Attention: you are now visiting the former Blue Heaven Loft website. This website is not active anymore.
Please click here to visit the Blue Heaven Loft 2nd generation website of LINDA VANLINT.
Opgelet: u bezoekt nu de voormalige Blue Heaven Loft-website. Deze website is niet meer actief.
Klik hier om de vernieuwde Blue Heaven Loft 2de generatie website van LINDA VANLINT.
Avertissement: Vous visitez maintenant l'ancien site de Blue Heaven Loft. Ce site n'est plus actif.
Cliquez ici pour ouvrir le nouveau site Blue Heaven Loft 2ième génération site web de LINDA VANLINT.
 
 
 
 
 
 
     
     
 

 


 

 

 

in het Nederlands

en français in English in Deutsch in Chinese
 

« keer terug naar de weblog
 

 Niet over het ijs van een nacht lopen...
bericht gepost op donderdag 27 juni 2013

De voorbereiding naar de nationale vlucht uit Montluçon is prima verlopen. Niets staat nog in de weg om in het komende weekend een prachtig resultaat neer te zetten. Op aanraden van mijn levensgezel heb ik alle maxiplaten (verwarming) uitgeschakeld. Ze vond het klimaat op de hokken te droog wijl ook haar neus geprikkeld werd door een geur die de aanwezigheid van duiven verraadt. En dat mijn vrouw een speciale neus heeft voor zo iets weet ik sedert lang. Want toen ik vreemd ging, rook ze dat steeds. Gevolg hiervan was dat ik immer een bolletje zeep, hetzelfde merk dat we thuis gebruikten, op zak had. Probleem opgelost dus.

Sinds de uitschakeling lijkt er nu meer zuurstof op het hok te circuleren en is de onaangename geur verdwenen. We zijn benieuwd hoe de duiven hierop nu gaan reageren.

"BRONCHOFIT": reinigt en
ondersteunt de ademhalingsorganen.

Onlangs hebben we onze kweekduiven uit elkaar gehaald. Ook de voedsters krijgen nu rust. Ze hebben een zware taak tot een goed einde gebracht. Hier en daar stellen we toch weer vast dat een 7-8 jarige duivin moeilijk tot leggen komt of af en toe maar een ei geeft. Het geen ons aanzet om wat oudere duivinnen vroeger op rust te zetten om in de kweek de kans
te geven aan onze 2-3-4-5 jarige. Wie te sentimenteel is, heeft het moeilijk om bepaalde, oud geworden moederkens, op te ruimen. Het is echter een feit dat je niet kunt wegcijferen dat er in de kweek een evolutie aan de gang is en men meer en meer een beroep gaat doen op jeugdige exemplaren.

En het niet spelen van duivinnen in het weekend heeft er toch weer voor gezorgd dat ik begin deze week twee drift eieren vond. Dat ondanks het zware programma en de opgelegde dagelijkse verplichte trainingen. Natuurlijk ziet men dat niet graag en kan je u zelf afvragen hoe zo iets mogelijk is ? Duivinnen moeten dus week na week gespeeld worden en men moet wel wat aandacht geven en letten op de voeding die men hen ter beschikking stelt. Nu van een andere invalshoek bekeken, ken ik echt melkers(en niet van de minste) die hun ganse hebben en doen zouden inzetten op duivinnen die de dag van de inkorving een drift ei leggen. Zulke duiven mag men dus niet thuishouden, moet men spelen. Maar er bestaat wel een gevaar  dat het leggen van het tweede ei een risico inhoudt.  Vroeger, voor ik naar Taiwan vertrokken ben, speelde ik met duiven op een hok met grote invliegramen. Het is toen een paar keer voorgevallen dat een vreemde duivin samen met mijn van de reis terugkerende duiven mee naar binnen vloog, zich naast de drinkpot neerzette en er, een paar ogenblikken later een gaaf ei deponeerde… om nadien naar buiten te stormen en haar vlucht gewoon verder te zetten. Maar zo zie je maar….

"The Lost Son" van
"BLUE HEAVEN LOFT"

