Attention: you are now visiting the former Blue Heaven Loft website. This website is not active anymore.
Please click here to visit the Blue Heaven Loft 2nd generation website of LINDA VANLINT.
Opgelet: u bezoekt nu de voormalige Blue Heaven Loft-website. Deze website is niet meer actief.
Klik hier om de vernieuwde Blue Heaven Loft 2de generatie website van LINDA VANLINT.
Avertissement: Vous visitez maintenant l'ancien site de Blue Heaven Loft. Ce site n'est plus actif.
Cliquez ici pour ouvrir le nouveau site Blue Heaven Loft 2ième génération site web de LINDA VANLINT.
 
 
 
 
 
 
     
     
 

 


 

 

 

in het Nederlands

en français in English in Deutsch in Chinese
 

« keer terug naar de weblog
 

 Wie wind zaait, zal storm oogsten…
bericht gepost op donderdag 5 september 2013

Nieuws van “BLUE HEAVEN LOFT”
23 oogst 2013 : De voorspelde temperatuur 27/28 graden is een realiteit geworden. Een zacht briesje uit het Noorden maakt de hitte echter draaglijk en aangenaam. Al onze duiven zijn wederom onderweg naar La Souterraine (576Km), de Nationale vlucht van de KBDB die morgen haar verloop zal kennen. De vooruitzichten van de weersomstandigheden zijn niet schitterend te noemen. Veranderlijke wind, maar meestal toch waaiend uit het Noordoosten, voorspelt weinig goeds. Onweersbuien en hevige regenval worden verwacht. De vraag blijft natuurlijk : gaat men de duiven kunnen lossen? Maar zondag wordt het er niet beter op. Het zal wikken en wegen zijn en het wordt een zeer zware opdracht voor de lossingverantwoordelijke om het sein tot vrijlating te geven. Al onze oude/jaarduiven hebben we nu een graanjong ondergeschoven. Het is een lust om te zien hoe ze deze pieper koesteren. Na zoveel weken weduwschap, nu dan opnieuw een echt huishouden te kunnen vormen ,geeft hen precies een boost. Intussen hebben ze heel wat veren gesmeten. Een proces dat je moeilijk kan tegenhouden, te meer daar we hen ook zijn gaan belichten van ’s morgens 6 u tot ’s avonds 22 u. Hooguit kan je wel een 10 tal dagen winnen met het werpen van grote slagpennen ,maar dan moet je wel tijdig  de pennen knippen op het gepaste moment. Verschillende doffers wierpen reeds hun vijfde pen maar blijven toch hun dekveren vasthouden door het azen van hun jong en de wekelijkse vluchten en trainingen. We hebben dus geen vleugel open getrokken bij het inmanden. Kwestie van niet vooringenomen te zijn en hen dus thuis te laten wat men vroeger steeds aanraadde. Het feit nu dat ze eind Augustus reeds vijf pennen wierpen wijst ons op het gevolg van het opheffen van het verduisteren, twee weken vroeger dan normaal, en het te vroege gaan belichten, alhoewel ik daar nog steeds mijn twijfel over heb. Want inderdaad, we hebben momenteel zelfs duivinnen die nog op 8 pennen staan en zij leven in het zelfde milieu, dezelfde sfeer, dezelfde omgeving als de doffers. Kregen eenzelfde syteem van verduisteren en belichten, dus waaraan ligt het? Volgend seizoen, als dat er nog komt, willen we dit systeem wel aanhouden mits een kleine wijziging toch bij het belichten. Waar dat nu gebeurde van 6 u ’s morgens tot 22 u ‘ s avonds, ononderbroken, gaan we overstappen naar een tijdschema van  6 tot 10 u en van 16 tot 22 uur.  Zien wat dat geven zal.

Voor een perfecte ademhaling
bij het begin van de herfst

Het einde is in zicht, het vliegseizoen 2013 zit er bijna op. Nooit eerder in mijn leven heb ik meer verlangd naar dit tijdstip. Het wordt me allemaal een beetje teveel gevraagd om jaar in jaar uit te blijven meedraaien aan de top. Met de besten te kunnen wedijveren is steeds mijn intentie geweest. Maar hiervoor moet je ook dag in dag uit volop met de duivensport bezig zijn. En dat valt me nu zwaar. Het dragen en sleuren met zware manden met 12 duiven erin, dat gaat nog wel maar niet zonder dat ik nadien telkens een paar nachten moeilijk kan slapen zonder die zeurende pijn te voelen in schouder en bovenarm. Laat naar bed gaan : 23;30u. en ’s morgens  om 05:30 uit je bed wippen, ook dat gaat allemaal nog wel. Maar mentaal zoiets te blijven opbrengen vraagt inspanningen die op de lange termijn in de kleren kruipen. Op 78 jarige leeftijd komen er andere perspectieven hun neus aan ’t venster steken.

Nu moet je weten dat mijn gezondheid en gevoelens onveranderd zijn gebleven. Zei ik je vroeger niet:”zolang het pijpje rookt, zal je niets overkomen”. Alhoewel mijn wederhelft nu ook al toe is aan de natuurlijke lichaamsverandering, waar mee iedere vrouw van rond de vijftig geconfronteerd wordt. Het is dertig jaar geleden toen we elkaar voor het eerst leerden kennen. Het was liefde op het eerste gezicht. En alhoewel ze haast dertig jaar jonger was dan ik , klikte het tussen ons,wonderwel. Intussen hebben we een dochter van nagenoeg  21 jaar. Nu kan je zelf gaan uitvissen hoe oud mijn halve trouwboek wel mag zijn ? Met het ouder worden komen ook de ongemakken en wordt het leven er niet gemakkelijker op. En wie aan seks verslaafd is, voor hem is het niet altijd evident en gemakkelijk om een dergelijke status te aanvaarden. Verder doorgaan met de duivensport als een figurant  zie ik beslist niet zitten. Hopelijk brengt de tijd van bezinning die nu komt ook raad…

De K.B.D.B. Doping inspecteurs hebben hun werk komen doen. Ze deden dat gewoon al was het een routine onderzoek. Alles verliep naar wens en het wederzijds respect en vertrouwen kwam nooit in gevaar. De uitslag van het onderzoek, viel nagenoeg 15 dagen nadien in onze brievenbus. Kijk zelf maar even mee…Geen verboden producten gevonden. Zo’n schrijven is steeds een verlossend antwoord. Je weet nooit van te voren(ook al zijn we hiermee vertrouwd) wat er zich allemaal kan voordoen. Wie voedingssupplementen door mekaar mengt via het eten en/of in het drinkwater weet nooit op voorhand hoe bepaalde stoffen zich bij het mengen gaan gedragen. Toch waren we er gerust in en ja, het bewijs van de KBDB bevestigt dit nu ook…

30 augustus 2013 : de ganse ploeg is mee naar NEVERS (451Km), de voorlaatste Nationale vlucht uit het programma van de KBDB 2013. Morgen 31 oogst moeten ze normaal gelost kunnen worden en we hebben er zin in. Maar hiermede is ook de laatste week van het seizoen 2013 begonnen. En volgende week, als je dit verslag gaat lezen zijn de duiven van BLUE HEAVEN LOFT al op weg naar GUERET (573km), de laatste Nationale vlucht in 2013. En of de laatste loodjes ook het zwaarst wegen, hierover hoor je van mij rond 8 september, want dan is het seizoen amen en uit.

Op de valreep : onvoorstelbaar nieuws :
 NEVERS zorgt voor een dubbelslag in Blue Heaven Loft.  Onze “LEONA” 2007381/11 wint deze Nationale vlucht, met glans  mag ik wel zeggen. Slecht twee duiven doen iets meer dan 1200m/m.  Maar “Leona” is wel de snelste van 14.487 duiven. Kijk even naar haar afstamming en naar wat ze allemaal bijeen heeft gevlogen. Of we hiermee gelukkig zijn? Ja, we zien dit als een waardering , een beloning als het ware voor al het geen we doen en laten, allemaal in functie van onze duivensport.. We zitten nu, welgeteld aan onze twintigste Nationale zege,inbegrepen een paar Semi-Nationale vluchten en een paar overwinningen in zone C., en dat allemaal in 10 jaar tijd.  Een bewijs toch voor ons dat we het goed gedaan hebben. Meer nieuws over “LEONA”, haar vader en moeder, in volgende bijdrage. Tot zolang gaan we zeker nog genieten van deze dubbelslag.

click for more info

 

Ondertussen is ook de herfst begonnen…het vallen van de bladeren komt dichterbij. Gebruik de tijd die nu komt om je vliegduiven voor 2014 uit te zoeken. En je kan er nooit vroeg genoeg bij zijn om de overgebleven jonge duiven een plaats te laten kiezen op het vlieghok. Maar wees gerust, wie alle Nationale vluchten voor jonge duiven heeft gespeeld, zal aan geen selectie moeten doen. Wat naar huis komt van Gueret en in  goede staat nog is, kan in volle vertrouwen naar de vlieghokken voor jaarlingen en oude duiven overgeheveld worden. Meer hierover nog bij een volgende keer.

Stel het wel intussen en blijf gezond.
Tot binnenkort

Uw dienaar

THE LOST SON  stuur uw reactie

« keer terug naar de weblog

 


© 2004 Michel Vanlint
Michel Vanlint
Bogaerdenstraat 33 / 3440 Zoutleeuw
Tel: +32(0)475 75 79 58 / Fax : +32(0)11 69 66 78
Email : michel@vanlint.be
Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller