Attention: you are now visiting the former Blue Heaven Loft website. This website is not active anymore.
Please click here to visit the Blue Heaven Loft 2nd generation website of LINDA VANLINT.
Opgelet: u bezoekt nu de voormalige Blue Heaven Loft-website. Deze website is niet meer actief.
Klik hier om de vernieuwde Blue Heaven Loft 2de generatie website van LINDA VANLINT.
Avertissement: Vous visitez maintenant l'ancien site de Blue Heaven Loft. Ce site n'est plus actif.
Cliquez ici pour ouvrir le nouveau site Blue Heaven Loft 2ième génération site web de LINDA VANLINT.
 
 
 
 
 
 
     
     
 

 


 

 

 

in het Nederlands

en français in English in Deutsch in Chinese
 

« keer terug naar de weblog
 

 Er zijn er veel die te veel hebben, maar niemand die genoeg heeft...
bericht gepost op vrijdag 25 januari 2013

Zoals beloofd in onze voorgaande bijdrage brengen we U nu een integraal verslag van een onlangs verschenen publicatie. Het is onze bedoeling om hiermee wat meer duidelijkheid te scheppen bij het steeds weer opduikende probleem met de ademhaling van onze duiven en het hiermee gepaarde gaande Herpesvirus.
“De ademhaling zorgt voor de gasuitwisseling, de inademing van zuurstof en de uitademing van koolstofdioxide en is hierdoor, één van de pijlers van sportieve prestaties. Het is dus logisch van de ademhalingsproblemen te beschouwen als één van de voornaamste oorzaken van slechte uitslagen bij onze duiven. Een duif in goede gezondheid heeft een rooskleurige keel, zonder slijmen met de onderste rand van het zachte gehemelte afgescheiden door een fijne vertanding. Het achterste deel van de keel dient eveneens roos te zijn zonder ontsteking en de aderen die er liggen mogen niet opgezwollen zijn. De gehemeltespleet die toegang geeft tot de neusholten dient fijn getand te zijn  en zonder slijmen. Ze staat lichtjes open om de lucht gemakkelijk te laten passeren voor de oxygenatie van de longen. Het oog van de duif in goede gezondheid glanst, is omringd door een droge en witte oogrand en heeft een goed gekleurde iris.

"LILI", de favoriet voor 2013
van "BLUE HEAVEN LOFT"

Klinische aspecten van de ademhalingsproblemen : Sommige aangetaste duiven niezen vaak en/of krabben zich aan hun neus. De neusdoppen hebben hun wit, poederachtig aspect verloren en zijn grijs van kleur. De oogranden zijn geelachtig en vochtig. De neusgaten zijn dicht en de duif opent de bek om adem te halen. Een overvloedige neusloop komt via de gehemeltespleet in de bek waar er zich geelachtige membranen vormen. Over het algemeen bemerkt men een congestie in het achterste deel van het gehemelte en enkele haarden van necrose en zweren zijn zichtbaar. In sommige gevallen vertoont de strottenhoofdopening hortende bewegingen die samengaan met gereutel. Dit type van ademhalingsaandoening kan de duivenliefhebber gemakkelijk vaststellen. Men noemt dit nat snot. Een minder zichtbare vorm van de ziekte, maar die even frequent voorkomt en moeilijk vast te stellen is bestaat ook. Het gaat om het “droog” snot, vermits de duiven geen neusloop vertonen. De neusdoppen blijven wit, maar de duif zal niezen als men op de neus drukt. De traanbuis is vaak verstopt en de oogranden zijn lichtjes vochtig. Enkel een aandachtig onderzoek laat toe dit type van ademhalingsinfectie aan te tonen.. De sportieve prestaties  zijn slecht, vooral bij kopwind en hoge temperaturen. Bij deze meteorologische omstandigheden komen sommige duiven thuis met een ernstige aandoening van het ademhalingsstelsel, hetgeen zich vertaalt in het typische aspect van de “dikke koppen”. Deze vorm van ademhalingsaandoening is in het bijzonder moordend voor jonge duiven. Als ze hieraan lijden zijn de verliezen zeer hoog. In tegenstelling tot sommige auteurs zijn wij ervan overtuigd dat de gezondheid een grote rol speelt inzake de massale verliezen van jonge duiven. 
Herpesvirus bij de duif :
Herpesvirus werd voor het eerst in 1967 aangetoond bij duiven met ademhalingsstoornissen. Wetenschappelijk werd aangetoond dat dit virus de voornaamste besmettende agent is voor ademhalingsproblemen bij de duif. Dit virus is over de hele wereld verspreid. De enting van deze pathogene agent laat toe van experimenteel de ziekte te kweken.  Bij perioden van ernstige ademhalingsaandoeningen kan herpesvirus bij 80% van de duiven in de keel van de duiven worden geïsoleerd. De verschillende vormen van ademhalingsaandoeningen die wij hierboven beschreven, verklaren zich door de kiemen die de infectie met herpes compliceren. Herpesvirus is de primaire agent van de ademhalingsaandoeningen en de vermenigvuldiging van dit virus in de cellen van de keel van de duif gaat gepaard met vaak lichte ademhalingsstoornissen, maar de talrijke aanwezige bacteriën en trichomonas profiteren van deze virale infectie om zich op hun beurt voort te planten en de symptomen te verergeren. Bij de duiven zal men, keelontsteking, sinusitis en pneumonie waarnemen. Als de luchtzakken aangetast zijn, zal hun wand verdikken en van haar elastiek verliezen.  De luchtzakken kunnen zich vullen met slijmen en kaasachtige etter waardoor hun functie sterk kan wijzigen. Deze letsels kunnen aanhouden na genezing en de sportieve loopbaan van de duif in het gedrang brengen. Zonder medische interventie, is het frequent dat de ademhalingsaandoening veroorzaakt door herpesvirus zich transformeert in een ernstige ademhalingsziekte vergezeld van ademnood. De behandeling is gebaseerd op de toediening  van antibiotica. Zelfs al zijn antibiotica inactief tegen herpesvirus, ze laten toe de strijd aan te binden tegen complicerende bacteriën. Het antibioticum wordt gekozen in functie van de betrokken bacteriën. Sommigen zoals mycoplasma en chlamydia werden onlangs in vorige artikels beschreven. Vandaar dat volgens ons (The Lost Son) het bacteriologisch onderzoek een must geworden is voor al diegenen die op zekerheid spelen.
Het bacteriologisch onderzoek van de keel van de duiven laat ook het isoleren van complicerende bacteriën toe zoals stafylokokken, streptokokken, pasteurella, colibacillen.   
De voorbije jaren werd een nieuwe bacterie, Riemellera columbina, aangetoond en dit geassocieerd aan ademhalingsproblemen bij de duif. Daarenboven werd Pelistegia europaea geïsolleerd bij tracheitis (luchtpijpontsteking) en pneumonie bij de duif.  
Een laboratoriumcultuur van deze complicerende bacteriën laat toe een antibiogram  te realiseren  en het adequate antibioticum te vinden voor een effectieve behandeling.  Dit is belangrijk, want voor het ogenblik worden de infecterende bacteriën  meer en meer resistent aan de courant gebruikte antibiotica. Het is dus belangrijk om de dosis en de duur van de behandelingen te respecteren. Inderdaad, een behandeling aan een onvoldoende dosis en gedurende een te korte tijd(zoals vaak het geval is met de zogenaamde preventieve kuren uitgevoerd door duivenliefhebbers) gaat enkel dit fenomeen van resistentie verergeren.( Voor U gelezen in Duifke Lacht, geschreven door Dr. Jean Pierre Duchatel en Dr. Ferdy Vandersanden.) “

Onmisbaar tijdens de kweek

Wie met aandacht kennis nam van de hierboven staande publicatie gaat beslist wat meer verstaan en begrijpen over de toch wel belangrijke rol die het ademhalingstelsel bij onze duiven speelt. En indien dat zo is dan zeggen we met een gerust gevoel : “opdracht volbracht”.

BLUE HEAVEN LOFT :
De kweek evolueert langzaam, maar vooral gunstig. De duiven liggen nu met kleine jongen. (19 jan. 2013)Ondanks het buiten koud is  met een temperatuur van enkele graden  onder nul,  zijn er momenteel geen problemen waar te nemen. Bij de oude duivinnen, 7-9 jaar oud, hebben we de eieren niet verlegd. Deels om niet te forceren maar deels vooral ook uit respect en het gevoel van erkentelijkheid voor wat ze ons de voorgaande jaren  in het nest deponeerden. Tijdens het broeden hebben we nog vlug een vijfdaagse kuur gegeven met een product van onze Veearts Raf Herbots.  En een paar dagen later hebben we hem ook laten komen om alle kweekduiven en voedsters te enten met Colombovac PMV/POX. We doen dit ieder jaar. Het is een niet onbelangrijk werk dat bij ons zorgt voor het gewenste zekerheidgevoel.  
We hebben nog een tekst klaar van ons bezoek aan Hongarije, Boedapest,(11-13 januari 2013) waar we, op uitnodiging en als gast hebben deelgenomen aan de viering van de 57ste Nationale Duivententoonstelling van de Hongaarse Federatie. Maar we gaan U dat onthouden en samenbundelen met een uitgebreid verslag van ons bezoek aan de Olympiade in Slowakije , die doorgaat van 25-27 januari 2013.  Ondertussen, houd u warm en blijf gezond.

Uw dienaar

THE LOST SON

Het Hongaars Parlement aan de Blauwe Donau gelegen.


 
 
 
  stuur uw reactie

« keer terug naar de weblog

 


© 2004 Michel Vanlint
Michel Vanlint
Bogaerdenstraat 33 / 3440 Zoutleeuw
Tel: +32(0)475 75 79 58 / Fax : +32(0)11 69 66 78
Email : michel@vanlint.be
Nedstat Basic - Gratis web site statistieken
Eigen homepage website teller