Attention: you are now visiting the former Blue Heaven Loft website. This website is not active anymore.
Please click here to visit the NEW BLUE HEAVEN LOFT WEBSITE.
Opgelet: u bezoekt nu de voormalige Blue Heaven Loft-website. Deze website is niet meer actief.
Klik hier voor de vernieuwde BLUE HEAVEN LOFT WEBSITE.
Avertissement: Vous visitez maintenant l'ancien site de Blue Heaven Loft. Ce site n'est plus actif.
Cliquez ici pour ouvrir le nouveau SITE WEB BLUE HEAVEN LOFT.
 
 
 
 
 
 
     
     
  

 

 

Webmaster: Ruben America

 

 

 

 

 

 
 
Michel VANLINT verbaast andermaal de duivenwereld met zijn ongeëvenaarde "MYSTERIE LADY"!
NOOIT VOORHEEN PRESTEERDE EEN ENKELE DUIF DIT !!!!
12 x TOP 100 NATIONAAL !!!!!!!
6 X TOP 30 NATIONAAL !!!!!!

 
 
Over Michel Vanlint is het laatste woord nog niet geschreven, toen hij eind 2002 na een onderbreking van 20 jaar, vanuit Taiwan de Belgische duivensport terug kwam vervoegen, werden er veel vragen gesteld. Zou hij terug een belangrijke positie kunnen innemen ?

Op korte termijn deed hij de Belgische grondvesten daveren en vergaarde de naam van “Mister First National�?

IMPONEREND : (Nationale overwinningen tot en met 2010)

 
1 Nat. Bourges 32724 p.
1 Nat. Bourges 21796 p
1 Nat. La Souterraine 17545 p.
1 Nat. La Souterraine 13918 p.
1 Nat. Bourges 10670 p.
1 Nat. Montlucon 10397 p.
1 Nat. Argenton 6924 p.
1 Nat. Bourges 5759 p.
1 Nat. Bourges 4753 p.
1 Nat. La Souterraine 3619 p.
1 Nat. La Souterraine 3150 p.
1 Nat. Vichy 2460 p.
1 Nat. La Souterraine 2098 p.
1 Nat. La Souterraine 1564 p.
1 Nat. Gueret 1310 p.
1 Nat. Vichy 1249 p
1 Nat. Argenton 945 p.
1 Nat. Vichy 875 p.
 
De top van de duivensport, stond machteloos toe te kijken. De pers overviel Michel met talrijke vragen �?er werden artikels en artikels geschreven. Er werd zelfs een videofilm gemaakt waarin men zijn doen en laten op de hokken, de verzorging , begeleiding, etc�?van naaldje tot draadje kon volgen. Het systeem werd door enkele jongelingen met succes gekopieerd.
« Op en top duivenbegeleiding » - « Oog voor detail » - « Een goed duivenhok » - « werken op de weerstand » - Maar vooral GOEDE DUIVEN ! Deze laatste vormen de basis van alles, zij zijn het fundament en daarvoor creëerde hij een eigen systeem. Prima basismateriaal, veel kweken en uitermate hard , zeer hard, selecteren. De vliegploeg, die hier op totaal- weduwschap gespeeld wordt dient van de eerste tot en met de laatste speeldag, te presteren, niet zomaar op snelheid of halve fond, maar iedere week worden ze ingekorfd op vluchten van 400 tot en met zelfs Limoges Nationaal !
Met de ogen en mond groot open volgde men in de beginperiode de prestaties van zijn vliegploeg, « Zulks regime kan geen enkele duif aan » « dat is goed voor één jaar, doch niet realiseerbaar op meerdere jaren » …�?. Men ging niet meer geloven in de prestaties, doch zoeken naar wondere flesjes en zalfjes, …�? Er deden zich zelfs verhalen over het napluizen van de vuilniszakken, de geheimen vanuit Taiwan…�?Diverse dopingcontroles zorgden er echter voor dat al deze indianenverhalen naar de prullenbak verwezen werden. Hier wordt gewerkt met degelijke voedingssuplementen (oliën, vetten, vitamines, aminozuren - COMED�?.) een goede voeding (Versele Laga) en een optimale begeleiding. De laatste jaren probeert hij dan ook zijn duiven zoveel mogelijk te begeleiden via de natuurlijke weerstand. Zo weinig mogelijk medicatie, doch onder dierenartscontrole (Raf Herbots). Alles proberen een stapje voor te zijn.

