Nieuws vanuit Blue Heaven Loft: juni 2020

Voor we eraan beginnen toch maar even luisteren, bezinnen en genieten van de song van Frank Michael : ” Toutes les femmes sont belles”

 

De “LOCK DOWN”, bijna wereldwijd omwille van COVID-19  heeft grote gevolgen en veranderingen in de samenleving met zich meegebracht. Ook de DUIVENSPORT bleef niet gespaard hiervan. Nu we uiteindelijk toe zijn aan versoepeling en afzwakking van de strenge maatregelen is er weer hoop op leven.

Ook de Internationale Duiven Federatie, de F.C.I. heeft alles met argusogen van nabij gevolgd.

Lees hieronder hun eerste Berichtgeving en Aankondiging.

Ook onze gekende Wetenschapper Industrieel Apotheker Jean Louis JORISSEN (COMED) laten we weer even aan het woord.

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

Choline Chloride

Jean-Louis Jorissen
Industrie-apotheker

 

Intussen klaart de hemel op, hoewel de Corona weermannen aan de horizon nog altijd donkere wolken zien.

Bij ons in de apotheek is het gebruik van de antibiotica enorm afgenomen wat wijst op zeer weinig besmettingen van bacteriële aard.
Dit is een rechtstreeks gevolg van de impact van de handhygiëne -inbegrepen geen handdrukken meer- de mondmaskers en de afstandsregel.
Ook het buiten vertoeven in de frisse lentelucht kost niets en heeft alleen maar voordelen.
Er werd inderdaad een verband gevonden tussen vitamine D en Corona.
Wie te kort aan vitamine D heeft ( tot 30% van onze bevolking tijdens de winter) loopt meer kans op ernstige longschade bij een Corona besmetting.
Ondanks veel goede supplementen blijft de beste bron van vit. D alsnog de veilige blootstelling aan de zon.
Probeer bij geschikt weer minstens een paar keer per week een halfuurtje naakt in de zon te staan.
De beste tijdstippen zijn voor 10 uur en na 17 uur
Positief is dat we hebben leren waarderen hoe mooi het is om normale eenvoudige dingen vrij te “mogen doen”.


*********************************

Het FAVV verplicht ons volgende waarschuwing over choline chloride op bepaalde etiketten drukken.
Gelijktijdige toediening met drinkwater waaraan reeds choline chloride is toegevoegd, moet worden vermeden.
Dat vraagt wat toelichting:

Choline chloride is gebruikelijk geclassificeerd als vitamine.
Het komt in de duivenwereld in vele producten voor (Comin Cholin B -complex, Jovati Sedugolll, Tollisol etc…).
Het behoort tot de familie van in water oplosbare B-vitamines.
Het was voorheen bekend als vitamine B4.
Net als andere vitamines speelt het een belangrijke rol in de voeding, maar de dagelijkse behoefte lijkt honderden keren groter te zijn dan die van andere vitamines.
Het is een veelvoorkomende stof in de levende wezens.
In voedingsmiddelen komt choline zowel in vrije vorm voor of als fosfatidylcholine (lecithine).
De hoogste gehaltes zijn te vinden in eigeel, maar ook in rund- en kippenvlees en orgaanvlees (lever).
De sojabonen zijn ook rijke bronnen.
In kleinere hoeveelheden is het aanwezig in granen (bijvoorbeeld tarwekiemen) evenals in fruit en noten.
Waarvoor dient het?
* Als bestanddeel van lecithine is het belangrijk voor de opbouw van het celmembraan en zorgt het voor het transport van lipiden uit de lever naar andere lichaamsdelen, waardoor vetophoping in de lever wordt voorkomen. Lecithine speelt dan weer een emulgerende rol in de darm waardoor het voer beter wordt opgenomen.
Zoals geweten is het bij de duif van groot belang dat er voldoende vet aanwezig is in de borst- en hartspier om grote prestaties te kunnen neerzetten.

