Attention: you are now visiting the former Blue Heaven Loft website. This website is not active anymore.
Please click here to visit the NEW BLUE HEAVEN LOFT WEBSITE.
Opgelet: u bezoekt nu de voormalige Blue Heaven Loft-website. Deze website is niet meer actief.
Klik hier voor de vernieuwde BLUE HEAVEN LOFT WEBSITE.
Avertissement: Vous visitez maintenant l'ancien site de Blue Heaven Loft. Ce site n'est plus actif.
Cliquez ici pour ouvrir le nouveau SITE WEB BLUE HEAVEN LOFT.
 
 
 
 
 
 
     
     
 

 


 

 

 

in het Nederlands

en français in English in Deutsch in Chinese
 

« keer terug naar de weblog
 

 Wie tijd neemt voor de liefde krijgt er oneindigheid voor terug...
bericht gepost op donderdag 7 maart 2013

Wegens reizen naar het Buitenland en een recente opmaak van een verslag over het Veterinair Congres in Nitra(Slovakije), werd U weinig nieuws gemeld over wat er zo al reilt en zeilt in Blue Heaven Loft. Vandaag dus nemen we de draad weer op. De kweek verliep intussen uitstekend en alle piepers van de eerste ronde van onze kweekduiven verkennen momenteel de omgeving. Ze doen dat door van de ene valplank naar de andere te fladderen. In tegenstelling met de voorgaande jaren hebben we hen nog niet laten enten tegen Paramixo/Pokkenvirus. Vroeger gebeurde de enting een eerste keer bij het spenen van de jongen, met nadien een herhaling als ze ongeveer 60 dagen oud waren.  We zijn van oordeel dat wegens een te geringe opbouw van afweerstoffen op de leeftijd van 22 tot 26 dagen het beter is om deze enting te laten uitvoeren als de piepers twee maand oud zullen zijn. Dus één enting nu maar in de plaats van de vroegere twee doorgevoerde inspuitingen met een tussenpoos van 5-6 weken.

Met VERSELE-LAGA Super Subliem Kweekmengeling(3/4) en de LUIKSE mengeling(1/4) van dezelfde Firma, bestaande hoofdzakelijk uit peulvruchten die veel eiwitten bevatten, wordt het uitgroeien van de jonge duiven vergemakkelijkt. Deze verhouding wordt aangehouden tot de piepers volle twee maand oud zijn en de enting Paramixo/Pox achter de rug hebben. Vervolgens gaan we overschakelen naar een 100% ruimengeling(VERSELE-LAGA), met dien verstande dat ze ’s morgens ¼ van hun dagelijks rantsoen te verorberen krijgen en in de late namiddag dan de overige ,voorziene ¾ ruimengeling.

“Blue Heaven Loft”, de jonge duiven
2013, hoop voor de toekomst met 7
nationale vluchten in het vooruitzicht

Vandaag 23 Februari hebben we vastgesteld dat onze jonge duiven hun dek- hals en borst pluimpjes beginnen te lossen. De tijd om te gaan verduisteren komt nu wel erg dicht bij. Onze vooruitzichten zijn hetzelfde gebleven. Straks gaan we de klok regelen om de rolluiken  op en neer te laten. Zij zorgen er voor dat onze piepers automatisch minstens 14 u. in het donker zullen zitten. Uit gemakzucht wordt dit in BLUE HEAVEN LOFT nu geregeld van 18u. PM tot 08:00 u. AM.. Daar we tijdens de periode van verduistering, die loopt  tot vier weken voor de eerste Nationale vlucht uit Bourges(eind juli), nooit onze jonge duiven buitenlaten voor 11u. AM., krijgen ze dus telkens 3 uur de kans om ’s morgens te gewennen aan het daglicht. Dat vinden we belangrijk omdat we dan de gelegenheid hebben om ze rijkelijk(overvloedig) te voorzien  van grit en gebroken piksteen die we op de vloer strooien in de gang voor de hokken. En of ze hier van profiteren, je moet het zelf maar een proberen?
In het drinkwater krijgen onze piepers, lange tijd, afwisselend “VITA DUIF”, “HERBOCHOL”,”AMINOVIT” en “NATURALINE”.