Dat zijn systeem en manier van begeleiden werkt, bewijst 2010 andermaal.
Hoe ouder ze worden, hoe beter ze presteren !!!!!!
Immers 2010 bewijst dit !
1 Centrum & Oost België MONTLUCON 4493 oude
Op de Semi-Nationale vlucht (Centrum & Oost België) van 19 juni 2010 uit MONTLUCON werd de overwinning bij de oude duiven behaald tegen 4493 deelnemers ! Dit met een tweejarige duivin, die reeds een aardig palmares vergaard had en daarbij moeder is van 2 winnaars vanuit Chateauroux. !!!
Hiermee kwam de teller op 17 te staan, 17 Nationale, Zonale, Semi-Nationale overwinningen. Doch de teller blijft lopen. Immers :

Hoe ouder ze worden , hoe beter ze presteren !!!!!
Het wordt bewezen door de fantastische MYSTERIE LADY
1821757/07 Geschelpte witpen, duivin

Een unieke duivin, ze is nog slimmer dan de mens, beaamt Michel

 
1 NAT LA SOUTERRAINE C 2097 p 2010
3 NAT LA SOUTERRAINE 4778 p
7 NAT LA SOUTERRAINE 4660 p 2008
23 NAT BOURGES I 16771 p 2008
24 NAT ARGENTON 9901 p 2009
28 C & Est CHATEAUROUX 8189 p 2010
30 NAT CHATEAUROUX II 17109 p 2010
36 C. & Est CHATEAUROUX 9035 p 2008
55 NAT GUERET (volgens prognose) 2970 p 2010
56 NAT GUERET 2636 p 2009
71 NAT GUERET 12586 p 2007
96 NAT BOURGES II 11756 p 2009
97 NAT ARGENTON 5763 p 2010
 
In 2007 verkreeg Michel ze van vriend Willem De Bruin, en zoals alle duiven in de Bogaerdenstraat 33, te Zoutleeuw moest ze het programma volgen.
Dit betekend als jonge duif deelname aan alle Nationale vluchten.
In haar eerste jaar slaagde ze in haar examen door op 3 van de 4 nationale vluchten maar liefst te scoren met 3 op 4 , doch telkenmale per 10-tal. Met name de 481° Nationaal Argenton 20884 P. �?de 230° Nationaal La Souterraine 19058 p. en als afsluiter een TOP 100 notering vanuit Gueret met 71° NATIONAAL GUERET 12586 p.
Hiermee verdiende ze haar plaats tussen de jaarling ploeg voor 2008
2008, een nieuw jaar van de waarheid, immers nu moeten ze iedere week de baan op, wekelijks, ongeacht de weersomstadigheden, ongeacht de wind, ongeacht het aantal dagen mand, iedere week dienen ze zich te bewijzen. En ook nu, wederom bewees de Mysterie Lady, het ritme, de druk en de prestaties aan te kunnen. Als jaarse slaagt ze erin om maar liefst 3 x TOP 36 Nationaal, Semi-Nationaal te verwezenlijken. Met name 7 NAT LA SOUTERRAINE 4660 p �?23 NATIONAAL BOURGES 16771 p �?36 Centrum & Oost België CHATEAUROUX 9035 p.
Verbluffend, met 22 vluchten en +/- 10.000 km op één seizoen !!!
Op naar 2009 , zou ze het nog waarmaken, immers criticasters spreken van opgebrande jaarlingen !
Doch in tegenstelling tot vele vastgeroeste waarden zorgt ze nu als tweejarige opnieuw voor een kilometerteller van om en nabij de 10.000 km per jaar. En andermaal met maar liefst 3 x TOP 100 Nationaal : Verbluffend : 24 NATIONAAL ARGENTON 9901 p �?56 NATIONAAL GUERET 2636 p �?96 NATIONAAL BOURGES II 11756 p.
Toen eind 2009 op een website de publicatie kwam van de Beste Oude duif over Bourges I en II en Argenton over de periode 2008-2009 , gaande over 5 vluchten., stond deze Mysterie Lady hier genoteerd als 2° Beste van België met een coëf. van 8,429 . Super, zulke duiven horen thuis op het kweekhok en hebben hun rust verdiend. Doch bij de Michel Vanlint, die, terloops gezegd, in 2010 : 75-jaar wordt bestaat het woord rust niet. Hij hanteert voor zichzelf de zelfde levensstijl als deze die hij zijn duiven geeft, rust roest, en het lichaam dient zich zoveel mogelijk te bewegen. Immers alles in en rondom het duivenhok wordt nog steeds door hemzelf en zijn echtgenote Yu-Chin uitgevoerd. Op papier staat er wel als geboortejaar 1935, doch fysiek zijn er weinig 40 of 50’ers die hem kunnen evenaren.
Op naar 2010, zou deze dame het nog kunnen waarmaken ???? Wanneer men haar prestaties aanschouwt, ze is de levende bevestiging van de filosofie van de familie Vanlint Ongeacht de omstandigheden, gaat ze ervoor. Met haar NATIONALE overwinning in de Zone C vanuit La Souterraine tegen 2097 concurrenten bewijst ze wederom haar grote klasse. Maar ook 3 NATIONAAL LA SOUTERRAINE 4778 p �?28 S-Nationaal Centrum & oost België CHATEAUROUX 8189 p �?30 NATIONAAL CHATEAUROUX II 17109 p �?55 NATIONAAL GUERET (volgens prognose) - 97 NATIONAAL ARGENTON 5763 p noteert ze op haar palmares.
Als 4-jarige sluit ze haar vliegloopbaan af, ze behaalt hiermee in haar carrière een nooit gezien palmares met 12 x TOP 100 NATIONAAL !!!!!!!
6 X TOP 30 NATIONAAL !!!!!!
, als jonge : 1 x TOP 100 Nationaal, als jaarse : 3 x TOP 100 ; als twee-jarige 3 x TOP 100 nationaal en nu in haar afsluitend seizoen als 4-jaarse meid maar liefst 5 x TOP 100 !!!!!
Haar kilomerteller staat hierbij bijna op 40.000 kilometer !!!!!!! Of 36 x BARCELONA op 4 jaar tijd !!!!
We zullen haar ringnummer wel terugvinden bij de Nationale Asduiven Grote Halve Fond KBDB en bij de Olympiade duiven, vertegenwoordigers voor België.
Waar ligt de grens ???? Tot welke prestaties zijn onze duiven instaat ???? Zoeken naar het ultieme naar de verboden waarheden, hier tehuizen Michel Vanlint, voor de zoveelste keer, een nieuw mysterie dat ontsluierd wordt.

Afstamming Mysterie Lady
Nl 07-1821757, DIRECT W.A. de Bruijn
Vader : 6045548/05 �?Direct Heremans-Ceusters, gespeeld tenhuize WA de Bruijn �?met 43° Harchies 7065 p �?365° Peronne 20922 p �?355° Duffel 7219 p - …�?br> Gr.V. : 6192662/03 Heremans Ceusters , topvlieger met 2 Noyon 1074 p �?2 Noyon 381 p �?3 Melun 675 p �?3 Marne La Vallee 327 p.
O.Gr.V. : 6114959/02 Zoon Wonderaske. Was zelf een topkweker, vader van * �?20-06�?2 Pommeroeul 3139 p (Eijerkamp & Znn) - �?62-03�?: 2 Noyon 1074 p. - 2 Noyon 381 p. - 2 Noyon 170 p - 3 Melun 675 p. - 3 Marne 327 p. “Mephisto�?729-04�?1 Noyon 262 p., 2 Noyon 307 p “Flitske�?2 Quievrain 303 p., 6 Quievrain 3549 p. �?. Zoon Wonderaske werd gekweekt uit de Krop 5146360/00, halfbroer 12 Nat As KBDB x ‘t Wonderaske 6094302/01, Beste jonge duif van Belgie in 2001. Met 2 Dourdan 1866 p - 3 Orleans Union Antwerpen 1422 P - 5 Prrov Orleans 10034 p - 1 Bourges 1.347 p - 14 NAT Bourges 42763 p �?52 nat Argenton 23493 p.
O.Gr.M. 6141418/00 Diadora, samen met Zoon Wonderaske een bewezen kweekkoppel Deze Diadora werd gekweekt uit de 6548134/99 broer van de Kannibaal, de 1 Nat As HF KBDB�?6 Dirk Van Dijck en wonderkweker, x de Haesendonck duivin, moeder van meerdere éérste prijswinnaars. !
Gr.M. : 6549280/00 Heremans Ceusters
O.Gr.V. 6077262/94 De Sproet, 1° As Noyon�?5 en maar liefst 5x1
O.Gr.M. : 6523302/98 Grijs Scheltjens
Moeder : NL 06-1071784 WA de Bruijn, een waar toppertje met 5 x per 100-tal : 1 Duffel 3629 p �?3 Chantilly 9433 p �?12 Morlincourt 12272 p �?13 Creil 6468 p �?4 Duffel 886 p. deze 784 duivin is een halfzus van de befaamde ANITA : 1 Nat Vichy 2460 p M Vanlint en Olympiade duif Porto Grote Halve Fond! (Naast de 1 NAT Vichy 2460 p , behaalde de Anita volgende prijzen per 100-tal : 1 I.Prov. Toury 1984 p �?1 Argenton 629 p �?2 Nat C Argenton 4723 p �?44 NAT Argenton 17129 p �?5 NAT Vichy 11448 p �?2 Blois 254 p �?3 Soissons 584 p )
Gr.V. : 4108907/00 De Gilbert, aangekocht door WA de Bruijn bij Gilbert Meire en uitgetest, ontpopte zich tot een topvlieger met 8° Nat As WHZB 2002, met 1 Bourges 392 p - 2 Ablis 233 p �?6 La Ferte Bernard 3820 p �?11 Duffel 6792 p �?7 St.Ghislain 2570 p. …�?doch als kweker superieur, zo is hij vader van de Olympic Anita –of de 1 Nat Vichy 2460 p. bij Michel Vanlint , eveneens Olympiade duif Porto
O.Gr.V. 4300004 De Blauwe Gilbert Meire, zoon van de 4603725/90 x De Denthergem 4137376/89
O.Gr.M. : 4417961/97 Gilbert Meire, dochter van diens Bourges 4180297/93 x de 4180297/94
Gr.M.. : NL 04-2055238 Alice, WA de Bruijn. Bewezen kweekster, moeder van de Boreas : 5° Nat Asdoffer WHZB�?6, maar ook van winnaars zoals de 1° Ablis 547 p �?1° Duffel 3929 p �?
O.Gr.V. : NL 01-1892694 Apollo �?4° Nat As HF NPO, zoon van de Super Schalie 2519089/90 x de 1628153/95 Steven Van Breemen
O.Gr.M. : 6212429/00 De Janet Jackson, direct V.Elsacker Jepsen, dochter van de 1841821/92 Kras Janssen x Blauwbontje 3371

 
1821757/07 MYSTERIE LADY

2007
11/08 - 18 ARGENTON 397 p
36 Obrafo 748 p
481 NAT ARGENTON 20884 p
25/08 - 10 LA SOUTERRAINE Obrafo 553 p
230 NAT LA SOUTERRAINE 19058 p
09/09 - 71 NAT GUERET 12586 p

2008
24/05 - 25 BOURGES I Obrafo 477 p
350 NAT C BOURGES 6504 p
08/06 - 10 CHATEAUROUX Obrafo 765 p
6 CHATEAUROUX Obrafo Oost 534 p
Centre & Est
26/07 - 5 BOURGES Obrafo 937 p
9 NAT C BOURGES 6628 p
23 NAT BOURGES 16771 p
16/08 - 4 SALBRIS Obrafo 198 p
23/08 - 1 LA SOUTERRAINE 270 p
7 NAT LA SOUTERRAINE 4660 p
72 NAT C GUERET 1162 p
163 NAT GUERET 2608 p

2009
49 VIERZON Obrafo 735 p
27 Obrafo Oost 368 p
8 TOURY 237 p
27 Obrafo 724 p
23/05 - 285 NAT C BOURGES I 9061 p
491 NAT BOURGES 11756 p
13/06 - 9 CHATEAUROUX 317 p
30 Obrafo 708 p
27/06 - 4 ARGENTON Obrafo Oost 309 p
4 ARGENTON Obrafo 542 p
24 NAT ARGENTON 9901 p
04/07 - 7 LIMOGES Obrafo 418 p
933 NAT LIMOGES 11869 p
25/07 - 4 BOURGES Obrafo Oost 459 p
7 BOURGES Obrafo 864 p
96 NAT BOURGES II 11756 p
08/08 - 190 NAT ARGENTON 5043 p
22/08 - 78 NAT C LA SOUTERRAINE 2038 p
349 NAT LA SOUTERRAINE 4459 p
05/09 - 56 NAT GUERET 2636 p

2010
08/05 - 37 TOURY Obrafo 1690 p
193 Pet Club 3041 p
22/05 - 21 BOURGES Obrafo 865 p
10 Groupement 862 p
73 NAT C BOURGES I 7176 p
255 NAT BOURGES I 22476 p
29/05 81 CHATEAUROUX Obrafo 885 p
05/06 - 1 CHATEAUROUX 136 p
2 Groupement 505 p
3 Obrafo 722 p
16 CFW 4259 p
28 C & Est CHATEAUROUX 8189 p
13/06 - 1 CHATEAUROUX 115 p
5 CFW 4255 p
30 NAT CHATEAUROUX 17109 p
20/06 - 18 MONTLUCON 432 p
200 C & Est MONTLUCON 4490 p
07/08 - 30 ARGENTON (CFW) 2314 p
97 NAT ARGENTON 5763 p
21/08 - 1 LA SOUTERRAINE groupement 335 p
2 CFW 2033 p
1 NAT LA SOUTERRAINE C 2097 p
3 NAT LA SOUTERRAINE 4778 p
04/09 - 3 GUERET Obrafo 244 p
8 PROV. 459 p
15 NAT GUERET 1221 p
70 NAT GUERET 2970 p

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weblog Michel Vanlint
update 22-08-2013
in het Nederlands
en français
in English
in Deutsch
in Chinese
 
 
 
 
 

 

© 2004 Michel Vanlint
Michel Vanlint
Bogaerdenstraat 33 / 3440 Zoutleeuw
Tel: +32(0)475 75 79 58 / Fax : +32(0)11 69 66 78
Email : michel@vanlint.be
Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller