Nieuws uit “BLUE HEAVEN LOFT” : 2nd Generation

Voor we eraan beginnen even luisteren, bezinnen maar vooral genieten van wat Gigi l’Amoroso ons brengt…

 

2018 loopt naar zijn einde. Het nieuwe kweekseizoen is echter op vele plaatsen reeds begonnen. 23 november was het Volle Maan. Heel wat melkers hebben van deze datum gebruik gemaakt om te koppelen. Of de jongen uit  duiven, gekoppeld bij Volle Maan het beter gaan doen dan de overige is nog maar de vraag? Onze 75 jaar lange ervaring in de Duivensport heeft ons dienaangaande niet veel wijzer gemaakt. Eigenlijk en eerder hebben we de neiging om te verklaren en ook de vaststelling opgedaan dat de wat later geboren jonge duiven het minstens evengoed of het zelfs beter deden dan de vroege winterjongen. Dat is dus de reden en de verklaring waarom” Blue Heaven Loft 2nd Generation”, voorlopig nog wacht om de duiven samen te brengen.

Herhaaldelijk kregen we de vraag waarom we niets meer over vrouwen schreven? Onze visie en standpunt hierover is nog steeds ongewijzigd. We geven graag ieder zijn gading, van daar…

Vrouwen roeren zich…

Tijden veranderen…Van een evolutie gesproken.! Een paar jaar voor de eeuwwisseling hebben we het meegemaakt. Op dat ogenblik verbleef ik nog in TAIWAN.  En meerderjarige jonge meisjes roerden zich… Ze verlangden en keken uit naar een borstvergroting. Verschillende onder hen trokken hiervoor naar de States om die vergroting te laten uitvoeren. Santa Monica was toen blijkbaar de geschikte plaats  en zeer geliefd oord hiervoor.  We hebben dat toen ook zelf en in levende lijve kunnen vaststellen. Ondanks de haast onzichtbare en perfecte ingreep en uitvoering kwam er toch wat smart en pijn bij kijken.. . We zijn echter nooit voorstander of aanvrager  geweest voor zo’n onnatuurlijke behandeling. En hierin zullen we wel nooit veranderen. Al wat niet naturel meer is, hebben we altijd geschuwd en met een zekere minachting van nabij bekeken.  Mijn handen en mond waren ineens te klein…Begin er maar eens aan…!

Maar nu…We zijn 20 jaar later (2018) en wat zien we? Vrouwen, wereldwijd die er op uit zijn een borstverkleining te laten uitvoeren. Van waar deze kentering?  MeToo heeft er zeker mee te maken. Het in leven roepen van Grensoverschrijdend gedrag bij mannen, en vrouwen met een onweerstaanbare drang en streven naar een volledige erkenning en nivellering van het bestaand verschil tussen man en vrouw liggen hier aan de oorzaak.

Iedereen weet intussen wel dat we geen vrouwenhater zijn. We hebben hen  altijd hartstochtelijk en met veel genoegen geliefd en nog steeds is dit het geval…Maar je kan er niet naast kijken om de werkelijkheid onder ogen te durven zien.” Een man blijft nog steeds maar zo oud als hij zich voelt. Wijl een vrouw daarentegen zo oud is als ze er uit ziet.” Onlangs kregen we een Videoclip toegestuurd. Hierin werd naar voor gebracht dat 12 percent van de vrouwen onder behandeling is bij een psychiater, dat blijkt uit gebruik van medicijnen enz., maar dat betekent ook dat er nog steeds 88 per cent onbehandeld rondlopen!   Joke???


En dan nu weer even onze eminente Wetenschapper J.L. Jorissen zijn zeg laten doen

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

 

Voedingssupplementen ….wie kan door de bomen het bos nog zien…

 

Herman Dillen

Herman Dillen is inmiddels 94 jaar en komt nog steevast elke maand van Lanaken naar de apotheek in Hoeselt, voor een tasje koffie en een babbel over “vroeger”.

 

Ik liep nog onder de keukentafel door, toen Herman samen met zijn collega Thomas Peeters (vader van veearts Norbert) uit As, beiden vertegenwoordigers van Versele  bij ons thuis op bezoek  kwam, want mijn vader Dries Jorissen was een van de eerste verdelers in Limburg voor het befaamde veevoederbedrijf uit Deinze.

 

Mijn vader was populair, wegens zijn grote zin voor humor. Hij deed niets liever dan mensen in alle omstandigheden laten lachen en ik heb hem in heel mijn leven nooit kwaad gezien.

Vader Dries Jorissen

Zelfs nu hij meer dan 17 jaar geleden, thuis voor de deur met zijn fiets verongelukte op zijn negentigste, tovert het horen van zijn naam bij velen een monkel op het gezicht.