Intussen is Montluçon gevlogen. Onze duiven deden het voortreffelijk.( 60%  van de gespeelde duiven binnen de prijzen)  . We missen nog die superform, maar aan snelheden boven de 1600m/m was het toch oppassen geblazen.   Nu dit weekend staat Nationaal Gueret(571km.) op het programma. De ganse ploeg is weer mee. Maar andermaal wordt er Z.W wind voorspeld die tot 4-5 Beaufort in kracht kan toenemen. We zien wel wat het wordt… En vandaag nu is Gueret Nationaal gevlogen. De eerste duiven doen meer dan 1800m./m. en dan weet je genoeg. Buiten een paar kopduiven komen we niet aan ons wekelijks coëfficiënt van om en nabij de 60% prijs. Slechts een paar duiven kwamen uit de goede richting.. De rest allemaal van achter terug. Niets aan te doen. Het is niet alle weken kermis. Toch maken we ons niet ongerust. Want met de wekelijkse beoordeling bij het in de hand nemen, blijkt dat hun fysieke conditie   geenszins geleden heeft van de zo juist voorbije vlucht.    Maar volgende week moet het beter zijn, we zullen geen uitvluchten zoeken. Dat is niet onze gewoonte. Met vallen en opstaan worden kinderen grote mensen. Duivenspel is geen constante. Daar hopen we echter op en daar streven we naar. Maar zoiets is moeilijk te realiseren. Eén ding staat vast, gewoonlijk volgt er na een opdoffer een wederopstanding. En een herkansing moet gegund worden voor iedere deelnemer aan de volgende Nationale vlucht uit Argenton op 29 juni e.k.. Ook deze vlucht hebben we intussen al een paar maal op onze naam kunnen schrijven, zij het destijds toen nog een Semi-Nationale wedstrijd. Deze week die komt, gaan we oppassen en niets onverlet laten om onze ganse ploeg mee te laten dingen met de besten.
Bij het afsluiten van het seizoen 2012 heb ik jullie een belofte gedaan om ten gepaste tijd de naam van een product bekend te maken dat heilzaam werkt  bij Herpes aandoeningen. Intussen kreeg ik van verschillende kanten mails toegezonden die mij aan deze gedane belofte  herinnerden. Nu moet men weten dat duiven die besmet geraken door het Herpesvirus hier niet zo gemakkelijk vanaf geraken. Trouwens heeft men de neiging om een herpes aandoening te gaan vergelijken met het “One eye cold”  verschijnsel. En dat is verkeerd.

"ZOVIRAX" en "VIRGAN" handig in
gebruik bij Herpes aandoeningen.

Want “One Eye cold”  is niets minder dan een bacteriële infectie die men kan behandelen met antibiotica. Daar waar Herpes een virale en erg besmettelijke aandoening is. Wat de behandeling hiervan nu betreft, want Herpes is in feite niet te genezen, wel zijn er een paar antivirale middelen(aciclovir en ganciclovir) die de frequentie en de intensiteit  van de aandoening verminderen. Een blootstelling aan te veel zonneschijn, stress en vermoeidheid zouden aan de basis liggen van deze toch wel vervelende kwaal. Je hebt nu twee mogelijkheden. Je kan een beroep doen op “ZOVIRAX” oogzalf (GlaxoSmithKline) of anders kan je “VIRGAN” oog- gel gebruiken van de firma THEA. Hiermee ga je druppelen of zalven, naargelang, en je zal zien hoe snel er verbetering optreedt en de symptomen verdwijnen. Een behandeling ’s morgens en één ’s avonds, die er de tijd voor vindt. Anders alleen maar ’s avonds , één druppel of lekje in ieder oog.  Opgepast, nooit beiden producten samen , te gelijkertijd, gebruiken.

Verliezen van jonge duiven : We willen geen waarzegger zijn , maar door de jaren heen hebben we toch kunnen vaststellen hoe belangrijk de verluchting  op het duivenhok wel is.
Iedereen heeft het zien aankomen, de hokinstallaties zijn dezelfde gebleven, maar men is meer duiven gaan kweken en houden. Gevolg is dat er te veel duiven op een te kleine ruimte(praktisch gesloten) moeten leven. Met als resultaat : allerlei ziektes. Ik weet het natuurlijk, meestal zijn het kinderziektes, maar toch veroorzaken zij veel verliezen. Ook duiven die zich overdag geen plaatsje op het hok weten te bemachtigen, gaan ’s nachts onrustig slapen. Bij herhaling hiervan gaan ze meestal op zoek naar een stek elders en dat verklaart helemaal wat er zich momenteel afspeelt bij de    af te richten jonge duiven 2013.
Natuurlijk is het verduisteren een rem op de natuurlijke ontwikkeling en uitgroei van het jonge volkje. Met dit vooral voor ogen hebben we zopas, 20 juni, ook de verduistering opgeheven. Twee weken vroeger dan gepland. En dit bij wijze van proef.  Op een paar uitzonderingen na, staan al onze jonge duiven nog op 10 pennen. We zijn er van overtuigd dat we hen wekelijks gaan kunnen spelen en dat toch tot de laatste Nationale vlucht uit Gueret, begin september. Maar eer het zover is weten we al of het seizoen 2013 succesvol is geweest. Als alles evolueert in de nu aangehouden richting zullen we mogen spreken van een succesvol vliegseizoen 2013, wat ik ook aan U allen, die mij lezen, toewens.

Uw dienaar

THE LOST SONBij BLUE HEAVEN LOFT zorgen de kraaien ervoor dat de sperwer wegblijft. Kijk maar...

  stuur uw reactie

« keer terug naar de weblog

 


© 2004 Michel Vanlint
Michel Vanlint
Bogaerdenstraat 33 / 3440 Zoutleeuw
Tel: +32(0)475 75 79 58 / Fax : +32(0)11 69 66 78
Email : michel@vanlint.be
Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller