Attention: you are now visiting the former Blue Heaven Loft website. This website is not active anymore.
Please click here to visit the NEW BLUE HEAVEN LOFT WEBSITE.
Opgelet: u bezoekt nu de voormalige Blue Heaven Loft-website. Deze website is niet meer actief.
Klik hier voor de vernieuwde BLUE HEAVEN LOFT WEBSITE.
Avertissement: Vous visitez maintenant l'ancien site de Blue Heaven Loft. Ce site n'est plus actif.
Cliquez ici pour ouvrir le nouveau SITE WEB BLUE HEAVEN LOFT.
 
 
 
 
 
 
     
     
 

 


 

 

 

in het Nederlands

en français in English in Deutsch in Chinese
 

« keer terug naar de weblog
 

 Uitvoerig verslag over het FCI Veterinair Congres in Nitra (Slowakije) Olympiade 2013...
bericht gepost op donderdag 21 februari 2013

De zitting werd geopend door Adjunct Voorzitter FCI, Dhr. Horst Menzel (Duitsland), die de aanwezige toehoorders van harte welkom heette, en vervolgens onmiddellijk het woord verleende aan Dr Ludger Kamphouser (Duitsland). Deze wees ons op het gevaar van een pas ontdekte nieuwe ziekte van Protozoën bij duiven, die men de SARKOSPORIDIËN is gaan noemen en die bij duiven langzamerhand meer en meer voorkomt.

Het zijn vooral roofvogels als de Havik (62%) en de Sperwer (71%) die met deze kwaal opgescheept zitten en ze ook verspreiden. Deze parasitaire ziekte gelijkt sterk op een infectie met coccidiën. De Sarkosporiden kunnen alleen overleven in vochtige en natte uitwerpselen. Als een duif hierdoor besmet geraakt, kan men vooraf reeds een inwendige wormbesmetting vaststellen.

Uw dienaar, The Lost Son, in mooi
gezelschap tijdens een feestavond
in het Oostblok.
Uw dienaar, The Lost Son, samen
met Dhr. Jilly BERTALAN,
Meister-Dozent aan de universiteit
in SZENT ISTVÁN (GÖDÖLLŐ) en
een belangrijk adviseur bij de F.C.I.,
samen op het 33ste Congres F.C.I.
tijdens de Olympiade in NITRA
(Slowakije)

Het zijn dus vooral de kweekduiven en duiven die in onoverdekte volières leven die aan dit gevaar bloot gesteld staan. Na een besmetting kan men pas na 14 dagen de eerste verschijnselen van deze ziekte vaststellen. Maar indien duiven de uitwerpselen met veel ocysten ,voortkomend  van een roofvogel, naar binnen werken,kan er reeds sterfte optreden  7 tot 10 dagen na de besmetting. Bij een geringe besmetting echter moet men 10-30 dagen wachten  vooraleer de eerste kronische symptomen kunnen worden waargenomen. Pas na 40-50 dagen geïnfecteerd te zijn  , gaan er draaihalzen en evenwichtstoornissen voorkomen met kort hierop de dood als gevolg.(Hier dus een sterke gelijkenis met een Paramixo Infectie). De Sarkosporiden nestelen zich vooral in de spieren en de hersenen. En het echte gevaar van hen bestaat hierin dat een mestonderzoek bij door Sarkosporiden besmette duiven  negatief blijft. Duiven kunnen echter overleven met een behandeling van
Toltrasulin, Amproleum en Sulfametroxin (schadelijk voor de rui) en door Clazuril. Natuurlijk is het allemaal veel beter door zijn voorzorgen te nemen en de buitenvolières  te overdekken. Zieke duiven kunnen met water en granen ook verzorgd worden, maar toevoeging van Elektrolyten  is zeker gewenst vooral bij waterige uitwerpselen. Een regelmatige behandeling en desinfecteren tegen coccidiose wordt ook sterk aan geraden En natuurlijk mag de Paramixo enting , minstens jaarlijks, niet vergeten worden.
Desondanks er in Duitsland weinig gevallen gemeld werden is men momenteel wel bezig aan een ernstig onderzoek om juist te zien hoever deze ziekte zich reeds verspreid heeft. Tot hier dus de uiteenzetting van Dr Ludger Kamphouser, die op applaus werd ontvangen.

Dan was het de beurt aan Dr. Henk de Weerd die het had over het Ornihose Complex dat meer en meer voorkomt en zijn kop op steekt bij duivenziektes. Hij had het uitvoerig over Herpes, Chlamydia, Micoplasme, Haemophylus, Circo Virus ,die allen,gewoonlijk in combinatie voorkomen. Vooral bij jonge duiven is deze aandoening nefast en natuurlijk zeer gevaarlijk wanneer ook E. Coli en Trichomonaden hierbij aanwezig zijn.
De eerste symptomen bij deze ziekte zijn : klinisch gezien : niesten, gapen, rochelen, natte ogen, rode kelen, zwarte neuswratten met vochtuitscheiding. Maar ook aan één kant slechts een droge oogzwelling (ontsteking). Verder is er een slechte konditie, stroeve en bevuilde pluimen, slechte uitslagen en tenslotte het meest voorkomende probleem: wegstaande pluimpjes rond de oren, waar te nemen. Wanneer duiven dan ook nog besmet zijn door het Herpesvirus ziet men in de bek dikwijls ook een gele aanslag (beslag). Duidelijk ook is vastgesteld dat deze ziekte van de ene duif op de andere overgaat.
Spreker echter beweert dat een besmetting door Ornithose te genezen valt door toediening van Spyramycin , Lincospectin en Doxycicline.
Te noteren valt ook nog dat jonge duiven gewoonlijk aangestoken worden met het Complex door besmette ouderparen, en niet zelden stelt men ook vast dat jonge duiven van 5-6 weken deze ziekte vertonen met dikwijls ook sterfte tot gevolg. De genezing nu neemt gewoonlijk meer dan 3 weken in beslag. En besmette jonge duiven zal men dus beter ook niet africhten of spelen, maar ze rustig thuishouden om zich te revalideren. Wie hier geen rekening mee houdt, gaat een pak jonge duiven verliezen, niet alleen van het hok, ook bij de wedstrijden gaan ze de weg naar huis niet meer vinden.
Subclinische symptomen bij Ornithose zijn : droog snot genaamd, zeer moeilijk vast te stellen. Een gezwollen kop komt er bovenop en natuurlijk ook de wegstaande pluimpjes rond de oren zijn  er een kenmerk van. Genezing is slechts mogelijk door een kuur van 2-3 weken aan een stuk. Volgens spreker zou Herpes samen met Mycoplasme (natte ogen) heel gemakkelijk te behandelen zijn. Maar dat neemt echter niet weg dat Herpes, Clamydia, E Coli en een samengaan van andere ziektes zwaar kunnen doorwegen bij duiven. Kijken we ook even naar de intrinsieke oorzaken, de genetische eigenschappen van de dieren, hun algemene toestand en gevoeligheid : zo is bijvorbeeld geweten dat de duiven van de familie Jansen zeer onderhevig zijn aan Trichomonaden. Ook de ouderdom der duiven speelt natuurlijk ook een voorname rol. Hun natuurlijk Immuun systeem dat zich kan wijzigen telt zeker mee, zonder daarbij hun algemene conditie te vergeten.
Vervolgens kijken we even naar de Extrinsieke oorzaken :
De omgeving waar de duiven leven. Het hok dat een rol spelt. Een te hoge luchtvochtigheid, een te felle lucht toevoer en tocht op het hok, plus daarbij ook nog de overbevolking, stellen een niet te versmaden probleem bij de conditie van de duiven. Uiteindelijk moet men dan toch een behandeling doorvoeren, het liefst door het gebruik van Antibiotica met Gram Positieve en Gram Negatieve werking. Zoals reeds gezegd zijn Lincospectin, Spyramycin en Doxycicline hiervoor inzetbaar. Maar vergeet niet en onthoudt dit goed : Antibiotica kan geen Virus bestrijden. Toch zal je zien dat het gebruik ervan , in deze omstandigheden,  de natuurlijke weerstand bij de duiven opnieuw gaat verhogen.
Ten slotte wist de gastspreker nog te vertellen dat het Circo-en Herpes virus in het verleden een groot probleem was bij duiven, maar dat het heden ten dage bijlange niet meer zo gevaarlijk is, zolang men maar oplet en de duiven een goede verzorging geeft gepaard gaande met een volgens het tijdstip en de  noodwendigheid aangepaste voeding.
Tot hier dan de zeer interessante voordracht van Dr. Henk de Weerdt, die fel werd toegejuicht.

Intussen NIET vergeten om de
gespeende jonge duiven wat hulp te
bieden: “BIO DUIF” zorgt voor een
goede darmflora.

Als laatste in de rij kwam een Afgevaardigde Wetenschapper van PHARMAGAL  BIO aan het woord. Het betreft hier een gevestigde, wetenschappelijke en betrouwbare firma uit Slowakije. Omdat er een drietal jaren geleden een sterke besmetting onder de duiven zich voordeed in Slawakije, die gelijke symptomen als die van Salmonella, E-Coli vertoonde als gevolg van een gebrekkige Hygiëne, een verhoogde Stresstoestand die de infectie nog verhoogde, ging PHARMAGAL BIO, uit noodzaak en behoefte over tot research. Gevolg hiervan was het ontstaan van een paar entstoffen die werkzaam zijn tegen Paramixo, Samonella, Coli, E-Coli, Stress  en het zo gevreesde Herpesvirus.
Vooral bij jonge duiven, zeer gevoelig voor verschillende virussen, zou deze Slowaakse entstof een zegen zijn. Ondanks de tegenkanting van Dr. Henk de Weerd, die van oordeel is dat virussen zich snel veranderen en het aldus nutteloos zou zijn om nieuwe entstoffen hiertegen te ontwikkelen.
Wij blijven er echter bij, en dat is onze persoonlijke mening, dat het gebruik van deze entstof bij jonge duiven het proberen waard is. We hebben niets dan positieve reacties hierover gehoord, niet alleen van melkers uit Slowakije zelf, maar ook uit Hongarije en nog een paar andere landen uit het Oostblok werd ons het gebruik van  “COLUMBA”, een niet geactiveerde entstof tegen Paramixovirus infectie aangeraden. Ook “SALMONAC”, een niet geactiveerde olieachtige entstof tegen salmonelosis werd aangeprezen. Benevens ook “DIFTOPHARM”, een levend bevroren-gedroogde entstof tegen vogelpokken kreeg een gunstig advies. Maar waar het hem in feite overgaat en waar we niets dan lof over hebben gehoord is : “PHARMAVAC COLUMBI 2”, een niet geactiveerde olieachtige entstof tegen Paramixovirus en Herpes virus infecties bij duiven. Voornoemde producten zijn allemaal door PHARMAGAL BIO geproduceerd.
Het probleem dat er steeds zal zijn is :”Hoe geraken we aan deze entstoffen?” Zeker een werk voor al onze competente duiven Dierenartsen. Hopelijk kunnen en mogen we op hen rekenen hiervoor?
Hiermede beëindig ik dit uitgebreid verslag. Misschien kan je er het een en ander van opsteken en onthouden?

Intussen nog het allerbeste toegewenst.

Uw dienaar

THE LOST SON 
 
 
  stuur uw reactie

« keer terug naar de weblog

 


© 2004 Michel Vanlint
Michel Vanlint
Bogaerdenstraat 33 / 3440 Zoutleeuw
Tel: +32(0)475 75 79 58 / Fax : +32(0)11 69 66 78
Email : michel@vanlint.be
Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller