Tijden veranderen… meningen ook…

Voor we eraan beginnen toch nog even luisteren, genieten en mijmeren samen met Sting & Stevie Wonder en hun song : “FRAGILE”

 

Even een terugblik op de Duivenbeurs “FUGARE” 2019 . Deze Happening en organisatie heeft toch wel echt veel wind in de zeilen. En je kan gerust zeggen  dat deze beurs een tegenhanger en alternatief geworden is vergelijkbaar met de Beurzen in Kassel, Dortmunt en Houtem. En dat wil toch heel wat zeggen. Van bij de opening van “FUGARE” in Kortrijk was het drummen om binnen te geraken, maar alles verliep toch vlot. En om zo’n massa volk op de been te krijgen ,moeten er veel trekpleisters aanwezig zijn. En die waren er in overvloed present tijdens de editie 2019 . Voor elk wat wils mag ik wel zeggen. De organisatoren verdienen dan ook een pluim en een woord van dank. Hun werk mocht gezien worden. Vatbaar voor herhaling natuurlijk…

En dan …De Algemene Vergadering van de KBDB op 22-02-2019 waar belangrijke punten op het programma stonden. Met voorop de Vluchtkalender 2019. Met aandacht werd er ook uitgekeken naar de andere punten op de Dagorde met toch wel een in het oogspringend aspect : de bespreking over een Motie van Wantrouwen  tegen de Nationale Voorzitter van het Sportcomité. De uitslag van de stemming was duidelijk: 12 stemmen voor en 7 stemmen tegen de Motie van Wantrouwen.. Aan Denis Sapin (Waalse Federatie) werd het mandaat van Nationaal Voorzitter Sportcomité toegekend. Hieronder nu een overzicht van de voorgestelde Vluchtkalender 2019 :

Vroeger dan normaal laten we nu verder het woord aan onze eminente Wetenschapper Jean Louis Jorissen. Ook nu weer heeft hij heel wat bijzonders  mee te delen….

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

Tijden veranderen…

Ik ken Michel Vanlint al erg lang.

Hij beschikt over een scherp waarnemingsvermogen en ik deelde met hem de zoektocht naar de ideale verzorging van duiven. The Lost Son was zeer goed op de hoogte zowel van de geneesmiddelen als de natuurmiddelen en dat maakte onze  gesprekken  ongemeen boeiend.

Toentertijd  waren  de  antibiotica  nog  zeer  in  trek,  ondanks  het  resistentie  probleem,  waartegen  ik  altijd  waar- schuwde en wat hem intrigeerde, om niet te zeggen waarzonder duivensport onmogelijk leek. Als apotheker en handelaar in antibiotica, had ik -in tegenstelling tot Michel en vele anderen- mijn keuze al lang gemaakt en pleitte tegen hun gebruik in de sport in het algemeen en vooral tegen blinde kuren in het bijzonder. Menig keer werd ik een beetje smalend weggeplaatst in medische kringen met de opmerking „wat jij voorstelt is niet te doen“.

12 jaar geleden kwam hij bij mij op bezoek, vergezeld van de toen voor mij onbekende liefhebber Willem De Bruyn. Willem was een frisse wakkere verschijning met open karakter en zijn wetenschappelijke inzichten maakten van hem meteen een boeiende bezoeker van ons huis. Het was een kennismaking tussen twee mannen beiden geboren in 1949  en die als pubers „the golden sixties“ mochten meemaken met naast de Beatles and the Rolling stones, ook de grootmeester Bob Dylan die in 1964 „times they are changing“ uitbracht, nadat hij met “knocking on heavens“ www.youtube.com/watch?v=wZ9drv78dCQ met enkele zinnen finaal de oorlog in Vietnam stillegde, www.youtube.com/watch?v=u1Y51haF_80 en waarvoor hij, veel te laat, maar meer dan terecht recentelijk de Nobelprijs voor literatuur ontving. In mei 1968 toen de jeugd zich losrukte van het establishment belandden we op de universiteit.

Willem was sterk geïnteresseerd in een nieuwe aanpak en na onze eerste ontmoeting over de antibioticavrije aanpak was hij helemaal mee. “naar dit gesprek was ik lang naar op zoek” zo liet hij mij enkele dagen later dankbaar weten. Er volgden nog vele gesprekken. Willem was als tandarts helemaal klaar met de antibioticakuren en vond bovendien dat het niet kon bestaan dat wie over de krachtigste antibiotica met het breedste spectrum beschikte, de beste resultaten zou neerzetten. Het roer werd radicaal omgegooid, geen weg meer terug.

