Attention: you are now visiting the former Blue Heaven Loft website. This website is not active anymore.
Please click here to visit the NEW BLUE HEAVEN LOFT WEBSITE.
Opgelet: u bezoekt nu de voormalige Blue Heaven Loft-website. Deze website is niet meer actief.
Klik hier voor de vernieuwde BLUE HEAVEN LOFT WEBSITE.
Avertissement: Vous visitez maintenant l'ancien site de Blue Heaven Loft. Ce site n'est plus actif.
Cliquez ici pour ouvrir le nouveau SITE WEB BLUE HEAVEN LOFT.
 
 
 
 
 
 
     
     
 

 


 

 

 

in het Nederlands

en français in English in Deutsch in Chinese
 

« keer terug naar de weblog
 

 In de liefde en de oorlog is alles geoorloofd...
bericht gepost op donderdag 13 december 2012

Nog steeds blijven reacties toestromen over het al dan niet gebruik van medicatie bij duiven.
We hebben hierover onlangs een opmerkelijke vaststelling gedaan.  Tijdens een ontmoeting met een zeer groot kampioen, die bekend staat en ook volhoudt  dat zijn duiven nooit enige medicatie krijgen, kwam ik het volgende te horen : “ Het is toch niet omdat ik tot op heden geen medicatie heb gebruikt om de gezondheid van mijn duiven te bestendigen, en dat hier nogmaals durf bevestigen, dat ik vanaf 2013 geen medicatie mag of kan gebruiken?” Is dat niet duidelijk genoeg? Iemand die jaren aan een stuk een andere weg bewandelde maar die nu blijkbaar toch van plan is om medische begeleiding zijn plaats te geven in de voorbereiding naar het vluchtseizoen 2013 toe.
We gaan hier verder geen woorden meer aan vuil maken. We respecteren eenieders mening hierover. Voor ons echter is het een uitgemaakte zaak dat medische begeleiding van reisduiven niet meer uit te sluiten is in onze hedendaagse topduivensport.

Chinese kost en een jonge vrouw...
het geheim voor een lang
en gelukkig leven!
“Geconcentreerd BIETENSAP” :
ook inzetbaar tijdens de kweek.
Dierenarts Raf Herbots kan het U
bezorgen : tel.: +32(0)475 24 65 89

Filosofie : Is het u nog nooit op gevallen dat het verlangen naar iets zich herhaaldelijk voordoet in een mensen leven? Een mooie vrouw of een Superduif bij voorbeeld, waar je niet aan kan, iets wat telkens aan je neus voorbij gaat ? Zo iets kan aan je knagen en gaat uiteindelijk uitgroeien tot een begeerte die gemakkelijk kan omslaan naar een ontbering.  Ik kan hierover meespreken, heb dat meermaals meegemaakt in mijn leven. Sommigen onder ons gaan hieronder lijden en huilen als het ware om het verlies dat ze niet eens in hun bezit hebben gehad. Dat is toch zinloos en precies hetzelfde als iemand die gaat rouwen om iets dat er nooit geweest is...

Wetenschap tegenover of in strijd met de natuur:
Ik wil het nogmaals hebben over een ongewenste Hoge Bloeddruk die geregeld opduikt en vooral bij vrouwen een ganse omwenteling en verandering te weeg brengt in hun hormonen huishouding. Ik heb hierover vroeger reeds gezegd dat er in een huishouden veel begrip en wederzijds respect nodig is om de verandering in lust en verlangen te aanvaarden. Telkens dat ik opnieuw een afspraak moet maken met onze huisarts van dienst, om aan een nieuw voorschrift te geraken voor behandeling van hoge bloeddruk (mijn vrouw heeft hier geregeld last van), lig ik steeds overhoop met haar. Het doet er niet toe dat onze huisarts van het vrouwelijke geslacht is. Maar telkens tracht ik toch om haar visie  te wijzigen over medicijnen , die de hoge bloeddruk moeten naar onderhalen. Proefondervindelijk ben ik er zeker van dat vrouwen die dergelijke medicatie slikken, op korte tijd een ganse gedaante verwisseling ondergaan. Hun verlangen naar- en de lust naar seks verdwijnt als sneeuw voor de zon. Onze huisarts tracht me steeds met een kluitje in het riet te sturen door te zeggen dat mijn bewering wetenschappelijk niet bewezen is. Maar onlangs kreeg ze zo waar waarschijnlijk medelijden met mij toen ze zegde, zonder het zelf goed te beseffen :”Je bent niet alleen, ik heb en ken meerdere huishoudens, bij mij in behandeling, die met hetzelfde probleem geconfronteerd worden.” Eindelijk dan toch een toegeving vanuit het medisch standpunt. Hiermee wisten we genoeg… Maar nu komt het…onlangs las ik een artikel in een Amerikaans Medisch Tijdschrift en wat ontdekte ik daar?” Hoge Bloeddruk” : “The Silent Killer”… Zij die hierover meer willen weten gaan best even op zoek in bijgaande Link, die velen onder u met argusogen gaan bekijken… Het verslag is wel in het Engels, maar is voor iedereen in een begrijpbare taal neergeschreven. Mijn echtgenote volgt momenteel deze natuurlijke benadering en ik mag wel zeggen, niet zonder waarneembaar resultaat.

