Nieuws vanuit Blue Heaven Loft : oktober 2020

“Noodzakelijke dingen kosten weinig, overbodige dingen kosten veel.”

(Diogines van Sinope)

Voor we er aan beginnen toch nog even luisteren, mijmeren, bezinnen en genieten van de song : Unstoppable (Sia)

 

Ben op 29 september 2020 … 85 jaar geworden, een gezegende leeftijd. Wil via deze weg nogmaals gebruik maken om iedereen te danken die mij Gelukkige Verjaardag wensen heeft toegestuurd. Zoiets doet deugd op een dergelijke leeftijd.

Neen, Covid-19 is bijlange nog niet weg…

Het seizoen 2020 is voorbij. Alles bij elkaar genomen zeker nog niet zo slecht als werd verwacht, op een paar uitzonderingen na als gevolg van genomen betwistbare maatregelen waarover al genoeg is verteld. Gedane zaken nemen geen keer. Fouten worden gemaakt. Hopelijk worden hieruit ook lessen getrokken naar de toekomst heen.

Nieuws

De Nationale dagen 2020 van de KBDB worden verdaagd naar volgend jaar. Er wordt momenteel nog gezocht naar een degelijke oplossing om de KAMPIOENEN van dit jaar toch nog een eervolle erkenning te bezorgen.

MEDEDELING van de KBDB – Nationale Dagen 2020

De huidige situatie heeft de KBDB ertoe aangezet om de editie van onze Nationale Dagen 2020 tot volgend jaar uit te stellen.

We willen het natuurlijk gezellig houden, met inachtneming van de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. Daarom is het op dit moment niet mogelijk ons evenement op de geplande datum voort te zetten. De bescherming van de liefhebbers en de bezoekers is een prioriteit !

Onze nationale kampioenen verdienen alle respect en alle eer om op een fatsoenlijke manier te worden gehuldigd !

We hopen jullie allen begin volgend jaar te mogen ontmoeten.
We komen snel bij jullie terug met aanvullende informatie.
Stay safe !

Vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,
Pascal BODENGIEN

 

COMMUNIQUE de la RFCB – Journées Nationales 2020 

La situation actuelle a contraint la RFCB à reporter l’édition des Journées Nationales 2020 à l’année prochaine.

Nous souhaitons que ces Journées se déroulent dans une atmosphère agréable tout en respectant les mesures sanitaires et de sécurité. C’est pourquoi, il nous est difficile pour le moment de maintenir notre événement à la date prévue. La protection des amateurs et des visiteurs est une priorité !

Nos champions nationaux méritent tout notre respect. Afin de les célébrer comme il se doit, nous souhaitons les mettre à l’honneur dans les meilleures conditions.

Nous espérons vous rencontrer début de l’année prochaine.
Nous reviendrons rapidement vers vous afin de vous tenir informés.
Stay safe !

Salutations cordiales.

Le Président National,
Pascal BODENGIEN

De KBDB is  echter niet de enige die hun evenement verschuift naar volgend jaar. Maar wat nu met de beurzen in Duitsland? Tot nu toe is alleen geweten en bekend dat de duivenbeurs in Dortmund normaal gezien zal kunnen doorgaan…wait and see… voor de rest…

Vallende duif

De Nationale vluchten ARGENTON 3 en CHATEAUROUX 3 kregen een haast normaal verloop. Wat ons echter is opgevallen dat bepaalde Mega hokken met nagenoeg 200 duiven in concours er niet in slaagden om zich bij de eerste honderd/tweehonderd te plaatsen. Daar worden toch vragen bijgesteld!

Nogmaals wordt hier aangetoond dat : “NIET VEEL IS GOED, maar : “GOED IS VEEL.” , in tegenstelling met het gezegde dat : “ EEN OORLOG WORDT NIET GEWONNEN MET EEN REGIMENT, maar wel MET EEN GANS LEGER.”

De PIPA Rankings zorgen voor klaarheid. Hier bestaat geen twijfel over. En ja, duiven die zich Nationaal 8 maal wisten te klasseren ,zijn er heel weinig volgens onze mening. Want je moet,  denken en zeggen : die vliegen er niet veel ? Toch zijn er nog 37 duiven die zich hierin wisten te onderscheiden , wat een prestatie? Goed gedaan en een dikke proficiat aan de eigenaars van deze duiven. Om in deze discipline te kunnen schitteren, moet je natuurlijk eerst ook deelnemen.

Ruiperiode

Voor onze reisduiven toch wel een belangrijke tijd. Het verwisselen van pluimen vraagt immers enorme inspanningen en energie. Normaal gezien heeft een duif hier geen problemen mee op voorwaarde dat er nergens een virale- bacteriële  infectie aanwezig is. Het komt in feite hierop neer dat gezonde duiven  eigenlijk toch wel gewapend zijn om ongehinderd de ruiperiode door te komen. Toch moeten we attent blijven en voldoende mineralen en nutriënten (voedingstoffen) ter beschikking stellen. Nagaan of je nergens bloed- of schachtluizen vindt, en ook laten onderzoeken of je duiven geen wormen hebben, want zij zorgen voor onrust. Opletten ook om niet eenzijdig te gaan voederen en nagaan of er wel voldoende  macronutriënten (koolhydraten, vetten, eiwitten) en micronutriënten (vitamines, mineralen en sporenelementen: zink, koper, seleen, jodium enz.) aanwezig zijn in de verstrekte graanmengeling.

VERSELE-LAGA blijft maar uitbreiden en progressie maken, gaat gewoon mee met zijn tijd en voldoet aan alle behoeften waar onze kweek- en vliegduiven nood aan hebben…

Kijk even hoe Versele-Laga voor u dit alles zeer realistisch oplost met hun nieuwe productie  Kweek en Rui Olympia mengelingen:


VERSELE-LAGA – Productlancering: Kweek & Rui Olympia 25kg

Versele-Laga introduceerde in september een nieuwe graanmengelingen speciaal voor de kweek- en ruiperiode. Deze mengeling bestaat al verschillende jaren op de Duitse markt en wegens groot succes wordt dit ook in België, Nederland en Frankrijk gelanceerd.

KWEEK & RUI OLYMPIA 25 KG

Kwalitatieve graanmengeling voor duiven tijdens de kweek- en ruiperiode

 • Ideale kweek- en ruimengeling met rode en gele maïs
 • Ideaal eiwitgehalte in combinatie met Success Corn I.C.+
 • Wordt graag gegeten door duiven dankzij de gevarieerde formule met fijne granen.

 


Ook de Firma COMED biedt ons, zeker nu tijdens de ruiperiode, maar ook hierbuiten, een enorme steun aan. Wie gebruik maakt van  hun “STOPMITE” en “COMFORT SPRAY” zit veilig en goed, kan dus op beide oren gaan slapen, ook al is zoiets moeilijk.

Tijd nu weer om onze Wetenschapper, Jean Louis JORISSEN, Industrieel Apotheker en eigenaar van de Firma COMED aan het woord te laten. Geniet ervan…

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

-Terwijl 2020 als Coronajaar naar zijn einde gaat en het waarschijnlijk naadloos 2021 zal besmetten, zullen wij  één verontrustend feit moeten leren te aanvaarden : de dingen zullen hoogstwaarschijnlijk “nooit weer normaal” worden.
Hoe eerder we dat accepteren, hoe beter ..aldus  Amerikaanse specialisten-virologen op CNN…
Er is te veel niet geweten, behalve dat Covid-19 met zekerheid een onberekenbare en gevaarlijke ziekte is.
Jazeker, het vaccin zal wel werken, maar niemand weet in welke mate en hoe lang we zullen beschermd zijn, zeker nu allerlei eigenaardige fenomenen zich voordoen.
De verdediging  (immuunrespons) bij een virale infectie gebeurt  dmv van de aangeboren en de verworven immuniteit. (Dit mechanisme hebben we reeds bij de jonge duiven ziekte toegelicht

zie brochure blz. 22 – https://comed.be/wp-content/uploads/2020/04/BROCHURE-nederlands-nieuwe-schema-20200420.pdf).

De aangeboren immuniteit werkt snel maar onvolledig, wegens niet specifiek genoeg. Maw het lichaam kent de indringer nog onvoldoende.
De verworven immuunrespons verloopt planmatig en trager, heeft enkele dagen nodig om dan via o.m. B- en T-cellen in de bloedbaan,  overal waar nodig , met maatwerk het virus na enkele dagen uit te schakelen.
Dat verworven plan wordt ook opgeslagen in het afweergeheugen, om later, in geval van een nieuwe besmetting, zeer snel te kunnen reageren.
Nederlandse onderzoekers ontdekten recent bij overleden patiënten (met vooral smaak- en reukverlies), de aanwezigheid van deze T cellen in het hersenweefsel, waar ze normaal niet thuishoren.
Alles heeft de schijn dat het Covid-19  virus het afweer-systeem van deze slachtoffers  te snel af was en dat door de te late adequate immuunrespons,  gelijk waar in het lichaam al behoorlijke schade werd aangericht ovv littekenweefsel na bloedstolsels tgv het overdreven weerwerk van de eigen afweerstoffen (cytokines)
Een beetje zoals je na een terroristische aanslag massaal hulpdiensten op de plaats des onheils ziet samen troepen , terwijl toen het een half uur eerder, echt nodig was er slechts een licht bewapende wijkagent een knal hoorde , hoogstens enkele schoten kon lossen om daarna de daarna collega’s verwittigen….
Covid-19 laat zijn geheimen moeizaam ontsluieren.
Waarom krijgen sommige patiënten de volle laag en anderen niet, zoals de aanwezigheid van interferon type I …

Ik vrees dat November de maand van de waarheid zal worden.
Laat ons naast de gekende basisregels , vooral ook stressvrij in goed verluchte ruimtes leven en het alcoholgebruik (vooral in groep) beperken.
De getuigenissen van de voor het leven ernstig beschadigde en voorheen topfitte Covid-19 patiënten mogen iedereen aanzetten tot veel meer verantwoord gedrag.
Er wordt gespeculeerd dat de natuur via bepaalde diersoorten wraak neemt op de opdringerige mens die de hele beschikbare leefwereld inpalmt en schaamteloos besmeurt.
Inderdaad het mensdom, gevestigd op een 4,5 miljard jaar oude droomplaneet is bezig als arrogante smospot,  in enkele generaties deze parel onherstelbaar te verloederen.

Van daar dat Comed resoluut kiest voor puur natuur verzorging met als voorbeeld Stopmite

De duif is één van de oudste soorten vogels en de verwevenheid met de natuur sinds haar (dino) voorouders is uitermate boeiend.

Het is geweten dat sommige vogels regelmatig verse groene planten in hun nest inbrengen , omwille van de insecten werende werking van de hierin aanwezige vluchtige oliën.
Op basis van deze simpele logica ontwikkelden we Stopmite, om alsnog een veilig parasieten middel aan te bieden dat bovendien via het voer kan gegeven worden.
Parasieten klein en groot zijn al miljoenen jaren op de aarde en zijn van plan en ook in staat om er te blijven.
Omwille van hun korte voortplantingscyclus kunnen hun aantallen soms explosief toenemen door voordeel te halen uit gunstige omgevingsfactoren en door de eeuwen heen sprak men daarom terecht van “plagen” die regelmatig de kop op staken.
Parasieten kunnen zich vrij gemakkelijk aanpassen, waardoor de bestrijding moeilijk blijft  en hun uitroeiing haast onmogelijk is.
Kakkerlakken overleven zelfs nucleaire straling.
Mocht er een wereldoorlog met gebruik van kernwapens uitbreken en alles en iedereen vernietigd worden, dan kruipen op deze aardbol weliswaar nog enkel kakkerlakken (en mogelijk sommige bacteriën of virussen) rond,  als enige vertegenwoordigers van het biologisch leven in het universum. …
Actueel heerst er in Oost Afrika al geruime tijd een enorme oogsten verslindende sprinkhanenplaag, maar net zo goed zijn de bloedluizen permanent en relatief ongemerkt verantwoordelijk voor gigantische verliezen in de pluimveesector.
Ook onze duiven worden er evenmin van gespaard…

Er zijn naast het efficiënte Stopmite aan gevuld met Comed Comfort Spray ook talloze huismiddeltjes beschreven met wisselend succes, temeer nu de veiligheid van de chemische anti parasitaire middelen in vraag gesteld wordt.
Men wil van overheidswege steeds meer van deze chemische middelen af wegens hun gezondheidsrisico’s die gewoonlijk pas na verschillende generaties aan het licht komen.
Er worden idd door het massaal contact met chemicaliën -meestal met een vaag GRAS statuut ( generally recognized as safe = algemeen erkend als veilig) – veel meer kankers vastgesteld dan vroeger.
Gelukkig zorgen de betere ( chemo!) behandelingen voor minder of latere overlijdens, maar de slachtoffers blijven steevast achter met  twee prangende vragen:
1 waarom heb ik het gekregen?
2 krijg ik het nog terug?

Allemaal redenen om van de chemische massabehandelingen af te zien en definitief de weg van de natuur in te slaan.

De chemische industrie die ons ook wel veel voordelen (vb. levensreddende geneesmiddelen) heeft opgeleverd, werd in dat opzicht de wacht aangezegd…

Stopmite heeft naast  het parasieten werend effect (zowel via het voer als via het verstrooien op de vloer)  ook een brede algemene werking met een aantal bijkomende gunstige effecten zodat onze duiven in conditie blijven tegenover de nadelige invloed van de belagende parasieten.

Mineralen  die zich reeds miljoenen jaren in de bodem bevinden….

De minerale klei bindt naast het water ook de ammoniak (afbraak product van de eiwitvertering) in de mest, die toxisch is voor de darmwand, zodat deze gezond blijft en tegelijk wordt het leef oppervlak ontgift zodat pootblessures nauwelijks nog voorkomen.
Andere minerale stoffen bevatten microscopische fossiele mesjes die de voortplantingscyclus van de parasieten onderbreken.

De plantaardige vezels in Stopmite ondersteunen ook de eiwit verterende (proteolytische ) enzymen ( pepsine, trypsine, chymotrypsine…) die actief zijn in de kliermaag, de pancreas en de dunne darm met als resultaat een algehele verbeterende opname van de eiwitten uit de voeding.
Dit speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de jongen en het herstel na de vlucht.

De uitgekozen aromatische plantenoliën hebben een bijzondere werking die blijkt uit talloze onderzoeken.
Deze fytogene toevoegingsmiddelen worden onder meer in de pluimveehouderij beschouwd als een veilig alternatief voor antibiotica.
Hun toepassing heeft aldus geresulteerd in een verbetering van de duurzaamheid van voedermiddelen en een reeks positieve effecten op de gezondheid en prestaties door hun antioxidant en anti-inflammatie-effect.
Stopmite heeft een  unieke samenstelling van bestanddelen met een brede, biologisch interessante werking.
Indien dagelijks gegeven speelt het een belangrijke rol in de afweer tegen ziekte in het algemeen.

Vanaf nu zal Comed geleidelijk aan de verpakkingen wijzigen.
De witzwarte blokjes symboliseren goed en slecht en dat we ter zake ondubbelzinnig moeten durven kiezen.
Comed maakte een duidelijke keuze om de besmeurende chemische aanpak achterwege te laten.
De achtergrond werd daarom wit , dit symboliseert dat we compromisloos kiezen voor de zuiverheid en transparantie in alles.

Apr. Jean-Louis Jorissen


OKTOBER PROMO


Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

Comed NV | O.L. Vrouwstraat 2 | B-3730 Hoeselt
T +32 (0) 89 51 01 35 | info@comed.be | www.comed.be

We danken onze Wetenschapper van harte voor zijn geleverde bijdrage…
Hopelijk ben je er intussen wat wijzer van geworden.

Bezinning

COVID-19 laat echt niet toe om vrije keuzes te maken :
Want na de reacties en de gevolgen van :
Een onweerstaanbare drang ; Ontoerekeningsvatbaar ; Grensoverschrijdergedrag ; Metoo ; Solosex ; Verspreiding van Naaktbeelden …

is er nu weer wat nieuws onder de zon : “ SEXTING” is de nieuwe rage ….Het doorsturen van naaktfoto’s is in…

BV’s (voor zo ver bekend alleen maar mannen, getrouwd of samen wonende uit gezinnen met kinderen ) weten er alles van. Maar  zij krijgen zelfs  nu de steun van andere BV’s voor hun zo gezegde onbehulpeloosheid .Worden zelfs minuten lang uitzendtijd toegewezen op Televisie, op TV nieuwsberichten, en dat zelfs bij de aanvang van de nieuwsuitzendingen, dat allemaal om hun Haagje te kunnen redden…

Maar zeg nu zelf eens : welke normale mens neemt nu naaktfoto’s van zichzelf, tot daar toe, maar stuurt deze nadien ook nog eens zelf door naar een derde persoon, via het Internet? Diegene nu die deze naakt foto’s ontvangt en ze opnieuw verspreidt aan derden wordt gezocht en kan zelfs strafrechtelijk worden vervolgd. Dat ook kwam een zeer bekend Minister zelf nog verkondigen.
Niet alleen hij, ook Seksuologen en Deskundigen in hun vak werden ingeschakeld om te zeggen dat het allemaal niet zo erg is als het er uitziet.
Maar diegene nu, dus zij die de naaktfoto’s van zichzelf eerst hebben gemaakt en deze als allereerste ook verspreid hebben, worden niet aangepakt maar als slachtoffer aanzien, blijven dus buiten schot.
Krijgen zelfs steun en zendtijd op TV en radio om medelijden op te wekken.

Onbegrip toch : zelfs bij een buiten echtelijke relatie ga je toch niet kunnen geloven dat er onderling naakt foto’s zouden worden uitgewisseld via het Internet? Dit uit vrees dat de andere partij of- en wederhelft hier beslag zou kunnen opleggen met alle gevolgen van dien.
De storm zal wel weer gauw gaan liggen. De wind blaast ook op plaatsen waar de gewone burgers geen toegang krijgen. Maar zie je nu zelf wel in dat er geen storm zou zijn komen opdagen als er geen aanleiding daartoe werd gegeven?
Echt spijtig toch dat we niet hebben kunnen zien of horen wat er zich binnenhuis heeft afgespeeld bij deze BV’s op het ogenblik dat hun wederhelften hiermede werden geconfronteerd…

Voor ons : meer dan ooit : “Wie zich verbrandt moet maar op de blaren zitten.” En :”Eigen schuld, dikke bult…”

 


Bananen en het coronavirus


Volgende week verschijnt het nieuwe nummer van het maandmagazine LCB

In deze uitgave vindt u

 • De tussenstand LCB kampioenschappen
 • Asduif van de maand, regelement Golden As LCB 2020
 • Bespreking van de twee laatste nationale vluchten jonge duiven
 • Hedendaagse artikels aangaande de rui, de selectie
 • Wetenswaardigheden voor de komende koppelingen
 • Remember Argenton
 • Leren van onze fouten
 • Informatie over het nakende verkoopseizoen, publieke verkopingen LCB en de coronamaatregelen

Meer info : Lcb@surinx.be
www.lcbchampions.be


Dat was het dan weer voor vandaag…
We hopen bij u terug te keren bij aanvang van de maand november.

Blijf intussen gezond, houd u aan de regels voor bescherming tegen COVID-19.
Geniet echt van het leven dat wellicht nooit meer hetzelfde zal zijn als voorheen. Hoop doet leven…ja, dat is het enige uitzicht dat ons nu rest…

Vanuit ZOUTLEEUW (Belgium) groet ik u :

Je dienaar

The Lost Son

7 oktober 2020

 

Michel Vanlint
The Lost Son
Blue Heaven Loft
Bogaerdenstraat 33
3440 Zoutleeuw
Belgium
Tel. : +32 475 75 79 58
E-mail : michel@vanlint.be
Website: www.vanlint.be

 


logo-versele-laga logo-comed logo-rpw

bridge-sydney

Total Page Visits: 814 - Today Page Visits: 2
Geplaatst in Niet gecategoriseerd