Blue Heaven Loft
only uses
the perfect system : BRICONAll pigeon info
on the webDe Belgische Reisduif

 

in het Nederlands

en français in English in Deutsch in Chinese
 

« keer terug naar de weblog
 

 Wel en wee op het duivenhok...
bericht gepost op donderdag 14 november 2013

We moeten er nu op de eerste plaats voor zorgen dat de rui ook nog een goede afloop kent. Het wisselen van de laatste twee drie slagpennen zijn van enorm belang. Zij zijn in feite immers het voornaamste werkinstrument waarmee onze, van de reis terugkerende duiven, zich bedienen. Wie echter Allimax maceraat regelmatig gebruikt en hierop Methio Forte (HAP) strooit, zal zien dat dit proces zich zonder problemen zal voltooien.

ALLIMAX OLIEMACERAAT
GMP+
Methio Forte
Herbots Animal Products

Bij een nadere hokcontrole heb ik kunnen vaststellen dat onze vliegduiven, zowel de oude/jaarlingen als de bevlogen jongen van 2013 nu nog op één of twee pennen staan. Het ruiproces is vlug gegaan en zonder onderbreking. Dat is zeker te wijten aan een vroege scheiding van de geslachten, onmiddellijk na de laatste Nationale vlucht uit Gueret, rond 10 september. Maar ook en heel zeker heeft het geregeld bijlichten binst den dag en bij donker en regenachtig weer, hieraan meegewerkt.

Op dit vlak zijn, waren we en blijven we een voorstander van een geregeld verstrekken van verse grit, Vitamineralen,rui-olie en biergist. En je moest eens kijken hoe gescheiden levende duiven als klein kinderen letten tegen dat ze wat versnaperingen krijgen . Klein zaad, een handvol vlaszaad per twintig duiven,maar vooral ook stuk gebroken piksteen uit klei waar ’s namiddags nog weinig van overblijft wat we dan met de uitwerpselen samen schrappen en wegbrengen.

Nu het vroeg donker is en geneigd om zich wat minder te bekommeren over de optimale gezondheid van onze duiven, mag men toch niet uit het oog verliezen dat de mogelijkheid steeds aanwezig is voor een “ONE-EYE COLD” ziekte. Vooral tijdens het tweede gedeelte van de Herfst steekt dit ongemak haar kop op en manifesteert zich op vele hokken. Ruiende duiven hoeven, bij aanhoudend slecht weer, per sé niet naar buiten, sommige duiven willen echt ook niet naar buiten bij al dat gure weer van de laatste dagen. Het beste is dan toch dat je de natuur gewoon zijn gang laat gaan.

Links en rechts toch weer gehoord van uitbraken van Paratyfus. Vooral dan bij deze melkers die onze raad niet opgevolgd hebben. Keer of draai het gelijk je wil : voor ons is en blijft”voorkomen” nog altijd beter dan te moeten gaan genezen. Daarom is het vooral aan te raden om geregeld uw Dierenarts hierover aan te spreken. Gebrek aan een goede entstof wordt hoe langer hoe groter. Dus zeker niet uit het oog verliezen.

Verder heeft het ook helemaal geen zin om nu reeds de duiven lichter te gaan voederen. Zolang de verpluiming niet volledig is afgelopen moet men ook voorzichtig zijn met het wijzigen van voedergewoontes. Dat hoeft men trouwens altijd in acht te nemen als men een wijziging doorvoert in de voeder bedeling. Een geleidelijke overgang van de ene mengeling van granen naar een andere zal weinig problemen opleveren. De meeste duiven op het vlieghok moeten er nu opvallend gaaf uitzien. Hun krijt witte neuzen en oogranden samen met hun zijdeachtig gevederte, met wit poeder bedekt, verraden hun gezondheid. Hier en daar is er toch een duif die wat achterblijft met de rui. Dat zijn trage ruiers die hun laatste slagpennen pas bij de jaarwisseling zullen stoten. Het zijn duiven die bij het afhaspelen van de laatste Nationale Vlucht uit Gueret slechts 3 pennen hadden gestoten. Dit verschijnsel is wel erfelijk want bij nader toezicht blijkt dat ook hun voorouders pas klaar waren met de rui, een stuk later dan al de rest. We hebben nu, recently , ook al onze duiven opnieuw laten enten tegen het Paramixo Virus., een veilige weg, aangezien er een te kort aan entstof zal zijn van bij de aanvang van 2014? Laat je dus niet verrassen en wacht niet tot de dag aanbreekt dat je Dierenarts je moet zeggen :”Sorry, maar er is geen entstof meer voorradig.” Wie naar de toekomst kijkt, zal reeds geruime tijd in zijn agenda hebben genoteerd dat zijn duiven dienen gevaccineerd te worden tegen Paramixo, liever wat vroeger dan te laat.  Bepreek dit alvast met je Dierenarts, hij zal je met raad en daad  ook bijstaan.

"The Lost Son" tijdens kampioenenviering
van de Brabantse Unie

Straks zijn we half november ver. Heel veel melkers gaan weer aan winterkweek doen. Zij zien en hopen er nogsteeds op dat hun winterjongen het schoon weder gaan maken in 2014.Dat kan natuurlijk zo zijn maar het is geen zekerheid. Intussen heeft de ervaring mij reeds, al een jaar of twee drie, geleerd dat jonge duiven geboren uit koppels die gevormd en
samengebracht werden op O.L.Vrouw Lichtmis(2 Februari), dat deze ook goed voor den dag kunnen komen. Je hoeft deze piepers(rond 1 maart geboren) niet eens meer te verduisteren. Trouwens ze ontwikkelen zich sneller dan hun vroeger geboren hokgenoten. Ze gaan ook veel sneller de lucht in en kunnen hierdoor dan ook weer eerder worden afgericht, wat dus allemaal voordelen zijn die je moeten aanzetten om het ook eens te gaan proberen. Ook zijn deze jongen in staat om alle Nationale vluchten KBDB voor jonge duiven met vrucht te verwerken, dank zij natuurlijk het aanwenden van licht en donker nog voor het einde van het speelseizoen. En wij hebben ook vastgesteld dat bij vroegtijdig afgerichte jonge duiven men minder grote verliezen te verduren heeft, wat niets dan voordelen biedt.

Ik denk dat we allemaal veel te lang wachten om onze vroege jonge duiven te gaan africhten. Dat komt dikwijls ook door de minder goede weersomstandigheden in het voorjaar. Men wacht en wacht en de dagen vliegen voorbij zonder dat er iets wordt ondernomen. We kennen echter iemand, niet ver uit de buurt hier, deze man heeft zelfs een paar jonge duiven op zijn hok die zich behoorlijk wisten te klasseren op de 7 Nationale vluchten KBDB voor jonge duiven ingericht. Wel deze melker kijkt eenvoudig niet naar de weersomstandigheden. En als de tijd aangebroken is , gaat hij met zijn vroege jonge duiven de baan op, stopt ergens langs de weg, neemt de korf uit zijn auto en opent die dan onmiddellijk, zonder even maar te wachten. Wel deze melker verloor ook wel een paar jonge duiven, maar het merendeel bleef overeind en toonde zich vooral ook bij minder goed weer door vooraan in de prijzen post te vatten. Onvoldoende ervaring in zulke omstandigheden is zeker een van de redenen dat vele vroege jonge duiven de weg naar huis niet meer weten te vinden. Van daar dan ook onze beslissing om het geweer van schouders te veranderen en alle aandacht te gaan besteden aan jonge duiven die ruim twee maand later dan de eerste vroege winterjongen geboren zullen worden in 2014, zegge en schrijven rond 1 maart van het komende jaar. We zijn even nu vooruitgelopen en moeten dus eerst weer terug naar de voorbereiding op de winterkweek.
Het is wel van belang om de kweekduiven nog even te gaan selecteren en hen aan een grondig onderzoek te onderwerpen. En wie niet 100% fit is, wie een achterstand heeft in de rui mag normaal niet in aanmerking komen om van bij de aanvang op het kweekhok een plaats te krijgen. Een aangepaste voeding, aangemaakt met een olie, geperst uit tarwekiemen (rijk aan Vitaminen E) is zeker een aanrader in de voorbereiding naar de aanstaande paring(koppeling) toe.

Wie dus er op uit is, ondanks onze argumenten, om toch aan winterkweek te doen, moet er voor zorgen dat de geselecteerde en uitgezochte duiven, goed voorbereid zijn, want het rijzen van de eieren zal hier van afhangen en het zal je dan ook een klaar antwoord brengen over de gezondheid van de ouderparen.

Het vliegseizoen is nog maar een goede twee maand afgelopen en de winterkweek komt weeral in het zicht. Wat vliegen de dagen toch snel voorbij?  Wij gaan er intussen even vandoor maar komen dan zeker,bij leven en welzijn, terug bij U tegen de 28ste november 2013. Hopelijk gaat alles goed met iederéén die mij leest. Nog een fijne tijd en tot wederhoren.

Uw dienaar

THE LOST SON  stuur uw reactie

« keer terug naar de weblog

 


© 2004 Michel Vanlint
Michel Vanlint
Bogaerdenstraat 33 / 3440 Zoutleeuw
Tel: +32(0)475 75 79 58 / Fax : +32(0)11 69 66 78
Email : michel@vanlint.be
Nedstat Basic - Gratis web site statistieken

Eigen homepage website teller