Even weer op antenne…

Maar eerst even luisteren, mijmeren en genieten van wat “The Cranberries” ons te vertellen hebben…

 

Tijd voor bezinning

Eind september, aanvang oktober, volop herfst en juist 83 geworden… Zopas terug in de heimat na een verblijf van meer dan drie weken in Zuid Oost Azië. Een week China (Beijing) en vijftien dagen lang in het paradijselijk mooie Taiwan (Taipei), dat ik nog steeds als mijn tweede vaderland aanschouw. Tijd even voor bezinning dus.

Longtime pigeon friends together in Taiwan

Longtime pigeon friends together in Taiwan

 

De Duivensport in China zit nog steeds in de lift. One loft races breiden nog uit en de Teamlofts rijzen er als paddenstoelen uit de grond.

In Taiwan is de toestand gans anders gesteld, hier kan je een Status-quo in de duivensport waarnemen of toch nog een lichte vooruitgang. De moeilijkheidsgraad bij het deelnemen aan wedvluchten is aanzienlijk gestegen. Het vliegen over zee is daar zeker niet vreemd aan. De voorheen gekende federaties (China Racing Pigeons Association en Taiwan Homing Pigeons Association) hebben alle invloed verloren. Onafhankelijke Clubs organiseren nu zelf, in eigen beheer, vluchten van over zee. En wie Taiwan (Chinese Taipei) gaat vertegenwoordigen op de eerst volgende Olympiade is onduidelijk.

The Lost Son

The Lost Son

 

Aan onze vertrouwensman en jarenlange vriend ter plaatse, M.J.L. uit Taichung (Midden Taiwan) hebben we een bezoek gebracht, dat was eind september 2018 om precies te zijn. Hij is intussen ook al de zestig voorbij, maar nog steeds actief in de duivensport en  een van de weinige melkers in Taiwan die al meer dan 40 jaar, ononderbroken succesvol met duiven speelt. Iemand met ervaring te koop. Alle geboden mogelijkheden om aan de vluchten deel te nemen, werden tot op heden zorgvuldig uitgetest. Zowel in de aanvangsfase, bij de vluchten over land,van Noord naar Zuid en omgekeerd ook van Zuid naar Noord, was hij een te duchten tegenstrever en slaagde hij er meermaals in om met de grootste buit aan de haal te gaan. Nadien dan bij het ontstaan van A en B lofts, en zeker nog eens toen het duidelijk was geworden dat veel duiven in grote netten werden gevangen bij hun doorgang  in de valleien tussen de bergen en hierdoor het wedstrijdverloop aanzienlijk werd beïnvloed, is het idee gegroeid om vluchten te gaan organiseren van over zee. Ook op deze vluchten is intussen gebleken dat onze vertrouwenspersoon, op zijn hokken gevestigd in Keelung en Taoyuan, bij de betere behoort. Vooral op de vluchten tijdens de maand augustus, als men hoge temperaturen kan noteren met daarbij dan nog geregeld ook kopwind, doen zijn zes maand oude jonge duiven het uitstekend op de 2 x per week (woensdag en zondag) georganiseerde vluchten tussen de 310 en de 460 kilometers.

Blue Heaven Loft

Blue Heaven Loft

Zijn deelnames aan vluchten over zee vanuit zijn hokken in Taichung gelegen blijven beperkt omdat het fenomeen van de A en B Lofts andermaal de kop opsteekt. Wat zijn de A en B lofts? Jonge duiven zien het levenslicht op hok A, worden hier dan ook uitgewend en verhuizen dan naar hok B in de voorvlucht gelegen. Worden hier ook weer uitgewend voor een week of een tiental dagen en keren dan weer terug naar hok A (het geboortehok). Dit scenario wordt telkens herhaald. Het gevolg hiervan is dat deze, aldus behandelde duiven, bij hun terugkeer van de vlucht, gaan landen op hok B, het dichtst bij de lossingplaats gelegen. Van hieruit worden ze dan, per sneltrein of via de snelweg naar hok A gevoerd. Het verschil tussen winnen of verliezen ligt hier voor de hand.

In het verre Oosten, Zuid Oost Azië, gelooft men niet dat er in Europa niet gevlogen wordt in een systeem van A en B Lofts. Vooral bij de Lange afstandsvluchten (de Zware Fondvluchten) is zo een handelswijze zeker niet uit de lucht gegrepen.

Hokaccomodatie in BEIJING (China)

Hokaccomodatie in BEIJING (China)


Intussen zijn we weer veilig thuis en hebben we andermaal contact gehad met onze Wetenschapper bij uitstek, Jean Louis Jorissen, Industrieel Apotheker.

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN


Het is goed om zijn onlangs gepubliceerde tekst nog eens door te nemen…hierop kwam een hele hoop reacties . Maar zonder schroom is onze Wetenschapper er in geslaagd om een duidelijk en gevat antwoord te geven.

Hier nu zijn zinvolle bijdragen :

about-creating-winners

Parasieten druppels … opgelet!

In 1993 stelde ik op de beurs in Kassel onder de naam ENDO ECTO, als eerste Ivermectin voor, om onze duiven definitief van de kwellingen van alle inwendige en uitwendige parasieten,te verlossen.

Het (voorschriftplichtige geneesmiddel) had toen een ongeziene werkingstijd van 2 maanden tegen de meeste inwendige én uitwendige parasieten, gemakkelijk toe te passen en dit ogenschijnlijk zonder noemenswaardige bijwerkingen.

Er volgden natuurlijk talloze kopieën en ondertussen gebruikt de hele duivenwereld de “avermectines”(de hele groep van de aan ivermectin verwante moleculen) al of niet gecombineerd met biociden( Permetrines), onder de vorm van de zeer populaire “druppels voor de nek”.

Met de jaren begon zoals te verwachten resistentie op te treden, waardoor de dosis met 50 % of meer verhoogd diende te worden en waardoor ook minder onschuldige bijwerkingen aan het licht kwamen.

Recente wetenschappelijke studies op duiven ivm toxische effecten van  ivermectine  onthulden zorgwekkende vaststellingen met onder meer een toxisch effect op de lever:

  • chromatin aggregatie en apoptose( afsterven levercel)
  • schade aan mitochondriën (energiefabriekjes in de cel) met verstoord vrijmaken van energie
  • oxidatieve stress en inflammatie
  • DNA-schade, hersenschade,
  • schade aan de milt, met verminderde immuniteit
  • verminderde nierwerking,

duif

Effects of avermectin on immune function and oxidative stress in the pigeon spleen.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24412236

Avermectin induced liver injury in pigeon: mechanisms of apoptosis and oxidative stress.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24138898

Avermectin induced inflammation damage in king pigeon brain.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24134892

Autophagy response in the liver of pigeon exposed to avermectin.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26886445

Antioxidant response and histopathological changes in brain tissue of pigeon exposed to avermectin.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23943211

Clinical signs of ivermectin toxicity and the efficacy of antigabaergic convulsants as antidotes for ivermectin poisoning in epileptic chickens.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7631491

Avermectin induced global DNA hypomethylation and over-expression of heat shock proteins in cardiac tissues of pigeon.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28043331

Effects of avermectin on microsomal cytochrome P450 enzymes in the liver and kidneys of pigeons.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25194326

Autophagy is upregulated in brain tissues of pigeons exposed to avermectin.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25497772

Effects of avermectin on heat shock proteins expression and histopathology in spleen tissues of pigeon.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25446859

Dit zijn zeer recente studies waar men niet kan naast kijken. Zo is vb de hersenschade (vooral oogzenuw) dosis gebonden.

Wanneer het avermectines betreft die niet specifiek geregistreerd zijn voor duiven, is waakzaamheid geboden.

We willen geen afbreuk doen aan het nut dat dit geneesmiddel in bepaalde, door de dierenarts vastgestelde omstandigheden.

Door de zeer  lange werkingstijd is er mogelijkheid tot opstapeling.

De blootstelling vindt dan quasi het ganse jaar rond plaats en zekere van de genoemde vergiftigingsverschijnselen kunnen sluipend optreden.

Alternatieven…?

stopmiteHet is daarom dat Comed naarstig gewerkt heeft aan een volwaardige en 100% veilig vervangproduct.

Het betreft Stopmite dat over het voer dient verstrekt te worden, waardoor het nest, het mest en de adem en het bloed een bijzondere geur verspreiden, dewelke de parasieten niet lekker vinden.

Bovendien heeft Stopmite  ook een uitgesproken gunstig effect op het vrijhouden van de ademhalingswegen, in het bijzonder bij de jonge duiven.

Stopmite kan ook probleemloos gebruikt worden tijdens de kweek periode en dat zonder enig gevaar voor de kweekresultaten en de jongen.

Gebruik:

25 g per kg voer gedurende 2 weken.

Onderhoud:

Geef twee keer per week 15 g per kg voer.

Om een optimale werking te bekomen dient men ook een beetje poeder onder de nestmatjes en voederbakken strooien.

Tijdens belangrijke periodes kweek, vliegseizoen en rui bevelen wij aan Stopmite permanent te geven.

Stopmite bestaat in 2 verpakkingen 300 g (€ 7,80) en 1 kg (€ 18,20).


5

 

Zijn antwoord nu op de vele reacties en vragen : lees het hieronder aandachtig :

Onderwerp:  Ivermectine parasietendruppels….sluipende vijand of niet?

Het artikel over de giftigheid van ivermectin druppels tegen inwendige en uitwendige parasieten (zie hieronder*) heeft voor wat ongerustheid bij de liefhebber gezorgd.

Gezien we ervan kunnen uitgaan dat de overgrote meerderheid der liefhebbers deze parasieten druppels gebruikt mogen we de impact niet onderschatten.

We willen er vooral op wijzen dat deze druppels bij te hoge dosering een uitgesproken risico inhouden op de organen en functies die we nodig hebben ivm sportprestaties en kweek.

In sommige van de opgesomde testen werden zeer hoge dosissen gebruikt, maar in een bepaalde studie werd dan weer vastgesteld dat er reeds nadelige effecten op de immuniteit optraden na contact met ivermectin (en ivermectin afbraakstoffen) bevattende uitwerpselen van behandeld rundvee.

In sommige van de gepubliceerde studies wordt aldus gewaarschuwd dat men rekening moet houden met bijwerkingen in het bijzonder op de energievrijstelling ter hoogte van de mitochondriën en mogelijks giftige effecten t.o.v. de werking van de hersenen (giftigheid op de oogzenuwen met verlies gezichtsvermogen) , DNA, milt- nier– en de leverfunctie.

De energievrijstelling is uiteraard het meest merkbare in een prestatiegerichte hobby.

Menige liefhebber heeft me dan ook al eens verteld dat hij de indruk heeft dat er toch een daling van de conditie te merken valt na een behandeling.

Ivermectin is o.m. neurotoxisch (giftig voor de zenuwen) bij wormen (verlammen van hun sensoren) en parasieten( vb verlammen van de antenne).

Bij zoogdieren en vogels dringt het veel minder door tot in de hersenen omwille van de efficiënte natuurlijke afscherming van de hersenen: BBB (blood brain barrier).

Hierdoor zijn deze soorten relatief veilig tegenover dit effect.

Opgelet bepaalde diersoorten zoals honden zijn wél gevoelig omdat er door genetische wijzigingen de BBB niet meer efficiënt werkt: bij  windhonden, herders, terriërs en collies kan de ivermectin wel doordringen tot in de hersenen en levensgevaarlijke schade veroorzaken.

duif2

Het probleem bestaat verder uit meerdere factoren:

– De broedende ouders geven de stof door aan de ongeboren jonge duiven.

Wanneer aan de ouders ivermectin gevoederd werd, kon men bij de jongen na drie dagen hogere waarden vinden in het borstvlees en de lever dan bij de ouders.

Na een week werden geen meetbare hoeveelheden meer gevonden.

De jonge duiven konden het product snel opstapelen en ook weer snel uitscheiden.

– Voor elke diersoort verschillen de werkingstijden en gevoeligheden.

Er zijn studies gedaan op duiven ivm vleesconsumptie  en de te respecteren wachttijden voor het slachten of het gebruik van de eieren.

Deze studie ging evenwel over de toediening langs het voeder, niet langs de huid..

– Wanneer het product wordt toegepast via de huid verdubbelt de werkingstijd en ook het opstapelingseffect.

( vb bij rundvee was het opstapeling effect na toediening via de huid en de aanbevolen wachttijd voor consumptie, uitgesproken hoger (48 dagen), dan langs de voeding (24 dagen).

Men moet dus niet te vlug denken:” och, het is maar een druppelke op het vel”.

Ook de hoeveelheid vet in de borstweefsel aanwezig kan de werkingstijd beïnvloeden. (in bovenstaande test bij consumptieduiven na toediening langs het voer, bleef het product langer in het borstweefsel,  dan in de lever, omdat er meer vet in de borstspier aanwezig is)

De waarden verschilden daarom afhankelijk van de organen  (12  dagen voor de lever , 10 dagen nieren etc…)

– De nadelige effecten zijn erg dosis gebonden.

Het is geen geheim dat de liefhebber soms al eens een druppeltje meer zal toedienen, om begrijpelijkerwijze zeker te zijn van de werking, vooral bij sommige “koppige” parasieten.

– Anderzijds kan men aannemen dat het snel verdwijnen van de nadelige effecten van de plagende parasieten op onze duiven, een positief beeld geven dat de giftige effecten tijdelijk kan versluieren.

Ook hier mag men zich niet laten misleiden, temeer gezien de toxische werking op het zenuwweefsel gebaseerd is op een gestage toeneming van de verlammingsverschijnselen…

– Soms zijn de ivermectine druppels gecombineerd met krachtige biociden die regelmatig allergische reacties kunnen veroorzaken.(rode vlekken ter grootte van een twee euro munt)

Deze biociden zijn meestal geregistreerd in de grootveehouderij en kunnen te sterk zijn voor de duif.

Nu de recente wetenschappelijke informatie beschikbaar is moeten we omzichtig te werk gaan met het inzetten van deze medicatie en zeker de door een dierenarts aangegeven dosis strikt respecteren.

Het verjagen van de meeste parasieten kan uiteraard ook op efficiënte wijze met een niet chemisch middel en dus zonder enig risico. (vb Stopmite).


Iedereen van antwoord dienen is  steeds onze leuze geweest. Onze competente Wetenschapper verdient hier voor onze dank en erkentelijkheid.

Mijmeren over zijn antwoord mag, al zijn we er zeker van dat iedereen hier wat van opsteken kan.

Tot een volgende keer

THE LOST SON

Zoutleeuw (Belgium)
12 oktober 2018


NIET TE VERGETEN en alvast te noteren in uw Agenda

De Nationale Dagen van de K.B.D.B. op 9-10 november 2018 gaan door in het prachtige voetbal complex : “STAYEN” met HOTEL ACCOMMODATIE en WINKELCENTRUM te SINT-TRUIDEN. Noteer alvast deze data in je Agenda…

Graag vestig ik nog even jullie aandacht op een zeer mooie “Publieke verkoping” van Clement MATTERNE uit Zoutleeuw, dewelke afgelopen seizoen schitterde op de fondvluchten te Obrafo Tienen. Deze verkoping vindt plaats onder organisatie van La Colombophilie Belge  (info : Lcb@surinx.be) op zaterdag 27 oktober te Ramillies en zondag 28 oktober te Nivelles, telkens om 14u00. Een verkoopprogramma wordt u toegestuurd na contactname met Lcb@surinx.be


I would like to point your attention to a very beautiful “Public auction” of Clement MATTERNE from Zoutleeuw.  Last season, he did very well on the LD-races in “Obrafo Tienen”. This auction will be organised by La Colombophilie Belge  (info : Lcb@surinx.be) on Saturday October 27th in Ramillies and on Sunday October 28th in Nivelles, which both start at 14h00.  If you would like to receive an auction program, you can contact Lcb@surinx.be


Je veux porter votre attention à une belle “vente publique” de Clement Matterne de Zoutleeuw, qui a brillé, la saison dernière sur les concours de fond à “Obrafo Tirlemont”.  Cette vente sera organisée par La Colombophilie Belge (info: Lcb@surinx.be), samedi 27 octobre à Ramillies et dimanche 28 octobre à Nivelles, chaque fois à 14h00.  Si vous voulez recevoir la nomenclature, vous pourrez contacter Lcb@surinx.be.


Hilaire Surinx & Nadia Pletsers
La Colombophilie Belge
COLOMBEL BVBA
Rozenbosstraat 94
3850 Nieuwerkerken – België
lcb@surinx.be
0032 (0) 496  78 00 34
0032 (0) 11 72 90 47
Fax 0032 (0) 11 68 94 71

Een vriendendienst…


 


logo-versele-laga img_2864 logo-comed

bridge-sydney

 

Total Page Visits: 1045 - Today Page Visits: 1