Observer : februari 2022

 


 

Belangrijke informatie en bijdrage van Wetenschapper Jean Louis JORISSEN, eigenaar van de Firma COMED, gezien, gelezen en weloverwogen aanbevolen door onze Observer in het Verre Oosten.


Jean-Louis Jorissen  Industrie-apotheker

Sporenelementen

Meer is niet altijd beter

Voeding is zeer complex en het is onze grootste zorg, zeg maar ons vak, om de inzichten hierin gedurig te verfijnen.
We ondervinden steeds meer dat supplementen geven omzichtig moet gebeuren en dat het niet opgaat om zo veel als mogelijk aan te vullen.

Niets is wat het blijkt….

 

Tijdens de kweek doet iedereen zijn uiterste best.

De liefhebbers geven vaak blijk van vlijt en toewijding, maar slagen niet helemaal in hun opzet, ondanks het vele werk.

De drang naar perfectie kan het oordeel vertroebelen met risico op overvoeding.

In de blog van November benadrukten we het belang van de juiste dosering van de vitamines, vooral vitamine B6 en de gevaren ervan bij hoge dosis.

Supplementen zijn ingewikkelder dan men denkt!

Daarnaast bestaan ook de spoorelementen. Het zijn mineralen die in zeer kleine hoeveelheden (vandaar ook de naam oligo-elementen ) een katalytische werking hebben. Ze zullen belangrijke chemische processen opstarten of in stand houden, waarbij ze niet worden opgenomen door de stofwisseling.
Door hun relatieve giftigheid zijn ze reeds streng gereglementeerd qua gebruik in de voeding.
Het duivenvoer bestaat meestal enkel uit granen waarin de gehaltes aan oligo-elementen van uit de natuur sowieso binnen de grenzen zijn.
Dit in tegenstelling tot de bereide dierenvoeder (vb geëxtrudeerde korrels, meel) etc..

Zink

Zink komt tussen in de vorming van meerdere enzymen en van het embryo.
Te kort veroorzaakt bij de jonge duiven slechte bevedering, zwakke groei, schilferende huid.
Bij volwassen duiven verminderde leg, dunne eierschalen, slecht uitkippen.

Zink werkt het best indien het biochemisch gebonden is met het aminozuur methionine
Er zijn testen op 180 jonge duiven mee gedaan en de invloed op de groei, het immuunsysteem en de darmflora werd gemonitord tot op de 28ste levensdag .
Ze kregen in deze proef via het drinkwater een lage dosis zink methionine van 2mg per dag per duif , een hoge dosis 10 mg per dag per duif en helemaal geen zink toegediend.
De eerste vaststelling betrof een duidelijke beterde groei in de groep die zink kreeg toegediend, ten opzichte van de controlegroep die geen zink toegediend kreeg.
Deze jonge duiven hadden ook een zwaardere milt, -thymusklier en – beurs van Fabricius, drie belangrijke organen van het immuunsysteem.
Ook waren de moederlijke antistoffengehaltes (Newcastle hemagglutinatie inhibitie en alpha-naphthyl acetate esterase) beduidend hoger in de groep van zink gesupplementeerde jonge duiven.
Bovendien had de groep met 2mg zink methionine hogere populaties aan goede darmkiemen (Bacillaceae, Lactobacillus, Enterococcus en Bifidobacterium) op dag 14 en dag 28, maar lagere populaties aan ziekteverwekker Escherichia coli op dag 28 tegenover de controle groep.

Daarentegen waren de populaties Lactobacillus, Enterococcus and Bifidobacterium duidelijk lager bij de 10 mg zink-met op dag 28.
Deze studie toont dus aan dat aanvulling met zink methionine een positief effect heeft op de groei, het immuunsysteem en de darmflora bij duiven.
Een dosis van 2 mg is duidelijk beter dan 10 mg.

-zink 50-70 mg per kilo voer
-toxisch van af 1000mg

Selenium

Bij selenium werden drie dosissen getest.
De duiven kregen respectievelijk 0,5mg , 1mg en 1,5 mg natrium seleniet per dag per kg droge voeding.

De groep van

 • 1mg had een duidelijk hogere vruchtbaarheid, meer eieren, meer uitkipping en minder sperma sterfte.
 • 1,5 mg verhoogt de concentratie van selenium in diverse lichaamsdelen.
 • 0,5 mg verhoogd enzymatische activiteit die beschermd tegen oxidatieve stress.

Dus ook hier is te hoge dosis selenium nadelig gezien dat overschot zich dan onnodig ophoopt in diverse organen .
In combinatie met vitamine E is er synergie waardoor dit nadeel gedeeltelijk kan afgevlakt worden.

Ook hier blijkt het belang van een goed uitgebalanceerde aanpak met supplementen en wordt weerom het belang van een regelmatige dagelijkse dosering in tegenstelling tot op afwisselende dagen, geïllustreerd.

Verder nog gegevens van andere oligo elementen:

Mangaan

 • 50 mg per kilo voer
 • neemt deel aan de opbouw van enzymen
 • bij tekort typische poot misvormingen o.m. naar buiten draaien bij de jonge duiven (perose)
 • verminderde leg
 • toxisch bij 1000mg per kilo

Koper

 • 4 mg per kilo voer
 • bevindt zich in elke cel, vooral in de lever en het zenuwweefsel
 • bij tekort lage groei, verhoogde sterfte, bloedingen…
 • toxisch van 25 tot 500 mg

Jodium

 • 3 mg per kilo voer
 • is een bestanddeel van de schildklier die zich met hele metabolisme moeit
 • bij tekort verharding en opzwellen van de schildklier en slecht uitkippen
 • toxisch van af 45 tot 150 mg per kilo

Cobalt

 • behoefte geen gegevens bekend
 • maakt deel uit van vitamine B12 ( vandaar de naam : cyanocobalamine) en het activeert een aantal enzymen
 • toxisch van af 4 mg per kilo

Ijzer

 • 200 mg per kg voer
 • onderdeel van hemoglobine (rode kleur van het bloed)
 • zorgt voor het transport aan zuurstof en deelneemt aan de ademhaling

 

Er zijn ook liefhebbers die producten inzetten die voor andere diersoorten of voor mensen bestemd zijn ( vorige November blog).
Meestal kan dat niet veel kwaad (maar bv. in het geval van vitamine B6 wel ), maar waarom onnodige risico’s nemen.

Omdat “ik geef dit of dat een paar keer per week” nog steeds erg leeft onder de liefhebbers, benadrukken we nogmaals dat de kweek schema’s van COMED ingegeven zijn op onderzoeken en testen met en dagelijkse toediening als basisregel. Liever een halve dosis elke dag dan 2 of 3 keer per week en grote dosis.

PS
Comed is ook al jaren actief in de verzorging van honden en heeft ter zake veel ervaring opgedaan.
Binnenkort gaan wij onze vernieuwde gamma voorstellen.
Het betreft producten met een uitzonderlijke- en meteen merkbare werking op de vacht en het beendergestel.
Wij houden u op de hoogte.

 


Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.


Tot zover Wetenschapper Jean Louis JORISSEN.


Definitieve uitslag WBP 2021

FCI WBP Final Speed (PDF)

FCI WBP Final Middle-Distance (PDF)

FCI WBP Final Long-distance (PDF)

FCI WBP Final Marathon (PDF)

FCI WBP Final Super-Marathon (PDF)

FCI WBP Final All-round (PDF)


Definitieve uitslagen Kampioenschappen 2021 KBDB (PDF)


Van uit het Verre Oosten nog de allerbeste groeten ..

Onze OBSERVER, momenteel in Taipei/Taiwan (R.O.C.)

Tot een volgende keer…


Total Page Visits: 858 - Today Page Visits: 1