Michel had het moeilijker om zijn beproefd medisch systeem los te laten waarmee hij al jaren aan de top zat.

Ik wil toch graag de indrukwekkende palmares even in beeld brengen.

Onze wegen zijn toen zo een beetje gescheiden, weliswaar met wederzijds respect voor elkaars systeem. Michel heft ondertussen zijn rijke competitie carrière afgesloten, maar blijft gepassioneerd liefhebber van de sport. De gesprekken waren weliswaar blijven hangen en hij heeft zijn interesse in de COMED METHODE hernieuwd en steunt ons met zijn ervaren observaties bij het op punt zetten van de producten.

Willem kan sinds zijn nieuwe aanpak terugkijken op een ongekende, ononderbroken zegereeks.

Ik mag besluiten dat dit voor mij historisch eerste bezoek van Michel en Willem alleszins een steen in onze rivier gelegd heeft, die zijn loop danig heeft veranderd.

De aanpak van Comed begint inmiddels steeds meer volgelingen te krijgen.

Ik ben daarom beide iconische liefhebbers bijzonder erkentelijk en overtuigd dat op de lange termijn de duivensport de grote winnaar zal zijn.

Tijden veranderen…
Times they are changing:

Come gather ‘round people
Wherever you roam
And admit that the waters Around you have grown And accept it that soon
You’ll be drenched to the bone. If your time to you
Is worth savin’
Then you better start swimmin’ Or you’ll sink like a stone
For the times they are a-changin’. Come writers and critics
Who prophesize with your pen
And keep your eyes wide
The chance won’t come again
And don’t speak too soon For the wheel’s still in spin And there’s no tellin’ who That it’s namin’.
For the loser now
Will be later to win
For the times they are a-changin’. Come senators, congressmen Please heed the call
Don’t stand in the doorway
Don’t block up the hall
For he that gets hurt
Will be he who has stalled There’s a battle outside And it is ragin’.
It’ll soon…

Click HERE to read this message in English (PDF)

Uw dienaar met opvolgster

VERSELE-LAGA : wereldwijd bekend voor haar productie van  duivenmengelingen en diervoeders, benevens tal van voedingssupplementen voor levende diersoorten. Vooral uit dank en erkentelijkheid geven we u graag inzage van al wat deze firma bewust en recent op de markt heeft gebracht. Neem een kijkje, bestudeer alles nauwkeurig en doe er uw voordeel mee op.

Deze brochure is online te bekijken in de volgende talen (klik op de link om te openen):


Goed initiatief als je het aan mij vraagt….

De Limburgse afdeling en ook de streek van Antwerpen hebben de knoop doorgehakt en een al jarenlange lopende discussie tot een einde gebracht. Oude en jaarduiven zullen van bij het begin van het vliegseizoen 2019 samen vliegen in een categorie en op een uitslag geklasseerd worden. Dit zowel op de snelheid-als op de Hafovluchten. Een vrije dubbeling voor jaarduiven zou nog mogelijk zijn, maar wat zal dat voor zin hebben? Hoeveel melkers gaan hun jaarduiven nog eens dubbelen als ze hiervoor ook moeten betalen?

Slapende weduwnaars

Nieuw op de markt :

COMED : Hoeven we al lang niet meer voor te stellen. Toch blijven ook zij niet stilzitten maar zijn ze er in geslaagd om met een nieuw en uitstekend voedselsupplement : “MYOBOL”  op de markt te komen. Herlees even wat onze Wetenschapper er precies over weet te vertellen.

Van „de steen der wijzen“ tot …. Myobol

Alchemisten op zoek naar de steen der wijzen

De mens is altijd op zoek geweest naar inzicht in de werking van de natuur in het algemeen en van het lichaam in het bijzonder. Natuurkunde, religie en filosofie liepen aanvankelijk door elkaar.

 

De alchemisten trachtten reeds heel vroeg (in Oud Egypte, China, maar ook nog de Grieken in de middelleeuwen) van lood goud te maken en ze waren op zoek naar “de steen der wijzen” waarmee ze de schepping der materie wilden doorgronden.

 

Smaragdentafel van Hermes Trisgeminus

Hun basisprincipes stonden geschreven op de smaragdentafel van Hermes Trismegistus : “zo boven, zo onder”.(het zonnestelsel kent geen aardse oriëntatie) ” Alles is in het een en het een is in het alles… zo kan het mirakel zich voltrekken. …”

Hiermee bedoelden ze dat de microkosmos en de macrokosmos innig met elkaar waren verweven.

Zij waren de voorlopers van de moderne scheikunde. Dankzij de ontdekkingen van o.a. Newton (zwaartekracht), Einstein(ruimtetijd), Max Planck (quantum) kon Stephen Hawkins met zijn boek „Het Groot Ontwerp“ de werking van de kosmos en vele dromen van de alchemisten ontrafelen. Door deze grote wetenschappers begrijpen we al iets meer van de ontzaglijke wereld waarin wij leven.

Een klein deeltje hieruit, de fysiologie (biologie van de levensverrichtingen van een organisme) functioneert op extreem complexe wijze. Er spelen zich gelijktijdig werkelijk honderdduizenden verschillende biochemische re- acties af, allen onderling verbonden met het doel dit organisme toe te laten talloze verschillende opdrachten aan te kunnen. Het betreft onder andere het in staat zijn om duizenden verschillende soorten voeding te verteren, in rusttoestand of tijdens inspanning, tijdens allerlei bedreigingen in angsten of gelijk welke opwinding. Soms moet dit organisme reageren op giftige stoffen, in bitterkoude of tropisch warme omgeving of bij plotse besmettingen met listige bacteriën, virussen, schimmels, parasieten, etc. Deze ingewikkelde systemen zijn dan nog eens typisch voor elke diersoort. Al deze wonderbaarlijke biochemische processen werken door elkaar in een grote symfonie!

Sinds mijn studententijd ben ik hierdoor gefascineerd en ondertussen heb ik me er bijna een halve eeuw in ver- diept, om tot de nederige vaststelling te komen hoe weinig we slechts weten en hoeveel nog moet ontrafeld worden.

Ik kan evenwel beweren dat we met ons Comed onderzoeksteam -wat duiven aangaat- een aantal grote lijnen (vaststaande wetenschappelijk besluiten) hebben kunnen ontwaren, waarmee we een zo efficiënt mogelijke aan- pak van de verzorging kunnen aanbieden.

Het actuele aanbod aan verzorgingsproducten op de wereldkaart is bijna niet meer te overzien en de liefhebber loopt er vaak vertwijfeld bij, op zoek naar het beste.

Vroeger waren er hoogstens een tiental belangrijke merken, die vooral geneesmiddelen aanboden, afgeleid uit de pluimvee industrie. Daarnaast hadden de firma’s gespecialiseerd in duivenvoeders ook de klassieke bijproducten zoals tarwekiem-of lookolie, biergist, grit, appelazijn enz.. in de gamma.

Het enorme aanbod is een probleem geworden, waarbij de liefhebber door de bomen het bos niet meer ziet. Sommigen maken zelfs -om hun duifjes prijzen te laten vliegen- hun eigen recepten met natuurproducten (daar is niks mis mee..), op zoek naar de magische formule, zoals eertijds de alchemisten, in de hoop dat een mirakel zich zou voltrekken….

Bij Comed hebben we inmiddels jarenlang gewerkt aan een systeem op basis van producten met onderlinge samenhang. Ze leiden tot een methode, waarvan men zich de basisbeginselen dient eigen te maken.

Na een uitgebreide, maar nog niet volledig afgeronde testfase van het nieuwe product onder de naam Procalip geven we een stand van zaken. De reacties waren zodanig positief dat we het voor geïnteresseerden willen beschikbaar stellen in “premarket sales”(voorverkoop)  onder de definitieve naam Myobol.

Mys = grieks voor spier
Bol verwijst naar anabolisme, aldus opbouw van de spier.

Myobol werd ontwikkeld met het specifiek doel kweek spieren 3de en 4de ronde voor ouders en jongen, maar een aantal proefhokken suggereerden ook bijkomende toepassingsmogelijkheden.

Eerst en vooral een greep uit de reacties van deze liefhebbers:

Toen ik aan Gerard de toestemming vroeg om zijn uitgebreide bevindingen te publiceren noemde hij de test een openbaring…


Het is opvallend dat zowel de ouders als de jongen zich uitstekend voelen bij toediening van Procalip.  Naar mijn idee een prima product waar ik graag in de toekomst gebruik van zal maken….

Gerard Dekker
Dorpsstraat 660
1566EM Assendelft – Nederland
Mob. 0640 200 130

Lees hier het volledige rapport van Gerard: https://comed.be/testresultaten-dekker-gerard-procalip/


…20 koppels leverde 40 jongen op
Bij het uitkippen tot het spenen 2 eetlepels per kilo voer gegeven.
De duiven hebben meer vitaliteit (olievlekken op de slagpennen) Het mest is vaster de spieren meer ontwikkeld. In het begin aten ze het minder graag , daarna geen probleem…

Jef Geerts
OLV straat 7
3730 Hoeselt


….Dagelijks over het voer gegeven aangeplakt met lijnzaadolie. De jongen groeien fantastisch.!
Ze glimmen je tegemoet/prachtige mest.

HP Verheij
Roestuin 58


 

Onze huidige indicatie luidt aldus:

Myobol is geschikt om jongen meer spiervolume te laten aanmaken tijdens de kweek vanaf het uitkippen tot het uitvliegen. Het product verspreidt een aangename geur. De jongen liggen kalm en rustig in de schotel tot aan het spenen. Het vederkleed wordt goed ontwikkeld en de productie van talg gebeurt optimaal. Ook de ouders gaan meer spiermassa aanmaken en het vederkleed komt rijk over.   Het is ten zeerste aanbevolen tijdens de kweek- periode  en  zeker  vanaf  de  derde  ronde  voor  ouders en jongen.  Aanbevolen  te  geven  in  combinatie met Fertibol, dat zorgt voor goed gevormde eieren en een stevig skelet. Door zijn gunstige werking op de ontwikkeling  van  de  spieren  is  het  uitermate  geschikt  om  een  zware  vlucht  voor  te  bereiden  of  ervan  te  herstellen.

Gebruik:

30 g  (2 soeplepel) per kg voer,

kweek

  • van het uitkomen tot het uitvliegen van de jongen
  • gedurende 3 dagen na een zware vlucht
  • gedurende 3 dagen voor het inkorven bij zware vluchten

Door het grote enthousiasme van onze testhokken is Myobol te verkrijgen in voorverkoop aan 29 € per kilo. Vraag ook naar de nieuwe editie van het Comedboek (120 pag;) met aanvullende beschrijvingen van de laatste inzichten over de COMED METHODE.

Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

Comed NV | O.L. Vrouwstraat 2 | B-3730 Hoeselt
T +32 (0) 89 51 01 35 | info@comed.be | www.comed.be

 

LA COLOMBOPHILIE BELGE : Is onlangs, uiterlijk en innerlijk als het ware herboren en in een nieuw kleedje gestoken. Een maandblad,tweetalig magazine , dat zeker thuis hoort bij iedere echte duivenliefhebber en zeker niet mag ontbreken in je boekenkast als naslagwerk.

Kijk zelf maar eens naar het resultaat ervan hieronder :

Klik HIER voor meer info en een link naar het magazine

Cliquez ICI pour plus d’info et un lien vers le magazine intégral

 

DUIVEN GEZOND HOUDEN : een prachtig nieuw uitgeven boek van Peter Boskamp , Dierenarts bij uitstek , ook eigenaar van “BONI FARMA”….Een naslagwerk dat een verrijking is voor iedereen die inzage er van krijgt. Meer en uitgebreider info hieronder :

 

Te onthouden :

Een van de laatste duivenhappenings voor de definitieve start van het nieuwe vliegseizoen 2019 is toch wel de CIPEX International Pigeon Exhibition die geboekt staat op 30 en 31 maart e.k. en die zal doorgaan in Langfang City P.R.China. : zie bijgaande poster :

 

Op de valreep …. KBDB heeft een nieuw bestuur.

Na uitvoering van een motie van Wantrouwen  op de Algemene Vergadering KBDB op 22 Februari 2019 , volgde nu een Bijzondere Vergadering van de KBDB op maandag 12 februari 2019. Het moet er onstuimig aan toegegaan zijn: met het gevolg dat er koppen vielen en er een gans nieuw bestuur gekozen werd. Ge acht het niet voor mogelijk, maar toch is het zo…

Weeral geen goed nieuws voor de Belgische Duivensport, dat zeker ook voor zijn weerklank en gevolgen in het buitenland zal zorgen. Begrijpen wie kan…

Voederen is en blijft een kunst


Dat was het dan weer… bij leven en welzijn en na onze terugkeer uit het Verre Oosten nemen we opnieuw contact met u op.

Aan allen die mij lezen nog het allerbeste

Vanuit BLUE HEAVEN LOFT groet u

Je dienaar

THE LOST SON

Zoutleeuw 13/03/2019


logo-versele-laga img_2864 logo-comed

bridge-sydney