* Het is een voorloper in de synthese van de neurotransmitter acetylcholine, die een wisselwerking ondersteunt bij de spiercontrole o.a bij stress die op zijn beurt het immuunsysteem sterk beïnvloedt.

* Het is een bron van losse methylgroepen, die essentieel zijn voor tal van biologische processen en daarom een ​​belangrijke factor voor een gezonde groei.

Het FAVV verplicht ons op het etiket volgende waarschuwing te vermelden:

Gelijktijdige toediening met drinkwater waaraan reeds choline chloride is toegevoegd, moet worden vermeden.

Dit veroorzaakt wat onzekerheid en verwarring.
Sommige fabrikanten die deze bepaling niet volgen stellen zich bloot aan sancties bij inspectie , meestal zijn ze gewoon niet op de hoogte .
De wetgeving is zeer complex en bovendien steeds in evolutie.
Bijna dagelijks zijn er grote of kleine wijzigingen.
Omdat België onze duiven nog steeds als voedselproducerende dieren beschouwt, zijn de bepalingen zeer strikt geïnterpreteerd.
Als je een duifje bestelt op restaurant kan je er niet meer aan zien of ze een van de sportduifjes uit het hok van een kweker was, dan wel een consumptieduif van bij de poulier die er duizenden zitten heeft onder de bepaling pluimvee…

Choline bijgeven is altijd populair geweest als groeibevorderend middel.
Er werden onnoemelijk veel testen op gedaan in de pluimveesector en de aanbevolen dosissen werden grondig gecontroleerd op hun juistheid.
Feit is dat men niet exact kan zeggen hoeveel te veel is.
Alleszins moet je dus vermijden om vb. Comin Cholin B-complex met een van de vele varianten die ook extra Choline bevatten op de markt, samen in het water te geven.
Inderdaad, we weten dat de ideale dosis en de overdosis kort bij elkaar liggen.
Het positieve effect op de groei ligt bij duiven tussen 0,7 tot 2 g per kg voer of 2 liter water.

Meer geven zou volgens studies een averechts effect hebben met minder ipv meer groei tot gevolg.
Er zijn ook zeer veel factoren die de opname en de verwerking door het lichaam beïnvloeden.
De aanwezigheid van vb vit B12 beïnvloed de opname in gunstige zin en ook van zekere voedings-middelen.
Sommige voedingsmiddelen bevatten ook nog een extra hoeveelheid choline ( soja is vb een goede bron).
Andere testen wezen dan weer uit dat vb een tienvoudige dosis geen risico’s voor het dier zelf, noch voor de mens die het dier zou opeten noch voor het milieu, inhoudt.

De sterke visgeur bij hoge dosissen zou niet meteen irriterend werken voor de ogen en de lucht-wegen.
Maar – en hier nijpt het schoentje – er zijn onvoldoende studies die aantonen dat mensen die werken in kwekerijen waar permanent choline chloride in het drinkwater is toegevoegd en die blootgesteld staan aan de indringende geur, volledig veilig zijn.

De verplichte waarschuwing is dus zeker zinvol zowel voor de industriële pluimveehouderij als voor ons duivenliefhebbers.
Het is van belang te weten dat het tegelijk geven van verschillende preparaten die choline chloride bevatten hun doel voorbij schieten en de groei eerder verminderen ipv verbeteren.
Trop is te veel…

Ik pleit al lang voor een samenhangende aanpak. Liefhebbers die met allerlei producten van diverse producenten een systeem in elkaar puzzelen riskeren dergelijke gevoelige informatie te missen en kunnen teleurstellingen oplopen.

Bij Comed bevatten Comin Cholin B-complex, Tempo 60 en Lysocur Forte een supplement aan choline chloride. Mochten deze 3 producten tegelijk toegepast worden dan blijft men nog altijd onder de opgegeven dosis van 2g per kg voer of 2 liter water.

Bij bestellingen via onze website (https://comed.be/product-categorie/wedstrijdduiven/) wordt er bij elk order een gratis staal meegestuurd.

Apr. Jean-Louis Jorissen


Lees en bekijk de Comed Methode – Resistentie Selectie Methode (voor wedstrijdduiven):


Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

Comed NV | O.L. Vrouwstraat 2 | B-3730 Hoeselt
T +32 (0) 89 51 01 35 | info@comed.be | www.comed.be

THE LOST SON and Jean Louis JORISSEN tijdens een rondleiding in het recent en uitgebreide complex van COMED

“ALLEEN ZIJ DIE HOPEN, LEVEN” (Friedrich Halm)

Periode 1950-2020 :

Graag willen we, via deze weg, een woord van dank, een eresaluut brengen aan allen die ons met een bezoek vereerden gedurende de periode 1950-2020, tijdstip dat we actief waren zowel in de Nationale- als in de Internationale Duivensport.
We moeten ons beperken tot het vernoemen van de meest gekende personaliteiten.
Zowat alle Presidenten, Voorzitters van de F.C.I. zowel als deze van de KBDB kwamen bij ons over de vloer. En we citeren in willekeurige volgorde :
Raoul Van Spitael, Wilfried STAES, Edgard LENAERTS, Felicien VERMEULEN, Marcel VAN DEN DRIESSCHE, Marcus PRATS, TERESO, Frans HERMANS, Felix ONS, Istvan BARDOS en zeker nog een paar andere waarvan de naam mij niet zo meteen te binnenschiet.
Hun bezoek was voor mij meer dan een prospectie werk. Buiten een uitwisseling van gedachten en ideeën die de DUIVENSPORT een boost konden geven, waren er ook gesprekken over Promotie, Voeding, Supplementen, doping en het bevorderen van de gezondheid bij duiven.
Menig andere Wetenschapper is bij ons aan huis geweest:
Wie herinnert zich nog Professor Van Grembergen, lesgevend aan de Univ. Gent, toch een Icoon in de Belgische Duivensport, hij speelde toen samen en onder de naam van DERAEDT-VAN GEREMBERGEN? Wel de Prof kwam bij ons op bezoek toen we in 1971 de 7de plaats behaalden in het Nationaal Kampioenschap Fond KBDB en dat met slechts 9 weduwnaars. Hij wou van ons weten hoe wij daar in geslaagd waren? Een vriend van hem, namelijk Georges SMEDTS uit Walem, redacteur destijds van DE VOLKSGAZET, had hem verklapt dat we de gele neusdruppels, op basis van Acriflavinne en van de hand van de Prof, gebruikten.

gele druppels

We namen onze toevlucht toen al tot deze gele druppels, bij de inkorving, maar vooral ook na de thuiskomst van de duiven. Deze druppels, origineel, deden hun werk en de duiven bleven vrij van Trichomonen. Onze duiven kenden het ritueel. Ik weet nog heel goed dat onze Bak 1 en Bak 3 al begonnen te braken alleen nog maar bij het zien van het flesje waarmee we telkens op Maandagmorgen naar hun afdeling trokken.
Een geluk voor de duivensport dat onze vriend Jaap KOEHOORN (Nederlander) de originele formule van deze druppels , via de dochter van de Prof., kon bemachtigen. Jaap is deze druppels nadien nog gaan aanpassen door er een paar flink werkende bestanddelen aan toe te voegen .Zijn gegevens : (0031 (0) 511 402 511Email: jaapkoehoorn@yahoo.com )
Zo kregen we ook het bezoek van Dierenarts Piet BLANCKE uit Ruiselede.(tel.:0477284215). Hij kon het niet geloven dat we nog nooit BAYTRIL hadden aangewend en gebruikt bij onze duiven. Van hem kregen we de raad om dat toch eens te doen…
Ook Dierenarts Dokter Henk de WEERD, (uit Breda, NL)( info@belgicadeweerd.com ) iemand met aanzien en wereldwijd gekend en beroemd, (nog steeds een goede vriend van ons), vereerde mij met een bezoek aan huis bij mijn zus, (nu 91 geworden), waar ik geregeld verbleef wanneer ik vanuit Taiwan even overvloog naar mijn geboorteplaats. Dat was een tiental jaren voor de eeuwwisseling. Henk en zijn niet minder illustere vader Piet de Weerd zijn we erkentelijk voor de ongeziene vriendschap en het vertrouwen dat we samen deelden, na onze terugkeer in België einde 2002 .
Dierenarts Rob HOEKSTRA (Riethoven,NL) ( info@robhoekstra.nl ) leerden we kennen na onze terugkomst in België.
Hij samen met Dokter van der SLUIS (Kockengen,NL) ( info@duivenkliniek.nl ) zorgden jarenlang voor een degelijke Medische Begeleiding in BLUE HEAVEN LOFT.
Ook Dierenarts Vincent SCHROEDER uit Hoeselt, ( nu uitgeweken naar Kerkrade, NL, samenwerkend met TOLISSAN): info@schroeder-tollisan.com , kwam even bij ons langs naar aanleiding van de door ons behaalde successen in BHL … Hem heb ik er toen echter wel op gewezen en gevraagd om toch geen misbruik te maken van de onwetendheid van de duivenmelkers bij behandeling van schimmelinfecties.
Veearts Gerrit DHONDT uit Melle, Veearts Van der Cruyssen uit Asse waren geregeld onze gesprekpartners. Ook Dierenarts Norbert PEETERS uit As (Limburg), Veearts Ferdi VANDERSANDEN (Lanaken,Veldwezelt) en de laatste tijd ook Dierenarts Karlo VAN ROMPAEY, (Zepperen) verdienen een woord van dank vanuit BHL. Bij hen konden we steeds terecht voor een speciaal onderzoek en aanbevelingen. Bij, door, en uit al de hierboven vernoemde contacten kon er een degelijke, Wetenschappelijk ondersteunende Medische Begeleiding tot stand komen.
COMED en voornamelijk Industrieel Apotheker Jean Louis JORISSEN moeten en willen we erkentelijk zijn voor de jarenlange samenwerking, het wederzijds vertrouwen, samenspraak en bevoorrading, levering van de meest geprezen en Wetenschappelijk ondersteunde, werkzame voedingsupplementen voor duiven. Onze ervaring : de COMED producten zorgen juist voor het verschil dat de duiven nodig hebben om het wat langer vol te houden en die juist toelaten om een verlies situatie in winst te doen keren.
We willen, moeten eerlijk zijn : zonder de steun en samenwerking met COMED, met onze Wetenschapper Jean Louis JORISSEN als uithangbord en zonder het vertrouwen dat we gaven aan de Firma VERSELE-LAGA, fabrikant van duivenvoeders op wereldvlak, zou het ons onmogelijk zijn geweest om 22 Nationale -, Zonale -,Semi-Nationale overwinningen te behalen en dat zowel met oude -, jaar -, en jonge duiven plus duivinnen… Dat mag iedereen nog eens horen, zien en beseffen.


VERSELE-LAGA : is ook  tijdens de COVID-19 niet stil blijven zitten : Blijkt duidelijk uit wat hieronder volgt …

Lees deze artikels (in het Chinees):


Pattaya International Pigeon Race

Tot 31 juli 2020 kunnen we duiven opsturen voor deelname aan de Pattaya International one loft race in Thailand. Deelnemers maken kans op de 3 topprijzen met samen een waarde van 1,11 miljoen dollar.

Vluchtschema:

 • November 2020: kwalificatie vlucht van 120 km
 • 21 december 2020: eerste vlucht van 330 km
 • 30 december 2020: tweede vlucht van 430 km
 • 9 januari 2021: finale vlucht van 530 km

Momenteel worden de duiven die al op het hok zitten goed verzorgd met de juiste voeding en verzorgingsproducten.

Heb je interesse om deel te nemen? Neem dan een kijkje op de website of contacteer de organisatie

Website: www.pattayaoneloftrace.com
Email: Pattayaoneloftrace@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/pattayaoneloftrace
Telefoon:
+66-8-3028-8999
+66-8-3029-9888

KBDB

Nu de grenzen langzamerhand opengaan is de hoop weer gerechtvaardigd dat men nog aan spelen toekomt en dat een groot deel van de geplande vluchten vooralsnog zullen kunnen afgewerkt worden. De KBDB heeft er alles aan gedaan om deze mogelijkheid te kunnen bespoedigen. Hieronder een recente mededeling :

05/06/2020 – Mededeling van de KBDB

Aansluitend op onze persmededeling van gisterenavond, vindt u, hierna, de voorziene opleervluchten voor woensdag 10/06/2020 en de wedvluchten voor zaterdag en zondag (13 & 14/06/2020):

Woensdag 10 juni 2020

Vlaams-Brabant:

 • Sector 1: Quiévrain, Noyon
 • Sector 2 & 3: Fleurus, Momignies, Soissons

Oost-Vlaanderen:

 • Mid-West: Doornik/Tournai, Niergnies & Pont Ste Maxence
 • Middenlijn: Quiévrain & Noyon

Limburg: Mettet & Hannut (O/Y/J)

Antwerpen: in de buurt van Brussel, Quiévrain, Momignies (O/Y/J)

Hainaut:

 • Charleroi Ouest: Laon (O/Y/J)
 • Centre Charleroi: Soissons (O/Y/J)
 • Ligne du Centre: Niergnies (O/Y/J)

Brabant wallon: Momignies (O/Y/J)

Liège/Namur Nord/Association du Condroz: Cul-des-Sarts (O/Y/J) & Dizy-Le-Gros (O/Y)

Zaterdag 13/06/2020

Vlaams-Brabant:

 • Zal later worden medegedeeld

West-Vlaanderen: Fontenay (O/Y)

Oost-Vlaanderen:

 • Westenlijn: Fontenay (1 nacht-korf)
 • Mid-West: Niergnies, Ecouen of Pont-Ste-Maxence & Toury
 • Middenlijn: Sermaises

Limburg: Chimay & Momignies (O/Y/J)

Antwerpen: Momignies – Soissons (O/Y/J) & Melun (O/Y)

Hainaut:

 • Centre Charleroi: Soissons (O/Y/J) & St Soupplets (O/Y)
 • Ligne du Centre: Niergnies (O/Y/J) & Pont-Ste-Maxence (O/Y)

Brabant wallon: Momignies & Soissons (O/Y/J)

Liège/Namur Nord/Association du Condroz: Cul-des-Sarts (O/Y/J) & Trélou (O/Y)

Namur Sud : Sézanne (O/Y/J)

Zondag 14/06/2020

Vlaams-Brabant:

 • Zal later worden medegedeeld

West-Vlaanderen: Arras & Clermont (O/Y/J)

Oost-Vlaanderen:

 • Westenlijn : Arras & Clermont
 • Middenlijn : Quiévrain & Noyon

Antwerpen: Quiévrain & Noyon(O/Y/J)

Hainaut:

 • Charleroi Ouest : Laon & St Soupplets (O/Y/J) & Melun (O/Y)
 • Centre Charleroi: Toury (O/Y)
 • Ligne du Centre: Toury (O/Y)

Brabant wallon: Melun (O/Y)

Liège/Namur Nord/Association du Condroz: Melun (O/Y)

Luxembourg : Arcis-sur-Aube (opleervlucht – O/Y)

Limburg: Sourdun (O/Y): lossing op zaterdag of zondag

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

Dat was het dan weer voor vandaag. Bij leven en welzijn komen we bij  u terug in de eerste helft van de maand juli 2020.
Blijf gezond intussen en geniet langzamerhand van de versoepelingen op de Lockdown.

Vanuit Zoutleeuw groet u

Je dienaar

The Lost Son

06 juni 2020

 


logo-versele-laga logo-comed

bridge-sydney

Total Page Visits: 1098 - Today Page Visits: 1