Blue Heaven Loft : mei 2021

“Wetenschap is de informatie die ons macht geeft”

Voor we er aan beginnen graag toch nog even luisteren, mijmeren en genieten van de song: “Tougher than the Rest” van Chris LEDOUX (Haywire).

 

Een bijna op rustgestelde duivenliefhebber, met meerdere jaren ervaring toch, belde mij onlangs. Hij had een probleem met zijn jonge duiven die naar het veld trokken. Hij vroeg mij wat de oorzaak hiervan wel zou kunnen zijn? Na wat heen en weer gekletst kwam ik te weten dat zijn veertig koppig bestand aan jonge duiven een nog al wat vreemde opleiding kreeg. Zijn jonge duiven vliegen dagelijks zo’n 10-20 minuten waar na ze rondslenteren om en op de hokken en kunnen doen wat ze ook maar graag willen… naar het veld gaan dus…

Gebrek aan verse grit en mineralen is hier niet het geval. Want op iedere afdeling vind je een potje terug met deze ingrediënten.

Antwoord :

Het is hier blijkbaar een gebrek aan discipline en een verkeerde aanpak, methode van voederen. Ik verklaar me nader. Jonge duiven nog meer dan oude duiven moet men kort houden. Ze moeten luisteren en bij het eerste fluit signaal naar binnen stormen. Men noemt dat discipline : en de bedeling van het voedsel speelt hierbij een grote rol. Uitvliegen, trainen, vallen en binnenroepen . Het is een scenario dat zich dagelijks hoeft te voltrekken om succesvol met jonge duiven te kunnen spelen. Dat is iets wat je het jonge volkje moet aanleren van jongsaf aan.  Snoepzaad en pinda’s(eens ze dat kennen) zijn hiervoor de geschikte ingrediënten om er voor te zorgen dat deze beoogde discipline  uiteindelijk een normaal gedrag en gewoonte wordt.

Wie beetje bij beetje voedert kan en zal opmerken welke granen het eerst worden opgepikt. Wie zijn tijd hiervoor neemt, krijgt een juist beeld over de behoeftes die duiven keer op keer moeten terug aanvullen. Duiven laten ons in feite zien welke noden ze hebben. Wie hiervoor zijn tijd neemt en er ook een oog voor heeft ,is een stap vooruit.

En naargelang de trainingen zwaarder worden,  de duiven ook langer in de lucht zullen blijven en de wedstrijden vorderen, zal spoedig opmerken dat de behoefte aan vetten en koolhydraten  stijgen. Dat is het ogenblik waarop de melker aandachtig moet toezien en zijn vliegduiven energierijk  voedsel moet verschaffen. Maar dat alles vraagt tijd en geduld. Wie dat niet kan opbrengen zal ongetwijfeld steeds een gewone meeloper zijn. Onze duivensport is zodanig geëvolueerd dat winnen of verliezen zeer dicht bij elkaar aanleunen en het verschil gewoon gemaakt wordt door kleinigheden (details).

THE LOST SON vol van heimwee en verlangen…

Het Vliegseizoen 2021 draait op volle toeren. Mogen wel zeggen dat de vluchten tot hiertoe op een fatsoenlijke manier hun beslag hebben gekregen. De aanvang werd wel even verstoord door de lage temperaturen en de strakke N.N.Westenwinden.

Ook de Halve Fondvluchten van begin mei, ondanks de late lossingen, kenden een vlot verloop. En dat belooft veel naar de aanloop van de eerste Nationale Zware Halve Fondvluchten voor oude- en jaarduiven, die de komende weken op het programma staan.

We kijken er echt naar uit en zijn benieuwd naar het verloop van deze vluchten, vooral omdat er nieuwe zones zullen worden gehanteerd. Aan iedereen die deelneemt alvast veel succes toegewenst.

LOVE IS IN THE AIR…

Tijd nu weer om onze erkende en prominente Wetenschapper Jean Louis JORISSEN, Industrie Apotheker en eigenaar van de Firma COMED, zijn zeg te laten doen. We geven hem nu graag de kans hiervoor.

The Lost Son in gesprek met Wetenschapper Jean-Louis JORISSEN

Jean-Louis Jorissen  Industrie-apotheker

Neus-keel en borst

Wanneer duiven ademen wordt de lucht in het ademhalingssysteem gebracht door de werking van de luchtzakken, omdat hun longen eerder taai zijn in tegenstelling tot deze van de zoogdieren, die eerder soepel zijn. (foto 1)
Zij beschikken nl. niet over een middenrif waardoor de borstkas ook niet als een soort blaasbalg werkt, die de lucht naar kan binnen trekken

foto 1

De vrij dikke en starre luchtpijpen van de duivenlong is geen boomvorm, meer een rooster.

foto2

Uitwisseling tussen lucht – en bloedstroom

De luchtzakken zijn zeer dunne blazen die de holten van borst en buik opvullen.  (foto 3 ) Zij zorgen voor de optimale circulatie, door de lucht eerst over een deel van de longen naar binnen te zuigen en vervolgens de lucht naar buiten te stoten over een ander deel van de longen, zodat beide longdelen permanent de uitwisseling van zuurstof en koolzuur kunnen verzekeren. (zie verder)
Het is van groot belang dat de lucht (ongehinderd) via de neusgaten en de bijhorende neusholten moet kunnen binnenstromen, over de aanwezige slijmvliezen en zijn weg vinden via de keelholte (pharynx en larynx) naar de luchtpijpen en vervolgens diep in de longblaasjes.

Deze constante stroom gaat over een weefselstructuur van slijmvliezen waarin trilhaartjes stofdeeltjes en bacteriën tegenhouden. Testen geven aan dat de neusholte een regulerend effect heeft op de kwaliteit van de ingevoerde lucht. Door de fijne werking van de oppervlakte cellen van de slijmvliezen , wordt de lucht op de juiste temperatuur en vochtigheid gebracht.
Dit is van belang voor de zuurstof aanvoer en de opwarming van de lucht in de winter en vooral de afkoeling tijdens de wedvluchten in de zomer (de temperatuur wordt gecontroleerd door vochtafgifte, op basis van het verdamping principe).
Als je aan een rivier wandelt is het koel omdat aldaar veel water verdampt.
Omdat een duif niet kan zweten, moet de hele “airconditioning” via de bovenste ademhaling (bek en neus en keel) plaatsvinden.

De minste opzwelling van deze vliezen door een vermeerderde productie van (minderwaardig) slijm, veroorzaakt een debiet afname in aanvoer van lucht waardoor de prestaties fel naar beneden gaan.
Ook de reukzenuw -die voor het terugvinden van het hok een voorname rol speelt- raakt bedolven en functioneert minder tot niet meer naar behoren.
In de keelholte is er ook een verbinding naar het oor via de buis van Eustachius. Het is van groot belang dat beide oren goed werken. Het herkennen van gevaar, maar ook geluiden van andere duiven of de schreeuw van jongen bepaalt in grote mate het sociale leven van de duif.
Voornamer is de oriëntatie die ook voor een belangrijk deel afhangt van de registratie van infrasone trillingen die in de natuur voorkomen.
Deze geluidsgolven doorlopen grote afstanden en verzwakken daarbij slechts lichtjes van af hun bron en zouden als een soort geluidskaart gebruikt worden en zijn  hiermee een oriëntatiehulp voor de duif.
Duiven kunnen ook extreem kleine verschillen in luchtdruk waarnemen ( minder dan 0,1 mm kwik) een eigenschap die naar alle waarschijnlijkheid door de duif gebruikt wordt als hoogtemeter.
Zij vliegen meestal op zeer contante hoogte. (in het  duister of in een wolkendek)
Het is dus van belang dat er geen slijmen in de buis van Eustachius ophopen.

Het ademhalingsritme en het hartritme stijgen plots zeer fel als de vlucht een aanvang neemt, (waarbij slijmvrije luchtwegen cruciaal zijn).

De meeste vogels doen drie vleugelslagen voor een ademhaling.
Bij de duif is dat veel intenser: één ademhaling voor één vleugelslag (vandaar haar atletisch vliegvermogen).
De duif ademt in, tijdens het eerste deel van de omlaag drukkende beweging van de vleugel waarbij de luchtzakken zich vullen en de zuurstofrijke lucht reeds aan het eerste (neopulmonale ) deel van de longen zuurstof afgeeft.

foto3

Ze ademt vervolgens bij het omhooggaan van de vleugel, de zuurstofrijke lucht van de luchtzakken uit over het tweede (paleopulmonale) deel van de longen, ook gepaard met het afgeven van zuurstof.
Zowel bij het inademen als het uitademen wordt dus zuurstof afgegeven ( 10 keer efficiënter dan bij de mens).

In de inadem fase (naar beneden duwen van de vleugel)  is de ventilatie in de longen 20 keer hoger dan in de uitadem fase.
Wanneer de vlucht stopt neemt de frequentie weer af.

De hersenen sturen deze twee ademhalingsregimes.

Vergeten we intussen niet dat de ademhaling in eerste instantie wordt geregeld in functie van de afvoer van CO2. (het is de opstapeling van C02 in het bloed die zorgt voor het in gang schieten van de hoogste stand van de ademhaling).
Dit uitlaatgas moet zo snel als mogelijk plaats maken dmv uitwisseling via het tegenstroom principe ter hoogte van de capillaire bloedvaten in de longblaasjes , voor de opname van zuurstof O2 (proces is zeer efficiënt). (zie foto 2 hierboven)

U kan zich voorstellen dat stress de regeling tussen deze twee ademhalingsstanden danig in de war stuurt.
Telkens wanneer een duif door paniek meent te moeten vluchten ( wegvliegen) schakelt het ademhalingsregime naar hoog, terwijl er toch niet gevlogen wordt.
Elke worsteling bij het vangen moet daarom vermeden worden.
Dit herhaalde keren argeloos doen, heeft een nefaste invloed conditie van de duif.

Wanneer het slijmtapijtje, waardoorheen de gasuitwisseling plaats vindt ( figuur 2), gezwollen is door irritatie, stress, infectie etc duiken de prestaties zeer snel naar beneden.
Het vrijhouden van (slijm)oppervlakken van al de luchtwegen, moet zo efficiënt mogelijk gebeuren.

We beschikken hiervoor over:

 1. 1 grote middelen = de kanonsbal via een antibiotica kuur in (drinkwater of voer) in geval van  een bacteriële infectie.
 2. Plaatselijk antibiotica
 3. Anticoagulant (sleepzand) het slijmvlies wordt met aluminiumzout ( soort aluin) gecoaguleerd is vrij brutaal, omdat ook veel goed materiaal wordt vernietigd en afgevoerd. Werkt enkel in de keelholte.
 4. Juist gedoseerde kruiden extracten met bewezen werking zoals vb. camomille, eucalyptus, maar ook bepaalde etherische oliën in de nieuwe witte druppel “NASOCUR”.

Om vrijer te ademen
Om de neus vrij te houden
Verfrist de luchtwegen
Ondersteunt de bovenste luchtwegen

Comed heeft er alles aangedaan om op een harmonieuze manier de slijmtapijten van de luchtwegen te verzorgen’ zonder ze te ontregelen

Deze witte druppel heeft door haar viskeuze emulsie vorm een langwerkend effect.

Er is ook geen weerslag effect, in tegendeel. (de verzachting is blijvend)

De slijm verzachtende werking van NASOCUR dringt door van de neus tot in de keelholte en de vluchtige bestanddelen gaan mee in de luchtzakken waar ze blijven hangen en permanent hun verzachtende werking op de slijmvliezen van heel het ademhalingssysteem waarborgen: van neus, keel en oor,  tot diep in de longblaasjes.
Via de keelholte is er ook een verbinding naar het oor via de buis van Eustachius.

Dit geldt eveneens op aanvullende wijze dmv de fijne aroma’s van de Stopmite en de Lisocur+

Bestellen kan via deze link: https://comed.be/product/luchtwegen-promotie/

Goed Corona nieuws uit Israël.

Ondanks “slechts 60%”vaccinatie is er “kudde immuniteit “ en komen er nauwelijks nog nieuwe gevallen bij grotendeels de opgeheven maatregelen.
Bij ons is inmiddels 1/3 de van de bevolking gevaccineerd (dus meer dan halfweg), met nog grote leveringen die er spoedig aankomen om de hoek….
https://twitter.com/destandaard/status/1389043302591209473?s=12

We zijn nog niet uit het bos.  Zolang de volledige mensheid niet is gevaccineerd kunnen mutanten ons terug naar af sturen. Dus volgen wij nauwgezet de maatregelen.


Op onze website www.comed.be vindt u alle producten en hun samenstelling terug.
Contacteer ons voor gratis advies of een bedrijfsbezoek.

Tot zover onze competente Wetenschapper…met dank voor zijn met zorg gebrachte bijdrage…

Mededeling ter attentie van onze liefhebbers – spoedoverleg NPO

Op vraag van onze Nationale Voorzitter komt er nog deze week een spoedoverleg met de verantwoordelijken van de NPO en het bestuur van de KBDB.

Op de agenda staan volgende punten:

 • Wildlossingen
 • Lossingen op niet-officiële lossingsplaatsen
 • Onverantwoord lossen
 • Communicatie tussen NPO en KBDB over de lossingen van wedstrijden

Wij moeten “onze” reisduiven beschermen en hiervoor dient dringend een oplossing te worden gevonden. Communicatie tussen beide federaties is hiervoor de enige oplossing!

********************

Avis aux amateurs – réunion urgente avec la NPO

A la demande de notre Président National, une réunion d’urgence sera encore cette tenue semaine avec les responsables de la NPO et le Conseil d’Administration et de Gestion National.

Les points suivants sont à l’ordre du jour:

 • Lâchers sauvages
 • Lâchers sur des lieux de lâcher non officiels
 • Lâchers irresponsables
 • Communication entre la NPO et la RFCB concernant les lâchers des concours

Nous devons protéger «nos» pigeons voyageurs et une solution doit être trouvée en urgence. La communication entre les deux fédérations est la seule solution!

********************

MEDEDELING VAN DE KBDB aangaande de vogelgriep in WAREGEM

Na tussenkomst op het Kabinet van Minister van Landbouw, dhr David Clarinval, hebben wij voor vele liefhebbers positief nieuws maar spijtig genoeg nog niet voor iedereen.

De liefhebbers uit het toezichtgebied van 10 km rond in en rond Waregem mogen vanaf dit weekend (08 & 09/05/2021) opnieuw aan de wedvluchten deelnemen.

Voor het beschermingsgebied van 3 km blijven de actueel vigerende maatregelen, opgelegd door het FAVV, behouden maar de KBDB laat de touwtjes niet los en stelt alles in het werk opdat ook voor deze liefhebbers spoedig een opheffing wordt bekomen.

Rekening houdend met het voorgaande zullen de wedvluchten vanaf aanstaande zaterdag 08/05/2021 opnieuw kunnen worden gebruikt voor de nationale kampioenschappen 2021.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

********************

COMMUNIQUE DE LA RFCB concernant la grippe aviaire à WAREGEM

Après intervention auprès du cabinet du Ministre de l’Agriculture, M. David Clarinval, nous avons des nouvelles positives pour de nombreux amateurs mais malheureusement pas encore pour tout le monde.

Les amateurs de la zone de surveillance de 10 kms à et autour de Waregem peuvent à nouveau participer, à partir de ce week-end (08 & 09/05/2021), aux concours.

Pour la zone de protection de 3 kms, les mesures actuellement en vigueur, imposées par l’AFSCA, restent maintenues, mais la RFCB continue ses efforts et fera tout ce qui est en son pouvoir pour que ces colombophiles reçoivent bientôt, eux aussi, une levée du confinement.

Vu ce qui précède, les concours à partir de samedi prochain 08/05/2021 pourront, à nouveau, être utilisés pour les championnats nationaux 2021.

Cordialement.

Le Président National,

Pascal Bodengien.

********************

MEDEDELING van de KBDB i.v.m. Barcelona 2021

De inrichter van Barcelona 2021 (Entente Belge) is op zoek gegaan naar een nieuwe lossingsplaats en volgende locatie werd geschikt gevonden voor de editie 2021 van Barcelona:

Carrer de Cal Notari, 08410 Vilanova del Vallès (Barcelona – Spanje) – 41°33’11.7″N / 02°16’58.0″E

Winst/verlies: 1045 km

Gelieve bovendien te noteren dat Barcelona zal ingekorfd worden op maandag (05/07/2021) i.p.v. zondag (04/07/2021) met voorziene lossing op vrijdag 09/07/2021.

********************

COMMUNIQUE de la RFCB concernant Barcelone 2021

L’organisateur du concours de Barcelone 2021 (Entente Belge) s’est mis à la recherche d’un nouveau lieu de lâcher et l’emplacement suivant a été jugé approprié pour l’édition 2021 du Barcelone :

Carrer de Cal Notari, 08410 Vilanova del Vallès (Barcelona – Spanje) – 41°33’11.7″N / 02°16’58.0″E

Gain/perte: 1045 kms

Veuillez également noter que Barcelone sera enlogé le lundi (05/07/2021) au lieu de dimanche (04/07/2021) avec un lâcher prévu le vendredi 09/07/2021.

One Loft races met steun van de F.C.I.

Beste one loft spelers,
Nieuw inzamelmoment voor de MIRA –  One Loft race :
Levering vrijdagnamiddag 14 mei en zaterdag 15 mei vóór 14u : enkel na afspraak.
Zaterdag leveren ten laatste 14 u.

Vrijdag 14 & zaterdag 15 mei na afspraak
Halfweg mei, nog te bepalen.

We garanderen een vlot en goed verzorgd transport met voederen en drinken tot aan de hokken.
Voor levering duifjes vooraf af te spreken :
ANNEMIE VANHEE – TEN BRIELENSESTEENWEG 35 – 8940 WERVIK – TEL 0475 27 87 42
MONICK NYS – KERKSTRAAT 90 2370 ARENDONK  TEL 0476 54 24 80

MIRA, Portugal

Fci finale 400 km 16/10

Info en reglementen in bijlage en  http://www.fpcolumbofilia.pt/mira2021nl/main042.htm
100 euro per duif
1 team = 5 + 1 GRATIS Duif = 500 euro
2 teams = 10 + 2 GRATIS Duiven = 1000 euro

15 euro per duif transportkost

Even aandacht nu voor alles wat VERSELE-LAGA ter beschikking heeft voor alle duivenliefhebbers, wereldwijd…

Kijk eerst even naar deze linken (in het Chinees):

Nieuw producten van Versele-Laga: Intestinal Top

Hét product voor een optimaal werkend maagdarmstelsel

Vorige maand hebben we jullie al iets verteld over het nieuwe Oropharma product genaamd “Intestinal Top”. We weten dat dit product een heel technisch verhaal met zich meebrengt. Graag komen we hier nog eens op terug met een filmpje die nog meer uitleg geeft over dit nieuwe product.

Klik hier voor het filmpje.

https://www.youtube.com/watch?v=F30t4QOZhqE

Voordelen van Intestinal Top

 • Ondersteunt een optimale werking van het maagdarmstelsel
 • Energieleverancier in de vorm van ketonen
 • Verhindert de groei van ongunstige mciro-organismen
 • Bevat kurkuma die een belangrijk ontstekingswerende werking heeft en voor een grotere darmimmuniteit zorgt

The choice of Champions

In de rubriek “The choice of Champions” laten we graag topliefhebbers getuigen over waarom ze graag met de producten van Versele-Laga werken. Hoe gebruiken ze deze producten en welk systeem hanteren ze? Dit komen we allemaal te weten.

In mei is het de beurt aan Rik Hermans om uit te leggen hoe hij zijn duiven voedert en verzorgt tijdens de sportperiode.

https://www.youtube.com/watch?v=jOa9F3KGaW4

Heel veel succes!

 


Geniet van deze video

La Colombophilie Belge – uitgave mei 2021

in dit nummer:

 • de eerste tussenstand LCB kampioenschappen
 • formulier deelname kampioenschappen
 • reportage van Rino Verheye, Jozef & Stefan Lesage, Leon Natens, Florian Hendricks, Rudi De Saer, Roger & Koen Vanmeert

leervolle artikels:

 • Wat als ze niet willen
 • Geduld
 • De jonge duiven

info : LCB@surinx.be


Dat was het dan weer voor vandaag.  Hoop doet leven…er is weer licht aan de horizon…
We kijken weer vooruit … Want alles komt weer goed…
Aan allen die mij lezen nog het allerbeste, Stel het wel en blijf gezond …

Bij leven en welzijn hoor je mij terug tegen half juni…

Vanuit Blue Heaven Loft groet u

Je dienaar
THE LOST SON
12 mei 2021

Michel Vanlint
The Lost Son
Blue Heaven Loft
Bogaerdenstraat 33
3440 Zoutleeuw
Belgium
Tel. : +32 475 75 79 58
E-mail : michel@vanlint.be
Website: www.vanlint.be

 


logo-versele-laga logo-comed

Total Page Visits: 1005 - Today Page Visits: 1