Blue Heaven Loft : juli 2021

“Eerlijkheid is het eerste hoofdstuk in het boek der wijsheid”

(Thomas Jefferson  1819)

Voor we er aan beginnen toch nog even luisteren, mijmeren en genieten van de song :” Bonjour l’ amour, la vie commence” van Frank Michael.

 

Vragen van lezers :  “Het verlies van duiven”


Iedereen spreekt erover maar de meeste melkers durven echt niet juist zeggen wat in werkelijkheid de verliezen zijn op hun eigen hok?

Aan alles en nog wat wordt de schuld gegeven. Men gist vooral naar de oorzaak en de reden waarom dit vooral de laatste tijd het geval is. Want niet alleen de jonge duiven 2021 geraken niet thuis, ook geroutineerde jaar- en oude duiven ontbreken her en der nog op het appel.
Specialisten ter zake doen hun zeg en verwijzen in de eerste plaats naar het VERDUISTEREN, dat momenteel zowel bij de jonge duiven maar ook bij de Oude vliegers veelvuldig in gebruik is. Alles alleen maar met een doel : “het vertragen van de rui”.
Deze onnatuurlijke ingreep heeft niet alleen invloed op de rui maar ook de hormonen huisvesting gaat hieronder lijden. En de gevolgen hiervan zijn allerlei. Geef toe dat het verduisteren ook zijn invloed laat gelden bij het africhten. Wie zijn duiven gaat opleren en loslaten op een uur dat ze anders nog verduisterd zitten, vraagt toch voor problemen.
Logisch gezien doet men er goed aan om de verduistering op te heffen minstens een week voor de aanvang van het opleren. Dat hebben wij toch ervaren…
Kenners en bevoegden hiervoor schrijven de verliezen van duiven dan weer in de schoenen van de buitenlandse duiven die zich, na het lossen van de duiven, gaan kruisen en mengen met onze duiven die van zuid naar noord vliegen , en zo worden meegezogen naar verkeerde richtingen.

Wij van onze kant zijn van mening dat de grote verliezen een gevolg zijn van :

  1. De voortdurende wijzigingen van de weersomstandigheden.
  2. De grote temperatuurverschillen tussen dag en nacht.
  3. De veranderlijke windrichting en verstoorde luchtdruk op de weg naar huis toe.
  4. Een verstoord oriëntatievermogen : Radar Bvb. ; een invloed die je zeker niet mag onderschatten. Toen we nog Bankier waren en in Tienen verbleven(1971) en met onze duiven deelnamen aan de Fond – en Zware Halve Fondvluchten met inkorving in Ramillies (Union Wallonne) , kwamen de duiven telkens op een abnormale wijze naar huis , en dat telkens als er op de lossingsdag in Beauvechain(Bevekom) of in Bierset een Vliegmeeting werd gehouden.
  5. Te late lossingen : zeker als men toch beslist heeft om te lossen ,gebeurt dit best, zo vroeg mogelijk. Een vroege lossing, bij minder goede weersomstandigheden, geeft aan de duiven toch de gelegenheid om ,voor de avond valt, hun thuishaven te bereiken, en zal zelden uitdraaien op een volledige catastrofe. Tot hiertoe ons standpunt.
  6. Gissingen zijn er ook… zo zijn er de oefeningen en toepassing in de omschakeling van 4G naar 5G (stralingen). Ook hier moet men rekening gaan houden met de beïnvloeding van de Magnetische velden die van zeer groot nut zijn voor de oriëntatie van onze duiven op hun weg huiswaarts toe.
  7. De warme en koude luchtstromingen die elkaar ontmoeten en bekampen in de atmosfeer.
  8. En ten laatste… niet bewezen maar misschien wel een punt : het PFOS probleem, dat zou kunnen zorgen voor een verzwakt immuunsysteem . In sommige voedingssupplementen voor duiven is namelijk eigeel (ei-dooier)van kippen verwerkt. Misschien wat ver gezocht , maar zeg nooit nooit…

The Lost Son… in afzondering

Tot zover het nieuws vanuit BLUE HEAVEN LOFT.  En ja… TAIWAN heeft nog steeds geen groen licht gegeven. Op 12 juli gaan ze beslissen of de grenzen open kunnen of wel nog dicht zullen blijven voor onbepaalde duur. Maar hoop doet leven en geduld is een mooie deugd.

Tijd nu weer om onze Wetenschapper Jean Louis JORISSEN, Industrie Apotheker en eigenaar van de Firma COMED, op u los te laten en naar hem te luisteren…

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

Jean-Louis Jorissen  Industrie-apotheker

COMED = DUURZAAM

« De wereld is om zeep er gebeuren rare dingen rondom mij » het profetisch liedje van Urbanus.

Hitte records worden aan de lopende band verbroken

Er is idd op meerdere gebieden toch wat loos…
Ons weer breekt jaar na jaar historische records en teveel wereldleiders laten het op zijn beloop,  niet in het minst Bolsenaro van  Brazilië die het Amazonewoud, de groene long van de aarde, bovendien aan een ongezien hoog tempo zonder scrupules afbrandt, alsof het zijn persoonlijk eigendom is.
Ook in onze contreien blijven bepaalde weertypes langer dan normaal hangen, recentelijk kwamen daarbij korte maar heftige tornado’s waarvan we dachten dat ze enkel in exotische landen voorkwamen. We zullen ons moeten schrap zetten.

Algemene milieu tip:
Koop een O°C  koelkast
Het vriest er net niet in. maar elk biologisch afbraakproces valt quasi stil en al uw bederfbare etenswaren blijven drie keer zo lang vers (Een rucola  salade vb minstens drie weken)

Onze duivensport heeft weliswaar ook haar zorgen die alle aandacht verdienen. 

De recentelijke rampvlucht waarbij 1300 duiven achterbleven heeft heel wat deining veroorzaakt in de media.
Het beeld van een jonge liefhebster trekt aandacht en men kan de media deze uitvergroting niet kwalijk nemen.
Rampvluchten bestaan echter even lang als de duivensport en de zoektocht naar de oorzaak blijft vaak een intrigerend raadsel en stof voor analyse bij de  liefhebbers onderling.
Of we in deze tijden een speculatieve analyse voor het grote publiek moeten maken is te betwijfelen.
Laat ons eerlijk zijn, er is maar één zaak die altijd geteld heeft: “winnen.”
Het is logisch en begrijpelijk  dat we op het natuurlijke gedrag willen inspelen vb. met o.a. verduisteringen, dit heeft altijd bestaan, nu waarschijnlijk niet meer dan weleer.
Dat de helft der duiven onverklaarbaar in het niets oplost waarbij slechts 1 duif dood teruggevonden wordt klinkt dramatisch en  bijna mishandelend, maar in 2000 deed zich in WPC iets gelijkaardigs voor.
Op een mooie lente voormiddag, een strakblauwe hemel en nauwelijks wat wind uit het oosten,  organiseerden we 3 opleervluchten van uit Borgworm (30 km) van telkens 600 duiven.
Een om 8 u, om 10u en om 12 u.
Van 2 groepen (8 en 12u) kwamen quasi alle duiven op een zucht terug en van de derde groep die dag geen enkele! Enkele dagen later, hadden we er in totaal alsnog een kleine 200 tal terug.
Het ergste was dat er geen wetenschappelijk of geen rationele uitleg voor kon gegeven worden.
Alle de duiven bevonden zich inderdaad vooraf in volledig dezelfde omstandigheden, alleen het tijdstip van lossing was verschillend.
Er was voor de groep op geen enkel gebied enig probleem.

We speculeerden op de kruising met een Poolse vlucht (er werden enkele duiven in Duitsland gemeld) , een mogelijke geluidsmuurknal van de vlieghaven van Bierset etc…
In principe kan je het allemaal proberen uitpluizen, maar het achterhalen van het waarom van het achterblijven van duiven is een vak op zich.
Zo is zelfs de NASA geïnteresseerd om te achterhalen hoe duiven hun weg al of niet terugvinden.
Hierna enkele beelden over de stand van zaken.
In principe kan men met GPS desgewenst de duiven live volgen op de landkaart.

Roofvogels, als natuurlijke oorzaak voor het achterblijven.

De sperwer heeft het lef om op de binnenkoer (bij wijze van spreken) tussen uw benen een jonge duif te overmeesteren waarbij een enorme paniek kan ontstaan.
De roofvogels krijgen overal danig bescherming van overheidswege dat hun aanvallen alleen maar zullen toenemen en daar moeten we mee leren leven.
De verdringing van het leefgebied der dieren mag natuurlijk niet, maar over de bescherming van de bloeddorstige wolf in onze dichtbevolkte regio, maak ik mij zorgen.
Wie is verantwoordelijk als er binnenkort een mens aan de beurt is, nadat wolven recentelijk willekeurig een rund ( volgens de specialisten komt het « normaal » niet voor…) of twee schapen in het bijzijn van de herder zo maar verscheurden.
Na de “kill”  wandelden ze idd, zonder de prooi te verorberen, rustig weg.
Vlaanderen is één der dichtstbevolkte regio’s in Europa en er zullen compromissen moeten gemaakt worden.

Ideaal jachtgebied voor de immer hongerige wolf

Verloren duiven hebben bovendien alle kansen om te overleven. In de zomer tijdens de vliegseizoen is er voedsel in overvloed in de velden.
De duivensport zorgde door selectie tgv competitie over honderden generaties voor een sterk ras.

>> Zo komen we op het parool van Comed. ( zie verder)

 Charles Darwin “The survival of the fittest

Zorgelijk is dat in het Nederlandse parlement een dierenwet werd goedgekeurd die voorziet dat dieren niet in hun natuurlijke bewegingsvrijheid mogen gehinderd worden.

https://www.parool.nl/nederland/nieuwe-dierenwet-legt-bom-onder-veehouderij-en-het-houden-van-huisdieren~b613dd41/

Dit zou m.i. niet meteen een gevaar voor de duivensport moeten betekenen maar het creëert grote onzekerheid want dit gaat wel erg ver.
Er werd wel bij gezegd dat het nog  geval per geval moet bekeken worden, maar de wacht is aangezegd.

Onze postduiven werden reeds eeuwen gehouden om boodschappen over te brengen. De postkoetsen konden de klus nooit zo snel klaren. Alle belangrijke lieden hadden vroeger postduiven. Dus aan overheidsgebouwen en kastelen had je een duiventil in een apart daartoe ingericht gebouw.
Over de duif als soldaat zijn heroïsche verhalen beschreven.

Cher Ami redde een bataljon

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/drafts/Wetenschap/100-jaar-geleden-de-duif-cher-ami-redt-het-verloren-bataljon/

Kortom er bloeide een grote vriendschap tussen mens en duif met wederzijds recept.

Je voelt het aankomen dat de politiek alles in de gaten zal houden.

We moeten in de media een profiel als dierenvrienden opbouwen, door keurig te verzorgen wat ons een mooi imago zal verlenen.

Moet het nog herhaald?
Knoeien met antibiotica om de sport prestaties te verbeteren creëert een negatief beeld.
We gaan na de goedkeuring over de beperking van het (vast)houden van dieren- in het Nederlandse parlement dus zeer zorgvuldig moeten omgaan met die perceptie, de oplossing ligt voor de hand.

De duurzame Comed methode zonder antibiotica kan ons helpen om een diervriendelijk imago te creëren in dat opzicht heeft het FAVV enkele jaren geleden reeds verkennende gesprekken gevoerd met de KBDB.

Blog mei 2019

Zo is er nu nog bijkomend de nieuwe wet in zake de regeling  via  de 21 dagen quarantaine regel, van het vervoer van dieren over de Europese landgrenzen heen.

De achtergrond van deze Europese wet ( link) is het vrijwaren van de gezondheid van onze veestapel in het algemeen en het pluimvee in het bijzonder. http://www.afsca.be/dierlijkeproductie/antibioticaresistentie/

De regelmatige vogelpest uitbraken was een argument om ten onrechte onze reisduif als een potentiële zondebok te aanzien.
Onze verantwoordelijken op de verschillende bestuursniveaus hebben de schade kunnen beperken, waarvoor dank en waardering.
Dit werd uitvoerig beschreven in de pers.
https://www.facebook.com/518066471733183/posts/1614368712102948/?d=n

Men spreekt hier ook over de besmettingen tussen dieren onderling alsook tussen dier en mens.
Men zou zich kunnen voorstellen dat duiven of pluimvee potentiële overdragers van virussen en bacteriën etc.  kunnen zijn.

Coronavirus

De onderstaande studie (link) geeft aan dat onderzoek naar enkele pluimvee soorten- in tegenstelling tot andere dierensoorten- weerom hoogst onwaarschijnlijk een risico inhouden.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/animals.html

Er blijft evenwel de verwijzing naar de verspreiding van besmettelijke ziekten tezamen met de resistentie tegen antibiotica.
Hier toont steeds opnieuw en in toenemende mate aan dat Comed deze problemen al jarenlang niet alleen voorzien heeft, maar tegelijk een waardevol alternatief aanbood.
De Comed methode leidt onze duivensport naar een sanitair duurzame hobby.
Wordt vervolgd….


Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

Tot zover onze competente Wetenschapper… We danken hem voor zijn interessante en voor eenieder verstaanbare bijdrage…


VERSELE-LAGA

Zowel in Binnen- als Buitenland  wordt er progressie gemaakt… Kijk uit naar hetgeen nu volgt (in het Chinees):
https://mp.weixin.qq.com/s/bPLrNFZ9nKTSTeFPCFUlTg

Lees ook deze berichten:

Versele-Laga – The choice of Champions

In de rubriek “The choice of Champions” laten we topliefhebbers getuigen over waarom ze graag met de producten van Versele-Laga werken. Hoe gebruiken ze deze producten en welk systeem hanteren ze? Dit komen we allemaal te weten.

Onze kampioen van juli is Etienne Meirlaen uit Deurle. Hij speelt uitsluitend de fond en in het bijzonder de zware fond, dus de internationale wedstrijden. De voornaamste wedstrijden die hij gewonnen heeft, zijn 1e internationale Narbonne, 1e nationale Cahors, 1e internationale San Sebastian. Van kampioenschappen KBDB, 3x eerste nationale asduif, paar keer tweede, 2x derde Nationale asduif zware fond.

Hij is vooral met weduwnaars bezig, dus doffers, en ook duivinnen, maar die uitsluitend op nest, en enkel voor de internationale wedstrijden.

Etienne heeft zich al verschillende keren in 2021 bovenaan de tabellen getoond. Zo had hij bijvoorbeeld op 2 juli de 3de nationale prijs op Agen bij de oude duiven.

Klik hier voor het filmpje.
https://www.youtube.com/watch?v=HAmu-mcyEVk

Ph. H. Business Development Manager VERSELE-LAGA op bezoek bij BLUE HEAVEN LOFT

KBDB : heeft wind in de zeilen… Bewijs hiervoor zijn de nieuw aangeworven versterkingen.

KBDB stelt zijn nieuwe medewerkers voor

Sinds kort werd het KBDB-team versterkt met twee nieuwe medewerksters:
Viviane Wauters (rechts op de foto) zal je vriendelijk onthalen zowel op de zetel van de KBDB als telefonisch en u met raad en daad bijstaan voor alle administratieve issues en dit ten dienste van de liefhebbers en de verenigingen.
Caroline Mannes (in dienst sedert medio juni – links op de foto) zal mee instaan voor de sportieve aangelegenheden op nationaal vlak. Een ganse uitdaging dus!

Wij heten hen van harte welkom in onze ploeg!


La RFCB présente ses nouveaux membres du personnel

L’équipe de la RFCB a récemment été renforcée par deux nouveaux membres du personnel:
Viviane Wauters (à droite sur la photo) vous accueillera chaleureusement au siège de la RFCB ou par téléphone et vous aidera pour toutes les questions administratives, au service des colombophiles et des clubs.
Caroline Mannes (employée depuis mi-juin – à gauche sur la photo) sera responsable des activités sportives au niveau national. Tout un défi !

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre équipe


02-07-2021 Mededeling aan de liefhebbers

Om tegemoet te komen aan de wensen van de liefhebbers, werd er een nieuwe knop toegevoegd op de KBDB-admin site. Voortaan zal iedere liefhebber zijn afstanden tot de verschillende lossingsplaatsen kunnen raadplegen onder “Mijn Hok” – “Mijn Afstanden”

Met vriendelijke groeten,
De nationale voorzitter
Pascal Bodengien


02-07-2021 Communication à l’attention des amateurs

Pour répondre aux souhaits des colombophiles, un nouveau bouton a été ajouté sur le site RFCB-admin. A partir de maintenant, chaque colombophile peut consulter ses distances par rapport aux différents lieux de lâcher sous « Mon colombier » – « Mes distances »

Salutations cordiales,
Le Président National,
Pascal Bodengien


Heet van de naald
Lees ook deze actuele berichten (datum 09/07/2021) op de website van de KBDB:


 

The Lost Son : wachtend en mijmerend genieten in de wijde natuur…

La Colombophilie Belge

La Colombophilie Belge : een interessant en tweetalig maandblad, een streling voor het oog en dus hoogtijd om zich hierop te laten abonneren.

Uitgave juli 2021

Op dinsdag 13 juli verschijnt het maandmagazine “LCB-editie juli”
met mooie lectuur zoals de “Asduif van de maand mei 2021”
topartikels zoals “Frustraties” de “Dolende karavaan” – “Respect en passie” – “Moelijke vluchten” – “Booster je kolonie” – “Malta en de duivensport” – “Het hittegolfplan”
Besprekingen van de afgelopen nationale vluchten :
Bourges I, Chateauroux , Limoges I, Valence, Argenton, Pau, La Souterraine en Brive
Een vooruitzicht op de komende nationale vluchten :
Gueret, Cahors, St.Vincent, Marseille, Perigieux, Bourges, Tulle, Narbonne, Chateauroux, Souillac, Perpignan,
Reportages over:
Georges Vandenrijn, Hermans Bonné , Bosmans Leekens, Hubert Debaene, Rudy Denies, Rohnfried-Team aan de macht op La Souterraine

info : LCB@surinx.be


TIP :  Vloerbedekking met een effectieve en gunstige invloed op geur en vochtigheid

Eenvoudig in aanwending… We kwamen toevallig op het spoor hiervan toen we keken naar een uitzending van de KDBB op (Plattelands TV) die te gast waren bij Gino Clicque, een van de betere melkers aan Westkant van België… En als hij het gebruikt moet het zeker goed zijn… Vind het zelf maar uit…

Strovan stropellets voor dieren
Sterke punten:
– Gesteriliseerd in het productieproces van de pellet.
– Lage densiteit zodat deze gemakkelijk uiteenvallen.
– Toevoeging van een ammoniakbinder waardoor de urinegeuren geneutraliseerd worden.

Klik HIER voor de flyer (NL – FR)

Klik HIER voor de technische brochure (NL)


The Lost Son : wachtend en mijmerend genieten in de wijde natuur…


Geniet van onze video: walking between the meadows (Zoutleeuw)

Dat was het dan weer voor vandaag… bij leven en welzijn komen we bij u opnieuw aankloppen tegen half Oogst. En dat misschien wel vanuit een ander continent.

“S.O.S.”:  zojuist is een bericht binnengelopen vanuit TAIWAN met de mededeling dat ze hun grenzen voor buitenlanders voorlopig nog gesloten houden tot en met 26 juli 2021. Dan gaan ze de situatie opnieuw bekijken… Weeral pech dus voor THE LOST SON en zijn entourage…
“Geduld is een mooie deugd, maar niet iedereen heeft die”…
“En ijzer breken zonder het te plooien, gaat ook niet”…

Vanuit BLUE HEAVEN LOFT en het zonnige ZOUTLEEUW groet u

Je dienaar
THE LOST SON
BLUE HEAVEN LOFT
9 juli 2021

Michel Vanlint
The Lost Son
Blue Heaven Loft
Bogaerdenstraat 33
3440 Zoutleeuw
Belgium
Tel. : +32 475 75 79 58
E-mail : michel@vanlint.be
Website: www.vanlint.be

 


logo-versele-laga logo-comed

Total Page Visits: 953 - Today Page Visits: 2