Wonderen zijn de wereld nog niet uit

Weer even op antenne… maar voor we er aan beginnen even luisteren, mijmeren en genieten van de song van ED SHEERAN: “PERFECT”

 

Het nieuwe jaar 2019 is reeds een paar weken oud. Duiven happenings, Exhibitions, Beurzen volgen elkaar op met een regelmaat van een klok. Met het hoogtepunt echter op 25-26-27 januari 2019 want dan is er de duiven Olympiade in Polen, ingericht door de Internationale Duivenfederatie de F.C.I. En iedere Olympiade heeft wel iets speciaals. Dit jaar 2019, op basis van prestaties behaald in 2017-2018, waren er ook weer onverenigbaarheden die het levenslicht zagen. Zo ontstond er een felle discussie over de Olympiade Asduiven, Categorie E Marathon. Dit in verband met het al dan niet toepassen van de 5% bij het behaalde aantal kilometers. E.L. voelde zich bedrogen en ging in de tegenaanval. Gelukkiglijk is alles in de juiste plooi gevallen nog voor het tot een vinnige confrontatie zou komen. De duif van E.M. die op de eerste plaats werd geklasseerd als Olympiade Asduif Cat. E Marathon kon niet in levende lijve worden voorgedragen. Deze duif ging verloren op een van haar laatste vluchten. En het reglement zegt heel duidelijk dat de Olympiade Asduif titel alleen maar kan toegekend worden als de duif in kwestie ook getoond kan worden aan de bezoekers gedurende de ganse periode van de Olympiad . En zo komt het dan uiteindelijk dat E.L de titel van de eerste en tweede Olympiade Asduif Cat. E Marathon aan zijn reeds rijk gevuld palmares mag toevoegen.  Ere dus aan wie dat ook toekomt. Terecht trouwens en zeker ook verdiend. Van een Happy End gesproken.

En nu we het toch hebben over de Duiven Olympiade van de F.C.I. , graag even uw aandacht voor bijgaande tekst (weliswaar in het Engels, maar zeker geen probleem voor de meeste melkers onder u) waaruit duidelijk blijkt dat de P.R.China een ernstige gooi gaat doen naar de toekenning en de toezegging voor het inrichten en organiseren van een Duiven Olympiade  binnen de korst mogelijke tijd. M.a.w. : een van de volgende mogelijkheden , in 2021/2023/2025… Dat hiervoor nog heel wat baanbrekend werk zal dienen te geschieden, lijkt geen twijfel. Denk maar eens aan de momenteel van kracht zijnde Quarantaine, bij verzending van duiven naar het Vaste land China. Bovendien is er, buiten mijn weten om, nog steeds geen akkoord of oplossing om duiven vanuit China terug te laten keren naar Europa… Maar wie leeft zal wel zien…

Racing pigeon, officially listed as an national sport in China,

Over 400.000 fans in fantuation with the pigeon sport in China,

Annually sold over 24 million footring in China,

More than 40.000 competitions took place every year throughout China,

700 plus One Loft Race (OLR), as a popular and amazing sport in China,

Nearly 5 million pigeon flyers entered into OLR competition for winning the champion,

Moving into professional and marketable by now, the pigeon sport in China,

Tens thousands of the young generation are joining the pigeon sport year by year,

Several new technologies are innovating on China’s  pigeon sport,

China, becoming the brightest country from worldwide on the pigeon sport,

A restoring venue to carry-up the pigeon sport in the world, that’s China,

The next aim to light up the pigeon Olympiad, organizing from China,

You are welcoming on the great event Olympiad by China,

China, welcome you !