Klik hier om het verslag te openen

Juist terug uit het buitenland en andermaal een pluim en nog veel meer moeten geven aan moeder de vrouw. De duiven in BLUE HEAVEN LOFT werden onder haar bevoegdheid tot in de puntjes verzorgd. En wat de rui betreft : pluimen vind ik haast niet meer, maar wel zie ik iedere morgen een bed als het ware van witte dons. Een teken toch van super gezondheid.

Voor een betere bevruchting
tijdens de kweekperiode
alsmede voor een rijker
en zachter gevederte!

We hebben, in tegenstelling met voorgaande jaren, nog niet gekoppeld, en dan zeggen en schrijven we 10 december 2012. Waar we al jaren mee bezig zijn…is het wat later gaan koppelen  om aldus de winterkweek te verdagen met en drietal weken. We hebben namelijk kunnen vaststellen aan de hand van onze notities en na uitpluizen van ons archief dat onze jonge duiven van de tweede ronde van de kwekers het evengoed of zelfs beter het er vanaf brengen dan de door ons zeer vroeg gekweekte winterjongen. Alhoewel een dergelijke vergelijking niet eenvoudig is, geloof ik toch dat de oorzaak hiervoor dient gezocht te worden in het feit dat, wanneer men rond kerstmis koppelt, de jonge duiven hieruit geboren, pas de laatste week van februari naar buiten kunnen. Op dat ogenblijk zijn de weersomstandigheden gewoonlijk milder, zijn de dagen al een flink stuk gelengd en kan men deze duiven vanaf 1 maart direct gaan verduisteren.
Een lezer vroeg mij waar ik mijn automatische rolluiken gehaald had?  Ik denk dat iedere firma, gespecialiseerd in rolluiken, deze apparatuur en montage kan bijleveren. Hier dus iemand, wel degelijk met een plan, en dus  vooruitziend en up to date. Want nogmaals: zonder plan in onze hedendaagse Duivensport is constant  succes niet te realiseren. Onze duiven in Blue Heaven Loft gaan pas samen rond 20 december... uitzonderlijk laat misschien?
Maar wie weet, indien deze test positief uitvalt gaan we er zeker niet voor terug deinzen om einde 2013 /2014 pas te koppelen bij O.L.Vrouw Lichtmis. Ik herinner mij nog goed dat we , 50 jaar geleden, onze duiven, ieder jaar pas gingen koppelen op 2 februari. Wel nu, de jonge duiven uit deze voorjaar koppeling geboren ,werden niet verduisterd, maar vlogen wel mee op alle  Nationale vluchten voor jonge duiven, dat was toen eerst Argenton, nadien pas Bourges en Angoulème. Eerlijkheids halve moet ik er wel aan toevoegen dat deze jonge duiven op nest werden gebracht door hen te koppelen aan een oudere partner, kwestie van hen in de pluimen te houden, zo goed en zo kwaad mogelijk. Ze vlogen dus met succes de laatste vluchten op een graan jong van 10 dagen en ouder. En de prestaties als jaarling werden hierdoor niet in gevaar gebracht.
Laat ons niet te ver vooruit lopen en zien wat 2013 ons zal brengen. Zolang we zelf gespaard blijven van een Hoge Bloeddruk en mijn echtgenote dit ongemak op een natuurlijke wijze onder controle kan houden, gaan we niet aan de Klaagmuur hangen. Laat ons liever besluiten en zeggen :”Wie tevreden is met wat hij heeft is ook waard dat hij leeft!”
Voor het einde van 2012 komen we nog even terug op antenne. Houd intussen de moed er maar in, blijf gezond en weet dat het morgen altijd beter wordt dan vandaag.
Vanuit het natte, stormachtige Zoutleeuw groet ik U…

Uw dienaar

THE LOST SON 
 
 
  stuur uw reactie

« keer terug naar de weblog

 


© 2004 Michel Vanlint
Michel Vanlint
Bogaerdenstraat 33 / 3440 Zoutleeuw
Tel: +32(0)475 75 79 58 / Fax : +32(0)11 69 66 78
Email : michel@vanlint.be
Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller