Nieuws vanuit Blue Heaven Loft : november 2020

“Oriëntatie op de toekomst vereist blijvende kennis van het verleden.”

(J.D. Snel)

Voor we er aan beginnen toch nog even luisteren, mijmeren en genieten van de song : “Someone To You” door Banners

 

De nieuwe Lockdown zorgt ook bij onze Duivensport voor veel vragen en twijfel.  Zeker dan voor wat de jaarlijkse duivenbeurzen betreft. Onze Nationale dagen zijn ook al verdaagd en de Beurs in Kassel (Duitsland) zal waarschijnlijk ook niet kunnen doorgaan.

Ondanks alle gevolgen hiervan kan je toch nog dankbaar genieten door gebruik te maken van de Speciale Beursaanbieding van de Firma COMED. Kijk goed uit en doe er je voordeel mee op.

Klik en bestel op www.comed.be

Nieuwsberichten vanuit het Buitenland toe gekregen:

Persoonlijk vind ik het op zijn minst eigenaardig dat we deze berichten nergens hebben kunnen lezen, tenzij een zeer korte verwijzing hiervan in het weekblad : “DE DUIF”.
De inhoud van deze berichten stelt weinig hoopgevende verwachtingen voor onze Duivensport. Waarschijnlijk is het om deze reden dat hierover niet of althans heel weinig wordt gecommuniceerd.
Uit vertrouwelijke bron echter hebben we vernomen dat onze KBDB leiders zich hierover gaan buigen en op zoek zullen gaan naar een aanvaardbare oplossing van het probleem dat zich hier toch stelt.

Ook de Internationale Duivenfederatie, de F.C.I. is zich intussen gaan bemoeien met de ernst en de gevolgen van de beslissingen op Europees vlak voor de Duivensport, dit dan naar de toekomst heen. Spijtig is het  echter wel voor België en vooral voor het imago van de Belgische Duivensport dat de F.C.I. haar Administratieve Zetel, (tot voor kort nog gevestigd in de lokalen van de KBDB) noodgedwongen heeft moeten verhuizen naar een andere locatie.

Hoogstwaarschijnlijk zal het MALTA worden. Dit voorstel ligt nu op tafel, en hierover zal er eerdaags een beslissing vallen.

Naar een degelijke oplossing dient er echt wel worden gezocht om het voortbestaan van de Duivensport niet in het gedrang te brengen. Zeker nu COVID-19 nog steeds toeneemt en er ook hier en daar weer sprake is van Vogelgriep. We houden ons hart vast….

The Lost Son hier in volle zomer op bezoek bij Xavier & Raoul Verstraete uit Oostakker , jarenlange vrienden…

The Lost Son blijft actief… Hier op bezoek bij de Gebroeders Vandenheede uit Zingem…

The Lost Son in overleg met zijn toeverlaat…

Tijd nu al weer om onze erkende Wetenschapper : Jean Louis JORISSEN, Industrieel Apotheker, eigenaar en bezieler van de Firma COMED, aan het woord te laten.

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

Jean-Louis Jorissen  Industrie-apotheker

Corona

Mijn vader was een buitengewoon humoristisch man met een positieve levensvisie.
Ondanks getrouwd tijdens de oorlog waarbij het land bestuurlijk bezet was, maakte hij er een mooie tijd van en kon hij met zijn graanhandel vrij normaal functioneren.
De rijke Haspengouwse grond bracht zoals nu, nog steeds de beste gewassen ter wereld voort en het was er zelfs tijdens de oorlog goed om leven.
Als fervente fietser doorkruiste hij de streek en hoewel de oorlog permanent aanwezig was focuste hij zich op zijn handel, maar ook stond hij de medeburgers die het moeilijk hadden bij.

Hij vertrouwde mij toe dat hij tijdens de laatste maanden van de oorlog voorbij honderden doden -die soms in stapels naast de weg lagen- gefietst had.
“Pas toen” zei hij “had ik echt schrik gekregen ….”

Zoals in mijn vorige blog aangekondigd, wordt november een cruciale Corona maand.
Ons volk is echter niet goed bezig wegens geen discipline.
De heldhaftige zorgverleners worden het zat om in hun hospitalen na een ongelijke strijd het zoveelste argeloze slachtoffer in een lijkzak te stoppen en sanitair af te voeren naar de verbrandingsoven, terwijl diezelfde nacht talloze lockdown feestjes aan te gang waren.

Om de ogen open te krijgen moeten er kennelijk zoals in de oorlog veel meer doden vallen, die door koelwagens afgevoerd, in het straatbeeld opduiken…

Problemen met de KOPPEN

“de snotneuzen moeten er tussenuit”

Ik krijg nog steeds vragen over de luchtwegenproblematiek in het bijzonder de koppen, omdat liefhebbers na wanhopige zoektochten en lapmiddeltjes zelden tot een heldere diagnose gekomen zijn ivm wat er nu eigenlijk aan de hand is.

Luchtwegeninfecties gaan in grote lijnen over twee typen ziektekiemen, namelijk 1) virussen of 2) bacteriën, met daartussen het mysterieuze mycoplasma.
(De luchtpijpmijt laten we als parasiet hier buiten beschouwing).
Het is meestal een combinatie van deze ziekteverwekkers die de juiste diagnose moeilijk maakt.

Virale luchtwegen infecties danken we aan het herpesvirus dat latent aanwezig is in bijna alle duiven (zie ook de brochure van Comed : https://comed.be/wp-content/uploads/2020/04/BROCHURE-nederlands-nieuwe-schema-20200420.pdf blz 64)
Virussen zijn zeer kleine stukjes DNA die geen cel hebben en binnendringen in een gastheercel om zich daarin te vermenigvuldigen.(een soort koekoek gedrag zeg maar).
De veroorzaakte ziekte, Coryza duikt graag op bij jonge duiven na conditieverlies tgv van alle gekende omgevingsfactoren met voorop stress, te kort opeen zitten, het spel : weduwschap, natuurlijk spel, maar ook inadequaat gebruik van antibiotica etc…
Deze virale Coryza is grosso modo gekenmerkt door neuskrabben en het etterig zwellen van de slijmvliezen, met verstopping van de neusgaten (van de jonge duiven), die grijsgeel zien in plaats van wit.

Van het allergrootste belang bij de benadering van deze problemen is de controle van de parasieten zoals uitgelegd bij het gebruik van het product Stopmite .
(Deze parasieten kunnen net zo goed pokken en difterie uitlokken…).
Het zijn vooral de jongen wiens conditie niet mag afglijden door te laat in te grijpen.
Eens het virus de slijmvliezen gekwetst heeft, komen bacteriën zoals E. coli, Pasteurella septica, chlamydia enz., van deze situatie profiteren met secundaire infecties. (one-eye-cold)
De meeste virussen kunnen bestreden worden met een vaccin, maar er is nog controverse over het uiteindelijke effect van een systematische herpesvaccinatie van het duivenbestand.
Toch is het zinvol de kweekduiven te vaccineren met een geïnactiveerd (dood)herpesvaccin waardoor de jongen beter beschermd worden bij hun eerste contact met de ziekte.

Als algemene strategie kan men best kweken met koppels die minder gevoeligheid vertonen voor herpes PHV-1, om een zo hoog mogelijke natuurlijke weerstand van het duivenbestand tegen klinische herpesvirose op te bouwen.

Daarnaast blijven een hygiënische omgeving en een volwaardig voeder voornaam.
Vaak ziet men dit herpes virus hand in hand gaan met een andere superinfectie namelijk mycoplasma.

Deze laatste is een moeilijk te definiëren ziekteverwekker, het is geen virus, noch een klassieke bacterie.
Mycoplasma kan zowat alle vormen aannemen omdat hij eigenlijk geen echte celwand heeft zoals een bacterie.
Hierdoor kan hij ook doordringen in de kleinste poriën.
In dat opzicht lijkt hij meer op een virus maar het is er dus geen.

Bij de duiven zijn 3 soorten mycoplasma’s beschreven.
Verder zijn duiven, meestal, symptoomloze dragers.
Het gekweekte mycoplasma heeft een typische ‘spiegelei-uitzicht’ ( zie afbeelding)
Het is een rare klant die niet goed in een hokje te plaatsen is.
Quasi alle duiven hebben er ooit mee te maken gehad en men vindt ze terug in de keel, de sinussen, ook in de longen, de hersenen en de luchtzakken.
De besmettingen zijn niet afhankelijk van het seizoen, ook niet typisch voorkomend bij de jonge of de oude duiven
Op zijn eigen lijkt mycoplasma onschuldig maar in combinatie met herpes verwordt de situatie tot een soort plakboel hetgeen de ziekte verergert.
Als mycoplasma in de buurt is heb je geheid miserie….

Tot slot heb je de bacteriële infectie.

Ornithose wordt veroorzaakt door bacteriën met name Chlamydia.

Deze bacterie is zeer besmettelijk door rechtstreeks contact vb ouders via kropmelk naar de jongen of ook in de korf en kan ( gelukkig zeldzaam) na verloop van tijd overgedragen worden op de mens.
De aangetaste duiven zijn kiemdragers en kunnen de ziekte een hele tijd ongemerkt huisvesten (en andere duiven besmetten) tot een uitbraak plaatsvindt vb. tgv van verzwakking .
Het herstel hiervan verloopt traag en vaak gepaard met allergische factoren .
Deze ziekteverwekker heeft hoofdzakelijk als kenmerk het aantasten van de slijmvliezen vb tgv verwonding (pikken).
Het is vaak een slepend ziekteproces -aanvankelijk subklinisch ( nauwelijks symptomen)-van weken en soms maanden, herstel is mogelijk maar het duurt bijzonder lang.
Het hoeft geen betoog dat binnen het vliegseizoen de sportieve schade onherstelbaar is.
De echte diagnose kan enkel klinisch vastgesteld worden na autopsie (nl. een vergrote milt)
Ook zoals bij paratyphus breidt de ziekte uit naar heel het lichaam.
Gewoonlijk vergt het in de klassieke geneeskunde een lange behandeling met antibiotica ( tetracyclines of chinolonen).
Men beveelt zulke behandelingen niet aan omwille van het risico tot overdracht op de mens.
Aldus worden deze duiven meestal opgeruimd.

Ons besluit:

Om al deze complexe problemen eenvoudig aan te pakken raden we aan het Comed programma stipt te volgen.
Zoals hierboven aangehaald kunnen we niet genoeg benadrukken dat het selecteren van de duiven moet gebaseerd zijn op de last die ze ondervinden van deze koppen problematiek kortom : de snotneuzen moeten er tussen uit….
Comed heeft de hele verzorging strategie op bovenstaande fenomenen gebaseerd.
Regelmatig toedienen van Lysocur oogdruppels is aan te raden.
Die moet men altijd in de zak hebben zeker bij het omgaan met, zeg maar het checken van de jonge duiven. Bij de minste twijfel een druppeltje toedienen en herhalen tot het oog proper is.

Dit systeem sluit aan met het principe van Darwin ( het overleven van de sterkste), inzetten van allerlei geneesmiddelen brengt hier echt geen soelaas…
Maakt het niet moeilijker dan het is.

Apr. Jean-Louis Jorissen

 

Binnen enkele weken start reeds het nieuwe kweekseizoen.

Ziehier het COMED kweekschema en de november promotie:

 

NOVEMBER KWEEKPROMOTIE

Lysocur forte 1 l  + Roni 1 kg + Myobol 1 kg + Stopmite 1kg

= 500 ml Fertibol gratis

Normaal 166 euro

nu 136 euro


Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

Tot hier dan onze eminente Wetenschapper Jean Louis JORISSEN.

Waarvoor dank.

Versele-Laga

Ondanks alle COVID-19 perikelen blijft de” FIRMA VERSELE-LAGA “, de specialist in Duivenvoeders en Duiven Voedingssupplementen , het goed doen en dat Wereldwijd…

Kijk zelf maar eens….

 

Versele-Laga product in de kijker: Colombine All-In-One

“De duiven zijn er verzot op en ze hebben het nodig!” (Michel Vanlint)

Colombine All-In-One is bevorderlijk voor de gezondheid door de rijke en evenwichtige samenstelling van natuurlijke ingrediënten.

  • Totaalmix van mineralen, grit en vitaminen
  • Ideaal ter ondersteuning van de gezondheid en de conditie
  • Vlotte opname door combinatie met Sneaky Mixture en Optimal Start 25
  • Beschikbaar in 4kg en 10kg

Kijk zeker naar onderstaande filmpjes voor meer informatie.
Getuigenis Michel Vanlint: https://youtu.be/h_UwREmiVtw
Gebruik: https://youtu.be/scMjAUeKFKo

Heet van de naald

1. Onlangs is het Voedselsupplement voor duiven :”DAFLOR”( gebaseerd op gefermenteerde Lookextracten) en door ons aangeraden via deze weg, uit de handel genomen in opdracht van het Voedselagentschap FAVV. Eerst werd het toegelaten en dus nu niet meer in de handel verkrijgbaar?

2. SESAMZAAD : Waar in het verleden heel wat discussies over werden gevoerd, alsmede over de Sesamolie, ingevoerd uit Duitsland….wel gisteren nu ,3 november kon je horen en zien op TV dat alle gebak,zoals brood, Pistolets en andere koeken, waarop Sesamzaad is aangebracht, uit de rekken werden gehaald op verzoek ook van het FAVV. Het sesamzaad, zoals wij dat kennen, en komende uit India en China, zou een scheikundige bewerking (toxisch) ondergaan alvorens de verscheping wereldwijd.
En deze toxiciteit  zou schadelijk(kankerverwekkend) kunnen zijn voor onze gezondheid. Aldus Professor Tytgat van de K.U.L…..

3. De Voorlopige Vluchtkalender 2021 van de KBDB ziet er uit als volgt :

4. Heimwee naar het Verre Oosten….Het oog mag ook wat hebben…

Klik hier voor de video


LCB – La Colombophilie Belge

Ontvang jij hét Belgisch duivenmagazine al? Kijk snel verder voor onze november-editie!

Opgelet!
Door de huidige coronamaatregelen worden onze publieke verkopingen van november en december (voorlopig) verschoven naar januari. We volgen de maatregelen van de overheid verder op om onze verkopingen binnenkort veilig te laten doorgaan.
Verdere communicatie verloopt via deze weg, Facebook en onze website.
Bedankt voor het begrip.
La Colombophilie Belge

MAGAZINE LCB – NOVEMBER 2020

In deze november-editie vindt u o.a. :

  • De voorlopige eindstand van LCB Champions!
  • De nationale vluchten: Bourges, Châteauroux, Valence, Limoges …
  • Columns: De voorbereiding op de kweek – Situatie van de duivenliefhebbers in Frankrijk en onrechtstreeks in België – De gezonde fles…

Hebt u nog geen abonnement, maar wilt u graag elke maand het magazine in uw (digitale) bus? Neem dan zeker contact met ons op.


Dat was het al weer voor vandaag. Bij leven en welzijn komen we terug op antenne de eerste week van december. Aan allen die mij lezen, stel het wel, blijf gezond, wees voorzichtig want Professor Van Gucht komt zojuist te zeggen dat partikels van COVID-19 nog urenlang in het luchtruim kunnen ronddartelen… Oppassen dus en alle risico’s uitsluiten… het is moeilijk, weet ik ook, en soms kan het echt niet anders… Volhouden dus… dat doen ook wij in Blue Heaven Loft… Dus graag tot de volgende keer.

Vanuit Zoutleeuw (Belgium) groet u

Je dienaar

The Lost Son

November 5 2020

 

Michel Vanlint
The Lost Son
Blue Heaven Loft
Bogaerdenstraat 33
3440 Zoutleeuw
Belgium
Tel. : +32 475 75 79 58
E-mail : michel@vanlint.be
Website: www.vanlint.be

 


logo-versele-laga logo-comed logo-rpw

bridge-sydney

Total Page Visits: 847 - Today Page Visits: 2