reglement FCI

baden in de zon

Badende duiven

BLUE HEAVEN LOFT : 2 d Generation … Stand van zaken…

Door de minder goede weersomstandigheden van eind november, begin december, heeft B.H.L. het koppelen van de duiven steeds maar uitgesteld. Des niet tegenstaande konden we, na verloop van tijd, niet langer meer weerstaan om  tot actie over te gaan. En hebben dan duivers en duivinnen, zonder op voorhand enige planning of te volgen schema, samengebracht. Zowel kwekers ,vliegduiven als de voedsterduiven werden gekoppeld, toevallig op zaterdag 22 december 2018, bij volle maan. Tijdens het koppelen en tot het leggen van het tweede ei, zijn we wel gaan bijlichten. Wonder boven wonder: alle koppels waren bij Driekoningen reeds vast aan het broeden. Ook al bleek snel dat dit bij de vliegduiven niet zonder slag of stoot gebeurde. Het is ons echter gelukt dank zij veel tijd, engelengeduld en toewijding. Vooral het in- en uitwennen  aan de nieuwe broedplaats verliep moeilijk. Een toevlucht en het gebruik van STRESSOL, STOPMITE en FERTIBOL van de Firma COMED waren hierbij  van groot nut.  We raden niemand echter aan om het gekozen tijdstip en werkwijze te volgen. Het blijft, ja, het is gewoon idealer om je vliegduiven, na het vliegseizoen en zeker voor de aanvang van de grote rui, over te wennen naar de vlieghokken van waaruit ze het jaar daarop zullen worden gespeeld.

vliegploeg 2019

Het afgelopen weekend waren we uitgenodigd en te gast bij de duivenmaatschappij DE HOOP Rummen. Op 12 januari was er de viering van hun Kampioenen 2018. Van een gezellige sfeer en talrijke opkomst gesproken. Hun succes verhaal is wel een gevolg van het feit dat deze maatschappij jaarlijks de helft van het in 2018 aan ontvangen portgeld terug uitkeert aan iedereen die lid is en aan hun Hoklijst leden. Een niet onaardig bedrag is dat  en een werkwijze die ook op veel andere plaatsen voor navolging zou moeten zorgen.   Ook al zal het voor de meeste maatschappijen moeilijk blijken om ook maar iets terug te geven van het reeds ontvangen portgeld.

Hieronder een paar foto’s ter illustratie van de viering in samenwerking met De Gouden Veer.

 

Lossing van reisduiven in PEKING(BEIJING) CHINA : zie Video Clip

Kijk goed hoe vlug en gelijktijdig alle duiven de manden uit zijn… Bij ons in België is dat ooit, en misschien nog, anders geweest…

Speelseizoen 2019

Stel u voor dat er een ontwerp op tafel lag bij de KBDB om in Brabant alle sectoren, dus 1-2-3, samen met de duiven uit de provincie Antwerpen en Oost-Vlaanderen gelijk te gaan lossen van bij de aanvang van de Kleine Halve Fond. Gelukkig is dit voorstel, met recht en reden, van tafel geveegd. Maar intussen is er nog steeds geen duidelijkheid hoe het nu verder moet? Sector 1 Vlaams-Brabant, voor hen is er een oplossing. Maar nu blijkt toch dat vanaf 2019 sector 2 en 3 gezamenlijk gaan moeten lossen op vluchten van om en bij de 300 kilometers. Een bijkomende handicap is zeker het feit dat de inkorving op voornoemde Hafo vluchten dient te gebeuren op Vrijdag avond. Iedere Vrijdagavond wordt het voor de vergezellers een strijd tegen de tijd om ter plaatse te geraken. Slechte herinneringen hebben we overgehouden uit de jaren 1970/1980 toen er ook, bij bepaalde maatschappijen, op Vrijdagavond werd ingekorfd voor de HAFO vluchten. Het holderdebolder van reismanden in de camions/Cabine expressen is nefast voor onze vliegduiven die meestal dan ook nog geen of onvoldoende de tijd krijgen om te drinken voor ze in vrijheid worden gesteld. Beschadigde pluimen, aangepikte oogranden en neuswratten waren een daadwerkelijk bewijs hiervoor. Bij liefhebbers die slechts om de twee weken deelnemen aan vluchten op de Hafo, valt dit meestal nog mee, omdat ze dan voldoende tijd krijgen om de kwetsuren aan oogranden en neuswratten bij te werken (te genezen). Wie iedere week echter met zijn duiven speelt ,ligt dat heel anders. De tijd om te zalven/druppelen/behandelen is te kort. Het gevolg is dan ook dat bij zo’n systeem de vliegduiven vroeger dan normaal moeten worden gestopt. Ze hebben geen conditie meer, zijn futloos en staren als vermoeid voor zich uit. Nu pas, als we alles nog eens op een rijtje zetten, dringt het bij ons door waarom op veel plaatsen het seizoen met de oude duiven tegen eind juli voorbij is. Deze melkers noemen dit het sparen van hun duiven voor het volgende seizoen.  Ondervinding en ervaring heeft ons echter geleerd dat gezonde duiven, die oordeelkundig zijn gevoed en verzorgd,  iedere week een vlucht aankunnen tussen de 300 en de 600 Kilometers, op voorwaarde dat ze voorafgaandelijk wel 2 nachten korf krijgen die hun de mogelijkheid biedt om zorgvuldig te eten en te drinken. Ja, er is niets nieuw onder de zon… Wie het tegendeel beweert weet niet waarover hij praat. En wie het nog niet probeerde, heeft al evenmin een woord van klappen… Dus doe maar…

Blue Heaven Loft

 


 

Nieuw op de markt : Het e-book van Steven Van Breemen : Beslist een aanrader voor iedereen.

“Hints voor Koppelen, Kweken en Selecteren” is digitaal verkrijgbaar in Pdf. U kunt het boek uiteraard zelf uitprinten.
Het boek telt 295 pagina’s en behandelt stap voor stap alle facetten van het kweken/selecteren van top duiven, het opbouwen van een eigen stam en is rijkelijk voorzien van vele kleurenfoto’s ter illustratie.
De prijs van het boek is 25 Euro en u kunt het bestellen door een overschrijving per bank NL50ABNA0546927661 op naam van S.L.M. van Breemen.
Neem na betaling a.u.b. per email contact op met Steven zodat hij weet waar het boek naar toe moet worden gestuurd. E-mailadres: st.van.breemen@wxs.nl

BHL 2nd generation

Een vraag die zich nu stelt ?…

Toen ik begin 1958 (het jaar van de Wereldtentoonstelling in Brussel) mijn twee jaar lange, verplichte legerdienst beëindigd had , kon ik onmiddellijk aan de slag bij de Generale Bankmaatschappij , met haar hoofdzetel gevestigd in de Vital Decosterstraat te Leuven. Mijn ouders hadden hiervoor de nodige contacten gelegd. De hoofddirecteur daar van dienst was niemand minder dat Louis Vandergeeten. Zijn naam zal ik wel nooit vergeten, hij was toen ook Voorzitter van Stade Leuven die toen nog in de Eredivisie Voetbal speelde. Na een gemoedelijk gesprek met hem wist ik meteen dat ik in oktober van dat zelfde jaar in dienst kon treden als Bankbediende. Het enige waar ik nog voor moest zorgen was een “Attest van goed Gedrag en Zeden”. Als je dat nu in tikt bij Google komt het volgende te voorschijn : Het Attest is een Uittreksel uit het strafregister, een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen, die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden.

Het bekomen van zo’n attest viel wel mee… want buiten wat kattestreken (gedurende mijn achtjaar verblijf op Internaat in het Sint Pieterscollege in de Minderbroederstraat te Leuven, met alleen maar priesters als lesgevers, de turnleraar niet meegeteld )waaronder het groen verven van een roodharige medestudent, de zoon van een juwelier uit de Demerstraat in Diest. De naam gaan we u onthouden. En ook het verwerven van een Passe-partout sleutel, waarmee ik alle klaslokalen kon openen en weer sluiten, waar ik ’s nachts ook mee de buitenwereld in kon via een ondergrondse tunnel die uitgaf en toegang verleende tot het meisjes pensionaat Parisdence genaamd.

Niets echter van dit alles stond uiteindelijk vermeld op het aan mij afgeleverde Attest van goed Gedrag en Zeden.

In het verleden nu is mij altijd verteld dat ook de Aspirant Mandatarissen bij de KBDB zo’n Attest van Goed Gedrag en Zeden dienden voor te leggen, vooraleer zij konden in aanmerking komen als gekozenen bij de KBDB. Maar om de een of andere reden is aan deze voorwaarde, van vandaag op morgen, een einde gekomen. Een spijtige zaak als je het aan mij vraagt… Van daar de vraag : zou het kunnen dat bepaalde mandatarissen KBDB, van het huidige bewind, zo’n attest niet kunnen voorleggen?


Dat is het dan weer voor vandaag.

Aan allen die mij lezen nog het allerbeste…
Vanuit Zoutleeuw groet u

Uw dienaar

Michel Vanlint
THE LOST SON

15 januari 2019


logo-versele-laga img_2864

bridge-sydney

 

Total Page Visits: 890 - Today Page Visits: 1