De Vliegduiven nu in “BLUE HEAVEN LOFT”, dat is een ander paar mouwen. Deze werden, zoals reeds vroeger aangekondigd, gekoppeld op 2 Februari(O.L.Vrouw Lichtmis). Ze werden, zoals ook de voorgaande jaren, niet bijgelicht. Het duurde dus tot 12 februari vooraleer het eerste eitje  werd gedeponeerd. Het koppelen verliep vlot en het gewennen aan hun nestvak vooral voor de nu jarige duivinnen, viel nog al mee, omdat we hen beurtelings in en uit hun nestbak lieten. Eens de eitjes gelegd en we dus alle nestbakken hadden opengezet, begon de miserie.  Duiver van Bak 1 kegelde de duiver van Bak 2  uit zijn woonplaats,  niet eenmaal, maar verschillende keren op een rij. Dat deed hij ook onder het waakzaam oog van de meester die toekeek, zijn geduld verloor en de indringer vastgreep en hem in één ruk zijn volledige staart uittrok. Maar ook dat hielp niet echt. Dan maar terug opsluiten en om beurt  de woonbakken openstellen en ons geduld opnieuw opbouwen. Dat bracht uiteindelijk de rust weer op het hok. Maar toen alles rustig bleek te zijn geworden en we even terug op adem waren gekomen, kregen we een nieuwe opdoffer,
toen ik vaststelde dat de duiver van Bak 3(op gelijke hoogte van Bak 1 en 2) toch wel rustig zat te broeden op de eieren in Bak 2. Het betreft hier een bevlogen duiver van 2010, wiens duivin zeer lang  op de eieren blijft zitten wijl haar duiver elders gaat broeden, ten koste van heel wat vechtpartijen, gebroken eieren en stuk gevochten neuzen en gekwetste ogen tot gevolg. Natuurlijk is het zo dat onze vliegduiven zeer weinig de gelegenheid krijgen om op nest te komen en jongen groot te brengen. Dat gebeurt normaal  eens in het voorjaar en dat dan nog zonder dat er een tweede keer kan gelegd worden. Want eens de jongen 10-12 dagen oud zijn , gaan ze samen met hun moeder naar het jongenhok, waar ze dan, in groep en op de bodem van het hok samenleven tot ze 18-21 dagen oud zijn en de duivinnen met een verhuizen naar de afdeling van waaruit ze zullen worden gespeeld. In het najaar dan, voor de laatste Nationale vluchten, worden de vliegduiven kunstmatig op nest gebracht. Kalkeieren worden ondergeschoven, wijl voedsterduiven er nadien voor zorgen dat  ,ten gepaste tijde en volgens een welberekend plan, graanjongen voorhanden zijn om bij de vliegduiven te kunnen worden ondergeschoven.
Uit hetgeen vooraf gaat, kan men toch besluiten dat duivers, jaar in jaar uit , gespeeld op weduwschap, zich een steeds grotere drang  gaan ontwikkelen naar het stichten van een gezin . Wegens ontbering hiervan gaat het verlangen hiernaar alleen maar vergroten.
