten wachten tot half Februari.
Wie gaat dat kunnen controleren? Of klonk dat mooi in de oren van de Minister door dit onderscheid te maken? Aanziet hij het als een toegeving, een bereidwilligheid vanwege de KBDB Afgevaardigden? Dus zolang er geen nieuwe uitbraken komen van de Vogelgriep geven de nieuwe maatregelen dan toch een toegang tot de aanvang van het nieuwe vlucht seizoen 2021.

Dat er nu ook werk zal gemaakt worden om onze duiven uit de voedselketen (FAVV) te halen , is toe te juichen. Jaren geleden al hebben we hiervoor gepleit en onze stem laten horen, doch steeds werd het nut hiervan onderschat en als onnoodzakelijk beschouwd.
Alles bij het vroegere laten was een jaarlijks weerkerende bezigheid voor onze leiders. Omdat nieuwigheden doorgaans ook verantwoordelijkheid vragen.
Bestuursfunctionarissen uit het verleden hebben hier steeds met veel angst naar op gekeken.

Maar nu, dank zij het Nieuwe Bestuur van onze KBDB gaat hier verandering in komen. Zij hebben de koe bij de horens gevat en er bij de bevoegde instanties op aangedrongen om onze duiven ,uiteindelijk en wel degelijk uit de voedselketen te halen, en de nieuwe maatregeling onmiddellijk ook  van kracht  te laten lopen. Alle lof hiervoor… Een Bestuur dat uiteindelijk dan toch de moed en durf heeft opgebracht om klare taal te spreken. Hopelijk krijgen we binnenkort dan ook heuglijk nieuws door de bevestiging hiervan?….

Zojuist voor u gelezen : Heet van de naald… Bericht van de K.B.D.B…

AVIAIRE INFLUENZA: DEROGATIE OP HET VERZAMELVERBOD EN DE OPHOKVERPLICHTING VOOR DUIVEN
KLIK HIER OM HET BERICHT TE LEZEN (PDF)


The Lost Son and Istvan Bardos President F.C.I.

F.C.I.

Ook de Internationale Duivenfederatie wacht momenteel op het resultaat en het terugdraaien en het opheffen van de door de EU, de Europese Unie genomen beslissingen inzake grensoverschrijdend transport met duiven. Plus de herziening van de al dan niet essentiële verplaatsingen die nodig zullen zijn om op een comfortabele manier weer terug met duiven te mogen spelen.

OPGEPAST VOOR SCHEEFVLIEGERS…

Een jaarlijks weerkerend probleem op vele plaatsen. Dus zeker je aandacht hiervoor. Het staat buiten kijk dat dit verschijnsel zeer vervelend is en de kans op genezing eerder klein wordt als je dit te laat vaststelt. Dus voorkomen is beter dan te moeten genezen. Maar hoe?…

Het verleden heeft ons geleerd dat met een aangepaste voeding  dit euvel kan voorkomen worden.  Te veel koolhydraten(suikers) zijn , na een lange opsluiting en inactiviteit nefast voor de werking van de spieren. Het is dus sterk aan te

raden om minstens ,een paar weken voor de vrijlating, een koolhydraten arme mengeling te verstrekken, dus met zo weinig mogelijk of geen maïs en suikers daarin. De bedoeling hiervan is om de suiker opslag in de spieren naar beneden te halen wat een goede werking van de spieren in de hand zal werken.

Eens de duiven weer regelmatig terug naar buiten kunnen en dagelijks vliegen, volstaat het om geleidelijk aan de koolhydraten toevoer langzaam aan terug te verhogen in functie van de intensiviteit van de doorgevoerde trainingen. Een proces dat best 3-4 weken mag duren.

Stilaan ook weer tijd om onze eminente Wetenschapper Jean Louis Jorissen, Industrieel Apotheker en eigenaar van de Firma COMED in Hoeselt aan het woord te laten. Zijn maandelijkse bijdragen zijn echt een verrijking voor menig duivenliefhebber….

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

Jean-Louis Jorissen  Industrie-apotheker

Darm guerrilla : Salmonella

Corona: we zijn nog niet aan de nieuwe patatten

Nu wij met de vaccins het Coronavirus willen klem rijden, maakt het nog gekke sprongen dmv onvoorspelbare varianten met vb verhoogde besmettelijkheid, verminderd effect …
Wij zullen de bestaande maatregelen nog een hele tijd stipt moeten aanhouden, ondanks dat we het beu zijn, op straffe van verstrenging.

Het kan motiveren te weten dat de antistoffen die men (tijdelijk) draagt na een besmetting door de eerste variant, niet meer helpen tegen de nieuwe Zuid Afrikaanse of Engelse variant. Van deze Engelse zijn er ondertussen ook weer nieuwe varianten in omloop en het is niet uitgesloten dat zekere varianten hoewel besmettelijker, mogelijks minder ernstige symptomen vertonen (verhoudingsgewijs minder doden?).

Als nog overweegt men in de USA

  • 3 meter ipv 1,5 afstand
  • Een FFP2 masker, met zo nodig daarover een chirurgisch of zelfgemaakt exemplaar.
  • Absolute aandacht voor de ventilatie
  • Veel vaker ontsmetten vooral de veel gebruikte oppervlakken ( trapleuningen, klinken etc…)
  • De contactduur tot een minimum beperken… De overdracht in afgesloten ruimte ondanks mondmasker, gebeurt vooral na 15 minuten.

Laat ons nog even verstandig volhouden en ons allemaal vaccineren. Ik kan sommige anti-vaccin-duivenliefhebbers begrijpen na de ent-reacties op het pokkenvaccin enkele jaren geleden in de USA.
De duifjes lagen er op hoopjes op de grond,  alsof ze tegen de muur geslagen waren, te  kronkelen.
Evenwel deze keer hebben ze 100% ongelijk zie info brochure covid-vaccinatie

Comed – nieuwe schema’s – salmonella

Wij hebben de nieuw schema’s nog overzichtelijker gemaakt met de focus op de toenemende graad van efficiënte in functie van het aantal ingezette producten.
Die kunnen trouwens allemaal door elkaar gebruikt worden.
Zo kunnen Roni en Lisocur + en Clean Oral in het drinkwater
(Clean Oral niet combineren met appelazijn)

zie verder

Al de Comed producten kunnen samen op het voer
Het is van belang de producten dagelijks te geven ( vb niet om  de andere dag)

We bevelen aan om Stopmite met Miobol te laten kleven aan het voer dmv Comedol omwille zijn energetische werking en zijn rol in het voorkomen van ziekte.

Stopmite vormt aldus een zeer belangrijke basis voor een goede kweek

Tijdens de kweek is Salmonella de grote bedreiging.

Tot een kwart van de postduiven in de ganse wereld is besmet met Salmonella, in België meer dan 28%.
De besmette duiven worden, eens hersteld, drager en zullen met tussenperioden kiemen gaan afscheiden
Eigenaars van gezonde hokken ( zonder vruchtbaarheidsproblemen) moeten daarom voorzichtig zijn bij nieuwe aankoop ( quarantaine noodzakelijk).
Wilde duiven zijn ook een besmettingsbron voor onze wedstrijdduiven.

De besmetting met Salmonella gebeurt via de mest.
De kiem komt in de bloedbaan ( septicemie) en vervolgens in organen waarbij lever , milt, en nier zwellen en longen en darmen gezwellen en gewrichten knobbels vertonen.
Salmonella vermenigvuldigt zich graag in de teelballen (testes) en de eierstokken (ovaria) waar de eieren kunnen besmet geraken.
Deze besmetting gebeurt vaak tijdens het afdalen van het ei door de eileiders en ook in de nesten tijdens het broeden door ouders-dragers
De Salmonella kiem kan via de eierschaal binnendringen, bij kleine toevallige beschadigingen of ook tgv het te intens reinigen van de eieren.
Salmonella vermenigvuldigt zich dan in het ei(geel), waardoor het embryo besmet geraakt en vaak afsterft.

Ratten en muizen zijn efficiënte verspreiders, waarbij het transport gebeurt via de dons, alsook het stof op de mest.

Ook vliegen, luizen, teken en kakkerlakken werken mee aan de verspreiding.

Salmonella profiteert van de voortplantingscyclus (gemiddeld een maand) van de vlieg (die de mest eet) om de besmetting te verspreiden tot wel 5 km in de omgeving

Vergeten we niet dat Salmonella ( alsook E. coli) een enkele keer de mens kan besmetten….

Figuur 1 Salmonella Typhimurium

Figuur 2 Salmonella (links) en E.coli (rechts) die zich in een biofilm vastkitten in labo omgeving
(*) Zie verder Clean Oral en Clean Foam.

Een goede darmflora die voldoende zuur is (Roni) kan op zichzelf de ontwikkeling van en de kolonisatie door Salmonella in de darm tegengaan.

Vaccinatie is twijfelachtig.
Hyperimmunisatie dmv auto(loge) vaccins zou wel helpen.
Dat zijn brouwsels gemaakt van eigen antigenen (een soepje van vb besmette eigen mest) met toevoeging van o.a. formol en andere aanvullingen.
Een heel werk om dit te organiseren:
Deze “ad hoc” bereiding moet men herhaaldelijk inspuiten in stijgende concentratie en men moet gelijktijdig werkzame antibiotica toedienen…

Men zal dus best doortastend optreden en de sukkelaars zonder pardon elimineren volgens de wet van Darwin : “het overleven van de sterkste”.
(Met salmonella besmette duiven moeten in feite ook uit de wedstrijdkorf geweerd worden….)

In deze uitgelezen complexe microbiologische , voor het blote oog onzichtbare leefwereld heeft Salmonella zich over miljoenen jaren weten te nestelen als de maffia onder kiemen.
Hij weet efficiënt te profiteren van alle mogelijke biologische mechanismen om onze hokken koppig te koloniseren.
Comed vormt door het permanent verstrekken van Stopmite een groot bondgenootschap tegen deze Salmonella guerrilla.
Stopmite komt op natuurlijke en doeltreffende wijze tussen in de meeste besmettingskanalen door o.a. de bovengenoemde parasieten aan te pakken, de nesten en het hele hok proper te houden en het immuunsysteem te ondersteunen
Roni zorgt voor een zure darm waar Salmonella zich niet goed kan handhaven.
(*) Clean Oral lost de biofilm-clusters op waarin de Salmonellakiemen zich in de darm handhaven.
Clean Foam, kan helpen tegen o.m. het vastkitten van Salmonella dmv een biofilm aan allerlei oppervlakken (zie figuur 2) , Clean Oral zorgt voor een verdringing van fecale Salmonella ( van uit de mest) in de drinkpotten etc. door kolonisatie van goedaardige kiemen.

Het is een permanente strijd om de overmacht van een goed microbieel ecosysteem te handhaven en net daarom raadt Comed aan deze uitgelezen en efficiënte middelen ook dagelijks en permanent in te zetten om zeker tijdens de kweek en het vliegseizoen hiaten in de verdediging te voorkomen.


Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

Je aandacht nu voor VERSELE-LAGA :

En VERSELE-LAGA dan : Deze Firma verricht momenteel uitstekend werk, ondanks COVID-19. Dat kunnen we ook vaststellen en waarnemen hoe zij er in slagen om hun marktaandeel stelselmatig nog te vergroten en uit te breiden en dat Wereldwijd.

Hieronder nog wat meer gegevens.

Kijk maar even verder:

Nieuws van Versele-Laga

Plus I.C.+ Black Label Junior

Wil je jouw jonge duiven vertrouwd laten worden met de zwarte maïs vanuit de Black Label mengelingen? Dan is Plus I.C.+ Black Label Junior de ideale mengeling om mee te starten.

PLUS I.C.+ BLACK LABEL JUNIOR 25KG

Volledig duivenvoer verrijkt met de speciale Immunity Concept⁺ korrel en met de bijzondere zwarte maïs. De zwarte maïs in deze gevarieerde juniormengeling is uitzonderlijk rijk aan antioxidanten die de algemene gezondheid en immuniteit ondersteunt.

Formule

Analytische bestanddelen


De kweekperiode bij Marc en Geert Pollin

Ben jij ook benieuwd hoe Marc en Geert Polling (Jabbeke – BE) te werk gaan tijdens de kweekperiode? Ze leggen het jou uitgebreid uit via onderstaand filmpje.

Klik op de afbeelding hieronder voor het volledige filmpje.

Vind hier extra informatie over de producten die Marc en Geert gebruiken:

OVERWEGING : VASTSTELLING…

“Me TOO” weer volop in de actualiteit…

Vrouwen die aandacht opeisen en mannen die hoe langer hoe meer aan geloofwaardigheid moeten inboeten. Het is ver gekomen… Maar dat met lede ogen moeten aanzien,  is berusten in wat er zich intussen afspeelt. Het is en blijft een goedkoop argument.
Adam zal altijd Adam blijven… Hij was er eerst en kreeg van O.L.Heer de opdracht mee : “Gaat en vermenigvuldig u…” Daarvoor liet God EVA ontstaan en zij was het ook  die  de duivel geloofde  en als eerste beet in de appel afkomstig van de boom die de kennis, wijsheid en het onderscheid tussen goed en kwaad  zou bijbrengen.

Straks is het Valentines Day… Cupido schiet raak…
Je hoeft niet verder te kijken dan je neus lang is om te zien en te ervaren welke rol onze dames hierbij spelen.
In hun streven naar behagen, het pronken met schoonheid, het gedurfd aandacht trekken en het verleiden , zijn vrouwen niet te kloppen. Ja, met het gebruik van speciaal tot de verbeelding sprekende, sensueel prikkelende luxe lingerie hebben ze een sterk wapen in huis. De moeite om eens te gaan kijken op  hunkemoller.be/nl  , Big Sexy Sale…Echter voor de gevolgen hiervan willen vrouwen niet altijd opdraaien. Van daar ook hun soms onbegrijpelijke reacties…
Kijken alleen… maar aankomen niet… is de leuze… Hoelang zo iets volhouden naar de buitenwereld toe blijft vooralsnog de vraag?

Momenteel loopt er een studie waaruit zal blijken dat vrouwen veel frequenter hun vriendinnen ontmoeten dan mannen hun vrienden zien.
Van jongs af aan werd er vroeger door de ouders naar gestreefd om de jongens zo laat mogelijk te laten open bloeien door hun verlangens en hunkering naar het vrouwelijke geslacht zolang mogelijk te temperen en uit te stellen. Van daar dan ook de verklaring waarom er destijds scholen waren voor jongens alleen en aparte scholen voor meisjes.
Tijden veranderen echter. Want nu hebben we gemengd onderwijs. En de vraag die men zich nu  stelt , is in hoeverre deze wijziging in de opvoeding niet de oorzaak is van het ontluiken en ontstaan van homo seksuelen  en lesbiennes?

Het laatste hierover is nog niet gezegd… Het onderzoek hier naar loopt verder…


Bekijk zeker ook dit interessante nieuws

CRPA

Klik hier voor alle beelden en informatie (PDF)


Video Chinese New Year

 


Dat was het dan weer voor vandaag…

Graag komen we bij u terug tegen half maart… juist voor de aanvang van de lente die ons hoop en toekomst zou moeten brengen.

Aan iedereen die mij leest nog het allerbeste…

Blijf gezond en hoed u voor COVID-19… Het is nog niet verdwenen.

Vanuit het barkoude Zoutleeuw groet u

Je dienaar
THE LOST SON
Februari 10 2021

Michel Vanlint
The Lost Son
Blue Heaven Loft
Bogaerdenstraat 33
3440 Zoutleeuw
Belgium
Tel. : +32 475 75 79 58
E-mail : michel@vanlint.be
Website: www.vanlint.be

 


logo-versele-laga logo-comed

Total Page Visits: 645 - Today Page Visits: 1