Observer : januari 2023 – nieuwsbrief


Autonomie:

“ Ik wil niet dat vrouwen macht hebben over mannen, maar over zichzelf ”

Mary Wollstonecraft (1759-1797)


Voor we eraan beginnen : even luisteren, genieten en mijmeren bij de Song ”SWEET LOVE” (Tommy Steib)

email: observer@vanlint.be


BLUE HEAVEN LOFT

Taipei, Taiwan( R.O.C.)

Het winter vliegseizoen is nog maar pas afgesloten of de voorbereidingen voor de komende Lente vluchten hebben al een aanvang genomen.
Alles is tot in de puntjes geregeld. En om iedereen gelijke kansen te geven, worden de ringen pas opeen vooraf aangekondigde tijdstip ter beschikking gesteld van de deelnemers. Melkers hebben dus geen keuze, maar zijn er wel op uit om jongen in de schotels te hebben die groot genoeg zijn om een ring rond de poot te krijgen.
Er valt dus niet te talmen, want de jonge duiven moeten klaar zijn als ze 105 dagen oud zijn, om de geplande vluchten, systematisch af te kunnen werken.
De prijs van de ringen is niet dezelfde in iedere Club en de hoeveelheid van de te Winnen prijzen hangt af van de kostprijs die voor de ringen werd betaald.

Bij dageraad

In een vorige editie werd aangehaald dat de moeilijkheidsgraad om bij de winners te behoren, nogmaals opgedreven werd. Zo bijvoorbeeld moeten de duiven tweemaal de week de mand in en worden alleen deze duiven weerhouden die binnen de vooraf bepaalde snelheid,hun wisten te vervoegen.
Je ziet dus dat er hier een strenge selectie wordt doorgevoerd en het aantal toegelaten duiven slinkt, haast als sneeuw voor de zon. En de inleggelden en de prijs betaald voor de ring van de te laat teruggekeerde duiven, wordt zo wie zo toegevoegd aan de pot die pas verdeeld kan worden na afloop en het beëindigen van de laatste verplichte vlucht.
Het is dus de bedoeling om de grote inzetten te kunnen verdelen onder hen die, na de laatste vlucht toch nog en paar duiven thuis kregen.
Sommige contingenten (samenspel van verschillende bonden) hebben meer dan 10000 duiven aan de start, waarvan er, na de laatste vlucht slechts een beperkt aantal tijdig de thuishaven weet te bereiken.

Bloemen pracht, strelend voor het oog

We hadden onlangs nog een gesprek met een van de beste melkers uit Taiwan, en dat sedert jaren. Wel hij had, na afloop van de voorlaatste vlucht, nog 4 duiven in koers die dus voor het grote geld aan de start kwamen voor het eindexamen.
De laatste vlucht was rampzalig : geen enkele van zijn 4 ingezette duiven kwam tijdig terug. Je kan dit tegenslag noemen. Ja, maar de melkers zien dat hier anders.
Nieuwe kansen worden straks opnieuw aangeboden, met nieuwe jonge duiven die klaar moeten zijn om de start van de komende lentevluchten niet te missen.
Voor ons, Europeanen is dat moeilijk te vatten. Wij zien dat eerder als een kansspel, een loterij. Want je kan me toch niet wijsmaken dat, de uitgeschakelde duiven, na iedere prijsvlucht, allemaal dommeriken  zouden zijn. Dat gelooft geen enkele Europese melker toch? De oorzaak hiervan ligt elders en hierover gaan we het een volgende keer hebben…

Een zee van stilte


P.R.CHINA

China heeft, sedert zondag 8 januari 2023 , als laatste land ter wereld, haar grenzen heropend en de quarantaine regels voor “Overseas Travelers” beëindigd. Als mede ook een einde gemaakt aan de nu bijna 3 jaar durende, zelfopgelegde isolatie, en dat niettegenstaande het land nog steeds hevige strijd voert tegen Covid-19.

Sedert verleden maand, december 2022, heeft Beijing ook een dramatische ontmanteling gedaan aangaande de :” hardline: ‘Zero Covid’ strategy that had enforced mandatory quarantines and punishing lockdowns.” (Bron: “Taipei Times)

Herfst bloesem

En dan nu weer tijd om het woord te geven aan onze eminente Wetenschapper Jean Louis JORISSEN, Industrie Apotheker en eigenaar van de Firma COMED.

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN


Jean-Louis Jorissen  Industrie-apotheker

Griep bij duiven, griep bij mensen…

De arbeidsmarkt staat al een tijd onder grote spanning.
Voor 100 uitstromers zijn er slechts 85 instromers.
Daarbij willen de instromers maar 80 % werken en blijft het tekort aan werkkrachten structureel.
Jammer genoeg kan in de nabije toekomst enkel een aangekondigde krimp van de economie de druk van de ketel houden.

Ook bij de apothekers raken de vacatures niet ingevuld en zoeken wij tevergeefs een bijkomende collega voor een volledige loopbaan. Inderdaad onze taken worden steeds uitgebreider en zo moeten wij sinds kort de vaccinaties tegen Corona en later dit jaar ook in combinatie met Influenza ter harte nemen. De overheid wil de cruciale vaccinatiegraad van de bevolking opdrijven en daartoe de drempel verlagen.

Influenza bij de mens,

is nog steeds een serieuze ziekte met wereldwijd jaarlijks grote economische schade en één miljoen overlijdens. Eind vorig jaar, 2 maanden vroeger dan normaal, werd het griepvirus actief. Dat wordt met argusogen gevolgd, want de piek moet nog komen. 
Traditioneel wordt in het voorjaar in Zuid-Oost Azië (noordelijk halfrond) het Influenza virus gemonitord, om na te gaan welke varianten aldaar  circuleren (AB en HN stammen) met het oogmerk in het najaar bij ons de aangepaste vaccins ter beschikking te hebben. U begrijpt dat zo een voorspelling steeds een goede inschatting is, maar nooit perfect. Daarom is de effectiviteit van een griepvaccin wat lager (+/- 60%) dan bij het Corona vaccin (+/- 90 %). De werkzaamheid tegen influenza nam echter toe tgv recente vaccins met 4 verschillende stammen. Hun effectiviteit is dan ook ruim voldoende om een epidemie onder controle te krijgen uiteraard indien de vaccinatiegraad voldoende hoog is (80% of meer). 

De wereldwijde aanbeveling is dus steeds nadrukkelijker en algemeen :
Laat u vaccineren” ook voor wie niet tot een risicogroep behoort (gezonde persoon van middelbare leeftijd heeft 1 kans op 3, voor complicaties wegens een risicofactor zoals roken en drinken). Daarom worden de apothekers ingeschakeld om de drempel laag te houden en zo de vaccinatiegraad omhoog te krijgen.

Het reservoir van dit Influenza virus zijn de (water) vogels, waarvoor het zeer besmettelijk en gevaarlijk is.
Vervolgens gaat het over op alle vogels voor wie het eveneens zeer besmettelijk en dodelijk kan zijn.


Reassortering = uitwisseling van genetisch materiaal met een andere diersoort 

Soms gaat dit virus over op de varkens die ( afhankelijk van de variant) al of niet elkaar gemakkelijk kunnen besmetten. Van de varkens kan het uitzonderlijk overspringen op de mens en afhankelijk van de variant ook van mens op mens…

Dit influenza virus bestaat uit diverse onderdelen.


Fig 1

2 belangrijke kenmerken aan het oppervlak van een Influenza A type :
Hemagglutinin (H) en neuraminidase (N) die zorgen voor binding aan de cel, zodat het virus kan binnendringen.
Als we dit kunnen blokkeren met antistoffen is de aanhechting moeilijk en kan het geneutraliseerde virus in het bloed door bijzondere cellen opgegeten worden (fagocytose). 
16 verschillende soorten H kenmerken en 9 soorten N kenmerken zorgen dan voor al die mogelijke  combinaties met hun typische benaming (H 1 N1 of H3 N1….) 

Door permanente mutaties (virussen doen al 200 miljoen jaar niets anders) bestaan er:

  • antigen driften
    Dit zijn kleine wijzigingen = “ face lift”, aan de kenmerken (spijkertjes ). Zij vereisen jaarlijks kleine aanpassingen aan het vaccin om ons te beschermen tegen een jaarlijkse epidemie.
  • Soms gebeurt een antigen shift.
    Dit is een grote wijziging = “volledig nieuw model”. Grote, complexe onderdelen van het virus wijzigen, door uitwisseling (reassortering) van genetisch materiaal (tussen vb varken en mens ) hiervoor bestaat er geen achtergrond immuniteit, met als gevolg dat ze een heel nieuw vaccin vergen, evenwel voorafgegaan door een wereldwijde pandemie omdat een heel nieuw vaccin ontwikkelen veel tijd kost. (*)

Mochten influenza en corona ons tegelijk  verrassen met mutaties waartegen we helemaal nog geen immuniteit hebben , kan er wel eens een “perfect virus-storm” om het hoekje liggen.(*)
Zo een shift gebeurt bij het griepvirus een viertal keer per eeuw.


Spaanse griep in 1918

In 1918 Spaanse griep (H1N1): veroorzaakte meer slachtoffers dan de WO I

1957 Aziatische griep (H2N2)

1968 HongKong griep (H3N2)

Influenza bij het dier

“Vogelgriep grijpt harder om zich heen dan ooit” , schreef het dagblad “De Tijd” vorige week.

https://www.tijd.be/ondernemen/voeding-drank/vogelgriep-grijpt-harder-om-zich-heen-dan-ooit/10436028

Gelukkig zijn onze duiven in deze besmettingsketen geen risicovogels. (**)
Zij kunnen echter wel besmet geraken met het vogelgriepvirus, maar ze worden meestal niet ziek. (**)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26443061/

Ook verspreiden zij het virus meestal niet. 

https://www.kbdb.be/vogelgriep/

Onze nationale duivenbond volgt de evolutie op de voet waarbij enkel in de beperkingszones  (“schutskring” Vb 3 tot 10 km rond een haard) de duiven gevat zijn door de maatregelen.

Verder gelden er buiten de beperkingszones geen maatregelen.
Wij mogen alsnog

  • meedoen aan wedstrijden;
  • uw duiven vervoeren;
  • uw duiven buiten het hok loslaten.

👉🏻 De postduiven zijn namelijk gehard door de strenge selectie tgv van de sport , waarbij enkel de duiven met een sterk immuun systeem overleven en dit ondanks de ingeburgerde antibiotica die neigen dit systeem af te zwakken.

We raken hiermee aan de grondslag van de Comed methode en een  reden te meer om in te zetten op een verzorging zonder antibiotica, waardoor hun weerstand o.a. tegen de vogelgriep en er op lijkende aandoeningen alleen maar groter wordt. Wij willen onze sport in weerwil van alle virus circulatie kunnen blijven uitoefenen en uiteraard ook zuiverder kunnen presteren met maximaal scherpe duiven.
____________________________________________________

(*)
In de VS vreesde men in 2009  voor de H1N1 pandemie.
Men vreesde voor een mondiale vloedgolf met enorme gevolgen op sociaal economisch vlak.
Dit virus was een unieke combinatie van genen van het influenza A virus die nog nooit eerder waren geïdentificeerd bij dieren of mensen. Deze virusgenen-combinatie was het nauwst verwant aan de Noord-Amerikaanse H1N1-varkenslijn en de Euraziatische varkensstam H1N1-influenzavirussen.
Daarom sprak men in de eerste rapporten van een varkensgriepvirus. Onderzoek van de eerste menselijke gevallen bracht echter geen blootstelling aan varkens aan het licht en al snel werd duidelijk dat dit nieuwe virus onder mensen circuleerde en niet onder Amerikaanse varkenskuddes.
Wereldwijd zouden er tussen 150.000 en 600.000 slachtoffers gevallen zijn

(**)
Om de gevoeligheid van duiven voor het nieuw opgedoken vogelgriepvirus subtype H7N9 te bepalen, hebben we experimenteel drie verschillende soorten duiven (vlees, stad en race) geïnfecteerd met twee verschillende doses van H7N9 vogelgriepvirus A/Chicken/China/2013 door intranasale en intraoculaire inoculatie (IN + IO) of intraveneuze injectie (IV). Daarnaast werd de mogelijke overdracht van H7N9 op duiven door direct nauw contact met experimenteel geïnfecteerde duiven en kippen beoordeeld. De resultaten toonden aan dat geen van de experimenteel geïnfecteerde duiven klinische symptomen vertoonde, ongeacht de infectieroute en dosis. Van de 12 postduiven die willekeurig werden geselecteerd en necropsie hadden, had geen van hen grove laesies. In overeenstemming met deze bevinding werd het virus niet uit alle duiven geïsoleerd. Bij geen enkele duif werden detecteerbare H7-specifieke antilichamen gevonden. Daarentegen hadden 11 van de 31 kippen die direct waren geïnfecteerd met H7N9 door IN + IO-inoculatie of door contact met met IN + IO geïnfecteerde kippen conjunctivitis. Van alle 31 kippen werd het virus geïsoleerd en in deze kippen werden H7-specifieke antilichamen gedetecteerd. Geen van de IV-geïnfecteerde kippen of kippen die direct in contact kwamen met IV-geïnfecteerde kippen vertoonde echter enige klinische symptomen. Uit deze kippen werd geen virus geïsoleerd en er werd geen H7-specifiek antilichaam gedetecteerd. Al met al concluderen we dat duiven bij de gebruikte doseringen minder of niet vatbaar zijn voor het H7N9-virus en waarschijnlijk niet als reservoir voor het virus zullen dienen. Het virus veroorzaakt echter conjunctivitis bij kippen en kan door direct contact worden overgedragen op vatbare gastheren.
Bron https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26443061/Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

We danken onze Wetenschapper voor zijn aangename en voor iedereen verstaanbare bijdrage.

Wetenschapper Dhr. Jean Louis Jorissen “COMED” samen met The Lost Son van “BLUE HEAVEN LOFT”


F.C.I.

De Internationale Duiven Federatie heeft ons zojuist het verslag van haar CONGRES, gehouden in Oradea, Hongarije, doorgestuurd. Goed om te weten. Met aandacht te lezen dus.

Klik hier om het verslag te lezen (PDF)

 


BEAUTY IS A JOY FOREVER


Bericht

Voor hen die hier geen zicht op hebben : “CHINESE LUNAR NEW YEAR”, start op 20 januari 2023 en eindigt op 29 januari 2023. En dat betekent : Volksverhuizing van Zuid naar Noord en omgekeerd. Alles dicht, gesloten. Het bruisende leven over dag, maar ook het Nachtleven valt stil… Een ongeziene situatie. Maar goed dat je het weet…

Aan het strand, stil en verlaten


Dat was het dan weer…

Bij leven en welzijn horen en zien we elkaar terug, volgende maand, de klein maand, na O.L.Vrouw Lichtmis, op 2 Februari. De datum waarop men vele jaren terug de duiven ging koppelen. Toen er nog geen sprake was van het verduisteren en belichten van kweek- en vliegduiven. Maar het toch mogelijk was om met de jonge duiven, geboren eind februari, begin maart, met succes deel te nemen aan de laatste Nationale vluchten van het seizoen. Een voorwaarde echter was : je moest deze jonge duiven op nest brengen door ze te koppelen aan een oudere partner.

Een eerste date

Van uit Taipei/Taiwan groet u

Je dienaar
THE LOST SON
Pigeon Observer in The Far East

Januari 13 , 2023


Total Page Visits: 5028 - Today Page Visits: 3