 

Nadat ik apotheker werd nam Herman mij soms mee naar zijn goede vrienden in Duitsland, waar hij de duivenvoeders voor Versele in de markt had gezet.

Herman voelde zich als een vis in het water in Duitsland en had zich daar erg geliefd gemaakt.

Hij had (nu nog steeds) een heldere en krachtige stem en de zakelijke gesprekken eindigden meestal met een stevig glas Lager bier, waarbij de vriendschap menige keren werd beklonken met luide heimat liederen…

 

Na de hereniging van Duitsland kwam de eerste duivenbeurs in Kassel in het hart van het land en wij ook daar naar toe.

Ik was overdonderd door de enorme belangen die in de duivensport internationaal op het spel stonden.

Het ging over het voeder, de duiven, de hokken, transport, korven, klokken,  etc … en slechts enkele oude grote Belgische en Duitse merken duivenproducten .

Daarnaast een opkomende groep van meer opportunistische kruiden-kwakzalvers, waarvan de verhalen die ze verkochten aan de goedgelovige liefhebbers qua waarheidsgehalte voor mij haast ondraaglijk werden.

 

Er wordt volop geprofiteerd van de liefhebber, vooral van zijn illusie om altijd te winnen, alsook van zijn begrijpelijke gebrek aan kennis.

In de overtuiging dat wij met de eerlijke en objectieve wetenschap beter konden scoren, kwam COMED dat toen nog maar bescheiden de Belgische markt bediende met Edele Olie, Tempo 60 en Cometose, het jaar daarop in Duitsland voor het eerst op het internationale toneel.

 

En van het een kwam heel snel het ander…

 

Herman was ook de aanbrenger van het idee om in België een duivendorp te stichten, waar liefhebbers van uit de hele wereld een huisje met een hok konden kopen, om deel te nemen aan de Belgische competitie.

Samen met wijlen Pros Roosen zijn we vele terreinen gaan bezoeken (zelfs Bokrijk was kandidaat) om het ambitieuze plan van 100 dergelijke huisjes uit de grond te stampen…

 

Finaal werd het geen duivendorp maar wel het World Pigeon Center (samen met Jos Thoné geopend in 1999) een one loft race met als uitdaging, deelname aan de volledige Belgische competitie…

Spijtig genoeg  kon dit project niet openbloeien, omdat er toen (in onbekende wateren varende) enkele essentiële zaken over het hoofd werden gezien.

 

Sometimes you win, sometimes you loose…

 

Ondertussen gaf zoon Philippe het WPC succesvol een nieuwe bestemming als office center, congres- en feestzalen complex.

Het zal bovendien binnen enkele maanden een geheel vormen met het naastliggende gebouw dat Comed momenteel inricht als nieuwe productiehal, gezien we ondertussen in de oorspronkelijke gebouwen ruimte (vooral in de hoogte) te kort hebben, om onze productiecapaciteit aan te kunnen.

COMED ontwikkelde in haar onderzoekgeschiedenis van 46 jaar, vele verschillende producten , die door permanente verfijning en aanpassing elk hun eigen betekenis en doel hebben.

Wij geloven dat dit een sterke en stabiele basis is voor de toekomst van ons bedrijf.

 

Het voordeel is dat we door de vele soorten producten, over een arsenaal aan opties beschikken, om bijna alle gezondheidsproblemen waarmee de liefhebbers te maken hebben, adequaat, natuurlijk en veilig , zonder het gebruik van antibiotica kunnen aanpakken,.

We willen daarenboven onze klanten ondersteunen met een helpdeskservice om onze kennis snel te delen en alle vragen op te lossen met het juiste advies.

 

De overheid wil met Europese regels een duidelijk verschil maken tussen voeding (supplementen) en geneesmiddelen voor duiven.

Zij willen niet dat aan voedingssupplementen geneeskundige eigenschappen worden toegeschreven.

Ook al werken bepaalde voedingssupplementen onbetwistbaar voorkomend en genezend tegen de meeste gevreesde ziekteverwekkers (coccidiose, E.coli, Salmonella, Herpes, etc.), toch mag dit niet vermeld worden op het etiket of in de reclame.

Het FAVV heeft daarom een “indicatieve” lijst van woorden uitgevaardigd dewelke mogen gebruikt worden om de werking van voedingsmiddelen toe te lichten.

Deze spelregels zijn geen strikte richtlijn en de kerk moet dus niet helemaal  in het midden van het dorp staan,  maar men moet ze ook in het veld zetten…

Namen van organen (vb lever, hart, nier) mogen vb. niet gebruikt worden, hoewel het woord ”darmconditioner” (waar Comed als eerste mee op de markt kwam) geen probleem vormt.

Daar in de duivensport veel draait om bacteriën, schimmels en virussen, gaat men vaak op zoek naar geneesmiddelen, terwijl moeder natuur rijkelijk alternatieve oplossingen aanbiedt.

 

Comed voelde zich van zijn ontstaan geroepen om in deze grijze zone het juiste licht te laten schijnen en zich op een positieve en ernstige wijze te specialiseren in dit soort complexe natuurlijke methoden.

In feite noemt men deze middelen soms ook “nutriceutica”, dat zijn voedingsmiddelen die wanneer slim aangevuld aan de gewone voeding in feite een krachtig gezondheid ondersteunend potentieel hebben.

Het is geen eenvoudige specialisatie , maar anderzijds wel een kans om de overconsumptie aan antibiotica te lijf te gaan.

Een team van vier apothekers geeft graag deskundig advies over deze behandelingsvorm, nl gezondheid via de voeding.

 

Een verzorgingssysteem met COMED-producten hoeft niet ingewikkeld te zijn: je kan beginnen met 2 producten dat als volgt, naar eigen inzicht en budget kan uitgebreid worden:

Elk van deze systemen is op zich volwaardig, weliswaar is een met 5 producten beter dan een met 4, 3 of 2

Uiteraard voegt men tijdens de speciale periodes zoals de kweek Fertibol toe.

Twijfel niet, neem contact of kom langs, de koffie staat klaar…

 

PS:

berichten dat bepaalde COMED producten soms niet verkrijgbaar zijn kloppen helemaal niet. Wij hebben permanent alle producten met ruime houdbaarheidsdatum op voorraad.
Mochten er problemen zijn, dan kunnen wij deze steeds rechtsreeks van COMED naar u opsturen. Bestellingen van af 49€, worden gratis verstuurd binnen de E.G.

 


 

Tot hier dan weer een interessante bijdrage…

“Uit de oude doos” (vlnr. Willem de Bruijn, Jean-Louis Jorissen, uw dienaar The Lost Son)

Voor u gelezen

Een gepubliceerde tekst van Mr Huang Jian, uitgever van R.P.W. (Racing Pigeon World  P.R.China) :

The Next Target of Pigeon Sport – Pigeon Racing Professionalization 

 

The pigeon racing sport started 200 years ago brings the people who love world-peace and pigeon-fanciers a gift which can give them joy and happiness.  F.C.I was established 66 years ago. It helps the fanciers all around the world find their own belongingness. More than 60 years’ world peace creates a favorable environment for pigeon racing explosion.

 

Pigeon racing sport had laddered to the top in Europe, America and even Africa at the middle & later 20th centuries! Millions of fanciers and tens of millions of pigeons participate in the pigeon racing. The international race of Barcelona has more than 30 thousand pigeons. There are more than 100 thousand pigeons in the national race of Orleans Netherlands. The CH and GN race of east Japan also have over 10 thousand pigeons.  The challenging race of New Orleans crossed the Rocky Mountains and pigeons have to fly more than 900 miles. The population of Belgian is not more than 10 million but there are hundreds of thousands of fanciers. Pigeon racing is popular as any other athletic sports. It is so admired and fascinating!

 

Time passed by unconsciously and we have stepped into the 21st century. The raging flames of pigeon racing sport seems started weaken. Hair of the fanciers who come into the club to race is from hoary to entirely white. Young people are becoming less and less. Although the number of pigeons in the race doesn’t reduced but the people who bring pigeons are reducing!

 

The fanciers of Belgium are reducing from hundreds of thousands to +- 20 thousand. The sale of rings is from millions to hundreds of thousands in Netherlands. Even the Germany weekly magazine -”pigeon racing” which has the largest circulation is also reduced its sale from tens of thousands at its prime time to 20 thousand ,just 20% of the former quantity ! The endless weakness of pigeon racing sport all around the world makes a question: will pigeon racing exist in the future 10 years, 20 years and 30 years? Pigeon sport, where is your next target?

 

Let’s see the athletic sports around us. Football, basketball, table tennis, badminton, billiards, golf, boxing, judo, dart and many other sports are developing very well and more and more people play these sports. Through these sports, people receive gladness and material reward. What make this happen? The answer is professionalization!

 

The athletic sports professionalization is the advanced form of sports development and also the inevitable outcome of market economy. You can see the difference between “professional athlete” and “amateur athlete” in the Oxford boat race held in 1823. Especially the change of “amateur principle” in the Olympic charter, allows professional athletes to attend the Olympic game.

 

Professionalization brings the prosperity of athletic sports: the Association of athletic sports embarked on the road of the entity, the club system presents a basic form. League has formed large-scale professional market. All of these improve the overall development environment of athletic sports. The commercial management mechanism has its own primary. Professionalization promotes the formation of athletic sports market and industrial structure. The club’s business activities have been covered to match tickets, advertising, transfer, business competition, television broadcasts and business operations.

 

In fact, Professionalization is the marketizition. Under the full development of commodity economy and enlarging of athletic sports market, consciously using the law of value, with the high level commodity and culture value we can participate in social business and social groups and socialization activities.

 

The general direction of athletic sports reform in China today can be summarized as follows: first, the socialization of the mass sports; second the Professionalization of the athletic sports. Their common goal is to adapt to the construction of socialist market economy. The ultimate goal of Professionalization is to improve the overall condition. The Professionalization of pigeon racing is in accordance with the direction of Chinese athletic sports reform of today.

 

Making a general survey of the worldwide sports development, professionalization is the drive for higher, better sports. The commercialization of the athletic sports gives the space of professionalization. All kinds of commercial activities attract more people. Professionalization promotes the organization system and correlated system to be more perfect and developed. Professionalization makes the participants rely on their professional skill to earn money to support their family, become superstars and increase societal influence and self-realization. Professionalization can influence and attract more people to participate to this sport and make it widespread.

 

With the pigeon racing professionalization, the professionals who participate in pigeon racing could make it become their career and run competition skill as a commodity. The definition of pigeon racing professionalization is : making pigeon racing value of their creation to complete the exchange, pigeon sport professionals use pigeon sport as a means of livelihood such as social labor way of receiving wages and bonuses, getting revenue from pigeon racing market, and maintain their survival and development.

 

Nowadays, pigeon racing is not an easy thing! You have to prepare enough time, space and money. Maybe you have done a lot of effort but you may also get nothing in the race. Just think a young man who loves pigeons and pigeon racing from a little child. After he grows up and faces the crossing of the future life. One side is the job which can make his life and on the other side is the pigeon racing which means only pain no gain. So what should he do? His only choice is the job but not the pigeon racing! But if he has another choice which can make pigeon racing as a job, what he will choose?

 

Pigeon racing professionalization is an inevitable product from full development of commodity economy and continually growing of sport culture market. A high level of sporting goods value and cultural value under modern law of value cause the inevitable participation of professionals for social commercial activities and social culture activities. They offer sports business and sports cultural services for the society, and also obtain high incomes for their life.

 

Pigeon racing is and already becoming professional in today’s East Asia, such as Chinese mainland and Taiwan. Many fanciers have made pigeon racing as their profession here. In this area, pigeon racing sport is developing extremely fast. The population of Taiwan is 23 million but over 20 thousand fanciers participate in pigeon sport. This proportion makes Taiwan the only few countries and areas which can compared to Belgium the pigeon racing kingdom. For Chinese mainland, pigeon racing only develops for 30 years, but it has more than 300 thousand fanciers. Foot ring number sold in 2016 will be over 20 million, only refers to the figure, it is accounted for 60 percent of the world issued. China has more than 500 one loft races which participating number is more than 4000. All of these figures speak for themselves.  Professionalization is so important for Chinese mainland and Taiwan to develop pigeon racing.

 

For the athletic sport, popularity is the foundation and professionalization is the motive power. The developing direction is professionalization on the popularity. Where is pigeon going to on the blue world?  Developing pigeon racing professionalization is the next target.

P.S.:

Volgens welingelichte bron zouden er momenteel in België nog slechts 11.000 werkelijk spelende liefhebbers zijn.
Wat tot nadenken dwingt…

Einde verhaal en slot

Kerstmis en Nieuwjaar komen eraan. Omdat dit onze laatste bijdrage van 2018 is (voor de jaarwisseling gaan we niet meer op antenne komen) neemt “Blue Heaven Loft, 2nd Generation” van deze gelegenheid gebruik om aan iedereen zijn beste en vurigste wensen te bieden voor Kerstmis en Nieuwjaar. Met daarbij de hoop op een goede, uitstekende gezondheid, veel geluk, vriendschap en genegenheid en hierbij aansluitend natuurlijk ook de wensen voor een super Sportseizoen 2019.

Diploma van mijn vader, toen ik zelf 13 jaar oud was

En aan allen die mij lezen nu dan nog het allerbeste voor de nabije- en wat verder afgelegen toekomst.

Vanuit Zoutleeuw (Belgium) groet u
Uw dienaar

Michel Vanlint
THE LOST SON

6 december 2018


logo-versele-laga img_2864 logo-comed

bridge-sydney

 

Total Page Visits: 967 - Today Page Visits: 1