Duivinnen, het zwakke geslacht dus, zijn anders. Je moet maar eens proberen, in de vroege namiddag, als de duivers broeden, om hen terug hun broedplaats in te doen vliegen. Normaal doen ze dat bij ons door gewoon een tik-tok op de vloer met een bamboestok. Maar als de duivers het nest bezetten, luisteren ze niet eens of je moet hen hardhandig aanpakken en hen werkelijk uiteindelijk hun nestbak injagen. Deze wijfjes weten natuurlijk heel goed  en je ziet dat ook vaak, dat hun gemaal het nest zal verlaten als ze vroeger dan normaal terugkeren om voor de nest afwisseling te zorgen. Duivers die willen broeden en duivinnen die het overdag hier moeilijk mee hebben. Het is een vaststelling, maar is het daarom ook niet dat men spreekt van het “DIERENRIJK”? Wijl wij, mannen, steeds klaar staan om ons te vermenigvuldigen, hebben vrouwen dikwijls alleen maar zin en oog voor het huishouden. Daarom behoren wij waarschijnlijk ook tot het “MENSDOM” ?
Ook onze vliegduiven worden verduisterd, gelijktijdig met de piepers, niet zolang echter. Slechts tot eind april, omdat oude-en jaarduiven dan reeds aan wedvluchten toe zijn en een vermeerdering van licht en zonneschijn onontbeerlijk is voor het behalen van schitterende resultaten. En nu, tijdens het broeden van de vliegduiven is onze Dierenarts Raf Herbots de duiven komen enten met Colombovac Paramixo/Pox. We hebben van deze gelegenheid ook gebruik gemaakt om het zelfde te laten doen bij onze testpiloten die we ieder jaar spelen vanaf half mei tot de laatste Nationale vlucht op 7 september.
P.S. : Testpiloten bij ons(heb jullie dat al eerder uitgelegd) zijn jaarduiven nu die als jonge duiven geboren werden einde mei en die tot begin september in rennen hebben vertoefd, zonder ook maar eenmaal te zijn uitgewend. Ieder jaar, brengen wij rond 1 september een uitgelezen groep duiven naar de intussen vrij gekomen vlieghokken voor jonge duiven., waar ze , na een drietal weken, bij regenweer ,’s morgens heel vroeg naar buiten kunnen. Wij zetten de avond ervoor daarom de hokken wijd open.
 Onze vliegduiven krijgen momenteel de ruimengeling Subliem van Versele-Laga. Niet overdreven veel, we voederen eerder aan de karige kant, want we willen voorkomen dat de duiven momenteel nog zouden aanvetten.
Want anders gaan ze straks het overtollige vet moeten kwijtspelen door een harde training. En dat juist willen we voorkomen bij de start van het nieuwe seizoen. In het drinkwater van onze vliegduiven gaat geregeld, maar afwisselend “SEDOCHOL”, “VITA DUIF”, AMINOVIT”, en“VIOR”, wijl het eten rijkelijk wordt bestrooid met BMX Biergist, na eerst bevochtigd te zijn met Omega 3 Olie .Twee drie dagen per week is niet overdreven. De duiven komen roos te staan rond het borstbeen en hun verenpak komt onder bloem te liggen. Iets wat hun ten goede zal komen bij het afwerken van een in het vooruitzicht liggende nieuwe en zware seizoen 2013.

“FUGARE” : Deze duivenmanifestatie kreeg wat ze verdiende. Een succesformule waarbij zowel de inrichters als de deelnemers een pluim verdienen. De talrijke opkomst van melkers uit de naburige landen, Frankrijk, Duitsland,Engeland en Nederland maakte van de gebeurtenis een niet te vergeten evenement. Standhouders die goede zaken doen is toch wel een stimulans voor de Organisatoren om vol te houden en hun stappen verder te zetten op de ingeslagen weg. De ervaring van deze inrichters zou er wel eens voor kunnen zorgen dat ze, in samenwerking met de K.B.D.B.., de volgende Nationale Dagen gaan organiseren. En wie weet kan men de inrichters van Fugare ook de organisatie van de volgende Internationale Olympiade,die in 2017 zal gehouden worden in Brussel, toevertrouwen?

“GOUDEN DUIF” :  De Gouden Duifviering, jaarlijks ingericht door het weekblad “DE DUIF” kende zoals steeds en ook verwacht  een weergaloos succes. Deze feestviering is intussen uitgegroeid tot een Internationale gebeurtenis, waarbij de winnaars ook als echte Kampioenen worden gevierd, soms  emotioneel, maar zo iets, dat doet deugd….

“KALENDER K.B.D.B.” :  het nieuwe bewind van de K.B.D.B.  heeft woord gehouden. Ze dienen hiervoor ook gefeliciteerd. Hun Nationale Kalender werd praktisch niet meer gewijzigd. En het inrichten van de bijgevoegde Nationale vluchten op de zware Halve Fond werd eveneens goedgekeurd. De Kampioenschappen gaan vervlogen worden volgens het behaalde resultaat op de Nationale vluchten. Alleen de Nationale en lokale dubbeling wordt verplichtend. Zonaal worden de deelnemers so wie so gratis geklasseerd.  En voor wat betreft de Kampioenschappen op de Zware Grote Halve Fondvluchten gaat men geen uitslagen meer hoeven binnen te sturen maar gaat de K.B.D.B.  zelf de klassementen opmaken  aan de hand van de Nationale-en lokale uitslagen. Mooi toch? Eén ding moet nog worden nagekeken.Bij alle Nationale vluchten Zware Grote Halve Fond tot de laatste vlucht uit Gueret toe, staat vermeld dat er een deelname zal zijn van “OUDE+Jaarduiven+Jonge duiven. Ik vrees er echter voor dat op de laatste twee nationale vluchten de oude en de jaarduiven zullen moeten samen vliegen tegen de jonge duiven? Zoals dat de voorgaande jaren steeds het geval is geweest. Momenteel krijgt iederéén  35 kansen om een Nationaal te winnen op de Grote Zware halve Fondvluchten. Dat is zonder Nationaal Zone A-B-C. daarbij te rekenen.
Eén voorwaarde echter : je moet wel deelnemen…
Wij in “Blue Heaven Loft” zijn hierover zeer tevreden. Ik weet het, dit wordt andermaal een uitdaging,  een obsessie als het ware als ik jullie nu al ga zeggen dat we iedere geboden kans gaan waarnemen. En we zijn formeel hierin : als we in 2013 geen Nationaal gaan winnen, hebben we niet goed gespeeld en slecht gevlogen. Zijn we ook niet goed meer bezig. Maar misschien zie ik dat toch verkeerd? Want wie ben ik om dat te verkondigen? Wie echter leeft, zal het zien en horen…Onze voorbereiding start op 1 maart… Doe je ook mee? Niet alleen als de wind mee zit, maar op alle vluchten? Vergeet het niet dat de wind bij de inkorving niet noodzakelijk uit dezelfde richting gaat  blazen bij de lossing van de duiven en dan zou je wel eens spijt kunnen hebben als je niet hebt meegedaan…

Voor U gelezen : gestolen uit een cursus Farmaceutische Hulpstoffen van mijn dochter Linda.
Ik citeer letterlijk : “Bescherming tegen UV straling “. De zon is een bron van energie en is onmisbaar voor elke vorm van leven. De zon geeft ons warmte en zorgt onder meer voor de aanmaak van vitamine D.(Dat wisten we…) De zon veroorzaakt echter ook zonnebrand(dat wisten we ook), maar  de zon geeft aanleiding tot huidkanker(ook van gehoord), maar de zon versnelt ook het verouderingsproces…dat wist ik dus echt niet. “onze zon die een niet onbelangrijke invloed heeft op ons verouderingsproces?... Men is dus nooit te oud om bij te leren…wij althans toch niet.

Electro-geactiveerd water,
een aanrader voor iedereen

Nieuwigheden :  de Firma HERBOVET, met aan het hoofd onze Dierenarts Raf Herbots, bracht onlangs een nieuw product op de markt : “ELECTRO GEACTIVEERD WATER”. Het is een  vloeistof  op basis van natrium hypochloriet. Met een zeer gunstige werking tegen allerlei bacteriën, schimmels en  virussen is het een sterke aanrader. Zijn desinfecterende werking zorgt voor een optimale gezondheid bij onze duiven. Via het drinkwater is geweten dat verschillende ziektes kunnen worden overgedragen. “Electro Geactiveerd Water” verhindert de besmetting en voorkomt het mogelijke overdragen hiervan. Gevolg hiervan is dat men het aanwenden van “Antibiotica’s tot een minimum zal kunnen beperken. Een niet te onderschatten voordeel, als je het mij vraagt…
1 maart… de lente is in aantocht, ik voel de kriebelingen al in mijn buik en kan deze moeilijk onder controle houden. Maar wat is er toch mooier om samen met de natuur  telkens opnieuw  open te bloeien?
Aan allen die mij lezen, wens ik datzelfde gevoel…
Blijf gezond en geniet van het leven, het is niet eeuwigdurend….

Uw dienaar

THE LOST SON 
 
 
  stuur uw reactie

« keer terug naar de weblog

 


© 2004 Michel Vanlint
Michel Vanlint
Bogaerdenstraat 33 / 3440 Zoutleeuw
Tel: +32(0)475 75 79 58 / Fax : +32(0)11 69 66 78
Email : michel@vanlint.be
Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller